αληθινη εν θεω ζωη - True Life In God

intranet.tlig.org

αληθινη εν θεω ζωη - True Life In God

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝ ΘΕΩ ΖΩΗ

The Holy Trinity. A. Rublev 15 th C. photo TLIG


ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

αναφορικά µε την Αληθινή εν Θεώ Ζωή

σελίδες 6 - 14

ΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

σελίδες 17 - 36

BETH MYRIAMS

Τα σπίτια αγάπης της

Αληθινής εν Θεώ Ζωής

σελίδες 40 - 52

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ

Οµιλία της Βασούλας – 16 Νοεµβρίου 2001

Στο 3 ο Οικουµενικό Συνέδριο στην Φάρφα της Ιταλίας

σελίδες 54 - 68

ΟΜΙΛΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

σελίδες 71 - 75

Η ΒΑΣΟΥΛΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Atisha Dipankar & Visuddhananda Βραβείο Ειρήνης

Dhaka, Bangladesh, 23 Φεβρουαρίου 2003

σελίδες 78 - 79

Η ΒΑΣΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

σελίδες 82 - 91


ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

αναφορικά µε την Αληθινή εν Θεώ Ζωή


6 THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

The Vassula Enigma

In direct communication with God ?

Jacques Neirynck, 1997

http://www.tlig.org/enigma.html

e-mail: tlig@tlig.net

Touched by the Spirit of God - first in a series

Insights into "True Life in God"

shared by Fr. Francis Elsinger, Fr. Dr. Michael Kaszowski,

Fr. Richard J. Beyer, Rev. Ljudevit Rupcic, OFM., 1998

Ed.

P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.

Phone: (816) 254-4489 / Fax: (816) 254-1469

e-mail: amertlig@swbell.net

Touched by the Spirit of God - second in a series

Part I : Vassula and the CFD

Part II : Vassula on the End Times

Father Edward D. O'Connor, C.S.C., 1998

Ed.

P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.

Phone: (816) 254-4489 / Fax: (816) 254-1469

E-mail: amertlig@swbell.net

Vassula of the Sacred Heart's Passion

Michael O'Carroll, C.S.Sp., 1993

TLIG (Buckingham)

Garden Cottage, Lillingstone House, Lillingstone Dayrell

Buckingham MK18 5AG, United Kingdom

Phone: +44 (0)1280 860655 / Fax: +44 (0)1280 860178

e-mail: tligbuckingham@tlig.org

Bearer of the Light

Vassula, "Mediatrix of divided Christians"

Michael O'Carroll, C.S.Sp., 1994

TLIG (Buckingham)

Garden Cottage, Lillingstone House, Lillingstone Dayrell

Buckingham MK18 5AG, United Kingdom

Phone: +44 (0)1280 860655 / Fax: +44 (0)1280 860178

e-mail : tligbuckingham@tlig.org

True Life in God presentations in Asia 1998

PROCLAIM AROUND THE WORLD THE KINGDOM OF GOD

Ed.

P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.

Phone: (816) 254-4489 / Fax: (816) 254-1469

e-mail: amertlig@swbell.net


THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

7

Vassula and Rome

Michael Dore, 1996 English edition, 39 pages

TLIG (Buckingham)

Garden Cottage, Lillingstone House, Lillingstone Dayrell

Buckingham MK18 5AG, United Kingdom

Phone: +44 (0)1280 860655 / Fax: +44 (0)1280 860178

e-mail: tligbuckingham@tlig.org

When God gives a Sign

A Response to Objections Made Against Vassula

by abbot René Laurentin, 1993

Ed.

P.O. Box 475, Independence, MO 64051-0475, U.S.A.

Phone: (816) 254-4489 / Fax: (816) 254-1469

e-mail: amertlig@swbell.net

N'éteignez pas les œuvres de l'Esprit

Raphaël-Marie Vincente, 1997

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Vassula - médiatrice de l'unité des chrétiens

(traduction du livre "Mediatrix of divided Christians")

Père Michael O'Carroll, C.S.Sp.

