30.08.2014 Views

Kliek hier vir bladsy 36-48 - SA Stamboek

Kliek hier vir bladsy 36-48 - SA Stamboek

Kliek hier vir bladsy 36-48 - SA Stamboek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Elke hap moet dieselfde wees<br />

Deur Kenneth Botha, besturende direkteur, NutriGenics<br />

Die groot vraag by alle melk-,<br />

skaap- of vleisbeesondernemings<br />

is of diere die rantsoen<br />

ontvang wat deur die voedingkundige<br />

geformuleer is.<br />

Goeie innames en kripbestuur bevoordeel<br />

gewoonlik diere se prestasie, omdat die korrekte<br />

proteïen en energie ingeneem word.<br />

'n Mens moet versigtig wees om ou<br />

duimreëls te gebruik binne die hedendaagse<br />

duur voedingstelsels, soos om steeds<br />

5-10% meer te voer as wat diere eet. Die<br />

voerkoste op baie melkplase is deesdae in<br />

die orde van R1,35/kg nat voer en binne<br />

hoogproduserende kuddes kan <strong>hier</strong>die<br />

standaard duimreël tussen R3,65 en R7,30<br />

per dier per dag kos as dit steeds toegepas<br />

word. Hierdie persentasie kan na 3% verlaag<br />

word indien die kripbestuur baie goed<br />

is en die diere nooit sonder kos is nie.<br />

Voerkripbestuur is ’n konstante proses<br />

wat elke dag moet plaasvind. Melkkoeie<br />

hou bv. daarvan om elke dag dieselfde voer<br />

op dieselfde tyd te kry. Indien dit nie plaasvind<br />

nie, sal daar minder melk geproduseer<br />

word in die daaropvolgende 24-uur periode.<br />

Belangrike punte<br />

• Die voer moet eenvormig wees oor die<br />

totale voerkrip.<br />

• Die voer moet altyd vars wees in die<br />

krip.<br />

• Die voer binne die krip moet die<br />

ideale lengte gekerf wees.<br />

• Die voerkrippe moet daagliks skoongemaak<br />

word. Vuil krippe verlaag innames<br />

en voeromsette.<br />

• Voer gedurende optimale tye van die<br />

dag (bv. voer meer in die nag gedurende<br />

hittetresmaande).<br />

• Monitor voerkrippe en pas hoeveelhede<br />

daagliks aan volgens die diere se<br />

vorige 24-uur innames.<br />

• Evalueer deurlopend alle diere se gedrag<br />

by die voerkrippe.<br />

• Implementeer ’n voerkrip-evalueringstelsel<br />

(sien <strong>hier</strong>onder).<br />

• Het die diere genoegsame voerkripspasie<br />

en is dit ideaal <strong>vir</strong> die spesifieke<br />

diere wat gevoer word?<br />

Wees oplettend<br />

Dit bly belangrik om diere by die krippe<br />

dop te hou, want as dominerende diere<br />

die swakker diere wegdruk, gaan prestasie<br />

by die swakker diere swakker wees. Voer<br />

moet altyd vars wees en nooit meer as<br />

5ºC warmer word as die omgewingstemperatuur<br />

nie. As dit gebeur in die voerkrip,<br />

verlaag diere se innames en hulle prestasie.<br />

Voerkrippe moet daagliks, verkieslik<br />

in die oggend, deurgegaan word deur ’n<br />

opgeleide persoon wat dan die inligting<br />

deurgee aan die persoon wat die voerhoeveelhede<br />

daarvolgens moet aanpas.<br />

So 'n stelsel is in 2003 deur Pat Hoffman<br />

by die Universiteit van Winscons on ontwikkel<br />

en werk soos volg:<br />

0. Sien net sement of bodem van die<br />

bak (alle voer opgevreet).<br />

1. Sien net <strong>hier</strong> en daar ’n paar stukkies<br />

voer en dus is die grootste gedeelte<br />

van die bodem sigbaar.<br />

2. Baie voer is nog in die bak, maar die<br />

bodem/sement van die krip is sigbaar.<br />

3. Bodem van die krip is nie sigbaar<br />

nie, maar die voerlaag is nie meer as<br />

25mm in die krip nie.<br />

4. Bodem van die krip is nie sigbaar nie,<br />

maar die voerlaag is dikker as 25mm<br />

in die krip.<br />

5. Voer is glad nie geëet nie.<br />

Tipiese ideale <strong>vir</strong> diere binne <strong>hier</strong>die stelsel<br />

