Ludwigsburg Arabisch

sparwerkstatt

‏ر‎6‎ز ا@ط‎1‎ن ‏ن ا@ل e.V. Arbeitslosenzentrum Ludwigsburg

Hoferstr.8, 71636 Ludwigsburg

07141 901232 ر*م ا:ف

alzludwigsburg@arcor.de ارد ا-رو;‏

ا!دة ,; اط‎4‎ن ‏رارات -

‏-‏Eف ‏!ن ‏*رارات اوب ‏ر -

ا!طء ا‏‎4‎و ‏ت ‏!ن ‏‏‎4‎ش اط‏ -

(ALG und ALG )

ا 4/* ? ادّ,ادوا>ر ا-وّ‏ -

ارا,‏ اK اوب ‏ر -

‏ر‏ و ا‏Eرح و اK دا>رة اوظف و ا‏‎4‎ل Ludwigsburg ,;

ا!دة ‏ول !K ‏!ل ‏ن اردة او ارت -

ا!دة ,; - ارة اذا‏ و ? اوراق از‏ -

دورة ‏‏‎4‎م ‏دن ‏-و ‏ور -

‏ت ا@ل

ا‏‎3‎‏ن

ا‏‎3/3‎ء,ار‏‎4‎ء

اس

13:00 - 18:00 Uhr

10:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

10:00 - 18:00 Uhr

12:00 - 13:00 Uhr ارا(‏ ‏ن ا‏ ا‏C

‏!اواد 8 ‏ق ا‏‎2‎ف

46

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine