Donner i nyt domicil - TaxiDanmark

taxidanmark.com

Donner i nyt domicil - TaxiDanmark

Chauffører blev instrueret i

at svindle med offentlige

kørselsopgaver i TaxiNord

August 2012 17. årgang

Donner i nyt domicil

Opel-taxier stoppet

af Trafi kstyrelsen


Kontakten

Advokater

Henrik Karl Nielsen, Advokat (H)

C7O Symbion A/S

Postboks 329, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Mobil: 22 66 37 68

Norsker & Co Advokater

Landemærket 10 6. sal 1119 København K

Tlf.: 33 43 31 00 - fax: 33 13 38 38

E-mail:hkn@norskerco.dk

Biltilbehør

Børco Autodele

Allégade 18, 2000 Frederiksberg

Tlf. 33 25 00 10

Alt i bilpleje, viskerblade, betræk og måtter.

Finansiering

Nykredit Leasing A/S

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg

Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60

nykreditleasing@nykredit.dkwww.nykreditleasing.dk

Mercedes-Benz Finans Danmark AS

Stamholmen 157, 1. 2650 Hvidovre

Tlf.: 33 78 89 00

E-mail: info.fi nans.dk@daimler.com

www.mercedes-benz.dk

Stjerne Finans A/S

Gassehaven 13, 2840 Holte

Tlf.: 36 94 78 34 - ww.stjernefi nans.dk

Kurser/Uddannelse

Chaufførernes Fagforening i København

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28

E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

AMU SYD

C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37

E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår

Industrivej 7, 2605 Brøndby. Tlf. 43 425 425

E-mail: tuc@tuc.dk - www.tucas.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland

Find dine AMU-kurser hos os!

Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335

E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Sjælland i Køge

Taxikurser på AMU-vilkår

Tlf. 25235764 - E-mail: bero@eucsj.dk

Københavns Taxiførerskole

Gammel Køge Landevej 109 (indk. Blushøjvej 10)

Tlf. 3393 4750 - fax 3393 8005 - www.taxiskolen.dk

E-mail: taxiskolen@taxiskolen.dk

2 TAXI DANMARK AUGUST 12

Kurser/Uddannelse

TEC Landtransport

Taxikurser på AMU-vilkår

Stamholmen 201, 2650 Hvidovre

Tlf. 38 17 73 09 - www.tec.dk/landtransport

Taxivognmands- og chaufførkurser

Lemvig Handelsskole og Handelsgymnasium

Vasen 14, 7620 Lemvig - www.lemvighs.dk

Tlf. 96635701

Transportbranchens Uddannelsescenter A/S

Postboks 2220, 7100 Vejle

Tlf. 70252200 - E-mail: info@tu-dk.dk - www.tu-dk.dk.

TUC Syd A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår

Gamstvej 1a, 6600 Vejen, Tlf.: 75 55 77 66

E-mail.: tucsyd@tuc.dk - www.tucsyd.dk

UCplus

Mileparken 12A - 2740 Skovlunde

tlf.: 44 87 01 00 - www-ucplus.dk

Taxi-Bus Lastvognskurser på AMU-vilkår

Mercedes Service/plade

Gørløse Auto Import ApS

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse

Tlf.: 48217878 - Fax 48277525

www. autoimport.dk

ServiceCenter-Nord ApS

Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777

Falkevej 19B - 3400 Hillerød

E-mail: servicecenternord@mail.dk

Overvågningsudstyr

Specialister i taxi video-overvågning

Scan-Team ApS

Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

SuperVision Alarmteknik

– Taxi kamera-overvågning

Specialister indenfor sikkerhedsanlæg - og udstyr

Telefon 70 23 93 10 - www.supervision-alarm.dk

Revision og Bogføring

Dansk Bogføring & Revision ApS

tidl. HT Bogføring Tlf. 32 82 12 00

Herlev Hovedgade 195 2. sal, 2730 Herlev

www.dbr-revision.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk

eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TH Bogføring

(tidl. indehaver af HT Bogføring, Torben Holm)

Tlf. 36 78 58 48 - mobil 21 42 75 44

Hammerholmen 20 C/D - 2650 Hvidovre

Revisionsanpartsselskabet

REVISION 80 Registreret Revisor

Hovedgaden 490 1.tv, 2640 Hedehusene

Tlf. 43528950

Taxameterværksteder

Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde

Tlf.: 70204301- www. auto-el-specialisten.dk

E-mail:specialisten@mail.dk

Ishøi´s Autoelektro

Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880

Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00

E-mail: taxafl a@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12

Alt i taxiudstyr

RTT

Generatorvej 29, 2730 Herlev

Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Trafi kdirigering

Datalogistic.eu tlf. +49 4615 7277

+45 5050 5107 - www.datalogistic.eu

Komplette anlæg til trafi kdirigering

Sport

Dansk Taxi Sport

Formand: Anders Thye tlf. 2536 5113

E-mail:britt.thye@privat.dk

Volvo-reservedele

Spar op til 60% på Volvo-reservedele.

Gratis katalog til alle Volvo.

Tlf. 47173791 www. spare-parts.dk

Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret.

For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten”

i et halvt år (6 udgivelser).

For yderligere information: Taxi Danmark tlf. 49262626


Havde Cabital Finans A/S

millionbeløb i klemme?

Chauffører fortæller om, hvordan de blev instrueret

i at deltage i omfattende svindel på offentlige

kørselsopgaver

Tekst og foto Tommy Verting

Bilbogsattester i Bilbogen for

blot tre af de fire biler, der blev

svindlet med i TaxiNord, ved at

en vognmand kørte 11 måneder

efter afmeldelse hos SKAT/

CVR-registeret viser, at der i 2010

var udtaget pant på 2.107.000

kroner i tre Mercedes-Benz

taxier til Cabital Finans A/S.

Pantebrevenes størrelse er

dog ikke udtryk for, hvad der

reelt skyldes, da pantebrevene

tidligere kan have været brugt

til finansiering, men TaxiNord

kan ikke have været uvidende

om vognmandens problemer

og burde have stoppet ham for

længst.

Spørgsmålet er dog om

Cabital Finans A/S og TaxiNord

Næstved-vognmandens 4 taxitilladelser er nu afl everet til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

har haft en interesse i at holde

vognmanden i live så lang tid

som muligt og dermed skabt

en unfair konkurrence overfor

andre TaxiNordvognmænd med

orden i tingene?

Taxifinansieringselskabet,

Cabital Finans A/S, er hjemmehørende

på TaxiNords

adresse på Kongevejen i Virum

og i ledelsen sidder TaxiNords

formand, Lars Christiansen og

Dansk Taxi Råds formand, John

Lindbom, som henholdsvis

direktør og formand.

Pantet på blot en enkel af

bilbogsattesterne løber op i hele

879.000 kroner - altså er der

tale om enorme beløb, der langt

overstiger, hvad en Mercedestaxi

koster i dag. Og der kan have

været en risiko for et meget stort

tab for Cabital Finans A/S, ikke

mindst fordi det kun var et spørgsmål

om tid, før vognmanden fra

Næstved, som i mange år stod for

undervisningen af nye chauffører,

ville blive afsløret i at bedrage

fortsættes næste side

TAXI DANMARK AUGUST 12 3


SKAT og chauffører for millioner

af kroner.

Alle fire tilladelser er blevet

afleveret til Taxinævnet i Region

Hovedstaden efter Taxi Danmarks

afsløring af svindlen i

juli-udgaven.

Chauffører snydt

Taxi Danmark har været i kontakt

med en del af de chauffører, der

var ansat hos Næstved-vognmanden

og de siger samstemmende,

at de alle fik en sludder

for en sladder, når de spurgte

til de manglende lønsedler og

manglende lønudbetaling.

Vognmanden undskyldte sig

bl.a. med, at han havde problemer

med at få adgang til sine

penge efter at Max Bank var

gået ned og lønsedler blev ikke

4 TAXI DANMARK AUGUST 12

skrevet ud, fordi der var problemer

med cpr. numre og computerproblemer.

Tiden gik og ind

imellem lukkede vognmanden

munden på de chauffører, der

råbte højest ved at give dem et

kontantbeløb.

Snyd med skole- og

fastpristure

Chaufførerne, der mistede store

summer, havde alle et fælles

problem. De ville ikke rette henvendelse

til SKAT, selvom det

klart fremgik af SKATs hjemmeside

under chaufførernes personnummer,

at vognmanden

aldrig indbetalte en krone af de

skatter, der blev tilbageholdt.

Vognmanden havde personligt

instrueret chaufførerne grundigt

i, hvordan der skulle snydes

Taxiservice

- her og nu

Fleksibilitet og kvalitet

- Vi konkurrerer på hur� g og billig service

Stort mekanisk

og pladeværksted

Stjerne Auto ApS

Hammerholmen 20

2650 Hvidovre

tlf. 3677 7745

Åbent hverdage kl. 8 - 16.30

lørdag kl. 10 - 15.

Nødtjeneste døgnet rundt

alle ugens 7 dage:

4068 6035

med TaxiNords kommunale opgaver

med skolekørsel. Snyderiet

blev begået ved, at det kun var

omsætning fra en enkelt af tre

faste skoleture, der blev skrevet

ind i trafikbogen. Men totalkilometerne

for alle tre ture blev blev

“vasket af” på denne ene tur.

Snyderiet på skoleture svarede

årligt til unddragelse af omsætning

for mange hundrede tusinde

kroner og var især muligt, fordi

der hos TaxiNord ikke registreres

faste skoleture på Frogne-anlæggets

taximeter.

Hertil kom en del snyd med

andre fastpristure for Flextrafik

og kørsel med lægevagter, som

ikke talte med i den elektroniske

trafikbog på Frogne-anlægget og

derved nemt kunne udelades

fra omsætningen alt efter, hvad

førerens samvittighed kunne

bære. Føreren skulle blot undlade

at skrive beløbet i trafikbogen,

hvis de givtige ture skulle

køres sort.

Manglede konstant

penge

Chaufførerne Taxi Danmark har

talt med ønsker ikke at optræde

med navns nævnelse her i bladet,

ligesom ingen har rettet

henvendelse til SKAT, men alle

ser gerne den pågældende vognmand

straffet for det enorme

bedrageri for flere millioner kroner.

Men samtidig undrer de sig

over, hvorfor vognmanden hele

tiden var efter dem for at få fingrene

i de daglige indkørsler. Det

skete konstant at chaufførerne

blev kontaktet, og vognmanden

afholdt sig ikke fra at tage turen

helt fra Næstved til København

og Nordsjælland blot for at få

udleveret en enkel indkørsel.

“Det var ligesom om, der var

nogen efter ham, der hele tiden

ville se penge,” forklarer chaufførerne,

som ikke måtte bruge

penge på bilernes vedligeholdelse.

Ej heller på nye vinduesviskere.

Chaufførerne var derfor

tvunget til køre med meget

slidte vinduesviskere med deraf

dårligt udsyn i trafikken når det

regnede.

Chaufførerne er også enige

om, at der er en del råddenskab

i TaxiNord. Bl.a. er det muligt for

vognmænd at ringe ind til ledelsen

i TaxiNord og spærre et førerkort

for en chauffør - uagtet at

den beføjelse kun ligger hos Taxinævnet

i Region Hovedstaden.

Taxinævnet ude af

billedet

Denne sag viser med al tydelighed,

at der er manglende

koordinering af oplysninger

myndighederne imellem.

Taxinævnet i Region Hovedstaden

er ikke længere part i

sagen, efter at tilladelserne er

blevet afleveret og det er nu

op til SKAT, hvad der skal ske

efterfølgende. Herunder om

SKAT vil godskrive de mange

kilometer, der er kørt i en uregistreret

vognmandsforretning,

når trafikbøgerne engang skal

sammentælles.

Taxi Danmark ville gerne have

haft en kommentar fra TaxiNord.

Lars Christiansen har dog ikke

reageret på vores henvendelse.

KØBES KONTANT

Frikørte busser,

VW, ford, Fiat, Peugeot,

Mercedes Vito

God pris gives

Kommer over hele landet

Steen’s MC Center

Tlf. 75167010


A Daimler Brand Du

er ikke hurtigere

tilbage på gaden end den

langsomste reservedel.