is:<br />

• Melkkoeie: ’n “Telling 2” krip vroeg in<br />

die oggend voor die eerste voer gevoer<br />

word en dan ’n “telling 4” <strong>vir</strong> die<br />

res van die dag.<br />

• Vervangingsverse oor ses maande,<br />

skape in die voerkraal en beeste in<br />

’n voerkraal: “Telling 4” krip wanneer<br />

verse gevoer word, maar minstens<br />

een keer per dag, gewoonlik in die<br />

middel van die dag, ’n “telling 1”<br />

voerkrip <strong>vir</strong> maksimum een uur (nie<br />

langer nie, want dan word diere<br />

honger en oorvreet hulself met die<br />

volgende voeding).<br />

Die meeste voerkrale volg ’n strip feedingbeleid<br />

en dus word die voer in die krippe<br />

gereeld gevoer met lae wat ongeveer<br />

100mm dik is. Die voer bly vars met <strong>hier</strong>die<br />

strategie, maar kripbestuur en voerkripevaluering<br />

is krities binne die stelsel<br />

sodat diere nooit sonder kos staan nie.<br />

Spasie per dier<br />

Hierdie spasie hang baie af van die<br />

voerstelsel en die tipe diere wat gevoer<br />

gaan word. Die tipe ruvoer, die vog van<br />

die ruvoer, die kerflengte van die ruvoer,<br />

die hoeveelheid voedings per dag en die<br />

tipe menger wat gebruik word is maar net<br />

nog ’n paar aspekte wat voerkripspasie<br />

per dier beïnvloed.<br />

Die riglyne wat normaalweg gebruik<br />

word <strong>vir</strong> voerkripspasie by diere is soos<br />

volg, maar dit bly belangrik om die berekeninge<br />

te doen binne u eie situasie en<br />

omgewing:<br />

• Melkkoeie vars in laktasie: Minimum<br />

850mm per koei (grootraam rasse).<br />

• Melkkoeie in die res van die laktasie:<br />

Minimum 750mm per koei (grootraam<br />

rasse).<br />

• Vervangingsverse 5-8 maande:<br />

Minimum 450mm per dier (grootraam<br />

rasse en eenkeer per dag voedings).<br />

• Vervangingsverse 13-24 maande: Minimum<br />

650mm per dier (grootraam<br />

rasse en eenkeer per dag voedings).<br />

• Vleisdiere in ’n voerkraal: Minimum<br />

250-300mm per dier.<br />

• Skaapvoerkrale: Minimum 200mm<br />

per skaap (vleisraslammers). SB<br />

<strong>36</strong>


Anaplasmose is ’n komplekse<br />

siekte wat elke jaar etlike<br />

miljoene rande se verliese in<br />

die Suid-Afrikaanse lewendehawebedryf<br />

veroorsaak. Maar<br />

is dit nodig dat ’n siekte wat suksesvol<br />

deur getroue inenting beheer kan word,<br />

soveel verliese veroorsaak?<br />

Verspreiding en voorkoms<br />

Anaplasmose is ’n bosluisoordraagbare<br />

siekte wat deur twee spesies van ’n mikro-organisme,<br />

Anaplasma marginale en<br />

Anaplasma centrale, veroorsaak word. Net<br />

Anaplasma marginale veroorsaak egter<br />

die sigbare siekte. Die mikro-organismes<br />

tas die rooibloedselle van besmette herkouers<br />

aan, wat dan deur die liggaam<br />

se immuunstelsel uit die bloedsirkulasie<br />

verwyder word en sodoende interne<br />

bloedverlies en erge bloedarmoede veroorsaak.<br />

Die oordrag van dié mikro-organismes<br />

vind hoofsaaklik deur middel van bloubosluise<br />

plaas, maar ander bosluisspesies<br />

kan ook ’n rol speel. Anders as by rooiwater,<br />

word die besmetting nie deur die<br />

eiers na die volgende generasie bosluise<br />

oorgedra nie. Bloedsuiende insekte kan<br />

ook die siekte oordra en dit kompliseer<br />

die beheer van die siekte verder. Enige<br />

instrumente wat met bloed besmet is,<br />

soos naalde, onthoorningsgereedskap en<br />

kastreermesse kan ook die siekte oordra.<br />

Anaplasmose het ’n hoër voorkoms in<br />

gebiede en tye wanneer ’n groot aantal<br />

bosluise en bloedsuiende vlieë waargeneem<br />

word. Omdat die broeifase (oftewel<br />

die tydperk van die oordrag van die organisme<br />

tot die siekte uitbreek) gemiddeld<br />

vier tot ses weke duur, word die siekte<br />

dikwels eers in die winter opgemerk nadat<br />

dit reeds in die herfs deur bosluise<br />

oorgedra is.<br />

Voorsorg is beter as nasorg<br />

In die geval van anaplasmose is alle diere<br />

wat weerstand teen die siekte het, ook<br />

draers van die siekte. Onder normale omstandighede<br />

toon dié diere glad nie siektetekens<br />

nie, maar hulle is wel bronne van<br />

BESTUUR / MANAGEMENT<br />

Voorkom verliese weens anaplasmose<br />

Deur Marike Brits<br />

infeksie <strong>vir</strong> vatbare diere. Alle volwasse<br />