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Vassula - un charisme œcuménique pour notre temps

Père Fernando Umaña Montoya, 1995

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Vassula de la Passion du Sacré-Cœur

Père Michael O'Carroll, C.S.Sp., 1993

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch


8

THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

L'énigme Vassula

En communication directe avec Dieu ?

Jacques Neirynck, 1997

Editions Favre SA, 29 rue de Bourg - CH-1002 Lausanne

e-mail: edfavre@span.ch

également disponible aux

Editions du Parvis, CH-1648 Hauteville, Suisse

e-mail: book@parvis.ch

Quand Dieu fait signe

Réponse aux objections contre Vassula

Père René Laurentin, 1993

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Jésus appelle Sa messagère

Justification théologique

Père Ovila Melançon, c.s.c., 1994,

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Qui est Vassula

Itinéraire, réponses et témoignage pour un combat spirituel

Père René Laurentin, 1994

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Rome et Vassula

Michael Dore, 1996

édition en français revue et augmentée, 144 pages

Editions du Parvis,

CH-1648 Hauteville, Suisse

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

BEAUTÉS POÉTIQUES dans « Le Cantique de l’Époux » et autres

textes de la Vraie Vie en Dieu

Petit essai de discernement par la voie de la stylistique

Christophe Biotteau, agrégé de lettres modernes

http://www.lavraievieendieu.net/Beautes_Poetiques_dans_la_VVeD.pdf


THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

9

El Enigma Vassula

¿En comunicación directa con Dios?

Jacques Neirynck, 1997

Publicado por La Verdadera Vida en Dios-España

e-mail: mfescola@yahoo.es

La Verdadera Vida en Dios

Proclama el Reino de Dios por todo el mundo

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

La irrupción de Dios en Vassula

Mons. Aldo Gregori,

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

IL NUOVO CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA E

L'APOSTASÌA

Riflessioni sulla Seconda Lettera ai Tessalonicesi 2, 1-8

Padre James Fannan, PIME

Edizioni Segno

Via del Vascello 12, I-33100 Udine, Italia

Tel. 0432 521881 Fax 0432 603195

e-mail: info@edizionisegno.it

MILLENARISMO e PROFEZIA

APOCALISSE 20, 4-14 (rivisitata)

Padre James Fannan, PIME

Edizioni Segno

Via del Vascello 12, I-33100 Udine, Italia

Tel. 0432 521881 Fax 0432 603195

e-mail: info@edizionisegno.it

Vassula

Heroldin der Einheit der Christen

Pater Michael O'Carroll

Parvis-Verlag,

CH-1648 Hauteville, Schweiz

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch


10 THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

Teólogos defienden a Vassula

Mgr Frane Franic, P. René Laurentin, P. Michael O'Carroll,

P. Edward O'Connor, P. Michael Kasowski, 1996,

"Verdadera Vida en Dios"

Miguel Blanco # 1320 S.J.,

Guadalajara (Jal.), México CP 44100

tel: ++52 (3) 640 1323

e-mail: vvdjesus@megared.net.mx

Vassula da Paixão do Sagrado Coração

P. Michael O'Carroll, C.S.Sp., 1994

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

Vassula - un carisma ecuménico para nuestro tiempo

Padre Fernando Umaña Montoya, 1994

Ediciones Nuestra Señora del Paraíso,

Foyer de Charité, A.A.044 - Zipaquirá, Colombie

e-mail: fdch5000@inter.net.co

Vassula - un carisma ecuménico para nuestro tiempo

Padre Fernando Umaña Montoya, 1994

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

(L'énigme Vassula, Jacques Neirynck, 1997)

