BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

files.moto24.biz

BRISK 2007 - kompletní katalog osazení vozidel ( soubor ... - Luke

Tyčinkové žhavicí svíčky jsou vždy součástí žhavicího systému motoru. Starší typy motorů jsou obvykle vybaveny

systémy bez dožhavování po startu motoru a osazeny žhavicími svíčkami typu „R“. Moderní typy motorů jsou

osazeny zapalovacími systémy s dožhavováním po startu motoru a osazeny žhavicími svíčkami typu „S“.

The rod-type glow plugs are always the part of the engine glow system. The older engine types are usually

equipped with systems without the engine post-start after-heating and are fitted with the ”R” type glow plugs.

The advanced engine types are equipped with ignition systems integrating the engine post-start after-heating and

are fitted with the ”S” type glow plugs.

.

,

„R“.

,

„S“.

Pałeczkowate świece żarowe zawsze są elementem systemu żarzenia silnika. Starsze typy silników zazwyczaj

wyposażone są w systemy bez dożarzania po uruchomieniu silnika i wyposażone są w świece żarowe typu „R“.

Nowoczesne typy silników wyposażone są w systemy zapłonowe z dożarzaniem po uruchomieniu silnika i w

świece żarowe typu „S“.

Přednosti tyčinkových žhavicích svíček BRISK :

• krátká doba náběhu na pracovní teplotu

• nízká energetická náročnost

• vynikající samoregulační schopnost

• dlouhá životnost

• optimální zástavbové rozměry

Priorities of the BRISK rod-type glow plugs :

• quick attainment of operational temperature

• low power demand

• excellent self-control capability

• long service life

• optimum installation dimensions

BRISK“:

• e o ;

• ;

• ;

• ;

• .

Zalety pałeczkowatych świec żarowych BRISK :

• krótki czas osiągnięcia temperatury roboczej

• niskie wymogi energetyczne

• świetna zdolność samoregulacji

• długa żywotność

• optymalne wymiary wbudowania

15

More magazines by this user
Similar magazines