diere wat nie vantevore met die siekte<br />

besmet geraak of teen die siekte ingeënt<br />

is nie, is vatbaar <strong>vir</strong> anaplasmose.<br />

Kalwers toon baie selde ernstige siektetekens<br />

na besmetting, aangesien hulle<br />

’n nie-spesifieke weerstand teen die siekte<br />

het tot op die ouderdom van nege tot<br />

twaalf maande. Weerstand neem egter af<br />

soos die dier ouer word. Indien kalwers<br />

dan voor hulle nege maande oud is besmet<br />

word, ontwikkel hulle weerstand<br />

teen die siekte sonder om enige siektetekens<br />

te toon.<br />

Vir die suksesvolle voorkoming van<br />

anaplasmose-oordrag is bosluisbeheer<br />

noodsaaklik. Verder word die inenting van<br />

kalwers tussen drie en nege maande oud<br />

met die anaplasmose-bloedentstof wat<br />

die A. centrale spesie bevat, aanbeveel<br />

waar daar wel op ’n jaarlikse basis baie<br />

verliese voorkom.<br />

’n Spesifieke plaasdiagnose van anaplasmose<br />

is baie moeilik omdat dit baie<br />

soos rooiwater lyk. Siektetekens word<br />

eers sigbaar vier tot ses weke na diere<br />

aan besmette bosluise blootgestel is,<br />

maar die parasiet begin reeds in die bloed<br />

vermenigvuldig vanaf oordrag. Die dier<br />

sal eers siektetekens begin toon wanneer<br />

’n hoë persentasie van die rooibloedselle<br />

wat aangetas is, reeds deur die dier se<br />

eie immuunstelsel uit die bloedsirkulasie<br />

verwyder is.<br />

Lusteloosheid, verlaagde eetlus gepaardgaande<br />

met ’n koorsreaksie en wit<br />

slymvliese (bloedarmoede) is van die<br />

vroegste tekens. Meer gevorderde siektetekens<br />

is geel slymvliese (geelsug),<br />

rumenstase, depressie, ’n verlies aan eetlus,<br />

swaar of versnelde asemhaling en<br />

hardlywigheid. By melkbeeste is een van<br />

die vroegste waarskuwings van die kliniese<br />

siekte gewoonlik ’n skielike daling<br />

in melkproduksie.<br />

Geel oogslymvliese word gesien in gevorderde<br />

gevalle van anaplasmose.<br />

Blitsige behandeling<br />

Die eerste siektetekens word eers waarneembaar<br />

wanneer meer as die helfte van<br />

die dier se rooibloedselle reeds aangetas<br />

is en die dier dus reeds erge bloedarmoede<br />

onder lede het. Dit is noodsaaklik dat<br />

’n veearts die diagnose bevestig sodra die<br />

eerste siektetekens waargeneem word.<br />

Die veearts sal ’n voorlopige diagnose<br />

maak op grond van siektetekens, maar<br />

anaplasmose as siekte-oorsaak kan slegs<br />

bevestig word deur die mikroskopiese ondersoek<br />

van ’n bloedsmeer.<br />

Vroeë waarneming van die eerste siektetekens<br />

en onmiddellike behandeling is<br />

dus ’n sleutelfaktor. Daar is twee produkte<br />

wat gebruik kan word <strong>vir</strong> die behandeling<br />

van anaplasmose. Die korrekte dosis<br />

tetrasiklien-antibiotikum is doeltreffend<br />

teen anaplasmose. ’n Middel wat<br />

imidokarb bevat kan ook gebruik word<br />

en is doeltreffend teen anaplasmose en<br />

rooiwater. Laasgenoemde word veral gebruik<br />

wanneer die diagnose nog nie bevestig<br />

is nie.<br />

Voor en na behandeling moet die dier<br />

baie rustig hanteer word, want hy kan<br />

vrek weens ’n geweldige suurstoftekort<br />

as gevolg van die bloedarmoede. Opvolg<br />

ondersteunende behandeling is dikwels<br />

nodig om die werking van die grootpens<br />

weer aan die gang te kry.<br />

Waar anaplasmose op ’n jaarlikse basis<br />

verliese veroorsaak, moet ’n siektevoorkomende<br />

plan in konsultasie met u kuddeveearts<br />

uitgewerk word. Inenting bly die<br />

hoeksteen <strong>vir</strong> doeltreffende voorkoming<br />

van vrektes weens anaplasmose. SB<br />

Issue 35 ▪ July 2013<br />

37


More than just skin deep<br />

By Richard York<br />

One of the most important selection criteria that<br />

needs to be considered in wildebeest, as well as<br />

other game, is the colour of the hair and skin. An<br />

antelope’s skin refers to the whole area that covers<br />

its body and which is covered in hair. It is also the<br />

biggest organ in its body and comprises approximately 7 to 8% of<br />

the animal’s live mass.<br />

The skin is the shield between the antelope’s body and the<br />

external en<strong>vir</strong>onment. Thus the efficient functioning of this organ<br />