Enderle Bookstore,

Oonoya Bldg. 2nd Floor, Yotsuya 1-18

Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004, Japan

tel +81-3-3352-2481 / fax +81-3-3357-4746

e-mail: h.enderle@technowave.ne.jp

A Verdadeira Vida em Deus nas Cadeias de Portugal

(hundreds of testimonies from prisoneers converted by True Life in God) Vol. I

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594


THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

11

A Verdadeira Vida em Deus nas Cadeias de Portugal

(hundreds of testimonies from prisoneers converted by True Life in God) Vol. II

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

A Verdadeira Vida em Deus nas Cadeias de Portugal

(hundreds of testimonies from prisoneers converted by True Life in God) Vol. III

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

A Verdadeira Vida em Deus nas Cadeias de Portugal

(hundreds of testimonies from prisoneers converted by True Life in God) Vol. IV

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

Quando Dio si manifesta

Padre René Laurentin, 1994

Associazione de "La Vera Vita in Dio"

C.P. 18364 - 00164 Roma Bravetta

Tel./fax ++39 06 35019903

fax ++39 06 233212140

e-mail: tlig.italia@iol.it

Enigma Vassula

În comunicare directa cu Dumnezeu ?

Jacques Neirynck, 1997

© Copyright 2000

Editura Arhetip-RS - Renasterea Spirituala

CP 69 OP 77 Bucuresti, sector 3 cod 74300

e-mail: arhetip13@angelfire.com

Idz od narodu do narodu ogłaszac Moje Słowa...

Ks Michael Kaszowski

Editeur : Wydawnictwo Vox Domini,

43-190 Mikolow, skr.poczt.72, Pologne ł

Tel: ++48 3258 4228

e-mail: biuro@voxdomini.com.pl (speaking also french)


12

THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

Quem é Vassula ?

Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem, 1993

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

El Corazón de Jesus en los escritos de Vassula

Padre Tiberio Munari sx, 1994

"Verdadera Vida en Dios"

Miguel Blanco # 1320 S.J.,

Guadalajara (Jal.), México CP 44100

tel: ++52 (3) 640 1323

e-mail: vvdjesus@megared.net.mx

Het raadsel Vassula

In directe communicatie met God ?

Jacques Neirynck, 1997

Stichting Het Ware Leven in God

Timorstraat 16, NL-6524 KC Nijmegen, Nederland

Telefoon en telefax: ++31 24 328 0067

e-mail: nl@tlig.org

René Laurentin

Jak rozpoznać znak dany przez Boga ?

Editeur : Wydawnictwo Vox Domini, 1996

43-190 Mikolow, skr.poczt.72, Pologne

Tel: ++48 3258 4228

e-mail: biuro@voxdomini.com.pl (corresp.en français également)

Das Rätsel Vassula

In direkter Kommunikation mit Gott ?

Jacques Neirynck, 1997

Parvis Verlag

CH-1648 Hauteville, Schweiz

tél.: ++ 41 26 915 93 93 / Fax: ++ 41 26 915 93 99

e-mail: book@parvis.ch

Vassula Ryden, Mistica e profezia alle soglie del 2000

Marino Parodi,

prefazione di P. Antonio Gentili

Edizioni Mediterranee


THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

13

Vassula, mediadora de la Unidad de los Cristianos

P. Michael O'Carroll,

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

Vassula

Jeruzaleme, Jeruzaleme... vrati se k svojoj Ljubavi !

Povik Ljubavi, Jelsa, Don Bozidar

Medvid 58465

Jesus chama a sua Mensageira

Padre Ovila Melançon, c.s.c., 1994

Edições Boa Nova,

Rua do Convento, 437

PT-4770-463 Requião, Portugal

Tel: ++351 252 375 165 Fax: ++351 252 311 594

Vassula Ryden

Messagera di Cristo o profetessa della New Age ?

Monsignore Aldo Gregori, 1993

Edizioni Segno

Via del Vascello 12, I-33100 Udine, Italia

Tel. 0432 521881 Fax 0432 603195

e-mail: info@edizionisegno.it

La Verdadera Vida en Dios

Vassula experimenta la Pasión de Jesús

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

Vassula Ryden, segno profético del nostro tempo

Don Angelo Bena, 1994

Via Medaglia d'oro 7,

I-24028 Ponte Nossa (Bergamo)