Der skal mere end en god bil til en god forretning.

En taxi er en forretning – og en forretning skal ikke stå stille

ret meget. Det er formodentlig årsagen til, at langt de fleste

vognmænd foretrækker Mercedes. For ikke nok med, at vores

autoriserede værksteder holder åbent tidligt og sent, de har

også meget store reservedelslagre. Og skulle der mangle en del,

så har de den fra Tyskland inden for 24 timer. Det er

afgørende for din forretning og for fornøjelsen ved at køre

i en af de mest driftsikre og holdbare biler. Så det kan

ikke gå hurtigt nok med at komme tilbage på gaden igen.

Bent Pedersen AS: Esbjerg, Sønderborg. www.bent-pedersen.dk � Mercedes-Benz CPH: Herlev, Hørsholm, Ishøj. www.mercedesbenzcph.dk � Ejner Hessel A/S: Herning,

Næstved, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Aalborg, Århus. www.hessel.dk � P. Christensen a/s: Kolding, Odense. www.pchristensen.dk

Mercedes Benz E-Klasse taxi 7G-TRONIC PLUS. Pris fra 318.679 kr. inkl. 70% afgift og moms, men ekskl. levering.

Forbrug v. blandet kørsel: 23,8 - 18,8 km/l, CO2 emission: 109 - 139 g/km. Alle priser er vejledende. Bilen er vist med ekstraudstyr.

4515


Donner i nyt domicil

Tekst og fotos: Tommy Verting

Normalt er taxivognmænd i Region

Hovedstaden meget anonyme

overfor kunderne og det er helt og

holdent overladt til regionens fire

bestillingskontorer, at reklamere

ud af til.

Men sådan er det bestemt ikke

hos vognmand Bent Donner. Han

mener, det er vigtigt at være synlig

i gadebilledet med både flag og

bannere for at skilte med salg af

frikørte taxier og er netop flyttet

til nye faciliteter på Ålekistevej

150 i Vanløse og kalder vogn-

6 TAXI DANMARK AUGUST 12

mandsgaragen for “Donners.dk”.

Bent Donner har været taxivognmand

siden 1969 og administrerer

i dag 33 taxier, hvoraf

de19 er hans egne og 14 tilhører

hans tidligere hustru.

Den 30 juni flyttede vognmandsvirksomheden

fra de hidtidige

lokaler i Adelgade i det

indre af København, hvor Donner

boede til leje hos Slots og

Ejendomsstyrelsen igennem 15

år. Men efter en del huslejestigninger

blev det aktuelt at eje i

stedet for at leje.

“Jeg har længe haft kig på

vores nye lokaler og oprindeligt

var det ikke meningen, at vi

skulle købe, men da lejligheden

bød sig, slog vi til og på sigt kan

vores husleje nu kun blive billigere,”

fastslår Bent Donner.

Også plads til andre

vognmænds biler

Der har en gang tidligere været

autohandel i lokalerne og det er

der kommet igen. Bent Donner

har allerede placeret frikørte

taxier i en udstillingshal og der

er plads flere, hvis der blandt

andre vognmænd skulle være

interesse for at sælge deres biler

i kommision hos Donners.dk.

På værkstedet har en mekaniker

været fuldtidsbeskæftiget

med at vedligeholde vognparken

og klargøre de frikørte biler

igennem 25 år. I kælderen er

der lagerplads og på 1. salen er

der bl.a. kontorer og chaufførfaciliteter.

Kun tankning og vask af

biler foregår ude i byen. Den del

er Bent Donner ikke interesseret

i at have selv, fordi det medfører

meget besvær.

Hos Donners.dk klargør de

selv bilerne efter frikørsel og


ofte leveres de med garanti overfor

kunderne. Bent Donner har

altid selv solgt sine biler og sætter

en ære i, at alt er i orden og

bilerne er velholdte.

Igennem 43 år er der blevet

købt biler hos Mercedes-Benz

CPH i Herlev og der har aldrig

været problemer med at få udført

garantireparationer. Bilerne,

som i dag udgør 23 E-klasser, 4

fortsættes næste side

I udstillingshallen

er der plads til

fl ere biler, hvis

andre vognmænd

kunne have

interesse i at

sælge deres biler i

kommision.

TAXI DANMARK AUGUST 12 7


B-klasser og 6 Vitoer, når at køre

lidt mere end to år som taxier

inden de er frikørte.

Familievirksomhed

Donners.dk er i dag en familievirksomhed,

hvor også Bent

Donners søn, Dennis og datteren

Ann er beskæftiget.

Ann tager sig af det administrative

på kontoret og styrer bogholderiet.

Dennis er vognfordeler

og sørger for, at de ca. 100 faste

chauffører og afløsere har en bil

at køre i. Dennis er meget vellidt

blandt chaufførerne og tager sig

også af kundekontakten i forbin-

Taxa-video

overvågning

Iphone &

tv i bilen

8 TAXI DANMARK AUGUST 12

delse med salg af frikørte biler.

Mange chauffører har været

ansat i 10-15 år og sidste år

kunne chauffør, Preben Ørsted,

fejre 25 års jubilæum. Det blev

belønnet fra Donners side med

en rejse til Washington for Preben

Ørsted og hans kone.

Taxierne har de sidste 20 år kørt

under TAXA 4x35, hvor Bent

Donner sidder med i bestyrelsen

på 3. år.

Oprindelig startede Bent

Donner i Ringbilen. Han har altid

sat en ære i at passe sin forretning

og skabe gode arbejdsforhold

for de ansatte og sørge for

TILBUD

Taxa videoovervågning

Bent Donner er i dag 65 år og fortsætter

sit arbejde til han ikke kan mere. Til daglig

holder han sig i form ved at løbe og cykle

og så er han en ivrig golfspiller. Bent er dog

ærgerlig over, at hans søn og datter kun

kan overtage maximum 6 taxitilladelser

hver, når han en dag dag selv falder fra.

