19.01.2015 Views

pdf katalog - Setur

pdf katalog - Setur

pdf katalog - Setur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY<br />

2013 SEYAHAT TRENDLERİ<br />

TRAVEL TRENDS OF 2013<br />

<strong>Setur</strong> ile durmaksızın seyahat<br />

Non-stop travel with <strong>Setur</strong><br />

Tüm zamanların “harika” keşifleri<br />

“Wondrous” discoveries of all time


24 06<br />

İÇİNDEKİLERINDEX<br />

06<br />

<strong>Setur</strong> ile durmaksızın seyahat<br />

Non-stop travel with <strong>Setur</strong><br />

20<br />

Medeniyetler, düşler ve gerçekler…<br />

Civilizations, fantasies, reality…<br />

40<br />

24<br />

2013 seyahat trendleri<br />

Travel trends of 2013<br />

58<br />

84<br />

32<br />

Anadolu’dan dünyaya miras<br />

Anatolian world heritage<br />

40<br />

Tüm zamanların “harika” keşifleri<br />

“Wondrous” discoveries of all time<br />

48<br />

Bir Afrika masalı: Cape Town<br />

An African tale: Cape Town<br />

53<br />

“Yaşamın Ta Kendisi’’<br />

“Life Itself”<br />

54<br />

“Turizm sektöründe<br />

trendleri ve kaliteyi biz belirliyoruz”<br />

“We set the trends and quality<br />

standards in the tourism sector”<br />

Sayı / Issue: 03<br />

İMTİYAZ SAHİBİ<br />

VICE CHAIRMAN<br />

<strong>Setur</strong> Servis Turistik A.Ş. Adına<br />

Üstün Özbey<br />

Genel Yayın Yönetmeni<br />

Editor In Chief<br />

(Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)<br />

Gökhan Dedeoğlu<br />

Yardımcı Yayın Yönetmeni<br />

Assistant Editor In Chief<br />

Selen Sözer<br />

İçerik ve Reklam Yönetmeni<br />

Content & Ad Manager<br />

Ayşe Balkaş Tuncel<br />

Yayın Kurulu<br />

Editorial Board<br />

Anet Gündüz,<br />

Zeliha Özdoğan Arıcanlı<br />

Uğurhan Konuk<br />

YAPIM<br />

Yayın Danışmanı / Editorial Consultant<br />

Kader Ay kader@eraistanbul.com<br />

Yayın Koordinatörü / Editorial Coordinator<br />

Güler Emektar guler@eraistanbul.com<br />

Yardımcı Editör / Assistant Editor<br />

Melike Yıldırım melike@eraistanbul.com<br />

Sanat Yönetmeni / Art Director<br />

Belma Kuyucu belma@eraistanbul.com<br />

Yazı İşleri / Editorial Team<br />

Berna Yılmaz berna@eraistanbul.com<br />

Merve Ermiş merve@eraistanbul.com<br />

Fotoğraf Editörü / Photography Editor<br />

Barış Âşık baris@eraistanbul.com<br />

Adres / Address<br />

Asmalımescit Sokak Asmalı Han No. 19<br />

Beyoğlu - İstanbul Tel: 0212 252 46 00<br />

www.eraistanbul.com<br />

Baskı / Printing<br />

Uniprint Basım San.Tic.A.Ş. Tel: 0212 798 28 40<br />

Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar<br />

kaynak belirtilmeden kullanılamaz.<br />

Copyrighted texts and images can not be used<br />

without permission.<br />

58<br />

Edebi aşklardan ebedileşen aşklara…<br />

From literary loves to eternal love…<br />

66<br />

Sanat dünyasının rekortmenleri<br />

Record-setters in the world of art<br />

74<br />

Online seyahatin “en iyi”si: BookinTurkey<br />

“The best”of online travel: BookinTurkey<br />

78<br />

<strong>Setur</strong> Marinaları’nda kesintisiz hizmet…<br />

Seamless assistance at <strong>Setur</strong> Marinas…<br />

84<br />

“Her seyahat yeni bir oyuncak”<br />

“Each journey is a new toy”<br />

88<br />

Tarzınıza su sızmasın!<br />

Don’t let it rain on your style!<br />

94<br />

Zaman geçer, koku kalır!<br />

Time flies, scents remain!<br />

03


EDİTÖRDEN/EDITORIAL<br />

gökhan dedeoğlu<br />

PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ<br />

MARKETING AND CORPORATE COMMUNICATIONS MANAGER<br />

Yeni bir mevsimin heyecanıyla…<br />

Excitement of a new season…<br />

18. yüzyılda dünyanın en büyük müzik merkezlerinden birinde, “heykellerin<br />

bile şarkı söylediği” Venedik’te doğan; barok çağın büyük bestecisi Antonio<br />

Lucio Vivaldi, “Dört Mevsim” isimli eserinde ne de güzel anlatır mevsimlerin<br />

değişimini... “Kış” ne kadar “kar”sa, “Yaz” o kadar “güneş”tir; “Sonbahar” ne<br />

kadar “hüzün”se, “İlkbahar”da o kadar “çiçek”tir, “renk”tir, “aşk”tır... Küresel<br />

ısınma mevsim dönümlerini giderek belirginsizleştirse de, hâlâ dört mevsimi<br />

hissedip, layıkıyla yaşayabileceğimiz güzel bir coğrafyada yaşama şansına<br />

sahibiz. Her mevsim kendine özel, yaşanmaya değer güzellikler getirir; hepsinin<br />

yeri ayrıdır. Ancak bahar mevsimi, enerjisi, canlılığı, yaşama sevinciyle<br />

diğerleri arasından ayrılır. Bahar mevsimiyle birlikte kış mahmurluğundan<br />

sıyrılan tabiat ana, yok edici her şeye inat yaratıcı ve yenileyici kudretiyle<br />

yeniden karşımıza çıkar. Ağaçlar, bir hayat taşımanın heyecanıyla tomurcuklanır;<br />

kuşlar gökyüzünde tatlı bir telaşla süzülmeye başlar. Kirlenen her<br />

şeyi temizleyecekmiş hissi veren yağmurlar, güneşin doygunlaşan parıltıları<br />

ve dumanı tüten toprak yeniden doğuşun diğer müjdecileridir. Takvimler<br />

21 Mart’ı gösterdiğinde ise bahar gelişini resmen ilan etmiş olacak ve doğanın<br />

coşkulu daveti dört bir yanımızı kuşatacak. Bu davet hepimiz için.<br />

Seyahat etmek, fotoğraf çekmek, yürümek ya da sadece kendimizi, doğayı<br />

dinlemek... Tercihiniz hangisi olursa olsun, yılın bu zamanlarında kendinizi<br />

doğadan ve onun iyileştirici kudretinden mahrum bırakmayın.<br />

<strong>Setur</strong> olarak 2013 yılını büyük bir dinamizmle karşıladık. Geçtiğimiz yıl duty<br />

free işletmeciliği alanında yaklaşık 23 miyon yolcuya, marinacılık alanında<br />

yaklaşık 8 bin tekneye, turizm alanında da yaklaşık 600 bin kişiye hizmet<br />

sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2012 yılında hedeflerimizi gerçekleştirmenin<br />

motivasyonuyla yepyeni başarılara kitlendik.<br />

Capital Dergisi’nin gelenekselleşen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” listesinde<br />

6. kez turizm sektöründe en beğenilen şirket seçilen <strong>Setur</strong>, ayrıca<br />

dünyanın en büyük turizm örgütü Skal’ın Türkiye ayağında her sene yapılan<br />

“Skalite Ödülleri”nde Kongre ve Toplantı Organizasyonu Acentesi (Mice)<br />

ve Online Seyahat Rezervasyonları (BookinTurkey) kategorilerinde birincilik<br />

ödüllerinin de sahibi oldu. Böylesine değerli ödüllere layık olmanın sevinci<br />

ve “en iyi” olmanın getirdiği sorumlulukların bilinciyle daha uzun yıllar<br />

hizmetinizde olacağız. 2013 yılının siz değerli misafirlerimizden aldığımız<br />

güçle, var olan markalarımızı daha da güçlendireceğimiz ve sunduğumuz<br />

hizmetin kalitesini her geçen gün daha da artıracağımız bir yıl olacağına<br />

gönülden inanıyoruz.<br />

<strong>Setur</strong> Extra dergimiz, bahar mevsiminin enerjisini, tazeliğini, yaşama sevincini<br />

sizlere taşıyacak konularla yeniden karşınızda. Bu mevsimi birbirinden<br />

güzel maceralarla unutulmaz kılmak için dergimizde yer alan konulardan<br />

bolca ilham alabilirsiniz. Yeni bir mevsimde <strong>Setur</strong> dünyasından haberler ve<br />

yepyeni sürprizlerle karşınızda olmayı diliyoruz.<br />

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...<br />

Antonio Lucio Vivaldi, the great violinist and composer of the baroque<br />

era, born in the 18th century in one of the world’s greatest music<br />

centers, Venice, where “even the statues sing”, conveys the change<br />

of seasons beautifully in his “Four Seasons”... If “winter” is “snow”,<br />

“summer” is “sun”; and if “fall” is “melancholy”, so is “spring” “flower”,<br />

“color”, and “love”... Even as global warming obscures seasonal<br />

swings, we are fortunate to be residing in a geographic landscape<br />

that still experiences four distinct seasons. Each season brings specific<br />

worthwhile beauty into our lives; each season is irreplaceable.<br />

But spring is breathtaking with its energy, vivacity, its joie de vivre.<br />

Mother Nature, tossing off her winter blues with the coming of spring,<br />

greets us with her resourceful, rejuvenating strength despite all that’s<br />

destructive. Trees burst into bud charged with new life; birds flutter<br />

in the skies… The rain, falling as if to cleanse everything that’s<br />

impure, the glow of the sun brimming with anticipation and the soil<br />

teeming with life are all heralds of rebirth. Come March 21st, spring<br />

is officially arrived and the rapturous enticement of nature is all<br />

around us. It is an invitation to us all. To travel, photograph, walk, or<br />

to just listen to ourselves and the nature… whichever you prefer, don’t<br />

deprive yourself of nature and its healing power at this time of year.<br />

<strong>Setur</strong> greets the year 2013 with great dynamism. We are proud of<br />

having attended to about 23 million passengers at duty free operations,<br />

8 thousand ships at marina management, 600 thousand guests<br />

in tourism sector last year.<br />

Having been selected the most admired company of the tourism sector<br />

in the traditional “Most Admired Companies in Turkey” list of<br />

the periodical Capital for the sixth running year, <strong>Setur</strong> has also been<br />

awarded with the “Skålite Awards” in the Congress/Meeting Organization<br />

Agent (Mice) and Online Travel Agency (BookinTurkey) categories<br />

in Turkey by Skål, the world’s largest tourism association.<br />

We will continue to serve for many years, equipped with the pleasure<br />

of having been found worthy of such prestigious awards and the responsibility<br />

of being “the best”. We strongly believe that 2013 will be<br />

the year we further bolster our brands and enhance the quality of our<br />

services, armed with the strength bestowed upon us by you, our dear<br />

guests.<br />

<strong>Setur</strong> Extra is with you once again bearing the energy, freshness, and<br />

joy of spring. Please feel free to be inspired by the essays in this issue,<br />

and to make this an unforgettable season filled with delightful adventures.<br />

We are looking forward to greeting you with <strong>Setur</strong> news and<br />

novel surprises in the coming season.<br />

Till we meet again in the next issue...<br />

05


ROTA/ROUTE<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

747 Euro’dan başlayan<br />

fiyatlarla/Starting<br />

from 747 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

06<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Şimdi çok daha yakın: Beyrut<br />

NOW NEARER THAN EVER: BEIRUT<br />

Seyahat otoriteleri tarafından sık sık görülmesi gereken şehirler listesine alınan Beyrut,<br />

Lübnan ile karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırılmasıyla artık bize çok daha yakın...<br />

Often cited in the list of must-see cities by travel authorities, Beirut is nearer than ever,<br />

now that Turkey and Lebanon have lifted visa requirements between the two countries...<br />

Zengin kültürel mirası, Batı’yı aratmayan lüks otelleri,<br />

ünlü markaların boy gösterdiği vitrinleri ve hareketli<br />

eğlence hayatıyla “Ortadoğu’nun Paris”i unvanını koruyan<br />

Beyrut’u görmenin tam zamanı... Tarih, gastronomi<br />

ve eğlence üçgeninde çoğu gezginin yerleşip kaldığı<br />

bu Akdeniz kentini keşfetmeye Hamra Caddesi’nden<br />

başlayabilirsiniz. Burada ünlü markaların mağazaları,<br />

restoran ve kafeleri bulunuyor. Bir zamanlar sessiz<br />

bir Hıristiyan Mahallesi olan Achrafieh, eski kiliseleri,<br />

malikâneleri, bahçeleri, butikleri ve şehrin en iyi<br />

restoranlarıyla gözde bölgelerinden biri. Corniche olarak<br />

anılan ünlü sahil şeridini ziyaret etmeden, Beyrut gezinizi<br />

tamamlamış saymayın. Beyrut, bir yanıyla fazlasıyla lüks<br />

ve modern ama bir yanıyla da yerel ve mistik. Bunun<br />

en güzel örnekleri elbette ki geleneksel çarşılar. Antikalar,<br />

halılar, kilimler, değerli dokumalar, kuyumcu dükkânları,<br />

bölgeye özgü el işleri, baharatçılar ve çok daha fazlası bu<br />

çarşılarda sizleri bekliyor. Beyrut’ta eğlencenin asıl durağı<br />

Monot Caddesi. Caz barlardan şık kulüplerine ve elektronik<br />

müzik konserlerine uzanan Beyrut’un gece hayatı İstanbul<br />

kadar zengin, aklınızda olsun!<br />

The time is ripe for a visit to Beirut, dubbed “the Paris of<br />

the Middle East” for its rich cultural heritage, luxury<br />

hotels that are on par with their counterparts in the Western<br />

world, the signature brands on display in stylish boutiques,<br />

and a buzzing nightlife… Exploration of this Mediterranean<br />

city, where many a traveler became established among<br />

the triad of history, gastronomy and nightlife, is best<br />

commenced on Hamra Street, home to designer stores,<br />

restaurants and cafes. Achrafieh, once a quiet Christian<br />

neighborhood, is popular for its old churches, mansions,<br />

gardens, boutiques, and some of the best restaurants in<br />

the city. No trip to Beirut is complete without a promenade<br />

along the waterfront esplanade called the Corniche. Beirut,<br />

both extremely luxurious and modern; but also local and<br />

mystic... these qualities are best reflected in the traditional<br />

markets filled with antiques, carpets, kilim rugs, valuable<br />

fabrics, jewelry stores, local handcrafts, spice-sellers and<br />

much more. The most happening places in Beirut, from jazz<br />

bars to electronic music concerts to high-end clubs, are on<br />

Monot Street. Beirut’s nightlife is as booming as Istanbul’s,<br />

just so you know!


Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

997 Euro’dan başlayan<br />

fiyatlarla/Starting from 997<br />

Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Her mevsimin şehri: Londra<br />

CITY OF ALL SEASONS: LONDON<br />

15. yüzyıldan kalma sivri çatılı binalar, dev katedraller ve her adımda hissettiğiniz<br />

asalet... Londra’dayız, Avrupa’nın en kozmopolit ve asil şehrinde...<br />

15th century buildings with vaulted roofs, and a nobility that is in the very air...<br />

We’re in London, Europe’s most cosmopolitan and aristocratic city...<br />

Londra, her misafirinin gönlünü başka yönüyle fethedebilecek bir şehir. Kimine<br />

göre, durmak bilmeyen yağmurun keyfi en iyi burada çıkıyor. Kiminin aklına<br />

ise Londra denilince müzikaller ve gece hayatı geliyor. Alışveriş çılgınları, tasarım<br />

müzelerinden farksız butiklerde deyim yerindeyse kendinden geçiyor. O müze senin,<br />

bu galeri benim deyip sanatın ve tarihin tadını doyasıya çıkaranlar da az değil. Peki ya<br />

doğa diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Londra bu konuda da misafirlerini ziyadesiyle<br />

memnun ediyor. Mahalle arası mütevazı yeşil alanlardan kraliyet parklarına,<br />

Mayfair’de duvarlar ardına gizlenmiş Mount Street Gardens gibi sığınaklardan, Hyde<br />

ve Green Parks gibi şehri boydan boya kesen parklara kadar şehrin dört bir yanı<br />

yeşili kucaklıyor. Klasik bir Londra gezisinin olmazsa olmazlarından biri de çift<br />

katlı kırmızı Londra otobüsleriyle şehri turlamak. Victoria istasyonundan kalkan 11<br />

numaralı otobüs sizi Londra’nın en popüler noktalarına götürecek. Gezinizin durakları<br />

arasında British Museum da mutlaka yer almalı. Mısır mumyalarından Rus Devrimi’nin<br />

Konstrüktivist seramiklerine kadar her şeyin bulunduğu dünyanın en büyük ve şaşırtıcı<br />

müzelerinden British Museum, inanılmaz bir koleksiyona sahip.<br />

London is ready to win over the hearts of each visitor. Some think<br />

incessant rain is best enjoyed here. To others, London means<br />

musicals and nightlife. Shopaholics will swoon over boutiques<br />

resembling design museums, and markets. Then there are those<br />

who will savor art and history from museum to gallery. And what<br />

about nature buffs London is exceedingly gratifying in this respect,<br />

there is an abundance of greenery throughout the city from modest<br />

garden squares to the Royal Parks, oases like Mount Street Gardens<br />

in Mayfair, or Hyde and Green Parks. Another requisite of a classic<br />

London trip is of course a city tour on the red double-decker bus. The<br />

Route 11 bus from Victoria Station will take you to some of London’s<br />

most famous landmarks. You really should make a stop at the British<br />

Museum, one of the largest and most remarkable museums in the<br />

world with a vast collection ranging from Egyptian mummies to the<br />

Constructivist ceramics of the Russian Revolution.<br />

07


08<br />

Bir masal kenti: Prag<br />

THE FAIRY TALE CITY: PRAGUE<br />

Bugün, yalnız Çek Cumhuriyeti’nin değil, dünya kültürünün<br />

de gözbebeği olan Prag’a gitmek, ona tutkun bir şair olan<br />

Nezval’in sözcükleriyle, “yağmur parmaklı” bir kentle el ele<br />

tutuşmak demek…<br />

Visiting Prague, the pearl of the Czech Republic and indeed<br />

of world culture, is holding hands with a city with<br />

“Fingers of Rain” as Nezval called it…<br />

Prag’ı ilk kez görenler, kendilerini masalsı bir dünyada bulurlar. Gotik yapılarıyla bir Ortaçağ dokusu oluşturan<br />

kentte gezmeye başladığınızda kral ve kraliçelerin kuklaları, Bohemya’nın cam işleri, gölge tiyatroları, söylenceler<br />

ve Vltava Nehri’yle karşılaşırsınız. Nehrin iki yakasını birbirine bağlayan Karlovi Köprüsü, kentin yaşam damarı<br />

gibidir. 9. yüzyılda Bohemya krallarının kurdukları Prag’ı gezdikçe, bir kentin tarihinin nasıl böylesine korunduğuna<br />

şaşırıp kimi sokaklarda zaman duygunuzu yitirebilirsiniz. Golz-Kinsky Sarayı, St. Nicholas Kilisesi ve birçok gotik<br />

yapıyla çevrili kent meydanı, kentin çekim merkezidir. Meydanda karşınıza öncelikle görkemli Tyn Kilisesi çıkar.<br />

Her saat başı çalarken içinden çıkan havari heykelcikleri nedeniyle yüzlerce turisti altında toplayan 632 yaşındaki<br />

ünlü Astronomik Saat Kulesi de meydanın öne çıkan yapılarındandır. Prag’ı yükseklerden görmek için Hradcany<br />

Tepesi’ndeki Kale’ye çıkmalısınız. Kaleden aşağıya baktığınızda, kırmızı damların, sivri kulelerin, köprülerin altında bir<br />

perinin değneğiyle dokunup sonsuz kıldığı bir Prag gözlerinizin önünde uzanır gider...<br />

First-time visitors of Prague will find themselves in a fairytale world. Sauntering amongst the Gothic<br />

structures of the Middle Ages, you will encounter puppets of kings and queens, Bohemian glassware,<br />

shadow theatre, legends and the Vltava river. The Karlovy Bridge connecting the two banks of the river is<br />

virtually the lifeline of the city. Founded by Bohemian kings in the 9th century, Prague amazes you with<br />

how well-preserved its historical core is, and makes you lose all sense of time. The Goltz-Kinsky Palace,<br />

St. Nicholas Church and many gothic structures greet you at the Old Town Square at the heart of the city.<br />

The Church of Our Lady Before Týn is very near. The famous Astronomical Clock on the side wall of the<br />

632-year-old Old Town Hall Tower draws a crowd observing the procession of apostles on the hour. For a<br />

bird’s-eye view of Prague, we recommend the Castle in Hradčany. Down the hill lies the eternal Prague with<br />

its red roofs, spires, and bridges.<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

697 Euro’dan başlayan fiyatlarla/<br />

Starting from 697 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends


Asi İspanyol: Barselona<br />

DEFIANT SPANIARD: BARCELONA<br />

Gaudi’den FC Barselona’ya, flamenkodan Miró’ya, tapas barlarından gece kulüplerine uzanan Barselona<br />

turuyla bu koca şehrin enerjisini yaşamaya var mısınız<br />

From Gaudi to FC Barcelona, flamenco to Miró, tapas bars to night clubs, are you in for a tour to experience<br />

the energy of Barcelona<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

997 Euro’dan<br />

başlayan fiyatlarla/<br />

Starting from 997<br />

Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

Avrupa’nın en popüler seyahat rotalarının başında gelen Barselona, eşi bulunmayan<br />

mimarisi, hareketli gece hayatı, şehrin tam ortasında yer alan muhteşem plajları,<br />

hip butikleri, çok sayıda kaliteli restoranı ve insanı kucaklayan enerjisiyle eşine az<br />

rastlanır bir şehir. Kentin dört bir yanına dağılmış muhteşem mimari şaheserler, her<br />

biri bir ressamın elinden çıkmışçasına özenle çizilmiş caddeler ve gotik kiliseler<br />

kente adeta damgasını vurmuş. Eski şehir tarafındaki Born bölgesi, sanat galerileri,<br />

tasarım atölyeleri, şık restoranları ve son moda gece kulüpleriyle şehrin yeni çekim<br />

merkezi. Barselona için Gaudi’nin şehri dersek abartmış olmayız. Bu büyük İspanyol<br />

mimar, sınırsız bir yaratıcılıkla öyle yapılar inşa etmiş ki, bugün artık Barselona’ya<br />

giden insanların aklındaki resmin büyük parçası Gaudi’ye ait. Şehrin başlıca ziyaret<br />

noktaları arasında binlerce yıllık Katalan sanatının harika bir şekilde sergilendiği<br />

Ulusal Sanat Müzesi geliyor. Katalan sanatçı Joan Miró’nun hayatı boyunca ürettiği<br />

eserleri görmek için bu modern binayı ziyaret etmelisiniz.<br />

One of the most popular travel destinations in Europe, Barcelona is a rare<br />

treat with its unique architecture, vibrant nightlife, fabulous beaches<br />

right in the center of the city, stylish boutiques, high-class restaurants, and its<br />

all-embracing energy. Grand architectural masterpieces strewn throughout<br />

the city, meticulously plotted streets as if from the hand of an artist, and<br />

gothic churches are characteristic of Barcelona. The El Born district beyond<br />

the old town is home to art galleries, design studios, chic restaurants<br />

and trendy night clubs. One cannot possibly describe Barcelona without<br />

mentioning Gaudi, the great Spanish architect who created masterpieces of<br />

infinite inspiration. One of the major spectacles in the city is the National Art<br />

Museum of Catalonia, spectacularly displaying a thousand years of Catalan<br />

art. The Joan Miró Foundation is well worth a visit to witness the artwork of<br />

this eminent Catalan painter, sculptor and ceramicist.<br />

09


Zengin, aristokrat, entelektüel, dakik, yaratıcı,<br />

temiz, doğal, güvenli... Evet, burası Zürih.<br />

Huzurun ve eğlencenin, tarihin ve modernin,<br />

doğanın ve lüksün bir arada karşımıza çıktığı<br />

Zürih, dünyanın en iyi markalarının da anavatanı.<br />

En iyi çikolatayı, en kaliteli saati, en güvenilir<br />

bankayı burada bulmak mümkün. Eski sehir olarak<br />

anılan bölge, gezinizin ilk duraklarından biri olabilir.<br />

Görülecek en önemli yerler eski şehirde. Bölgedeki<br />

sokaklar, 16. ve 17. yüzyıl evlerine, lonca binalarına<br />

ve kentin yüzlerce çeşmesine açılıyor. Kafeler,<br />

restoranlar, sokak müzisyenleriyle oldukça hareketli<br />

ve eğlenceli bir yer eski şehir. Doğal hayat ve lüksün<br />

şaşırtıcı bir uyumla bir arada bulunduğu Zürih’te<br />

görülmesi gereken bir diğer yer de kuşkusuz ki<br />

bir tabloyu andıran Zürih Gölü. Sularına yansıyan<br />

muhteşem manzarasıyla, kartpostalları aratmayan<br />

bu dev göl, yaz mevsiminde hareketli bir plaja<br />

dönüşüyor. Meşhur Kunsthaus Zürich, ülkenin en<br />

iyi sanat galerisi. Bütün bir salon Marc Chagall’a<br />

ayrılmış, ayrıca İskandinavya dışındaki en büyük<br />

Edvard Munch koleksiyonu da burada bulunuyor.<br />

Mutlaka görülmeli.<br />

10<br />

Dünya markası: Zürih<br />

WORLD BRAND: ZURICH<br />

Her yıl yenilenen “en yaşanılası kentler” anketinde sakinliği, altyapısı, insana verdiği önemle her daim ilk sıralarda yer<br />

alan Zürih, bahar canlılığıyla misafirlerini bekliyor.<br />

The city of Zurich, always at the top of the list of annual ‘most livable cities’ surveys, owing to its tranquility,<br />

infrastructure and respect for human rights, awaits its visitors in the liveliness of spring.<br />

Rich, aristocratic, intellectual, punctual, creative,<br />

clean, natural, and safe… This is Zurich. Zurich,<br />

which embraces serenity and entertainment, nature<br />

and luxury, historic and contemporary, is also the<br />

motherland of the best trademarks in the world.<br />

Here you can find the best chocolate, the best quality<br />

watches, and the most trustworthy banks. The region<br />

referred to as the Old Town can be one of the first places<br />

to visit during your trip. The most important locations<br />

to be seen are in the Old Town, the passageways leading<br />

to 16th and 17th century houses, guild house, and to the<br />

many fountains of the city. It is quite a dynamic and<br />

entertaining city with all its cafes, restaurants, and<br />

street musicians. Another must-see in Zurich, where<br />

nature and luxury exist in surprising harmony, is<br />

the picturesque Lake Zurich. This huge lake, the very<br />

essence of a postcard view with the reflection of the<br />

Alpine Mountains, turns into a lively beach during<br />

the summer months. The famous Kunsthaus Zurich,<br />

the best art museum in the country, has allocated one<br />

of its showrooms to Marc Chagall and also hosts the<br />

largest collection of the work of Edvard Munch outside<br />

Scandinavia. A must-see while you’re in Zurich.


Doğayla nefes alıp veren kent: Cenevre<br />

THE CITY AMONGST BREATHTAKING NATURE: GENEVA<br />

Gotik evleri, şık dükkânları, steril caddeleri, yemyeşil parkları, fıskiyeli havuzları ve bol heykelli meydanlarıyla<br />

Cenevre, “en yaşanılası kentler” listesinde üst sıralarda yer almayı fazlasıyla hak ediyor.<br />

Geneva, with its gothic houses, elegant shops, pristine streets, verdant parks, fountain pools, and plazas full<br />

of statues, more than deserves its rank at the top of the list of the “most livable cities”.<br />

Alpler ve Jura Dağları’nın eteklerinde, dünyanın en büyük göllerinden Leman Gölü çevresine<br />

kurulmuş olan Cenevre, zirveleri karlı dağların kartpostallarını andıran panoramasıyla ilk bakışta<br />

büyülüyor ziyaretçilerini. Tarihi yapıları, çeşmeleri, heykelleri, bistroları ve çiçekli parklarıyla Cenevre,<br />

sanki tümüyle turizm için düzenlenmiş oyuncak bir kente benziyor. En büyük yeşil alanlarından biri<br />

olan Jardin Anglais (İngiliz Bahçesi), dev bitki saatiyle ünlü. Yılda iki kez yenilenen binlerce çiçek<br />

ve bitkiden yapılan saat, buradaki saat endüstrisini simgeliyor. Mont Blanc Köprüsü, adını aldığı<br />

rupa’nın en yüksek zirvesini fon alarak eşsiz bir manzara sunuyor. Jet d’Eau olarak adlandırılan<br />

müthiş fıskiye ise Cenevre’nin simgesi. Bu şehrin doğal hayatını yakından görmek için gölde tekne<br />

turları, uzun yürüyüşler yapabilir, camdan trenlerle harikulade yolculuklar yaşayabilirsiniz. Cenevre<br />

kışın tam bir kayak merkeziyken yazın da kocaman bir sayfiye şehrine dönüyor. Yeşilin ve doğanın<br />

tadını çıkarırken bir yandan da doğa sporlarıyla gezinize hareket katabilirsiniz.<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Zürih-Cenevre/Zurich-Geneva<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

897 Euro’dan başlayan fiyatlarla/<br />

Starting from 897 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

Geneva, nestled between the Alpine and Jura Mountains, around one of the largest lakes in the world,<br />

Lake Léman, fascinates its visitors with its peeks, and the panoramic snowy mountains resembling<br />

postcards. With its historical structures, fountains, statues, bistros, and blooming parks, Geneva looks like<br />

a toy city, designed entirely for tourism. The Jardin Anglais, one of the largest green spots, is famous for its<br />

gigantic flower clock. This clock, replanted twice a year with thousands of flowers and plants, symbolizes<br />

the watch industry. The Mont Blanc Bridge offers a unique view of Europe’s highest peak which it is named<br />

after. The splendid fountain, the Jet d’Eau, is the symbol of Geneva. To enjoy nature, you can take boat tours<br />

on the lake, take long walks, or experience fantastic trips on trains with glass observation areas. Geneva,<br />

a skiing resort during winter, becomes a huge summer resort in the summer months. While enjoying the<br />

foliage and nature, you can also add some action to your trip with outdoor sports.<br />

11


Romantizmin başkenti: Venedik<br />

CAPITAL OF ROMANCE: VENICE<br />

Şüphesiz ki dünyanın en alımlı kentlerinden biri Venedik. Resmedilmiş sarayları, huzurlu kiliseleri, kanalları, köprüleri,<br />

gondolları ve çağrışımlarıyla bir rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali sanki…<br />

Venice is undoubtedly one of the most appealing cities in the world. Filled with picturesque palaces, peaceful<br />

churches, canals, bridges, and gondolas, this evocative city is like a dream come true…<br />

Venedik, suyla aşk yaşayan bir şehir. Sokakların yerini kanalların,<br />

otobüslerin yerini gondolların, otobanların yerini süslü, işlemeli,<br />

narin köprülerin aldığı Venedik, sanatın başkentlerinden biri aynı<br />

zamanda. Müzeleri, operaları, konser salonları ve karnavallarıyla yılın<br />

her dönemi keşfedilmeye hazır olan bu şehri tanımanın en güzel<br />

yolu, yürüyerek dar sokaklarında kaybolmak. Şehrin en popüler yeri<br />

San Marco. Birbirinden zarif binaları, güvercinleri, kafeleri, açık hava<br />

orkestraları ve şık butikleriyle bu meydanda saatler geçirebilirsiniz.<br />

Doğu ile Batı’nın muhteşem bir sentezi olan Basilica di San Marco,<br />

şehrin en ünlü kilisesi. Altın yaldızlı Bizans mozaiklerinden oluşan<br />

zengin dış tasarımı nedeniyle, 11. yüzyıldan itibaren kilise “Altınların<br />

Klisesi” olarak adlandırılmış. Bir Venedik gezisinin olmazsa olmazı<br />

kuşkusuz ki Büyük Kanal turu. Sadece size özel bir tur istiyorsanız<br />

bir tekne kiralayıp dolaşabilirsiniz, ama 3800 metre uzunluğundaki<br />

kanalı gezmenin en iyi yolu tren istasyonunun hemen yanından<br />

kalkan Vaporetto Numero 1 (1 Numaralı Vapur)!<br />

12<br />

Venice is a city in a love affair with water. Venice, the city that has canals instead<br />

of streets, gondolas instead of buses, and delicate ornate bridges instead of<br />

highways, is also a capital of the arts; it is ready to be discovered all year long, with its<br />

museums, operas, concert halls, and carnivals. The best way to discovering Venice is<br />

to walk and get lost in the narrow streets and plazas. The most popular site in the city<br />

is the Piazza San Marco. You can spend hours here enjoying the beautiful buildings,<br />

pigeons, cafes, open air concerts, and elegant boutiques. Basilica di San Marco, an<br />

imposing synthesis of East and West, is the most famous church in the city. Due to its<br />

gilded Byzantine mosaics, the church has been called “Church of Gold” since the 11th<br />

century. No trip to Venice trip would be complete without a Big Canal tour. For a private<br />

tour, you can rent a boat, but the best way to experience the 3800-meter-long canal is<br />

to take the Vaporetto Numero 1, which departs from just beside the train station.


Kültür sanatın Kâbe’si: Floransa<br />

CENTER OF ART AND CULTURE: FLORENCE<br />

Floransa, Rönesans mimarisinin en güzel örneklerine tanıklık edebileceğiniz müze ve kiliselerinde pek çok önemli ressam ve<br />

heykeltıraşın taşıyan, sanat dünyasının şaheserlerini altın bir tepside sunuyor.<br />

Florence, where you can enjoy the best examples of renaissance architecture, with museums and churches that host the<br />

artwork of the most prominent painters and sculptors, offers the world’s greatest masterpieces on a golden tray.<br />

Venedik-Floransa-Roma/Venice-Florence-Rome<br />

Tarih/Date<br />

20-27 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

1297 Euro’dan başlayan fiyatlarla/Starting from<br />

1297 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Yüzyıllardan beri sanat ve mimarinin Kâbe’si<br />

olan kent, özellikle Michelangelo’nun<br />

Davud Heykeli, vaktiyle Medici Ailesi’ne ev<br />

sahipliği yapmış, şimdi ise Boticelli’nin ünlü<br />

şaheseri ‘Venüs’ün Doğumu’ başta olmak<br />

üzere binlerce sanat eserini barındıran Palazzo<br />

Vecchio ve Santa Maria del Fiore Katedrali<br />

ile yılın 12 ayı turistleri mıknatıs gibi çekiyor.<br />

Floransa’nın muhteşem katedrali Piazza del<br />

Duomo, tarihi merkezin kalbinde yer alıyor.<br />

Katedral, 15. yüzyıl mühendisliğinin bir hüneri<br />

olan Brunelleschi’nin devasa kubbesiyle<br />

taçlandırılmış. Görkemli Museodell’ Opera del<br />

Duomo daha önce katedralde saklanan pek çok<br />

eseri barındırıyor. Ghiberti’nin vaftiz bölümü için<br />

yapılan orijinal bronz panelleri sergi dâhilinde.<br />

Hemen yakında, dünyanın en büyük Rönesans<br />

sanatı koleksiyonu, Uffizi Galerisi’nde sizleri<br />

bekliyor. Müze ve galeriler arası molalarda<br />

Arno Nehri kıyısında, bir fincan capuccino ya<br />

da bir kadeh şarap eşliğinde Toskana’nın dillere<br />

destan lezzetlerini tadabilirsiniz.<br />

The city has been the center of art and<br />

architecture for centuries, and attracts<br />

tourists like a magnet throughout the year. Several<br />

attractions worth mentioning are Michelangelo’s<br />

David, the Palazzo Vecchio, once the residence of<br />

the Medici family and now hosting thousands of<br />

artwork including Botticelli’s masterpiece “the<br />

Birth of Venus”, and the Cathedral of Santa Maria<br />

del Fiore. The magnificent Piazza del Duomo of<br />

Florence is located in the heart of the historical<br />

center. The cathedral has been crowned with a<br />

colossal dome by Brunelleschi; an ingenuity of<br />

15th century engineering. The magnificent Museo<br />

dell’Opera del Duomo hosts most of the artwork<br />

that used to be hidden in the cathedral. The original<br />

bronze panels from Ghiberti’s Baptistery doors are<br />

part of the exhibition. Just nearby, the Uffizi Gallery<br />

holds the world’s largest renaissance artwork<br />

collection. In between museums and galleries, we<br />

urge you to take a breather besides the River Arno,<br />

and enjoy the legendary tastes of Tuscany washed<br />

down with a cup of cappuccino or a glass of vine.<br />

13


Açık hava müzesi: Roma<br />

OPEN-AIR MUSEUM: ROME<br />

“Tatlı hayat”ın nabzını tutan Roma! Gerçekten de insana hayatı gönlünce yaşamayı öğretiyor…<br />

Rome, the heart of Roman Dolce Vita! It really does teach you to love life whole-heartedly…<br />

MÖ 753 yılına uzanan tarihi, Antik Roma’dan günümüze kalan<br />

arkeolojik eserleri, Ortaçağ, Rönesans, barok, art nouveau, neoklasik,<br />

modernizm ve en yeni sanat akımlarının etkilerini taşıyan mimarisiyle<br />

ziyaretçilerini şaşkına çeviren bu görkemli kent, Batı sanatının 3 bin yıllık<br />

yaşayan ansiklopedisi ve müzesi olma unvanına sahip. Ayaklarımızın<br />

yalnızca dört metre altında başka bir kentin var olduğunu, bunun da yine<br />

bir başka yerleşimin üstüne kurulduğunu bilmek, çoğumuzun Roma’nın<br />

asla keşfedilemeyeceği duygusuna kapılmasına neden olabilir. Anıtsal<br />

Venedik Meydanı, İspanyol Merdivenleri, merdivenlerin yukarısındaki Trinita<br />

Dei Monti Kilisesi, yeşilliğini yitirmeyen Villa Borghese Bahçeleri, Appia<br />

Yolu üzerindeki katakomblar, Sant’Angelo Kalesi, nostaljik Vittorio Veneto<br />

Caddesi ve barları, trattoria’ları, sebze ve çiçeklerin satıldığı pazarıyla cıvıl<br />

cıvıl bir yer olan Campo dei Fiori Meydanı... Yalnızca tarihi birikimiyle değil,<br />

İtalyan hayat tarzı, mutfağı, gece hayatı, modası ve dünyanın her yerinden<br />

insanları bir araya getiren meydanlarıyla da ölümsüz bir şehir burası.<br />

14<br />

Venedik-Floransa-Roma/Venice-Florence-Rome<br />

Tarih/Date<br />

20-27 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

1297 Euro’dan başlayan fiyatlarla/Starting from 1297 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

With a history going way back to 753 BC, its archeological monuments from<br />

Ancient Rome, its architecture influenced by Medieval, Renaissance, Baroque,<br />

Art Nouveau, Neoclassical, Modern and Contemporary styles, this magnificent city<br />

dazzles its visitors, and it certainly deserves the title of being the real-life museum and<br />

encyclopedia of 3 thousand years oof Western arts. The notion that there was once<br />

another city only four meters underneath your feet, which in turn was established on<br />

top of yet another one, gives you the sensation that you will never be able to discover<br />

Rome properly. The monumental Piazza Venezia, the Spanish Steps and the Trinità<br />

Dei Monti Church above the stairs, the Villa Borghese gardens with their everlasting<br />

greenery, the catacombs of the Via Appia Antica, the Castel Sant’Angelo, the nostalgic<br />

Via Vittorio Veneto, and the lively Piazza Campo de’ Fiori with its bars, trattorias,<br />

vegetable and flower markets… This city is eternal, not only because of its historical<br />

background, but also due to its Italian life style, cuisine, nightlife, fashion, and also the<br />

piazzas that bring together people from all around the world.


Her yönüyle bizden: Selanik<br />

CLOSE TO OUR HEART: THESSALONIKI<br />

Roma, Bizans ve Osmanlı gibi pek çok büyük uygarlığa ev sahipliği yapan Selanik, kültürel ve tarihi zenginliğinin yanı sıra<br />

körfez manzarasıyla da büyülüyor.<br />

One of the oldest settlements in the world, Thessaloniki has been an important hub of many great civilizations, most notably<br />

Roman, Byzantine and Ottoman. Apart from its cultural and historic affluence, the city fascinates visitors with its gulf view.<br />

Sahili İzmir Kordon’a; mutfağı Osmanlı ve Türk mutfağına; insanı, mimiklerinden<br />

tutun da eğlence biçimi ve misafirperverliğine kadar Anadolu insanına benzeyen<br />

Selanik, pek çok yanıyla bizden bir şehir. Makedonyalı Cassandre’ın kurduğu, tıpkı<br />

İstanbul gibi üç büyük dinin buluştuğu, tarihiyle hüzünlü, bugünüyle coşkulu karşı<br />

kıyının bu dost şehrini gidip görmeniz için öyle çok sebep bulabilirsiniz ki! Tarihi<br />

kiliseler, Aya Dimitros Katedrali, Büyük İskender heykeli, Romalılardan kalma<br />

yapılar, mozaik süslemeli evler, şehrin simgesi haline gelen Beyaz Kule, Döner<br />

Kule, Yahudi mahallesi, Türk pazarı şehrin turist akınına uğrayan merkezleri.<br />

Şehrin en büyük müzesi, Arkeoloji Müzesi de görülmeye değer yapılar arasında.<br />

Beyaz Kule’nin hemen yanındaki müzede; arkaik, klasik ve Roma dönemlerine ait<br />

heykeller sergileniyor. Şehirde ayrıca Bizans Müzesi ve Modern Sanatlar Müzesi<br />

ile birlikte pek çok galeri ve sergi alanı var. Tabii ki Atatürk Müzesi’ni de listenize<br />

eklemeyi unutmayalım. Ata’nın doğduğu o pembe köşkü görmeden dönmek olmaz!<br />

With a resounding resemblance of its coastline to the waterfront promenade in Izmir; its cuisine to the Ottoman and Turkish cuisine; and its people<br />

to the Anatolian people – be it their mimics, entertainment choices, or innate hospitality; Thessaloniki is one of our own in many aspects. There<br />

are so many reasons to visit this friendly city across the sea, founded by Cassander of Macedon, poignant in its history, fervid today, and embracing three<br />

primary religions, just like Istanbul. Historical churches, the Church of Agios Dimitrios, the statue of Alexander the Great, Roman ruins, houses adorned<br />

with mosaics, the White Tower that has become the symbol of the city, the Rotating Tower, the Jewish neighborhood and the Turkish Bazaar are among<br />

the tourist attractions. Another spectacular structure is the Archeological Museum, the biggest museum of the city situated besides the White Tower,<br />

exhibiting sculptures from the Archaic, Classic and Roman eras. There is also the Byzantine Museum, Modern Arts Museum, and many other galleries and<br />

exhibition areas in the city. Let’s not forget the Atatürk Museum; the pink mansion in which Atatürk was born.<br />

16


Tarihten bir kesit: Atina<br />

TASTE OF HISTORY: ATHENS<br />

Atina, 3000 yıllık geçmişiyle tarihin birçok dönemine tanıklık etmiş bir kent. Bu şehrin sokaklarında gezinirken,<br />

tarih tek rehberiniz olacak…<br />

Athens, with a recorded history of more than 3000 years, has borne witness to many civilizations. Let history be<br />

your guide while strolling through the streets of Athens…<br />

Atina’da birbirini takip eder şekilde sırlanan Agora, Zeus Tapınağı, Parlemento<br />

Binası, Syntagma - Omonia Meydanları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı,<br />

Başbakanlık Konutu, Tarihi Olimpiyat Stadyumu, Ulusal Galeri, Ulusal Kütüphane<br />

ve Akademi, şehrin derin geçmişinin izini sürebileceğiniz başlıca noktalar. Milli<br />

Arkeoloji Müzesi, size hayatınız boyunca ihtiyaç duyabileceğinizden daha fazla<br />

antik eser sunuyor. Siklad Sanatı Müzesi ise arkeolog ve sanatçıları hayran<br />

bırakan gizemli mermer heykelleri barındırıyor. Bu kadar çok tarih ve sanattan<br />

sonra başkanlık sarayıyla parlamento arasında yer alan Milli Bahçeler gerçek<br />

bir ferahlık hissiyle buluşturacak sizi. Daha fazla yeşil alan ve manzara için<br />

Lycabettus Tepesi’ne çıkan teleferiğe binip tepede bir kahve molası verebilirsiniz.<br />

Atina gezisinin olmazsa olmaz durakları arasında yeni Akropolis Müzesi geliyor.<br />

Yapımı 11 yıl süren müzede, Yunan kültürünün en önemli sembollerinden<br />

biri olan Parthenon Tapınağı’nın en değerli parçaları sergileniyor. Gezmeden<br />

dönmeyin!<br />

Along a single route, the Agora, the Temple of Zeus, the Parliament Building,<br />

Syntagma – Omonia squares, the Presidential Mansion, the Maximos<br />

Mansion, the Panathenaic Stadium (Kallimarmaro), the National Gallery, the<br />

National Library and the Academy are only a few of the major sites you can visit to<br />

have a feel of the city. The National Archeological Museum houses more ancient<br />

artifacts than you will be able to absorb in a lifetime. The Museum of Cycladic Art<br />

shelters exquisite marble sculpture that continues to amaze archeologists and<br />

artists. In the midst of all the history and art, the green and abundant National<br />

Gardens between the Presidential Mansion and the Parliament Building will<br />

provide a pleasant green haven. For more greenery and a superb panorama,<br />

take the funicular to Lycabettus hill and treat yourself to a cup of coffee on the<br />

summit. A must-see while you’re in Athens is the new Acropolis Museum. The<br />

museum, which took 11 years to build, displays precious artifacts from the<br />

Parthenon, one of the greatest symbols of Greek culture. Don’t miss it!<br />

Selanik-Atina/Thessaloniki-Athens<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Fiyat/Price<br />

777 Euro’dan başlayan fiyatlarla/<br />

Starting from 777 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

17


Costa Serena ile gösterişli Akdeniz<br />

MAGNIFICENT MEDITERRANEAN WITH THE COSTA SERENA<br />

Cruise dünyasının 5 yıldızlı gemilerinden Costa Serena ile Akdeniz’i lüks,<br />

konfor ve sınırsız eğlence eşliğinde keşfetmeye var mısınız<br />

Are you up for a discovery of the Mediterranean in luxury, comfort and unlimited<br />

entertainment on the five-star cruise ship, the Costa Serena<br />

18<br />

Tarih/Date<br />

16-26 Haziran/June<br />

Fiyat/Price<br />

1299 Euro’dan başlayan<br />

fiyatlarla/Starting from<br />

1299 Euros.<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Son yılların en popüler seyahat türlerinden biri gemi<br />

turları. Hepimizin hayallerini süsleyen sıra dışı egzotik<br />

destinasyonlar, yakından tanıma fırsatı bulacağınız yerel<br />

kültürler, dünya mutfaklarından lezzetler, her zevke hitap<br />

edebilen son derece lüks ve şık hizmetler... İster macera<br />

peşinde olun, ister romantizm arayın ya da baş başa aile<br />

saadeti arzulayın fark etmez; gemi turları uygun fiyat<br />

alternatifleriyle beklentilerinizin de ötesine yanıt vermek<br />

için sizleri bekliyor. Bu kez rotanız Akdeniz olsun; uygarlık<br />

tarihinin en gösterişli günlerini yaşamış ülkelerde, yüzyıllar<br />

öncesinin atmosferini hâlâ koruyan muhteşem şehirler,<br />

müzeyi andıran sokaklar, farklı mimarilerin izlerini taşıyan<br />

görkemli binalar, olağanüstü plajlar... <strong>Setur</strong>, Ibiza’dan<br />

Mayorka’ya, Roma’dan Marsilya’ya eğlence, lüks ve konfor<br />

dolu Akdeniz’i 5 yıldızlı Costa Serena farkıyla keşfetmeye<br />

davet ediyoruz sizi. 9 gece 10 günlük bu tur, güneşle<br />

denizin, kültür ve tarihin iç içe geçtiği unutulmaz tatil<br />

anları ve Akdeniz esintileri vaat ediyor.<br />

Cruises have become one of the most popular<br />

modes of travel in the last years. The off-thechart<br />

exotic destinations we all dream of, the local<br />

cultures you will come into intimate contact with,<br />

flavors from world cuisine, extremely luxurious and<br />

elegant services that indulge every whim... Whether<br />

you are seeking for adventure or romance, or else<br />

quality time with your family; cruises will surpass your<br />

expectations, with convenient pricing alternatives.<br />

This time let us take you to the Mediterranean;<br />

streets resembling museums, stunning buildings of<br />

different architectural styles and wonderful beaches<br />

in spectacular cities still preserving the atmosphere<br />

from centuries ago, in countries that existed during<br />

the most splendid days of the history of civilization…<br />

We invite you to discover the Mediterranean Cruise<br />

with <strong>Setur</strong> and the distinction of the 5-star Costa<br />

Serena, full of entertainment, luxury and comfort,<br />

and explore the most breathtaking cities in the<br />

Mediterranean from Ibiza to Majorca, Rome to<br />

Marseilles... This 9-night and 10-day cruise offers<br />

unforgettable holiday memories enhanced by the<br />

Mediterranean breeze, the sun and the sea, and a<br />

fascinating fusion of culture and history.


GEZGİNİN DÜNYASI/WORLD OF THE EXPLORER<br />

Medeniyetler,<br />

düşler ve gerçekler…<br />

SETUR MICE KONGRE VE ORGANİZASYON MÜDÜRÜ<br />

SETUR MICE CONGRESS AND ORGANIZATION MANAGER<br />

OKTAY TEMELLER<br />

Dünyanın her bölgesini gören bir gezgin olsanız bile Kapadokya’ya ilk görüşte âşık olur ve<br />

unutamazsınız. Çünkü daha önce aklınızda canlandıramayacağınız bir coğrafya, kilometrekarelerce<br />

genişliğinde bir alana yayılmış renkler sizi büyülemeye başlar. İlk anda duyduğunuz şaşkınlık kısa<br />

zamanda hayranlığa dönüşür. Vadiler arasında dolaşırken bu dünyada değil de, başka bir dünyada<br />

olduğunuzu hissetmek kaçınılmazdır…<br />

Even if you’ve explored every corner of the world, your first glimpse of Cappadocia is love at first<br />

sight, truly unforgettable. You are enchanted by the unimaginable landscape, and the colors<br />

spanning miles of territory all around you. The initial feeling of astonishment is soon replaced by<br />

admiration. Strolling along these valleys is an otherworldly experience.<br />

20<br />

Civilizations, fantasies, reality…


Kapadokya, gerçekte ateşin, suyun ve rüzgârın<br />

yeryüzüne bir armağanıdır. Oluşum öyküsü<br />

milyonlarca yıl önce aktif birer yanardağ olan<br />

Erciyes ve Hasan Dağı’nın püskürttüğü lavların<br />

kilometrelerce öteye yayılıp soğumasıyla başlar.<br />

Tüf katmanlarının rüzgâr, yağmur ve sellerin<br />

etkisiyle aşınması işte bu karşı koyulamaz<br />

güzellikleri oluşturur. Kolay kazınan tüf yüzeylerini<br />

oyan insanoğlu, kendisine evler, kiliseler ve<br />

yeraltı kentleri yaparken coğrafyayı tarih ve<br />

kültürle buluşturmuştur. Hititler, Frigler, Medler,<br />

Persler, Romalılar, Pontuslular, Selçuklular ve<br />

Osmanlılar bu tarih buluşmasının sahnesine çıkan<br />

uygarlıklardan bazılarıdır...<br />

Cappadocia is actually a gift to the world<br />

created by fire, water and wind. The story<br />

of its creation starts millions of years ago,<br />

with the spewing and cooling of lava from<br />

the then-active volcanoes Erciyes and Hasan.<br />

Layers of tuff have been eroded by winds,<br />

rain and floods to design this overwhelming<br />

scenery. The easily-modified tuff surfaces have<br />

been excavated by mankind to build houses,<br />

churches and underground cities, thus merging<br />

history and culture to form this spectacular<br />

setting. The Hittites, Phrygians, Medes,<br />

Persians, Romans, Pontian Greeks, Seljuk’s and<br />

Ottomans were some of those who inhabited<br />

this meeting place of civilizations...<br />

Dört mevsimin<br />

Kapadokya’sı<br />

Dört mevsimin de yarattığı etki farklıdır<br />

Kapadokya’da, bu yüzden gezginler ne zaman<br />

ziyaret ederlerse etsinler bambaşka duygular<br />

yaşarlar. İlkbaharda mor renkler kuşatır Uçhisar’ı.<br />

Bahar yağmurlarının ardından güneş çıktığında,<br />

gökyüzü onlarca renkle taçlandırır Ürgüp’ü.<br />

Baharın yarattığı coşku ağaçlardan başlayarak tüm<br />

Kapadokya’ya yayılır ve size “iyi ki yaşıyorum”<br />

dedirtir. Yaz geldiğinde insan eliyle oyulan<br />

mağaraları andıran taş evlerde şaraplar yudumlanır.<br />

Sıcaktan kaçtığınızda, bu yapıların serinliğine<br />

sığınırsınız. Peribacalarının altında kadınlar, kendi<br />

elleriyle yaptıkları bez bebekleri satarlar. Geceleri<br />

turistik lokantaların pencerelerinden davulun,<br />

zurnanın sesi yayılır ve folklor ekipleri tüm<br />

becerilerini sergilerler…<br />

Sonbaharda ise bitki örtüsü altın sarısına bürünür.<br />

Vadilerdeki toprak patikalarda yürüyen gezginler<br />

aniden karşılarına çıkan tuhaf şekilli oluşumları<br />

heyecanla birbirlerine gösterirler. Kızılvadi’nin<br />

tepelerine çıkıp güneşin kırmızı bir gökyüzünde<br />

yitip gittiğini izlerken yaşadığınıza bir kez daha<br />

şükredersiniz. Sonra bindiğiniz rengârenk balondan<br />

gözlerinizin önüne seriliveren kartpostala uzun uzun<br />

bakarsınız, belleğinize iyice kazınsın diye.<br />

CAPPADOCIA OF<br />

FOUR SEASONS<br />

Each season creates distinct impressions<br />

in Cappadocia, evoking different feelings<br />

in its visitors. In spring, Uçhisar is<br />

painted in purples. The sun crowns the<br />

skies of Ürgüp in a myriad of colors<br />

after spring showers. The joy of spring<br />

starting in the trees spreads throughout<br />

Cappadocia, making you think, “What<br />

a wonderful world!” Summer finds you<br />

sipping wine in stone houses resembling<br />

caves carved by man. The coolness of<br />

these structures is a haven when you<br />

seek relief from the hot climate. Beneath the fairy<br />

chimneys, women sell hand-made rag dolls. In<br />

the evenings, you witness the sounds of drum and<br />

horn duos accompanying folk dancing from the<br />

windows of touristic restaurants…<br />

In autumn, the flora is painted a golden yellow.<br />

Travelers trekking along the foot paths in<br />

the valleys eagerly point out the odd-shaped<br />

formations that appear at every turn. Watching<br />

the crimson sunset on the crests of Kızılvadi, you<br />

feel grateful to be alive. Then you gaze long and<br />

hard at the amazing scenery flowing around you<br />

from the multicolored hot air balloon, so as to<br />

imprint it on your memory.<br />

21


Kışın Kapadokya’ya kar yağdığında, masalsı bir<br />

sessizlikle örtülür bu güzel Anadolu parçası. Kızılırmak’ın<br />

kıyısındaki Avanos’ta eski bir geleneği yaşatan çömlek<br />

ustaları tezgâhlarının başında çamura yeni şekiller verir.<br />

Bacalardan tüten duman hayatın sürdüğünü gösterir<br />

size. Uzaklarda görünen Erciyes Dağı beyaza bürünür.<br />

Rüzgârla savrulan kar, derin vadilerin, güvercinliklerin,<br />

kayalardaki oyukların içine girer. Kar, peribacalarını<br />

beyaz bir dantel misali örter. Kapadokya geniş bir alana<br />

yayılmış bir mozaiği andırır. Bu mozaiğin parçaları<br />

arasında manastırlarla dolu Ihlara Vadisi, içine girdiğinizde<br />

ürpermekten kendinizi alamayacağınız Derinkuyu ve<br />

Kaymaklı yeraltı kentleri, Avcılar’daki güvercinlikler,<br />

şaraplarıyla ünlü Ürgüp, Çavuşin, Mustafapaşa, Uçhisar,<br />

Ortahisar, Göreme kiliseleri ve daha niceleri yer alır.<br />

Under the winter snow, Cappadocia is covered with an<br />

epic silence. Pottery artists in Avanos on the banks of the<br />

Kızılırmak mould clay into new shapes, sustaining an old<br />

tradition. The smoking chimneys are a reminder that life<br />

goes on. The snow-capped Mount Erciyes looms in the<br />

distance. The wind flings snow into the deep valleys, the<br />

pigeon holes, and the hollowed rocks. The snow envelops<br />

the fairy chimneys like lace. Cappadocia is a vast mosaic.<br />

Parts of this mosaic include the Ihlara Valley filled with<br />

monasteries, the breathtaking underground cities of<br />

Derinkuyu and Kaymaklı, Avcılar with its pigeon holes,<br />

wine country Ürgüp, and Çavuşin, Mustafapaşa, Uçhisar,<br />

Ortahisar, and Göreme churches.<br />

Kapadokya’da zaman<br />

TIME IN CAPPADOCIA<br />

Kapadokya’da zaman geçmişle bugün arasında<br />

gidip gelir. Gün doğmadan önce, peribacalarının<br />

siluetleri alacakaranlığın içinde ilginç şekillere<br />

dönüşür; derken ışık yükselir ve doğa büyüleyici<br />

bir coğrafya ve jeoloji dersi vermeye başlar.<br />

Güneş batıp gecenin hükümdarlığı başladığında<br />

yıldızlar yanıp sönerken sakın şaşırmayın.<br />

Şaşırmayın, çünkü bulunduğunuz coğrafyanın<br />

adı Anadolu’dur. Binlerce yıldan beri Anadolu’da<br />

böylesine güzellikler şaşırtır zaten insanoğlunu.<br />

Adı “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen<br />

Kapadokya’ya gittiğinizde kendinize belki de<br />

kızacaksınız ‘ben buraya neden daha önce<br />

gelmedim’ diye. Gözlerinize yansıyan büyüleyici<br />

manzaraların yarattığı etki, yaşadığımız dünyanın<br />

dışına çıkmış olduğunuzu düşündürtecek size.<br />

Bu etki, geri döndükten yıllar sonra bile içinizde<br />

kalacak; azalmaya başladığında ise bir de<br />

bakacaksınız ki yeniden Kapadokya’dasınız.<br />

Time in Cappadocia fluctuates between the<br />

past and present. The silhouette of the fairy<br />

chimneys is almost supernatural in the predawn<br />

skyline; then comes the light of day, and<br />

nature exposes its impressive geography and<br />

geology.<br />

After nightfall, you are mystified by the<br />

twinkling stars... well; this is Anatolia, a land<br />

that has bequeathed wonders such as these to<br />

humankind for thousands of years.<br />

Cappadocia, literally “The Land of Beautiful<br />

Horses,” will make you wonder how you could<br />

have missed out on such a spectacular sight.<br />

The enchanting views will provide an out-ofthis-world<br />

experience. Once this effect begins<br />

to fade in coming years, you’ll find yourself<br />

back in Cappadocia.<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Kapadokya 3 gece 4 gün / 3 nights 4 days<br />

Tarih/Date<br />

Mart, Nisan, Mayıs ayları boyunca her Perşembe<br />

Every Thursday during March, April, May<br />

Fiyat/Price<br />

381,80 TL’den başlayan fiyatlarla.<br />

Starting from 381, 80 TL.<br />

22<br />

Kapadokya’nın gerçek üstü güzelliklerini <strong>Setur</strong>’un<br />

rehberliğinde, birbirinden kaliteli konaklama<br />

alternatifleriyle keşfetmek istiyorsanız işte önerilerimiz:<br />

If you want to discover Cappadoccia’s extraordinary<br />

beauty with the consultancy of <strong>Setur</strong> and the finest<br />

accomodation alternatives, here’s our recommendations:<br />

Dedeman Kapadokya<br />

Lykia Lodge<br />

Peri Tower<br />

Yunak Evleri<br />

Anatolian House<br />

Argos İnn<br />

www.setur.com.tr


SEYAHAT/TRAVEL<br />

YAZI/TEXT: Derya Güvenç<br />

24


2013<br />

SEYAHAT<br />

TRENDLERİ<br />

GEZİ DÜNYASININ<br />

OSCARLARI<br />

BELLİ OLDU!<br />

Her yıl seyahat gurularının belirlediği<br />

trendler, unutulmaz deneyimler<br />

için gezginlere yol gösteriyor. Sıra<br />

dışı rotalardan klasiklerin yeniden<br />

keşfine uzanan seyahat trendleri, gezi<br />

dünyasının Oscar Ödülleri anlamına<br />

geliyor. En iyi senaryodan en iyi<br />

oyuncuya kadar, yılın yıldız<br />

trendlerini sizler için derledik.<br />

TRAVEL<br />

TRENDS OF<br />

2013<br />

HERE ARE THE OSCARS<br />

OF THE WORLD OF TRAVEL!<br />

TRAVEL TRENDS ESTABLISHED BY<br />

TRAVEL GURUS EACH YEAR LEAD<br />

VOYAGERS TO MEMORABLE ENCOUNTERS.<br />

THESE TRENDS, FROM EXTRAORDINARY<br />

ITINERARIES TO THE REDISCOVERY OF<br />

CLASSICS, ARE THE ACADEMY AWARDS<br />

OF THE WORLD OF TRAVEL. WE HAVE<br />

COMPILED THE STARS OF 2013 FOR YOU,<br />

FROM BEST SCREENPLAY TO BEST ACTOR.<br />

25


En İyi<br />

Senaryo<br />

Vietnam-<br />

Kamboçya<br />

Best<br />

Screenplay<br />

Vietnam-<br />

Cambodia<br />

Gizemli Uzakdoğu<br />

MYSTERIOUS FAREAST<br />

Uzakdoğu denildiğinde aklınıza sadece balayı tatilleri veya sayısız Budist tapınağı geliyorsa, fikrinizi değiştirme zamanı! Lüks ve<br />

butik otellerin yaygın olduğu Vietnam ve Kamboçya, 2013’te yükselişe geçen Uzakdoğu trendinin gözdesi. Okyanus kenarında<br />

güneşlenmekle yetinmeyenler kendini, dinler ve diller mozaiği olan Çinhindi yarımadasının gizemine bırakıyor. UNESCO<br />

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Vietnam - Ha Long Körfezi’nde tekne turu yapabilir, Kamboçya’nın görkemli tapınak<br />

bölgesi Angkor’un mistik atmosferini keşfedebilirsiniz. Bu gezide Tayland ve Malezya gibi komşu ülkelerdeki mevsimsel turist<br />

kalabalığından uzak, gerçek bir Uzakdoğu deneyimi sizi bekliyor.<br />

If the mention of the Fareast<br />

reminds you of honeymoon<br />

trips or numerous Buddhist<br />

temples, it’s time to reconsider!<br />

Vietnam and Cambodia, with<br />

their abundance of luxury<br />

and boutique hotels, are the<br />

favorites of the rising Fareast<br />

trend in 2013. Those who are<br />

not content with sunbathing on<br />

the ocean beaches surrender<br />

themselves to the mystique of the<br />

Indochinese peninsula, a mosaic<br />

of religions and languages.<br />

You can cruise in Vietnam’s Ha<br />

Long Bay, on UNESCO’s World<br />

Cultural Heritage list, or explore<br />

the mystical atmosphere of<br />

Angkor, Cambodia’s magnificent<br />

region of temples. A true Fareast<br />

experience awaits you, far from<br />

the seasonal tourist crowds in<br />

neighboring countries Thailand<br />

and Malaysia.<br />

26


En İyi<br />

Yardımcı<br />

Oyuncu<br />

Sakura<br />

Best<br />

Supporting<br />

Actor<br />

Sakura<br />

Bir vesileyle seyahat<br />

TRAVEL OF OPPORTUNITY<br />

2013, bir vesileyle yola düşen gezginlerin seyahat yılı olacak. Doğa olayları, festivaller, uluslararası etkinlikler, yerel kültürler... Bu<br />

yıl nereye giderseniz gidin, yola çıkmak için iyi bir sebebiniz olsun. Japonya’nın pembe-beyaz kiraz çiçekleriyle kaplandığı Sakura<br />

dönemi, bu tür vesileler arasında ideal. “Sakura zensen” Japonca’da kiraz çiçeklerinin açması demek. Mart ayı sonunda başlayıp<br />

Nisan ayı başında noktalanan bu masalsı ritüel, izleyicilerine düş ile gerçek arasında unutulmaz anılar vaat ediyor. 11 kentte<br />

ikişer haftalık festivallerle kutlanan Sakura’nın Japon kültüründe özel bir yeri var: “Yeniden doğuş”u simgeleyen bu şölen, yalnızca<br />

Japon halkını değil, dünyanın dört bir köşesinden yarım milyon turisti her yıl Sakura bahçelerine topluyor. Hem baharın uyanışı<br />

hem de festival halindeki ülkeyi ve insanlarını görmek için kiraz çiçeklerinin bu tatlı şölenini kaçırmayın.<br />

2013, will be the year of travel for people who<br />

embark on a trip for any reason. Natural<br />

phenomena, festivals, international events,<br />

local culture... Wherever you go, you need<br />

a good reason to travel this year... Sakura,<br />

the time when Japan is covered with pinkwhite<br />

cherry blossoms, is ideal for such an<br />

occassion. “Sakura zensen” means the<br />

blooming of cherry blossoms in Japanese.<br />

This legendary ritual that starts at the end<br />

of March and ends at the beginning of April,<br />

promises unforgettable memories that are<br />

right in-between dreams and reality. Sakura,<br />

celebrated by two-week long festivals in<br />

11 different cities, holds a special place in<br />

Japanese culture: the festivities that signify<br />

“re-birth”, brings together not only the<br />

Japanese people, but half a million tourists<br />

from all over the world in the Sakura gardens.<br />

Don’t miss this sweet feast of cherry blossoms<br />

to experience both the awakening of spring<br />

and a country and people deep in celebrations.<br />

27


En İyi<br />

Kurgu<br />

Moskova<br />

Best<br />

Editing<br />

Moscow<br />

Vizesiz seyahat<br />

VISA-FREE TRAVEL<br />

Her yıl vizesiz seyahat edilecek ülkeler listesine yenileri ekleniyor; ama şüphesiz hiçbiri Rusya kadar heyecanla<br />

karşılanmamıştı. Moskova, Kremlin’in ihtişamlı kubbelerinden, Tretyakov Galeri’deki eşsiz tablolara kadar her anınızı kültürsanatla<br />

dolduracak bir keşif vaat ediyor. Başkenti, Ruslara sanatın her alanında ilham veren, benzersiz bir ilham perisi olarak<br />

düşünün. Bu ilhamı en çok hissedeceğiniz yer ise Moskova bohemyasının kalbi Arbat Sokağı. Gece hayatı için önerimiz,<br />

Moskova Ritz-Carlton’ın terasındaki O2 Lounge. Mekân, Uzakdoğu mutfağı ve sofistike içki menüsüyle Moskova’daki en güzel<br />

manzarayı sunuyor. Rusya gezisini Moskova’yla sınırlamak istemeyenlerin ikinci tercihi ise Çarlık dönemi başkenti<br />

St. Petersburg. Ziyaret için ideal zaman, Haziran ayında güneşin 24 saat batmadığı “Beyaz Geceler” dönemi.<br />

The list of countries you can visit without a visa keeps growing every year; but surely, no new addition<br />

created as much excitement as Russia. Moscow promises a city trip where every moment is filled with art and<br />

culture, from the Kremlin’s magnificent domes to the outstanding paintings in the Tretyakov Gallery. Think<br />

of the capital as an exceptional muse that inspires the Russian people in all fields of art. The inspiration will<br />

be most striking on the Arbat Street, the heart of Bohemian Moscow. At night, we recommend the O2 Lounge<br />

on the roof terrace of the Ritz-Carlton Moscow. This venue, besides a Fareast cuisine and a sophisticated<br />

drinks menu, offers the best scenery in the city. For those who wish not to limit their Russian experience with<br />

Moscow, a second choice is St. Petersburg, the capital of the Tsarist period. The ideal time to visit this city is<br />

during the “White Nights” in June, when the sun does not descend for 24 hours.<br />

Tarih/Date<br />

20-23 Nisan/April<br />

Anıtsal mimari örnekleri, devrim görmüş meydanları, ünlü<br />

Bolşoy Tiyatrosu, sanat galerisinden farksız çok katlı metrosu,<br />

gece kuşlarını çeken çılgın gece hayatıyla Moskova,<br />

her mevsim keşfe değer… WITH ITS EXAMPLES OF<br />

MONUMENTAL ARCHITECTURE, REVOLUTION-WISE<br />

SQUARES, THE INFAMOUS BOLSHOI THEATER, ITS<br />

MULTI-LEVEL METRO THAT IS REMINISCENT OF AN ART<br />

GALLERY, AND A NIGHTLIFE THAT CALLS TO THE NIGHT<br />

BIRDS, MOSCOW IS RIPE FOR DISCOVERY IN ALL SEASONS…<br />

Fiyat/Price<br />

867 Euro’dan başlayan fiyatlarla / Starting from 867 Euros<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

28


En İyi<br />

Belgesel<br />

Alaska<br />

Doğa tatili<br />

NATURE TRAVEL<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Tarih/Date<br />

25 Mayıs/May-4 Haziran/June<br />

Beş yıldızlı gemi Celebrity Century ile sisli fiyortlar,<br />

yağmur ormanları, tundralar ve vahşi bir doğanın<br />

tam ortasında sıra dışı bir tatile var mısınız ARE<br />

YOU GAME FOR AN EXTRAORDINARY CRUISE IN THE<br />

MIDST OF MISTY FJORDS, RAIN FORESTS, TUNDRAS<br />

AND UNTAMED NATURE ON THE FIVE-STAR CRUISE<br />

CELEBRITY CENTURY<br />

Fiyat/Price<br />

2.480 Euro’dan başlayan fiyatlarla<br />

Starting from 2.480 Euros<br />

www.setur.com.tr<br />

Best<br />

Documentary<br />

Alaska<br />

“Doğayla iç içe bir tatil” denildiğinde aklınıza bungalovlar<br />

mı geliyor Hayal gücünüzü kullanın! “El değmemiş<br />

doğa” deneyimi arayan ekoturistler, 2013’te sürdürülebilir<br />

işletmeleri ve hassas koruma bölgeleriyle Alaska’ya rağbet<br />

ediyor. Peki Alaska’da nasıl bir tatil sizi bekliyor Görkemli<br />

buzullar, balina gözlem turları ve Alaska’nın Eskimo totem<br />

direkleriyle ünlü kıyı şehri Sitka, gezinizin duraklarından<br />

sadece birkaçı. Tatilinizde lüksten ve konfordan vazgeçmek<br />

istemiyorsanız, havuzdan kütüphaneye kadar her türlü<br />

konforu sunan çok yıldızlı gemileri tercih edebilirsiniz.<br />

Does a “holiday immersed in the bosom<br />

of nature” remind you of bungalows<br />

Use your imagination! Ecotourists<br />

seeking to come into contact with “wild<br />

nature” favor Alaska in 2013, with its<br />

sustainable enterprises and sensitive<br />

preservation areas. So what type of<br />

holiday awaits you in Alaska Majestic<br />

glaciers, whale watching tours and<br />

Alaska’s coastal city Sitka famous for<br />

its Eskimo totem poles are only a few<br />

stops on your journey. If you don’t wish<br />

to forgo luxury and comfort during your<br />

vacation, you can opt for deluxe ships<br />

that provide all sorts of luxury, from<br />

swimming pools to libraries.<br />

29


En İyi<br />

Başrol<br />

Oyuncusu<br />

İpek Yolu’ndaki<br />

rolüyle Çin<br />

Best<br />

Leading<br />

Actor<br />

China in its role in<br />

the Silk Road<br />

Tarihi yollar<br />

HISTORIC PATHS<br />

2013 yılının bir trendi de “seyahatin tarihi”ni<br />

öğrenmek. Marco Polo, Kristof Kolomb ve daha<br />

nice gezginin ilk yola çıkış sebebi, Çin’e ve<br />

Hindistan’a ulaşmaktı. İpek Yolu, Baharat Yolu<br />

veya Kral Yolu gibi yüzlerce yıl insanlığın tarihini<br />

belirleyen rotalar, ünlü gezginleri cezbeden ülkeler<br />

bu yıl yeniden yükselişte. Avrupa’nın yüzyıllarca<br />

hayallerini süsleyen Çin, hemen her ticaret yolunun<br />

da başlangıç noktasıydı. Tek bir şehirle sınırlı<br />

kalmak yerine, Çin tarihinde ayrı ayrı önemi olan<br />

Pekin, Şanghay, Xian gibi büyük şehirleri ziyaret<br />

etmenizi öneririz. Özellikle son yıllarda daha çok<br />

yükselen ekonomisiyle anılsa da, Çin’in yüzyıllar<br />

önceki büyüleyiciliğinden hiçbir şey kaybetmediğini<br />

göreceksiniz. Sayısız Budist tapınağı, sonsuza<br />

uzanan Çin Seddi, toprak askerleri ve zengin<br />

mutfağıyla Çin, sizi bekliyor.<br />

Another trend of 2013 is to appreciate the “history of travel”. The motive of Marco Polo, Christopher Columbus<br />

and many an explorer in embarking on their journey was to reach China and India. Routes such as the Silk<br />

Road, the Spice Route or the King’s Highway that determined the history of mankind for hundreds of years,<br />

and countries that once attracted famous explorers are on the rise once again this year. China, the object of<br />

European fantasies for centuries, was the starting point of almost all trade routes. Instead of limiting your<br />

experience to a single city, we recommend that you visit great cities that each has a significant place in Chinese<br />

history such as Peking, Shanghai, and Xian. You will witness that China, although mentioned more for its<br />

growing economy recently, has lost none of its charm. An abundance of Buddhist temples, the Great Wall of<br />

China that seems to go on forever, the Terracotta Warriors and a rich cuisine await you in China.<br />