is of vital importance when the animal has to adapt to the<br />

circumstances to which he is exposed. The condition of the hair<br />

is also a direct reflection of the condition of the animal, and it<br />

indicates whether its hormone balance and nutritional status are<br />

in a good state.<br />

Buffalo with their dark skins rest in the shade for most of the day in order to<br />

avoid sunlight. (Photograph by Richard York)<br />

A heat regulator<br />

Another special characteristic of the skin is that it is the most<br />

important heat regulator of the animal. Wildebeest are warmblooded,<br />

and the speed and efficiency with which several mechanisms<br />

are implemented to neutralise the stress caused by heat<br />

and cold, is also an indication of the animal’s adaptability.<br />

Heat is released in the body on a continuous basis due to physiological<br />

and metabolic processes. The body needs to get rid of<br />

heat continuously in order to prevent an excessive increase in<br />

body temperature. The animal gets rid of heat through the following<br />

methods:<br />

• Radiation, conduction and convection.<br />

• Vaporisation of water from the skin and respiratory passages.<br />

• Excretion of faeces and urine.<br />

Sunlight’s enormous influence<br />

Radiation from the sun is intense in tropical areas and consists of<br />

rays in three different wavelengths:<br />

• Long wavelength – infrared or heat rays.<br />

• Medium wavelength – colours of the rainbow for which the<br />

eyes are very sensitive.<br />

• Shortwave or ultraviolet rays – invisible to the naked eye.<br />

It was found that the colour and hair type of an antelope have<br />

a direct influence on the efficiency of the reflection of both the<br />

infrared and light rays.<br />

Professor Jan Bonsma compiled a test to determine the reflection<br />

ability of Afrikaner cattle with different skin colours. Cream,<br />

light yellow, golden, light red, red and dark red skin colours were<br />

used in the test. It was clear from the tests that the lighter the animal’s<br />

skin colour, the more efficient its ability to reflect sunlight.<br />

More studies by Bonsma in the Mussina district showed that<br />

the influence of sunlight on a black cow during an 8,5-hour day<br />

is enough to boil 13 litres of water. Except for the heat generated<br />

A herd of wildebeest in the sunlight. (Photograph by Tamlyn Smith)<br />

by metabolic energy, animals must also get rid of an enormous<br />

amount of sun energy to maintain thermal equilibrium in a tropical<br />

en<strong>vir</strong>onment. Therefore buffalo which have a dark skin colour,<br />