Bent Donner så også meget gerne, at der

blev givet skattelettelser til ældre, der kunne

tænke sig at komme ud og køre taxi som

afl øsere i weekenderne og håber en dag,

at de grønne plader med tilladelsesnumre

kommer til at erstatte nummerpladerne.

at udbetale løn og feriepenge

til tiden.

“Der skal være rene linjer

omkring alt og man skal være

over sin forretning hele tiden

- ellers forsvinder den,” slutter

Bent Donner.

Bent Donners datter, Ann, har ansvaret for det administrative og holder styr på bogholderiet

på et af kontorene på 1. sal.

Sønnen Dennis Donner har kontakten til alle chauffører og er tillige ansvarlig for handel

med de frikørte biler. Om kort tid, når stillaset omkring bygningerne er fjernet, opsætter

Dennis og Bent Donner fl ere bannere og fl ag.


Få Danmarks laveste pladsleje - pt. kr. 4.200,-

Vil du være en del af fællesskabet!

Frederikshavn Taxa, Skagen Taxa og Amager-Øbro Taxi

driver i samarbejde Call Center med fi nans/kreditfaciliteter

på ligeværdige vilkår, hvor alle betaler samme

pladsleje.

Fælles Call Center til max. kr. 4.200,- pr. måned i 2012

Lokale foreninger kan beholde navn, logo og telefonnummer.

24/7-servicering fra Call Centeret på Amager

Call Center i Frederikshavn servicerer mellem kl. 7-17 på hverdage.

Pladslejen følger antallet af vogne

Pladslejen er omkostningsbestemt. Efterhånden som der kommer

fl ere vogne i samarbejdet justeres pladslejen ned.

FMS-vognudstyr kr. 21.500 incl. moms (excl. Dankort-terminal)

Udstyret kan evt. leases over 3 år og første montering er gratis.

Konto- og kreditkørsel afregnes ugentligt

Kontoringen koster kr. 100,- pr. måned + pt. 1,5 % af omsætningen

på konto- og kreditkørsel. Dankort og VisaDankort er gebyrfrit.

Salgsstøtte til større udbudssager og fælles kørselskunder

(tilbud til f.eks. DSB, Falck o.l.)

Samarbejdsaftalen løber i 3 år

Kan herefter opsiges uden omkostninger.

9 TAXI DANMARK AUGUST - 10

Kontakt Amager-Øbro Taxis

direktør Thomas RB Petersen

på tlf. 27 27 27 00 eller

email: tp@amagerobrotaxi.dk

for yderligere information

TAXI DANMARK AUGUST 12 9

TAXI TAXI DANMARK DANMARK JANUAR JULI 12 12 99


Efter 10 år med Taxa Vendsyssel er Hjørring Taxa

kommet godt videre hos DanTaxi - men

Det er hårdt at være

taxivognmand i Hjørring

Godt nok har vognmændene fået fuld valuta for

pengene, efter at de i foråret 2012 valgte at indgå

en 5-årig samarbejdsaftale med DanTaxi, men

jobbet som vognmand i Hjørring kræver, at man

sidder bag rattet alle ugens 7 dage

Tekst og foto: Tommy Verting

Hjørring-vognmændene kunne

vælge og vrage i tilbud fra flere

sider, da de skulle videre efter

nedlæggelsen af fællescentralen

Taxa Vendsyssel. En af samarbejdspartnerne,

Brønderslev

Taxa, var allerede gået solo og

Skagen Taxa og Frederikshavn

Taxa havde kort forinden valgt

Amager-Øbro Taxi som samarbejdspartner.

10 TAXI DANMARK AUGUST 12

“Vi arbejdede først på en model

for et fortsat samarbejde med

arbejdstitlen, Taxa Nordjylland og

fik tilbud fra Aarhus Taxa, Randers

Taxa, Taxa Selandia, TAXA

4x35, Amager-Øbro Taxi, men

valgte at blive en del af DanTaxi.

Men vi har stadig en god dialog

med vores tidligere samarbejdspartnere

fra Taxa Vendsyssel.”

fortæller Børge Haugaard, som

er formand for Hjørring Taxa.

Han er meget glad for, at Hjør-

ringvognmændene endelig

er kommet videre og at alt er

forløbet næsten smertefrit.

“Selv om Taxa Vendsyssels

seneste direktør og formand,

Bo Sandemand og Karsten

Larsson, fik styr på meget efter

en årrække med dårlig ledelse

og mangelfuld regnskabføring,

stod vi alligevel med en gæld

på 40.000 kroner pr. vogn efter

tabet på salget af ejendommen

i Sindal, hvor Taxa Vendsyssel

havde til huse. I dag er vi heldigvis

gældfrie og med valget af

DanTaxi, har vi fået adgang til en

del storkundeaftaler som f.eks

DSB og Mærsk. Sidstnævnte har

dagligt 600 mand beskæftiget

på borerigge fra Nordsøen, som

efterses og vedligeholdes i havnen

i Hirtshals. Det giver os en

ugentlig omsætning på 30.000

kroner, som er store penge i

disse krisetider, hvor vi på en

dagvagt skal være heldige at

omsætte for, hvad blot en enkel

mekanikertime koster os, når

vi skal på værksted med vores

biler,” pointerer Børge Haugaard.

Mere end blot krise

Hjørringvognmændene betaler

1.350 kroner i ugentlig pladsleje

til DanTaxi og kalder bestillingskontoret

for DanTaxi Hjørring.

Hertil kommer udgiften til at

drive den økonomiske forening,

som ejer ejendommen i Hjørring

og kontingent til DTR og DTA på


i alt 1.600 kroner månedligt.

“Vi havde kun tre ønsker til

tilretninger på systemet ud over

inddeling af zoner og udkaldsprocedure.

Alt fungerede stort

set fra start og jeg hører kun

positive tilkendegivelser fra

vognmændene. Men selvfølgelig

oplever vi her i Hjørring også en

omsætningsnedgang på grund

af krisen, men oveni kommer

problemet med, at vores

politikere, efter vores opfattelse,

fuldt og fast tror på, at det er

billigere for dem at alliere sig

med NT (Nordjyllands Trafikselskab).