30


En İyi<br />

Görsel Efekt<br />

Armory Show,<br />

New York<br />

Best<br />

Visual Effects<br />

The Armory Show,<br />

New York<br />

Sanatsever seyahat<br />

ART-LOVER’S JOURNEY<br />

Sanat aşkına seyahat, 2013’ün bir diğer trendi. Bu yıl 100. yaşını kutlayacak olan, uluslararası çağdaş ve modern<br />

sanat fuarı Armory Show’u kaçırmak istemeyenler, New York gezi planlarını şimdiden yaptı bile. 7-10 Mart tarihlerinde<br />

gerçekleşecek fuar, bir kez daha 20. ve 21. yüzyılın en önemli sanatçılarını bir araya getirecek. 1913’teki ilk fuardan<br />

itibaren Armory Show, New York müzelerinin modern ve çağdaş sanata olan eğilimine yön verdi; klasik ve tutucu sanat<br />

yaklaşımını yerle bir eden eserleri ağırladı. Bu sebeple, fuarın 100. yılında yapılacak etkinliklerden biri de 1913’teki ilk<br />

fuarın minyatür bir canlandırması. Orijinal fuarda yer alan, aralarında Cezanne, Renoir, Matisse gibi isimlerin de bulunduğu<br />

ressamlara ait 90 eser yeniden sergilenecek. Fuar programı sadece gündüz etkinlikleriyle sınırlı değil, her gece şehrin<br />

başka bir semtinde halka açık kokteyller, sanat turları, paneller ve sanatçı sohbetleri var.<br />

Another trend of 2013 is travel for the love of art.<br />

Those who don’t want to miss the Armory Show, the<br />

international contemporary and modern art fair which<br />

will be celebrating its 100th anniversary this year,<br />

have already made their travel plans to New York.<br />

The fair, to be held on March 7-10, will once again<br />

assemble the foremost artists of the 20th and 21st<br />

centuries. Since the first show in 1913, the Armory Show<br />

has influenced the tendency of New York museums for<br />

modern and contemporary art; and has showcased<br />

artworks that have annihilated the classical and<br />

conservative approach to art. Thence this year’s 100th<br />

anniversary show will revisit in miniature the first<br />

exhibition in 1913. 90 artworks that were featured in<br />

the original show will be on display again, including<br />

works by masters such as Cezanne, Renoir and Matisse.<br />

The program is not limited to the daytime; public<br />

events such as cocktails, art tours, panels and talks<br />

with artists will be organized in different parts of the<br />

city in the evenings.<br />

31


KEŞİF/DISCOVERY<br />

YAZI/TEXT: MELTEM ŞAHİN<br />

Anadolu’dan dünyaya miras<br />

İnsanoğlu, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana yaşadığı toprakları değerli kılacak, kültürünü<br />

gelecek nesillere aktaracak şaheserler bırakarak her dönemde geçmişe tanıklık edilmesini sağladı.<br />

UNESCO’nun dünyanın bu kültürel ve doğal varlıklarını korumak amacıyla 175 ülkenin katılımıyla<br />

oluşturduğu komisyon, insanlığın ortak mirasını gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor. İşte<br />

Türkiye’den UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan değerlerden bazıları…<br />

32


Anatolian World Heritage<br />

SINCE THE BEGINNING OF TIME, HUMANKIND HAS BEQUEATHED MASTERPIECES THAT<br />

ENHANCE HIS TERRITORY AND ADVANCE HIS CULTURAL HERITAGE, THUS PROVIDING A<br />

TESTIMONY TO HIS PAST. THE COMMITTEE ESTABLISHED BY UNESCO TO PRESERVE THESE<br />

CULTURAL AND NATURAL ASSETS, WITH THE PARTICIPATION OF 175 STATES, SEEKS TO<br />

PASS THIS JOINT HERITAGE ON TO FUTURE GENERATIONS. HERE ARE SOME OF THE SITES IN<br />

TURKEY THAT HAVE BEEN INCLUDED IN THE UNESCO WORLD CULTURAL HERITAGE LIST…<br />

33


İmparatorlukların kalbi: Tarihi Yarımada<br />

İstanbul, tarih boyunca imparatorlukların merkezi,<br />

milyonlarca insanın sevdası oldu. Binlerce yıllık<br />

tarihi, üzerindeki sayısız sanat eseri ve coğrafyanın<br />

kendisine sunduğu doğa harikalarıyla 1985 yılından<br />

beri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde<br />

bulunan Tarihi Yarımada ise İstanbul’un kalbi olarak<br />

da nitelendirilebilir. İstanbul’un uzun ve görkemli<br />

tarihinin en yakın tanığı olan Tarihi Yarımada’da<br />

saraylar, camiler, kiliseler, çeşmeler, dikilitaşlar,<br />

medreseler, çarşılar ve daha onlarca değerli yapı<br />

sizleri bekliyor. Ayıracağınız zamanın her dakikasına<br />

değecek o kadar çok eser var ki Tarihi Yarımada’da!<br />

Bölgede Mısır’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya<br />

kadar birçok uygarlığa tanıklık etmiş yapıları bir<br />

arada görebilirsiniz. Ayasofya Müzesi, Topkapı<br />

Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii,<br />

Çemberlitaş, Osmanlı ahşap konut mimarisinin en<br />

güzel örneklerini sunan Süleymaniye ve buram<br />

buram tarih kokan Fener, Balat gibi semtleriyle<br />

Tarihi Yarımada’yı görmeden İstanbul’u gerçekten<br />

keşfetmiş sanmayın kendinizi.<br />

Heart of Empires: Historic Peninsula<br />

Throughout history, Istanbul has been the focal<br />

point of empires, and a passion for millions. The<br />

Historic Peninsula, on the UNESCO World Cultural<br />

Heritage List since 1985, can be considered the<br />

heart of the city with its centuries-old history, the<br />

numerous works of art it boasts, and wonders of<br />

nature owing to its geography. Bearing witness to<br />

Istanbul’s long and imposing history, the Historic<br />

Peninsula features palaces, mosques, churches,<br />

fountains, obelisks, madrasahs (Muslim seminaries),<br />

bazaars, and a myriad of other important structures.<br />

The treasures of the Historic Peninsula will make it<br />

worth your while! They bear testimony to different<br />

civilizations in history, from Egyptian to Roman,<br />

Byzantine to Ottoman. The Hagia Sophia, Topkapı<br />

Palace, Yerebatan Cistern, the Blue Mosque,<br />

the Column of Constantine, the Süleymaniye<br />

conservation area with its Ottoman timber houses,<br />

and the neighborhoods of Fener and Balat that<br />

seem to have stepped out of the pages of history<br />

books… You haven’t really been to Istanbul until<br />

you’ve seen the Historic Peninsula.<br />

34


Doğanın eşsiz tasarımı: Göreme Ulusal Parkı<br />

Dünyanın her yerini gezmiş de olsanız<br />

Kapadokya’ya ayak bastığınızda şaşkınlığınızı<br />

gizleyemezsiniz. Adeta ezberiniz bozulur! Gözleriniz,<br />

gördüklerine inanmaya çalışırken kulaklarınızda eski<br />

medeniyetlerin sesleri yankılanır. Göreme Açık Hava<br />

Müzesi için Kapadokya gerdanlığının en paha biçilmez<br />

parçası diyebiliriz. Çünkü bölgenin en iyi korunmuş,<br />

göz alıcı freskleriyle ziyaretçilerini büyüleyen kaya<br />

kiliselerin en çarpıcı örnekleri buradadır. Doğanın<br />

eşsiz tasarımına hayran bırakacak kesitler sunan<br />

Göreme Açıkhava Müzesi, Kapadokya’nın en<br />

çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Vaktiyle ilk<br />

Hıristiyanların bir çeşit okulu, bir tür din merkeziymiş<br />

Göreme. Yöredeki yoğun kilise ve manastır dağılımı<br />

bunun en önemli göstergeleri. Meryem Ana Kilisesi,<br />

Elmalı Kilise, Azize Barbara Kilisesi, Karanlık Kilise,<br />

Yılanlı Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise öne çıkan<br />

eserlerden birkaçı. Müze alanındaki manastırlarda<br />

7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar kilise mimarisini<br />

izlemek mümkün. Kayalara oyulmuş binlerce mağara,<br />

peribacalarıyla dolu vadiler, yerin yedi kat altına inen<br />

yeraltı kentleri ve insan elinin dokunuşuyla yaratılmış<br />

zarif çizgiler… Kapadokya’da 10 değişik uygarlığa<br />

ait 429 tescilli yapı ve 64 SİT Alanı bulunuyor.<br />

Nature’s spectacular design<br />

Göreme National Park<br />

Cappadocia never fails to amaze even the most sophisticated traveler. It<br />

is truly extraordinary! The sounds of ancient civilizations echo in your<br />

ears as your eyes are trying to take in the wonders around you. The Göreme<br />

Open-Air Museum is definitely the most fascinating attraction in Cappadocia.<br />

Here you will find the most striking examples of the best preserved rockcut<br />

churches with their fascinating vivid frescoes. The Göreme Open-Air<br />

Museum, dazzling for its natural setting, is one of the highlights of any trip<br />

to Cappadocia. Göreme was once a Christian seminary, a religious center.<br />

The density of churches and monasteries in the region is a clear indication<br />

of this. Some of the foremost monuments are the Church of the Virgin Mary,<br />

the Church of the Apple, the Church of St. Barbara, the Church of Darkness,<br />

the Church of the Serpent, the Church of the Sandal, and the Church of the<br />

Buckle. The monasteries within the museum grounds exhibit different styles<br />

of church architecture from the 7th to 12th centuries. Thousands of rock-cut<br />

caves, valleys filled with fairy chimneys, underground cities with seven floors,<br />

and man-made elegant lines… Cappadocia holds 429 registered monuments<br />

bearing testimony to 10 separate civilizations, and conservation areas.<br />

35


Tanrıların bulaşma noktası<br />

Nemrut Dağı Milli Parkı<br />

Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içine girer girmez,<br />

görkemli bir uygarlığın etkisine hemen kapılıyor<br />

insan. Antik sütunlar, heykeller ve kabartmalarla<br />

süslü 35 metre yüksekliğindeki Karakuş Tümülüsü,<br />

çağının en küçük ama en barışçıl krallığı<br />

Kommagene’nin ilk görkemli anıtı. Nemrut Dağı’nın<br />

zirvesi; dev insan ve kartal başlı tanrı heykellerinin<br />

gövdelerinden ayrılıp yere yuvarlanmış halleriyle<br />

gerçeküstü bir atmosfere sahip. Kommagene Kralı<br />

Antiochos’un UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne<br />

dahil edilen anıt mezarı, gizemli bir hazine sandığı<br />

gibi bulutların üzerinde uyumaya asırlardır devam<br />

ediyor. Kommagene Krallığı’nın dini ve idari tören<br />

alanı olan Nemrut Dağı, konuklarına Toroslar’ın 2 bin<br />

150 metre yüksekliğinden Kommagene Vadisi’ni ve<br />

uzaklardaki Atatürk Baraj Gölü’nü seyretme fırsatı<br />

sunuyor. Büyüleyici heykelleri, uzun kitabeleri, çeşitli<br />

uygarlıklara ait eserleri, çok sayıda arkeolojik ve<br />

antik kalıntıyla bir açık hava müzesi olan Nemrut<br />

Dağı, en güzel gündoğumu ve gün batımlarının<br />

izlendiği çok özel bir seyir terası aynı zamanda.<br />

Meeting point of kings: Mount Nemrut National Park<br />

As soon as you set foot in the Mount Nemrut<br />

National Park, you fall under the spell of a<br />

magnificent civilization. The 35-meter-high Karakuş<br />

Tumulus, adorned with antique columns, sculptures<br />

and reliefs, is the first splendid monument of the<br />

Commagene dynasty, the smallest yet most pacifist<br />

empire of its era. The peak of Mount Nemrut has<br />

a surreal atmosphere with gigantic statues of men<br />

36<br />

and eagle-headed gods, their heads toppled to the<br />

ground. The monumental tomb of the Commagene<br />

King Antiochos, included in the UNESCO World<br />

Cultural Heritage List, maintains its slumber for<br />

centuries, like a mysterious treasure chest above<br />

the clouds. The religious and administrative<br />

ceremonial center of the Commagene Dynasty,<br />

Mount Nemrut offers a view of the Commagene<br />

Valley and the Atatürk Dam Reservoir from a height<br />

of 2150 meters in the Taurus Mountains. Mount<br />

Nemrut, an open air museum accommodating<br />

fascinating sculptures, lengthy epigraphs,<br />

monuments dating back to numerous civilizations,<br />

countless archeological and ancient relics, is also<br />

an exceptional gazing terrace for viewing the most<br />

glorious sunrise or sunset.


Beyaz cennet: Pamukkale<br />

Temelleri Frigler döneminde atılan<br />

Hierapolis, adını Helenistik dönemin<br />

Bergama Kralı Telephoss’un güzel karısı<br />

Hiera’dan alıyor. MS 96 ile 162 yılları<br />

arasında en parlak dönemini yaşayan<br />

Hierapolis; nekropolü, Domitiyan yolu ve<br />

kapısı, mitolojiden birçok sahneyi temsil<br />

eden tiyatrosu, Frontinus caddesi ve kapısı,<br />

Agorası, Kuzey Bizans Kapısı, Güney Bizans<br />

Kapısı, Tritonlu Çeşme Binası, Apollon Kutsal<br />

Alanı, Surları, Direkli Kilisesi ve Nekropol<br />

Alanıyla hâlâ ayakta. UNESCO Dünya Mirası<br />

Listesi’ne 1988 yılında giren kent, beyazlara<br />

bürünmüş doğa harikası Pamukkale’de<br />

bulunuyor. Çoğu pamuk dağına benzeyen<br />

beyazlıktaki travertenleri ve yüzyıllardan<br />

beri şifa dağıtan sularıyla yerli yabancı çok<br />

sayıda turistin akınına uğramaya devam<br />

eden Pamukkale, koynundaki Hierapolis antik<br />

kentiyle tarih ve doğanın eşine az rastlanır<br />

bir güzelliğini saklıyor.<br />

White paradise: Pamukkale<br />

Founded during the Phrygian era, Hierapolis was<br />

named after Hiera, the beautiful wife of Telephos,<br />

King of Pergamon. At its zenith between 96 and 162<br />

AD, Hierapolis is still standing with its Necropolis, the<br />

Domitian Road and Gate, its Theater depicting many<br />

a scene from mythology, the Frontinus Street and<br />

Gate, the Agora, the North Byzantine Gate, the South<br />

Byzantine Gate, the fountain with Triton, the Apollo<br />

Sacred Site, the city walls, and the Columned Church.<br />

On the UNESCO World Heritage List since 1988, the<br />

ancient city is located in Pamukkale, the white-clad<br />

natural wonder. Attracting throngs of tourists, domestic<br />

and international, with its travertines resembling<br />

cottony mountains and its healing springs, Pamukkale<br />

incorporates a breathtaking natural landscape with<br />

history embodied in the ancient city of Hierapolis.<br />

37


Yaşama övgü: Safranbolu evleri<br />

Camileri, çarşısı, mahalleleri, sokakları ve evleriyle<br />

geçmişin pek çok hikâyesini günümüze taşıyan<br />

Safranbolu, asıl ününü UNESCO’nun Dünya Kültür<br />

Mirası Listesi’nde yer alan geleneksel Türk mimarisi<br />

tarzında yapılmış evlerine borçlu. Ev yapmanın yaşamı<br />

da biçimlendirdiğine inanan bir yaşam kültürünün ayakta<br />

kalan son temsilcileri olan bu zarif konaklar, mimari<br />

incelikleri ve hayranlık uyandıran süslemeleriyle ahşap<br />

bir mücevher kutusunu andırıyor. 800’e yakını yasal<br />

koruma altında olan, birbirinin alanını işgal etmeden,<br />

doğayı korumaya özen göstererek yapılmış bu evleri,<br />

geniş aile yapısı ve bol yağışlı iklimin şekillendirdiğini<br />

söyleyebiliriz. Bir yandan kentsel konumlarıyla, diğer<br />

yandan mimarileriyle pek çok araştırmaya konu olan<br />

Safranbolu evleri, gerçekten de çevreleriyle tam bir<br />

uyum içinde tasarlanmış. Yerli yabancı ziyaretçilerin<br />

yoğun ilgisi müze evlerin oluşturulmasını teşvik etmiş.<br />

Bunlardan en güzeli Kaymakamlar Evi. Burası sadece<br />

Safranbolu’nun değil, Türkiye’nin otele dönüştürülen ilk<br />

tarihi köşkü. Havuzlu salonu ise ziyaretçilere en güzel<br />

sürprizi.<br />

Tribute to life: Houses of Safranbolu<br />

Safranbolu, a reflection of days past with its<br />

mosques, bazaars, neighborhoods, streets<br />

and mansions, owes its fame to its houses, built<br />

in the traditional Turkish architectural style, that<br />

are registered in the UNESCO World Cultural<br />

Heritage List. The last surviving representatives<br />

of a culture that considers house construction<br />

to shape life patterns, these elegant mansions<br />

38<br />

resemble timber jewelry boxes owing to their<br />

architectural finesse and amazing embellishments.<br />

These houses, of which around 800 are under<br />

statutory protection, built with deference to privacy<br />

and the preservation of nature, are reflections<br />

of the extended family structure and the rainy<br />

climate. The houses of Safranbolu, a frequent<br />

focus of research due to their urban forms and<br />

architecture, are in perfect harmony with their<br />

environs. The popular demand of domestic<br />

and international visitors has encouraged the<br />

formation of museum houses, and perhaps the<br />

most beautiful of these is the Kaymakamlar Evi.<br />

The first historic mansion in the whole of Turkey<br />

to have been converted into a hotel, the Havuzlu<br />

Konak surprises its visitors with its pool.


Hitit güneşinin izinde: Hattuşaş<br />

Hititlerin başkenti Hattuşaş (Boğazköy), 6<br />

kilometrelik sur duvarları ve çivi yazılı tablet<br />

arşivleriyle 1986 yılından bu yana UNESCO’nun<br />

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde. Hattuşaş kentinin<br />

günümüzdeki kalıntıları, bilinen tarihin ilk yazılı<br />

belgeleriyle geçmişi aydınlatan görkemli bir<br />

uygarlığın izlerini taşıyor. Kenti çeviren toprak<br />

ve tuğladan örülmüş sandık-duvar tekniğindeki<br />

surlar, zaman zaman köşeli, bazen de yarım daire<br />

biçiminde araziye uydurulmuş. Surların geçit verdiği<br />

yerlerde anıtsal Hitit kapı mimarisinden örnekler<br />

var: İki yanındaki aslan kabartmalarıyla Hattuşaş’ın<br />

bütün fotoğraflarında yer alarak simgeleşen Aslanlı<br />

Kapı; Hitit-Mısır ilişkilerinden esintiler taşıyan<br />

Sfenksli Kapı; yukarı kentten aşağı kente geçit<br />

veren, iri taşlarla örülmüş, “potern” adı verilen<br />

ve askeri amaçla kullanıldığı sanılan 70 metrelik<br />

tünelin bulunduğu noktadaki Yerkapı; orijinali<br />

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne taşınan,<br />

bugün yerinde alçı kopyalı tanrı-kral kabartmalarının<br />

bulunduğu Kral Kapı…<br />

Bölgedeki saray kompleksi, tapınaklar, tabletler,<br />

anıtsal kapılar, tahıl ambarları, sfenksler ve sur<br />

duvarlarını gezdikten sonra yakın zamanda Çorum<br />

Valiliği’nce tarih, doğa ve sporseverlerin kullanımına<br />

sunulan Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru’nu<br />

keşfedebilirsiniz.<br />

In search of the Hittite sun: Hattusha<br />

The Hittite capital Hattusha (modern Boğazköy), with<br />

its 6-kilometer city walls and archives of tablets of<br />

cuneiform script, is on the UNESCO World Cultural<br />

Heritage List since 1986. The current remains of<br />

the city Hattusha bear witness to an impressive<br />

civilization with a legacy of the earliest known written<br />

documents in history. The mudbrick chest-walls<br />

surrounding the city were formulated to conform to<br />

cornered and sometimes semicircle-shaped territory.<br />

Gaps in the city walls accommodate examples of<br />

monumental Hittite gate architecture: the parabolic<br />

Lion Gate flanked by two sculptured lions that is<br />

most commonly featured in photographs of Hattusha;<br />

the Sphinx Gate bearing witness to Hittite-Egyptian<br />

relations; Yerkapı, the postern gate with its 70-meter<br />

tunnel that allows passage from the Upper City to<br />

the Lower City, that is believed to have been used<br />

for military purposes; The King’s Gate, currently on<br />

display in the Museum of Anatolian Civilizations in<br />

Ankara, now holding a plaster replica of the relief<br />

of god-kings… Having toured the palace complex,<br />

temples, tablets, monumental gates, granaries,<br />

sphinxes and city walls, you may wish to explore<br />

the Hittite Routes Trekking and Biking Trails,<br />

recently introduced by the Governorship of Çorum to<br />

enthusiasts of history, nature and sports.<br />

<strong>Setur</strong>’un doğa, kültür,<br />

sağlık ve inanç<br />

turizmini kapsayan<br />

yurt içi turlarına dair<br />

ayrıntılı bilgi için:<br />

FOR DETAILED<br />

INFORMATION<br />

ON SETUR’S<br />

DOMESTIC TOURS<br />

COVERING NATURE,<br />

CULTURE, HEALTH<br />

AND RELIGIOUS<br />

TOURISM:<br />

www.setur.com.tr<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

39


KEŞİF/DISCOVERY<br />

YAZI/TEXT: MERVE ERMİŞ<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

2013’te dünyanın harikalarından<br />

en az birini keşfetmek isteyenler,<br />

<strong>Setur</strong>’un turlarına göz atabilirler…<br />

TAKE A LOOK AT SETUR TOURS<br />

TO EXPERIENCE ONE OF THE<br />

WONDERS OF THE WORLD…<br />

www.setur.com.tr<br />

40


Tüm zamanların<br />

“harika” keşifleri<br />

“WONDROUS” DISCOVERIES OF ALL TIME<br />

Efsanelerle dolu çöller, gizemini henüz kimsenin çözemediği piramitler,<br />

hayranlık uyandıran antik şehirler, göz kamaştıran mimariler… Dünya,<br />

hayal edebileceğimizden daha güzel yerler, huzurlu köşeler, şaşırtan<br />

manzaralar, içimizi coşkuyla dolduran, iyi ki yaşıyoruz dedirten<br />

mucizelerle dolu. Tüm zamanların harikalarını keşfetmek için yola<br />

düşenlere, farklı coğrafyalardan 6 harika öneri sunuyoruz. İçlerinden<br />

birini 2013’teki seyahat planlarınıza dâhil etmek, kendinize sunacağınız<br />

en değerli hediyelerden biri olur, bizden söylemesi…<br />

Legendary deserts, still-to-be-demystified pyramids, illustrious<br />

ancient cities, dazzling examples of architecture… The world is full of<br />

beautiful places, serene corners, intriguing scenery, and exhilarating<br />

miracles that make you feel fortunate to be alive. We offer SIX<br />

different awe-inspiring locations to those embarking on a journey of<br />

discovery to the all-time marvels of the world. Including one in your<br />

travel plans for 2013 will surely be a precious gift to yourself…<br />

41


Giza Piramitleri/Mısır<br />

THE PYRAMIDS OF GIZA/EGYPT<br />

Mısır, hepimizin içindeki kaşifi ortaya çıkaracak<br />

kadar dev bir uygarlık. Bu uygarlığın gerçek<br />

üstü güzelliği, karşılığını en çok binlerce yıldır gizemi<br />

çözülemeyen piramitlerde buluyor. Kahire’de, Nil<br />

Nehri’nin batısında, Giza Çölü’nde bulunan piramitler,<br />

dünyanın 7 harikası arasında yer alıyor. Dört köşesi<br />

dört ana yönü gösteren Giza Piramitleri, tüm<br />

görkemiyle dümdüz bir ovanın ortasında yükseliyor.<br />

Bir dönem, Firavun’un mumyası ve eşsiz nitelikteki<br />

sanat eserlerini, kral, kraliçe, prens heykellerini<br />

saklayan piramitler şimdi bomboş. Günümüze<br />

kadar ayakta kalmayı başarabilen ‘harika’, Mısır<br />

hükümdarlarından, Kral Khufu adıyla da bilinen<br />

Keops’un mezarı. İçindeki gizli dehlizler, kapılar,<br />

salonlar hep yabancılara karşı firavunun hazinelerini<br />

ve mumyalanmış bedenini korumak için yapılmış.<br />

Söylenenlere göre bu piramidin yapımı 30 yıl sürmüş,<br />

her biri 20 ton ağırlığında olan taş bloklar zeytinyağıyla<br />

yukarıya taşınmış. İnşası kimilerine göre İsrailoğullarından<br />

kölelerle, kimilerine göre ücretli çalıştırılan Mısırlı<br />

işçilerle, kimilerine göre de uzaylılar (!) tarafından<br />

gerçekleştirilmiş. Çözülmeyen sırlarıyla insanları mıknatıs<br />

gibi kendine çeken piramitler, Mısır uygarlığının ne denli<br />

eşsiz olduğunu gözler önüne sermeye devam ediyor.<br />

The Egyptian civilization is so remarkable<br />

as to bring out the pioneer within each<br />

of us. The surreal splendor of this culture<br />

is best embodied in the pyramids, the<br />

mysteries of which have not been solved<br />

in thousands of years. The pyramids of<br />

the Giza desert on the west bank of the<br />

river Nile in Cairo are among the Seven<br />

Wonders of the World. The Pyramids of<br />

Giza, their four corners pointing to the four<br />

cardinal compass points, rise in all their<br />

glory on a flat plain. Housing the mummy<br />

of the pharaohs and their exceptional<br />

works of art; statues of kings, queens and<br />

princes in earlier times, the pyramids now<br />

stand empty of all possessions. The last<br />

of the Wonders to remain standing is the<br />

Tomb of Cheops, the Egyptian sovereign<br />

also known as Pharaoh Khufu. The secret<br />

tunnels, doors and chambers within the<br />

pyramid all intended to keep the pharaoh’s<br />

treasures and mummified remains safe<br />

against outsiders. It is rumored that the<br />

construction of the pyramid took 30 years,<br />

and stone blocks, each weighing 20 tons,<br />

were hauled with the help of olive oil.<br />

Some believe the construction workers to<br />

have been Israelite slaves, and others paid<br />

Egyptian workers, but according to some,<br />

the pyramid was built by aliens (!). Always<br />

an enticement owing to their unsolved<br />

mysteries, the pyramids are a display of<br />

the extraordinary aspects of the Egyptian<br />

civilization.<br />

42


Machu Picchu/Peru<br />

Eğer doğa ve tarih tutkunuysanız, seyahat<br />

listenizin en üst sıralarından birine Peru’daki<br />

eşsiz kent Machu Picchu’yu ekleyin. Tarihin en<br />

iyi mimarlarından İnkalar’ın bu gizemli yurdu, her<br />

bir köşesiyle keşfedilmeyi bekliyor. Doğanın insan<br />

zekâsıyla birleştiği Machu Picchu’nun bir diğer<br />

adı da “Bulutlar Kenti”. And Dağları’ndan birinin<br />

zirvesinde, deniz seviyesinden 2,5 kilometre<br />

yüksekte, tropik bir ormanın ortasında yer alan<br />

bu şehir, 1450’li yıllarda Peru’nun Cusco bölgesinde<br />

kuruldu. Şehrin 3 bin basamağı bugün gayet iyi<br />

durumda. Kayıp şehrin gizemiyse hâlâ çözülebilmiş<br />

değil. Klasik İnka mimarisiyle inşa edilmiş olan şehir<br />

restorasyon çalışmaları sayesinde eski ihtişamına<br />

kavuşuyor. Şehrin dini bir amaçla mı yoksa İnka<br />

İmparatoru’nun ikameti için mi yapıldığı hâlâ tartışılıyor.<br />

Buradaki taş işçiliği, Machu Picchu’nun önemli bir<br />

tören alanı olduğunu düşündürüyor. Günümüzde Güney<br />

Amerika’nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan<br />

antik kenti, her gün yaklaşık 2 bin kişi ziyaret ediyor.<br />

Bölgenin çok zor geçit veren bir coğrafyada bulunması<br />

ve düz bir yolun olmaması nedeniyle Cusco şehrinden<br />

Machu Picchu dağının eteklerinde bulunan Aguas<br />

Calientes köyüne raylı bir sistem inşa edilmiş. Bu köyden<br />

sonra da 8 kilometrelik bir otobüs yolculuğu yapılıyor.<br />

Dilerseniz bu yolu yaya olarak da kat edebilirsiniz.<br />

If you are an enthusiast of nature and<br />

history, add Machu Picchu, the amazing<br />

city in Peru, to the top of your travel list. This<br />

baffling habitat of the Incas, one of the most<br />

accomplished architects in history, yearns to<br />

be explored. Machu Picchu, combining an<br />

extraordinarily beautiful natural setting with the<br />

genius of man, is also called the “City in the<br />

Clouds”. Located at the summit of the Andes<br />

Mountains, at an altitude of 2.5 kilometers<br />

(8 thousand feet) in the middle of a tropical<br />

forest, the city was built in the 1450s in the<br />

Cusco region of Peru. The three thousand steps<br />

of the city are hitherto intact. The mysteries<br />

of the lost city however are still to be solved.<br />

Built in the classical Inca architecture, the city<br />

regains its former glory trough restorations.<br />

Whether the city was built as a sanctuary or as<br />

a royal Inca residence is still controversial. The<br />

masonry gives you pause to think that Machu<br />

Picchu was an important ceremonial ground.<br />

Currently the leading tourist attraction in South<br />

America, this ancient city draws nearly two<br />

thousand visitors each day. The inaccessibility<br />

of the geography and the lack of connecting<br />

roads necessitated the building of a railroad<br />

system from Cusco to Aguas Calientes on the<br />

slopes of the Machu Picchu Mountain. You<br />

can either take a bus or opt to walk the eight<br />

kilometers from Aguas Calientes.<br />

43


Sistine Şapeli/Roma<br />

THE SISTINE CHAPEL/ROME<br />

Sistine Şapeli’nin adını herkes<br />

duymuştur. Biraz sanata ve gezmeye<br />

meraklı olanlar ise Vatikan’da Papa’nın<br />

ikamet ettiği sarayın en meşhur şapeli<br />

olduğunu, özellikle tavanında yer alan<br />

desenlerin Rönesans sanatının zirvesi olarak<br />

kabul edildiğini bilirler. Şapel dikdörtgen<br />

prizma şeklinde, 40,93 metre boya, 13,41<br />

metre ene sahip. Tavanı Michelangelo<br />

tarafından çizilen eşsiz resimlerle kaplı.<br />

Hikâyesi ise şöyle: 15. yüzyılın başında<br />

Papa II. Julius tarafından Michelangelo’ya,<br />

Vatikan’ın yanındaki Sistine Şapeli’nin tavan<br />

resimlerinin yapılması işi verilir. Sanatçı, en<br />

önemli başarılarından biri olacak bu görevi,<br />

520 metrekarelik bir alanda yaklaşık dört<br />

yıllık bir çalışmanın ürünü olarak bitirir.<br />

Özellikle “Âdem’in Yaratılışı” ismindeki sahne,<br />

Batı resim sanatının en canlı tasvirlerinden<br />

biri kabul edilir. Çizimlerin özellikle tavanı<br />

kaplayan bölümleri, birçok sembol ve<br />

göndermeyi içerir; o kadar detaylı çizilmişler<br />

ki bazıları yıllar sonra fark edilmiştir.<br />

Everyone has heard of the Sistine Chapel.<br />

Those who have the slightest interest in art<br />

or travel are aware that it is the best known<br />

chapel in the palace in Vatican where the Pope<br />

resides, and that the designs on its ceiling<br />

particularly are considered the pinnacle of<br />

Renaissance art. The rectangular-prism shaped<br />

chapel is 40.93 meters long and 13.41 meters<br />

wide. Its ceiling is covered with exceptional<br />

paintings by Michelangelo. Michelangelo<br />

was commissioned the ceiling paintings<br />

of the Sistine Chapel near the Vatican by<br />

Pope Julius II at the beginning of the 15th<br />

century. The artist completed his work over<br />

520 square meters, later to be recognized<br />

as his crowning achievement, in four years.<br />

Especially the scene depicting “The Creation<br />

of Adam” is acknowledged as one of the most<br />

vibrant portrayals of western fine arts. The<br />

paintings on the ceiling are particularly rich in<br />

symbolism and allusions; the work is so subtle<br />

and detailed that many of these were only<br />

detected years after their creation.<br />

44


Angkor Wat Tapınağı/Kamboçya<br />

ANGKOR WAT TEMPLE/CAMBODIA<br />

Kamboçya’ya gittiğinizde Siem Reap şehrinin<br />

10 kilometre uzağında dev ağaçlar arasına<br />

gizlenmiş, mistik ve esrarengiz tapınaklar<br />

karşılar sizi. 1992 yılından bu yana UNESCO’nun<br />

Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan bu<br />

tapınaklar, Angkor medeniyetinin izlerini taşır.<br />

900 ile 1200 yılları arasında, Khmer uygarlığının<br />

yarattığı Angkor Wat, dünyadaki en büyük dini<br />

tapınak olma özelliğini koruyor. Mimarisi anlamlarla<br />

yüklü Angkor Wat Tapınağı’nda ana kuleler,<br />

tanrıların evi olan Meru Dağı’nı simgeliyor.<br />

Dış duvarlar dünyayı çevreleyen dağları, hendekler<br />

de uzaktaki okyanusu... Angkor bölgesindeki<br />

tapınaklar, Kamboçya halkı için de büyük önem<br />

taşıyor. Burası, onlar için bir tapınaktan öte;<br />

zengin tarihlerinin tek tanığı, günlük hayatlarının<br />

da vazgeçilmez bir öğesi.<br />

Traveling in Cambodia, 10 kilometers from the<br />

city of Siem Reap, you encounter mystic and<br />

enigmatic temples hidden behind giant trees.<br />

Registered in UNESCO’s World Heritage List since<br />

1992, these temples exemplify the Angkor period.<br />

The Angkor Wat, created by the Khmer empire<br />

between 900 and 1200, is to date the largest<br />

religious complex in the world. Fraught with<br />

architectural symbolism, the main towers of the<br />

Angkor Wat Temple represent Mount Meru, home of<br />

the gods. The outer walls symbolize the mountains<br />

surrounding the world, and the moats, the oceans.<br />

Temples of the Angkor region are also of great<br />

significance to the Cambodian people. The area is<br />

much more than a temple; it is the sole witness to<br />

their rich history, and an indispensible feature of<br />

their daily lives.<br />

45


Sahra Çölü/Kuzey Afrika<br />

SAHARA DESERT/NORTH AFRICA<br />

Büyük Sahra Çölü, Afrika’nın kuzeyinde, 9<br />

milyon kilometrekare büyüklüğünde dev bir<br />

çöl. Çölü kapsayan Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Fas,<br />

