Kort fortalt - Foreningen af mejeriledere og funktionærer

maelkeritidende.dk

Kort fortalt - Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Den globale

mælkekøler - side 4

Tema: Dansk Mejeribrug mod år 2020

Mælken er usund

- side 6

Temaartikler

- side 8-28

2

29. januar 2010

123. årgang


SOUNDER THAN EVER

Vores seneste nyskabelse – den nye Tetra Centri AirTight Eco centrifuge –

løfter effektivitet til helt nye højder.

Centrifugens unikke design, mindsker miljøbelastningen og reducerer

energiforbruget i hele separeringssystemet med op til 35%.

Tetra Centri AirTight er kendt for at levere ekstrem høj produktkvalitet,

den er kendt for en uovertruffen separeringseffektivitet og en uforlignelig

produktionsfleksibilitet.

Den nye Tetra Centri AirTight Eco centrifuge har et indbygget

kontrolsystem, der sammen med det nye ”Direct Drive” booster

effektiviteten, sikrer lave driftsomkostninger og leverer en

ekstrem høj performance.

Vi har tænkt i effektivitet i alle faser. Centrifugen er designet

til en enkel og hurtig installation, hurtig start-up, optimal

drift, nem rengøring, enkel vedligehold og så er støjniveauet

reduceret endnu mere effektivt end nogensinde tidligere.

Du er velkommen til at besøge os på:

www.tetrapak.com

eller kontakt os direkte på

info.processing@tetrapak.com

Tetra Pak, , PR OTECTS WHAT’S GOOD, Tetra Centri and AirTight

are trademarks belonging to the Tetra Pak Group.

2 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


Leder

Dansk Mejeribrug mod år 2020

Af Anna Marie Thøgersen

Hvorledes ser dansk mejeribrug ud om 10 år? Det giver en bred vifte af eksperter

deres bud på i en række artikler, som vi bringer i dette temanummer, der

udkommer få dage før afholdelsen af Mejeribrugets Dag, hvor arrangørerne

netop har sat Fremtiden på dagsordenen.

Uden tvivl vil udnyttelsen af mælkeråvaren forsat blive optimeret. Endnu

flere forskellige basisvarer, anderledes mærkevarevarianter og helt nye mejeriprodukter

vil se dagens lys. Måske kan den rest, der er tilbage, når alle mælkens

værdistoffer er udnyttet, sælges på flasker som drikkevand med særlige

kvaliteter? Måske tilbyder mejeribruget på baggrund af epokegørende mejeriforskning

en række funktionelle mælkeprodukter, der er gavnlige mod livsstilssygdomme?

Måske vil nogle forbrugere gerne have flere vitaminer i mælken

i stedet for at sluge dem i pilleform? Sandsynligvis har forbrugerne fortsat

overvejende positive holdninger til mælkeprodukterne, men det kan også tænkes,

at mælkeskeptikerne finder nye kritiske vinkler i debatten.

Miljø- og energirigtige løsninger på alle niveauer - fra mælkeråvaren til det

færdige mejeriprodukt - vil helt sikkert være et af de væsentligste pejlemærker

for det næste årtis udvikling i mejeribranchen. Der hersker heller ingen tvivl

om, at det nuværende arbejde med at effektivisere og automatisere produktionsprocesserne

vil fortsætte og i år 2020 have nået et niveau, hvor mange mejerister

har mindst lige så meget om end ikke mere forstand på IT styring end

på, hvordan de forskellige mejeriprodukter laves fra "scratch". Den "modsatrettede"

tendens, hvor nicheprodukter fremstilles efter håndværksmæssige

traditioner, vil naturligvis også være gældende, men stadig på et højt teknologisk

niveau.

Det er svært at spå om fremtiden, men temaforfatterne i dette nummer giver

en række kvalificerede bud på udviklingen inden for Dansk Mejeribrug mod år

2020.

4 Den globale mælkekøler

- Positive scenarier

6 Mælken er usund - Negative

scenarier

8 DSS mod år 2020

10 Ecolab - CDS år 2020

12 APV - Grøn teknologi og

produktfusioner

14 Dairy Fruit mod år 2020

16 Tetra Pak - Fleksibilitet og

profitabilitet

18 Bila - Totale robotløsninger

20 Au2mate - Automatisering år

2020

NR. 2

Indhold

22 ÅF - Fremtidens leverandør

24 Logstor - Bedre isolering - øget

energieffektivitet

26 Mejeribrugets Dag Program

28 Probiotiske bakterier

30 Leonardo studietur til Sverige

32 Kort fortalt

36 Personalia

38 Mødekalender

39 Leverandøroversigt

40 Nyt produkt: Aksels Ost - Arla

Unika

Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Det gamle Mejeri

Landbrugsvej 65

5260 Odense S.

Postgiro: 400 5325

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00

(fredag dog 8.00-15.00)

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Tryk / layout:

Jørn Thomsen Offset A/S /

Elbo Grafisk A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

MÆLKERITIDENDE 2010 3


Meninger om mælken år 2020

Hvorledes ser det danske/internationale mælkemarked ud i år 2020? Redaktionen har bedt

MAPP, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet om at give deres bud på mælkens fremtid i form

af en række positive og negative scenarier. (Indlægget er redigeret og forkortet af redaktionen).

Scenarier for Dansk

Mejeribrug mod år 2020

Af Julia

Rolsted Stacey,

Communications

Manager, MAPP,

Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet

Mælkeritidende har bedt mig kigge ind i krystalkuglen og se,

hvor dansk mejeribrug står om 10 år. Jeg fremstiller scenarier,

hvor mælkens fremtid tegner lyst samt en række mørke

scenarier på baggrund af den nuværende mælkedebat samt

forekomsten af en række livsstilssygdomme.

Den globale mælkekøler - Positive scenarier

MAPP analyse år 2015

I 2020 lever mælken globalt set i bedste

velgående, men der er stor forskel

på, hvor mange mælkeprodukter, vi

spiser og drikker efter hvilken del af

verdenen, vi lever i.

Størstedelen af verdens forbrugere

opfatter mælken som sund. En international

undersøgelse gennemført

af MAPP, Handelshøjskolen, Aarhus

Universitet i 2015 viste, at forbrugerne

mener, at mælken er sund, hvis

den er mager og indtages som en del

af en sund kost.

Vitaminer i mælken

Det har altid været spændende at

kigge USA over skulderen. Det amerikanske

marked for mælkeprodukter

er det mest varierede i verden.

Amerikanske supermarkeder sælger

et stort udvalg af berigede mælkeprodukter,

og amerikanske forbrugere

kan få deres vitaminbehov dækket

på utallige måder bare ved at drikke

mælk. Børn tilbydes en type mælk

I år 2020 vil Europa ikke være så langt

fremme med berigede mælkeprodukter

som USA. Især danske og norske

forbrugere foretrækker stadig mælken

naturel. (Foto udlånt Chr. Hansen A/S).

med vitaminer til netop børns behov,

teenagers i voksealderen kan købe

mælk tilpasset deres behov. Der findes

fedtfattige typer af mælk og yoghurt

med et lavere indhold af sukker

til diabetikere og en anden type mælk

målrettet hjertesyge og til forbrugere

med kolesterolproblemer. Markedet

byder også på vitaminberigede mælkeprodukter

til ældre mennesker, der

skal holde den slanke linie, og til ældre

med behov for at tage på.

Mælk mod

livsstilssygdomme

De engelske og tyske markeder er

ikke lige så varierede som det amerikanske,

men markerne udbyder

i høj grad produkter til mennesker

med livsstilssygdomme. Der er mælkedrikke,

yoghurt, is etc. med et lavt

antal proteiner, en lang række produkter

uden laktose samt fedtfattige

udgaver uden tilsat sukker til diabetikkere.

Specielt mælkeprodukter til

diabetikere sælger godt, da antallet

4 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


I år 2020 kan amerikanske forbrugere få deres vitaminbehov dækket bare ved at

drikke mælk. Andre mælketyper vil være målrettet hjertesyge eller forbrugere

med kolesterolproblemer. I Europa vil især de engelske og tyske markeder om 10 år

tilbyde lignende mælkeprodukter til forbrugere med livsstilssygdomme. (Arkivfoto).

af netop denne gruppe i dag er stor -

desværre også blandt børn og unge.

Mælk naturel

I Sverige og Finland findes diverse

mælkeprodukter i fedtfattige udgaver

samt i laktosefri varianter. De danske

og norske markeder halter efter

Sverige og Finland. Sådan har det været

i en del år, og detailhandlen i både

Norge og Danmark har været var-

NR. 2

somme med at introducere laktosefri

produkter og produkter med et lavt

antal mælkeproteiner. Detailhandlen

siger, at produkterne ikke sælger tilstrækkeligt.

Markederne er for små

ifølge detailhandlen. Økologisk mælk

sælger derimod utroligt godt i supermarkederne.

Danske specialbutikker sælger

mange økologiske og laktosefri mælkeprodukter.

Den generelle del af

danske forbrugere opfatter berigede

mælkeprodukter som unødvendig.

De er mere til den rene vare, og det er

primært gruppen af allergikere, der

køber beriget juice tilsat kalk. Mælk

beriget med vitaminer sælges stort

set ikke i Danmark, og markedet er

også næsten ikke eksisterede i Norge.

Øget eksport

Klimatopmødet i København i 2009

blev fulgt op at en international

energikonference i 2012 og en global

konference om fødevarer i 2014.

Etablering af nordeuropæiske mejeriselskaber

on location på den sydlige

halvkugle er øget, og også eksport

af mælkeprodukter til Sydamerika og

syd for Sahara-Afrika steg i takt med

det globale opsving i tiden efter 2012.

Produktion af mælkeprodukter har

ligget på et stabilt niveau til det danske

marked i de sidste fem år med en

svag nedgang, men i stedet er produktionen

til lande uden for Europa

steget med mere end 50%.

MAPP kvalitetsanalyse år

2019

MAPP, Handelshøjskolen, Aarhus

Universitet fulgte i 2019 op på forbrugernes

kvalitetsoplevelse af mælkeprodukter.

Undersøgelsen viste

klart, at det er svært at vurdere kvaliteten

af produkterne. En typisk forbruger

bruger cirka 10 sekunder i

supermarkedet, når de skal vælge

hvilken udgave, de skal købe. ■

Automation, industriel IT, proces og

mekanik

Leder du efter en partner, der kender din

branche? Så er du velkommen til at kontakte

os!

Tel: 4343 1400 – www.afconsult.com

MÆLKERITIDENDE 2010 5


Mælken er usund - Negative scenarier

Ud med fløden

Vi ved alle, hvor godt mælken smager.

Fløden runder sovsen af, og den

gammeldags æblekage er ikke den

samme uden flødeskum. Sådan er

det også i 2020, men i et helt andet

omfang end i 2010. Vi spiser nemlig

mere af de fedtfattige udgaver af

mælkeprodukterne. Det er vi nødt til!

Fedmeproblematikken er i højsædet.

I år 2020 er 55% af den voksne

befolkning overvægtig, og det samme

gør sig gældende for hvert femte

barn. Antallet af børn med diabetes

er steget med 70% fra 2010 til 2020,

og gruppen af overvægtige børn oplever

forstadier til sukkersyge (type

2-diabetes), astma og forringet leverfunktion.

Kun 3 dl mælk

Der kom flere mælkekritikere til i

årene op til 2010, og de satte blandt

andet spørgsmålstegn ved Sundhedsstyrelsens

anbefaling af at spise og

drikke en halv liter mælkeprodukter

sammenlagt hver dag for at få kalk til

knoglerne. Mælkekritikerne påpeger

blandt andet, at en stor del af verden

ikke drikker mælk som børn, unge

Selv om alle ved, hvor godt fløde

smager, så er forbruget i 2020 dalet

kraftigt. Det blev vi nødt til, for

mere end halvdelen af den voksne

befolkning er overvægtig.

og voksne, og de lever i bedste velgående.

Et internationalt forskningsprojekt

om kalkindtagelse med blandt

andet forskere fra Aarhus Universitet

og Yale University konkluderede i

2014, at det er tilstrækkeligt at drikke

og spise 3 dl mælkeprodukter dagligt.

Skolemælken

blev afskaffet, og

Folketinget vedtog

i 2016 en kostpolitik

for folkeskolen,

som indebærer, at

overvægtige børn

og unge bliver sendt

til diætist - og

løbeture. (Modelfoto

Colurbox).

Sundhedsstyrelsen ændrede kurs og

har siden anbefalet børn og unge at

spise 3 dl mælkeprodukter om dagen,

mens anbefalingen for voksne er 2 dl

mælkeprodukter dagligt.

Skolemælken blev afskaffet

Regeringen søsatte ”Den sunde skole”

i 2014, hvor 60 danske skoler blev

udnævnt til ”sunde skoler”. Det betød

blandt andet, at de skulle indrette

skolebutikker med sunde fødevarer -

og ingen skolemælk eller yoghurt på

hylderne. Hensigten var at nedsætte

mængden af mælkeprodukter efter

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.

I 2020 fungerer 300 skoler i Danmark

under principper fra ”Den

sunde skole”, der også inkluderer et

forbud mod sodavand, slik og chips.

Skolebutikkerne sælger udelukkende

varer med et fedtindhold under 10%.

I 2016 vedtog Folketinget, at samtlige

danske skoler skal formulere en

detaljeret kostpolitik. Det har betydet,

at børn og unge, der vejer 10%

mere end deres idealvægt, sendes til

diætist og deltager i fritidsordningens

vægt- og motionsprogram under den

enkelte kommune. ■

Fakta om MAPP

MAPP forsker i produktudvikling,markedsføring

og distribution af

fødevarer - både nationalt

og internationalt.

Læs mere om MAPP på

www.mapp.asb.dk

6 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


NR. 2

Mejeri automatisering

Au2mate er mejeriernes garanti for

den funktionsdygtige løsning

• Styring af komplette mejerianlæg

• MIS/MES og ERP integration

• Opgradering og optimering

• Professionel rådgivning

• Træning og oplæring

• Standard løsninger

• Installation og indkøring

• Service og vedligeholdelse

Au2mate A/S – mejeri automatisering og industriel IT

Au2mate udvikler og leverer automatiseringsløsninger til pro ces industrien i ind- og udland.

Løsningerne udarbejdes i teamwork og tæt partnerskab med vores kunder og spænder fra komplette

automatiseringsprojekter til konsulentydelser og rådgivning.

Vi har mange års erfaring inden for procesautomatisering. Vi har udviklet en struktureret arbejdsform

og med effektive værktøjer til vidensdeling kan vi garantere hurtig levering af kvalitetsløsninger til

konkurrencedyg tige priser.

www.au2mate.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 7


Den bedste membranfiltreringsteknologi

til den

globale mejeriindustri

DSS mod år 2020

Af Niels Osterland,

adm. direktør,

DSS Silkeborg AS

En stærk nichevirksomhed

DSS blev etableret på et enkelt forretningsgrundlag:

Den bedste membranfiltreringsteknologi

til den globale

mejeriindustri. Der var således

tale om en virksomhed, der ad-

DSS har netop fejret sit 10 års jubilæum den 1. januar 2010.

Det er derfor naturligt at gøre status og samtidig se fremad

og give et bud på, hvordan markedet og vores virksomhed vil

udvikle sig de næste 10 år.

skilte sig markant fra de øvrige udbydere

af membranfiltrering til mejeriindustrien,

der for de flestes

vedkommende havde et langt bredere

produktprogram, spændende

fra komponenter over mindre anlæg

til store integrerede mejeriprojekter.

Vores forretningsfilosofi var,

og er stadig, at vi som nichevirksomhed

kan give en mere faglig kvalificeret

sparring med vore kunder, samtidig

med at vi, som en relativt mindre

virksomhed, kan reagere hurtigere og

mere dynamisk på ændringer i mar-

kedet og dermed kundernes ændrede

behov og ønsker.

Kompetencerne i DSS skulle koncentreres

omkring udvikling (applikationer

og systemer), tilbud og

salg samt projektering og projektledelse

og naturligvis eftersalgs-aktiviteter

specielt i form af salg af udskiftningsmembraner.

Fremstilling

af komponenter, samling af anlæg og

montagearbejde blev fra begyndelsen

outsourcet - og er det stadig. Vi har

således været tro mod vores udgangspunkt

i de forløbne 10 år.

8 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


Største globale udbyder

For 10 år siden fik vi en særdeles fin

modtagelse og behandling af vores

”hjemmemarked”, idet vi meget hurtigt

efter etableringen modtog betydelige

ordrer fra både Danmark, Sverige

og Norge. Hermed var grunden

lagt til at udbrede markedsføringen

til resten af verden. DSS har således i

dag en meget stærk position i Europa,

Mellemøsten, Australien/New Zealand

og Sydamerika. Inden for vores

markedssegment mener vi, at vi i dag

er den største globale udbyder.

Miljøvenlig effektivisering

I de seneste år har vi set en ændring i

forespørgslerne fra anlæg til fremstilling

af mejeriprodukter i retning af

anlæg, der mere fokuserer på effektivisering,

reduceret energiforbrug og

miljøtiltag i form af reduktion af udledning

af organisk materiale og salte

til omgivelserne, samt bedre udnyttelse

internt i produktionen af mælkens

meget store indhold af vand.

Der er ingen tvivl om, at dette fokus

vil fortsætte de kommende år.

Heldigvis er membranfiltrering en

teknologi, der repræsenterer store

muligheder inden for disse områder.

Ved at kombinere de forskellige

membranfiltreringsprocesser og samtidig

have fokus på anlægsdesign og

anlægsfunktion, kan der spares betydelige

mængder vand og kemikalier

i forbindelse med udskylning og rengøring.

Mindre tolerancer på membraner

og membranhuse sikrer bedre

udnyttelse af pumper med sparet

energi til følge.

Forbedret funktionalitet

På applikationssiden vil de forbedrede

og mere ensartede specifikationer

på membraner betyde bedre

muligheder for at skille mælkens forskellige

bestanddele fra hinanden.

Dette vil specielt have nogle betydelige

fordele i ingrediensindustrien,

hvor renere produkter giver mulighed

for at regulere ingrediensernes funktionalitet

i de enkelte recepter bedre.

Disse muligheder forbedres yderligere

af, at andre separationsteknolo-

NR. 2

gier efterhånden udvikles til industriskala

og med en robusthed, der sikrer

høj driftssikkerhed på linje med andre

enhedsoperationer i mejerierne.

Nye muligheder

DSS tror således på en udvikling de

næste 10 år, der vil have øget fokus

på miljø- og energisiden, samtidig

med at nye membraner og seperationsteknologier

giver nye muligheder

for endnu bedre separation og koncentrering

af mælkens enkelte bestanddele.

Dette gælder både de komponenter,

der findes i store mængder

- og som er de kendte bestanddele

i forskellige mejeriprodukter, og de

komponenter, som kun findes i meget

små mængder, men som på grund af

deres særlige egenskaber repræsenterer

en meget høj og tidligere urealiseret

værdi.

Mod år 2020

DSS tager hul på det nye 10-år tro

mod det oprindelige forretningskoncept.

Dog vil vi i takt med de nye

muligheder i fremtiden også tilbyde

andre seperationsteknologier til mejerierne.

Erfaringerne fra mejeribru-

DSS

DSS har pr. 1. januar 2010 i alt

35 medarbejdere, der er beskæftigede

med udvikling, salg og

projektering.

DSS er repræsenteret i ca. 20

lande.

Virksomheden er danskejet

med høj soliditet og forventning

om omsætning på ca. 15 mio.

€ i indeværende regnskabsår

(01.05.09 – 30.04.10).

get på miljøsiden, specielt behandling

af affaldsstrømme og genbrug af vand

vil muligvis blive overført til andre

industrier med sammenlignelige problemstillinger.

Det kan være anden

levnedsmiddelindustri og f.eks. dele

af den bioteknologiske industri.

DSS vil gerne sige tak til den nordiske

mejeriindustri for det gode samarbejde

de sidste 10 år, og ser frem til

de næste 10 år med store forventninger

til mulighederne - og naturligvis

også det fortsatte samarbejde. ■

DSS forventer i løbet af de næste 10 år et stigende fokus på miljø- og

energisiden samt en øget udvikling af innovative membraner og

seperationsteknologier, som giver nye muligheder for endnu bedre

separation og koncentrering af mælkens enkelte bestanddele.

MÆLKERITIDENDE 2010 9


CIP Diagnose System fra Ecolab

CDS år 2020

Af Finn S. Jensen,

teknisk chef,

Ecolab A/S

Version 2

Vi arbejder netop nu på version 2 af

vores CDS, som vi forventer stadig er

i drift i år 2020. Systemet vil til den

tid stadig anvendes til optimering og

overvågning af CIP-processer, men

derudover vil der også være moduler

til overvågning af totalt vandforbrug,

elforbrug, energiforbrug, kemiforbrug

etc. Der vil kunne opsamles

data fra alle målere på mejeriet og

disse data præsenteres i rapporter,

som er skræddersyet til brugerens behov.

Der vil også kunne gives besked

(alarm), hvis et bestemt forbrug kommer

ud af kontrol. Vurdering af normalforbrug

vil ske ved, at systemet

”lærer” af historiske data og vurderer

ud fra disse. Automatisk rapportering

vil ske, når en forudbestemt

grænse nås eller overskrides. Der vil

kunne hentes rapporter, som er fuldt

konfigurérbare i forhold til brugerens

behov, og ved afvigelser vil rapporter

fra systemet give mulighed for ”drilldown”,

så forklaringer kan findes på

en hurtig og overskuelig måde.

Ecolabs CIP Diagnose System (CDS), som er udviklet i

samarbejde mellem Ecolab og Arla Foods, er det mest

avancerede softwaresystem på markedet til optimering

og overvågning af CIP-anlæg. Systemet bruger kundens

eksisterende instrumenter på CIP-anlægget til at tegne kurver

og generere rapporter over hver CIP. Rapporterne bygger

på en økonomisk beregning af hver CIP’s omkostninger til

varmeenergi, elektricitet, vand og kemi.

CDS-moduler

CIP Diagnose Systemet vil være opbygget

af forskellige moduler. Diagnosemodulet,

som vil give et komplet

billede af den proces, der ønskes analyseret.

Modulet kan vise detaljerede

kurver over alle punkter, der er relevante

for processen. Simuleringsmodulet,

som vil give en konsekvensberegning

af en given ændring, som skal

afprøves. Brugeren lægger ændringer

ind, og systemet vil lave beregninger

på de økonomiske konsekvenser.

Miljømodulet, som kan opbygge

rapporter, der viser aktuel og løbende

miljøbelastning ved at logge alle pa-

rametre, der har betydning for miljøbelastningen.

Effektiv og tidsbesparende

Der kan på alle forbrug laves en massebalance,

afvigelser træder tydeligt

frem. Ecolab-konsulenten har

adgang til systemet og kan få rapporter

om, hvordan processerne forløber.

Desuden kan der gives adgang

til Ecolab-eksperter på specielle processer,

så diagnosticering kan foretages

på en effektiv og tidsbesparende

måde til gavn for både kunden og

Ecolab. ■

Ecolabs CDS version 2 er forvenligt også i brug i år 2020. CDS-systemet

anvendes til optimering og overvågning af CIP-processer.

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


NR. 2

Viden gør forskellen frem mod 2020

Hos DSS ved vi, hvad der skal til for at få

succes i mejeriindustrien - også frem mod

år 2020.

Vi tror på en udvikling de næste 10 år, der

vil have øget fokus på miljø- og energirigtige

løsninger samtidig med, at nye membraner

og seperationsteknologier giver mulighed

for endnu bedre separation og koncentrering

af mælkens enkelte bestanddele.

DSS har netop fejret 10 års jubilæum den

1. januar 2010 og står godt rustet til at møde

fremtidens udfordringer.

Vi vil gerne sige tak til den nordiske mejeriindustri

for det gode samarbejde de seneste

10 år - og videre frem mod år 2020.

DSS Silkeborg AS

Bergsøesvej 17

DK-8600 Silkeborg

Denmark

Tel +45 87 200 840

Fax +45 87 200 890

info@dss.eu

www.dss.eu

MÆLKERITIDENDE 2010 11


SPX APV og SPX Flow Technology er klar til udfordringerne: Mejeriindustrien mod 2020!

Grøn teknologi og

produktfusioner

Af

Bent Østergaard,

Director, Global

Technology

Management, SPX

APV, Silkeborg

SPX Flow Technology

Her ved indgangen til det nye årti

er APV fuldt integreret i SPX Flow

Technology, hvilket indebærer en betydelig

styrkelse af vores forretning

og tilbud til vores kunder.

APV blev overtaget af den store

amerikanske industrikoncern SPX,

der har hovedkvarter i Charlotte,

USA pr. 1. januar 2008, og indgår nu

- sammen med en række andre ledende

globale SPX Brands som Waukesha

Cherry-Burrell, Bran+Luebbe,

Johnson Pump, og Lightnin med flere

- i SPX Flow Technology segmentet.

SPX er en global koncern med en

årlig omsætning på ca. DKK 30 mil-

liarder, 17.000 medarbejdere repræsenteret

i over 40 lande, og en

omfattende produktportefølje med

hundredvis af anerkendte produkter,

en solid projektforretning og et

stærkt finansielt fundament, godt

gearet til vækst. SPX Flow Technology

repræsenterer en tredjedel af

koncernens omsætning, og Food &

Beverage Group, som omfatter sanitære

industrier såsom mejeri, føde/

drikkevareindustrien, farma og personlige

plejeprodukter.

Kundecentrerede løsninger

Med en stærk synergi mellem ovennævnte

brands og APV og desuden en

solid viden og innovationsplatform,

kan SPX Flow Technology tilbyde vores

kunder en bred palette af produkter

og industrielle løsninger samt servicetilbud,

hvad enten det gælder nye

anlæg eller optimeringer.

Takket være mange års erfaringer,

kombineret med innovative produkter,

procesanlæg og applikationsløs-

ninger har vi fingeren på pulsen med

industriens forventninger og udfordringer

og SPX Flow Technology er

målrettet på - og kommittet til - at levere

produkter og løsninger, som afspejler

tidens forbrugertrends såsom:

billigere, hurtigere, øget kvalitet

og sikkerhed, miljørigtige produkter,

sundhed og naturlighed, og som opfylder

mejeriernes og føde/drikkevareindustriens

forventninger med hensyn

til:

• Øget produktivitet, længere driftstider

og optimerede processer

• Høj produktsikkerhed og kvalitet,

sundhed og naturlighed

• Grønne processer: Lavere energiforbrug

og spild samt betydelig reduktion

af vandforbrug

• Bedre udnyttelse af mælkens bestanddele

- alene og i komposition

med andre råvarer

• Forenklet global Supply Chain med

“one stop shopping” og partnerskab.

12 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


SPX APV - 2020 perspektiv

Grønnere teknologier i alle aspekter

vil slå igennem i det nye årti, drevet

af økonomi og socialt (miljø) ansvar.

Der vil være stærk fokus på energibesparende

løsninger - herunder logistik,

længere driftstider, kortere rengøringstider

og mindre forbrug af

rengøringsmidler - og ikke mindst reduceret

spild og vandforbrug. SPX

Flow vil være med fremme på banen

med løsninger på disse områder, bl.a.

membranfiltrering til hygiejnisk genvinding

og anvendelse af vandstrømmene

i såvel processerne som rengøring

og andre formål. Teknologierne

på dette område vil udvikle sig radikalt,

så pulverfabrikker og osterierne

ikke får behov for vandindtag

og følgelig reduceret spildevandsudledning.

Innovation, produktforædling og

fødevaredesign for intensiv udnyttelse

af alle mælkens bestanddele og

kombinering med andre råvarer vil

føre til en øget brancheglidning på en

række områder.

Smør- og margarineteknologier

samt produkter smelter sammen -

herunder mix til bageriindustrien og

andre industrier. Takket være SPX

og APV-synergien er vi klar til at supplere

vores smørteknologi med komplette

margarine- og fedtteknologiløsninger.

På mælkeområdet forventes fusioner

med drikkevareprodukter. SPX

Flow Technology er stærkt etableret

med bl.a. en bred portefølje af

NR. 2

Med nye teknologier bliver det muligt at fremstille fx kombinationer

af mælk med andre flydende produkter samt mælk med frisk smag

og lang holdbarhed. APV’s instant infusion teknologi med ultrahøj

temperatur i millisekunder er bl.a. et svar på denne udfordring.

termisk procesudstyr og avancerede

miksnings-, blandings- og doseringssystemer.

Vi ser en teknologiudvikling,

der kombinerer mælke- og andre

drikkeprodukter og frisk mælk

smag med lang holdbarhed, høj sikkerhed,

lange driftstider og logistikoptimeringer

- og dermed energibesparelser.