I dag er kørsel for Hjørring

Sygehus og Hjørring Kommune

ikke længere eksisterende. Og

i øjeblikket arbejdes der på

at nedlægge faste busruter til

fordel for flextrafik. Taxi er ikke

længere det yderste led i den

offentlige trafik og der er langt

mellem kunderne på banegården,”

fortæller Børge Haugaard.

Han mener at taxibranchen godt

kunne have overlevet at yde

rabatter på helt op til 25-30 procent,

hvis bare ikke hjulene stod

stille på taxierne, for som det er

gået ned ad bakke de senere

år med øget flextrafik, bliver

der stadig kun endnu mindre

Giv os et kald og få et godt dt tilbud.

Autoriseret Mercedes-Benz nz

serviceværksted.

www.viborgautogaard.dk

taxikørsel og til sidst vil der slet

ingen taxier være tilbage.

“Det er kun fordi jeg er

vognmand og kører alene, at

jeg kan tåle at komme ned på

indkørsler på kun 57 kroner i

timen. Og når vi når fredag aften

skal jeg altid opgøre, hvor meget

af weekenden, der skal inddrages

til natarbejde, for at mine

regninger kan betales,” slutter

Børge Haugaard.

Frikørte Mercedes-Benz edes Benz hyrevogne

købes!

Viborg Autogård I/S

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk

Formand for DanTaxi Hjørring, Børge Haugaard tilbringer mange timer bag rattet alle ugens syv dage.

Leasing - det betaler sig.......

Slut med at bekymre sig om gensalgsprisen!

Mercedes-Benz E 200 T CDI, Sort

Træk, fuld læder, soltag, regnsensor, elektrisk bagklap, int. børnesæder og

meget mere udstyr.. Leasing kr. 5.200 totallease kr. 8.300 *

Mercedes-Benz C 200 T CDI, Sølvmetal

Parkeringssensor, sædevarme, navigation, og meget mere udstyr..

Leasing kr. 4.500 totallease kr. 7.600 *

Mercedes-Benz E 200 T CDI,

Fuldlæder, navigation, 7 trinsautomatgear, eco start/stop automatisk og

meget mere udstyr.. Leasing kr. 5.300 totallease kr. 8.400 *

Mercedes-Benz E 200 Sedan, Blåmetal

Command, parkeringssensor, multimediecenter og meget mere udstyr..

Leasing kr. 4.800 totallease kr. 7.800 *

* I prisen for totallease indgår

serviceaftale samt frikørselsgaranti.

Dansk Autoimport A/S

Lodbrogsvej 5 · 3400 Hillerød

tlf. 4825 3266 mobil 2323 0871

TAXI DANMARK AUGUST 12 11


Taxinævnet i Region Hovedstaden

Uddrag fra beretning 2011

Antallet af taxier i Region Hovedstaden

er i 2011 faldet med

4,1% fra 2.199 til 2.108 taxier

ved udgangen af året.

Taxierne i Storkøbenhavn ejes

af 1.257 vognmænd. De er fordelt

med 1.012 vogne til vognmænd

med én vogn og 1.096

vogne til 245 vognmænd med

flere vogne.

Tidligere undersøgelser i Region

Region Hovedstaden har vist,

at ca. halvdelen af alle vognmænd

med én vogn kører alene på

vognen.

Taxinævnet har i 2011 tilbagekaldt

en taxitilladelse fra en vognmand

begrundet i hans økonomiske

forhold (gæld til det offentlige

og manglende sikkerhedsstillelse).

Nogle vognmænd har afleveret

tilladelsen frivilligt, fordi de ikke

kunne stille en ny garanti efter, at

den eksisterende var blevet udbetalt

til en kreditor.

Limousinetilladelser

Ved udgangen af 2011 var der

110 limousiner i taxinævnets

medlemskommuner, hvilket er

en stigning på 4 limousiner i

forhold til 2010.

Limousiner må kun benyttes

til repræsentationskørsel, bryllupskørsel

og lignende og skal

foregå i særlige motorkøretøjer,

og det vil i almindelighed sige

12 TAXI DANMARK AUGUST 12

store og luksuriøst indrettede

biler, som kan imødekomme

særlige behov, der ikke eller kun

meget vanskeligt vil kunne dækkes

af almindelige taxier.

Taxinævnet har anbefalet limousinevognmænd

at indhente

forhåndsgodkendelse i taxinævnet,

inden de anskaffer ny bil

på deres tilladelser, da de vil få

tilbagekaldt deres limousinetilladelser,

hvis de ikke udnytter

dem i overensstemmelse med

taxilovgivningen. Ved udskiftning

af lange festlimousiner med andre

tilsvarende er forhåndsgodkendelse

dog ikke nødvendig.

I 2011 blev der ikke givet

tilladelse til at benytte lejlighedsbevillinger

(udlejningsbiler) til

limousinekørsel.

Lejlighedsbevillinger må kun

anvendes til tidsbegrænset limousinekørsel,

og kun hvis der ikke

er nok godkendte limousiner til

at klare opgaverne. Der kan opkræves

150 kr. for hver lejlighedsbevilling,

og de forsynes med

oplysning om tidsbegrænsning

og formål, hver gang de benyttes.

Der udstedes kun lejlighedsbevillinger

til vognmænd, der i

forvejen har limousinebevilling.

Sygetransporttilladelser

Ved udgangen af 2011 var der

795 sygetransportvogne med

godkendelse fra taxinævnet,

herunder 383 vogne hos Falck,

som har hovedkontor i taxinævnets

område og har fordelt sine

vogne på Falck stationer over

hele landet. I modsætning til

taxi- og limousinetilladelser kan

sygetransporttilladelser gives til

selskaber og myndigheder, med

en ansvarlig daglig leder, der er

godkendt af taxinævnet.

Ved sygetransport forstås

efter §1, stk. 3 i taxikørselsbekendtgørelsen

befordring af personer

henvist til sundhedsfaglig

behandling og personer, der på

grund af sygdom eller handicap

er afskåret fra eller kun med

besvær, kan benytte almindelige

befordringsmidler, herunder taxi,

samt hastende befordring af

blod- og organdonorer i forbindelse

med sygdoms- og ulykkestilfælde.