Moritanya, Mali, Nijer, Sudan, Tunus ve Batı Sahra<br />

gibi ülkelerin pek çoğunda çöl safarileri, çöl gezi<br />

ve etkinlikleri düzenleniyor. Fas’ta develerle çöl<br />

turu yapmak, Libya’da çöl ortasındaki terk edilmiş<br />

şehirleri keşfetmek, Nijerya’da çöl safarilerine<br />

katılmak mümkün. Develeriyle, vahalarıyla, kum<br />

tepeleriyle, yakıcı güneşi ve dondurucu geceleriyle<br />

sizleri bekleyen gizemli bir çöl Büyük Sahra. İçinde<br />

bin bir çeşit masallar, hikâyeler ve kim bilir kâğıtlara<br />

yazılmamış ne efsaneler barındırıyor. Siz, sadece<br />

çölden ne istediğinize karar verin yeter!<br />

The Great Sahara Desert is a giant desert of nine<br />

million square kilometers (3.5 square miles)<br />

in north Africa. The Sahara covers parts of several<br />

African nations including Algeria, Chad, Egypt, Libya,<br />

Morocco, Mauritania, Mali, Niger, Sudan, Tunisia<br />

and Western Sahara. Desert safaris, excursion<br />

and activities are organized from many of these<br />

nations, such as desert tours on camels in Morocco,<br />

discovering abandoned cities in the desert in Libya,<br />

or desert safaris in Niger … The Great Sahara is a<br />

mysterious desert that awaits you with its camels,<br />

oases, sand dunes, blazing sun and freezing nights.<br />

It harbors tales of Arabian Nights and who knows<br />

what other unscripted myths and legends. You just<br />

decide what you desire from the desert.<br />

46


Tac Mahal/Hindistan<br />

TAJ MAHAL/INDIA<br />

Fransa için Eyfel, Amerika için Özgürlük<br />

Anıtı neyse Hindistan için de Tac Mahal o.<br />

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan<br />

Tac Mahal, her yıl binlerce turistin akın ettiği, gerek<br />

hikâyesiyle gerek ışıltılı görüntüsüyle dikkatleri çeken<br />

ve ziyaretçileri üzerinde büyük hayranlık uyandıran<br />

harikulade bir mimari yapıt. Bu eşsiz yapının hikâyesi<br />

de mimarisi kadar etkileyici: Moğol İmparatoru Şah<br />

Cihan, 14. kez doğum yaparken vefat eden sevgili<br />

karısı Mümtaz’ın ölümüyle yıkılır. Bir gecede saçları<br />

ağaran Şah Cihan, sevdiği için saçları gibi süt beyaz<br />

mermerden bir anıt mezar yaptırmak için ferman<br />

çıkarır. Yapının mimarları olan Mimar Sinan’ın<br />

talebelerinden Mehmet İsa Efendi ile yapıdaki<br />

yazıları yazan Hattat Serdar Efendi, eserin yapımı<br />

için Şah Cihan tarafından İstanbul’dan davet edilirler.<br />

1630’da inşasına başlanan eser, 22 yıl sonra<br />

tamamlanır.<br />

If the Eiffel tower is symbolic of<br />

France and the Statue of Liberty of<br />

the United States, so is the Taj Mahal<br />

of India. A UNESCO World Heritage<br />

Site, the Taj Mahal is a spectacular<br />

architectural masterpiece that attracts<br />

thousands of visitors each year, and<br />

both its story and its sparkling image<br />

are truly awe-inspiring. The inspiration<br />

behind this unique structure is as<br />

fascinating as its architecture: the<br />

Mughal emperor Shah Jahan is griefstricken<br />

with the death of his wife<br />

Mumtaz during the birth of their 14th<br />

child. Shah Jahan orders a mausoleum<br />

be built in memory of his beloved, using<br />

marble as white as his hair turned<br />

with grief overnight. The architect<br />

Mehmet İsmail Efendi, a pupil of Mimar<br />

Sinan, and calligraphist Serdar Efendi<br />

are summoned by Shah Jahan from<br />

Istanbul to take part in the construction.<br />

Construction begins in 1630 and takes<br />

22 years to finish.<br />

47


GEZGİNİN DÜNYASI/WORLD OF THE EXPLORER<br />

YAZI VE FOTOĞRAFLAR/TEXT AND PHOTOS: Levent Özçelİk<br />

Bir Afrika masalı<br />

An African tale<br />

Cape Town<br />

Hint ve Atlas Okyanusları’nın birleştiği yerde sörf<br />

yapmak, penguenlerle yüzmek, fok ve yunusların dansını izlemek,<br />

dünyanın son noktası Ümit Burnu’na gitmek, dillere destan Masa<br />

Dağı’nda Afrika’yı solumak, yüksek tepelerden paraşütle atlamak,<br />

golf sahalarında golf oynamak, deve sırtında safari yapmak ya<br />

da Büyük Beyaz’la dalmak... Evet, bir Güney Afrika seyahatinde<br />

bunların hepsini yapabilir, hayallerinizin sınırlarını dilediğiniz kadar<br />

zorlayabilirsiniz…<br />

48


Surf where the Indian<br />

and Atlantic Oceans<br />

meet, swim with the<br />

penguins, watch the<br />

dance of the seals and<br />

dolphins, travel to the<br />

end of the world at<br />

the Cape of Good Hope,<br />

breathe in Africa at<br />

the legendary Table<br />

Mountain, skydive from<br />

mountaintops, golf on<br />

stunning courses, go on a<br />

camel safari, or dive with<br />

the Great White Shark...<br />

Yes, you can do all of<br />

these on a trip to South<br />

Africa, pushing the limits<br />

of your dreams as far as<br />

you dare…<br />

49


Dünyanın farklı coğrafyalarından yüzlerce<br />

kişinin köpekbalıklarıyla yüzmek için Güney<br />

Afrika’nın yolunu tuttuğunu biliyor musunuz<br />

İlk duyuşta çılgınca gelen bu fikir, pek çok<br />

insanın hayallerini süslüyor. Bu hayalerinin peşine<br />

takılanlar, her yıl geleneksel olarak Ağustos – Kasım<br />

ayları arasında düzenlenen dalışlarda köpekbalıklarını<br />

yakından görme ayrıcalığını yaşamak için sıraya<br />

giriyor. Kafesten de olsa beyaz köpek balığı ile yüz<br />

yüze gelmek herhalde hayat boyunca yaşanacak<br />

adrenalini en yüksek dalış olmalı! Tabii ki Güney<br />

Afrika’ya gitmek için tek sebep bu değil. Taşı toprağı<br />

altın Güney Afrika, vahşi doğası ve bozulmamış<br />

güzellikleriyle de keşfetme tutkusunun sınırlarını<br />

zorluyor.<br />

Did you know that hundreds of people from different parts of the<br />

world head to South Africa to swim with sharks As eccentric as<br />

it initially sounds, this is an image that many dream of. Those<br />

that pursue this dream enlist in diving expeditions, traditionally held<br />

between the months of August and November each year, to<br />

experience the privilege of a close encounter with sharks.<br />

Even from a cage, coming face to face with a shark is surely<br />

one of life’s adrenaline highs! This is by no means the only<br />

reason to visit South<br />

Africa. South Africa,<br />

paved with gold, invokes<br />

a passion for<br />

discovery with its<br />

wild nature and unspoilt<br />

beauties.<br />

Cape Town sokaklarında kaybolun<br />

GET LOST IN THE STREETS OF CAPE TOWN<br />

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en meşhur kenti olan Cape Town, ülkedeki üç başkentten biri; ayrıca ülkenin en büyük ikinci<br />

kenti. Afrika ve sömürgecilik döneminin etkisiyle İngiliz ve Hollanda kültürlerinin izlerine sahip olan şehir, yakın çevresindeki<br />

dünya çapındaki bağlarıyla da göz dolduruyor. Benzersiz doğasıyla her milletten insanı kendine çeken Cape Town, Masa<br />

Dağı’nın yamaçlarından okyanusa uzanan bir kent. Kentin simgesi olan dağ, Cape Town’ın yanı başında yaklaşık 1600 metreye<br />

yükseliyor. Dağın zirvesine 4 - 5 saatlik bir yürüyüş parkurunu tamamlayarak çıkabilirsiniz. Tabii dilerseniz teleferik yolculuğunu<br />

da tercih edebilirsiniz. 10 dakikalık teleferik yolculuğundan sonra tüm Cape Town, Lions Head tepesi ve Ümit Burnu’na varan<br />

uçsuz bucaksız muhteşem panoramik görüntü ayaklar altına seriliveriyor.<br />

Cape Town, the most renowned city in the Republic of South Africa, is one of three capitals in the country; and also its second<br />

largest city. Carrying traces of British and Dutch cultures under the influence of Africa and the colonial period, the city also<br />

impresses with the world-renowned vineyards in the near vicinity. Cape Town, attracting visitors of all nationalities with<br />

its unparalleled landscape, spills from the Table Mountain to the oceanfront. Table Mountain, the symbol of the city, rises<br />

1600 meters above Cape Town. The peak can be reached on foot via the hiking trail in four to five hours. Or you might prefer<br />

to take the cableway. After a ten-minute ride, the whole of Cape Town, Lion’s Head Mountain, and a breathtaking panorama<br />

extending to the Cape of Good Hope is spread out before you.<br />

50


Doğal hayatla buluşun<br />

MAKE CONTACT WITH NATURE<br />

Cape Town, daha önce görmediğiniz pek çok hayvanla yakınlaşabileceğiniz bir kent. Ümit Burnu’na fazla uzak olmayan Boulders<br />

Beach’te penguenlerle beraber denize girebilirsiniz. Penguen sahili Boulders Beach, Jackass (ya da Afrika Pengueni) türü penguenlerin<br />

bölgedeki en büyük kolonisine ev sahipliği yapıyor. Güneşli yaz günlerinde penguenler kendileriyle beraber yüzmeye ve güneşlenmeye<br />

gelen turistleri hiç yadırgamadan aralarına kabul ediyor. Plajın kuzeyinden kalkan botlarla fok adası Hout Bay’a gidebilir, yüzlerce fok<br />

balığını bir arada görebilirsiniz. Kıyı boyunca devam ederseniz Hermanus’ta dünyanın en büyük memelileri olan balinalarla randevunuza<br />

yetişebilirsiniz. Balinaların soğuk Atlas Okyanusu’ndan sıcak Hint Okyanusu’na geçtiği Ekim-Kasım aylarında bu kıyı adeta bir<br />

balina akvaryumuna dönüşüyor. Deniz canlıları tamam ama “Afrika’dayım, asıl aslan, kaplan, zebra görmek istiyorum” derseniz, Cape<br />

Town’un kuzey kısmındaki safari merkezleri size bu imkânı sunacaktır. Johannesburg yakınlarındaki Kruger Park da bir diğer<br />

safari adresiniz. Zorlu safari maceranızın heyecanını dindirmek için dünyanın en güzel botanik bahçelerinden Kirstenbosch’a<br />

uğrayabilirsiniz. Burası kesinlikle dünyanın en etkileyici botanik bahçelerinden biri. Aynı zamanda kent florasının nasıl yoğun<br />

ve renkli bir ortam yarattığına tanıklık etmek için de bire bir. Masa Dağı’nın doğusunda yer alan bu bahçe, Cape Town’un<br />

en çok turist alan üçüncü bölgesi. Burada, 8 bini Güney Afrika kökenli 22 bin bitki çeşidinin hepsinin adlarını ve özelliklerini<br />

tabelalardan öğrenebiliyorsunuz.<br />

You can come across and indeed make contact with many exotic animals in Cape Town. You may swim with penguins<br />

at Boulders Beach, not far from the Cape of Good Hope. The penguin coast Boulders Beach is home to the<br />

largest colony of Jackass (or African) penguins in the region. They are quite at home with tourists swimming and<br />

sunbathing amongst them during the sunny days of summer. You can catch sight of hundreds of seals in the harbor<br />

of Hout Bay, accessible by ferry. Continuing down the coastline, you arrive at Hermanus in time for your<br />

date with the world’s largest mammals, whales. During the period between October and November, when whales<br />

migrate from the cold waters of the Atlantic Ocean to the warmer Indian Ocean, the coves of Hermanus form a<br />

natural whale aquarium. Apart from marine animals, if you want to see lions, tigers or<br />

zebra, now that you’re in Africa, the safari centers in Northern Cape Town are at your<br />

disposal. Kruger Park near Johannesburg also offers safari trips. Later, to cool off after<br />

your arduous safari adventure, you can stop at one of the world’s most beautiful botanical<br />

gardens, the Kirstenbosch. This is definitely one of the most impressive botanical gardens<br />

in the world, also ideal for witnessing the dense, vivid setting formed by the natural flora.<br />

Situated east of the Table Mountain, this garden is the third most favored tourist attraction<br />

in Cape Town. All 22 thousand indigenous plants, eight thousand of which have a<br />

South African origin, are clearly labeled along with their characteristics.<br />

51


Tarihe kulak verin<br />

LISTEN TO HISTORY<br />

Cape Town’un benzersiz doğasından ayrılmayı başarabilirseniz<br />

kentin müzeleri sizi bir zaman yolculuğuna çıkarmak için<br />

bekliyor olacak. Müzelerde buranın ilk sahipleri olan avcıtoplayıcı<br />

kabilelerin hayatları, Avrupa’dan gelen kâşiflerin<br />

maceraları, insanoğlunun karanlık yüzü kölelik tarihi,<br />

Apartheid rejimine karşı verilmiş demokrasi mücadelesi,<br />

bir anlamda insanlığın geçirdiği tüm evrimler gözler önüne<br />

seriliyor.<br />

Nelson Mandela’sız bir Cape Town yolculuğu düşünülemez.<br />

Bu yüzden yolunuzu bir ara Waterfront Limanı’ndan kalkan<br />

teknelerle Robben Adası’na düşürün. Burası Mandela’nın<br />

27 sene boyunca tutsak olduğu hapishaneye ev sahipliği<br />

yapıyor. Bu müzede sansüre başvurmadan gerçeklerin yalın<br />

ve onurlu bir sunumu yapılıyor; etkilenmemek mümkün değil.<br />

Waterfront Limanı’na döndüğünüzde gün yavaş yavaş sona<br />

ermek üzereyse, buradan güneşin batışını izleyebilir, kıyıdaki<br />

kafelerde içkinizi yudumlayabilirsiniz. Aynı zamanda pek çok<br />

ünlü markaya ev sahipliği yapan Victoria Wharf alışveriş<br />

merkezini de ziyaret edebilirsiniz.<br />

In case you’re able to pull away from Cape Town’s<br />

unique natural landscape, the city’s museums are<br />

awaiting to take you on time travel. The lives of huntergatherer<br />

tribes that were the region’s first settlers, the<br />

adventures of explorers who traveled from Europe,<br />

the history of slavery, the dark face of humanity, the<br />

struggle for democracy against the Apartheid regime;<br />

in a manner of speaking, all phases of human evolution<br />

are on display at these museums.<br />

A trip to Cape Town devoid of Nelson Mandela is<br />

unimaginable. So make sure to take a boat from<br />

Waterfront Harbor to Robben Island, home to the<br />

jailhouse where Mandela was imprisoned for 27 years.<br />

This museum is truly impressive in its uncensored,<br />

unvarnished and dignified reflection of the truth. Upon<br />

your return to the Waterfront Harbor, if the day is<br />

coming to an end, you can opt to watch the sunset right<br />

here, sipping a drink at one of the cafes on the strand.<br />

The Victoria Wharf shopping center, accommodating<br />

many exclusive brands, is also nearby.<br />

Ümit Burnu’nu görün<br />

SEE THE CAPE OF GOOD HOPE<br />

1478’de ilk beyaz kaptan Bartelomoeu Dias Ümit Burnu’nu gördüğünde buraya “Fırtınalar Burnu”<br />

ismini vermiş. Gerçekten de sert rüzgâr buradan hiç eksik olmuyor. Rüzgâra aldırmayıp burnun ucuna<br />

vardığınızda üzerinde “Cape of Good Hope” yazan ve bulunduğunuz yerin enlem ve boylam bilgilerini<br />

içeren abelanın önünde hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Tepedeki deniz fenerinden hem Ümit Burnu hem<br />

de Hint ve Atlas Okyanusları görünüyor. Ümit Burnu yolculuğunuzda yol üzerinde devekuşu ve babunları<br />

doğal ortamlarında görebilirsiniz.<br />

When Portuguese captain Bartolomeu Dias first saw the Cape of Good Hope in 1478, he called<br />

it the “Cape of Storms.” It is indeed perpetually riddled by high winds. When you arrive at the<br />

very tip, regardless of the wind, you can have your photograph taken in front of the plaque<br />

of “Cape of Good Hope,” marking the latitude and longitude of the spot. Both the Cape of<br />

Good Hope and the Indian and Atlantic Oceans can be viewed from atop the lighthouse at the<br />

summit. You will also see ostriches and baboons in their natural habitat along the way.<br />

Lezzet şöleni yaşayın<br />

FEAST OF FLAVORS<br />

Güney Afrika, seyahatine çıkış nedeniniz ne olursa olsun bu fırsatı şarap dünyasının yükselen değeri Güney<br />

Afrika şaraplarını tanımak ve tatmak için kullanmalısınız. Bağlar ve şarapların üretildiği yerler Cape Town<br />

merkezine bir-iki saatlik mesafede. Tek bir yol boyunca sıralanmış bağ evleri ve üretim tesisleri nedeniyle<br />

buraya Wine Route deniyor. Bu çiftliklerde şarap tatma günlerine ve gece boyu süren eğlencelere<br />

katılabilirsiniz. Stellenbosch’da dev çadırda yerel şarapların tadıldığı muhteşem açık büfe yemek sırasında<br />

çiftlik çalışanları şarkı ve dans gösterileriyle ziyaretçilere eşlik ediyor. Bu keyfi hiç olmazsa bir kez<br />

yaşamak gerek. Güney Afrika doğal güzelliklerinin yanı sıra yeme içme konusunda da dünyanın iddialı<br />

şehirlerinden biri. Tadına bakabileceğiniz ilk lezzet; Cape Town için söylersek deniz ürünleri olmalı. Bunun<br />

için en doğru adres yine liman çevresi. İster ufak bir balıkçıda, isterseniz de lüks bir restoranda; artık<br />

seçim size kalmış. Nasıl olsa balığın lezzetinde bir değişiklik olmayacaktır.<br />

Whatever your reason to visit South Africa, take this opportunity to discover and taste the<br />

wines of this emerging region of the wine world. Vineyards and distilleries are only a couple<br />

of hours away from the center of Cape Town. This district is called the Wine Route due to the<br />

vineyards and distilleries clustered along a single path. You can take part in wine tasting<br />

hours and night-long entertainment in these establishments. In Stellenbosch, song and dance<br />

shows of farm workers accompany open buffet dinners in giant tents where local wines are<br />

promoted. This is a pleasure that everybody must experience at least once. Besides its natural<br />

beauty, Cape Town is also one of the most ambitious cities in the world in terms of their cuisine.<br />

The first and foremost flavor to taste in Cape Town is probably seafood, which you will find<br />

plenty of around the harbor. Whether you opt for a small or an upscale restaurant is your<br />

choice entirely. Wherever you end up eating, the fish will taste just as delicious.<br />

52


“Yaşamın Ta Kendisi’’<br />

“Life Itself”<br />

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ile ünlü vahşi doğa fotoğrafçısı ve Sedventure marka<br />

danışmanı Süha Derbent’in fotoğraflarından oluşan “Yaşamın Ta Kendisi” isimli fotoğraf sergisi, 27 Şubat’ta<br />

düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılış kokteyline iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü simalar katıldı.<br />

“Life Itself”, the photography exposition displaying Mustafa V. Koç, the CEO of Koç HoldIng and Süha<br />

Derbent, the wild nature photographer and the brand consultant of Sedventure was launched with a<br />

cocktail party on February 27. An exclusive guest list included distinguished names and notables from<br />

the arts community.<br />

İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde fotoğraf severlerle buluşan “Yaşamın Ta Kendisi”<br />

sergisinin açılışına ünlü vahşi yaşam fotoğrafçısı Süha Derbent ile ev sahipliği<br />

yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, 2006 yılından bu<br />

yana birlikte gerçekleştirdikleri turlarda çektikleri vahşi doğa fotoğraflarını bu<br />

sergi ile bir araya getirmekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mustafa<br />

V. Koç ile gerçekleştirdikleri seyahatlerdeki fotoğrafları sergiliyor olmanın<br />

kendisi için çok anlamlı ve özel olduğunu anlatan Sedventure’ın danışmanı Süha<br />

Derbent, “Yaşamın Ta Kendisi, Mustafa V. Koç ile ilk ortak sergimiz. Mustafa<br />

Bey, Sedventure’ın kuruluşuna da çok büyük destek verdi. Vahşi doğada fotoğraf<br />

çekmenin gizemi, yaşattığı keyif, heyecanını aktarmamıza isim babalığı da yaptı.<br />

Bu serginin tüm doğaseverlere ilham ve cesaret vermesini diliyorum,” dedi.<br />

<strong>Setur</strong> Genel Müdürü Üstün Özbey ise Sedventure programıyla bugüne kadar<br />

birçok kişiye özel, doğa ve fotoğraf seyahati düzenlediklerini belirtirken, “Yaptığımız<br />

seyahatlerin ardından pek çok katılımcılarımız sergi açtı ve bu sayı<br />

giderek artıyor,” dedi. Üstün Özbey, Sedventure projesinde vahşi yaşam fotoğrafçısı<br />

Süha Derbent ile modern zamanın temposundan bunalan günümüz<br />

insanını sıradanın dışına çıkarmak, hakiki olana, doğanın en yalın haline birlikte<br />

dokunabilmek, o çok özel anları sonsuz kılmak adına yola çıktıklarını söyledi.<br />

“Yaşamın Ta Kendisi” fotoğraf sergisi, 27 Mart tarihine kadar İstanbul Atlı Spor<br />

Kulübü’nde fotoğraf severlerin beğenisine sunulacak. Pazartesi günleri dışında<br />

haftanın her günü 11.00 - 19.00 saatleri arasında açık olacak sergide, fotoğrafların<br />

satışından elde edilen gelir Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’na<br />

bağışlanacak.<br />

Mustafa V. Koç, the Chairman of Koç Holding, who co-hosted the “Life Itself” exhibit<br />

at the İstanbul Equestrian Club with nature photographer Süha Derbent,<br />

expressed his pleasure to bring in an exhibition the wild nature photographs<br />

they had been taking together on wild nature excursions since 2006. Süha<br />

Derbent, the consultant for Sedventure, indicated that this occasion, displaying<br />

the photographs they took together with Mustafa V. Koç, was meaningful<br />

and special for him, and went on to say “Life Itself is the first co-exhibition with<br />

Mustafa V. Koç. Mr. Koç provided great support for the formation of Sedventure.<br />

He also came up with the name of the exhibition which we are sure reflects<br />

the mystery of taking photographs in the wild, the joy and the excitement it creates.<br />

I hope this exhibition inspires and encourages all nature lovers.”<br />

<strong>Setur</strong> General Manager Üstün Özbey stated that they had provided many<br />

people with special wild nature photography tours, went on to add “Many of<br />

our participants opened their own exhibitions after their trips and this number<br />

is increasing every day.” Üstün Özbey, said that with the Sedventure project,<br />

along with wild nature photographer Süha Derbent, they wanted to take the<br />

urban individual stressed under the pace of everyday life out of his element and<br />

bring him to what is real, to touch nature in its purest form and to make those<br />

special moments everlasting.<br />

“Life Itself” photography exhibit can be seen until March 27at the İstanbul<br />

Equestrian Club. The exhibition can be visited between 11 a.m. and 7 p.m. every<br />

day except Mondays and the funds generated by the sale of photographs will be<br />

donated to the Turkish Family Health and Planning Foundation.<br />

53


SEKTÖR / SECTOR<br />

“Turizm sektöründe trendleri<br />

ve kaliteyi biz belirliyoruz”<br />

“WE SET THE TRENDS AND QUALITY<br />

STANDARDS IN THE TOURISM SECTOR”<br />

54<br />

Farklı konseptlerde açtığı otellerle turizm sektöründe çıtayı yükselten, kalite<br />

standartlarını belirleyen Rixos Otelleri, 2013 yılını da sektörün önünü açacak yeni yatırım ve<br />

sürprizlerle karşıladı. Rixos Otelleri Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Yıldırım ile 2013<br />

turizm trendlerini, Rixos Otelleri’ni, sosyal sorumluluk projelerini konuştuk; bir turizmcinin<br />

referansıyla planlarınızı etkileyecek seyahat tüyoları aldık…<br />

Raising the bar and establishing quality standards in the tourism industry<br />

with its concept hotels in various locations, Rixos Hotels has greeted the year 2013<br />

with innovative investments and revelations that will pave the way for the sector. We<br />

discussed tourism trends of 2013, Rixos Hotels, and social responsibility projects with Rixos<br />

Hotels Vice President of Sales Erkan Yıldırım; gaining insights from the perspective of a<br />

tourism executive that will shape your travel plans…


Türkiye’nin dört bir yanında farklı konseptlerde açtığı otellerle turizm sektörünün kalite<br />

standartlarını yükselten Rixos, turizmde her daim yenilenmenin öneminin farkında<br />

olarak yatırım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alternatif ve yeni pazarlara yönelik<br />

çalışmalar yürüten Rixos Otelleri, yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da pek çok farklı<br />

ülkede otel yatırımı hayata geçiriyor. Rixos Otelleri Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı<br />

Erkan Yıldırım, Rixos’un hizmet kalitesi, konseptleri ve sürprizleriyle otel açtığı her<br />

destinasyonda çıtayı yükselttiğini, trend yarattığını söylüyor. Yıldırım ile turizm dünyasının<br />

yeni trendlerini, Rixos Otelleri’ni ve 2013 hedeflerini konuştuk.<br />

2012 yılı markanız açısından nasıl geçti, 2013 için hedefleriniz neler<br />

Biz Rixos Otelleri olarak alternatif pazarlar ve segmentlere yönelerek kayıpsız bir yılı<br />

geride bıraktık. 2011’e göre kârlılığımızı % 5 daha arttırdık. 2012’deki gelişmelere<br />

paralel olarak, dünyadaki turizm hareketlerini de göz önüne alıp 2013 için ayağı yere<br />

basan politikalar belirledik. Türkiye pazarında 2012 yılı sonunda ‘erken rezervasyon’<br />

dönemini başlatan ilk otel grubu olduk. Online kanallardan gelecek satışları arttırmak<br />

üzere bu segmentle ilgili pazarlama ve satış faaliyetlerine ağırlık verdik. Tur operatörleri<br />

haricinde bağımsız olarak tanıtım, satış ve haber kaynaklı faaliyetlerimizi yurt içi ve<br />

yurt dışında hız kesmeden devam ettiriyoruz. 2013 yılı için Rixos Grubu genelinde %<br />

6 oranında bir büyüme hedefi öngörüyoruz.<br />

Rixos Türkiye’nin dört bir yanında farklı konseptlerde otellere sahip;<br />

Taksim, Pera, Tekirova, Belek, Ankara, Konya… Sizce Türkiye’ye yapılan bu<br />

yatırımlar, turizm sektörünü ne ölçüde değiştirdi<br />

Rixos Otelleri, ilk başlarda resort otelciliğinde daha sonra da<br />

şehir otelciliğinde gittiği ve otel açtığı her destinasyonda trendi<br />

belirleyen oteller oldu. Antalya’da açtığımız premium üst segment<br />

otellerimiz, birçok yatırımcının dikkatini çekip yüksek fiyatlara da<br />

otel pazarlanabileceğini, satılabileceğini görmelerini sağladı. Rixos’un<br />

gerek fiyat stratejileri gerekse konseptleri hep takip edilir oldu. 2013<br />

için de yine bazı sürprizlerimiz ve ilklerimiz olacak. Bunların en<br />

önemlisi, 20 Mayıs - 15 Eylül döneminde ilk kez Antalya’ya gelecek<br />

olan, çocukların sevgilisi Disney karakterlerinin sahne alacağı orijinal<br />

“Disney Live Çocuk Müzikali”. Belirttiğim dönemde Antalya’da yer alan<br />

Rixos Premium Belek, Rixos Sungate, Rixos Tekirova, Rixos Lares<br />

ve Rixos Downtown Antalya otellerimizde konaklayacak, Türkiye’den<br />

rezervasyon yapacak ailelerin çocuklarına karne hediyesi olarak bu<br />

şovları sunacağız. Bu şovu iki bin kişilik Anfaş Fuar alanında haftada<br />

5 defa, 90 dakikalık seanslar halinde canlı olarak izleme fırsatı<br />

sunacağız.<br />

RIXOS LIBERTAS DUBROVNIK<br />

Rixos, raising quality standards within the tourism sector with the<br />

concept hotels it operates in various locations in Turkey, maintains<br />

its investments at full momentum, cognizant of the significance of<br />

constant innovation in tourism. Implementing endeavors oriented toward<br />

alternative and novel markets, Rixos Hotels is instigating investments not<br />

only in Turkey, but also in many other countries abroad. Rixos Hotels Vice<br />

President of Sales Erkan Yıldırım discloses that Rixos raises the bar and<br />

creates trends in each destination it operates in with its quality of services,<br />

concepts and innovations. We discussed new trends in the tourism<br />

industry, Rixos Hotels, and their 2013 objectives with Yıldırım.<br />

How was the year 2012, and what are your objectives in 2013<br />

Rixos Hotels had a lossless year by targeting alternative markets and<br />

segments. We increased our profitability by 5% compared to 2011. In<br />

parallel with the developments of 2012, and taking into consideration<br />

the trends in world tourism, we determined realistic policies for 2013. We<br />

were the first group of hotels to launch the ‘early reservation’ period in the<br />

Turkish market in late 2012. We focused on marketing and sales activities<br />

in order to enhance sales through the online channel. Besides tour<br />

operators, we maintain the momentum of our domestic and international<br />

activities concerning advertising, sales and publicity. We anticipate a 6%<br />

growth for the Rixos Group in 2013.<br />

Rixos owns hotels with different concepts throughout Turkey;<br />

Taksim, Pera, Tekirova, Belek, Ankara, Konya… How do you think<br />

these investments transformed the tourism sector in Turkey<br />

Rixos Hotels have set the trend in each destination we entered, first in<br />

the resorts segment and then in urban hotel operations. Our premium<br />

upper segment hotels in Antalya drew the attention of many an investor,<br />

demonstrating that hotels can be marketed and sold at a premium<br />

price. Both the pricing strategies and concepts of Rixos have come to be<br />

pursued. We will also have groundbreaking surprises in 2013. Probably the<br />

most important of these is the original “Disney Live Children’s Musical”<br />

featuring beloved Disney characters that is going to be staged for the first<br />

time in Antalya between May 20 and September 15. These shows will be<br />

our end-of-school-year gift to all children staying at our Rixos Premium<br />

Belek, Rixos Sungate, Rixos Tekirova, Rixos Lares and Rixos Downtown<br />

Antalya hotels during that period. The show can be seen live five times<br />

a week at the Anfaş Expo Center which has a seating capacity of two<br />

thousand people, in 90-minute sessions, “free of charge”.<br />

55


RIXOS PREMIUM BODRUM VILLAS<br />

Turizm dünyası her geçen gün değişiyor, genişliyor, zenginleşiyor. Sizce sektör nereye<br />

gidiyor Türkiye, rekabeti bol bir alanda var olmak, fark yaratmak için neler yapmalı<br />

Turizm sektörü, dünyadaki tüm ekonomik krizlere, karışıklıklara rağmen her sene<br />

mutlaka % 2-3 puan da olsa büyüyor ve büyümeye de devam edecek. Çünkü<br />

günümüzün stresli dünyasında insanlar için seyahat etmek artık “bir ihtiyaç” haline<br />

geldi. Ulaşım imkanları arttı ve çetin rekabet nedeniyle fiyatlar daha ekonomik hale<br />

gelmeye başladı. Artık oturduğunuz yerden dünyanın herhangi bir ülkesiyle ilgili<br />

farklı ve uygun fiyatlarda onlarca seçeneğe ulaşabiliyor ve tatilinize hemen karar<br />

verebiliyorsunuz. Türkiye, son 15 sene içerisinde ciddi farklar yaratmaya başladı.<br />

Gerek tarih ve kültür açısından gerekse doğal güzellikleri bakımından gerçekten<br />

bir açık hava müzesi konumundaki ülkemizin alternatif değerleri ve zenginlikleri ön<br />

plana çıkarılmaya başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın yoğun çalışmaları, sağlık<br />

turizminden termal turizme, Anadolu ve kültür turları, sportif faaliyetlerin çeşitliliği,<br />

kongre turizmine yönelik çalışmalar ve tanıtımlar, büyük hacimli Expo’ların alınması<br />

için gösterilen çabalar meyvelerini vermeye başladı.<br />

Turizm yatırımcısı olarak seyahat trendlerini yakından takip ediyor olmalısınız...<br />

2013’te yükselen rotalar hangileri Önümüzdeki yıllarda daha çok hangi coğrafyalar<br />

öne çıkacak<br />

Rixos olarak işletmeye alacağımız veya otel açacağımız destinasyonlara olan talepleri<br />

yakından izliyoruz. Önümüzdeki yıllarda, henüz keşfedilmemiş veya az keşfedilmiş<br />

yerler ön plana çıkmaya başlayacak; Afrika ve Hindistan, Sri Lanka, Ekvator Bölgesi,<br />

Çin, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Vietnam, Kamboçya, Küba, Meksika, Peru, Şili…<br />

Hırvatistan, Türkiye, İspanya, Fransa, Amerika, İtalya, Kuzey Avrupa, Çekoslavakya,<br />

Polonya gibi destinasyonlar da popülaritelerini sürdürecekler.<br />

Tüketicilerin değişen seyahat alışkanlıkları, siz yatırımcıların hedeflerini nasıl etkiliyor<br />

Dünya o kadar hızla değişiyor ki, bu sene belirlediğiniz bir stratejiyi önünüzdeki sene<br />

değiştirmeniz veya yenilemeniz gerekebiliyor. Bizim de Rixos olarak özellikle cruise<br />

işletmeciliği konusunda çalışmalarımız oldu. Bu sene Davos’ta ilk dağ ve kayak<br />

otelimizi devreye sokacağız inşallah. Sağlık turizmi ve termal turizmde de çalışmalar<br />

yapıyoruz. Zira biz bundan 13 sene önce resort otelciliği ile başladık ama şu anda<br />

şehir otelciliğinde işlettiğimiz otel sayımız resort otellerimizin sayısından daha fazla.<br />

Rezidans işletmeciliğine de girdik.<br />

The world of tourism is ever evolving, broadening, prospering.<br />

Where do you think the sector is headed What should Turkey do<br />

to exist, to make a difference in this competitive field<br />

The tourism sector, despite all economic crises and turbulence, keeps<br />

growing and will continue to grow 2 to 3% each year, because traveling<br />

has become a “necessity” in today’s stressful environment. Means<br />

of transportation have become abundant, and stiff competition has<br />

resulted in more economical prices. Spur-of-the-moment holiday<br />

decisions are now possible with various reasonably priced opportunities<br />

in different parts of the world at your fingertips. Turkey has really begun<br />

to make a difference in the last 10 to 15 years. An open-air museum as<br />

you might say, both in terms of historical and cultural resources and<br />

natural assets, our country’s alternative treasures and essence are very<br />

much on the map now. The intensive efforts of the Turkish Ministry of<br />

Culture and Tourism, from health tourism to thermal tourism, Anatolia<br />

tours and culture tours, the diversity of sports activities, endeavors and<br />

promotion of congress tourism, attempts to secure large-scale trade fairs<br />

have started to bear fruit.<br />

As a tourism investor, you must be keeping abreast of travel<br />

trends… What are the emerging tourism destinations of 2013<br />

Which geographies will stand out in the coming years<br />

At Rixos, we keep close tabs on demands for destinations where we will<br />

commence operations or open a hotel. In the near future, unexplored<br />

or underexplored territories such as Africa and India, Sri Lanka, the<br />

equatorial regions, China, India, Brazil, Argentina, Vietnam, Cambodia,<br />

Cuba, Mexico, Peru, Chile will come to the forefront… while destinations<br />

such as Croatia, Turkey, Spain, France, USA, Italy, northern Europe,<br />

Czech Republic, Poland will maintain their popularity.<br />

How do the evolving travel tendencies of consumers influence<br />

your targets as a tourism investor<br />

The world is changing so rapidly that you are sometimes required<br />

to change or renew your strategy from year to year. We at Rixos<br />

56


Son dönemde turizm sektöründe çevreye duyarlı işletmeler ön planda,<br />

suyu, elektriği tasarruflu kullanan, bölge halkını da ekonomik olarak<br />

kalkındırmayı amaç edinen işletmelere sıkça rastlıyoruz…<br />

Bu anlamda yatırımlarınızdan ve hassasiyetlerinizden bahsedebilir misiniz<br />

Sahil kenarındaki otellerimizde, deniz suyunun arıtılarak normal şebeke suyundan<br />

daha temiz bir halde kullanılması, trijenerasyon sistemi ile elektrik ihitiyacının<br />

nerede ise % 70’inin kendi imkanlarımızla üretilmesi, soğutma gruplarından çıkan<br />

ısı enerjisinin değerlendirilerek otelde kullanılan suyun ısıtılması ile LNG kullanımının<br />

nerede ise sıfıra indirilmesi, tüm otel aydınlatma sistemlerinin havuz aydınlatmaları<br />

da dahil led aydınlatmaya döndürülmesi ile % 80’lik bir enerji tasarrufunun<br />

sağlanması, soğuk hava depolarının tamamının merkezi soğutma sistemi ile<br />

çalıştırılması ciddi enerji ve su tasarrufu sağladığımız projelerimizden bazıları…<br />

Bunları destekleyici olarak da almış olduğumuz birçok sertifika ve ödül mevcuttur.<br />

Mesela, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevre dostu otellere verilen “Yeşil<br />

Yıldız” Ödülü, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu, “Başka Bir Dünya<br />

Yok” sloganı ile TÜROFED ve Diversey işbirliği ile iyi çevre uygulaması yapılan<br />

otellere verilen “Beyaz Yıldız Ödülü”, uluslararası standartlarda sahil ve deniz suyu<br />

temizliği ve çevreye duyarlılığı yansıtan “Mavi Bayrak/ Blue Flag” gibi uluslararası<br />

öneme sahip sertifika ve belgeler ne kadar “çevreye duyarlı” işletmeler olduğumuzu<br />

gösteren uygulamalarımızdan bazıları.<br />

Biraz da sizin seyahat alışkanlıklarınızdan bahsedelim…<br />

Acaba siz nasıl tatillerden hoşlanırsınız<br />

Tüm yıl yoğun tempoda çalışan birisi olduğum için genellikle kısa tatiller<br />

yapabiliyorum. 3-4 günü geçmiyor benim tatillerim. Fırsat buldukça tekne turu<br />

yapmaya veya daha butik destinasyonlara ve otellere gitmeye çalışıyorum. Açıkçası<br />

kafamı dinlemek, gürültüden ve kalabalıktan uzak kalmak istiyorum. Otantik yerler<br />

beni cezbediyor. Bu sene inşallah fırsatım olursa mutlaka Afrika’da bir safariye<br />

katılmayı veya Küba, Goa ya da Hainan Adası’na gitmeyi çok istiyorum. <strong>Setur</strong> da<br />

yeni markası Sedventure ile alışılmışın dışında seyahat seçenekleri sunmaya başladı.<br />

İnsanlar farklı yerler ve farklı maceralar yaşamak istiyorlar artık. Değişik alternatifler<br />

ve ürünler sunan şirketler ister turizm seyahat acentesi olsun, ister otel olsun her<br />

zaman lider olmaya ve lider kalmaya devam edeceklerdir.<br />

<strong>Setur</strong> sizin önemli iş ortaklarınızdan biri. <strong>Setur</strong> hakkında neler söylemek istersiniz<br />

<strong>Setur</strong>, gerek marka imajı ve algısı gerekse misafir portfoyü bakımından Rixos<br />

Grubu’nun ana partnerlerinden birisi haline geldi. Kullandığımız pazarlama ve iletişim<br />

kanalları birbiri ile çok iyi örtüşüyor ve direkt ortak hedef kitleye yönelik birçok<br />