14

THEOLOGICAL STUDIES ON TRUE LIFE IN GOD

La Verdadera Vida en Dios

Conferencia dada por Vassula en Quito, el 3.2.1994

Libreria Espiritual,

Av. Eloy Alfaro 466, P.O.Box 6252 CCI

Quito-Ecuador,

Tel: ++5932 564 519 / 528 611 Fax: ++5932 561 445

e-mail: fjdm@ecnet.ec

Vassula Budapesten,

Lélek és Elet Alapitavany,

KÉT SZÍV KIADÓ, 1995

Magyarország 1255 Budapest Postafiók 200

Tel: ++36 1 375 5475

Rome and Vassula

Michael Dore, 1996

Arabic translation

True Life in God, P.O.Box 32426,

91323 Jerusalem, Israel

e-mail: jjk@netvision.net.il

ROME en VASSULA

door Michael Dore

Stichting Het Ware Leven in God

Timorstraat 16,

NL-6524 KC Nijmegen, Nederland

Telefoon en telefax: ++31 24 328 0067

e-mail: nl@tlig.org

ENTRE A MISERICÓRDIA E A JUSTIÇA

Mensagem urgente do Senhor as Suas Igrejas

JOSÉ HIPÓLITO DE MOURA FARIA

Grafica e Editora O Lutador

Praça Padre Júlio Maria 01 - Bairro Planato -

Belo Horizonte - CEP 31740-240 - Minas Gerais, Brasil

Telefax: ++55 31 441 3622

e-mail: lutador@olutador.org.br


ΟΙ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΥΛΑΣ

ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

17

2008

Jul 14, 2008 United Kingdom, England, Chichester Meeting at The Cathedral, West Street where Vassula spoke

especially to clergy of all denominations. Public attendance was limited. Organised by True Life in God UK in

conjunction with members of the Dioceses of Chichester and Arundel & Brighton. His Excellency Archbishop of

New Delhi Vincent Concessao was invited to introduce Vassula and attend the meetings and events around her

ecumenical mission in U.K.

Jul 12, 2008 United Kingdom, England, Brighton Public meeting at St. Martin's Church, Lewes Road

Jun 02, 2008 India, Mumbai, Visit with Cardinal Oswald Gracias of Mumbai followed by a meeting in St. Peter's

Church, Bandra, Mumbai

Jun 01, 2008 India, Hyderabad, Muthangi Divine Word Retreat Center with 10,000 people attending.

May 30, 2008 China, Beijing, Visit with the Vice-Chairman of the Chinese Catholic Patriotic Association in Beijing.

May 29, 2008 China, Hanan, Vassula spoke in the Parish Church attended by 200 lay people and priests.

May 28, 2008 China, Shijiazhuang, Two meetings in Ning Jin diocese, Hebei province and Shijiazhuang Cathedral

May 26, 2008 China, Fuzhou, Meeting in Rose Village Shrine

May 24, 2008 Taiwan, Taichung TLIG Taichung organized a very successful Meeting at the Wenchuei Hall in

the Ming De High School premises in Taichung. A very animated audience of 400 people attended.

May 23, 2008 Taiwan, Taichung Vassula visited His Excellency, Most Rev. Martin Su Yao-Wen, Bishop of Taichung,

Taiwan who warmly welcomed Vassula and the TLIG Taichung Prayer Group and gave his blessing for the

Public Meeting to be held the next day.

May 21, 2008 Taiwan, Kaoshiung In the southern city of Kaoshiung, TLIG Taiwan's Kaoshiung Prayer Group

organized a Public Meeting at the National Hero Hotel Auditorium with 200 people in attendance.

May 17, 2008 Singapore, Singapore The TLIG Singapore Association organized a 1-day Recollection entitled:

“The Holy Spirit Within Us” in a private Conference Room in the Singapore Swimming Club attended by the Singapore

TLIG Prayer Groups and others. Vassula spoke to 60 people on the Holy Spirit and Our Blessed Mother.

May 13, 2008 Philippines, Manila Vassula meets the President of the Philippines and speaks at a Meeting in Malacanang

Palace

May 12, 2008 Philippines, Lipa Batangas Vassula met with her close TLIG supporter, Archbishop Arguelles

who celebrated Holy Mass and prepared a Public Meeting in Lipa, Batangas for 300 people.

