17.05.2020 Aufrufe

arbeit

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Vždy som chcela spojiť príjemné

s užitočným v súvislosti s knihami a teraz

sa mi to podarilo. Keby svet fungoval

normálne, možno by sa mi to vydarilo

lepšie. Prečítala by som viac a to, na čo

by som mala momentálne náladu, ale

okolnosti ma zatvorili doma a musela

som si vystačiť s tým čo mám.

Bolo príjemné si zapísať literárne

myšlienky na papier a príjemné bolo aj

zbaviť sa kníh, ktoré mi dlho ležali na

polici. Rovnako príjemné je aj zapisovať

úvod na konci a rozhliadať sa, po ktorej

knihe siahnem teraz.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!