çalışmaları rahatlıkla beraber yürütebiliyoruz. 2013 yılında da yine ortak birçok<br />

projeye ve tanıtım faaliyetlerine imza atıyoruz. Şu an erken rezervasyon döneminde<br />

de bir önceki yıla göre % 26’lık bir büyüme yakaladık karşılıklı olarak. Kısacası<br />

<strong>Setur</strong> ve Rixos markaları birbiriyle çok iyi örtüşüyor…<br />

have commenced efforts particularly in cruise management. This<br />

year, we hope to open our first mountain ski resort in Davos. We also<br />

have endeavors in the areas of health tourism and thermal tourism.<br />

We started off with resort management 13 years ago, but currently<br />

have more urban establishments. We have also instigated residence<br />

management.<br />

Eco-friendly enterprises with reduced water and energy<br />

consumption that also aspire to promote local economical<br />

development have recently come to the foreground in the<br />

tourism sector… Can we talk about your investments and<br />

sensibilities regarding this issue<br />

We have several projects in place that target reduced energy and water<br />

consumption; we desalinate sea water in our coastal hotels, we produce<br />

nearly 70% of our electricity through our trigeneration system, heating<br />

our water with the waste heat from our cooling groups and thus reducing<br />

LNG usage nearly to nil, we have elicited nearly 80% energy savings<br />

by using LED lighting in all our hotels including swimming pools, we<br />

operate all freezer rooms through the central cooling system… We have<br />

several certificates and awards that support these initiatives and vouch<br />

for the “environmentally-friendly” management of our facilities; for<br />

example, the “Green Star” award for sustainable tourism by the Ministry<br />

of Culture and Tourism, ISO 14001 Environmental Management System<br />

Certification, the “White Star Award” bestowed by TÜROFED and<br />

Diversey for good environmental practices in the hospitality industry<br />

with the slogan “No Other World”, and the “Mavi Bayrak/ Blue Flag” ecolabel<br />

that indicates beach and sea water cleanliness and eco-sensibility<br />

in accordance with international standards.<br />

Let’s talk about your personal travel habits…<br />

What sort of holiday do you enjoy<br />

I usually have short holidays, as I have a year-round intensive work<br />

schedule. I can seldom get away for more than 3-4 days. On these short<br />

recesses, I prefer boat cruises and boutique hotels in more intimate<br />

destinations. To be honest, I try to stay away from the crowds and the<br />

hubbub for some quiescence. Authentic locations captivate me. This<br />

year, my plan is to go on an African safari or visit Cuba, Goa or Hainan<br />

Island. <strong>Setur</strong> has started to offer exotic travel opportunities with<br />

their new brand, Sedventure. More and more, people are looking for<br />

uncommon locations and different adventures. Companies that offer<br />

unique alternatives and products, be it tourism travel agencies or hotels,<br />

will always be the leaders in their segment.<br />

RIXOS SHARM EL SHEIKH<br />

<strong>Setur</strong> is one of your major business partners.<br />

Would you like to comment on <strong>Setur</strong><br />

In terms of both brand image and brand perception, and their guest<br />

portfolio, <strong>Setur</strong> has become one of the leading partners of the Rixos<br />

Group. The marketing and communications media we employ mesh<br />

well together, and we are able to jointly conduct many activities directly<br />

targeting a common audience. In 2013 also, we plan several mutual<br />

projects and publicity actions. Currently we have achieved a 26%<br />

growth in early reservations compared to the same period last year. In<br />

summary, the <strong>Setur</strong> and Rixos brands are in perfect correlation with<br />

each other…<br />

57


YAŞAM/LIFE<br />

YAZI/TEXT: GÖKÇE ÇİÇEK ÇETİN<br />

FROM LITERARY LOVES TO<br />

ETERNAL LOVE…<br />

Edebi aşklardan<br />

ebedileşen<br />

aşklara…<br />

İnsanoğlunun aşkla<br />

imtihanı var oluşundan<br />

bu yana devam ediyor;<br />

ancak biz modern dünya<br />

insanları galiba daha çok<br />

dertliyiz bu konuda; aşk’tan<br />

değil de, aşksızlıktan…<br />

Hani dünya küresel, aşk<br />

kırgın desek yeridir. Yaşlı<br />

dünyamız bir Sevgililer<br />

Günü’ne daha tanıklık<br />

etmişken gönüllerdeki<br />

“aşk olsun” dilekleri de<br />

bir kez daha yineleniyor…<br />

“Seviyor, sevmiyor; seviyor,<br />

sevmiyor..” Taç yapraklar<br />

ne söyleyecek bilinmez ama<br />

gönül aşk istiyor, orası<br />

muhakkak…<br />

THE TRIALS OF MANKIND<br />

OVER LOVE ARE AS OLD<br />

AS TIME ITSELF BUT<br />

WE, INHABITANTS OF<br />

THE MODERN WORLD,<br />

SEEM TO SUFFER MORE;<br />

NOT FROM LOVE PER SE,<br />

BUT RATHER THE LACK OF<br />

LOVE… IT CAN ALMOST BE SAID<br />

THAT THE WORLD IS GLOBALIZED,<br />

AND LOVE HAS BEEN OFFENDED.<br />

WHILE OUR OLD MOTHER EARTH<br />

EMBRACED YET ANOTHER<br />

VALENTINE’S DAY, HEARTFELT<br />

“LET THERE BE LOVE” WISHES ARE<br />

REPEATED ONCE AGAIN… “LOVES<br />

ME, LOVES ME NOT; LOVES ME,<br />

LOVES ME NOT…” WHO KNOWS<br />

WHAT THE FLOWER PETALS WILL<br />

SAY, BUT THE HEART DESIRES<br />

LOVE, THAT’S FOR SURE…<br />

öneriyor<br />

recommends<br />

Siz de aşk konusunda şanslı olanlardansanız; yani kucaklayacak,<br />

aklını çelecek, birlikte yollara düşecek bir sevgiliniz varsa <strong>Setur</strong>’un<br />

sunduğu tur seçeneklerine mutlaka göz atmalısınız. Biz unutulmaz<br />

bir romantizm için ilham veriyoruz, gerisi size kalmış!<br />

IF YOU ARE ONE OF THOSE THAT ARE LUCKY IN LOVE; IN OTHER<br />

WORDS, IF YOU HAVE A SPECIAL SOMEONE WHO EMBRACES<br />

YOU, SEDUCES YOU, AND WHOM YOU CAN HIT THE ROAD WITH,<br />

THEN YOU HAVE TO LOOK OVER THE TOUR ALTERNATIVES<br />

SETUR HAS TO OFFER YOU. WE PROVIDE THE INSPIRATION FOR<br />

UNFORGETTABLE ROMANCE; THE REST IS UP TO YOU!<br />

www.setur.com.tr<br />

58


Platon’un “En tehlikeli ruh hastalığı” olarak<br />

gördüğü aşk, herkesi farklı sarıyor ve farklı<br />

yerlere savuruyor diye başlayabiliriz aşk’la<br />

ilgili bir yazıya. Dolayısıyla her aşk kendine<br />

özgüdür ve her âşık da kendi aşkından mütevellit<br />

olur diyebiliriz. Şimdilik işin felsefesini bir<br />

kenara bırakıp iz bırakan aşkların izini sürerek<br />

insanoğlunun aşk macerasına bir göz atalım...<br />

Aşk bir tutkudur, yakar dersek, Paris ile<br />

Helen’in aşkı gelir hemen akla. Paris, güzel<br />

Helen’in aşkı uğruna “altın elma”yı Afrodit’e<br />

vermekle kalmaz, onu kocası Menelaos’un<br />

elinden alıp Troya’ya kaçırır. Sonrasını zaten<br />

biliyorsunuz: öfke, intikam, savaş, kıyamet.<br />

Tutku her zaman yıkım getirmez elbette. Aşkını<br />

ölümsüzleştirirken âşık olunacak eserler ortaya<br />

koyanlar vardır bir de. Şah Cihan’ın, büyük bir<br />

aşkla sevdiği eşi Ercümend Banu Begüm’ün<br />

doğum sırasında ölümü üzerine, onun anısına<br />

yaptırdığı Tac Mahal aşkın dünyadaki en güzel<br />

simgesidir kuşkusuz.<br />

W<br />

e can start this article on love by stating<br />

that love, defined by Plato as “the<br />

most dangerous mental disease”, enfolds<br />

one in different ways and scatters each and<br />

every one of us to different places. Each love<br />

affair is thus the only one of its kind, and<br />

each lover is born of his own love. Let’s<br />

leave aside the philosophy of love<br />

for the time being, and take a look<br />

at man’s quest for love in the<br />

footprints of memorable love<br />

affairs …<br />

When we say love is passion and it burns,<br />

the first liaison that comes to mind is<br />

the love between Paris and Helen. Paris<br />

not only surrenders the “golden apple”<br />

to Aphrodite for the sake of Helen’s love,<br />

he also kidnaps her from her husband<br />

Menelaus and brings her to Troy. You<br />

know the rest: rage, revenge, war, and<br />

apocalypse. Of course, passion doesn’t<br />

always lead to destruction. There are also<br />

those who create endearing works of art<br />

aiming to immortalize their love. The Taj<br />

Mahal, commissioned by Shah Jahan in<br />

remembrance of his beloved wife Arjumand<br />

Bano Begum upon her death while giving<br />

birth, is undeniably the ultimate symbol of<br />

love throughout the world.<br />

59


Speaking of monumental love, one cannot<br />

leave out Romeo and Juliet. Even though<br />

the ending is not a desirable one, everyone<br />

seeks such a passionate love in their lives.<br />

The love story between two young people<br />

from feuding families is actually a familiar<br />

story. Bu when the story comes from<br />

Shakespeare and turns into a dramatized<br />

poem, the beauty of love is somehow<br />

magnified. When Juliet asks how he entered<br />

their garden, doesn’t Romeo’s reply make you<br />

eager to surrender to love “With love’s light<br />

wings did I o’er-perch these walls; For stony<br />

limits cannot hold love out, And what love<br />

can do, that dares love attempt; Therefore<br />

thy kinsmen are no stop to me.”<br />

Simgeleşmiş aşklardan bahsedip de Romeo ve Juliet’i<br />

atlamak olmaz. Keza hemen herkes, sonunu pek<br />

arzulamasa da böylesine tutkulu bir aşkı arar hayatında.<br />

Birbirine düşman iki ailenin gençlerinin birbirini sevmesi<br />

pek aşina olduğumuz bir hikâye aslında. Ama öykü<br />

Shakespeare’in kaleminden çıkıp sahnelenen bir şiire<br />

dönüşünce aşkın güzelliği de ikiye katlanıyor sanki.<br />

Juliet, bahçelerine nasıl girdiğini sorduğunda, Romeo’nun<br />

verdiği şu yanıttan sonra insanın kendisini aşkın kollarına<br />

bırakası gelmiyor mu “Aşkın hafif kanatlarıyla aştım bu<br />

duvarları/Durduramaz sevgiyi çünkü taştan sınırlar/Hem<br />

aşkın isteyip de başaramadığı ne var/Engel olamaz bana<br />

bu yüzden akrabalar.”<br />

60


Peki ya aşk tek<br />

taraflı olursa<br />

WHAT IF LOVE IS ONE-SIDED<br />

Aşk birini için için yakarken, bu diğerinin umurunda<br />

olmazsa Eritir aşığı aşk, yok eder bu defa.<br />

Goethe’nin şaheseri “Genç Werther’in Acıları”nda,<br />

Lotte’sine öbür dünyada kavuşacağını uman<br />

Werther’i intihara götüren de bu çaresizlik halidir<br />

işte. İnsan yalnızca platonik aşk yüzünden çaresiz<br />

kalmıyor. Aşk bazen de en yasak haliyle çıkar<br />

karşımıza. Tolstoy’un “Anna Karenina”sı, Flaubert’in<br />

“Madam Bovary”si ve “Aşk-ı Memnu”nun Bihter’i<br />

direnebildi mi ki bu güçlü duyguya Ve sonrasında<br />

kendilerine kucak açan ölüme Yani, bu yolda<br />

galipler mağlup aslında.<br />

Bazen aşkın kendisi yetmez sevgiliyle bir olmaya.<br />

Ayrı düşeriz sevgiliden, aşkınsa kölesi oluruz.<br />

Maurois’in “İklimler” adlı romanı buna güzel bir<br />

örnek. Kitapta, bir erkeğin, Philippe’in, seven ve<br />

sevilen olarak büründüğü iki farklı kişilik tüm<br />

çelişkileriyle seriliyor gözler önüne. İlk karısı<br />

güzeller güzeli, uçarı Odile’e duyduğu aşk onu<br />

paranoyak yapıyor. Diğer yandan, aşkı uğruna kendi<br />

kişiliğinden vazgeçen ikinci karısı İsabelle’i deyim<br />

yerindeyse süründüren bizzat kendisi oluyor.<br />

Yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, tüketiyor ve dahası aşk<br />

asla huzur vermiyor. Ahmet Hamdi Tanpınar “Huzur”<br />

adlı romanında böyle bir aşkı anlatıyor. İki adam,<br />

Mümtaz ve Suat, Nuran’a âşıktır; Nuran ise kalbinin<br />

kapılarını Mümtaz’a açmıştır. Buna dayanamayan<br />

Suat kendini asarak intihar eder. Doğal olarak<br />

ölümün gölgesi düşer aşklarına ve aşkın varlığı<br />

yürekte dinmeyen bir sızıya dönüşür ki ne mutluluk<br />

ne de huzur bırakır hayatlarında.<br />

What if someone is burning with love and the<br />

other side is indifferent Love just melts the<br />

lover and destroys him. It is this state of despair<br />

that leads Werther to commit suicide with the<br />

hope that he will meet his Lotte in the other<br />

world in Goethe’s masterpiece ‘The Sorrows of<br />

Young Werther’. It is not only platonic love that<br />

can lead to despair. Sometimes love comes our<br />

way in the most illicit forms. Tolstoy’s Anna<br />

Karenina, Flaubert’s Madam Bovary, and Bihter<br />

in Aşk-ı Memnu (Forbidden Love)… could any<br />

of them resist this strong feeling Or the death<br />

embracing them at the end In other words, the<br />

winners in this game are actually the defeated.<br />

Sometimes love itself is not sufficient to be<br />

with the lover. We fall apart from the lover,<br />

but nevertheless become the slave of love. The<br />

novel Climats by Maurois constitutes a good<br />

example. In the book the dilemma of one man,<br />

Philippe, in two different characters, as a man<br />

both loved and loving, is displayed with all<br />

its contradictions. His love for the beautiful,<br />

frivolous Odile, his first wife, makes him<br />

paranoid. Whereas he himself is the one that<br />

makes life miserable for his second wife, Isabelle,<br />

who has almost given up her own identity for the<br />

sake of their love.<br />

It burns, destroys, kills, consumes, and<br />

furthermore, love never gives peace. Ahmet<br />

Hamdi Tanpınar, in his novel ‘Huzur’ (A Mind<br />

at Peace) tells the story of such a love affair. Two<br />

men, Mümtaz and Suat, are in love with Nuran;<br />

and Nuran has opened her heart to Mümtaz.<br />

Suat, not able to tolerate this, commits suicide.<br />

Naturally, the shadow of death haunts their<br />

love, and love becomes<br />

a ceaseless pain in<br />

their hearts, leaving<br />

them no happiness<br />

or peace.<br />

61


Aşk çoğu kez tutkulu bir mücadeledir…<br />

LOVE IS MOSTLY A PASSIONATE STRUGGLE…<br />

Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna”sında,<br />

romanın kahramanı Raif Efendi’nin sevdiği kadına,<br />

Kürk Mantolu Madonna’sına ulaşmak adına yaptıkları,<br />

aşkın ruha o eşsiz dokunuşu, ardından gelen<br />

kaybediş ve umutsuzluk ne de güzel özetler bunu.<br />

Hele o dokunaklı son satırlar yok mu “Niçin rüzgârlı<br />

sonbahar akşamlarında, sessizce yan yana yürüyerek<br />

ruhlarımızın konuştuğunu dinlemiyoruz Niçin<br />

yanımda değilsin”<br />

Dizelere, mektuplara dökülmüş ve böylece<br />

ebedileşmiş bir diğer aşk da Nazım Hikmet’in<br />

Piraye’ye olan aşkıdır. Yok yere içine tıkıldığı<br />

mapushane duvarlarını,<br />

geceleri karısını<br />

düşleyip ona şiirler<br />

yazarak yıkıp aşan<br />

Nazım, her şey gibi aşka da büyülü bir şekilde<br />

dokunuyor: “Kitap okurum; içinde sen varsın/Şarkı<br />

dinlerim: içinde sen/Oturdum ekmeğimi yerim:<br />

karşımda sen oturursun/Çalışırım: karşımda sen.”<br />

Anladık ki, aşk yakıyor, yakıp yıkıyor, acıtıyor, can<br />

alıyor, bekletiyor, bazen hiç gelmiyor, geldiği gibi<br />

gittiği de oluyor ve ne onunla ne de onsuz yaşanıyor.<br />

Ama bir de öyle aşklar var ki, kendisini âşıkların<br />

cansız bedenlerinde ölümsüz kılıyor. “Yakında 82<br />

yaşında olacaksın. Boyun 6 santim kısaldı, olsa olsa<br />

45 kilosun ve hâla güzel, çekici, arzu uyandırıcısın.<br />

58 yıldır birlikte yaşıyoruz ve ben seni her<br />

zamankinden çok seviyorum.” Andre Gorz sevgilisi, yol<br />

arkadaşı Dorine’e yazdığı “Son Mektup”a bu sözlerle<br />

başlıyor. Hayatları boyunca yeryüzündeki haksızlıklar<br />

karşısında sessiz kalmayıp mücadele etmeyi seçen<br />

Gorz ve Dorine, Dorine’in uzun yıllar süren acı verici,<br />

onulmaz hastalığının ardından tam anlamıyla radikal<br />

bir karar almak zorunda kalıyor: kendi hayatlarına<br />

son verme haklarını kullanmak… Çünkü her ikisi de<br />

yaşamda olduğu gibi ölümde de ayrılmak, “diğerinin<br />

ölümünden sonra yaşamak” istemiyor.<br />

62


All that the main hero Raif does to reach his<br />

love, the unique touch of love on the soul,<br />

and the following loss and despair are quite<br />

beautifully expressed in Sabahattin Ali’s<br />

novel Kürk Mantolu Madonna (Madonna<br />

in a Fur Coat). Especially the last sentences<br />

are very touching; “Why don’t we walk side<br />

by side and listen to our souls speaking in<br />

the windy autumn evenings Why aren’t you<br />

with me” One other love that has become<br />

immortalized in poems and letters is Nazım<br />

Hikmet’s love for Piraye. Nazım, who was<br />

imprisoned in vain, transcended the prison<br />

walls by dreaming about his wife and writing<br />

her poems, every night between the hours<br />

nine to ten; he touches love, as he does mostly<br />

everything, in a most spelling manner:<br />

“I read a book; you are inside/ I listen to a<br />

song; there you are/ Sat down to have my<br />

bread; you’re sitting before me/ I work; you<br />

are there.”<br />

We gather that love burns, destroys, hurts,<br />

kills, keeps us waiting, sometimes never<br />

arrives, and if it does can leave as quickly<br />

as it came, and life is hard with or without<br />

it. But on the other end, there are some love<br />

affairs in which a person becomes immortal<br />

in the dead body of a lover. “You will soon be<br />

82. You have shrunk six centimeters and you<br />

weigh just 45 kilos and you are still beautiful,<br />

gracious and desirable. It is now 58 years that<br />

we have lived together and I love you more<br />

than ever.” These are the first sentences of<br />

the “Last Letter” written by Andre Gorz to<br />

his lover and life companion Dorine. Gorz<br />

and Dorine had chosen to struggle against<br />

injustice throughout their lives, but Dorine’s<br />

excruciating incurable illness obliged them to<br />

take a radical decision: to use their rights to<br />

end their own lives… Because neither of them<br />

wanted to part in death, or survive the other<br />

one’s death.<br />

63


Bütün bunlardan sonra, ister istemez soruyor insan: Aşk<br />

nedir İşte tam da bu noktada, “Selvi Boylum Al Yazmalım”<br />

geliyor aklımıza. Asya, yüreğini yazması gibi ala çalan<br />

büyük aşkı İlyas ile kendisine kıymet, çocuğuna emek veren<br />

Cemşit arasında kaldığı o müthiş sahnede kendince veriyor<br />

bu sorunun cevabını. Ama her aşk farklıdır ve her âşık farklı<br />

yaşar aşkı. Dolayısıyla tek bir cevap bulup çıkarmak kolay<br />

değil. Bu durumda galiba en iyisi İtalo Calvino’ya kulak<br />

vermek: “İnsan olan, aşkın gittiği yere kadar gider; bizim ona<br />

tanıdığımız sınırlardan başka sınırları yoktur.”<br />

All this makes one ask: What is love And at this point we<br />

remember Selvi Boylum Al Yazmalım (Turkish film based<br />

on Aitmatov’s short story The Girl with the Red Scarf).<br />

Asya reaches her own answer in the scene where she has<br />

to choose between her lover İlyas, red in her heart as<br />

her kerchief, and Cemşit, who has cared for her son and<br />

respected her. But each love is different and every lover<br />

experiences love differently. Therefore, there is no one<br />

answer. . At this point, it might be best to hear what Italo<br />

Calvino says: “Being human is to follow love; there are no<br />

limits to it, except the ones we establish.”<br />

64


SANAT/ART<br />

YAZI/TEXT: İPEK DOĞAN<br />

Sanat dünyasının<br />

rekortmenleri<br />

Record-setters in the world of art<br />

Bugün paha biçilemeyen onlarca tablo müzelerde korunuyor ancak dünyada rekor fiyatlarla<br />

gerçekleşen müzayedeler de yapılıyor. Sanata değer biçilip biçilemeyeceği tartışmaya açık<br />

bir konu; ama Picasso’nun, Renoir’in, Klimt’in, Van Gogh’un pek çok eseri bu müzayedeler<br />

sonucunda yeni sahiplerine kavuştu. İşte, müzayedelerin en değerli tabloları…<br />

Notwithstanding the numerous priceless paintings are on exhibit in museums, auctions see<br />

sales in record figures. Whether art can be evaluated is a matter of controversy; in the<br />

meantime, any number of masterpieces by Picasso, Renoir, Klimt, Van Gogh have been acquired<br />

by their new owners in these auction sales. Here are the most valuable among them…<br />

Dünyanın en pahalısı: “İskambil Oynayanlar”<br />

THE MOST VALUABLE IN THE WORLD: “THE CARD PLAYERS”<br />

Modern sanatın babası olarak bilinen Fransız postempresyonist<br />

ressam Paul Cezanne’ın “İskambil Oynayanlar”<br />

isimli yapıtı, geçtiğimiz yıl Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halifa<br />

El Tani tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Sanata<br />

yepyeni bir yol açan Cezanne’ın 19. yüzyılın sonuna ait eseri,<br />

250 milyon dolarla dünyanın en pahalı sanat eseri unvanını da<br />

kazanmış oldu. Uzun zamandır tabloyu koleksiyonunda tutan<br />

Şeyh Hamid bin Halifa El Tani’nin bu eseri, yeni inşa edilen<br />

Katar Ulusal Müzesi’ne kazandırmak için bu kadar büyük bir<br />

rakamı gözden çıkardığı söyleniyor. Paul Cezanne’ın diğer en<br />

önemli dört eseri Paris’teki d’Orsay Müzesi’nde, New York’taki<br />

Modern Sanatlar Müzesi’nde, Londra’daki The Courtauld<br />

Enstitüsü’nde ve Philadelphia’daki Barnes Vakfı’nda görülebilir.<br />

“The Card Players” by the French post-impressionist painter Paul Cézanne, hailed as the father of modern art, was<br />

purchased for 250 million US dollars by Qatar emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani last year. The painting by<br />

Cézanne, painted at the turn of the 20th century, thus earned the title of the world’s most expensive work of art.<br />

Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani is said to have purchased the painting to be put on show in the Qatar National<br />

Museum. There are four other Cézanne Card Players in the series; they are in the collections of the Musée d’Orsay<br />

in Paris, the Metropolitan Museum of Art in New York, the Courtauld Institute of Art in London, and the Barnes<br />

Foundation in Philadelphia.<br />

66


Rekorun bir diğer sahibi: “No. 5”<br />

ANOTHER RECORD-SETTER: “NO. 5”<br />

Soyut dışavurumcu hareketin önde<br />

gelen sanatçılarından Jackson<br />

Pollack’ın başyapıtlarından, 1948 tarihli<br />

“No. 5” resmi, 140 milyon dolara<br />

satın alınmasıyla uzun yıllar sanat<br />

dünyasındaki “en pahalı tablo” rekorunu<br />

elinde tuttu. Pollock’un kendine özgü<br />

akıtma ve damlatma tekniğiyle yaptığı<br />

tablonun, 2006 yılında Sotheby’s<br />

tarafından düzenlenen bir müzayedede,<br />

Hollywood’un eğlence dünyası<br />

patronlarından David Geffen tarafından<br />

adı açıklanmayan bir alıcıya satıldığı<br />

biliniyor. Soyut izlenimcilik ekolünün<br />

başyapıtları arasında sayılan tablo, özel<br />

bir koleksiyona ait olduğu için ne yazık<br />

ki görmeniz mümkün değil. Ancak<br />

sanatçının diğer eserleri Museum of<br />

Modern Art New York’ta görülebilir.<br />

“No. 5”, the most famous painting<br />

by Jackson Pollock, one of the<br />

leading contributors of the abstract<br />

expressionist movement, held<br />

the record of fetching the world’s<br />

highest price for a painting with<br />

$140 million for years. The sale<br />

of the painting, bearing Pollock’s<br />

authentic dribbling, smearing and<br />

flinging technique, was brokered<br />

by Sotheby’s in 2006 to an<br />

unidentified buyer from its former<br />

owner David Geffen, executive<br />

of a vast Hollywood-based<br />

entertainment empire. Dubbed<br />

one of the masterpieces of the<br />

abstract expressionist movement,<br />

the painting cannot be viewed as it<br />

is part of a private collection. But<br />

several of the artist’s artwork can<br />

be seen at the Museum of Modern<br />

Art in New York.<br />

67


Çiçeği burnunda rekortmen: “Çığlık”<br />

THE BRAND-NEW RECORD-SETTER: “SCREAM”<br />

Geçtiğimiz yıl New York’ta açık artırmaya çıkarılan Norveçli ressam Edvard Munch’un “Çığlık”<br />

isimli tablosu, 119 milyon 922 bin dolara alıcı buldu. Kırmızı bir gökyüzü altında kafasını tutarak<br />

çığlık atan bir figürü resmeden tablo, bu satışla dünyanın en pahalı sanat eserleri arasında<br />

üst sıralara yerleşti. Birçok yapım ve esere ilham kaynağı olan tablo, insanoğlunun kaygısını<br />

anlatmasıyla biliniyor. Ekspresyonizmin en güçlü eserlerinden biri olarak kabul edilen “Çığlık”<br />

veya orijinal ismiyle “Skrik”, 1895 tarihinde yapıldı. New York Metropolitan Sanat Müzesi ve<br />

Modern Sanat Müzesi’nin yönetim kurulunda da görev yapan iş adamı Leon Black’in satın aldığı<br />

başyapıtı, herhangi bir müzeye bağışlayıp bağışlamayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak<br />

Çığlık’ın diğer üç orijinal uyarlaması, Norveç’teki müzelerde sergileniyor.<br />

Norwegian painter Edvard<br />

Munch’s “The Scream” was<br />

auctioned in New York for $119.9<br />

million last year. Depicting<br />

a figure under a crimson<br />

sky holding his head with an<br />

expression of anguish, the<br />

painting thus took one of the top<br />

spots in the list of most expensive<br />

artworks. An inspiration for<br />

many a production, the painting<br />

is known to represent mankind’s<br />

anxiety. Acknowledged as one<br />

of the most powerful works of<br />

expressionism, “The Scream”<br />

(“Skrik” in Norwegian) was<br />

completed in 1893. It is not<br />

clear whether the painting will<br />

be donated to any museum by<br />

its new owner Leon Black, a<br />

businessman who also serves<br />

on the boards of the New York<br />

Metropolitan Museum of Art<br />

and the Museum of Modern Art.<br />

Munch made four versions of “The<br />

Scream”, the other three of which<br />

are in Norwegian museums.<br />

68


Müzayedelerin vazgeçilmezi: Picasso<br />

REQUISITE OF ALL AUCTIONS: PICASSO<br />

Artworks that draw the most<br />

attention at auctions, besides<br />

their popularity in museums, are<br />

by Pablo Picasso, one of the most<br />

impressive artists of the 20th<br />

century. “Garçon à la Pipe” was<br />

sold for $104.1 million; “Nude,<br />

Green Leaves and Bust” for $106.5<br />

million; and “Dora Maar au Chat”<br />

for $95 million… These three<br />

works of art are on the list of the<br />

world’s most valuable paintings.<br />

Picasso’s “Nude, Green Leaves<br />

and Bust”, in which he portrayed his mistress and muse Marie-Thérèse<br />

Walter, was painted in a single day in at Normandy in 1932. “Garçon à la<br />

Pipe” (Boy with a Pipe) was painted during Picasso’s famous “Rose Period”.<br />

“Dora Maar au Chat” (Dora Maar with Cat), painted in 1941, depicts<br />

Picasso’s lover Dora Maar. Picasso, who developed the Cubism movement<br />

together with Georges Braque, is possibly the most fortunate painter in the<br />

art world. Contrary to many famous painters, the works of Picasso rose to<br />

prominence, were exhibited, gained entrance into museums, and were sold<br />

for large sums, all in his lifetime.<br />

Müzelerdeki popülerliğinin yanı sıra<br />

müzayedelerde de en çok ilgi gören<br />

sanat eserleri 20. yüzyılın en etkileyici<br />

sanatçılarından Pablo Picasso’nun imzasını<br />

taşıyor. “Pipolu Çocuk”, 104.1 milyon dolar;<br />

“Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst” 106.5<br />

milyon dolar; “Kedili Dora Maar”, 95 milyon<br />

dolar… Bu üç eser, dünyanın en pahalı 10<br />

tablosu listesinde yer alıyor. Picasso’nun,<br />

sevgilisi ve esin perisi Marie-Therese Walter’i<br />

betimlediği “Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst”<br />

adlı yapıtı, 1932 yılında Normandiya’da tek<br />

bir günde tamamlanmıştı. “Pipolu Çocuk” adlı<br />

tablosu sanatçının ünlü “pembe dönemi”ne<br />

ait bir eser. 1941 yılında yapılan “Kedili Dora<br />

Maar” adlı tablo ise Picasso’nun sevgilisi<br />

Dora Maar’ın bir portresi. Arkadaşı Georges<br />

Braque ile birlikte Kübizm akımının temelini<br />

atan, geliştiren Picasso, sanıyoruz ki sanat dünyasının en şanslı<br />

ressamı. Çünkü pek çok ünlü ressamın aksine Picasso’nun<br />

yapıtları yaşadığı dönemde ünlendi, sergilendi, müzelere kabul<br />

edildi ve çok büyük paralara alıcı buldu.<br />

69


Amerika’nın Mona Lisa’sı<br />

THE AMERICAN MONA LISA<br />

İçtenlikli bir erotizmi yansıtan kadın bedeni tabloları ve desenleriyle tanınan Gustav Klimt’in “Adele Bloch-Bauer’in Portresi” isimli<br />

tablosu, 2006 yılında bir müzayedede kozmetik dünyasının devlerinden Ronald Lauder tarafından 135 milyon dolara satın alındı.<br />

Christie’s müzayede evinin aracı olduğu bu alımdan sonra Lauder, basına yaptığı açıklamada; “Bu bizim Mona Lisa’mız” diyerek<br />

Leonardo da Vinci’nin “dünyanın en popüler yapıtı” olarak bilinen resmine atıfta bulunmuştu. Usta sembolist ressam Klimt tarafından<br />

1907’de yılında tamamlanan tablo, sanatçının sponsorluğunu yapan Avusturyalı iş adamı Ferdinand’ın eşinin bir portresi. İkinci Dünya<br />

Savaşı’ndan hemen önce Naziler Avusturya’yı işgal ettiklerinde Ferdinand Bloch-bauer İsviçre’ye kaçmıştı ve içinde bu tablonun da<br />

bulunduğu büyük bir koleksiyon Nazilerin eline geçmişti. Savaş sonrasında Bloch-bauer’in mirasçıları, uzun süren hukuk mücadelesini<br />

kazanarak bu koleksiyona tekrar sahip oldu. Ferdinand Bloch-bauer’in eşi, Gustav Klimt için bir başka tabloda daha modellik yaptı.<br />

“Portarait of Adele Bloch-bauer II” adlı bu tablo da 87.9 milyon dolara satılarak en pahalılar listesinde yerini aldı.<br />

A painter renowned for his designs and female bodies projecting an intimate eroticism, Gustav Klimt’s “Portrait of Adele<br />

Bloch-Bauer” was purchased at an auction by cosmetics magnate Ronald Lauder for $135 million in 2006. Following the<br />

sales brokered by Christie’s, Lauder told the press, “This is our Mona Lisa,” referring to Leonardo da Vinci’s masterpiece<br />

largely known as the “most popular artwork in the world”. Completed in 1907 by the great symbolist painter Klimt, the<br />

painting is a portrait of the wife of Austrian industrialist Ferdinand Bloch-Bauer. When the Nazis invaded before World<br />

War II, Ferdinand Bloch-Bauer fled to Switzerland and his collection including the Klimt painting was confiscated by the<br />

Nazis. His inheritors, after a protracted legal battle, became the owners of the collection once again in 2006. Ferdinand<br />

Bloch-Bauer’s wife posed for a second painting by Gustav Klimt. This second work, titled “Adele Bloch-Bauer II”, is also on<br />

the list of most expensive paintings with a price of $87.9 million.<br />

70


Renoir’in “gökkuşağı paleti”<br />

RENOIR’S “RAINBOW PALETTE”<br />

Pierre-Auguste Renoir, one of the major<br />

representatives of the impressionist<br />

movement, is often called the Master of Light<br />

and Shadow. One of the artist’s best known<br />

paintings, “Bal du moulin de la Galette”,<br />

was purchased by Japanese businessman<br />

Ryoei Saito for $78.5 million in 1990. The<br />

larger version of Renoir’s painting bearing<br />

the same title is housed at the Musée d’Orsay<br />

in Paris. In this artwork, the painter once<br />

again aspires to grasp the flickers of sunlight<br />

in the outdoors. Renoir bestowed more than<br />

six thousand paintings of women, children,<br />

flowers and the countryside to the world of<br />

art with his “rainbow palette”.<br />

Resim tarihinde çığır<br />

açan izlenimci akımın<br />

temsilcilerinden Renoir<br />

Auguste Renoir için<br />

ışığın ustası dersek<br />

yanlış söylemiş olmayız.<br />

Sanatçının en güzel<br />

tablolarından biri olan<br />

“Moulin de la Galette’ta<br />

Eğlence”, 1990 yılında<br />

Japon iş adamı Ryoei<br />

Saito tarafından 78.5<br />

milyon dolara satın alındı. Renoir’in aynı isimde bir tablosu daha var ama onu Paris’teki<br />

d’Orsay Müzesi elinde tutuyor. Ressam bu tablosunda dış mekânlarda güneş ışığının anlık<br />

oyunlarını yakalamaya çalışıyor. Renoir, “gökkuşağı paleti” ile 6 binin üstünde kadın, çocuk,<br />

çiçek ve kır resmi armağan etti sanat dünyasına.<br />

Kasaya kilitlenen Dr. Gachet<br />

DR. GACHET LOCKED UP IN THE VAULT<br />

Çağının sanat anlayışını altüst ederek modern resmin gerçek anlamda<br />

kurulmasına öncülük eden Vincent van Gogh’un yapıtı “ Dr. Gachet’nin<br />

Portresi” yapılışından tam 100 yıl sonra, 82.5 milyon dolara Japon işadamı<br />

Ryoei Saito tarafından satın alındı. Japon işadamı Saito bu resmi kasaya<br />

kilitlemekle kalmamış aynı zamanda ölümünden sonra kendisiyle birlikte<br />

yakılması için direktif de vermiş. Aşırı tepkilerin sonucunda resmi ölünce<br />

sergilenmesi için müzeye bağışlanacağını söylemiş, ama ölümünden sonra<br />

ne yazık ki bu tablo bulunamadı. “En pahalılar” listesinin müdavimlerinden<br />

biri Vincent van Gogh. Yoksulluk ve sıkıntı içinde geçen hayatına nazire<br />

yaparcasına ressamın bu listede 1987 yılında 49 milyon dolara satılan “Irises”<br />

ve 1998’de 65 milyon dolara alıcı bulan “Sakalsız Otoportre”si de bulunuyor.<br />

Van Gogh, bütün bunları yaşarken hissetmiş olacak ki, “Resimlerimin<br />

satmaması konusunda bir şey yapamam. Gene de bir gün gelecek, insanlar<br />

onların boya parasından fazlasına değdiğini anlayacak,” cümlesini kurmuş.<br />

A pioneer and revolutionary in the world of modern art with far-reaching influence, Vincent van Gogh’s “Portrait of Dr. Gachet” was<br />

purchased by Japanese businessman Ryoei Saito for $82.5 million exactly 100 years after its creation. Japanese industrialist Saito not<br />

only locked the painting in a climate-controlled vault, but also said he wanted it cremated with his body following his death. Though he<br />

said he would donate the painting to a museum following the outrage his comment caused, no information has been made public about the<br />

whereabouts of the portrait since his death. The second version of the portrait is held at the Musée d’Orsay in Paris. Vincent van Gogh is<br />

another regular in the “most expensive” list. In contrast to his life spent in poverty and distress, the painter has two other artworks on the list;<br />