APV’s instant infusion

teknologi med ultrahøj temperatur

i millisekunder er bl.a. et svar på

denne udfordring.

Osteprodukter og fermenterede

mælkeprodukter finder øget anvendelse

i bageriprodukter, delikatesser

og færdigretter m.v., designet til specifikke

formål. SpiraTherm UHT systemet,

som er udviklet af SPX, er et

eksempel på en teknologi, der muliggør

lange driftstider på produkter

med høj fouling tendens, såsom oste-

og barbequesaucer. SpiraTherm muliggør

driftstider på mere end 60 timer

for visse af disse produkter.

Med fremtidens grønne teknologier kan

mejerierne genanvende vandstrømmene

så radikalt, at fx pulverfabrikker og

osterier ikke får behov for vandindtag.

Dermed reduceres også udledningen

af spildevand. Fremtiden byder

desuden på en endnu bedre udnyttelse

af mælkens bestanddele, som i

kombination med andre råvarer vil føre

til en øget brancheglidning og en række

nye fødevarer.

Vi vil i fremtiden se en yderligere

forædling af funktionelle og bioaktive

mælke- og vallebaserede ingredienser

til ernæringsprodukter samt

kombinationer med hydrokoloider

og specialstivelser designet til specifikke

funktionelle anvendelser inden

for føde/drikkevareindustrien, baby

food samt ernærings- og farmaprodukter.

Også her vil membranfiltrering,

mikropartikulering og termiske

processer, som instant infusion, sammen

med miksning, blanding og doseringsteknologi

være nøgleteknologier.

Innovation og løsninger

Med en omfattende teknologiportefølje

er SPX Flow Technology klar på

den lokale og globale food og beverage

markedsplads til at supportere

vores kunder med attraktive systemer

og løsninger. Disse indebærer samtidig

enklere supply chain og et tæt

samarbejde om de fælles udfordringer

og forretningsinteresser.

SPX APV’s innovationscenter er

veludrustet med testudstyr til både

mejeri- og fødevarespecialister, som

er klar til - i samarbejde med kundernes

fødevaredesignere, marketing

og processpeciallister - at supportere

nye produkt- og procesudviklinger

samt optimeringer, der opfylder

fremtidens krav, både finansielt, socialt

og individuelt. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 13


Dairy Fruit mod år 2020

Af Jens Møller

adm. direktør,

Dairy Fruit A/S

Fokus på sundheden

Det er Dairy Fruit A/S opgave er at

være fødevareindustriens leverandør

af smagsingredienser, uanset hvilken

retning, der vælges. Vi skal forberede

os på alle de mulige scenarier, der

kan forekomme, og har derfor valgt,

at virksomheden i de kommende år

skal være en aktiv spiller i at få midler

fra Innovationsloven eller anden

puljeordning, der støtter fokusering

på fremtidens sunde og naturlige fødevarer.

Vi vil i samarbejde med vore kunder,

leverandører og forskningsinstitutioner

gennemføre projekter, der

har almen folkesundhed som hovedtema.

I 2010 sker der ændringer i loven

om anprisning af fødevarer, en

ændring der i årene fremover vil blive

lagt mere og mere vægt på i takt med,

at nogle fødevarer opfattes som særligt

gode for kroppen - et eksempel

herpå er blåbær, der i Asien nærmest

betragtes som et vidundermiddel.

Forbedrede teknikker

Spændende om vi i mejeriindustrien

kan lave produkter med kliniske godkendte

anprisninger. Kan vi udvikle

I 2010 ændres loven om anprisning af

fødevarer. Det giver nye muligheder for

de fødevaretyper, der anses for at være

særligt gode for kroppen. Et eksempel

herpå er blåbær, der i Asien nærmest

betragtes som et vidundermiddel.

Et spændende årti at spå om. Vi ser flere scenarier: Vil mejerierne

udvikle sig udelukkende med naturlige råvarer herunder

økologi, ingen E numre på emballagerne? Vil mejer iindustrien

fremover levere mælk, smør og ost som rene fødevarer, eller vil

mejerierne satse på mere funktionelle produkter?

Vil den internationale konkurrence medføre, at færdigvarer

med store tonnager til hjemmemarkederne leveres af udenlandske

fødevareselskaber? Vil private labels blive dominerende,

og vil de få store retailers i fremtiden drive innovationen?

nye metoder for varmebehandling og

stabilitet af smagstilsætningen, der

sikrer en homogen opblanding, og

hvor de af naturen forekommende

sunde og helsende stoffer ikke er ødelagt

eller kraftigt reduceret?

Et ønskescenarium er, at teknikken

i fødevareindustrien i det kommende

årti vil få samme løft og fokus, som IT

branchen har haft de sidste 20 år. For

Dairy Fruit A/S vil et nyt forretningsområde

med fokus på folkesundhed

være et mål i det kommende årti.

Teknologitests

Dairy Fruit A/S har udbygget fabrikken

med et testområde for afprøvning

af nye teknologier. Vi har i de senere

år testet flere systemer med henblik

på at bidrage til en færdigvare med

flere applikationer. Uden store landvindinger

i produktionsteknikken vil

der ikke kunne skabes produkter

der har naturens egenskaber. En opgave

vi ser som udfordrende, og hvor

vi i samarbejde med maskinleverandører

og kunder vil og skal gøre en

forskel i årtiet, der kommer.

Dairy Fruit A/S

Dairy Fruit A/S er Nordeuropas førende

leverandør af aseptiske smagstilsætninger

og smagsoplevelser til fødevareindustrien.

Vi leverer smagen

14 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


Det er ønskeligt, at der i de kommende år udvikles nye teknologer for

varmebehandling og stabilitet af smagstilsætningen, så de naturligt

forekommende sunde og helsende stoffer i højre grad bevares i fødevaren.

NR. 2

Nature’s Taste

Dairy Fruit A/S offers our customers Nature’s Taste, by

developing and offering healthy and good tasting products.

We believe in looking forward, using our technical and

innovation skills.

Dairy Fruit’s expertise:

• Clean label

• Health and quality

• Environmentally awareness

• Organic

• Nature guides our innovation

• Joint working partnerships ... The driving force behind today’s

new developments

• 30 years experience of providing custom solutions, using our

team of experts to inspire creation

• Working together we can design your next product based on …

… Nature’s Taste

til mere end 700 færdigvarer inkl. de

største brands på markederne.

Vi har udviklet en IT-platform, der

er klar til fremtidens krav for en moderne

virksomhed med blandt andet

en løsning til e-handel, hvor analyseresultater,

datablade, ordretracking,

lagerstatus, årskontrakt, priser etc. er

tilgængelige for den enkelte kunde.

Dairy Fruit A/S består af tre forretningsområder:

Fruit Preps, Liquid

Spice Mix og lønproduktion. Kompetence

og kvalitet er nøgleord i den

aseptiske produktion, tilsvarende er

innovation og kreativitet vores styrke

i produktudviklingen. Fruit Preps og

Liquid Spice Mix produceres både

konventionelt og økologisk.

Dairy Fruit A/S er certificeret i henhold

til ISO 22000, BRC (Grade A),

ISO 14001 og herudover godkendt

til økologisk produktion. For Dairy

Fruit A/S er kvalitetssikring af råvarer

og færdigvarer, GMP, og uddannede

medarbejdere med viden om nichen

aseptik, hjørnesten i vores fremtid. ■

DAIRY FRUIT A/S • HESTEHAVEN 3

DK-5260 ODENSE S • DENMARK

Phone: +45 66 13 13 70 • WWW.DAIRY-FRUIT.COM

MÆLKERITIDENDE 2010 15


Mejeriindustrien:

Fleksibilitet og

profitabilitet driver

udviklingen

Af Frederik

Wellendorph, Key

Account Manager

Denmark,

A/S Tetra Pak

1: Konsolidering og

specialisering

Det nuværende høje pres på mejeriindustrien

fra brandejere og supermarkedskæder

vil ikke ændre sig i

fremtiden - men vil blive ved med at

drive markedet mod lavest mulige

driftsomkostninger og øget produktivitet

med en stigende konsolidering

af store selskaber og produktionsenheder

til følge. Denne trend vil påvirke

producenterne af mejeriudstyr

mod fortsat at forbedre effektivitet,

Mejeriindustrien mod 2020 vil blive drevet af nogle overordnet

vigtige faktorer i Danmark. Frigivelsen af kvoterne frem mod

2015 vil påvirke den basale produktion af mælk, sandsynligvis

i positiv retning med højere mælkeproduktion. Miljøhensyn

og reduceret ressourceforbrug for forbedret CO 2 footprint vil

præge driften og udviklingen.

De vigtigste områder, som påvirker udviklingen af mejeriudstyr,

er kunderne, som vil have lavest mulig omkostning

pr produceret enhed. Det betyder øget effektivitet og

automations niveau, større krav til hygiejne og nøjagtighed og

reduceret forbrug af ressourcer samt minimalt produkttab.

I nutidens mejeriindustri ses fire klare trends, som påvirker

udviklingen af mejeriprocesudstyr for fremtiden…

driftsikkerhed og øget produktionsvolumen.

Høj fødevaresikkerhed vil

forblive en vigtig parameter for alle

fødevareproducenter, da konsumenternes

tillid til brands og produkter

vil forblive intakt.

Nicheproducenter vil til stadighed

have fokus fra konsumenternes interesse,

og mindre producenter vil ligeledes

præge udviklingen.

For at sikre en stadigt lavere driftsomkostning

og bedre udnyttelse af

anlæg eller linje er design af produktionslinjer

og hele anlæg væsentlige

i forhold til planlægning for at opnå

optimeret effektivitet.

Tetra Pak’s evne til at møde mejeribrugtes

behov er baseret på konceptet

Tetra Lactenso: Kundetilpassede

mejeriproduktionsløsninger hvor designet

tager højde for effektivitet,

produktkvalitet og bæredygtighed.

Løsningerne er bygget på Tetra Paks

store viden omkring mejeriteknologi

i kombination med højt specialiseret

ingeniørviden. Med dette som udgangspunkt

kan vi tilbyde rådgivning

og levere kundetilpassede løsninger,

som møder enhver kundes krav

og ønsker til produktionen på komponentniveau

såvel som totale linjer,

hvilket giver kunden en sikker investering

over hele anlæggets levetid.

Tetra Lactenso er sikre mejeriløsninger

leveret med valideret driftsikkerhed

og ydeevne.

2: Fleksibilitet

Behovet for øget fleksibilitet vil stige.

Flere nye produkter og øget efterspørgsel

på variationer af produkter

fra konsumenterne vil påvirke fleksibiliteten

i et anlægs mulighed for

hurtigt at ændre produkt og produkt-

16 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


type. Den samlede tid for at introducere

nye produkter, ny smag eller

ny funktionalitet bliver stadigt kortere.

Producenterne vil have mulighed

for hurtigt og nemt at kunne ændre

produktionsparametre og vilkår

med en fornuftig omkostning. Derfor

skal fremtidens udstyr være fleksibelt

og kunne levere en stadigt større produktvariation,

uden at det reducerer

effektivitet eller øger omkostninger i

produktionen.

3: Automation

En global hovedtrend er behovet for

integrering af alle computer- og informationssystemer

i mejeribruget.

Sammen med kravet om sporbarhed

og sikkerhed i automationsløsningen

betyder det, at de samlede IT-løsninger

såsom produktionsplanlægning,

logistik, proceskontrol, sporbarhed,

vedligeholdelsessupport og service

bliver totalt integreret i et større

komplekst system.

Tetra Plantmaster er den innovative

automations- og kontrolsystemløsning

for anlægsapplikationer. Det

er et modulopbygget system baseret

på åbne industristandarder, som sikrer

overordnet kommunikation på

tværs af det totale produktionsanlæg.

Da det er et åbent system, er det med

til at fremtidssikre anlægget. Det giver

mulighed for opkobling til admi-

NR. 2

nistrative systemer, avanceret rapportering

såvel som total sporbarhed

fra råvare til færdigpakket produkt.

4: Bæredygtighed

Nutidens og fremtidens

mejerier skal designes med

maksimal effektivitet med

maksimal udnyttelse af ressourcer

og med en så lille

påvirkning af miljøet som

muligt.

Tetra Pak har høj fokus på

miljøeffektive produktionsløsninger

med henblik på at supportere

vores kunders behov.

”Design for Environment” (DfE)

er en praksis, hvor miljøaspekter

tages i brug ved design og udvikling

af udstyr.

DfE er anvendt i både design af

komponenter og linjer såvel som totale

anlæg for at reducere produkttab,

forbrug af vand, energi og rengøringsmidler.

DfE er ligeledes med til

at sikre, at bortskaffelse af et udtjent

anlæg kan gøres på en miljømæssig

forsvarlig vis.

Tetra Pak evaluerer hele tiden nye

teknologier, som kan have indflydelse

på, hvordan mejeriprodukter fremstilles.

For at innovative teknologier

kan accepteres af industrien og konsumenterne,

så skal de tilbyde øget

værdi i forhold til kvalitet og sikker-

Centri AirTight Eco er et eksempel på

en miljøforbedret løsning. Centrifugen

er verdens mest effektive separator

med et nyt gearfrit drive, hvilket

fordobler tiden mellem hovedservice.

Den nye eMotion teknologi reducerer

energiforbruget på det totale

separeringssystem med 35%.

hed, miljøpåvirkning og driftsomkostninger.

Den nye Tetra Centri AirTight Eco

mejericentrifuge giver forbedret produktionseffektivitet,

sparer omkostninger

samt reducerer miljøpåvirkningen.

Centrifugen er verdens mest

effektive separator med nyt gearfrit

drive, hvilket fordobler tiden mellem

hovedservice. Den nye eMotion

teknologi giver samlet 35 % reduceret

energiforbrug af det totale separeringssystem,

hvilket er et eksempel

på udviklingen inden for miljøforbedrede

løsninger. ■

Læs mere på www.tetrapak.com

Konceptet Tetra Lactenso

er kundetilpassede

mejeriproduktionsløsninger, hvor

designet tager højde for størst mulig

effektivitet, produktkvalitet og

bæredygtighed. Løsningerne er bygget

på kombinationen af stor viden om

mejeriteknologi og højt specialiserede

ingeniørkundskaber.

MÆLKERITIDENDE 2010 17


Totale robotløsninger

Af Annette

N. Andersen,

marketing -

assistent,

Bila A/S

Bilas nye robotcelle

”Bila Milk Packer”

er resultatet af

et strategisk

partnerskab. Cellen

kan håndtere op til

9.600 mælkekartoner

pr. time. De første

”Bila Milk Packer”

robotløsninger er

leveret til to svenske

mejerier.