must spend many hours during the day in deep shade and will<br />

rather graze and wallow in mud holes late in the evening, at night<br />

or during the early of the morning.<br />

Luckily the shortwave ultraviolet rays that cause cancer are<br />

reflected effectively by yellow, brown and black skin colours. It is<br />

therefore clear that a pigmented, light-coloured skin is the ideal<br />

combination to protect an animal against high temperatures and<br />

intense radiation.<br />

Golden Breeders believes it is not a coincidence that these<br />

highly adaptable colour variations of blue wildebeest occur naturally<br />

under the free-roaming wildebeest of the Limpopo River<br />

catchment area. The vegetation of this area is described as semisweet<br />

bushveld – one step away from the Kalahari desert, and it<br />

is one of the hottest, driest areas in South Africa.<br />

Golden Breeders believes that the golden wildebeest is proof<br />

that we are spectators of the process of evolution. Golden wildebeest<br />

are well adapted to resist climate change in an increasingly<br />

warmer and drier South Africa.<br />

(Adapted from the Golden Wildebeest Manual compiled by Golden<br />

Breeders.) SB<br />

38


BESTUUR / MANAGEMENT<br />

Perspective on<br />

mineral supplements<br />

By Dr Jasper Coetzee, sheep nutrition and management specialist consultant<br />

Livestock breeders have to familiarise<br />

themselves thoroughly<br />

with mineral shortages and/or<br />

imbalances that may occur, as<br />

these can have a negative effect<br />

on the production, reproduction and<br />

health of grazing animals and the digestion<br />

of their feed. The cost of rectifying<br />

these problems is often negligent compared<br />

to the results achieved.<br />

Production and reproduction tempo, as<br />

well as the health of grazing sheep and<br />

cattle, are often adversely affected by the<br />

occurrence of marginal mineral shortages<br />

and/or imbalances, which have a significant<br />

impact on animal performance even<br />

before any clinical (visible) signs of shortages<br />

are observed.<br />

Production losses<br />

It is estimated that mineral and vitamin<br />

shortages can bring about a 2% loss in<br />

overall production in sheep (Court et al.,<br />

2010). One factor that is often ignored, is<br />

that the micro-organisms in the rumen of<br />

the ruminant require a series of minerals<br />

to ensure optimal and effective digestion<br />

of ingested grazing. These shortages can<br />

be the direct result of too low levels of<br />

minerals in the grazing, or of excessive intake<br />

of certain minerals known as antagonists.<br />

Animals’ mineral requirements are<br />

highly dependent on their physiological<br />

stage and productivity level, which means<br />

that, as the animal’s production and reproduction<br />

increase due to crossbreeding, selection<br />

progress and/or improved management<br />

practices, its mineral requirements<br />

will increase accordingly. Marginal mineral<br />

shortages in animals presenting a low production<br />

level, will increase even more as<br />

production and reproduction increase.<br />

The mineral and vitamin requirements<br />

of ruminants have been published in various<br />

text books and articles. These tables<br />

reflect the estimated minimum requirements<br />

(Lee et al., 2002) of an average animal<br />

under normal conditions, but do not<br />

take into account the differences between<br />

animals, grazing and the en<strong>vir</strong>onment. In<br />

other words, these tables serve only as a<br />

guideline.<br />

Feed scientists do estimates based on<br />

grazing, soil and water analyses, as well as<br />

tissue, blood and bone analyses of animals,<br />

to determine which minerals and at which<br />

levels should be supplemented via licks<br />

for animals on a specific farm, especially<br />

where animals are not performing according<br />

to their genetic potential.<br />

Monitoring<br />

Continued monitoring of the mineral status<br />

of a sheep and cattle herd, as well as<br />

the observation of typical symptoms of<br />

mineral shortages, is an essential part of<br />

a general management programme. Socalled<br />

dose response trials are often used<br />

as opposed to a control, in order to confirm<br />

a shortage and to determine a reaction to<br />

a supplement.<br />

When determining livestock’s mineral<br />

requirements, one should always consider<br />

the possibility of extreme climate conditions<br />

and the fact that animals’ needs increase<br />

as they move over great distances<br />

while searching for grazing. However, animals’<br />

mineral requirements become less<br />

important when they are exhibiting an energy<br />

and/or protein shortage.<br />

It therefore appears to be uneconomical<br />

to supply mineral supplements to grazing<br />

animals if they are experiencing an energy<br />

and/or protein shortage. On the other<br />

hand, if energy and protein are sufficient, a<br />

high level of minerals is required to maintain<br />

a high growth rate. Mineral shortages<br />

and/or imbalances can be rectified by supplementing<br />

it in licks specially formulated<br />

to supplement shortages in a natural manner.<br />

It is also the most economical method<br />

to supplement mineral shortages.<br />

Beware of too much<br />

Grazing animals obtain their minerals by<br />

ingesting grazing, water, soil and licks.<br />

Often too high levels of certain minerals,<br />

so-called antagonists (such as calcium,<br />

iron, sulphur, molybdenum, sodium and<br />

potassium), occur in one or more of these<br />

sources. This has a negative effect on the<br />

absorption of other minerals and leads to<br />

mineral shortages.<br />

For example, a too high intake of calcium<br />

from lime-rich drinking water can<br />

lead to a shortage of manganese, zinc, selenium,<br />

copper, cobalt, iodine, phosphorus,<br />

magnesium and vitamin A. It is therefore<br />

recommended that part (30 to 50%) of<br />

the trace elements in a lick is supplied in<br />

organic format (Short, 2006).<br />

Supplementation of minerals, trace<br />

elements and vitamins for grazing animals<br />

cannot be done only through licks – not<br />

all animals eat licks or take in sufficient<br />

amounts of lick. Up to 18% of the sheep<br />

in a herd don’t ingest any lick (Lobato<br />

et al., 1980) and up to 30% don’t ingest<br />

sufficient amounts of lick (Pinchak, 2000).<br />

Approximately 17 to 38% of cattle in three<br />

studies ingested no lick, while up to 30%<br />

ingested only small amounts of the lick<br />

(Bowman & Sowell, 1997).<br />

This lends credibility to the view that,<br />

during strategic times of the year (prior<br />

to the breeding seasons, before the lambing<br />

and calving season, at weaning and<br />

upon introduction to a feedlot), an additional<br />

trace mineral supplement must be<br />

given via a dosage or injection of trace<br />

elements.<br />

Macro-minerals can only be supplemented<br />

via licks and producers should<br />

aim for their animals to ingest the recommended<br />

amount of lick. Include the correct<br />

level in intake-inhibitors in the licks<br />

and practise correct lick trough management<br />

(e.g. placement of lick troughs).<br />

For more information, phone the author<br />

on 076 846 8800 or email<br />

jasperco@iafrica.co.za. SB<br />

Issue 35 ▪ July 2013<br />

39


PRODUCTION RECORDS<br />

Logix Game: A structured<br />

recording system for wildlife<br />

ranching in South Africa<br />

By Dr Japie van der Westhuizen, South African Stud Book and Animal Improvement Association<br />