“Irises”, sold for $49 million in 1987, and “Self-portrait without beard”, purchased for $65 million in 1998. Van Gogh must have anticipated<br />

this when he said, “I can’t change the fact that my paintings don’t sell. But the time will come when people will recognize that they are worth<br />

more than the value of the paints used in the picture.”<br />

71


Peki ya Türk resmi…<br />

WHAT ABOUT TURKISH PAINTINGS…<br />

Gelelim en pahalı Türk ressamlarına... Gerek resim koleksiyonunu bir aile geleneği<br />

olarak eskiden beri sürdüren, gerek gelirlerinin önemli bir kısmını yapıt almaya ayıran<br />

yeni koleksiyonerlerin yanında, son yıllarda artan Sabancı Müzesi, Pera Müzesi, Elgiz<br />

Çağdaş Sanat Müzesi, İstanbul Modern gibi kurumların varlığıyla sanat yapıtlarının satışlar<br />

üzerinden değerlenmeleri gözle görülür bir ivme kazandı. Fiyatlara şöyle bir göz attığımızda<br />

ise; Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” 5 milyon 975 bin dolar, yine Osman<br />

Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” 3,5 milyon dolar, Şeker Ahmet Paşa’nın “Narlar<br />

ve Ayvalar” natürmortu 1 milyon dolar ve diğer bir Osman Hamdi Bey’in tablosu “Rüstem<br />

Paşa Önünde” 643.939 dolara muhtelif müzayedelerde satılmıştı. Naci Kalmukoğlu, İbrahim<br />

Çallı, Hoca Ali Rıza, Süleyman Seyyit Bey gibi önemli Türk ressamlarının yapıtları da satış<br />

değerleri olarak ilk 10’un içinde yer alıyor.<br />

Eserleri dünyanın 64 müzesinde yer alan ressam Burhan Doğançay’ın başyapıtı “Mavi<br />

Senfoni”nin, 2009 yılında İstanbul’da yapılan bir açık artırmada 2.2 milyon TL’ye satın alınması,<br />

sanatçıyı “yaşayan en pahalı Türk ressamı” yapmıştı. Son nefesine kadar bu unvanı koruyan<br />

Doğançay’ı 2013 yılının Ocak ayında ne yazık ki kaybettik. Büyük ustayı saygıyla anıyoruz...<br />

And so we arrive at the most expensive Turkish<br />

paintings… Apart from collectors for whom collecting<br />

paintings is a family tradition, or those who allocate<br />

an important fraction of their income t o purchasing<br />

artwork, the founding of art institutions such as the<br />

Sakıp Sabancı Museum, the Pera Museum, the Elgiz<br />

Museum of Contemporary Art, and the Istanbul Museum<br />

of Modern Art has resulted in the evaluation of artwork<br />

through sales prices. When we browse the sales prices;<br />

Osman Hamdi Bey’s “İstanbul Hanımefendisi”<br />

(A Lady of Constantinople) fetched nearly $6 million, the same painter’s “Kaplumbağa Terbiyecisi”<br />

(The Tortoise Trainer) $3.5 million, Şeker Ahmet Pasha’s “Ayvalı Natürmort” (Still life with quinces) $1<br />

million, and Osman Hamdi Bey’s “Rüstem Paşa Önünde” (In Front of Rüstem Pasha Mosque) $643,939<br />

at auctions. Other Turkish painters whose works are in the list of highest-priced paintings are Naci<br />

Kalmukoğlu, İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, and Süleyman Seyyit Bey.<br />

His artwork currently on display in 64 museums throughout the world, Burhan Doğançay’s masterpiece<br />

“Mavi Senfoni” (Blue Symphony) was sold for 2.2 million TL at an auction in Istanbul in 2009, making<br />

it the “most expensive painting by a living Turkish artist”. Doğançay, the holder of the title up till his<br />

death, passed away in January 2013. We respectfully commemorate the great master…<br />

72


SETUR<br />

Online seyahatin “en iyi”si<br />

“THE BEST”OF ONLINE TRAVEL<br />

BookinTurkey<br />

Geliştirdiği online ve gerçek zamanlı<br />

rezervasyon sistemiyle Türkiye’de bir ilki<br />

hayata geçiren, her yıl aldığı ödüllerle<br />

de sektördeki başarısını tescilleyen<br />

BookinTurkey, 2012 yılında yine pek çok<br />

yeniliğe ve başarıya imza attı. “Geçtiğimiz<br />

yılı hedefimizin %15 üzerinde kapattık”<br />

diyen BookinTurkey Müdürü Başak Bilmen,<br />

2013 yılında da yeniliklerin hız kesmeden<br />

devam edeceğini söylüyor.<br />

WITH THE REAL TIME ONLINE RESERVATION SYSTEM<br />

IT HAS DEVELOPED, AND ITS DOCUMENTED SUCCESS<br />

IN THE SECTOR THROUGH THE MANY AWARDS IT HAS<br />

RECEIVED, BOOKINTURKEY, A COMPANY OF FIRSTS<br />

IN THE COUNTRY HAS SPEARHEADED NUMEROUS<br />

INNOVATIONS AND ACHIEVEMENTS IN 2012.<br />

BOOKINTURKEY GENERAL MANAGER BAŞAK BILMEN<br />

STATES “WE OVERTOOK OUR TARGET BY 15% LAST<br />

YEAR” AND GOES ON TO ASSERT THAT ADVANCES<br />

WILL GO FULL SPEED AHEAD IN 2013 AS WELL.<br />

Seyahatlere yönelik birbirinden farklı birçok hizmeti birarada ve avantajlı<br />

fiyatlarla sunması, 2002 yılından bu yana hizmet veren BookinTurkey.<br />

com’u sektörde ön plana çıkarıyor. Online seyahatlerin kullanıcı dostu adresi,<br />

geçtiğimiz yıllarda hizmetlerini “online seyahat hizmetlerinde Skalite ” ödülüyle<br />

taçlandırdı. Online otel, tur, uçak bileti rezervasyonları, araba kiralama, gulet<br />

kiralama hizmetlerine yakın zamanda eklediği otel yorumlama ve puanlama<br />

sistemiyle kullanıcılarına A’dan Z’ye seyahat hizmeti veren BookinTurkey,<br />

seyahat planları yapılırken başvurulan adreslerin başında geliyor. 2012 yılında<br />

150 bin kişiye hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten BookinTurkey<br />

Müdürü Başak Bilmen, “Günümüz dünyasında beklentiler çok hızlı değişiyor.<br />

Sektörde kalıcı olmak ve hizmetlerinizde fark yaratmak için hem güne uymak<br />

hem de geleceği çok esnek, gelişmeye ve değişmeye açık planlamak gerekiyor.<br />

BookinTurkey olarak bunu başardığımızı düşünüyorum” diyor.<br />

The fact that the company provides a wide range of different services along with price advantages, gives BookinTurkey, in service since 2002, a<br />

prominent place in the industry. The user-friendly address of online vacations was awarded the “Skalite for Online Travel Services”. With the<br />

newly added hotel review and customer grading system alongside its existing online hotel, tours, airplane reservations, car rental and schooner rental<br />

services, BookinTurkey provides A to Z travel services for its users.<br />

Başak Bilmen, the General Manager of BookinTurkey, happily announces that they were privileged to serve 150 thousand customers in 2012 and goes<br />

on to say “Expectations change rapidly in today’s world. To have staying power and to create points of differentiationin the industry, you have to be in<br />

step with the present but at the same time plan for a flexible future that is predisposed to development and change. I think we have accomplished that<br />

in BookinTurkey”<br />

74


Öncelikle BookinTurkey için 2012 yılı nasıl<br />

geçti; ne tür yenililikler, avantajlar, sürprizler<br />

kullanıcılarınızla buluştu<br />

2012 yılı hem sektör hem de şirketimiz için başarılı<br />

bir yıldı. Günümüzde her şey o kadar hızlı ki,<br />

oyunda kalmak isteyen küçük büyük tüm şirketler<br />

yatırımlarını hızla arttırmak zorundalar. Biz de online<br />

markamız BookinTurkey’i çağa, hızla değişen müşteri<br />

taleplerine uygun hale getirmek için 2012’de<br />

de çalışmalarımıza devam ettik. Yeni tasarımımızla<br />

geçtiğimiz Nisan ayında yepyeni maskotumuz Buki<br />

doğdu, son kullanıcıyla iletişimimizi arttıran, bu yeni<br />

maskotumuz ile yaklaşık 1 ay süren bir lansman gerçekleştirdik.<br />

Otel yorumları ve puanlama modülümüzü<br />

açtık. Yurt dışına açıldık ve “BookersClub”’ı yani<br />

acentelerin biraraya geldikleri, hem ürünlerini tanımladıkları<br />

hem de ürünlerimizi sattıkları modülümüzü,<br />

yurt dışındaki acentelerimize de açtık. Pazarlama<br />

kampanyalarımız ve iletişimlerimizde sosyal medya<br />

kanallarını kullandık ve çok güzel geri dönüşler aldık.<br />

Diğer yandan, yeni ödeme sistemlerimizi hayata<br />

geçirdik, yerli-yabancı üçüncü partilerle iş birlikleri<br />

yaptık, büyük şirketlerle kurumsal anlaşmalara imza<br />

attık, kurumsal rezervasyon sistemimizin yeni versiyonunu<br />

hizmete soktuk. En önemli gelişmelerden<br />

biri de Otel Yönetim Modülümüz BOYMOD’un lansmanıydı.<br />

Üye otellerimiz artık tüm bilgilerini Bookin-<br />

Turkey içerisinde kendileri yönetebiliyorlar, bu hem<br />

kullanıcılarımıza en güncel bilgilere erişme imkânı<br />

sunuyor hem de en iyi fiyatlarla rezervasyon yapabiliyorlar.<br />

Bunların yanı sıra, kullanıcılarımıza yönelik<br />

keyifli kampanyalarımızı da devam ettirdik. Kısacası<br />

2012’nin, hedeflerimizi yüzde 15 üzerinde kapattığımız<br />

ve bir önceki yıla göre yüzde 30 büyüdüğümüz,<br />

150 bin kişiye hizmet verdiğimiz çok keyifli bir yıl<br />

olduğunu söyleyebilirim.<br />

Buki’nin daha geniş kitlere ulaşma, marka<br />

bilinirliğini pekiştirme konusunda olumlu<br />

katkıları oldu mu<br />

Tabii ki oldu. Buki hayatımıza girdiğinden buyana<br />

markamızın yanında, tüm ekibimize de yeni bir<br />

enerji geldi. Onu farklı temalara göre şekilden şekile<br />

sokuyoruz, marka sözcümüz olarak mesajlarımızı<br />

Buki iletiyor. Kullanıcılarımız da çok beğendi Buki’yi.<br />

Mart ayında Berlin’de düzenlenecek ITB fuarında da<br />

Buki’miz yanımızda olacak. Bizi en kolay anlatan,<br />

farklılığımızı, samimiyetimizi hem ifadesi hem de<br />

mesajları ile sunan maskotumuzu biz de çok seviyoruz.<br />

BookinTurkey’in bir diğer yeniliği de seyahatlerini<br />

bookinturkey.com ile gerçekleştiren<br />

kişilerin, konakladıkları otellerle<br />

ilgili yapacakları yorum ve puanlama sistemini<br />

uygulamaya sokması. Bu sistemle<br />

bireysel ve kurumsal müşterileriniz ne tür<br />

kazanımlar elde ediyorlar<br />

Müşteri yorumları, gittikleri yerlerde yaşadıkları tecrübeler<br />

yeni veya yeniden tatil alımlarında her zaman<br />

son derece etkili olmuştur. Dilden dile dolaşan yorumlar<br />

artık elektronik ortamda ve erişimi çok kolay.<br />

Biz bunu çok doğru, olduğu gibi şeffaflıkla yapıyoruz.<br />

Hem müşteriler, hem biz hem de tedarikçiler bu<br />

uygulama sayesinde çok doğru tecrübelere ulaşmış<br />

oluyorlar.<br />

First of all, how was 2012 forBookinTurkey;<br />

what kind of innovations, advantages<br />

or surprises found their way to your customers<br />

2012 was a successful year for both the industry<br />

and our company. Things are moving so fast<br />

that all companies, small or large, have to increase<br />

their investments if they want to stay in<br />

the game. Similarly, we continued our efforts in<br />

2012 to adapt Bookin Turkey to the times and<br />

to the rapidly changing customer demands and<br />

needs. Buki, our new mascot was born in April<br />

last year with a new design and we realized a<br />

month-long launch for the mascot which facilitates<br />

our communication with the end user. We<br />

put our hotel reviews and grading module into<br />

service. We went international and to our agents<br />

abroad, we opened our Bookers Club module,<br />

which brings travel agents together and makes<br />

it easy for them to promote their products and<br />

also allows them to sell our products. We used<br />

social media channels for our regular communication<br />

efforts and marketing campaigns and<br />

received very favorable feedback.<br />

We also made our new payment systems operational,<br />

formed local and international partnerships<br />

with third parties, signed corporate agreements<br />

with large companies, a newer version of<br />

our corporate reservation system was also made<br />

operational. One of the more important developments<br />

among them was the launch of our<br />

Hotel Management Module,BOYMOD. Our member<br />

hotels can now manage their own content<br />

through BookinTurkey. This not only allows our<br />

users access to the most current information but<br />

they can also book at the most favorable prices.<br />

In addition we continued our fun campaigns<br />

aimed at our users. In short, I can say because<br />

we closed this year at over 15% of our target and<br />

grew by 30% compared to last year while providing<br />

services to over 150 thousand people,it<br />

has been a fun year.<br />

Did Buki have a positive contribution on on<br />

the subjects of reaching a wider audience,<br />

reinforcing brand recognition<br />

Of course it did. Since Buki has entered our lives,<br />

we have had a new energy in our team and our<br />

brand. We change him to fit different themes<br />

and as our spokesperson our mascot delivers<br />

our message to everyone. Our users loved Buki.<br />

Buki will be with us this year at the ITB Fair in<br />

Berlin. We love our mascot who can communicate<br />

our differentiation and our authenticity<br />

easily through its expression and messages.<br />

Another novelty for BookinTurkeyis providing<br />

a hotel review and grading system<br />

for people who do their travel planning<br />

through bookinturkey.com.What kind of<br />

benefits do your personal and corporate<br />

clients gain through this system<br />

Customer reviews and experience at the hotel<br />

have been extremely effective for new and rebooking<br />

customers. Word-of-mouth reviews are<br />

now in cyberspace and are easily accessible. We<br />

do it as-is, with complete transparency, without<br />

any modification and the customers, us and the<br />

suppliers gain invaluable and accurate insights<br />

through this application.<br />

75


BookinTurkey, dünyanın en büyük seyahat<br />

sitesi TripAdvisor ile önemli bir işbirliğine<br />

imza attı. Bu işbirliğinin sunduğu seçenekleri<br />

biraz anlatır mısınız<br />

2 yıldır bu iş birliğimiz devam ediyor. Öncelikle önemli<br />

markaların yanında yer alan ilk Türk portal olduk. TripAdvisor<br />

yıllardır herkesin bildiği, seyahat planı yapan<br />

herkesin mutlaka başvurduğu, seyahat edeceği yerle<br />

ilgili önemli referans bilgileri ve fiyatları aldığı bir site<br />

ve çok başarılı. Bu platformda hem yurt dışından hem<br />

de yurt içinden satış almaya başladık. Aynı zamanda<br />

bizim için çok prestijli bir işbirliğidir diyebiliriz.<br />

Sizce iş ortaklarınız ve seyahat severler<br />

neden sizi tercih ediyorlar, hangi noktalarda<br />

fark yarattığınızı düşünüyorsunuz<br />

Kurumsal rezervasyon sistemimizi 2002 yılında açmıştık,<br />

şu anda 2.000 fatura noktasına hizmet veriyoruz.<br />

Şirketlerin tüm iş seyahati süreçlerini ve rezervasyonlarını,<br />

raporlardan muhasebe programlarına<br />

kadar giden akışlarını bu sistem üzerinden yürütüyoruz.<br />

Pazar lideriyiz ve en son teknolojilerle sistemimizi<br />

geliştiriyoruz. Çok büyük ve önemli şirketlerle işbirliğimiz<br />

var. Tercih edilmemizin nedenleri öncelikle güvenilir<br />

bir marka oluşumuz, hizmet kalitemiz, teknolojik<br />

çözümleri çok hızlı adapte edişimiz, ürün çeşitliliği ve<br />

fiyat avantajımız, şirketlere nakit yönetimi, raporlamalar<br />

ile seyahat bütçelerini etkin şekilde yönetmelerini<br />

sağlamamız ve stardizasyon getirmemizdir.<br />

BookinTurkey olarak günümüzün turizm<br />

alışkanlıklarını ve turist profilini nasıl tanımlıyorsunuz<br />

İnternetten seyahat satın alma yaklaşık 30 günü kapsayan<br />

bir araştırma süreci sonucunda gerçekleşiyor<br />

ve burada bilinen güvenilir ve fiyat avantajı yaratan<br />

markalar satış yapma olanağı buluyorlar. Ancak ülkemizde<br />

halen bir gerçek var, bu online araştırma<br />

sürecinin sonunda dahi seyahat alımlarının %90’ı<br />

callcenter’lardan gerçekleşiyor. Dünyada da çarpıcı<br />

bir örnek, internetten alınan ürünlerle ilgili yüzde 20<br />

oranında callcenter’a dönüş oluyor. Bunun dışında<br />

sosyal medya her gün konuşulan önemli bir mecra,<br />

burada da kullanıcılara ulaşmak için yatırımlara devam<br />

ediyoruz. Müşteri beklentileri çok hızlı değişiyor,<br />

daha önce de bahsettiğim gibi ayakta kalabilmek için<br />

hem güne uymak hem de geleceği çok esnek ve gelişmeye,<br />

değişmeye açık planlamak gerekiyor.<br />

Son olarak Skal Derneği tarafından “Online<br />

Seyahat Rezervasyonları/Hizmetleri<br />

Firması” alanında Skalite ödülüne layık<br />

görüldünüz. Sizi başarıya götüren faktörler<br />

neler<br />

Sanırım istikrar, iyi ve kaliteli hizmet anlayışımız, hem<br />

iç pazar hem de kurumsal pazarda hizmet veriyor<br />

olmamız, sitelerimizin kullanım kolaylığı, ürünlerimiz,<br />

güvenilirliğimiz, tedarikçilerimize ve birlikte çalıştığımız<br />

tüm iş ortaklarımıza verdiğimiz değer ve uzun<br />

soluklu işbirliklerimiz.<br />

BookinTurkey has entered a partnership<br />

with the world’s largest travel site TripAdvisor.<br />

Can you tell us more about the<br />

options offered through this partnership<br />

This partnership has been in effect for two<br />

years. First of all,we have been the first Turkish<br />

portal to show up alongside important brands.<br />

Trip Advisoris a well-known site and for many<br />

years people who are planning their trip have<br />

used it as a reference to get important information<br />

about their destination including prices<br />

and they have been very successful. We have<br />

started doing local and international sales<br />

through this platform. We can also say that for<br />

us, this is a prestigious partnership.<br />

In your opinion, why do you think your<br />

business partners and travel enthusiasts<br />

prefer your services, where do you think<br />

you create a difference<br />

We put our corporate reservation system into<br />

service in 2002; we are serving 2.000 billing<br />

points at the moment. We are running the<br />

entire business travel process and reservations<br />

and also the workflow from reports to<br />

accounting programson this system. We are<br />

the industry leader and we constantly develop<br />

our system using the latest technology. We<br />

have formed partnerships with large scale and<br />

important businesses. The reasons why we are<br />

favored lies in our trustworthy brand, service<br />

quality, rapid adaptation of technological<br />

solutions, our product range and the pricing<br />

advantages we provide, cash management<br />

76<br />

opportunities for companies, the prospect of<br />

managing company travel budgets effectively<br />

through reporting and the standardization we<br />

bring to the industry.<br />

As BookinTurkey, how do you define travel<br />

practices and the tourist profile of today<br />

Booking a trip through the Internet is a process<br />

that takes about 30 days of research and at this<br />

point, well-known trustworthy brands with a<br />

price advantage make the sale. However, in<br />

Turkey, 90% of all bookings are done through<br />

call centers even after this research process.<br />

Strikingly, only 20% of all internet sales go<br />

through call centers worldwide. Other than<br />

that, social media is an important channel that<br />

gets used every day, so we continue investments<br />

in this area as well to reach our customers.<br />

Customer expectations change very swiftly, as I<br />

said before, to continue your presence, you have<br />

to conform to the needs of the day on the one<br />

hand and plan the future to be flexible and open<br />

to change and latest developments on the other.<br />

You were awarded the “Skalite” award for<br />

“Online Travel Booking/Services Company”<br />

by Skal Association. What are the<br />

secrets of your success<br />

I think they lie in stability, good quality service,<br />

local and international scale of our business,<br />

the ease of use of our website, our product<br />

range, dependability, respect for our suppliers<br />

and all other partners and our long-term point<br />

partnerships.


SETUR DÜNYASI/SETUR WORLD<br />

<strong>Setur</strong><br />

Marinaları’nda<br />

kesintisiz hizmet…<br />

SEAMLESS ASSISTANCE AT<br />

SETUR MARINAS…<br />

78


Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme,<br />

Kuşadası, Marmaris, Finike, Kaş ve Midilli<br />

Marinaları olarak kıyılarda seyreden yatçılara<br />

dünya standartlarında hizmet veren <strong>Setur</strong><br />

Marinaları; deneyimli kadrosu, alışılmış marina<br />

servisleri dışında otel, uçak rezervasyonları,<br />

çevre gezileri, araç kiralama, giriş - çıkış<br />

formaliteleri ve yat sigortası gibi birçok konuda<br />

da yardımcı oluyor. Bu sayımızda <strong>Setur</strong> Yalova ve<br />

Kuşadası Marinaları’nı sayfalarımıza taşıyoruz…<br />

SETUR MARINAS CURRENTLY PROVIDE YACHT<br />

OWNERS WITH SERVICES AT WORLD STANDARDS IN<br />

THEIR FACILITIES IN KALAMIŞ AND FENERBAHÇE,<br />

YALOVA, AYVALIK, ÇEŞME, KUŞADASI, MARMARİS,<br />

FİNİKE, KAŞ AND MİDİLLİ. BESIDES CUSTOMARY<br />

MARINA SERVICES, THEIR QUALIFIED STAFF<br />

IS ALSO PREPARED TO HELP WITH HOTEL AND<br />

FLIGHT BOOKINGS, SIGHT-SEEING TOURS, CAR<br />

RENTALS, ENTRY/EXIT FORMALITIES, AND YACHT<br />

INSURANCE. THIS ISSUE FEATURES THE SETUR<br />

YALOVA AND KUŞADASI MARINAS…<br />

79


Marmara’nın en iyisi: Yalova Marina<br />

The Best of the Marmara: The Yalova Marına<br />

<strong>Setur</strong> Yalova Marina, <strong>Setur</strong> Marinalar zincirinin Marmara Denizi’ndeki en önemli noktalarından biri.<br />

İstanbullu yat sahiplerinin hafta sonu kaçamakları için tercih ettiği rotaların başında gelen <strong>Setur</strong> Yalova<br />

Marina, kusursuz teknik servisiyle de övgüyü hak ediyor.<br />

THE SETUR YALOVA MARINA IS ONE OF THE MOST PROMINENT AMONG THE CHAIN OF SETUR MARINAS SITUATED IN THE<br />

MARMARA SEA. ONE OF THE MOST PREFERRED ROUTES OF İSTANBUL YACHT OWNERS FOR WEEKEND GETAWAYS, THE SETUR<br />

YALOVA MARINA MERITS PRAISE FOR IMPECCABLE TECHNICAL SERVICES.<br />

<strong>Setur</strong> Yalova Marina, şehir merkezine ve iki büyük havalimanına yakın<br />

konumu, yat sahiplerinin pek çok ihtiyacına anında karşılık veren<br />

tesisleri ve denizde 240 karada 8 yat bağlama kapasitesiyle <strong>Setur</strong>’un en<br />

önemli marinalarından biri. Konumu itibariyle Karadeniz ve Ege Denizi<br />

arasında seyir eden yatların transit duraklama noktası olan Yalova Marina<br />

aynı zamanda hafta sonu kaçamakları için de en çok tercih edilen rotalar<br />

arasında. 100 tonluk lifte sahip çekek sahası ile marina, deneyimli kadroya<br />

sahip bakım - onarım atölyeleri ve donanımlı yat marketiyle de pek çok<br />

ihtiyaca cevap verebiliyor.<br />

The <strong>Setur</strong> Yalova Marina, with its proximity to the city center and to its<br />

two airports, its facilities that provide instant fulfillment to a variety of<br />

needs of yacht owners, and a capacity of 240 yachts plus 8 moorings, is one<br />

of the most notable among <strong>Setur</strong> marinas. Owing to its location, the Yalova<br />

Marina is both a transit resting point for yachts cruising between the Black<br />

Sea and the Aegean Sea, and a preferred destination for weekend getaways.<br />

With a boat yard boasting a 100-ton lift, maintenance/repair facilities run<br />

by experienced staff, and a sophisticated yacht market, the marina caters<br />

to a range of needs.<br />

Yalova’ya gelmişken<br />

While in Yalova<br />

Yalova’ya kadar gelmişken mesire yerleri, kaplıca ve<br />

deniz turizmiyle ziyaretçilerini eli boş göndermeyen<br />

Armutlu’yu keşfedebilirsiniz. Bölgenin en eski yerleşim<br />

yerlerinden biri olan Armutlu, Bizans ve Osmanlı<br />

dönemine ait kalıntılarıyla da tarih meraklılarının<br />

gözdesi olabilir. Sudüşen ve Erikli Şelaleleri’ni görmeden<br />

Yalova’yı terk edenler henüz ne kaçırdıklarının farkında<br />

değiller… Dönüşte bir kır lokantasına uğramadan<br />

geçmeyin. Orada yiyeceğiniz et ve alabalığın tadını<br />

unutamayacaksınız.<br />

You may want to discover Armutlu’s resorts, thermal springs, and marine tourism. One of the<br />

oldest settlements in the region, Armutlu is also a favorite of history buffs with ruins from the<br />

Byzantine and Ottoman era. You don’t want to miss out on the Sudüşen and Erikli waterfalls…<br />

and remember to stop at a countryside restaurant. The barbequed meat and trout are to die for.<br />

80


Nerede ne yapılır<br />

Best of <strong>Setur</strong> Yalova Marina<br />

<strong>Setur</strong> Yalova Marina’da zamanın keyifli ve eğlenceli geçmesi için pek çok alternatifiniz var.<br />

<strong>Setur</strong> Yalova Marina offers several alternatives for a pleasant and enjoyable stay.<br />

Mevsiminde taze balık yemenin keyfini<br />

Altınbalık Balık Lokantası’nda çıkarabilirsiniz.<br />

The seafood restaurant Altın Balık Marin<br />

offers a selection of seasonal fresh fish.<br />

İş çıkışı akşam yemeğinizi Tike Et<br />

Lokantası’nda yiyebilir, misafirlerinizi Türk<br />

mutfağının zenginlikleriyle tanıştırabilirsiniz.<br />

At the Tike Mediterranean Grill,<br />

you can introduce your guests to the<br />

richness of Turkish cuisine over a<br />

course of dinner.<br />

Alışveriş keyfini yaşamak için de çok uzaklaşmaya<br />

gerek yok; ev dekorasyonundan modaya ne<br />

arıyorsanız Mudo Marine’de bulabilirsiniz.<br />

You don’t need to wander far from port for<br />

the joy of shopping; Mudo Marina offers a<br />

wide variety of commodities ranging from<br />

home decoration to fashion.<br />

Yorgunluk molası vermek<br />

için Marina Brasserie’ye<br />

uğrayabilir, sıcak bir kahve<br />

eşliğinde günün stresinden<br />

uzaklaşabilirsiniz.<br />

The Marina Brasserie is<br />

the perfect spot to rest,<br />

where a cup of coffee will<br />

help you recover from<br />

the daily hassle.<br />

81


Ege’nin en büyüğü: Kuşadası Marina<br />

THE LARGEST OF THE AEGEAN COAST: THE KUŞADASI MARINA<br />

1997 yılında <strong>Setur</strong> Marinalarına dâhil olan <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina, Ege’nin en büyük marinası. Yüksek kalite<br />

standartları ile hem marina yaşantısında hem de teknik destekte kusursuz servis sunan <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina, 420<br />

yat kapasitesi ve İzmir Uluslararası Havaalanı’na yakınlığıyla da yerli ve özelikle yabancı yatçıların tercihi oluyor.<br />

SETUR KUŞADASI MARINA, INCORPORATED IN THE CHAIN OF SETUR MARINAS IN 1997, IS THE LARGEST OF THE AEGEAN SEA.<br />

PROVIDING IMPECCABLE SERVICES WITH HIGH QUALITY STANDARDS IN BOTH MARITIME LIFE AND TECHNICAL SUPPORT, THE SETUR<br />

KUŞADASI MARINA WITH A CAPACITY OF 420 YACHTS IS A FAVORITE OF BOTH DOMESTIC AND PARTICULARLY INTERNATIONAL<br />

YACHTSMEN OWING TO ITS PROXIMITY TO THE İZMIR INTERNATIONAL AIRPORT.<br />

Ege’nin en büyük marinası olan <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina, 1997 yılında<br />

<strong>Setur</strong> Marinaları’na dâhil edildi. Antik dünyanın en iyi korunmuş ve<br />

en ünlü kentlerinden biri olan Efes’e, dünyanın 7 harikasından biri olan<br />

Artemis Tapınağı’na, Meryemana Evi’ne ve St. John Kilisesi’ne en yakın<br />

olabileceğiniz marina, yüksek kalite standartları ve teknik destek anlamında<br />

da yat sahiplerinin her türlü ihtiyacına yanıt verebiliyor. Modernizasyon<br />

yatırımları tamamlandığında 5 altın çapalı bir marinaya dönüşecek olan<br />

Kuşadası Marina, yatçıların yurt dışı giriş / çıkış işlemleri gibi zorunlu<br />

pasaport kontrollerini de gerçekleştirebilecekleri önemli marinalardan biri.<br />

2011 yılında hizmete giren 45 ton boat mover - tekne taşıyıcı ve<br />

162 m. yeni yüzer iskele ile 12 ay boyunca yatçıların sürekli konaklama<br />

merkezi olan Kuşadası Marina, İzmir Uluslararası Havaalanı’na<br />

yakınlığıyla da yerli ve özelikle yabancı yatçıların tercihi oluyor. Ege’nin<br />

bu büyük marinasının içinde büyük bir dinginlik ve huzur bulurken,<br />

biraz ötede, Kuşadası’nda hızlı ve eğlenceli bir tatil yaşayabilirsiniz.<br />

The <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina, the largest in the Aegean Sea, was incorporated<br />

in the chain of <strong>Setur</strong> marinas in 1997. Boasting the closest location to one of<br />

the most renowned and the best-preserved cities of the ancient world, Ephesus,<br />

one of the seven wonders of the world, the Temple of Artemis, the House of the<br />

Virgin Mary, and the Basilica of St. John, the marina also provides solutions to all<br />

needs of yacht owners in terms of technical support with high quality standards.<br />

Aspiring to achieve a five gold anchor status following the completion of<br />

modernization investments, mandatory passport controls such as overseas entry/<br />

exit procedures for yachtsmen are provided on-site at the Kuşadası Marina.<br />

The marina is a year-round center of accommodation for yachtsmen with a 45-<br />

ton boat mover commissioned in 2011 and a 162-meter brand new floating dock,<br />

and its proximity to İzmir International Airport makes it a preferred site for<br />

domestic and particularly international yachtsmen. While enjoying enormous<br />

serenity and peace in this vast Aegean marina, you can experience fast-paced<br />

entertainment in the nearby coastal town of Kuşadası.<br />

Kuşadası’na gelmişken<br />

While in Kuşadası<br />

Kuşadası ve çevresinde çok sayıda tarihi ören yeri<br />

bulunuyor. Her yıl binlerce turisti kendisine çeken Efes Antik<br />

Kenti, Artemis Tapınağı ve Hıristiyanların en önemli kutsal<br />

yerlerinden biri olan Meryem Ana Evi bunların başında<br />

geliyor. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Kale Kapısı, Roma<br />

Hamamı, Kurşunlu Manastırı, Su kemerleri, Andız Kulesi de<br />

görülmesi gereken yerlerden birkaçı. Sarp kayalar üstüne<br />

inşa edilmiş bir Bizans kalesine sahip Güvercinada, hemen<br />

kıyının ötesinde ayrı bir seçenek. Kuşadası Milli Parkı,<br />

Aslanlı ve Karaca mağaraları ile Çıban, Venüs, Güzelçamlı<br />

kaplıcaları da bölgenin doğal güzelliklerini sunuyor.<br />

There are numerous historical sites in and around Kuşadası. Thousands of tourists are<br />

drawn to the ancient city of Ephesus, the Temple of Artemis, and a major sanctuary for<br />

Christians, the House of the Virgin Mary, each year. The Caravanserai of Öküz Mehmet<br />

Paşa, Kale Kapısı (the Castle Door), the Roman Baths, the Monastery of Kurşunlu, the<br />

Aqueducts, and the Andız Tower are only a few among sites worth visiting. Güvercinada<br />

(Pigeon Island), which has a Byzantine castle constructed on rugged rocks, is another<br />

option right beyond the coast. The Kuşadası National Park, Aslanlı and Karaca caves,<br />

Çıban, Venüs and Güzelçamlı thermal springs represent the region’s natural attractions.<br />

82


Nerede ne yapılır<br />

Best of <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina<br />

<strong>Setur</strong> Kuşadası Marina’da, kozmetikten modaya farklı alanlarda alışveriş yapabilir, kafelerde yorgunluk molası verebilir, uzun sohbetlerin tadını çıkarabilirsiniz.<br />

You can shop for cosmetics and fashion, have a brief respite in its cafes, and enjoy long talks in the <strong>Setur</strong> Kuşadası Marina.<br />

Gün içinde kısa bir mola vermek için adresiniz Bomonti<br />

ya da Tranch Cafe olabilir; sıcak bir kahve eşliğinde<br />

kısa da olsa günün stresinden uzaklaşabilirsiniz.<br />

Bomonti and Tranch cafes will provide a brief<br />

break throughout the day; you can escape the daily<br />

pressures supplemented by a warm cup of coffee.<br />

İş çıkışı akşam<br />

yemeğiniz için<br />

tercihiniz bir balık<br />

restoranı olan<br />

Messina olabilir.<br />

The seafood<br />

restaurant<br />

Messina is a<br />

popular choice of<br />

venue for dinner.<br />

Alışveriş tutkunları, Kuşadası<br />

Marina’da hizmet veren Flormar,<br />

Watson’s, Madame Coco, Ayyıldız,<br />

Penti, Mudo, Smile, Polo Garage,<br />

B&G Store, Taka’da modadan<br />

kozmetiğe farklı alanlarda<br />

alışverişin keyfini çıkarabilirler.<br />

Those with a passion for<br />

shopping will take pleasure<br />

in the wide range of products<br />

supplied in the Kuşadası<br />

Marina shops of Flormar,<br />

Watson’s, Madame Coco,<br />

Ayyıldız, Penti, Mudo, Smile,<br />

Polo Garage, B&G Store,<br />

and Taka.<br />

83


SÖYLEŞİ/ INTERVIEW<br />

YAZI/TEXT: MELİKE YILDIRIM<br />

“Her seyahat yeni<br />

bir oyuncak”<br />

“EACH JOURNEY IS A NEW TOY”<br />

Bundan yedi yıl önce Göztepe’de, ailesinden kalan 5 katlı tarihi bir köşkte Türkiye’nin ilk oyuncak<br />

müzesini kuran Sunay Akın, müzeyi kısa zamanda dünya çapında saygınlığı olan bir kuruma<br />

dönüştürdü. Sadece oyuncak tarihinin en nadide parçalarıyla değil, oyuncakların sunumu ve atölye<br />

çalışmalarıyla da yaşayan bir müze yaratan Akın, bu zenginliği oyuncakların peşi sıra dünyanın her<br />

yerini gezmesine borçlu. “Benim için her seyahat yeni bir oyuncaktır,” diyen Sunay Akın ile müzeyi,<br />

seyahat kültürünü, yeni oyuncakları ve inatla sevmeye devam ettiği İstanbul’u konuştuk.<br />

Seven years ago, Sunay Akın founded the first toy museum of Turkey in his five-storied family<br />

mansion in Göztepe, and in a short time turned it into an institution with world-wide prestige.<br />

The museum not only displays precious pieces from history, but also holds atelier workshops<br />

with children. The museum owes its prosperity as much to Akın’s travels around the world as<br />

to the toys presented. “To me, each trip means a new toy,” says Sunay Akın. We talked about the<br />

museum, travel culture, new toys, and Istanbul, the city which he obstinately loves.<br />

84


Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi unvanlı İstanbul Oyuncak Müzesi, geçtiğimiz<br />

Mart ayında Avrupa Müze Akademisi’nin düzenlemiş olduğu ödül töreninde<br />

çocuk, oyun, oyuncak, masal konulu çalışma yapan tüm müzeler arasında ödüle<br />

layık görülen dokuz ülkeden biri oldu. “Bu başarı Türkiye için bir ilk” diyen Sunay<br />