Bila A/S har med mange års erfaring specialiseret sig i

robotløsninger til mejerisektoren, og det har resulteret i

mere end 45 leverede løsninger til håndtering og pakning

af bl.a. ost og mælk på mejerier i Nordeuropa. Vores

specialviden har gjort os til én af de fortrukne leverandører af

automatiseringsløsninger til mejerisektoren.

Totalløsninger er fremtiden

Det er svært at spå om fremtiden,

men når der tales om automatisering

og effektivisering ved hjælp af en robotløsning,

er det ikke selve robottypen,

der ligger til grund for kundens

valg. - Kunden går mere efter én leverandør,

der kan tilbyde en totalløsning,

som resulterer i væsentlig højere

produktion og driftsikkerhed.

Mejerierne bliver stadig mere fuldautomatiske

for at opnå høj effektivitet.

Denne tendens ser vi inden for

alle brancher, og vi forventer, at udviklingen

vil fortsætte. Dette stiller

høje krav til leverandøren.

Ved en totalløsning er der ikke

kun tale om selve løsningen af den

konkrete opgave hos kunden; det at

kunne tilbyde alt periferiudstyr m.m.

til automatiseringsløsningen. Der er

her tale om et struktureret projektforløb

fra tilbudsgivning, designspecifikation,

levering og idriftsættelse til

service og vedligeholdelse efter levering

af anlægget hos kunden. Med vo-

18 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


es erfaring og medarbejderstab kan

vi tilbyde hele den efterspurgte totalløsning.

Struktur fra start til slut

Vi har udarbejdet en projektmodel,

som sikrer vore kunder garanti for

kvalitet og leveringssikkerhed gennem

hele projektforløbet. Der er en

fast arbejdsgang fra det første kundebesøg

til projektet er i hus, til ordren

overdrages til den ansvarlige projektleder

og i sidste ende står til levering

hos kunden.

Med vort tilbud om 24 timers hotline

har vi samtidig mulighed for at

igangsætte et tiltag i tilfælde af driftsstop

inden for én time, hvilket minimerer

ventetiden og omkostningerne.

Vore montører kan også følge anlæggets

drift via internettet. De har derved

styr på den elektriske opsætning

og har mulighed for at justere eller

afhjælpe eventuelle fejl ad den vej.

”Vores erfaring siger, at en automatiseringsløsning

ikke er stærkere

end det svageste led”, udtaler adm.

direktør Jan Bisgaard Sørensen, Bila

A/S. ”Med en tæt dialog og kontrol

gennem hele projektet - både internt

hos Bila A/S men også til kunden minimeres

chancerne for ”et svagt led”

samt misforståelser under forløbet.

Vi forlader ikke projektet hos kunden,

før denne er tilfreds med det,

NR. 2

vi har leveret. På den måde sikrer

vi kunden en driftsikker og rentabel

løsning, når de vælger Bila A/S som

leverandør.”

Strategisk partnerskab

Hos Bila A/S ser vi ikke blot kunden

som en kunde - men som en strategisk

partner, hvor vi i samarbejde udvikler

nuværende og fremtidige projekter.

Vi mener, at partnerskab er

vejen frem for at bevare de gode relationer

i fremtiden samt styrke samarbejdet

og samtidig stå stærkt i konkurrencen.

For at få partnerskabet

til at fungere skal vi være lydhøre

overfor kundens ønsker og behov -

kunde/leverandørforholdet er en vigtig

brik i udviklingen af den optimale

løsning, som stemmer overens med

kundens forventninger.

Den nyudviklede robotcelle ”Bila

Milk Packer” er et resultat af sådan

et strategisk partnerskab. Med ”Bila

Milk Packer” pakkes mælkekartoner

hurtigt og effektivt i enten plastkasser

eller containere. Via en bane føres

mælkekartonerne automatisk hen til

robotten, som derefter pakker disse.

Cellen kan håndtere op til 9.600

mælkekartoner pr. time.

Cellen leveres samlet fra Bila A/S.

Vi har inden levering gennemtestet

cellen som en samlet enhed, og herefter

kan den opstilles hurtigt og ef-

Key account manager søges

Bila A/S

Bila A/S udarbejder robotløsninger

til alle industrier, fx metal-,

træ- og fødevareindustrien.

Netop fødevareindustrien er en

branche, hvor en stor del af vor

kundegruppe befinder sig.

Bila er altid på forkant med

den nyeste teknologi inden for

automatiseringsløsninger for at

kunne forbedre kundens bundlinje

og arbejdsmiljø. Inden for

fødevarebranchen, hvor specielt

kravet om et højt hygiejneniveau

har topprioritet, kan vi drage

nytte af vore mange års erfaring.

Besøg www.bila.dk for yderligere

information.

fektivt på mejeriet. Installations- og

indkøringstiden forkortes væsentligt -

derved opnås en fuld funktionsdygtig

celle til pakning af mælkekartoner.

Cellen udarbejdes altid i rustfrit

stål. Med den vaskbare overflade er

det muligt at opretholde kravet om et

højt hygiejneniveau.

De første celler er leveret med stor

succes hos to større mejerier i Sverige

og vi forventer flere projekter af

denne type fremover. ■

Salg af automatiseringsløsninger til

mejerisektoren indenfor mælk:

• Sælger med stort S

• Du har erfaring indenfor mejerisektoren

• Proaktiv salg er en af dine styrker

besøg os på www.bila.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 19


Hvordan skal mejerierne

automatiseres i år 2020?

Af Klaus Dam, adm. direktør Au2mate A/S

Dansk mejeribrug i år 2020?

Kravene til produktkvalitet og fødevaresikkerhed

vil stige i takt med

øget produktforædling og grænserne

mellem medicin og mejeriprodukter

nedbrydes. Centrale autoriserede

produktspecifikationer, recepter og

rapportering omkring faktiske produktionsforløb

bliver et krav.

Konsekvensen for automatiseringssystemerne

er øget dokumentation

af den grundlæggende funktionalitet

af anlæggene og processerne, validering

samt sporing af produktets vej

gennem anlægget. Automatiseringsbranchens

store udfordring bliver at

honorere de øgede krav til softwarekvalitet,

datasikkerhed og brugervenlighed.

Kortere produktudviklingstid og

flere kundespecificerede produkter

indebærer kortere produktionstid, inline-målinger

og kortere leveringstid i

forbindelse med anlægsændringer og

gennemførsel af nye projekter. Konsekvensen

for automatiseringssyste-

Den intensiverede globale konkurrence øger kravene til bedre

arbejdsmiljø, udvikling af og omstilling til nye produkter,

minimering af ressourceforbrug, højt specialiseret arbejdskraft,

kvalitet og sporbarhed. Individuelle produktspecifikationer

stiller nye krav til produktionsapparatet herunder automatisering

af mejerierne og minimering af omkostningerne.

merne er dels øgede krav til avanceret

måling og regulering, integrerede

finplanlægningssystemer samt hurtig

tilvirkning, tilpasning og idriftsættelse

af softwaremæssige løsninger.

Prisdannelse og styring af omkostninger

i forbindelse med øget værdiforædling

og øget produktsortiment

bliver nøgleparametre. Konsekvensen

for automatiseringssystemerne

er krav om at kunne måle og allokere

råvarer, ressourceforbrug og miljøbelastning

i forbindelse med tilvirkning

af de enkelte produkter.

Udfordringen for automatiseringssystemerne

her er at sikre stabile og pålidelige

målinger og rapportering på

en omkostningsbevidst måde.

Omstillingsparate

mejerianlæg

Mejerianlæggene og procesudstyret

har længere levetid end produkterne.

For at sikre investeringen i kapitalanlægget

vil kravene til produktionsapparatet

være hurtig og omkost-

Fremtidens mejeri

Au2mates bud på det mest konkurrencedygtige mejeri i fremtiden:

Mejeriet med det mest omstillingsparate, fleksible og IT- mæssigt integrerede

produktionsanlæg, bemandet med personale med multidisciplinære

kompetencer inden for mejeriteknologi, procesudstyr og produktions IT.

ningsgunstig omstilling med minimal

downtid i forbindelse med den løbende

tilpasning til produktion af nye

produkter. Desuden skal der være frit

leverandørvalg og mulighed for at integrere

højt specialiseret procesudstyr

fra en bred palette af forskellige

leverandører i et sammenhængende

anlæg.

Udfordringen til automatiseringsbranchen

i denne forbindelse er at

fremtidssikre systemerne med højt

dokumentationsniveau samt modulær

opbygning af såvel hardware som

software. Desuden skal platformene

være baserede på åbne let tilgængelige

standarder, hvor mejeriet har fri

råderet over kildesoftware.

Kendskab til IT og ost

Mejeristerne vil i stadigt højere grad

skulle have indsigt i mejeriets styre-

Fremtidens mejerist har lige så stort

kendskab til IT som til ost.

20 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


De to stiftere af Au2mate A/S;

adm. direktør Klaus Dam (til venstre) og

teknisk direktør Carsten G. Jensen.

system. Dette vil naturligt kræve både

bredere og dybere specialisering.

Hele produktionsflowet fra ko til

forbruger vil være automatiseret og

registreret. I vores kontinuerlige processer

med at udvikle fremtidens styresystemer

er grundpillen netop mejeristernes

faglige kompetencer. Hos

Au2mate ser vi det som en pligt at

deltage i den videre udvikling af kompetencerne

og brugervenlighed af

mejeriernes automatiseringssystemer

efter bedste mejeripraksis i et tæt integreret

samarbejde med mejerierne.

Kombineret med moderne og fremtidsorienterendeproduktionsmæssige

IT-løsninger, kan vi i fællesskab

opnå de konkurrencemæssige fordele,

som sikrer dansk mejeribrug en

stærk fremtidig markedsposition. ■

Vi glæder os til fremtiden!

NR. 2

Water Care ServiCeS

5 hurtige om Au2mate A/S

• Grundlagt i 2001 af tidligere ansatte i APV Automation.

• Har 33 ansatte på nyindrettede kontorer i Silkeborg, besidder mere end

300 mandeårs erfaring med mejeriautomatisering.

• Projektorienteret, har leveret mere end 670 projekter; PLC, SCADA,

MIS/MES og ERP integration til mejerier i hele verden bl.a.: Danmark,

Norge, Sverige, Tyskland, England og Mellemøsten.

• Kåret som ‘Gazelle’ af Børsen for stærk vækst i 2006.

• Leverer løsninger baseret på åbne standard platforme og internationale

anerkendte metodeapparater til softwareudvikling og projektledelse.

Vand er et gennemgående element i stort set al fremstilling

af fødevarer, og kontrol med samt kvaliteten

på vand spiller en væsentlig rolle for såvel økonomi

som fødevaresikkerhed.

Ecolab har et komplet program for vandbehandling

med både produkter, udstyr og services som kan

sikre optimale løsninger. Ecolab dækker således

alle anvendelsesområder så du kun behøver én

leverandør for at have en sammenhængende

løsning.

Ecolab - din partner i hygiejne!

Carl Jacobsens Vej 29 ● 2500 Valby

Tlf.: 36 15 85 85 ● Fax: 36 15 85 99

www.ecolab.dk

MÆLKERITIDENDE 2010 21


ÅF - Fremtidens leverandør

Af Ole Lomholt,

projektingeniør,

ÅF

Vi oplever, at vores leverancer vokser

i størrelse, og at indholdet af IT

til bl.a. sporbarhed og kvalitetssikring

er stærkt stigende. Vi forventer,

at tendensen fortsætter. For at imødekomme

disse krav er strategien, at

vi skal udvikle os inden for projektledelse

af multidisciplinprojekter,

samt at vi skal fortsætte udviklingen

af vores kompetencer inden for industriel

IT.

Hvorvidt tendensen går mod et

mindre antal meget store mejerier,

at nichemejerier bliver større eller

om mejeribranchen bevæger sig

mere over mod functional food/

pharma er spørgsmålet. Vi forventer,

at markedet vil ændre

sig, og at mejeribranchen derfor

også i fremtiden vil have

brug for at samarbejde med ingeniørvirksomheder,

som har en

bred brancheerfaring. Ikke mindst

forventer vi, at kravene til analyse,

sporbarhed og kvalitetssikring bliver

endnu større.

Nyeste standarder

I større systemer er kravet til en systematisk

og standardiseret proces

højt. ÅF følger med i arbejdet med

standarder inden for fødevarebranchen

og bidrager til forbedringer af

disse. Som uafhængig leverandør følger

vi altid de seneste standarder, når

vi designer og leverer nyt udstyr. Vi

har desuden stor erfaring fra medici-

ÅF tilbyder i dag mejeriindustrien en bred vifte af

ingeniørydelser, alt fra mindre opgaver med små

ændringer og problemknusning til leverancer af

komplette anlæg og systemer. Vores ambition er og

fremover at kunne tilbyde markedet denne bredde.

nalbranchen, hvor kravene til test og

dokumentation er på et højt niveau.

Vi skalerer test og dokumentation til

at passe til jeres krav, og dermed øges

kvaliteten af vores leverance.

ÅFs sporbarhedskoncept

ÅF leverer sporbarhedskoncepter til

alle størrelser anlæg. Det kan være

enkeltstående units, hvor temperatur

og tryk overvåges i henhold til myn-

dighedskrav. Det kan f.eks. også være

et helt mejeri, hvor konceptet ”fra

jord til bord” implementeres. Hvor

man ved, hvilke tankbiler og besætninger

der har leveret til et specifikt

færdigvareprodukt, hvad der er blevet

tilsat, og hvordan selve processen

er foregået. Eller sagt på en anden

måde: Hvilke færdigvarer der er

produceret ud fra en enkelt tankbilleverance.

Dette lyder som en simpel

opgave, men netop på mejerier, hvor

mængderne er store, processerne forgrenede

og kravene til produktivitet

er høje, bliver opgaven stort set umulig

uden komplekse edb-systemer. ÅF

er ekspert i disse komplekse edb-systemer!

OEE -

effektivitetsoptimering

Kravene til produktivitet og ydelse

stiger, når markedet presser priserne.

En enkelt time, hvor f.eks. en tappemaskine

står stille, kan betyde forsinket

levering, udgifter til overarbejde

og ikke mindst utilfredse kunder og

ansatte. ÅF leverer overvågning af

nedbrud og forsinkelser på udstyr.

Populært kaldet OEE.

OEE giver mulighed for optimal

planlægning af vedligehold, opfølgning

på slitage af udstyr, optimering

af bemanding og meget

mere. Alt sammen ting som resulterer

i besparelser, større produktion

og tilfredse kunder og

ansatte.

ÅF i korthed

ÅF tilbyder teknisk kompetence inden

for industriel IT, automation, reguleringsteknik,

procesdesign, mekanik

og beregning. Vi leverer både

turnkey-projekter og konsulentydelser.

ÅF er i dag Skandinaviens førende

ingeniørvirksomhed med 4500

medarbejdere fordelt på 100 kontorer

i mere end 20 lande. Dette gør, at

vi altid har eksperter med stort branchekendskab

og stort kendskab til de

utallige system- og softwareløsninger,

som kan anvendes i kombination

med branchen.

Vores forretningskoncept er at gøre

kundens virksomhed mere profitabel,

og samtidig har vi fokus på sikkerhed

og miljøtilpasning gennem løsninger

baseret på solid teknisk viden. ■

22 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


Energieffektivitet i topklasse

- til gavn for miljøet og økonomien

Præisolerede rørsystemer fra LOGSTOR giver en mængde

fordele - både ved etablering og i den daglige drift af et

moderne mejeri.

Rørsystemet leveres færdigisoleret fra fabrikken og er lige til

at samle i et komplet system med et bredt program af lige

muffer, bøjninger og afgreninger.

I modsætning til traditionelt isolerede rør bevarer LOGSTOR

rørsystemer isoleringsevnen i hele systemets levetid, og

systemet kræver ikke yderligere vedligeholdelse.

Kontakt os gerne og lad os få en snak om energieffektivitet,

miljø og økonomi.

LOGSTOR A/S

Division Industry

Danmarksvej NR. 2 11 · DK-9670 Løgstør · Denmark

Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180

logstor@logstor.com · www.logstor.com

Yderligere fordele ved præisolering:

• Kapperør af HDPE: slagfaste, vandtætte, salt- og kemikalieresistente,

hygiejniske og korrosionssikre

• Rørene er lette at rengøre - tåler direkte spuling

• Ingen kondens = minimal risiko for bakterieophobning

• Rørbæringer sidder direkte på kappeoverfladen

• Formfaste og robuste rør

MÆLKERITIDENDE 2010 23

p i n d p r o m o t o r . d k 18916


Bedre isolering

- øget energieffektivitet

Af Lars Petersen,

Sales Manager,

Industry,

LOGSTOR A/S

Miljø og økonomi

LOGSTOR’s teknologi til fremstilling

af præisolerede rørsystemer - lige

rør og muffesystemer - videreudvikles

konstant for at reducere energitabet

til et absolut minimum og dermed

tilgodese virksomhedernes driftsomkostninger

og miljøpåvirkning fra systemerne.

Det har resulteret i et meget

effektivt rørsystem med høj isoleringsevne

i hele systemets levetid.

For at udgå energitab i en produktionsproces

spiller optimal isolering

en afgørende rolle. Derfor leverer

LOGSTOR rørsystemer med forskellig

isoleringstykkelse, så ethvert

transportrør kan dimensioneres efter

gældende behov. Energitabet fra et

præisoleret rørsystem fra LOGSTOR

er mere end 40% mindre end ved et

tilsvarende system med traditionel

isolering.

Kondens og hygiejne

Oprindelig blev præisolerede rør taget

i brug af levnedsmiddelindustrien

primært for at hindre kondens og forbedre

hygiejnen. Begge er stadig vigtige

fordele. Ved at dimensionere

isoleringstykkelsen, så overfladetemperaturen

ligger over luftens dugpunktstemperatur,

fjernes kondens

og dryp fra rørene, og risikoen for

bakterieophobninger er minimal.

De præisolerede rør leveres med

hvide eller sorte kapper af polyethylen

(HDPE). De er 100% vandtætte

og tåler derfor daglig høj- eller lav-

Der er mange årsager til at anvende præisolerede rørsystemer

i levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri. Netop

nu, hvor energieffektivitet og reduktion af CO 2 udslip har

stor politisk bevågenhed, oplever vi, at der ikke alene er

fokus på de praktiske og hygiejniske aspekter men også de

miljømæssige og økonomiske.

tryksrensning uden indtrængning af

fugt. Isoleringen holdes intakt og tør

og virker ikke som grobund for bakterier.

Samtidig beskyttes medierøret,

og korrosion undgås. En rapport fra

Teknologisk Institut viser, at de glatte

overflader på LOGSTOR’s rørsystem

er lige så nemme at rengøre som en

rustfri ståloverflade.

Vedligeholdelsesomkostninger

Præisolerede rørsystemer er vedligeholdelsesfrie.

Deres yderkappe og

isolering har tilsammen en høj mekanisk

styrke, som gør dem modstandsdygtige

over for fysiske påvirkninger.

De kan endda anvendes som gangbro,

uden at hverken kappe eller isolering

tager skade. HDPE-kapperne

buler ikke ligesom metalkapper, og

er derfor tætte, med intakt isolering i

hele systemets levetid.

2020 - energieffektivt og

bæredygtigt

Af energi- og miljømæssige årsager

har den nationale og internationale

mejeriproduktion i år 2020 installeret

endnu flere præisolerede rørsystemer

- både i deres produktionsanlæg og til

udveksling af energi med varme- og

kølingsforsyningsselskaberne.

I produktionen drejer det sig om

transport af alle typer medier - kolde

som varme - samt opvarmning og

nedkøling af produktionslokaler og

lagerfaciliteter.

Mejerierne vil via præisolerede rørsystemer

være forbundet med en ekstern

leverandør af både fjernvarme og

-køling. Således kan de enten sende

24 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


overskudsenergi ud i systemet, eller

de kan modtage energi fra rørsystemet,

afhængig af, om de selv producerer

for meget eller for lidt energi til

eget forbrug.

Det fælles varme/kølesystem er baseret

på genanvendelse af overskudsenergi

fra mejerierne selv og anden

industri, andre ikke-fossile energikilder

fra lokalområdet (f.eks. biogas,

termisk energi, solcelleanlæg) mm.

Kølekilderne kan være de samme

energiformer, der konverteres til køling,

eller koldt sø- og havvand.

Mejeriernes rørsystemer vil alle

være præisolerede, idet der foruden

energieffektivitet er primær fokus

på driftsomkostninger, fleksibilitet,

holdbarhed og hygiejne. Kravene til

isoleringen er store, og LOGSTOR

udvikler sin teknologi i takt hermed.

Rørsystemerne vil være enkle at installere,

og der vil ikke forekomme

varme- og kuldetab eller lækager i

forbindelse med transporten af diverse

medier i rørsystemerne.

NR. 2

De umiddelbare fordele

ved præisolerede rør i

mejeribrug

• Høj og konstant isoleringsevne

• Høj energieffektivitet i rørsystemet

• Formfaste og robuste rør

• Kapperør af plast (HDPE):

Slagfaste, vandtætte, salt- og

kemikalieresistente, hygiejniske,

sikrer mod korrosion

• Lette at rengøre

• Ingen kondens

• Rørbæringer direkte på plastkappen

forhindrer kuldebroer

It og automation

Totalrådgivning inden for it anvendelse i mejeriindustrien

I COWI har vi mange års erfaring med implementering af itsystemer

til produktionsvirksomheder. Vi er opmærksomme

på, at dette ikke kun er en teknisk øvelse, men også en organisatorisk

proces. Implementeres systemerne optimalt, giver det

en række markante forretningsmæssige fordele.

COWI har gennem de senere år gennemført en række at de

største produktions it-projekter i Danmark.

Yderligere information omkring COWIs specialistydelser til mejeriindustrien

kontakt Torben Schwartz på e-mail tscz@cowi.dk eller tlf. nr. 2469 6722.

LOGSTOR

LOGSTOR er verdens førende producent

af præisolerede rørsystemer

til transport af alle typer væsker og

gasser ved temperaturer fra -200 °C

til +250 °C. De vigtigste forretningsområder

er fjernvarme, fjernkøling,

industri og levnedsmiddelindustri,

olie og gas.

LOGSTOR har hovedkontor i Løgstør

og beskæftiger ca. 1300 medarbejdere

i 9 produktionsvirksomheder

og 13 salgsselskaber i Europa. Er endvidere

repræsenteret af forhandlere i

hele verden.

Præisolerede rør fra LOGSTOR er

fremstillet i et kontrolleret fabriksmiljø,

og systemet omfatter alle nødvendige

fittings og muffer, så det er

hurtigt og sikkert at installere - udendørs,

indendørs eller under jorden.

Det gør systemet meget fleksibelt og

sikrer den optimale rørføring til alle

projekter. ■

www.cowi.dk

Maelketidende_annonce_jan2009.indd 1 21-12-2009 13:36:10

MÆLKERITIDENDE 2010 25


Mejeribrugets Dag

Onsdag den 3. februar 2010

KOLD college, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Programmet for Mejeribrugets Dag byder på rundvisning på

Kold college, foredrag om mejeribrugets fremtid, en kulinarisk

event samt Foreningen af mejeriledere og funktionærers

1. Kredsudstilling. Som et nyt indslag deltager en række

leverandørvirksomheder med stande på Kredsudstillingen.

Program for Mejeribrugets Dag

KOLD college

Kl. 12.00: Frokost i skolens kantine, tilmelding nødvendig! (100 kr. inkl. 1 vand)

Kl. 13.30/14.00: To rundvisningsture på Kold med start fra skolens reception

Kl. 13.00-15.00: Træningsmejeriet åbent for publikum

Kl. 13.00-14.30 : Workshop om automatiseringsløsninger. V/ Bila A/S, lokale B126, Kold

Kl. 13.30/14.00: To afgange med bus fra Kolds reception til Bjørnemosevej for besøg på skolens afdeling for jordbrug

med forskellige dyr og besøg i Tropehuset

Dalum Landbrugsskoles Festsal

Kl. 14.30: Kaffe og brød (ved indgangen)

Kl. 15.00-17.00: Dansk Mejeribrug i Fremtiden - Foredragsrække:

1) Makro-økonomi: Forståelse for mekanismer, der styrer mejeribrugets fremtid. V/konsulent Martin

Hestbech, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret (www.landscentret.dk)

2) Forventninger til robotter i fremtiden. V/projektchef Niels Jul Jacobsen, Robocluster, Odense.

Robocluster er et nationalt netværk for bl.a. robotteknologi (www.robocluster.dk)

3) Krav til CO mærkning i UK. V/Vice President Jens Termansen, Arla Foods, Leeds (www.arlafoods.com)

2

4) Fremtidens krav til emballage og disses afsmitning på produktionsmåder. V/lektor Henrik

Sigumfeldt, KU-Life (www.life.ku.dk)

5) Fremtidens processtyring (Proces Analytisk Teknologi - PAT). V/Research Scientist Julie Lundtoft

Johnsen, Arla Foods (www.arlafoods.dk)

6) Fremtidens fødevareforbrugere. V/Niels Alberg, ReD Associates (www.redassociates.dk)

7) Kort gennemgang af efterfølgende temapræsentation i Landbrugsskolens Hal om fremtidens

madtrends. (www.koldcollege.dk)

8) Kort præsentation af Kredsudstillingen i Landbrugsskolens Hal. V/konsulent Søholt Hansen,

Landbrug & Fødevarer, Århus (www.lf.dk)

Dalum Landbrugsskoles Hal

Kl. 17.00: Temapræsentation

Fremtidens madtrends i en gastronomisk symfoni med mejeriprodukter set gennem en koks øjne. Smag

og oplev Kold colleges kokkeelevers bud på anvendelse af mejeriprodukter, når de fortolker fremtidens

megatrends over på din tallerken. Tilberedt og præsenteret af 1. hovedforløb kokkeelever, Kold college

Kl. 17.00: Virksomhedsudstillere

APV A/S, Silkeborg /www.apv.com)

Au2mate A/S, Silkeborg (www.au2mate.dk)

Bila A/S, Nykøbing Mors ( www.bila.dk)

DSS Silkeborg A/S, Silkeborg (www.dss.eu)

Højer Ørbæk A/S, Ørbæk (www.hoejer.com)

Kold college, Odense (www.koldcollege.dk)

Landbrug & Fødevarer, København (www.lf.dk)

Mælkeritidende, Odense (www.maelkeritidende.dk)

Kl. 17.00 Kredsudstilling

Foreningen af mejeriledere og funktionærers traditionsrige

1. Kredsudstilling i 2010 med deltagelse, bedømmelse og

smagsprøver af flere hundrede produkter fra de danske mejerier

Kl. 18.30 Afslutning

Med venlig hilsen

Mejeriforeningen

Kold college

Danmarks

Mejeritekniske Selskab

Kredsudstillingen

(Foreningen af mejeriledere

og funktionærer)


NR. 2

• Osterianlæg og smøranlæg

• Gårdmejerier

• Mikrobryggerier

• CIP- og pasteur units

• Yoghurtanlæg

Se brugt

udstyr på vores

hjemmeside

www.hoejer.com

• Flow splits

• Nyt udstyr

• Brugt, renoveret udstyr

• En kombination af brugt,

renoveret og nyt udstyr

• Service, vedligeholdelse samt

montage og projektering

Højer Ørbæk A/S � Langemosevænget 3-5 � DK-5853 Ørbæk

Fax: 65 33 16 68 � Tlf.: 65 33 15 66 � hoejer@hoejer.com � www.hoejer.com

MÆLKERITIDENDE 2010 27


Hvad påvirker vitaliteten af probiotiske bakterier i tørrede bakteriekulturer?

Probiotiske bakterier

Vandaktivitet, frie radikaler,

oxidation, bruning og

bakterieoverlevelse

Betydningen af vandaktiviten i bakteriekulturerne

under lagring er meget

stor, og en lav vandaktivitet under

0.22 giver væsentlige forbedringer

i vitaliteten (se Figur 4a). Alle projektets

undersøgelser har vist dette,

men sammenhængene er ikke enkle.

Vandaktivitet (og lagringstemperatur)

har betydning for adskillige reaktionstyper

og deres hastighed, og

der har været arbejdet med to overordnede

kemiske processer, nemlig

oxidations- og bruningsreaktioner.

