17.05.2020 Aufrufe

arbeit

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

16. 03. 2020

17. 03. 2020

13:54

13:52

Dnes som prečítala jednu krátku poviedku

od Faulknera: Rose for Emily. Ľahko

Kafku – moja nechuť pre hmyz bola veľmi

Práve som prečítala metamorfózu od

gotický príbeh, napísaný ľahkou angličtinou

30-tych rokov. Príbeh o osamelej

ale rozumiem, prečo je to také dôležité

živá počas tých 35 strán tejto poviedky,

žene, ktorá žila vo veľkom dome (okrem

dielo – toľko metafor, ktoré obsahuje

jedného černošského sluhu, čo bolo v poviedke

až nepríjemné vypichované tým,

by sa dalo nájsť alebo vymyslieť.

a toľko rôznych interpretácií tohto diela

že aj napriek tomu, že bolo odhalené

Popri tom pokračujem v Steinbeckovi,

jeho meno, Faulkner pokračoval až do

zatiaľ som v polovici.

konca volaním ho Negro, avšak rozumiem

duchu doby), ktorý bol neudržiavaný

a ona sama bola neprístupná.

Po jej smrti otvorili jednu izbu, do ktorej

nikto nevstúpil asi 40 rokov a našli

pozostatky jej milenca, ktorého otrávila

arzénom a potom spávala pri jeho

mŕtvole.

To rozuzlenie bolo fantastické, ale teraz

sa musím vrátiť naspäť k Steinbeckovi

do vyprahnutej Ameriky .

8 9

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!