Ambulancekørsel er

ikke omfattet af taxikørselslovgivningen.

Kørsel som chauffør i et sygetransportkøretøj,

der er hjemmehørende

i en af taxinævnets medlemskommuner,

må kun udføres

med særlige (røde) førerkort fra

taxinævnet. Kortene udstedes til

ansøgere, der enten har bestået

taxichaufførkurset eller som har

gennemført et kursus i transport

af bevægelseshæmmede eller

ambulancegrunduddannelsen.

Der var udstedt 2.249 gyldige

kort til sygetransport ved udgangen

af 2011.

Førerkort

Ved udgangen af 2011 var der

8.078 chauffører med gyldigt

førerkort til taxi og limousine i

taxinævnets medlemskommuner.

I nævnets sekretariat blev der

afholdt 807 førerkortprøver, heraf

432 omprøver og 503 nye ansøgere

bestod. Dette er en fremgang

på 3 i forhold til 2010. For

hver ny ansøger er der opkrævet

80 kr.

Fordeling af

taxi-tilladelser på

vognmænd

pr. 25-01-2012

Vognmænd Antal vogne I alt

1012 1 1012

89 2 178

57 3 171

25 4 100

20 5 100

11 6 66

14 7 98

3 8 24

2 9 18

6 10 60

4 11 44

3 12 36

2 13 26

1 14 14

1 15 15

3 16 48

2 19 38

1 25 25

1 35 35


Taxicentraler og pladsleje pr. 1. januar 2011 i Storkøbenhavn (tallene i parentes er for 2012):

Taxicentraler Antal taxier Pladsleje pr. 1. januar 2011

pr. 1. januar 2011 (inkl. kontokørsel og ejerforening)

TAXA 4x35 801 (740) vogne 64.879 (57.145) kr.

DanTaxi 518 (484) vogne 65.260 (65.260) kr.

TaxiNord 481 (602) vogne 62.544 (64.330) kr.

Amager-Øbro Taxi 260 (282) vogne 50.340 (52.800) kr.

Vest-Taxa* 139 (0) vogne 71.500 (0) kr.

Vest-Taxa har fusioneret med TaxiNord pr. 1. januar 2012

Der blev i 2011 udstedt og

fornyet 2.655 førerkort til taxi

og limousine og for hvert kort er

der opkrævet 107 kr.

I 2011 har nævnet tilbagekaldt

et førerkort fra en chauffør,

pga. kundeklager.

Generelt ses en stigning både

i 2010 og 2011 i antallet af straffeattester,

hvor en ansøgning om

førerkort ikke umiddelbart kan

godkendes, men skal forelægges

for taxinævnet. Endvidere er

der udstedt advarsler til chauffører

og vognmænd, som har

overtrådt taxilovgivningen.

Trafikbøger

I 2011 solgte taxinævnets sekretariat

20.815 trafikbøger og der

er opkrævet 69 kr. (og senere

89 kr.) for hver bog.

Der er etableret en ordning,

så vognmænd kan købe trafikbøger

i taxinævnets sekretariat

og få dem leveret gennem deres

taxicentral, hvilket især er en

fordel for vognmænd, der bor

i de nye medlemskommuner i

Nordsjælland, og som har langt

til taxinævnets ekspedition i København.

Foreløbig har TaxiNord,

TAXA 4x35 og Amager-Øbro Taxi

benyttet sig af denne ordning.

Tilladelsesplader

Der blev i 2011 solgt 45 tilladelsesplader

fra nævnets sekretariat,

og der er opkrævet 141 kr.

(og senere 169 kr.) for hver

plade.

Påtegning på

toldanmeldelser

Taxinævnets sekretariat har påtegnet

793 toldanmeldelser om køb

af nye taxivogne, hvilket er et fald

på 192 i forhold til 2010. Der er

for hver anmeldelse opkrævet 150

kr. (og senere 260 kr.).

Politirapporter og klager

Taxinævnet har fra politiet i 2011

modtaget oplysning om 192 overtrædelser

af taxilovgivningen. Det

tilsvarende tal for 2010 var 34.

De fleste indberetninger angår

hyresøgning udenfor godkendt

holdeplads (56) trafikbøger som

ikke er udfyldt korrekt (43), og

førerkort der ikke er anbragt

synligt for kunden (22).

Taxinævnets sekretariat har

også i 2011 kontrolleret trafikbøger

og behandlet 126 klager fra

taxikunder og taxicentraler om

overtrædelse af taxilovgivningen.

Kastrup Lufthavn

I 2011 modtog taxinævnet 945

indberetninger (494 i 2010) fra

Taxiservice i Kastrup Lufthavn

om taxier, der overtrådte taxilovgivningen

på lufthavnens område,

herunder 708 (328 i 2010) indberetninger

om ulovligt ophold

på vej ind til optagepladsen.

Der var 20 (54 i 2010) indberetninger

om overtrædelse af

datoordningen, 105 (61 i 2010)

indberetninger om ulovlig hyresøgning

udenfor optagepladsen,

52 (42 i 2010) indberetninger

om kørsels-vægring og 16 (9 i

2010) indberetninger om uhøflig

optræden.

Hvis en taxifører forud for

bevillingsuddeling er noteret for

flere forhold i lufthavnen - uanset

karakter - vil taxinævnets

forretningsudvalg indstille til

taxinævnet, at taxiføreren ikke

kommer i betragtning til en

ledig taxitilladelse, ligesom der i

gentagelsestilfælde vil kunne ske

tilbagekaldelse af førerkortet.

TRAFIK SIKKER

I VOGNMÆNDENES EGET SELSKAB

Som taksator er

det helt naturligt

for mig, at vi får

kigget på skaden

med det samme,

så bilen kommer

på gaden igen

hurtigst muligt.

TRYGHED & SIKKERHED

FOR DIG OG DIN FAMILIE

������� ����� � ���� ������� � ���� �� �� �� ��

������ ���������������� � ���������������

Økonomien

Udgifterne ved taxiordningen

i taxinævnets 27 medlemskommuner

betales delvist af

indtægter fra salg af trafikbøger

m.m., og resten refunderes af

medlemskommuner efter indbyggertallet,

som pr. 1. januar

2010 - ved budgetlægningen

var på 1.577.000 personer.