Begge type processer involverer

adskillige reaktionstyper, hvis interaktioner

yderligere komplicerer en

nærmere udredning. Bla. er radikaldannelse

af stor betydning. Figur 4b

viser oxygens effekt på bakteriernes

vitalitet og indikerer en stærk sammenhæng

mellem oxidativ ødelæggelse

af proteiner, lipider og/eller

DNA og tabet af de probiotiske bakteriers

vitalitet.

Oxidation af cellekomponenter kan

visualiseres ved hjælp at fluorescerende

prober og Confocal Laser Scan-

Probiotiske bakterier er i allerhøjeste grad i fokus pga.

deres helbredsmæssige effekter, og behovet for at kunne

opbevare og distribuere bakteriekulturerne i tørret form er

derfor ikke blevet mindre igennem de sidste fem år. Formålet

med forskningsprojektet har været at undersøge, hvordan

bakteriernes vitalitet bevares bedst under tørring og lagring.

Af

Charlotte U. Carlsen,

Jens Risbo

og Leif H. Skibsted,

Fødevarekemi,

Institut for Fødevarevidenskab,

KU-LIFE

ning Mikroskopi (CLSM), hvis de

rette prober succesfuldt kan inkorporeres

i den enkelte celle. I dette projekt

er det lykkedes at inkorporere en

lipidoxidationsfølsom probe (C11-BO-

DIPY581/591) i de frysetørrede bakteriekulturer

(se Figur 5). På denne

måde er der skabt mulighed for videre

at følge oxidation af bakteriernes

Del 2 - del 1

blev bragt

i Mælkeritidende

nr. 1

membranlipider under lagring, og det

vel at mærke ved at analysere direkte

på de frysetørrede bakterieprøver.

Betydning af glastilstand

Et yderligere aspekt, som projektet

har afklaret, er betydningen af at

lagre tørrede bakteriekulturer under

betingelser, som sikrer, at de befinder

sig i en glastilstand. I glastilstand

er proteiner og sukkerarter

kinetisk forhindret i at krystallisere

og dermed mekanisk at kunne beskadige

cellestrukturer. Glastilstande har

en ekstremt høj viskositet, og en hypotese

er, at de fleste molekyler derfor

er fanget i en glasstruktur, dvs.

de er immobiliserede og ikke reak-

Figur 4: Overlevelsesprofiler for lagring

af frysetørrede bakterier i 12 uger.

Overlevelsen er målt som CFU/g dvs.

antallet af bakteriekolonier, som vokser

på en agarplade pr. g bakteriekultur.

(A) Overlevelse af Lactobacillus

acidophilus i kulturer frysetørret

med sukrose og lagret ved 30 °C og

varierende vandaktivitet. ■: a w 0,11,

●: a w 0,22, ▲: a w 0,32, ◆: a w 0,43.

(B) Overlevelse af Lactobacillus

acidophilus i kulturer frysetørret med

sukrose eller sukrose/askorbat og

lagret ved aw 0,22, 30 °C og varierende

oxygenniveau. ■: askorbat, 20,9 %

oxygen, : askorbat,


tive. Derved vil reaktioner, som ellers

er ødelæggende for bakterierne

være umulige. Ved hjælp af Differential

Scanning Calorimetri (DSC) er

der i projektet udført en systematisk

undersøgelse af denne hypotese, hvor

nøje sammensatte bakterieprøver

blev lagret under et utal af vandaktivitets-

og lagringstemperaturer. Der

er således for første gang konstrueret

et vandaktivitets,temperatur-tilstandsdiagram

for frysetørrede bakteriekulturer

baseret på omfattende

eksperimentalt arbejde (se Figur 6).

Udfra tilstandsdiagrammerne kan

man for en given bakteriekultur aflæse,

om de aktuelle kombinationer

af aw og lagringstemperatur vil føre

til lagring i glastilstand eller ej. De videre

undersøgelser i dette projekt afviste

hypotesen om at glastilstanden

forhindrer alle ødelæggende reaktioner

i bakterieprøverne. Ved aw 0.23

og 20 °C blev der således fundet en

bedre overlevelse for bakterier frysetørret

med sukrose (ikke i glastilstand)

end for bakterier frysetørret

med laktose (i glastilstand). Så selv

om lagring i glastilstanden forbedrer

overlevelse for den enkelte bakteriekultur,

synes det vigtigere, at den

beskyttende sukkertart i matricen

er ikke-reducerende. Glastilstanden

(og dermed tilstanddiagrammet) har

Figur 5: Inkorporering af C11-BODIPY i frysetørrede

prøver af Lactobacillus acidophilus. Inkorporeringen kan

visualiseres i de tørrede bakterier (A) såvel som efter

genopløsning i vand (B). Bakterieprøverne har været lagret

i 3 uger ved 30 °C og aw 0,23. Den røde farve indikerer at

BODIPY-proben (og dermed membranlipiderne) endnu ikke er

oxideret. (Fra: Carlsen et al., 2009. Cryobiology 58: 262-267).

NR. 2

endvidere andre vigtige funktioner,

idet strukturelle ændringer som kollaps

og sammenklumpning er relaterede

til glas/ikke-glastilstand.

Perspektiver

Frysetørrede probiotiske bakterier

indgår i nødhjælpsrationer som kiks

og pulver til rekonstruktion med

vand, men vil også finde anvendelser

ved fremtidens langfart i rummet.

Nye sundhedsfremmende mejeriprodukter

vil ligeledes blive udviklet i de

kommende år, hvor vitalitet og overlevelse

af probiotika bliver en kvalitetsparameter.

Det afsluttede projekt

har udviklet en række nye metoder,

der kan anvendes til at følge bakteriernes

overlevelse i forskellige matricer,

ligesom anbefalingerne vedrørende

matrixsammensætning er

meget konkrete. Membranegenskaber

hos bakterierne kan formodentlig

også forbedres gennem substrattilsætninger,

så bakterierne bliver mere

robuste. ■

Projekter under

Mejeribrugets

ForskningsFond (MFF)

Titel: Vitalitet af probiotiske

bakterier i tørrede mejeriprodukter

- betydning af indkapslende matrix

og tørringsmetode

Projektleder: Leif Skibsted,

Fødevarekemi, Institut for

Fødevarevidenskab, Københavns

Universitet

Projektperiode: 1. januar 2004 til 30.

april 2009

Formål: At undersøge hvordan

maksimal vitalitet opnås for

probiotiske kulturer ved indkapsling

i forskellige sukkerstoffer forud for

tørring og frysning.

Projektdeltagere: Technishe

Universität München (TUM) og Det

Biovidenskabelige Fakultet (LIFE)

på Københavns Universitet.

Finansiering: FELFO og

Mejeribrugets ForskningsFond

Afslutningsrapport: Kan

rekvireres hos Kim Tram Sørensen,

Mejeribrugets ForskningsFond (kts@

mejeri.dk)

Figur 6: Vandaktivitets-temparatur tilstandsdiagrammer

for Lactobacillus acidophilus

frysetørret i en sukrose eller laktose matrix.

(Fra: Kurtmann et al., 2009. Cryobiology 58:

175-180).

MÆLKERITIDENDE 2010 29


Leonardo studietur

til Sverige

Arla Foods

Vimmerby Med midler fra Leonardo-programmet besøgte vi Arla Foods

Af mejerilærere Henrik K. Bossen og Kurt Holm Sørensen, Kold college

Produktionen på Vimmerby

Arla Foods Vimmerby er bygget til at

håndtere en årlig indvejning på 380

mio. kg mælk.

Indvejningen består af seks stk.

250 tons råmælkstanke samt 20

skummelinjer a 50 tons/time.

Inddampningsanlægget har en kapacitet

på 9-10 tons koncentrat pr.

time med 48-50% tørstof.

Endvidere består anlægget af to ens

tørretårne med kapacitet på hver 5

tons pulver pr. time. Pulveret kan enten

påfyldes sække eller big bags.

Mælkepulveret påfyldes sække eller big

bags.

Vimmerby i Sverige i begyndelsen af april 2009.

Vi valgte Vimmmerby, fordi vi gerne ville se, hvorledes et

moderne mejeri håndterer miljø, kvalitet, fødevaresikkerhed,

egenkontrol og analyser. Desuden ønskede vi at udvide vores

kendskab til fremstilling af mælkepulver. Det var også givtigt

med et indblik i den svenske kultur, da vi som bekendt har en

del svenske mejeristelever på Kold college.

Højlageret indeholder 1.600 pallepladser

og er udstyret med to automatiske

kraner, der sørger for ind- og

udlastning.

Anlægget er under ombygning, så

det kan behandle koncentreret mælk

direkte fra Danmark.

Flot modtagelse

Arla Foods mejeri ligger smukt placeret

i de store skove i udkanten af

Vimmerby. Anlægget har 5 års jubilæum

og er derfor stadig under finjustering.

Vi blev meget vel modtaget af mejerichef

Claus Hansen, som gav os

en detaljeret og kompetent gennemgang

af mejeriet både i teori og praksis.

Efterfølgende besøgte vi de enkelte

afdelinger på mejeriet, hvor vi

havde mulighed for at stille spørgsmål

ned til mindste detalje. Det var

rigtig godt.

Anlægget er meget automatiseret

og er forberedt for senere udbygning.

Energiforbruget til koncentrering af

mælken hentes ude fra de svenske

skove. Der er nemlig investeret i et

kæmpe flisfyringsanlæg med en kapacitet

på ca. 500 kubikmeter i døgnet.

Mejeriet styres fra et centralt placeret

kontrolrum, hvorfra alle funktioner

fra indvejning til færdigvarelager

kunne følges.

Besøget var meget givende og befordrende

i forhold til vores fremtidige

undervisning på Kold. ■

Om forfatterne

• Kurt Holm Sørensen, uddannet

mejeritekniker fra Dalum

1977, arbejdet inden for iscreme,

UHT, syrnede konsumprodukter,

smør, ost samt produktion

af hudplejemidler. Faglærer på

Kold siden 2007.

• Henrik Kassentoft Bossen, uddannet

laborant (1990), miljøtekniker

(1991), mejeritekniker

(1999), arbejdet hos Arla i 13 år

inden for laboratorium, miljø,

udvikling, kvalitet og HACCP.

Faglærer på Kold siden 2004.

30 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


NR. 2

ENESTÅENDE, ØKOLOGISK PROJEKT SØGER

afDELINGSLEDER & MEJERIST

TIL GÅRDMEJERI

Knuthenlunds gårdmejeri er omdrejningspunktet i vores store økologiske projekt, der har som målsætning

at skabe en unik produktion af de absolut bedste kvalitetsfødevarer efter ’fra-jord-til-bord’-princippet.

Det er et stort projekt og en spændende udfordring! Har du lyst til at være med, og har du erfaring fra professionel

fødevareproduktion – gerne fra et ostemejeri, er du måske en af vores nye mejerimedarbejdere.

Du vil blive en del af vores team på 20 medarbejdere, der alle tager personligt ansvar for deres del af udfordringen.

VI fORVENTER, aT Du ...

– er kompromisløs og parat til at springe over, hvor gærdet er højest

– er ansvarsbevidst, fleksibel og proaktiv

– er struktureret og god til at samarbejde og kommunikere

– har en relevant uddannelse som f.eks. mejeri- eller levnedsmiddeltekniker, teknolog, laborant, mejerist eller

mejeri-ingeniør

– har lyst til at præsentere og informere om arbejdsprocesserne.

afDELINGSLEDER

– ansvar for den daglige mejeriproduktion baseret

på mælken fra vores besætning bestående af ca.

1000 får og geder

– styring af lagre og pakkeri samt mejeripersonale

– deltagelse i og udførelse af produktudvikling i samarbejde

med ledelsen samt tilknyttede eksperter

– mulighed for at være med til at sætte nye standarder

inden for økologisk mejeriproduktion med

fåre- og gedemælk

– din arbejdsplads omfatter helt nye faciliteter, hvor

vi værdsætter traditionelle håndværksmetoder

– gage efter kvalifikationer samt mulighed for lønpakke,

hvor leje af bolig kan indgå

– tiltrædelse hurtigst muligt.

MEJERIST/aSSISTENT

– deltagelse i den daglige mejeriproduktion baseret

på mælken fra vores besætning bestående af ca.

1000 får og geder

– din arbejdsplads omfatter helt nye faciliteter, hvor

vi værdsætter traditionelle håndværksmetoder

– gage efter kvalifikationer samt mulighed for lønpakke,

hvor leje af bolig kan indgå

– tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes inden 15. februar 2010 til jesper@knuthenlund.dk eller Knuthenlund

Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke.

For yderligere information se også www.knuthenlund.dk eller kontakt Jesper Hovmand-

Simonsen på telefon 27115520.

knuthenlund gods påbegyndte omlægning til økologi 1. juli 2007. indtil videre er vi 20 medarbejdere og driver

i alt 1.020 ha fordelt på 760 ha ager, 225 ha skov samt 35 ha diverse. virksomheden arbejder intensivt med

forretningsudvikling, og nye driftsområder forventes at komme til. den økologiske osteproduktion indgår i en

samlet plan om at skabe en produktion ”fra-jord-til-bord”, og vi lægger derfor vægt på, at du kan samarbejde

med såvel kolleger indenfor husdyrproduktion, håndværkere og markpersonale.

økologisk produktion

med nye perspektiver

MÆLKERITIDENDE 2010 31


Kort fortalt

Arla fordobler

investeringer

Arla Foods har offentliggjort et offensivt

2010 drifts- og investeringsbudget,

hvor koncernen sætter fokus på

marketing, kapacitetsudvidelser og effektiviseringer.

Efter et år i skyggen af

den globale økonomiske krise og store

interne besparelser, ser koncernen nu

fremad. - I 2010 går vi i offensiven

og viser kunder og forbrugere verden

over, hvad Arla står for, kan og vil, siger

Arlas topchef Peder Tuborgh.

Den skærpede marketingindsats

skal øge produktion og salg af Arlas forædlede produkter,

herunder især Lurpak, Castello og Arla brandet. I 2009 gik

31% af den rå mælk i Arla til bulkprodukter, det tal skal ned

på 27% i 2010.

Næsten halvdelen af investeringsbudgettet på 1,843 mia.

kr. går til kapacitetsudvidelser og strukturtilpasning. Det

største enkeltbeløb gives i 2010 til at færdiggøre udvidelsen

af mejeriet Stourton i Storbritannien med en bevilling på

182 mio. kr. Blandt øvrige investeringer er etablering af et

nyt WPC tørretårn på Danmark Protein samt en udvidelse

af kapaciteten på Nr. Vium til 44 mio. kg gul ost årligt.