Akın, oyuncak bir at satın alarak ilk adımını attığı bu yolculuğu “Aslolan el değil,<br />

elin taşıdığı ışıktır. Ben de o ışığı taşıyan ellerden biriyim sadece,” cümleleriyle<br />

yorumluyor. Müzenin başarısında dünya çapında değerli parçalara sahip olması<br />

büyük etken. Akın, bu parçaları “serüvenci bir gezgin” olarak yaşamasına borçlu.<br />

Hemen her seyahatinden orijinal bir parçayla dönen Akın, son olarak yaptığı New<br />

York seyahatinden eski bir Eskimo oyuncağıyla dönmüş. “Nereyi gezersem gezeyim<br />

aklım arka sokaklardadır; kıyıda köşede antika bir oyuncak, ilginç bir obje ararım,”<br />

diyen Akın ile seyahat ve oyuncak üzerine konuştuk.<br />

İstanbul Oyuncak Müzesi artık dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Avrupa Müzeler<br />

Akademisi (EMA), İstanbul Oyuncak Müzesi’nin 2012 yılı için bu ödüle başvurusunu<br />

kabul etti…<br />

İstanbul Oyuncak Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, onun denetiminde<br />

bir müze. Açılmasının üzerinden yedi yıl gibi kısa bir zaman geçtiği halde çocuk<br />

ve oyuncak müzeleri konusunda dünyada öncü müzelerden biri haline geldik.<br />

Geçtiğimiz aylarda Dünya Müzeler Forumu’na kabul edildik. Avrupa Müze<br />

Akademisi’nin 23 Mart 2012’de Bolonya Müzesi’nde düzenlemiş olduğu ödül<br />

töreninde çocuk, oyun, oyuncak, masal konulu çalışma yapan tüm müzeler<br />

arasında ödüle layık görülen dokuz ülkeden biri de bizdik. Bu ödül, Türkiye’nin<br />

ulaşabileceği en iyi ödüllerden biridir. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin Türkiye adına<br />

zirvede olması bizi gururlandırıyor. Yine geçen yıl bir ilki gerçekleştirdik, son<br />

40 yılda dünyada birbiri ardına açılan çocuk ve oyuncak müzelerinin birliğini<br />

oluşturduk. Kasım ayında Avrupa Çocuk ve Oyuncak Müzeleri buluşmasını<br />

İstanbul’da gerçekleştirdik.<br />

Yedi yıl önce yola çıkarken bu noktaya geleceğinizi tahmin edebilir miydiniz<br />

Benim en büyük hayalim oyuncak müzesini kurmaktı. Kurduktan sonra da onu<br />

nasıl ayakta tutabilirim konusunda kafa yormaya başladım. Evet, dünyadaki en<br />

iyi örneklerden biriyiz, ama çok zor koşullar altında bu başarıya ulaştık. Ne yazık<br />

ki bizde özel müzecilik yasaları son derece ilkel, gelişmemiş. Yedi yıl boyunca<br />

karşıma pek çok sorun çıktı, bunları şikâyetçi olmak anlamında değil ortak bir<br />

çözüm bulmak için dile getiriyorum. Türkiye’de özel müzeciliğin önü kapalıdır. Biz<br />

çok ağır vergiler ödüyoruz. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çok yeni<br />

bir kâğıt aldık. Belediyeler Yasası’na göre müzeler ve madenler aylık gelirlerinin<br />

yüzde % 5’ini vereceklermiş. Müzecilik ve madencilik aynı kulvarda görülüyor.<br />

Madencilik ve müzecilik bir tutulabilir mi Madencilik büyük bir sektör, trilyonlar<br />

söz konusu… Hangi müze ya da hangi kütüphane para kazanmış ki Var oluş<br />

amaçları bu değil zaten. Bizim teşvik edilmemiz gerekirken karşımıza engeller<br />

çıkıyor. Bunun kasıtlı yapılan bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama daha önce böylesi<br />

sorunları yaşayan, dile getiren biri olmadığı için böylesi çarpıklıkları ben yaşıyorum.<br />

stanbul Toy Museum, Turkey’s first toy museum, was one of the nine<br />

I countries found worthy of an award by the European Museum Academy last<br />

March out of all the museums specializing in children, kids’ games, toys, and<br />

fairytales. “This is a first for Turkey,” says Sunay Akın, and defines this journey,<br />

which started with the first toy horse he purchased, with these words: “It’s not<br />

the hand that matters, but the light carried by the hand. I’m only one of those<br />

hands that carry the light.” A major contributor to the museum’s success is the<br />

number of valuable pieces it possesses. Akın owes these pieces to his identity as<br />

an “adventurous traveler.” Returning from each trip with an original piece, Akın<br />

brought back an old Eskimo toy from his last New York trip. “Wherever I travel,<br />

my mind am focused on the back streets; I’m always looking for an antique toy,<br />

an interesting object in an obscure corner of my place of visit,” says Akın during<br />

our interview about traveling and toys.<br />

Istanbul Toy Museum is now among the best in the world. The European<br />

Museum Academy (EMA) recognized the submission by Istanbul Toy<br />

Museum in 2012…<br />

Istanbul Toy Museum operates under the auspices of the Ministry of Culture and<br />

Tourism. In seven short years, we have become a leading brand among children’s<br />

and toy museums all over the world. We were accepted into the World Museum<br />

Forum recently. In an awards ceremony held by the European Museum Academy<br />

in the Museum of Bologne on March 23, 2012, we were one of nine countries found<br />

worthy of an award out of all the museums specializing in children, kids’ games,<br />

toys, and fairytales. This award is one of the most prestigious awards that<br />

Turkey can attain. We are proud that the Istanbul Toy Museum at the top. We<br />

achieved another first last year, and founded the association of children’s and<br />

toy museum, of which there are more and more in the last 40 years. We held the<br />

meeting of the European Children’s and Toy Museums in Istanbul in November.<br />

When you were first setting out seven years ago,<br />

could you have foreseen this<br />

Founding a toy museum was my biggest dream. After it was founded, I started<br />

to ponder on how I could keep it alive. Yes, we are one of the best of its kind in the<br />

world, but the journey to this point was long and hard. Unfortunately, our laws<br />

concerning private museums are extremely out-dated. I have encountered many<br />

problems during these seven years; I’m not saying this as a complaint, but as<br />

an invitation to find a mutual solution. Private museums are not encouraged in<br />

Turkey. We pay extremely high taxes. For example, we just received a letter from<br />

Istanbul Municipality, which calls for 5% of the proceeds of museums and mines.<br />

According to them, museums and mines are equivalent. How can museums and<br />

mines be on a par Mining is a huge sector, worth trillions… Show me a museum<br />

or library that actually makes money! They don’t even exist to profit. We expect<br />

countenance and what do we get I don’t believe this is intentional, but merely<br />

that I am the pioneer in the field, and the first to encounter these irregularities.<br />

85


Orijinal oyuncakları yalnızca koleksiyonerler aracılığıyla bulmuyorsunuz değil mi<br />

Bazen şans eseri kuytu bir sokakta, çoğu zaman da bir dedektif gibi iz sürerek<br />

dünyanın en değerli oyuncaklarını müzeye dâhil ettiğinizi biliyoruz. Unutamadığınız<br />

keşifleriniz hangileriydi<br />

Ben oyuncağın peşinde hafiye gibi iz sürerim, bazen yıllarca bir koleksiyoneri<br />

aradığım olur... Uzun bir süre aradığım bir Fransız oyuncağını Tokyo’da bir<br />

antikacıda buldum mesela. 5 yaşında sünnet olurken fotoğrafçının elime<br />

tutuşturduğu ama sonra geri aldığı teneke bir gemiyi Almanya’da bir antikacıda<br />

buldum. Madrid’de uzun araştırmalar sonucu bir otomobil garajının sahibinin<br />

koleksiyoner olduğu bilgisini aldım; üşenmeden gidip o koleksiyondan birkaç<br />

değerli parça satın aldım. Rahmi Koç vasıtasıyla da koleksiyonuma çok değerli<br />

birkaç parça dâhil ettim. Rahmi Bey bana Londra’da büyük bir koleksiyonerin<br />

adresini verdi, koleksiyonumun çok değerli birkaç parçasına da Rahmi Koç<br />

sayesinde sahip oldum.<br />

Çok istediğiniz bir oyuncağa sahip olduğunuzda nasıl bir heyecan yaşıyorsunuz<br />

Robert Louis Stevenson’un ünlü romanı Define Adası’nda kahramanımız<br />

Jim Hawkins defineyi bulduğunda nasıl bir heyecana kapıldıysa aynen onu<br />

yaşıyorum. Ben tam bir serüvenci olarak seyahat ederim. Yalnızca sahip olma<br />

duygusu değil oyuncağa ulaşma süreci de beni mutlu ediyor. Tabii onları getirip<br />

ülkemde sergilemek, ziyaretçilerle buluşturmak da apayrı bir mutluluk.<br />

Oyuncak bir kültür, bir uygarlık hakkında neler söyler bize<br />

Oyuncak üretildiği dönemin tanığıdır, hayalleri simgeler. Örneğin ilk uzay konulu<br />

oyuncaklar 1920’li yıllarda yapılır. Bunlar çizgi roman karakterlerinden çıkma, o<br />

yılların insanlarının hayallerini anlatan objelerdir. Belki bugün bize komik gelebilir<br />

ama o oyuncaklar olmasaydı insan Ay’a gidemezdi. Peki, o oyuncaklar nerede<br />

yapıldı Amerika’da... Ay’a kim çıktı Amerikalılar... Buna rastlantı diyemeyiz.<br />

Do you find original toys only through collectors We know that there<br />

were instances when you found precious toys entirely by coincidence,<br />

or by hounding their trail like a detective. Which are your most<br />

unforgettable recruits<br />

I go after a toy like a detective, sometimes looking for a collector for many<br />

years… For instance, I found a French toy I had been after for a long time<br />

in an antique shop in Tokyo. I found a tin boat that I had briefly held at the<br />

photographer’s when I was five years old in an antique shop in Germany. After<br />

lengthy investigations, I found out that the owner of an auto gallery in Madrid<br />

was a collector; I went and purchased a couple of valuable pieces from that<br />

collection. Rahmi Koç was also instrumental in the purchase of a couple of<br />

valuable pieces. Rahmi Bey gave me the address of a major collector in London,<br />

and that’s how I came across several of the most valuable pieces of my collection.<br />

How do you feel when you come to own a toy you wanted very much<br />

I feel exactly the same excitement as the hero in Robert Louis Stevenson’s<br />

famous novel Treasure Island, Jim Hawkins, felt when he found the treasure. I<br />

am a very adventurous traveler. It’s not just the ownership, but the process of<br />

getting to the toy that makes me happy. Putting them on display and connecting<br />

them with the visitors of the museum is another joy entirely.<br />

What do toys tell us about a culture, a civilization<br />

A toy is a witness of its time, and it symbolizes dreams. For example, the first<br />

space-themed toys were manufactured in the 1920s. These are objects that are<br />

based on cartoon characters; they exemplify the dreams of that era. They might<br />

seem funny to us, but if those toys didn’t exist, we couldn’t have traveled to the<br />

moon. So where were these toys made In America… Who traveled to the moon<br />

The Americans… You can’t call that a coincidence.<br />

86


Bütün bu oyuncaklarla yolunuzun kesişmesi seyahat anlayışınıza dair ipuçlarını da<br />

veriyor bize. Şehirlerin turistik mekânlarında değil de, herkesin bilmediği, kuytu<br />

köşelerde keşfe çıktığınızı biliyoruz... Şehirleri nasıl keşfedersiniz<br />

Benim için seyahat bir oyuncağı, bir müzeyi, bir objeyi keşfetmek demek. Ben<br />

bunun için yolculuk yaparım. Gittiğim kentin öncelikle müzelerini, kitabevlerini<br />

gezerim, sonra sahaflarını, antikacıları keşfederim. Aklım şehirlerin arka<br />

sokaklarındadır hep; kıyıda köşede acaba antika bir oyuncak, eski bir harita,<br />

ilginç bir obje var mı diye gözlemlerim. Bir berber dükkânının yanından<br />

geçerken bile eski bir dükkânsa gider tıraş olurum. O havayı solumak,<br />

insanlarıyla iç içe olmak isterim.<br />

Peki, son dönemde yeni bir keşfiniz oldu mu<br />

Yeni keşfim New York’un yakınlarındaki tarihi kasaba New Paltz. New Paltz<br />

Üniversitesi’nde öğrenim gören oğlum sayesinde keşfettim bu kasabayı. New<br />

York’a gidip New Paltz’ı görmemek büyük hata. Şehre bir buçuk saat mesafede;<br />

1600’lü yıllarda Amerika’ya ilk yerleşenlerin kurduğu kasabalardan biri. Bir<br />

müze kasaba burası, mezarlıkları, antikacıları, Victorian tarzında yapılmış tarihi<br />

binaları ve doğasıyla çok etkileyici bir yer.<br />

Sözü biraz da İstanbul ve Sunay Akın’a getirsek... Biliyoruz ki Sunay Akın ve<br />

İstanbul arasında özel bir ilişki var. Peki, Akın’ın bugünkü İstanbul’la arası nasıl<br />

Gezginseniz, seyahat ediyorsanız, dünyayı biliyorsanız daha çok üzülüyorsunuz<br />

İstanbul için. Benim için İstanbul yoğun bakımda bir hasta gibi. Özellikle mimari<br />

anlamda yoğun bakımda bu şehir. Dünyanın en çirkin gökdelenleri burada. Ben<br />

gökdelene karşı değilim ama doğru yerde, doğru mimariyle yapılmalı. Dünyada<br />

gerçekten doğru gökdelenlere sahip tarihi şehirler var; Rotterdam, Frankfurt…<br />

Üstelik bu binalar yapılırken çok önemli bir şey ıskalandı; bu yapılar bir çekim<br />

alanına dönüştürülmedi, bir binaların içinde bir müze, tiyatro salonu kurulmadı.<br />

2013’te nerelere gitmek istiyorsunuz Heyecanla beklediğiniz bir şehir var mı<br />

Ben Orta Avrupacıyım. Orta Avrupa kentlerinden aldığım hazzı hiçbir yerden<br />

almıyorum. Salzburg, Nürnberg, Heidelberg… Ya da Zürih, Luzern, Bern…<br />

Doğayla tarihin iç içe olduğu, kentsel yaşamın köylerde bile hissedildiği şehirleri<br />

seviyorum. Hollanda’yı da çok severim. En masalsı, en oyuncak gibi şehirler<br />

Hollanda’dadır. Paris önemlidir; antikacılar çarşısına her zaman giderim. Paris<br />

Bastille’de her yıl ekim ayında kurulan antika pazarı müthiştir. Sonra Berlin,<br />

Amsterdam… Bu şehirlere neredeyse her ay giderim, havasını solurum,<br />

müzelerini gezerim. Toskana’yı çok severim; Floransa, Siena benim için<br />

muhteşem şehirlerdir.<br />

The fact that you crossed paths with all these toys gives us a clue about<br />

your sense of travel… We know that you explore remote corners of a city,<br />

and not its tourist attractions… How do you go about exploring a city<br />

To me, travelling means the discovery of a toy, a museum, an object. This is why I<br />

travel. Anywhere I go, I first visit the museums and bookstores, and then I explore<br />

the second-hand booksellers and antique shops. My mind is set on the back<br />

streets of the city; I am constantly searching for an antique toy, an old map, or an<br />

interesting object. Even for a haircut, I search for a long-standing shop. I yearn to<br />

breathe in that atmosphere, to make contact with its populace.<br />

Have you made any recent discoveries<br />

My latest discovery is the historic town of New Paltz near New York. I owe this<br />

discovery to my son, who is student at New Paltz University. It’s a major oversight<br />

to go to New York and not visit New Paltz. An hour and a half from the city, it is<br />

one of the first settlements in the U.S., founded in the 1600s. This is a museum<br />

town, very impressive with its cemeteries, antique stores, Victorian-style historic<br />

buildings, and nature.<br />

Now, to talk about Istanbul and Sunay Akın… We know that the<br />

relationship between Sunay Akın and Istanbul is a special one. So how is<br />

Akın doing with today’s Istanbul<br />

If you explore, if you travel, if you know the world, you are that much sadder<br />

about Istanbul. To me, Istanbul is a patient in intensive care. Especially in terms<br />

of architecture, this is a sick city. The world’s most unsightly skyscrapers are<br />

here. I’m not against skyscrapers, as long as the location and the architecture are<br />

right. The world is full of historic cities with the correct kind of skyscrapers; like<br />

Rotterdam, Frankfurt… Not only that, but a major oversight was not to construct<br />

a gravitational field; there are no museums, no theaters in these buildings.<br />

Where do you want to go in 2013 Is there any city you can’t wait to<br />

travel to<br />

I favor Central Europe. Nowhere else do I get the pleasure that I feel in Central<br />

European cities. Salzburg, Nurnberg, Heidelberg… Or Zurich, Luzern, Bern… I<br />

like cities where nature and history are enmeshed, where you find an urban flavor<br />

in even villages. The Netherlands is a favorite of mine. The most epic, most toy-like<br />

cities are in the Netherlands. Paris is important; I always visit its antiques market.<br />

The Antiques Market held every year in Bastille, Paris is phenomenal. Then again,<br />

Berlin, Amsterdam… I visit these cities almost every month; breathe in the air,<br />

wander in the museums. I adore Tuscany; Florence, Siena is magnificent.<br />

87


STİL/STYLE<br />

YAZI/TEXT: Gül Erdoğan<br />

Tarzınıza su sızmasın!<br />

Don’t let it rain on your style!<br />

KIŞ MEVSİMİ VE HEMEN ARDINDAN GÖZ KIRPAN BAHAR MEVSİMİ, TARZIMIZI KORUMAKTA<br />

EN ÇOK ZORLANDIĞIMIZ DÖNEMLERDİR. YAĞMURU, RÜZGÂRI, SERİNLİĞİ EKSİK OLMAYAN BU<br />

MEVSİMLERDE TARZIMIZ HEM STİLİMİZİ YANSITMALI, HEM TRENDLERİ YAKALAMALI HEM DE<br />

HAVA MUHALEFETİNE KARŞI KOYACAK BİR İŞLEVSELLİĞE SAHİP OLMALIDIR. AKSİ HALDE BU<br />

ISLAK SEZONLARDA HER AN TARZIMIZA SU SIZABİLİR. OYSA DOĞRU PARÇALARLA YAĞMURLU<br />

HAVALARA KARŞI BİR KALKAN OLUŞTURMAK HEM ÇOK KOLAY HEM DE SANILDIĞINDAN DAHA<br />

STİL SAHİBİ VE EĞLENCELİ. İŞTE ISLAK SEZONLARIN DEMİRBAŞLARI…<br />

THE WINTER SEASON AND SPRING RIGHT AROUND THE CORNER ARE A CHALLENGE TO OUR<br />

PANACHE. THE RAIN, WINDS, AND CHILLINESS PREVALENT DURING THESE SEASONS REQUIRE<br />

OUR APPEARANCE TO REFLECT OUR SENSE OF STYLE, BE TRENDY, AND TO POSSESS THE<br />

FUNCTIONALITY TO WITHSTAND THE WEATHER CONDITIONS. OTHERWISE THE WET SEASON<br />

MIGHT CRAMP OUR STYLE. WITH THE RIGHT ATTIRE, SHIELDING YOUR STYLE AGAINST RAINY<br />

WEATHER IS BOTH EFFORTLESS AND MUCH MORE FUN THAN YOU’D IMAGINE. HERE ARE YOUR<br />

MAIN ASSETS DURING THE WET SEASONS…<br />

88


EN STiL SAHiBi YAĞMURLUK: TRENÇKOT<br />

MOST STYLISH RAINWEAR: : THE TRENCH COAT<br />

Yeni trendler/New Trends1<br />

1879’da su geçirmeyen gabardin kumaşını<br />

icat eden Thomas Burberry, 1914’te İngiliz<br />

askerleri için savaş koşullarına uygun bir<br />

kıyafet tasarlamak üzere görevlendirildiğinde<br />

trençkotla çıkageldi. Savaş bittiğinde<br />

cepheden dönenler günlük yaşamda<br />

trençkot giymekten vazgeçemeyince,<br />

trençkot siviller arasında da popüler bir<br />

giysi oldu. Hollywood da bize yağmuru ve<br />

trençkotu sevdirmek için üstüne düşeni<br />

fazlasıyla yaptı. Trençkotları, fötr şapkaları<br />

ve eşarplarıyla fazlasıyla ‘cool’ olan film<br />

yıldızları hepimiz için ilham kaynağıydı.<br />

“Casablanca” filminde Rick Blaine rolüyle<br />

tarihe geçen Humphrey Bogart, Inspector<br />

Clouseau rolüyle Peter Sellers ve Truman<br />

Capote’nin romanından uyarlanan “Tiffany’de<br />

Kahvaltı”daki Holly Golightly rolüyle Audrey<br />

Hepburn, trençkotun imajının yükselmesine<br />

katkıda bulundu. Bugün hem erkek,<br />

hem kadınlar için gardırobun “yatırımı”<br />

olarak nitelendirilen bu ikonik parçayı<br />

bize kazandırdığı için Thomas Burberry’ye<br />

minnettarız.<br />

Genel olarak yakaların orijinalliği ve belden sıkan kemerlerle<br />

trençkotların klasik hatlarına dairesel bir yumuşama geldiğini<br />

söylemek mümkün. Klasik trençkotlarda siyah ve haki tonlarından<br />

vazgeçmeyen Burberry’nin artık yeni koleksiyonlarında<br />

farklı renklere de yer verdiğini görebiliyoruz. Başta kırmızı ve<br />

mor tonları olmak üzere renkli trençkotlar vitrinlerde geniş yer<br />

kaplıyor. Sıcak renkler, genellikle parlak metalik kumaşlarla birleşiyor.<br />

Kimi zaman ekoselerin kimi zaman da deri, süet ya da<br />

sentetik kumaşların varlığı trençkotları birbirinden ilginç kılıyor.<br />

It’s safe to say that the classical lines of the trench coat<br />

with the original neckline and knotted belt have undergone<br />

a general softening around the edges. We observe a<br />

diversity of colors in Burberry’s new collections, besides<br />

the classic blacks and khakis. New colorful trench coats<br />

are extensively on display, most notable being the red and<br />

purple tones. Warm colors are frequently combined with<br />

bright metallic fabrics. On occasion plaid patterns, and at<br />

times the supplement of leather, suede or synthetic fabrics<br />

make the new trench coats more appealing.<br />

Thomas Burberry, having invented the<br />

water-resistant gabardine fabric in<br />

1879, came up with the British trench<br />

coat in 1914. When veterans returning<br />

from war kept wearing them, trench<br />

coats became fashionable among<br />

civilians. Hollywood did more than<br />

its share in endearing the rain and<br />

the trench coat. Film stars who were<br />

extremely ‘cool’ with their trench<br />

coats, fedoras and scarves were an<br />

inspiration to us all.<br />

Humphrey Bogart, who made<br />

history with the role of Rick Blaine<br />

in ‘Casablanca’, Peter Sellers as<br />

Inspector Clouseau, and Audrey<br />

Hepburn as Holly Golightly in Truman<br />

Capote’s ‘Breakfast at Tiffany’s’ all<br />

contributed to the rising popularity<br />

of the trench coat. We appreciate<br />

Thomas Burberry for the invention of<br />

this iconic piece, currently regarded<br />

as a wardrobe ‘investment’ by both<br />

men and women.<br />

89


Eskiden herkese tek bir şemsiye yeterdi. Oysa<br />

şimdi kıyafete göre şemsiye seçimi söz konusu.<br />

Üstelik artık işlevleri sadece bizi yağmurdan<br />

korumakla sınırlı değil; rengi, tasarımı, markasıyla<br />

hem tarzımızın tamamlayıcı bir aksesuarı hem<br />

de bir nevi statü sembolü. Giyim ve aksesuar<br />

markaları da koleksiyonlarına uygun şemsiyeleriyle<br />

dikkat çekiyor son yıllarda. Şemsiyesiyle fark<br />

yaratmak isteyenlerin imdadına ise tasarımcılar<br />

yetişiyor. Özetle cıvıl cıvıl desenleriyle “yağmuru<br />

seviyorum” dedirtecek şemsiyeler sizleri bekliyor!<br />

Erkek şemsiyelerinde siyah, lacivert ve gri tonları<br />

vazgeçilmezler arasındaki yerini korurken kadın<br />

şemsiyelerinde seçenekler bahar mevsiminin<br />

dinamizmini yansıtmak istercesine rengârenk.<br />

Ekoseliler, leopar desenliler, puantiyeliler, hayvan<br />

baskılılar, dantelliler, fırfırlılar, şeffaflar, swarovski<br />

taşlılar da şemsiyede de lüks arayanlar için<br />

yine öne çıkan modeller. Çocuk şemsiyeleri ise<br />

çizgi filmlerden ilham alan, eğlenceli desen<br />

ve tasarımlarıyla yetişkinleri kıskandıracak<br />

çeşitlilikte. Baston şemsiyeler, klasikten<br />

vazgeçemeyenlerin emrine amade her zamanki<br />

gibi. Katlanıp makyaj çantası kıvamına gelenler<br />

ya da sadece 100 gr. ağırlığında olanlar,<br />

yağmurda hafiflikten hoşlananlar için birebir.<br />

“YAĞMURU SEVDİREN” ŞEMSİYELER<br />

UMBRELLAS THAT “ENDEAR THE RAIN”<br />

It used to be that everyone made do with one<br />

umbrella. Now it’s customary to choose one that<br />

complements your outfit. Umbrellas no longer just<br />

protect us from the rain; they’re both an integral<br />

accessory to our style with their colors, designs<br />

and brands, and also a symbol of status. In recent<br />

years, apparel and accessories brands have set<br />

out to introduce umbrellas that complement<br />

their collections. For those who want to make a<br />

statement with their umbrellas, designers come to<br />

the rescue… Umbrellas with vivacious designs will<br />

make you profess, “I love the rain”!<br />

Umbrellas for men keep their tendency for<br />

black, dark blue and grey tones, while women’s<br />

umbrellas favor vibrant colors that reflect the<br />

dynamism of spring. Plaid and leopard designs,<br />

polka dots, animal prints, lace, frills, transparent<br />

models and umbrellas adorned with Swarovski<br />

crystals are trends that stand out for those in<br />

search of exclusivity. Entertaining patterns and<br />

designs inspired by cartoons have been employed<br />

in children’s umbrellas, with a diversity that<br />

makes you wish you could turn back time.<br />

Walking stick umbrellas are as ever available<br />

to those unwilling to relinquish the classic.<br />

Umbrellas that collapse to the size of a compact<br />

and those that weigh only 100 grams are just the<br />

thing for those who want to keep it light.<br />

2<br />

90


ŞEMSİYE VE HOLLYWOOD THE UMBRELLA AND HOLLYWOOD<br />

Hafızanızı biraz zorlarsanız aklınıza yağmur altında yürüyüş<br />

yapılan onlarca hatta yüzlere film gelebilir. Ama hangisi Gene<br />

Kelly’nin 1952 yapımı “Singing’ in the Rain” filmindeki efsane<br />

performansının önüne geçebilir Elinde şemsiyesiyle, yağmur<br />

altında direklere sarılarak şarkı söyleyen Don Lockwood karakteri<br />

adeta bir yağmur ikonu!<br />

Search your memory, and you will come up with tens, even<br />

hundreds of movies that featured walking under the rain. But<br />

few can outperform Gene Kelly’s 1952 movie “Singing’ in the<br />

Rain”. The Don Lockwood character, hanging off lamp posts<br />

and singing, umbrella in hand, is surely a rain icon!<br />

91


öneriyor<br />

recommends<br />

Statü sembolü şemsiyeler<br />

Umbrellas as symbols of status<br />

Stil ikonu Audrey Hepburn ve Jackie Onassis’in<br />

tercihleri Givenchy şemsiye idi.<br />

Özellikle Audrey Hepburn, gökkuşağı renklerinden<br />

oluşan Givenchy şemsiyesi ile belleklere kazındı.<br />

Yağmurlu İngiltere’nin köklü markası Burberry’nin<br />

meşhur ekoseleri şemsiyede de hayat buldu.<br />

Dayanıklılığı ve şıklığıyla ünlü Burberry şemsiyeler,<br />

özellikle formel giyinmeyi sevenlerin vazgeçilmez<br />

aksesuarı haline geldi. Bu sezon Gucci’nin pırlanta<br />

desenli şemsiyeleri pek çok ünlü tarafından tercih<br />

ediliyor; bu şemsiyeler ciddi bir döpiyesi de,<br />

frapan bir gece elbisesini de tamamlayabiliyor.<br />

Marc by Marc Jacobs ve Alexander McQueen<br />

şemsiyeler ise kaliteden ödün vermeyen ama daha<br />

renkli ve spor tasarımları sevenler için ideal.<br />

Aşağıdaki şehirlerden herhangi birine seyahat edecekseniz, trençkotunuzu, şemsiyenizi<br />

ve yağmur botlarınızı yanınıza almadan yola çıkmayın. Zira bu şehirlerde her an yağmura<br />

yakalanabilirsiniz! Tedbiri elden bırakmazsanız şemsiyenizin altında, dünyanın en güvenli<br />

yerindeymişsiniz hissiyle sokaklara taşan bir yürüme keyfi yaşayabilirsiniz.<br />

Londra/İngiltere<br />

Berlin/Almanya<br />

Dublin/İrlanda<br />

Kopenhag/Danimarka<br />

Helsinki/Finlandiya<br />

Singapur<br />

www.setur.com.tr<br />

92<br />

When travelling to one of the cities below, don’t<br />

forget to pack your trench coat, umbrella and rain<br />

boots. You can get caught in the rain at any time! Be<br />

prudent and enjoy a safe walk under your umbrella.<br />

London/Britain<br />

Berlin/Germany<br />

Dublin/Ireland<br />

Copenhagen/Denmark<br />

Helsinki/Finland<br />

Singapore<br />

Fashion icons Audrey Hepburn and Jackie<br />

Onassis preferred Givenchy umbrellas.<br />

Audrey Hepburn particularly is immortalized<br />

in our memories with her color spectrum<br />

rainbow Givenchy umbrella. Rainy Britain’s<br />

established brand Burberry’s renowned<br />

plaid design is now featured in umbrellas as<br />

well. Burberry umbrellas, notorious for their<br />

durability and elegance, have become an<br />

indispensible accessory, especially for those<br />

that favor a formal style. Gucci’s diamond<br />

patterned umbrellas are preferred by many<br />

celebrities this season; these umbrellas can<br />

complement a conventional two-piece suit as<br />

well as an enchanting evening dress. Umbrellas<br />

of Marc by Marc Jacobs and Alexander<br />

McQueen ore ideal for those who won’t forego<br />

quality, but are after more colorful and<br />

sporty designs.


Yağmurlu sezonların damlaları başınıza düşerken, ayaklarınıza da<br />

rengârenk yağmur çizmelerinin dinamizmi düşsün. Son birkaç yıldır<br />

devam eden yağmur çizmesi akını, giderek eğlenceli bir hal alan<br />

modelleriyle yine tercihler arasında ilk sıralarda. Yağmur çizmesi, her<br />

kıyafetle birlikte kombine edilebiliyor. Elbise, etek, jeans vb. her kıyafet<br />

için rahatlıkla kullanılabilir. Spor tarzı için canlı ve iddialı renklerdeki<br />

3<br />

kalın tabanlı modelleri; klasik stilde giyinenler ise taşlı, tokalı,<br />

kürklü, leoparlı modelleri tercih edilebilir. Daha farklı ve iddialı olmak<br />

isteyenler ise manzara resimlerini aratmayacak desenli modelleri<br />

seçebilir. 150 yıldır Birleşik Krallığı her türlü hava muhalefetine karşı<br />

koruyan Hunter çizmeler elbette favorimiz. Burberry, Crocs, Kamik,<br />

Bogs da hayır diyemeyeceğiniz diğer markalar.<br />

AYAKLARA DİKKAT! DON’T OVERLOOK THE FEET!<br />

While the drops of the wet season keep<br />

falling on your head, let the vivacity of<br />

colorful rain boots land on your feet.<br />

The influx of rain boots over the last few<br />

years have evolved into more exciting<br />

forms and once again, they make the top<br />

of the list. Rain boots can be combined<br />

with all types of attire. They go well<br />

with dresses, skirts, jeans, and indeed<br />

all styles. You have the option of thick<br />

platforms in bold, vibrant colors for<br />

a sporty look; or models with sequins,<br />

buckles and fur or leopard designs<br />

for those who go with the classic style.<br />

Those who seek to be more exclusive or<br />

creative may prefer models with scenic<br />

designs. Our favorite is of course the<br />

Hunter boots, who have kept the British<br />

safe against all kinds of adverse weather<br />

conditions for 150 years. But we find it<br />

difficult to say no to other brands like<br />

Burberry, Crocs, Kamik, and Bogs.<br />

93


ALIŞVERİŞ/SHOP<br />

Zaman geçer, koku kalır!<br />

TIME FLIES, SCENTS REMAIN!<br />

Bahar mevsimiyle birlikte hayatımızda kokuların hâkimiyeti de artacak. Ilık bahar esintisi<br />

beraberinde kokumuzu da taşıyacak. Seçtiğiniz parfümün sizi yansıtmasını istiyorsanız, sizin<br />

için hazırladığımız mini rehbere bir göz atın.<br />

WITH THE COMING OF SPRING, THE POWER OF FRAGRANCES IN OUR LIFE IS GOING TO INCREASE THE COOL<br />

SPRING BREEZE WILL CARRY OUR SCENT WITH IT. IF YOU WANT YOUR PERFUME TO REFLECT YOU, TAKE A<br />

LOOK AT THE MINI GUIDE WE PREPARED FOR YOU.<br />

Neye göre seçmeli<br />

HOW TO CHOOSE<br />

The best time to try on a perfume is in the afternoon because our olfactory<br />

sense is at its sharpest at this time of the day. Similarly – if we do not have a<br />

stuffy nose - we smell better during the winter months compared to summer.<br />

After applying perfume, you have to wait for it to mature on your skin for at<br />

least an hour. The season and the type of clothing you wear are important<br />

when wearing perfume. Better to choose cooler and lighter scents during the<br />

summer months. Wear such fragrances with linen, light cotton and silks.<br />

Parfüm denemek için en uygun zaman akşamüzeri; çünkü bu saatlerde koku alma<br />

duyusu güçlü çalışıyor. Ayrıca kış mevsiminde de - tabii burnumuz tıkalı değilse- yaz<br />

mevsimine göre daha güçlü koku alıyoruz. Parfümü sıktıktan sonra en az bir saat teninizde<br />

olgunlaşması için beklemeniz gerek. Parfüm kullanırken mevsim ve giydiğiniz kıyafetler<br />

de çok önemli. Bahar ya da yaz aylarında daha serin ve hafif kokular tercih etmekte fayda<br />

var. Bu tip parfümleri keten, ince pamuklu kumaşlar ve özellikle ipekle kullanmalısınız.<br />

Nasıl saklamalı<br />

HOW TO STORE<br />

Nasıl kullanmalı<br />

HOW TO USE<br />

Always keep your perfume<br />

bottles away from direct light,<br />

and store in a dark and cool<br />

place. All perfumes have alcohol<br />

in their formula. If exposed to<br />

direct light and heat, molecules<br />

inside the perfume lose their<br />

ability to cohere and lose their<br />

fragrance. Prefer spray bottles<br />

to regular. The reason for this<br />

is when the perfume comes<br />

into contact with your hands;<br />

it becomes more susceptible to<br />

bacteria and can deteriorate<br />

fast. Also, using spray bottles is<br />

more economical.<br />

Parfümlerinizi her zaman ışıktan<br />

uzak, karanlık ve serin bir yerde<br />

saklayın. Tüm parfümler içlerinde<br />

alkol barındırır. Eğer ışığa ve<br />

sıcağa maruz kalırlarsa parfümün<br />

içinde bulunan moleküller dağılarak<br />

kokusunu kaybeder. Dökme değil<br />

spreyli şişeleri tercih edin. Bunun<br />

en önemli nedeni, ellerinizle temas<br />

eden parfümün bakterilere açık<br />

hale gelmesi ve daha kısa zamanda<br />

bozulması. Ayrıca spreyli parfümleri<br />

kullanmak çok daha ekonomik.<br />

Wear perfume on clean skin<br />

and hair. Spray it on your<br />

pulse points like your wrists<br />

and neck. Avoid spraying<br />

perfume directly on your<br />

clothing. You also need to use<br />

different perfumes for different<br />

functions. If you are attending<br />

a funeral, visiting a friend in<br />

the hospital or going to a job<br />

interview, do not use heavy<br />

fragrances, instead prefer<br />

lighter scents.<br />

Parfümü temiz cilde ve saça uygulamak<br />

gerekiyor. Parfümleri nabzınızın<br />

attığı yerlere, yani bileklerinize, boynunuza<br />

sıkın. Kıyafetlerinizin üstüne<br />

doğrudan parfüm sıkmaktan kaçının.<br />

Katıldığınız farklı etkinliklerde de farklı<br />

parfümler kullanmanız gerekir. Örneğin<br />

bir cenazeye katılıyor, arkadaşınızı<br />

hastanede ziyaret ediyor ya da ciddi<br />

bir iş görüşmesine gidiyorsanız ağır<br />

parfümler sürmeyin, hafif kokuları<br />

tercih edin.<br />

94


Ne kadar sıklıkta sürmeli<br />

HOW OFTEN TO APPLY<br />

The golden rule of wearing perfume: Don’t use too much. Your perfume should not enter a<br />

room before you! Ideally perfume should be sprayed on different parts of the body twice or<br />

three times. The type of perfume also plays a part in determining how much to use; because<br />

it is stronger Eau de parfum should be used less. On the other hand, Eau de toilette is light<br />

and quick to evaporate. If you find out that you have used too much, just wipe yourself off<br />

lightly using a wet towel.<br />

Parfüm kullanmanın altın kuralı: Çok fazla parfüm kullanmayın.<br />

Bir odaya gireceğiniz zaman, parfümünüz sizden<br />

önce girmesin! Parfüm kullanırken en ideal sayı, parfümü<br />

değişik bölgelere iki ya da üç kez püskürtmek. Parfümün tipi<br />

de miktarını belirlemede önemli bir etken; Eau de parfum<br />

kuvvetli olduğu için her zaman daha az kullanılmalı. Eau de<br />

toilette ise daha hafif ve uçucu. Eğer fazla kaçırdığınızı fark<br />

ederseniz, nemli bir havluyu teninize dokundurarak parfümün<br />

fazlasını alabilirsiniz.<br />

Parfüm kullanmanın da yararları var!<br />

DO YOU KNOW THE BENEFITS OF USING PERFUME<br />

A.B.D. Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nde yapılan bir araştırma parfüm kullanmanın karşı cinsi etkilemek dışında<br />

yararları da olduğunu ortaya koyuyor. Bunlardan en önemlisi, parfüm sürmenin özgüveni arttıran bir etkisi<br />

olduğu. Doğru seçilmiş bir parfüm iş yerindeki performansı da olumlu bir şekilde etkiliyor.<br />