South Africa has a rich history of<br />

animal recording. The focus has<br />

mainly been on the recording<br />

of so-called farm animals (livestock)<br />

and was initially aimed<br />

at the keeping of stud books for different<br />

breeds. The South African Stud Book<br />

and Animal Improvement Association was<br />

founded by a group of stud breeders in<br />

1905 for this purpose.<br />

From the onset the independence of<br />

the individual breeders’ societies or groups<br />

(in terms of their respective constitutions)<br />

was recognised, but <strong>SA</strong> Stud Book is being<br />

tasked to oversee the recording of ownership,<br />

keepers and particulars of the animals<br />

of their members and to also see to it that<br />

the particular constitutions are being adhered<br />

to. As a private, non-profit association,<br />

<strong>SA</strong> Stud Book belongs to its members,<br />

the breeders’ societies (or groups). Effectively<br />

the members have direct decision<br />

powers in the services, budget and fees.<br />

<strong>SA</strong> Stud Book is registered as a registering<br />

authority under the Animal Improvement<br />

Act (Act 62 of 1998). A total of 63 registered<br />

animal breeders’ societies are members of<br />

<strong>SA</strong> Stud Book, plus an additional 25 direct<br />

entry breeds (breeds without a society), all<br />

making use of the services rendered by<br />

<strong>SA</strong> Stud Book.<br />

Why record?<br />

Not only due to the commercialisation of<br />

wildlife, but also for many other important<br />

reasons, the recording of individual animals,<br />

ownership (and locality), pedigree (if<br />

known), physical characteristics, measurements<br />

or scored traits, animal events (such<br />

as births, time and locality of handling,<br />

blood, tissue or semen samples, DNA evaluation,<br />

measurements and weights, transfers<br />

Figure 1: Pathways for data submission, uptake, calculation and reporting for wildlife.<br />

of ownerships, matings, etc.) and other species-specific<br />

needs, are all main considerations<br />

for any commercial enterprise. This is<br />

therefore as important for game management<br />

as for breeding or farming with any<br />

other farm animal.<br />

The mere recording of lineage (parentage<br />

linked to origin) and ownership (also locality)<br />

have many advantages, namely:<br />

• Calculation of species (breed) structures<br />

where prominence and influence<br />

of breeders, lines and origins can be<br />

quantified.<br />

• General demographics can be quantified.<br />

• Bottlenecks in the breeding structure<br />

can be identified and addressed.<br />

• Average and specific genetic relationships<br />

can be calculated and used for<br />

inbreeding calculations and the prevention<br />

of matings that can lead to<br />

inbreeding depression.<br />

The real advantages, however, are to extend<br />

recording functions to include additional<br />

information of economic value that<br />

will be beneficial to wildlife ranchers, can<br />

contribute to identifying superior breeding<br />

stock and can assist in research and a wider<br />

understanding of the particular species.<br />

For this purpose recordings on Logix, a centralised<br />

generally accessible database, is<br />

essential as each animal’s particulars with<br />

regards to the following will be known and<br />

can be used in a wider context of actions<br />

related to profit:<br />

• Any event of significance in the animal’s<br />

life, such as:<br />

Issue 35 ▪ July 2013<br />

43


PRODUCTION RECORDS<br />

Figure 2: Example of inbreeding reporting in a herd, assisting individual or groups of breeders in making breeding decisions.<br />