Arla forventer øget vækst i nettoomsætningen i 2010

med 2-3% til ca. 47 mia. kr. samt en vækst i indtjeningen

på ca. 7%, dvs. en Arlaindtjening på 226 danske øre/kg.,

svarende til et nettoresultat i 2010 på ca. 950 mio. DKK.

(Foto Arla Foods).

Skånemejerier bygger ud

Til efteråret vil Skånemejerier udvide produktionen på sit

anlæg i Kristianstad, så der udover ost også skal fremstilles

konsumprodukter. Den øgede produktion indebærer, at

mejeriet bliver udvidet for 50 mio. svenske kroner, og flere

mejerister ansættes. Mælken skal komme fra Skånemejeriers

andelshavere i Blekinge og Kronoberg. I dag leveres

deres mælk til Skånemejeriers anlæg i Malmø.

Skånemejeriers ændringer i mælkedisponeringen begrundes

i en mere hensigtsmæssig transport og udnyttelse

af mælken, og dermed mindre

belastning af miljøet.

Den bagvedliggende

drivkraft er ønsket

om at honorere forbrugernes

øgede

interesse for at agere

miljøvenligt.

(Foto Skånemejerier).

Ingstrup tilfreds med årsregnskab

Ingstrup Mejeri glæder sig over årsregnskabet, der løber

rundt. Ingstrup blev lukket i marts sidste år og derefter

overtaget af fem tidligere medarbejdere sammen med en

kreds af andre investorer. Daglig leder, Kim Dahlhus, ser

nul-resultatet som et godt resultat, skriver DR Nordjylland.

Den gode start har betydet, at medarbejderstaben er udvidet

fra fem til seks, og Kim Dahlhus regner med at ansætte

yderligere mindst én i 2010.

Johs. Kyeds Fond

Fristen for indgivelse af ansøgninger til Johs.

Kyeds Fond er fastsat til den 1. marts 2010 for

ansøgninger, der ønskes behandlet på Fondens

førstkommende bestyrelsesmøde i marts 2010.

Der findes ingen ansøgningsskemaer.

Fondens formålsparagraf har følgende ordlyd:

”Fondens formål er at yde støtte til teknisk eller

videnskabeligt arbejde inden for mejeribruget,

dog fortrinsvis vedrørende special-osteproduktion

samt til studierejser.”

Som det fremgår af formålsparagraffen, er

Fondens primære formål at støtte egentlige mejeribrugsmæssige

forskningsprojekter. Fondens

bestyrelse har på den baggrund besluttet kun i

specielle tilfælde at yde støtte til studierejser, herunder

kun hvis de foretages i forbindelse med studier

og forskning inden for mejeribruget.

Ansøgning kan sendes til:

Johs. Kyeds Fond

Mejeriforeningen

Att.: Sven Ålborg

Udkærsvej 15

8200 Århus N

Allergivenlig mælk fra Thise

Thise Mejeri påbegynder produktionen af en ny allergivenlig

mælk, der er baseret på valle-protein og hverken indeholder

lactose eller proteinet kasein. Det er mejeriingeniør

Kim Toft Andersen fra Lact Innovation, der har opfundet

den nye mælkedrik, der i øvrigt indeholder 25-30% færre

kalorier end almindelig mælk.

32 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


NR. 2

Million-plus hos

Naturmælk

Naturmælk har efter en rekordomsætning

på 206 mio. kr. fået et overskud på 3,7

mio. kr. i regnskabsåret 2008/2009 mod

4,7 mio. kr. året før. Omsætningen var sidste

år 198 mio. kr. og for to år siden 161

mio. kr.

Naturmælks direktør Leif Friis Jørgensen

fremhæver en god leverandørkreds og

forbrugernes interesse for økologien som

væsentlige faktorer for Naturmælk. En anden

faktor er den lokale forankring eller

forbrugernes øgede interesse for at købe

fødevarer fra nærområdet. Således sælger Naturmælk 21

gange så meget mælk i Aabenraa som i resten af landet.

Det viser en undersøgelse foretaget inden for mælkesalget

hos detailgiganten Coops butikker; Fakta, SuperBrugsen

og Kvickly. (Foto Naturmælk).

Forskning i sunde indkøb

Hvordan kan fødevareproducenter på den bedste og mest

effektive måde informere forbrugerne om en vares ernærings-

og sundhedsværdi ved hjælp af indpakningen?

Det spørgsmål skal undersøges af professor Joachim

Scholderer fra MAPP, Handelshøjskolen ved Aarhus

Universitet, som har fået 11 mio. kroner fra Det Strategiske

Forskningsråd til opgaven. - Til trods for forbrugernes

stigende interesse for sundhed bruger de kun få

sekunder på at tjekke varedeklarationen og generelt vurdere

varens sundheds- og ernæringsværdi, så det siger

sig selv, at al information på en fødevare skal være ekstremt

præcis og letforståelig, siger Joachim Scholderer.

Arla Foods deltager også i projektet, og alle undersøgelserne

vil blive udført med mejeriprodukter som case-eksempler.

(Foto Arla Foods).

Kort fortalt

Afskedigelser på Hirtshals Mejeri

Et år efter at Arla overtog Hirtshals Andelsmejeri, er der

varslet nedskæringer igen. Ifølge Nordjyske drejer det sig

om syv ansatte ud af de tilbageværende 22 medarbejdere.

Da Arla overtog mejeriet i 2009 blev 50 medarbejdere fyret.

Mejeriets chef Niels-Henrik Pihl udtaler til Nordjyske, at der

kunne gøres mere for at markedsføre Hirtshals’ produkter

og fastholde kunderne. Mejerichefen forklarer de nye fyringer

med benhård konkurrence på mælkemarkedet, hvor

forbrugerne tilmed går efter de billigste produkter. Derudover

har Hirtshals Mejeri mistet to vigtige storkunder.

Arla-direktør Lars Aagaard beklager, at det er nødvendigt

igen at fyre medarbejdere i Hirtshals. - Men 2009 har været

det værste for mejeribranchen i mange år, siger han til

Nordjyske.

Gylle som

klimarigtig energi

Under Klimatopmødet i København

sidste år, præsenterede Arla

Foods idéen om at forvandle køernes

gylle til klimarigtig energi.

Gyllen kan sammen med spildevand

og restprodukter fra mejerierne

bruges til produktion af

biogas, der defineres som CO2neutral

energi. Den del af gødningen,

som ikke går til biogas,

er lettere at optage i jorden, og

dermed kan landmanden reducere

sit forbrug af kunstgødning.

- I et landbrugsland som Danmark

er der store perspektiver i

biogas, hvis regler og afgiftssystemer

bliver tilpasset ambitionerne

i regeringens Grøn Vækst

plan, udtaler Arlas topchef, Peder

Tuborgh. (Foto Arla).

Prisen på mælkepulver stabiliseres

Årets første internet-auktion over mælkepulver, som gennemføres

af det newzealandske mejeriselskab Fonterra en

gang om måneden, viser et fald i salgsprisen på 7%. Der er

således tale om en mindre korrektion efter fem måneder,

hvor prisen samlet er steget med hele 95%.

Prisen på Fonterras januar auktion blev på 3.309 US dollars

pr. ton mælkepulver, hvilket er 251 US dollar under

prisen i december.

MÆLKERITIDENDE 2010 33


Kort fortalt

Flot resultat hos Orana

Orana A/S har netop aflagt regnskab for året 2008/2009,

som udviser et resultat før skat på 3.9 mio. kr. efter en

omsætning på 112 mio. kr. Resultatforbedringen skyldes

blandt andet en effektiviseringsproces, der blev igangsat i

begyndelsen af 2008. Resultatet, der viser en forbedring

på næsten 10 mio. kr. i forhold til året før, er firmaets bedste

til dato.

Orana, der producerer frugtbaserede halvfabrikata til

mejerier og juiceproducenter på det globale marked, har

haft fremgang på alle markeder herunder Europa, Mellemøsten,

Indien og Fjernøsten. Orana har datterselskaber i

Egypten, Indien, Vietnam og Malaysia. (Foto Orana).

Forskning i modermælkserstatning

Det Strategiske Forskningsråd har tildelt 20 mio. forskningskroner

til et projekt om at udvikle metoder til at

fremstille en ingrediens, der naturligt forekommer i modermælk,

nemlig oligosakkarider. Disse komplekse sukkerarter

findes i modermælk i relativt store koncentrationer

og hjælper med at beskytte spædbarnet mod infektioner

og diarre. Danisco og Arla Foods er forretningspartnere

i projektet og vil bidrage til forskningsprogrammet.

Projektleder Jørn Dalgaard Mikkelsen, professor ved DTU,

koordinerer arbejdet mellem DTU, Danisco, Arla, SDU, KU

Life og University of Reading. - Nogle af stofferne i modermælk

er oligosakkarider, som menes at være prebiotiske.

Der findes tusindvis af strukturer af oligosakkarider i

modermælk, og vi skal finde de mest effektive. Vi vil udvikle

en metode til at fremstille oligosakkarider ved hjælp

af en enzymatisk proces, der kan omdanne visse typer af fødevarematerialer

til de ønskede

produkter, fortæller

Jørn Dalgaard Mikkelsen.

Arla Foods fremstiller og

sælger modermælkserstatning

i Centralamerika og

Asien under navnet Milex. -

Projektet fokuserer direkte

på et centralt forskningsområde,

siger cand. scient.

Preben Bødstrup Rasmussen,

forskningschef for børneernæring

hos Arla Foods.

(Foto Arla Foods).

Sødmælk på støvlerne

Der bliver i stor stil saltet på de

danske vinterveje, og det går ud

over vejtræer - og fodtøj, der får

grimme, hvide saltrande, når de

tørrer. Men der er hjælp at hente.

Det bedste råd til at fjerne saltrandene

pænest er ifølge Miljø &

Sundhed at gnide skotøjet med

lidt mælk, helst sød- eller letmælk.

Fedtet i mælken fjerner saltet, lyder

rådet. (Foto Colourbox).

34 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


Ny mælkeskandale i Kina

En politienhed i Kina anholdt kort før jul tre personer, der

er sigtet for at sælge og producere fem ton mælkepulver,

som var forurenet med melamin. De tre personer arbejdede

for mejeriselskabet Jinqiao, der ligger i det nordlige Kina.

Sidste år blev to mænd henrettet i Kina efter mælkeskandalen,

hvor flere tusinde spædbørn blev syge af at have drukket

forgiftet mælk tilsat melamin. Mange kinesere har ikke

tiltro til, at de kinesiske myndigheder varetager en ordentlig

fødevarekontrol.

20 forlader Arla

Hvert år vælger nogle mælkeproducenter at skifte til nyt mejeriselskab.

Således også hos Arla Foods, hvor 9 danske og 11

svenske andelshavere har meldt sig ud pr. 1. januar 2010. I alt

mister Arla 7,1 mio. kg mælk i Danmark og 15,5 mio. kg i Sverige.

Ved Arlas frist for udmelding den 31. august 2009 havde

11 andelshavere i Sverige (15,5 mio. kg mælk), sendt deres

udmeldelse, mens der var tale om 18 i Danmark (43 mio.

kg mælk). Nogle danske producenter har altså fortrudt - og

meldt sig ind igen.

Skånemøde med

Arlafolk

Skånemejerier inviterede mellem

jul og nytår udvalgte Arla-andelshavere

til møde om, hvad Skåne

har at tilbyde deres andelshavere.

Ca. 200 Arlaproducenter deltog.

Arla Foods næstformand Åke Hantoft

udtaler i forbindelse med mødet blandt andet: - Det er udmærket

at høre på, hvad Skånemejerier tilbyder, men og

vigtigt at vurdere Arlas fremtidsplaner. Arla går frem i Sverige,

og vi har brug for alle andelshaveres mælk for at kunne

udvikle os.

Skånemejerier overtager

Ostkompaniet

Skånemejerier og Milko har afsluttet deres samarbejde i

det fælles selskab Ostkompaniet, som fra årsskiftet blev et

helejet datterselskab af Skånememejerier. Det skriver Kristianstadsbladet.

Den sidste rest af samarbejdet drejer sig om udskæringscentralen

i Kristianstad, hvor 50 ansatte pakker oste af

mærkerne Allerum og Marsvinsholm. Produktionen er på

12.000 tons årligt. Skånemejeriers plan for Kristianstadvirksomheden

er at øge produktionen, blandt andet ved at

finde ny kunder.

NR. 2

Miljøtiltag på Holstebro

Valleproblemer i USA

Kort fortalt

Arla Foods Holstebro Mejeri reducerer nu virksomhedens

CO2 udslip med ca. 600 t ved at installere et nyt

isvandsanlæg. Det nye anlæg er installeret for at leve

op til skærpede støjkrav i forhold til naboer. Efter kortlægning

af støjkilder fandt vi ud af, at vores isvandsanlæg,

som også laver isvand til Holstebro Flødeost,

både var en stor støjkilde men også lå så tæt på skel, at

vi ikke kunne støjdæmpe os ud af dette problem, oplyser

mejerichef John Bonde Jacobsen.

Mejeriet har derfor, efter udbud til fire leverandører,

installeret et helt nyt isvandsanlæg, der producerer

1-1,5 °C isvand ved hjælp af pladevekslere direkte

til forbrugere og buffertank i modsætning til det gamle

anlæg, hvor virksomheden producerede is ved lav temperatur

for derefter at smelte det igen.

Med det nye anlæg har Holstebro Mejeri reduceret

sit CO2 udslip med ca. 600 tons pr. år, svarende til 50

husstandes årlige udledning. (Foto Arla Foods).

Arla Foods har spildt lang tids arbejde med opkøb af en

vallefabrik i USA, fordi samarbejdspartneren fik økonomiske

problemer. Det drejer sig om mejeriet Green Meadows

Foods, der er ejet af amerikaneren Shep Ysselstein. Han

har nu solgt sin virksomhed til Agropur, Canadas største

andelsmejeri.

Arla håber at finde en anden partner i løbet af 2010. I

følge Arlas vækstplan, Strategi 2015 (før hed den 2013), er

valleprotein det område, der skal vokse relativt mest i de

kommende år, idet omsætningen gerne skal fordobles fra

to til fire mia. kroner. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 35


85 år

Fhv. bogholder Johannes Pihl, Gørløse fylder den 2. februar

85 år.

85 år

Fhv. mejerichef Arne Jørgensen, Låsby fylder den 3. februar

85 år.

85 år

Fhv. forvalter Frede Lassen, Brørup fylder den 6. februar

85 år.