I 2011 var der budgetteret

med udgifter på 4.175.000 kr.

og indtægter på 2.275.000 kr.

samt med 1.900.000 kr. i refusion

fra medlemskommunerne.

Regnskabet viser et overskud på

49.376 kr.

Bidraget fra medlemskommunerne

var på 1,21 kr. pr.

indbygger.

TAXI DANMARK AUGUST 12 13


Ny organisation for limousiner

deltager i kontaktudvalgsmøder

Tekst og foto: Tommy Verting

Den nystartede organisation for

business-limousiner, “Brancheforeningen

for Forretningslimousiner”,

er kommet godt fra start

og har fået en plads omkring

mødebordet, når kontaktudvalget

under Taxinævnet i Region

Hovedstaden afholder møder.

Der er to brancheorganisationer

indenfor limousineområdet.

Den ene varetager interesserne

for de vognmænd, der kører med

de lange såkaldte festlimousiner.

Og som nævnt den nystartede

forening, “Brancheforeningen for

Forretningslimousiner.”

“Der er meget stor forskel på

de to foreninger, idet reglerne

for godkendelse af bilerne er

meget forskellige. De lange biler

kører næsten alle på dispensation,

mens vores biler f.eks. alle skal

være godkendt til energiklasse B

på lige for med taxierne,” fortæller

Morten Rix-Møller, som i fællesskab

med to kolleger i foråret

tog initiativ til etablering af foreningen.

“Brancheforeningen for Forretningslimousiner”

har i dag 11

medlemmer med tilsammen ca.

50 limousinekøretøjer. Medlemmerne

kommer næsten alle fra

området omkring Region Hovedstaden,

bortset fra en enkelt fra

Sydsjælland, men det er foreningens

håb, at flere vil komme til

fra Fyn og Jylland.

“Vi har absolut en berettigelse

til at være her. Ikke al kørsel er

taxikørsel og der er mange kun-

14 TAXI DANMARK AUGUST 12

Morten Rix-Møller fra Dansk Limousine Service på Frederiksberg er formand for den nye forening, Brancheforeningen

for Forretningslimousiner.

der, der gerne vil betale lidt ekstra

for at køre godt og få en ekstra

god service.

Vi konkurrerer ikke med taxi,

men har vores eget kundeområde

og behøver ikke kurser i konflikthåndtering

og uddannelse i

brug af taximetre,” understreger

Morten Rix-Møller, som selv

driver firmaet, Dansk Limousine

Service, på Frederiksberg, hvor

han bl.a. betjener flyselskabet,

Emirates, som for nylig valgte at

indgå aftale med et limousinefirma

til transport af deres kunder

fra Kastrup Lufthavn.

“Vi er dyrere på de korte ture

og forlanger måske 800 kroner

for en tur fra indre by i København

til Kastrup Lufthavn, hvor et

taxiselskab kan gøre det for kun

250 kroner. Til gengæld stiller vi

krav til chaufførerne om at køre

pænt og overholde hastighedsbegrænsningerne,

yde service,

være velklædt, åbne dørene og

kunne begå sig på engelsk. Vi

kommer altid i god tid og er

Frikørte

hyrevogne købes

Alt har interesse

Ring - og vi kommer og giver et tibud

Junchers Auto

Dragsdalvej 52,

9670 Løgstør

Tlf. 98671653

Biltlf. 20245030

aldrig stressede af “her og nu

ture” og rykker blot på planlægningen,

hvis f.eks. en kundes

fly er forsinket,” slutter Morten

Rix-Møller.

F.S. Automobiler

v/Freddy Sørensen

Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup

Tlf. 86692213 / 20144410

fax 86692215


Region Hovedstaden

6 vognmænd med tilsammen

13 taxitilladelser afleverede i

juli 2012 deres taxitilladelser til

Taxinævnet i Region Hovedstaden,

som nu tæller 2.059

tilladelser.

Carsten Nielsen 1-1399

Helge F. Hansen 1-0004

Helge F. Hansen 1-0195

Helge F. Hansen 1-0274

Helge F. Hansen 1-2128

Jytte Larsen 1-0057

Jytte Larsen 1-0655

Jytte Larsen 1-0796

Jytte Larsen 1-0339

Jytte Larsen 1-0196

Karl Emil Nielsen 1-3197

Mohammed Afzal 1-1498

Steen Borgen 1-0694

blog.taxidanmark.com

Udgivelse/distribution:

Aarhus

I juli måned blev der ikke

indleveret tilladelser til Aarhus

Kommune.

Aalborg

Kun én vognmand valgte at

aflevere sin taxitilladelse til

Aalborg Kommune i juli

måned.

Leif Carlo Johannesen

851-0306

Giv din mening til kende

Taxi Danmark har netop åbnet en blog på internettet på adressen

“blog.taxidanmark.com,” hvor det er muligt for bl.a. chauffører og

vognmænd, at kommentere på

artikler i bladet. Det er også muligt

at fremkomme med andre ideer,

som kan debateres.

Brug eventuelt din Smartphone,

mens du sidder i bilen og

deltag i debatten om taxibranchen.

På alle fredage udenfor almindelige ferieperioder udsender Taxi

Danmark et nyhedsbrev på mail til bladets abonnenter, som indeholder

8-10 aktuelle historier om, hvad der rør sig i branchen.

Vognmænd og chauffører kan individuelt abonnere på denne

service til en årlig pris på 260 kroner plus moms.

Send en mail til taxi@verting.dk eller en sms til 31171921

med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Vi bringer her nogle af overskrifterne siden sidst.

Helsingør forventes med i taxinævnet fra oktober

Helsingør Kommune ansøgte i januar 2012 om at komme med i

samarbejdet i Taxinævnet i Region Hovedstaden og som bekendt blev

Helsingør Taxa en del af TaxiNord fra 1. juli. Men Helsingør-vognmændene

skal først forvente, at optagelsen er endelig på plads fra 1. oktober

i år, forlyder det fra Taxinævnet i Region Hovedstaden. Det skyldes at

alle involverede kommuner skal høres og arbejdet herved forventes først

afsluttet efter sommeren.