º º Mating particulars.<br />

º º Births/giving birth.<br />

º º Treatment of any kind.<br />

º º Change of ownership or locality.<br />

º º Deaths / termination.<br />

• Any laboratory results.<br />

• Collection of biological samples of the<br />

animal, by whom and location stored<br />

(such as hair, body tissue, blood or extracted<br />

DNA at a bio-bank or laboratory).<br />

• Any measurements or observations,<br />

like:<br />

º º Weight.<br />

º º Body measurements, especially<br />

linked to economic value such as<br />

horn length and circumference or<br />

other properties.<br />

º º Descriptions (like colour, constitution,<br />

deviations).<br />

º º Condition (e.g. teeth, general health,<br />

etc.).<br />

• Visual depiction, such as digital photographs<br />

and video clips.<br />

The extension of recordings will have an<br />

immediate effect on:<br />

• The viability of directed breeding.<br />

• Accurate assessments of phenotypic<br />

properties of the whole population.<br />

• Linkages and quantification of traits<br />

and properties to specific lines or<br />

progeny groups.<br />

• Quantifying and listing of general<br />

health and disease occurrence and<br />

treatment.<br />

• Research and the utilisation of the genetic<br />

base for traits and properties of<br />

economic importance.<br />

• Linking differences among animals in<br />

the population with variation on the<br />

DNA (molecular) level and development<br />

of tools useful for wildlife breeding<br />

and maintaining biodiversity.<br />

• Extension of reports useful to breeders,<br />

multipliers, auctioneers, buyers, researchers,<br />

organised wildlife organisations<br />

and others.<br />

• Developing and implementing a system<br />

where the genetic merit for traits<br />

of economic importance of each animal<br />

can be calculated. These processes<br />

include the phenotypic (measured)<br />

values in combination with molecular<br />

(genomic) information.<br />

• Developing and implementation of<br />

sensible selection and breeding plans<br />

for more rapid achievement of breeding<br />

goals, including colour variants,<br />

fitness (fertility and survivability) and<br />

other traits of economic importance<br />

(such as horn properties or other body<br />

characteristics).<br />

Practical considerations<br />

It all starts with the unique identification<br />

of each animal within the population (species).<br />

The seed stock (stud) sector in the<br />

livestock industry has developed a comprehensive<br />

system where each breeder has a<br />

unique herd designation mark (HDM). It assists<br />

in unique identification of each animal<br />

based on the herd it was born in.<br />

A typical unique identification will<br />

then be:<br />

Species/Breed [3] + (Country [3]) +<br />

Sex [1] + HDM [4] + Birth Year [4] +<br />

Sequence within birth year [4].<br />

Physically the identification the animal<br />

has to carry only consists of the HDM +<br />

birth year (only two characters) and a sequence<br />

number. The unique identification<br />

is furthermore logically linked to any other<br />

identification such as RFID/microchip, common<br />

name, tag or any other means of identification.<br />

Once this has been established, the rest<br />

can follow. In the first place a proper inventory<br />

needs to be established and the data<br />

base populated with all relevant information.<br />

Figure 1 depicts the pathways of data<br />

submission, uptake, calculations and reporting:<br />

Each breeder (owner) has a choice to use<br />

the means best suited to his needs when<br />

information is submitted. The method of<br />

choice usually is direct entries via the Internet<br />

or by making use of PC-based software.<br />

The power of knowledge<br />

The real value will only be derived once<br />

the majority of the animals in a population<br />

are being recorded. The Logix system<br />

provides for interactive reporting based on<br />

user-defined searches, designs and even<br />

the possibility of benchmarking. Even in the<br />

case of sales catalogues, the information is<br />

validated against the recorded information<br />

on the system.<br />

Figure 2 is one example of typical<br />

reports currently available to livestock<br />

breeders that could also have relevance<br />

(with a few modifications) to wildlife.<br />

All activities in one system<br />

The key to integration is ease of use with<br />

accessibility also as a top priority. The game<br />

farmer is occupied in a number of activities.<br />

Most of these centre on the well-being,<br />

soundness and desirability of his product.<br />

Any system should therefore be aimed at<br />

assisting him in these goals.<br />

Logix, the system offered by <strong>SA</strong> Stud<br />

Book, has been successful in offering a complete<br />

animal recording and improvement<br />

system for livestock farmers (and a few others<br />

such as Alpacas and three dog<br />

(Continued on p.47)<br />

Issue 35 ▪ July 2013<br />

45


PRODUCTION RECORDS<br />

(Continued from p.45)<br />

breeds) where reproduction, production,<br />

efficiency, health, nutritional needs, product<br />

quality, functional and culling properties,<br />

references to DNA (and other) laboratories<br />

and bio-banks, linear scores and measured<br />

type traits, physical description, photos,<br />

genetic merit (breeding values), inbreeding<br />

coefficients, show (and other competitions)<br />