A research made by Duke University Medical Center in USA, shows that spraying on perfume has<br />

benefits other than simply attracting the opposite sex. The most important among them is using<br />

perfume increases one’s self confidence. A suitably selected perfume also positively influences<br />

workplace performance.<br />

2013’ün favori kokuları<br />

<strong>Setur</strong> Duty Free<br />

mağazalarında<br />

THE FAVORITE FRAGRANCES OF 2013<br />

ARE AT SETUR DUTY FREE SHOPS<br />

The way to access the most special and newest fragrances of the perfume<br />

world is through duty free shops. <strong>Setur</strong> Duty Free adds a different color<br />

to your travels with the fun shopping alternatives it offers. You can find<br />

the charming perfumes of most elegant brands from Estee Lauder to<br />

Lancome; Chanel to Chloe at <strong>Setur</strong> Duty Free.<br />

<strong>Setur</strong>, offering fun tax free shopping with its 32 duty free shops covering<br />

more than 15 thousand square meters at airports, land borders and<br />

seaports, opened its first international duty free shop in Erbil. Providing<br />

service 24/7 at international standards, <strong>Setur</strong> Duty Free with close to<br />

1.000 special shop attendants and more than 500 products, is your<br />

destination for perfume-cosmetics, cigarettes-alcohol, toys, accessories,<br />

food and luxury goods and opens the doors for a quality shopping<br />

experience on your travels.<br />

Parfüm dünyasının en özel ve en yeni kokularına avantajlı fiyatlarla ulaşmanın<br />

yolu duty free mağazalarından geçiyor. <strong>Setur</strong> Duty Free, alışveriş keyfiyle<br />

seyahatlerinize ayrı bir renk katıyor. Estee Lauder’dan Lancome’a; Chanel’den<br />

Chloe’ye kadar en seçkin markaların çekici kokularına <strong>Setur</strong> Duty Free’den<br />

ulaşabilirsiniz. Havalimanları, kara sınır kapıları ve deniz limanlarında<br />

15 bin metrekareyi aşkın 32 duty free mağazası ile gümrükten<br />

muaf alışveriş keyfi sunan <strong>Setur</strong>, 2012’de yurtdışındaki ilk duty free<br />

mağazasını Erbil’de açtı. 7 gün 24 saat uluslararası standartlarda<br />

hizmet veren <strong>Setur</strong> Duty Free, parfüm - kozmetik, içki-sigara,<br />

oyuncak, aksesuar, gıda ve lüks tüketimi içeren 500’den<br />

fazla ürün çeşidi ve 1000’e yakın uzman kadrosuyla<br />

sizlere her seyahatinizde kaliteli bir alışverişin<br />

kapılarını aralıyor.<br />

95


KÜLTÜR&SANAT/CULTURE&ART<br />

2013’ün en ses getiren sergisi, nefesimizi tutarak geri<br />

sayıma başladığımız David Bowie sergisi kuşkusuz. 23<br />

Mart’ta Londra Victoria & Albert Müzesi’nde izleyicilerle<br />

buluşmaya hazırlanan “David Bowie is...” isimli sergi,<br />

müzikal bir kâşif ve bir kültür ikonu olarak David<br />

Bowie’nin yaratıcı sürecini keşfetmek adına kapsamlı<br />

bir fırsat sunuyor. Sergide sanatçının eliyle yazdığı<br />

şarkı sözlerinden orijinal<br />

kostümlerine, enstrümanlarından<br />

sanat çalışmalarına,<br />

fotoğraflarından videolarına,<br />

sahne dekorlarına kadar<br />

300’ü aşkın kişisel eşya<br />

23 Temmuz tarihine<br />

kadar görülebilir.<br />

Efsane devam ediyor/THE LEGEND CONTINUES:<br />

“David Bowie is...”<br />

The exhibition that is going to cause the<br />

largest ripples in 2013 is undoubtedly the<br />

David Bowie exhibit that we have been<br />

holding our breaths for. The exhibition<br />

called “David Bowie is...” which will meet<br />

its audience on March 23 in London’s Victoria<br />

& Albert Museum, offers a unique and<br />

broad opportunity to explore David Bowie’s<br />

creative process as a musical explorer and<br />

a cultural icon. The exhibition scheduled<br />

until July 23, will display more than 300<br />

personal items such as lyrics handwritten<br />

by the artist, original stage costumes,<br />

instruments, art projects, photographs,<br />

videos and stage décor. www.vam.ac.uk<br />

En keyifli yolculuk/THE MERRIEST JOURNEY:<br />

Wine & Dine<br />

Artist Müzik tarafından hazırlanan 4 CD’lik albüm, Lounge, Bossa, Chillout,<br />

Latin ve Caz türlerinin en sevilen örneklerinden toplam 59 şarkıyı<br />

dinleyenlere sunuluyor. 4 CD’nin ayrı ayrı özel kadife kutuda yer aldığı bu<br />

“boxset” albüm, hem arşivciler hem de prestijli hediye arayışında olanlar için<br />

kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.<br />

The 4 CD album published by Artist Music covers a total of 59 hit songs<br />

from diverse sources like Lounge, Bossa, Chillout, Latin and Jazz. This<br />

“boxset” album where all 4 CD’s are placed separately in a special<br />

velvet box, offers a unique opportunity not only to archivists but also<br />

to gift-givers looking for a special present. www.artistmusic.com<br />

96<br />

Tiziano ‘Titian’<br />

Bu sene Roma’nın en büyük sergisi olarak<br />

adlandırılan Tiziano sergisi, büyük İtalyan<br />

ressamın en önemli eserlerini bir araya<br />

getiriyor. Resmin modern devriminde Avrupa’daki<br />

en önemli rollerden birini üstlenen<br />

Venedikli üstadın, 16. yüzyıla ait peyzaj<br />

resimleri görülmeli. Scuderie del Quirinale’deziyaretçilerle<br />

buluşacak olan sergi 16<br />

Haziran tarihine kadar izlenebilir.<br />

The Tiziano exhibit, considered to be the largest exhibition in Rome this year, brings together the most important<br />

art works of this great Italian painter. The 16th century landscapes of the Venetian master who has<br />

played one of the most important roles of the modern revolution in painting, are a must see. The exhibition<br />

which will meet its audience at Scuderie del Quirinale, can be visited until June 16.<br />

www.scuderiequirinale.it


Pera Müzesi’nde sergi şöleni<br />

A BANQUET OF EXHIBITIONS AT PERA Museum<br />

İstanbul Pera Müzesi, 2013’e iddialı girdi. Yılın en önemli sergilerinden biri olan, portre ve moda fotoğrafçısı<br />

Nickolas Muray’ın 162 yapıtını içeren “Nickolas Muray: Bir Fotoğrafçının Portresi” sergisini kaçırmayın.<br />

Sergide Lucky Strike, Coca Cola, General Foods gibi markalara ait ilk renkli fotoğraflarla, Marlene Dietrich,<br />

Greta Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ve Frida Kahlo gibi ünlülerin portreleri yer alıyor. Sergi<br />

21 Nisan tarihine kadar görülebilir. Pera Müzesi’ne gelmişken “Çöl ve Deniz Arasında: Ürdün Ulusal<br />

Güzel Sanatlar Galerisi’nden Bir Seçki” isimli sergiyi izleme fırsatını da kaçırmayın. Arap ülkelerinden 44<br />

sanatçının 52 yapıtının yer aldığı sergi 21 Nisan’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.<br />

Istanbul Pera Museum has a lot to say in 2013. Don’t miss out on “Nickolas Muray: A Portrait of<br />

a Photographer” exhibit which displays 162 works of portrait and fashion photographer Nickolas<br />

Muray. The first color photographs of brands such as Lucky Strike, Coca Cola and General<br />

Foods alongside the photographs of celebrities and artists like Marlene Dietrich, Greta Garbo,<br />

Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor and Frida Kahlo will be displayed. The exhibition can be visited<br />

until April 21. While you are there at the museum, don’t miss “Between the Desert and the<br />

Sea: Illustrations from the Jordanian Fine Arts Gallery” The exhibit displaying 52 works from<br />

44 artists from Arabian countries can be seen until April 21. www.peramuzesi.org.tr<br />

Kusursuz Parizyen<br />

IMMACULATE PARISIAN:<br />

“Paris Haute Couture”<br />

L’Hotel de Ville, taklit edilemez Parizyen sanatının en<br />

incelikli örneklerine kapılarını açıyor. Parizyen terziciliğine<br />

adeta saygı duruşunda bulunan, Olivier Saillard’ın direktörlüğündeki<br />

sergide, 1920’lerin tüy gibi hafif Chanel<br />

giysilerinden yenilikçi Cristobal Balenciaga ve inanılmaz<br />

el işlemeli Paul Poiret parçalarına kadar paha biçilmez<br />

bir hazinenin en nadide parçaları görücüye çıkacak. 6<br />

Mart’ta kapılarını açacak olan sergiyi 6 Temmuz tarihine<br />

kadar izleyebilirsiniz.<br />

L’Hotel de Ville opens its doors to finest examples of<br />

an irreproducible Parisian art. The exhibit paying<br />

homage to this Parisian art curated by Olivier Saillard,<br />

will display the most sophisticated examples<br />

of a priceless treasure including light-as-a-feather<br />

Chanel dresses from the 1920’s, pieces from innovative<br />

Cristobal Balenciaga and hand embroidered<br />

Paul Poiret pieces. The exhibit to open its doors on<br />

March 6 can be visited until July 6. www.paris.fr<br />

Boğaz Hakkında Her Şey<br />

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT THE BOSPORUS<br />

Profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’un İngiliz seyahat yazarı Pat Yale ile birlikte hazırladığı “Boğaz Hakkında Her Şey” isimli<br />

eseri, bugüne kadar Boğaz hakkında yazılmış en kapsamlı, en güncel çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Eserde, Boğaz’ın en<br />

meşhur yalılarının hiç görülmemiş iç mekân fotoğraflarının yanı sıra Boğaz ile ilgili en yeni bilgiler yer alıyor. Saffet Emre Tonguç ve<br />

Pat Yale, okurları Cankurtaran’dan Rumeli Feneri’ne, Kadıköy ve Moda’dan ise Anadolu Feneri’ne kadar toplam 34 durağın yer aldığı<br />

heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.<br />

The book “Everything About the Bosporus” written by professional guide. Saffet Emre Tonguç in collaboration with the<br />

British travel writer Pat Yale is considered to be one of the most comprehensive and current works ever written about the<br />

Bosporus to date. In it, the newest and most up-to-date information about the Bosporus can be found alongside never<br />

before seen interior photographs of the most recognizable waterside mansions. Saffet Emre Tonguç and Pat Yale take<br />

their readers on an exciting journey that stops at 34 different points of interest, from Cankurtaran to Rumeli Feneri,<br />

from Kadıköy and Moda to Anadolu Feneri . www.boyutstore.com<br />

97


SETUR<br />

BookinTurkey ITB<br />

Berlin’de yerini alıyor<br />

Türkiye’nin ilk turizm portalı BookinTurkey.com,<br />

06 - 10 Mart tarihleri arasında turizm dünyasının<br />

en önemli fuarlarından biri olan ITB (Uluslararası<br />

Turizm Borsası) Berlin Fuarı’na katılarak<br />

hizmetlerini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.<br />

Türkiye’nin “en iyi” turizm portalı BookinTurkey,<br />

bu yıl 47.si düzenlenecek olan ITB Berlin’de 25.<br />

Salon, 148 No.lu standta ziyaretçileriyle buluşacak.<br />

Her yıl tur operatörleri, oteller, uçak şirketleri,<br />

online hizmet veren seyahat portalları gibi birçok<br />

sektör profesyoneli ile tüketicileri bir araya getiren<br />

ITB Berlin Fuarı, sadece sektörün nabzını tutmakla<br />

kalmıyor; sektöre yön veren trendleri belirlemesiyle<br />

de öne çıkıyor.<br />

Online seyahatin öncüsü:<br />

BookinTurkey.com<br />

BookinTurkey.com, yurt içi ve yurt dışında en<br />

iyi otellere online rezervasyon imkanının yanı<br />

sıra, üyelerine en hızlı ve en ucuz uçak bileti<br />

alternatiflerini sunuyor. Türkiye ve dünyada on<br />

binlerce otele rezervasyon yapmanıza olanak<br />

sağlayan BookinTurkey.com, iç hatlarda THY,<br />

AnadoluJet ve AtlasJet, dış hatlarda tüm<br />

havayollarına uçak bileti rezervasyon hizmetinin<br />

yanı sıra, araç kiralama ve transfer hizmeti de<br />

veriyor.<br />

BOOKINTURKEY<br />

FEATURED<br />

IN ITB BERLIN<br />

Turkey’s first tourism portal BookinTurkey.com is ready to go public during the ITB (Internationale Tourismus-Börse) Berlin, the world’s largest<br />

tourism trade fair, on March 06 - 10. Turkey’s “best” tourism portal BookinTurkey will greet its visitors in Hall 25, Booth 148 during ITB Berlin this<br />

year, holding its 47th show. Bringing together consumers and professionals of the sector such as tour operators, hotels, airlines, and online travel<br />

portals each year, the ITB Berlin Trade Fair not only keeps tabs on the sector; but also sets the trends that shape the sector.<br />

Pioneer in online travel: BookinTurkey.com<br />

BookinTurkey.com, besides offering online reservations for the best domestic and international hotels, also provides the fastest and most inexpensive<br />

alternatives for flight tickets to its members. Offering the opportunity of booking in tens of thousands of hotels and resorts in Turkey and abroad,<br />

BookinTurkey.com cooperates with domestic airlines Turkish Airlines, AnadoluJet and AtlasJet, and all international airlines for flight reservations,<br />

and also provides car rental and transfer services.<br />

98


Living Kitchen Fuarı’nda<br />

<strong>Setur</strong> Mice şov!<br />

Arçelik A.Ş., Almanya’nın Köln kentinde<br />

düzenlenen LivingKitchen 2013 Uluslararası<br />

Mutfak Mobilyaları ve Aksesuarları Fuarı’na<br />

bu yıl iki markasıyla katıldı. Beko ve Grundig<br />

markaları, özel tasarlanmış stant alanlarında<br />

geleceğin mutfak trendlerini ve en son yenilikleri<br />

ziyaretçilerle buluşturdu. Koç Holding Dayanıklı<br />

Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş.<br />

Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ile Genel Müdür<br />

Yardımcıları Tülin Karabük, Hakan Hamdi Bulgurlu<br />

ve İsmail Hakkı Sağır’ın katıldığı fuara, direktörler<br />

ve yöneticiler de büyük ilgi gösterdi.<br />

Beko ve Grundig markalarının üstün teknolojiyle<br />

üretilen, yüksek performanslı, yüksek kalitedeki<br />

ürünleri, şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla<br />

birlikte çevre dostu özellikleriyle de öne çıktı.<br />

Fuar alanları birbirinden eğlenceli şovlara da<br />

ev sahipliği yaptı. <strong>Setur</strong> Mice ekibi, geçmiş<br />

tecrübelerini günümüz teknolojisiyle birleştirerek<br />

sunduğu yaratıcı organizasyonla fuara apayrı bir<br />

renk kattı.<br />

<strong>Setur</strong> Mice show at<br />

LivingKitchen Fair!<br />

Arçelik A.Ş. participated in the LivingKitchen<br />

2013 International Kitchen Furniture and<br />

Appliances Fair held in Cologne, Germany<br />

with two brands this year. Displaying future<br />

kitchen trends and the latest innovations in<br />

the specially designed stands were Beko and<br />

Grundig Hosted by Levent Çakıroğlu, Koç<br />

Holding Durable Consumer Goods Group<br />

President and Arçelik A.Ş. General Manager,<br />

and Vice General Managers Tülin Karabük,<br />

Hakan Hamdi Bulgurlu and İsmail Hakkı<br />

Sağır, the shows attracted directors and<br />

managers. Beko and Grundig brands’ hightechnology,<br />

high-performance, high-quality<br />

products drew interest with their elegant and<br />

functional designs, and their environmentfriendly<br />

features.<br />

The fairgrounds also accommodated<br />

entertaining shows. The <strong>Setur</strong> Mice team<br />

provided a novel touch with its creative<br />

organization that combined their past<br />

experiences with modern technology.<br />

99


OTEL/HOTEL<br />

www.setur.com.tr<br />

www.tatilkafasindayiz.com<br />

(+90) 216 554 37 00<br />

<strong>Setur</strong> otellerinde erken<br />

rezervasyon fırsatları sürüyor<br />

EARLY BOOKING OPPORTUNITIES IN SETUR HOTELS STILL AVAILABLE<br />

Ege ve Akdeniz’in dantel gibi işlenmiş koylarında yer alan <strong>Setur</strong> otelleri, beş yıldızlı konforu, altın rengi<br />

kumları, muhteşem sahilleri ve huzurlu doğasıyla sizlerin keşfini bekliyor. Tüm otellerde devam eden erken<br />

rezervasyon avantajlarıyla muhteşem bir tatili çok daha ekonomik fiyatlarla yaşama fırsatı bulacaksınız.<br />

THE FIVE-STAR SETUR HOTELS IN THE LACE-LIKE BAYS OF THE AEGEAN AND MEDITERRANEAN SEAS, WITH THEIR GOLDEN<br />

SANDS, SPLENDID COASTS AND PEACEFUL NATURE, ARE WAITING TO BE DISCOVERED. WITH THE EARLY RESERVATION<br />

ADVANTAGES OFFERED, YOU WILL HAVE THE CHANCE OF A WONDERFUL VACATION WITH MUCH MORE AFFORDABLE PRICES.<br />

100<br />

Kişiye özel konfor / Customized comfort<br />

DİVAN PALMIRA, GÖLTÜRKBÜKÜ - BODRUM<br />

“Çölde bir vaha” yaratmak hedefiyle tasarlanan Divan Palmira Bodrum, konfor ve huzur arayanların başlıca<br />

sığınağı. Lüksü ve sadeliği bir arada sunan otel, her misafirinin konfor ve memnuniyeti için kişiye özel<br />

hizmet anlaşıyla öne çıkıyor. / Divan Palmira Bodrum, which was designed with the aim of creating<br />

an “oasis in the desert”, is an asylum for those seeking comfort and peace. Providing luxury<br />

together with simplicity, the hotel is notorious for its customized services aiming the comfort and<br />

satisfaction of each and every visitor.<br />

Yüksek kaliteli huzur / First-rate tranquility<br />

XANADU ISLAND, AKYARLAR - BODRUM<br />

Yüksek kaliteli “her şey dahil” konseptiyle konfor ve lüksü bir aradada sunan Xanadu Island, Ege’nin<br />

masmavi sularıyla çevrilmiş, özel bir yarımadada yer alıyor. Sıra dışı bir tatil yaşamak isteyenlerin tercih ettiği<br />

Xanadu markası, özel mimarisi sayesinde tamamı deniz gören Villa ve Suit’lerinde dünyanın dört bir yanından<br />

deniz ve huzur tutkunlarını ağırlıyor. / Xanadu Island, which offers comfort and luxury within a highquality<br />

“all included” concept, is located in a private peninsula surrounded by the deep blue of the<br />

Aegean Sea. The Xanadu Trademark, preferred by those desiring an extraordinary holiday, hosts<br />

visitors who have a passion for sea and peace, in Villas and Suites, each with great views of the sea,<br />

thanks to the special architectural structure.<br />

Sakin bir kaçamak için / Peaceful refuge<br />

THE BAY BEACH CLUB, FETHİYE - GÜNLÜKLÜ<br />

Fethiye yakınında bulunan etrafı çam ormanları ve sakız ağaçlarıyla kaplı Günlüklü Koyu, sakin bir kaçamak<br />

isteyenler için bire bir. Dünyada az sayıda bulunan Sığla (Günlük) ormanlarıyla kaplı koyda, çevre ve doğaya<br />

saygılı, kendine has doğal mimariyle hizmet veren The Bay Beach Club, masmavi bir deniz ve sessizlik<br />

arayanların ilk tercihi. / Günlüklü Bay near Fethiye, surrounded by pine trees and mastic forests, is the<br />

perfect place for those desiring a peaceful refuge. The Bay Beach Club, nature- and environmentfriendly,<br />

situated in a bay covered with the exceptional Sığla (Günlük) forest, with its authentic<br />

architecture, is the first choice for those seeking a deep blue sea and a quiet environment.


Cennete göz kırpın / Wink at the heaven<br />

LYKIA WOLRD ÖLÜDENİZ RESIDENCE, FETHİYE - ÖLÜDENİZ<br />

Akdeniz’in ışıl ışıl parlayan güneşi altında, Babadağı’nın kucakladığı büyüleyici bir koyda, unutulmaz bir tatile ne<br />

dersiniz “Tanrının dünyaya bağışladığı cennet” olarak tanımlanan Ölüdeniz’in en güzel otellerinden Lykia Wolrd<br />

Ölüdeniz Residence, 22 bin metrekare alana kurulu Çocuk Cenneti’yle özellikle aileler için vazgeçilmez. Burası sadece<br />

aileler için değil; yamaç paraşütünden su sporlarına farklı aktivitelere ilgi duyan, adrenalin tutkunlarına da hitap<br />

eden alternatiflere sahip. / How about an unforgettable holiday under the bright Mediterranean sun, in a<br />

bay embraced by mount Babadağ Lykia World Ölüdeniz Residence, one of the most beautiful hotels in<br />

Ölüdeniz, a place referred to as “heaven granted by God”, is an essential venue especially for families<br />

due to its 22 thousand square meters’ Children’s Paradise. But it is not only for families; it also offers<br />

alternatives to adrenaline addicts interested in activities such as paragliding and water sports.<br />

Büyüleyici bir yolculuk / An enchanting journey<br />

RIXOS PREMIUM BELEK, İLERİBAŞI MEVKİİ - BELEK<br />

Doğanın içine saklanan Rixos Premium Belek’te zaman ve kültürler arasında büyüleyici bir yolculuğa ne<br />

dersiniz Doğayla uyumlu bir şekilde inşa edilen otel, klasik ve modernin bir arada sunulduğu özgün<br />

mimarisi, geniş SPA bölümü, yemyeşil bahçesi, muhteşem sahiliyle misafirlerinin hizmetinde. / How about<br />

a fascinating trip within time and cultures in Rixos Premium Belek, hidden in nature With its<br />

nature-compatible structure, the hotel offers its guests an authentic architecture combining both<br />

modern and classic, vast SPA facilities, a lush garden, and a magnificent coast.<br />

Doğanın koynunda / Embraced by nature<br />

RIXOS SUNGATE, KEMER - BELDİBİ<br />

Deniz, kum, güneş ve eğlence... Bir tatilden isteyebileceğiniz tüm ayrıntılar Rixos Sungate de sizleri<br />

bekliyor. Doğanın ve konforun mükemmel harmonisiyle tasarlanan Rixos Sungate, huzurlu ortamıyla gerçek<br />

hayattan uzaklaşmak isteyenlerin hizmetinde... / Sea, sand, sun and fun... All that you would expect<br />

from a holiday are waiting for you in Rixos Sungate. The serene environment of Rixos Sungate,<br />

designed with a perfect harmony between nature and comfort, is at the service of those who wish<br />

to escape from real life…<br />

Sıra dışı mimari...<br />

Extraordinary architecture...<br />

XANADU RESORT HOTEL, BELEK - ACISU<br />

Yüksek kaliteli “her şey dahil” konseptiyle hizmet veren beş yıldızlı, Xanadu Resort Hotel, sıra dışı<br />

mimarisiyle dikkat çekiyor. Sütunlu yürüyüş yolları, Roma tarzı havuzları ve eğlence merkezi olan anfi<br />

tiyatrosu ile misafirlerini antik döneme geri götüren otel, farklı beklentilere aynı anda hitap edebilecek bir<br />

hizmet anlayışına sahip. / The five-starred Xanadu Resort Hotel, hosting its visitors with a high<br />

quality “all included” concept, seizes you with its outstanding architecture. While its columned<br />

walking trails, Roman style pools and recreational amphitheatre take you back to the antique<br />

ages, the hotel has a service concept of fulfilling different expectations at the same time.<br />

Benzersiz bir tatil için / For a unique vacation<br />

PGS WORLD PALACE, KEMER - KİRİŞ<br />

Muhteşem Toros dağları ve çam ormanlarının, Akdeniz’in mavisiyle buluştuğu noktada yer alan PGS<br />

World Palace, mükemmele odaklanmış hizmet felsefesiyle misafirlerine benzersiz bir tatil sunuyor.<br />

/ PGS World Palace, located at the very meeting point of the Mediterranean blue with the<br />

majestic Taurus mountains and pine forest, offers a unique holiday with its service philosophy<br />

focused on perfection.<br />

101


SETUR<br />

INFO<br />

<strong>Setur</strong> Satış Ofisler / <strong>Setur</strong> Sales Offices www.setur.com.tr<br />

<strong>Setur</strong> Genel Müdürlük Altunizade / Head Office<br />

Bağlarbaşı, Kısıklı Cad. No: 24 / Altunizade info@setur.com.tr Tel: 444 0 738 / (+90) 216 554 37 00<br />

<strong>Setur</strong> Gemi Turları / <strong>Setur</strong> Cruise<br />

Bağlarbaşı, Kısıklı Cad. No: 24 / Altunizade www.cruiseline.com.tr / info-gemi@setur.com.tr Tel: (+90) 216 554 37 07<br />

<strong>Setur</strong> Elmadağ<br />

Cumhuriyet Cad. No: 69 / Elmadağ info-elmadag@setur.com.tr Tel: (+90) 212 230 03 36<br />

<strong>Setur</strong> BookinTurkey.com<br />

Cumhuriyet Cad. No: 69 / Elmadağ www.bookinturkey.com info@bookinturkey.com Tel: (+90) 212 368 68 88<br />

<strong>Setur</strong> Atatürk Havalimanı / Atatürk Airport<br />

Dış Hatlar Terminali Yeşilköy İstanbul info-ahl@setur.com.tr Tel: (+90) 212 465 30 00/2817 / (+90) 212 465 49 88<br />

<strong>Setur</strong> İzmir Merkez Ofis / <strong>Setur</strong> İzmir Head Office<br />

Atatürk Cad. 194/A / Alsancak info-izmir@setur.com.tr Tel: (+90) 232 488 06 06<br />

<strong>Setur</strong> Ankara Merkez Ofis / <strong>Setur</strong> Ankara Head Office<br />

Kavaklıdere Sok. 5B 06690 Kavaklıdere / Ankara info-ankara@setur.com.tr Tel: (+90) 312 457 47 00<br />

Duty Free Mağazalar / Duty Free Stores www.seturdutyfree.com<br />

Havalimanı Mağazaları / Airport Stores<br />

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı Tel: (+90) 216 588 87 52 Dış Hatlar Terminali<br />

Samsun - Çarşamba Havalimanı Tel: (+90) 362 844 85 63 Samsun Havalimanı<br />

Exclusive Mağazalar / Exclusive Stores<br />

İstanbul - Atatürk Havalimanı Tel: (+90) 212 465 31 50 Dış Hatlar Terminali<br />

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı Tel: (+90) 232 274 65 45 Dış Hatlar Terminali<br />

Ankara - Esenboğa Havalimanı Tel: (+90) 312 398 03 38 Dış Hatlar Terminali<br />

Muğla - Bodrum - Milas Havalimanı Tel: (+90) 252 523 02 97 Dış Hatlar Terminali<br />

Deniz Limanı Mağazaları / Seaports Stores<br />

İzmir - Alsancak Tel: (+90) 232 463 87 34 Alsancak Limanı<br />

İzmir – Çeşme Tel: (+90) 232 712 61 81 Çeşme Limanı<br />

Antalya - Büyük Liman Konyaaltı Tel: (+90) 242 259 32 24 Port Akdeniz Y. Limanı<br />

Çanakkale - Kepez Tel: (+90) 284 616 40 33 Kepez Limanı<br />

Aydın – Kuşadası Tel: (+90) 256 612 81 41 Kuşadası Limanı<br />

Muğla - Marmaris Tel: (+90) 252 412 29 49 Yeni Liman<br />

Muğla - Yalıkavak Tel: (+90) 252 385 39 49 Yalıkavak Bodrum<br />

Muğla - Bodrum Liman Tel: (+90) 252 316 07 75 Bodrum Seaport<br />

Sınır Kapıları Mağazaları / Land Border Stores<br />

İpsala - Yunanistan Sınırı Tel: (+90) 284 616 40 33 İpsala Sınır Kapısı<br />

Kapıkule - Bulgaristan Sınırı Tel: (+90) 284 238 25 96 Kapıkule Sınır Kapısı<br />

Cilvegözü - Suriye Sınırı Tel: (+90) 326 432 32 54 Cilvegözü Sınır Kapısı<br />

Habur - Irak sınırı Tel: (+90) 486 528 71 24 Habur Sınır Kapısı<br />

Sarp - Gürcistan Sınır Kapısı Tel: (+90) 466 371 50 36 Sarp Gümrük Müdürlüğü Sosyal Tes. A Blok<br />

Hamzabeyli - Bulgaristan Sınırı Tel: (0284) 328 72 46 Hamzabeyli Sınır Kapısı (Border Gate)<br />

Diplomatik Mağaza / Diplomatic Store<br />

Erbil Tel: +964 (0) 771 579 62 14-15-16 Divan Erbil Hotel Gulan Highway Erbil / Kuzey Irak<br />

Marinalar / Marinas www.seturmarinas.com<br />

Kalamış & FB Marinaları<br />

Münir Nurettin Selçuk Cad. Kalamış/İstanbul Tel: (+90) 216 346 23 46<br />

Yalova Marina<br />

Süleyman Bey Mah. Yalı Cad. No: 45 Yat Limanı Merkez Yalova Tel: (+90) 226 813 19 19<br />

Ayvalık Marina<br />

Atatürk Blv. Yat Limanı Ayvalık/Balıkesir Tel: (+90) 266 312 26 96<br />

Çeşme Marina<br />

Altın Yunus Çeşme/İzmir Tel: (+90) 232 723 14 34<br />

Kuşadası Marina<br />

<strong>Setur</strong> Kuşadası Marina Kuşadası/Aydın Tel: (+90) 256 618 14 60<br />

Marmaris Netsel Marina<br />

Netsel Tur. Yat. A.Ş. Günnücek Yolu Netsel Marina Marmaris/Muğla Tel: (+90) 252 412 27 08<br />

Kaş Marina<br />

Uğur Mumcu Cad. Bucak Denizi Acısu Mevkii Kaş/Antalya Tel: (+90) 242 836 37 00<br />

Finike Marina<br />

<strong>Setur</strong> Finike Marina Finike/Antalya Tel: (+90) 242 855 50 30<br />

Midilli Marina/Mytilini Marina<br />

Makris Gialos 81100 Midilli/Mytilini Lesvos Tel: 0030 22510 54000<br />

Setair www.setair.com.tr<br />

Özel Hangarlar Bölgesi 34295 Sefaköy İstanbul, Türkiye Tel: (+90) 212 465 48 55<br />

Yetkili Acenteler / Retail Agencies (Turizm / Tourism) www.setur.com.tr<br />

ANKARA<br />

Blu - ANB Turizm<br />

Simon Bolivar Cad. No: 28 Çankaya Tel: (+90) 312 439 91 00<br />

Çayyolu MRC Turizm<br />

Alacaatlı Cad. No: 18 B Blok D: 8 Çayyolu/Ankara Tel: (+90) 312 238 19 38<br />

ANTALYA<br />

Kahramanlar Turizm<br />

Andifli Mah. Hastane Cad. No: 18/1 Kaş Tel: (+90) 242 836 10 62<br />

Matrix Turizm<br />

Burhanettin Onat Cad. No: 79/1 Tel: (+90) 242 322 71 00<br />

BURSA<br />

Park Turizm<br />

Mudanya Yolu 7. Km No: 754 Tel: (+90) 224 244 70 10<br />

Şentürkler Turizm<br />

Çekirge Cad. No: 51/A 16060 Tel: (+90) 224 235 66 66<br />

ÇANAKKALE<br />

Yeni Anafartalar Turizm<br />

Cumhuriyet Medyanı No: 53 Tel: (+90) 286 213 33 88<br />

GAZİANTEP<br />

Follow Me Turizm<br />

Muammer Aksoy Blv. No: 64/C Tel: (+90) 342 338 94 94<br />

İSTANBUL (ANADOLU)<br />

ACK Turizm<br />

Bahariye General Asım Gündüz Cad. No: 64 Kat: 2 D: 4 Kadıköy/İstanbul Tel: (+90) 216 610 15 72<br />

AIG Turizm<br />

Ahmet Mithat Efendi Cad. Derya Apt. B Blok No: 21/14 Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (+90) 216 467 87 64 / 216 467 82 78<br />

Dilhan Turizm<br />

Sahrayıcedid Mah. Atatürk Cad. Kardeşler Apt. No: 60/3 Kadıköy Tel: (+90) 216 360 83 93 Ext/115<br />

Oley Turizm<br />

Orhan Veli Kanık Cad. No: 53 Kat: 1 D: 5 Kavacık Tel: (+90) 216 331 44 40<br />

Pakart Turizm<br />

Batı Mah. Ankara Cad. No: 79/A Pendik Tel: (+90) 216 490 00 10<br />

Sıradışı Turizm<br />

Bağdat Cad. No: 440 D: 11 Suadiye Tel: (+90) 216 410 20 40<br />

World Selection<br />

Bağdat Cad. Alevok Apt. No: 275/3 Kat: 2 Caddebostan Tel: (+90) 216 302 29 61<br />

Zeta Tour<br />

Cenap Sahabettin Sok. No: 31 Koşuyolu/Kadıköy Tel: (+90) 216 340 52 05<br />

İSTANBUL (AVRUPA)<br />

Bermuda Tours<br />

Nispetiye Cad. No: 104 D: 19 Etiler/Beşiktaş Tel: (+90) 212 358 16 17<br />

City Turizm<br />

Kartaltepe Mah. Koşuyolu Aksu Cad. Veliefendi Hip. Karşısı No: 40 Bakırköy Tel: (+90) 212 543 05 29<br />

Kaldıraç Turizm<br />

Zeytinlik Mah. Fişekhane Cad. No: 34/9 Bakırköy Tel: (+90) 212 466 08 04<br />

Muyaz Turizm<br />

Nazim Hikmet Blv. Concepta Plaza 79/81 B Blok Zemin Kat No: 25 Esenyurt Tel: (+90) 212 852 53 53<br />

Nisan Turizm<br />

Ataköy 9. Kısım Atrium Çarşısı No: 42 Ataköy Tel: (+90) 212 661 94 30<br />

Sıradışı Turizm<br />

Süzer Blv. KC Çarşı E Blok Kat: 2 No: 21 Bahçeşehir Tel: (+90) 212 669 55 88<br />

Teferruat Turizm<br />

Arnavutköy Mah. Bebek Arnavutköy Cad. Orhan Bey Apt. No: 83/A1 Arnavturköy Tel: (+90) 212 635 48 92-93<br />

KAHRAMANMARAŞ<br />

Döngel Turizm<br />

Trabzon Blv. Menderes Mah. Mis Apt. No: 74/C Kahramanmaraş Tel: (+90) 344 231 26 00<br />

KONYA<br />

Minitur<br />

Melikşah Mah. Sivaslı Ali Kemali Cad. No: 12/A PK: 42090 Meram/Konya Tel: (+90) 332 324 48 48<br />

MERSİN<br />

Sebaste Turizm<br />

Atatürk Cad. No: 108/B Irmak Apt. Çamlıbel/Mersin Tel: (+90) 324 233 30 83<br />

MUĞLA<br />

Mavi Çizgi Turizm<br />

Atatürk Cad. No: 8/E Marmaris/Muğla Tel: (+90) 252 413 41 41<br />

SAKARYA<br />

Paralel Turizm<br />

Serdivan AVM Kat: 2 No: 91/A Serdivan/Sakarya Tel: (+90) 264 242 00 08<br />

TEKİRDAĞ<br />

STT İstanbul Turizm<br />

Muhittin Mah. Atatürk Blv. Açıkalın Apt. No: 1 Çorlu/Tekirdağ Tel: (+90) 282 651 43 51<br />

TRABZON<br />

Afacan Turizm<br />

Maraş Cad. İpekyolu İş Merkezi No:39 Trabzon Tel: (+90) 462 323 12 12<br />

102

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!