Indtil da kan Helsingør-vognmændene ikke benytte taxiholdepladser i

område 1, ligesom vogne fra de fi re storkøbenhavnske bestillingskontorer

heller ikke kan benytte holdepladser i Helsingør Kommune.

Ny brancheforening

EP- og OST-vognmændene har dannet en organisation til at varetage

deres interesser, “Brancheforeningen Flextrafi k Danmark.”

Bag ideen står en gruppe vognmænd fra Nordjylland. Vognmændene

samarbejder i det daglige med Kristelig Arbejdsgiverforening.

Brancheforeningen Flextrafi k Danmark er pt. ved at udarbejde en hjemmeside

og vil kunne fi ndes på http://www.fl extrafi k.com/

3F sender konfl iktvarsel til minibusvognmænd

En stribe af EP- og OST-vognmænd har modtaget 1. strejkevarsel fra 3F.

Fagforeningen 3F har bl.a. skrevet til vognmænd, der er medlemmer af

den Kristelige Arbejdsgiverforening og som overholder den indgåede overenskomst

med Kristelige Fagforening, men tilsyneladende anderkender

3F ikke den aftale og oplyser, at der vil blive etableret sympatikonfl ikter

og ske underretning til NT.

Pirattaxi-fører fi k bøde

En pirattaxi-fører erkendte for nylig i Retten i Roskilde, at han ved sidste

års Roskilde Festival havde samlet fi re piger op for at køre dem til

festivalen. Pigerne havde tilbudt ham penge for turen, men han nægtede,

at der var tale om taxikørsel.

En af pigerne kunne imidlertid fortælle, at ingen af pigerne havde set

manden før og inden de fi re passagerer steg ind i bilen, blev det aftalt,

at turen skulle koste 200 kroner.

På den baggrund konkluderede retten, at der ikke kunne være tale om

en form for vennetjeneste. Derimod var det bevist, at kørslen havde

karakter af taxikørsel. Bøden blev fastsat til 2.000 kroner, skriver Dagbladet

Roskilde.

Oslo Taxi og Norges Taxi sagde nej til “Click a Taxi”

Taxi-Appen, “Click a Taxi” er i sidste måned blevet lanceret i Norge, men

Norges Taxi og Oslo Taxi sagde nej tak til “Click a Taxi.”

Norges Taxi sagde nej, fordi de selv netop havde lanceret deres egen

App. Oslo Taxi ville ikke være med, fordi de mente, det var uklart hvilket

ansvar “Click a Taxi” havde overfor kunderne, hvis noget gik galt. Det

skriver Norges Taxiforbunds magasin, Taxi.

Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger i et oplag på 3.100 stk. Hertil kommer mere end 1.000 læsere,

som læser bladet via vores ugentlige nyhedsbrev og internettet.

Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd.

Udgivelse: Den 15. i hver måned Abonnement: Kr. 260,- plus moms for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.

Udgiver/redaktion: Verting ApS Fiolgade 21 B 3000 Helsingør telefon 49 26 26 26 mobil 31 17 19 21 fax 48 42 19 21

e-mail: taxi@verting.dk www.taxidanmark.com

Ansvarshavende: Tommy Verting Redaktionel deadline: Den 5. i måneden Annonce deadline: Den 3. i måneden telefon 49 26 26 26

Tryk: Produceret CO2 neutralt af KLS Grafi sk Hus A/S

TAXI DANMARK AUGUST 12 15


Afsender:

Taxi Danmark

Stengade 32 1. th

3000 Helsingør

(Rettelser ring: tlf. 49262626)

Opel-taxier stoppet af Trafi kstyrelsen

Vognmand Jens Mikkelsen fra

Odder Taxa nåede at køre knap

et år med tre biler af mærket

Opel Insignia, inden han blev

stoppet af Trafikstyrelsen, fordi

bilerne ikke levede op energi-

@

Ta’ kurset på nettet

Ring til os

på 75 72 47 00

www.dansk-vognmandsskole.dk

kravene for taxier om at køre

mindst 16,1 km/l.

Både forhandleren og synshallen,

der godkendte taxierne,

havde tilsyneladende sovet i

timen. Trafikstyrelsen nægtede

at lade bilerne fortsætte på dispensation

og i dag er bilerne

taget ud af drift.

Vognmanden har lukket sin

forretning og sat en advokat til

at hjælpe med at udrede, hvem

der skal betale.

Opelhandleren i Odder finder,

VOGNMANDS

KURSER 2012

Holdstart København

Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 38, 46 og 2

Aftenhold start: Uge

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 46 og 2

Aftenhold start: Uge

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr.

Daghold start: Uge 41 og 7

at det er en meget ulykkelig sag,

men mener vognmanden burde

vide, hvilke krav til køretøjer han

som erhvervskunde skal efterkomme.

“Vi forventer ikke at kunne

gøres ansvarlige og har tidligere

tilbudt ham nogle nye biler, men

dengang brugte vognmanden

energi på at opnå en dispensation

fra Trafikstyrelsen,” fortæller John

Wallbridge, Opelforhandler i Odder.

Trafikstyrelsen har meddelt

Jens Mikkelsen, at de ikke har

Holdstart Aarhus arhus

Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge

Bus (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge

Taxi (1 uges kursus) Pris: 9.000,- kr.

Daghold start: Uge 42 og 4

Holdstart Støvring

Gods (3 ugers kursus) Pris: 24.000,- kr.

Daghold start: Uge 36

DANSK

VOGNMANDSSKOLE

– I GEAR TIL FREMTIDEN

beføjelse til at forpligte en synsvirksomhed

økonomisk og

Trafikstyrelsen har således ikke

kompetence til at afgøre, om

virksomheden har handlet

ansvarspådragende i et omfang,

der kan begrunde et erstatningsansvar.

Jens Mikkelsen har via sin advokat

anmodet om, at handlen

skal gå tilbage og herefter kommer

der et erstatningskrav.

Prisgaranti!

��������������������

���������������������

�����������������������

����������������������������

��������������������������

������������������

������������������

kursus med

gennemførsels-

GARANTI

More magazines by this user
Similar magazines