awards and other characteristics and traits<br />

are recorded.<br />

The next very logical step is therefore<br />

to use this very well-established<br />

and tested system for the wildlife<br />

industry. The same principles of coownership<br />

and needs-driven future<br />

developments also apply, making<br />

the system flexible but still truly<br />

based on all the scientific principles<br />

of animal improvement.<br />

In all cases the individual breeder or group<br />

has an own choice of service providers such<br />

as DNA laboratories, bio-banks, diagnostic<br />

services, animal nutritionists, veterinarians,<br />

technical advisors or any other service<br />

providers. The owner or manager, however,<br />

has a single point of entry and reports are<br />

also taking all the different aspects into<br />

consideration, giving a holistic view to<br />

assist in making the correct management<br />

decisions.<br />

One very big advantage of using a centralised<br />

system is that duplication will be<br />

avoided for tracing biological samples in<br />

any bio-bank. These samples only need to<br />

be taken once, with the possibility of exchange<br />

of extracted DNA amongst the roleplayers.<br />

Any of the relevant institutions, as<br />

well as other service providers, will be able<br />

to access relevant information (with the<br />

consent of the owner) via the web.<br />

Staying on top of your game<br />

Game farmers have access to the latest<br />

technologies. The choice of using some<br />

of them should be governed by a vision of<br />

maintaining an edge to ensure sustainable<br />

profit. By simply combining current activities<br />

and pooling information, whilst at the<br />

same time becoming part of a wider network<br />

of scientific knowledge and innovation,<br />

this goal can be achieved.<br />

Logix Game now offers game farmers<br />

access to the latest in animal recording<br />

and improvement. Not only in terms<br />

of desirable genetic changes, but also in<br />

management decisions that maximise the<br />

possibilities for success in game ranching<br />

and breeding.<br />

For more information, contact Japie van<br />

der Westhuizen on 082 331 9923 or<br />

japie@studbook.co.za.<br />

(Adapted from an article published in the<br />

WR<strong>SA</strong> publication, Wildlife Ranching, Autumn<br />

2013.) SB<br />

Issue 35 ▪ July 2013<br />

47


KEN ONS MENSE<br />

Sumari Taljaard<br />

Ek is in Clocolan in die Oos-Vrystaat gebore en het aan die Hoër<br />

Landbouskool Kroonstad gematrikuleer, waarna ek by die Universiteit<br />

van die Vrystaat B-Ed studeer het. Na my studies het ek by<br />

die Lady Grey Kunste-akademie as onderwyser begin werk. Ek is<br />

in 2001 met Christo Taljaard getroud en het daarna op Dordrecht<br />

begin skoolhou, waar Christo in die Sterkstroom-distrik geboer<br />

het. Ons eerste seun, Nathan, is in 2003 gebore. Ons het na<br />

Bloemfontein verhuis, waar ek as persoonlike assistent gewerk<br />

het. Ek het ook in dieselfde jaar ’n diplomakursus in menslike<br />

hulpbronne en skakelwese deur Unisa voltooi. In 2009 is Christopher<br />

gebore.<br />

Ek het in Januarie 2010 by <strong>SA</strong> <strong>Stamboek</strong> begin werk in die registrasie-afdeling,<br />

waar ek perde-registrasies hanteer het. Ek het<br />

op 1 Junie vanjaar oorgeskuif na die sekretariaat, waar ek tans sekretaresse<br />

van die Appaloosa- en Percheron Perdegenootskappe<br />

is. Ek is opgewonde oor <strong>hier</strong>die nuwe hoofstuk wat voorlê.<br />

Liza Verwey<br />

Ek is gebore in Kimberley en ’n jaar daarna het my ouers besluit<br />

dat dit nou tyd is om plaas toe te trek. Ek het grootgeword op ’n<br />

pragtige plaas in die Christiana-distrik, waar ons met kommersiële<br />

Beefmasters boer. Ek het in Christiana by die Gekombineerde<br />

Skool Christiana gematrikuleer. In 2007 het ek die dorpie en<br />

plaas verlaat, en Bloemfontein toe getrek om webwerf-ontwikkeling<br />

by CTU Kollege te studeer.<br />

In 2009 is ek aangestel as webadministrateur by <strong>SA</strong> <strong>Stamboek</strong>.<br />

Ek is al vier jaar in dié organisasie se diens. Ek werk elke<br />

dag met die vriendelikste mense in ’n wonderlike bedryf. Ek is<br />

steeds mal oor die plaaslewe, en my werk <strong>hier</strong> is <strong>vir</strong> my amper<br />

soos ’n stukkie plaas in die stad met al die mooi foto’s wat ek<br />

elke dag van telers af ontvang om op die webwerwe te plaas.<br />

Philna Hattingh<br />

Ek is op 3 Desember 1986 in Kathu gebore. Dit was van ’n baie<br />

jong ouderdom al af <strong>vir</strong> my duidelik dat ek ’n groot liefde het<br />

<strong>vir</strong> die natuur en die skoonheid daarvan. Ek het in 2005 gematrikuleer<br />

en het ’n BA-graad in menslike bewegingskunde<br />

verwerf. Ek wou baie graag my kennis verder verbreed in die<br />

rekreasiegebied en het in 2010 by die Aasvoëlberg Buitelugsentrum<br />

se span aangesluit. Daar het ek ongelooflike mensekennis<br />

opgedoen.<br />

Zastron was my tuiste <strong>vir</strong> drie jaar, maar 'n mens kan egter<br />

net <strong>vir</strong> so lank tussen die berge in die koue speel. Ek het besluit<br />

dat ’n skuif na <strong>SA</strong> <strong>Stamboek</strong> se registrasie-afdeling die<br />

regte een sal wees <strong>vir</strong> my. Ek hoop om <strong>hier</strong> my kennis verder<br />

te verbreed en saam met die span mense ’n lang pad te stap. SB<br />

<strong>48</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!