25 års jubilæum

Hans Kristensen, Landbrug & Fødevarer, København V

kan den 10. februar fejre 25 års jubilæum.

Nimb-chef til Chr.

Hansen

Den 1. februar tiltræder mejeritekniker

Kim Ernstsen stillingen

som Technical Manager

i Chr. Hansens salgsorganisation

for det nordvesteuropæiske

område.

Kim Erntsen har adskillige års

erfaring fra mejeriindustrien,

bl.a. som mangeårig lærer på

Kold college, produktionschef på Pilegården Mejeri og senest

som bestyrer på mikromejeriet Nimb i Tivoli, hvor han

havde et tæt samarbejde med Chr. Hansen, som leverer ingredienser

til mejeriet.

- Vi glæder os til, at Kim begynder hos os. Det vil sætte

os i stand til yderligere at øge vores tekniske serviceniveau

til vores kunder, specielt i Skandinavien. Kims vigtigste opgaver

bliver i begyndelsen kundeaktiviteter inden for osteindustrien,

siger Kristian Elsborg, regional landechef for

Nordvesteuropa, Chr. Hansen.

Kim Erntsen Personalia

Ny fabrikschef hos Rose Poultry

I forbindelse med en mindre rokade i ledelsen hos Rose

Poultry er Michael Østergaard blevet udnævnt til fabrikschef

på virksomhedens anlæg i Padborg. Michael Øster-

gaard, der er mejerifaguddannet, har hidtil været driftsleder

hos Rose Poultry.

Jobnyt

I forbindelse med opstarten af en hyttostfabrikation hos

Arla Foods UK i Leeds er Ras Mullerup Jensen tiltrådt stillingen

som Chief Technician. Ras Mullerup Jensen kommer

fra en stilling som mejerileder på Sønderhaven Gårdmejeri.

Ny formand

for ATV

Fødevarekomite

Akademiet for Tekniske Videnskaber

har nedsat en organisationskomite

med 12

medlemmer, der skal fremme

teknisk, videnskabelig forskning

under overskriften ”bæredygtige

fødevaresystemer”.

Direktør i Landbrug & Fødevarer,

Michael Stevns er udnævnt

til formand for komiteen, der skal komme med mulige

løsninger på den store udfordring, verden står over for,

hvis der i 2050 skal være etableret et bæredygtigt fødevaresystem

for ni milliarder mennesker.

Ny topchef hos Milko

Den svenske mejerivirksomhed Milko har udnævnt Göran

Henriksson til ny adm. direktør. Han kommer fra en stilling

som leder af nyhedskoncernen Östersunds Tidningar.

Göran Petterson overtager posten efter Erik Gumabon, der

forlod Milko i efteråret 2009.

Ny prodekan på KU-LIFE

Erik Bisgaard Madsen tiltræder som ny prodekan for forskning

ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns

Universitet den 1. april 2010, med en fleksibel

overgangsperiode i forhold til hans nuværende arbejde i

Landbrug & Fødevarer. Erik Bisgaard Madsen vil som ny

prodekan styrke samarbejdet mellem universiteter og erhverv.

Dødsfald

Mejeriingeniør Johannes Jørgensen, Middelfart er afgået

ved døden den 3. januar, 79 år gammel.

36 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2

Michael Stevns


A.G. Pedersen in memoriam

Først i januar indløb den triste meddelelse, at Aksel Georg

Pedersen, bedre kendt som AG Pedersen, var afgået ved

døden efter kortere tids sygdom, og dermed er en af dansk

mejeribrugs markante personligheder gået bort.

AG blev i 1946 udlært fra Ladelund Landbrugs og Mælkeriskole,

og i 1951 fik han ansættelse som mejeribestyrer på

Hovslund Andelsmejeri. Midt i 1960’erne begyndte rationaliseringen

af mejeribruget i Syd- og Sønderjylland for alvor,

og AG kom i den forbindelse til Rødekro mejeri, et rent

ostemejeri, og netop osten var AGs store interesse. Gennem

en del år blev der på mejeriet i Rødekro produceret Havarti

og Cheddar, og i den forbindelse kan nævnes, at AG var

den første i Danmark, som begyndte at anvende O-kultur til

Cheddar, som man gjorde (og stadig gør) i England. Under

et besøg derovre fik han en sådan O-kultur med hjem, og

det lykkedes ham at dyrke den videre gennem en årrække,

en bedrift, når man ved, hvor følsom en O-kultur er over

for bakteriofager. I slutningen af 60’erne begyndte mejeriet

at fremstille Feta, en på det tidspunkt stort set ukendt

ost i Danmark, men det kom pludseligt til at gå stærkt, og

på et tidspunkt var Feta osten den mest producerede i Danmark.

Fra januar 1973 blev AG mejerichef på MD’s afdeling i

Ødsted, hvor man udelukkende producerede Danablu, og i

1977 gennemgik mejeriet en gennemgribende modernisering.

På trods af de mange ændringer af væsentlige produktionsforhold,

var kvaliteten af ostene stadig i top.

I 1987 rykkede AG teltpælene op for at flytte til Azorerne,

hvor han stod i spidsen for oprettelsen af et nyt mejeri, og

her var han til sin pensionering.

AG var meget udadvendt, hvilket gav ham mange tillidshverv.

Han sad i en årrække i hovedbestyrelsen for Dansk

Mejeristforening og var endvidere i bestyrelsen samt formand

for Mælkeritidende, ligesom han også var censor i

først maskinlære og siden i mejerilære for de nye mejerister

fra den daværende Dalum tekniske Skole. I pensionisttilværelsen

var AG desuden medlem af bestyrelsen for ”Foodgængerne”,

en klub for Arlas pensionerede mejeriledere.

Dansk mejeribrug har mistet en kapacitet, men savnet er

selvfølgelig størst hos hans efterladte, som tankerne går til

i denne svære tid.

Æret være A. G. Pedersens minde.

PSJ

NR. 2

Dødsfald

Personalia

Vi har med dyb beklagelse modtaget meddelelse om, at

ostekonsulent Tage Frandsen, Holstebro er død næsten 84

år gammel. Tage Frandsen var født den 15. februar 1926,

og kunne således have fejret sin 84 års fødselsdag om kort

tid.

Tage Frandsen begyndte sin karriere i dansk mejeribrug

i 1941 og var ansat på forskellige mejerier frem til 1949,

hvor han begyndte på Landbohøjskolen for at blive mejeriingeniør

i 1953. Han blev straks efter ansat som videnskabelig

assistent ved Mælkerilaboratoriet hos professor Sode

Mogensen på den KVL, hvor han var beskæftiget med både

praktiske og videnskabelige undersøgelser af mælk og mejeriprodukter.

I marts 1955 blev Tage Frandsen ansat ved det, der dengang

hed Andelsosteriet i Klemensker på Bornholm. Mejeriet

var dengang en pionervirksomhed på ostens område,

og Tage Frandsen var med i forsøgsarbejdet for udvikling

af nye ostetyper.

Tage Frandsen var således godt rustet, da han i 1961 blev

ansat af De Danske Mejeriers Fællesorganisation som ostekonsulent

- med bopæl i Holstebro, hvorfra han med stor

dygtighed blev en respekteret rådgiver og vejleder for en

række vestjyske ostemejerier, som senere blev udvidet til

hele landet, frem til sin pensionering i 1993.

Udover at være konsulent for ostemejerierne var Tage

Frandsen dybt involveret i både Landsmejeriudstillingen,

Kredsudstillingerne og som konsulent for Cheddarproducenterne.

Tage Frandsen var i mange år en nøgleperson

i tilrettelæggelsen, registreringen og bedømmelsen af

ostene ved Landsmejeriudstillingen, ligesom han også nåede

det ærefulde hverv at være kittelmand. Han var ligeledes

i mange år konsulent ved Kredsudstillingerne, hvor

han styrede dommerne samtidig med, at han selv var med

som dommer ved ostebedømmelserne. Som afslutning på

udstillingerne havde han altid nogle velmenende gode råd

til, hvad mejeristen skulle være opmærksom på netop nu.

Især var han meget opsat på, at mejeristerne skulle holde

et skarpt øje med syrningen i ostekarret.

I mange år var tage Frandsen også konsulent for Cheddarproducenterne,

idet Osteeksportudvalget på grundlag

af en bedømmelse, havde lavet en præmieringsordning for

1. klasses Cheddar. Også efter ordningens ophør og efter

Tage Frandsens pensionering fortsatte han som konsulent

for Øster Tørslev Mejeri, som på daværende tidspunkt var

den eneste producent af Cheddar i Danmark.

Tage Frandsen har sat et stort aftryk i dansk mejeribrug

og vi skylder ham tak for, hvad han har gjort for at fremme

ostekvaliteten i Danmark.

Æret være Tage Frandsens minde.

SHA


MÆLKERITIDENDE 2010 37


Mælkeritidende I/S

Formand

Mejeriingeniør Flemming Aamann

Snekketoften 2‚ 2830 Virum

tlf. 45 85 12 37,

e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Mejerichef Henning Jacobsen

tlf. 97 19 19 04,

e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

Møder og udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

3. februar 2010

Mejeribrugets Dag

KOLD College

8.-12. februar 2010

AEDIL kursus

Ice Cream

KOLD college

21.-23. april 2010

Danmarks Mejeritekniske

Selskab,

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

og Dansk Mejeriingeniør

Forening

Studietur til Skåne og Bornholm

3. juni 2010

Dalum Lærlinge

Elevmøde og Jubilæum

KOLD college

9. september 2010

MIA Branchekonference

Fremtidens arbejdsmiljøorganisering

Hotel Legoland

2. oktober 2010

Foreningen af mejeriledere

og funktionærer

121. Delegeretmøde

Hotel Colourline, Skagen

2.-4. november 2010

Landsmejeriudstilling

FoodPharmaTech

MCH Herning

❚ Udland ❚ ❚ ❚

17.-20. februar 2010

BioFach økologimesse

Nürnberg, Tyskland

1.-5. marts 2010

AEDIL kursus

Processed & Spread Cheese

Mamirole, Frankrig

22.-26. marts 2010

AEDIL kursus

Soft Cheese

Poligny, Frankrig

7.-9. juni 2010

IDF Symposium

Science and Technology

of Fermented Milk

Tromsø, Norge

9.-11. juni 2010

IDF Symposium

Microstructure

of Dairy Products

Tromsø, Norge

17.-19. juni 2010

Den 42. Nordiske

Mejerikongres

Tavestehus, Finland

12.-15. september 2010

InterMopro

Düsseldorf, Tyskland

8.-11. november 2010

IDF topmøde

Auckland, New Zealand

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

38 MÆLKERITIDENDE 2010 NR.2


❚ Automation ❚ ❚ ❚

NR. 2

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik

Odense: Tlf: 6317 4545

Fax: 6317 4546

Århus: Tlf: 8736 1350

Fax: 8627 1350

info@dsautomation.dk

www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Hygiejne ❚ ❚ ❚

Vikan A/S

Rævevej 1

DK-7800 Skive

Tlf. 96 14 26 00

vikan@vikan.com

www.vikan.dk

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

APV A/S

Pasteursvej 1

8600 Silkeborg

Tlf. 70 278 278

Fax 70 278 330

E-mail: apv.nordic@apv.com

Internet: www.apv.com

Salicath ApS

Dunsbjergvej 20

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Leverandøroversigt

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi ❚ ❚ ❚

BDS Technology

Glarmestervej 16B

8600 Silkeborg

Tlf. 87 22 47 80

Fax 87 22 47 89

bds@gs-as.com

www.gs-as.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

MÆLKERITIDENDE 2010 39


Nyt produkt

Aksels Ost

Arla har igangsat et nyt projekt: Aksels Ost, der skal

fremstilles af økologisk mælk fra andelshaver Aksel

Lunds 300 køer, der græsser i Marsken i det sydvestlige

Jylland. Marskmælken skal bruges i en række ostningsforsøg,

hvor mælken ikke standardiseres. Det er endnu

uvist, hvilken ostetype der bliver tale om, oplyser John

Gynther, chef for Arla Unika.

Marsken - Et Terroir

Hvordan opstod ideen til at producere

en ”marskost”?

I Arlas gourmetprojekt er vi på en

uendelig rejse mod den absolutte

skønhed. Her er det naturligt at søge

svar på, hvorledes en ost udvikler sig

afhængig af årstidernes skiften, forklarer

John Gynther: - Kort fortalt

ønsker vi at afdække foderets indvirkning

på ostens smag. Det gøres mest

enkelt ved mælk fra én besætning, i

dette tilfælde Aksel Lunds 300 køer.

Når vi samtidig gør forsøget i et område,

der anerkendes som et ”terroir”,

vil vi på den økologiske mælk kunne

spore den særlige biodiversitet, der

knyttes til Marsken.

Ostemesteren på Tistrup

Hvem står for produktudviklingen,

og har gourmetkokkene indflydelse

på arbejdet?

I slutningen af november 2009 blev

de første 12.000 liter mælk fra kø-

erne i Marsken kørt til Tistrup Mejeri,

hvor forsøgsproduktionen blev

igangsat af ostemester Gert Bjerre og

food sceientist Jens Jørgen Søgård

fra vores Innovationsafdeling. Foreløbig

indgår ingen kokke i udviklingen,

men forsøgene er helt i overensstemmelse

med deres ønsker.

Ustandardiseret ostemælk

Hvilken ostetype går I efter?

Jeg betragter forsøgene som ”grundforskning”,

så vi går endnu ikke efter

en konkret ostetype. Vi vil foretage

fem forsøg med den ustandardiserede

marskmælk. P.t. to forsøg, hvor køerne

får vinterfoder. De øvrige udfører

vi i løbet af sommerhalvåret, hvor

Aksels køer går på græs. Forsøgene

udføres efter tre perioder, hvor køerne

har 1) græsset på regnvåde marker

2) græsset på tørre marker og 3)

græsset efter den salte havgus er drevet

ind og har lagt sig over markerne.

Unika-chefens favorit

Der indgår p.t. otte oste i Arlas

Unika-program. Hvilken af disse er

din særlige favorit?

Hvis jeg absolut skal vælge, så bliver

det Kornly, da jeg er til de faste/

hårde oste med velafrundede og aromatiske

smagsnuancer, slutter John

Gynther. ■

Arlas Unikachef John Gynther (t.v.)

og gårdejer Aksel Lund flankerer

her én af de 300 leverandører af

økologisk marskmælk til fremstilling

af Aksels Ost.

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

More magazines by this user
Similar magazines