May 11, 2008 Philippines, Cebu City Vassula was invited by Msgr. Kriekenbeek to speak at the Cebu Coliseum

to 10,000 people from several Catholic Charismatic communities who gathered together on Pentecost Sunday in

Cebu Coliseum to celebrate the feast of the Holy Spirit during an all day recollection whose theme was: “The Holy

Spirit Unites the Church and All of Us!”

Apr 23, 2008 Egypt, Alexandria, True Life in God Retreat held during the Orthodox Easter to meditate on the

Passion and Resurrection of Christ.

Mar 31, 2008 Brazil, Balneário Camboriú, 5th TRUE LIFE IN GOD LATIN-AMERICAN RETREAT

2007

27-29.05.07 TURKEY True Life in God Pilgrimage May 2007 in Turkey and Greece - "In the steps of St Paul &

St John - 7 Churches of Revelation - Grotto of Revelation"

26-27.05.07 GREECE True Life in God Pilgrimage May 2007 in Turkey and Greece - "In the steps of St Paul & St

John - 7 Churches of Revelation - Grotto of Revelation"

19-26.05.07 TURKEY True Life in God Pilgrimage May 2007 inTurkey and Greece - "In the steps of St Paul & St

John - 7 Churches of Revelation - Grotto of Revelation"

2006

Monday 18.12.06 18:00 PHILIPPINES Manila - Lyceum of the Phillipines University's Freedom Hall, Intramuros,

Manila

Sunday 17.12.06 16:00 PHILIPPINES Davao - Casa Maria Retreat Center, Davao, Mindanao


18 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Thursday 14.12.06 07:30 INDIA Trivandrum - Meeting in the Syro-Malankara Catholic Cathedral, Trivandrum,

Kerala

Wednesday 13.12.06 12:00 INDIA Ernakulam - Meeting at the Kerala Catholic Bishops' Conference, Pastoral Orientation

Centre, Ernakulam, Kerala

Tuesday 12.12.06 14:30 INDIA Pala - Meeting in Assisi Renewal Center Hall, Pala, Kerala

Sunday 10.12.06 18:00 INDIA Mumbai - Meeting in Duruelo Convent School Grounds, Bandra (West), Mumbai

Wednesday 06.12.06 15:30 PAKISTAN Faisalabad - Meeting in Sts. Peter and Paul Catholic Cathedral Hall, Faisalabad

Sunday 29.10.06 12:00 CANADA Vancouver - Vancouver Convention & Exhibition Centre, Parkview Terrace

Room, 999 Canada Place, Vancouver, British Columbia V6C 3C1

Friday 27.10.06 18:30 CANADA Grande Prairie - Douglas J. Cardinal Performing Arts Centre (GPRC Theatre),

Grande Prairie Regional College, 10726 - 106th Ave, Grande Prairie, Alberta T8V 4C4

Thursday 26.10.06 19:30 CANADA Calgary - Calgary Dream Centre, 4510 Macleod Trail South, Calgary, Alberta

T2G 0A4

Tuesday 24.10.06 19:00 CANADA Lethbridge - Public meeting with Vassula in the Studios of The Miracle Channel

ecumenical TV station, 450, 31st Street North, Lethbridge, Alberta T1H 3Z3

Tuesday 24.10.06 11AM-1PM CANADA Lethbridge - Interview with Vassula on the TV program ''in sight'' - The

Miracle Channel ecumenical TV station, 450, 31st Street North, Lethbridge, Alberta T1H 3Z3

Sunday 22.10.06 14:00 CANADA Edmonton - Concordia University College of Alberta - 7128 Ada Boulevard

NW, Edmonton, Alberta T5B 4E4

Saturday 21.10.06 19:00 CANADA Saskatoon - German Canadian Club Concordia, 160 Cartwright Street, Saskatoon,

Saskatchewan S7T 1B1

Friday 20.10.06 14:30 CANADA Winnipeg - Canad Inns Fort Garry, 1824 Pembina Highway, Winnipeg, Manitoba

R3T 2G2

Tuesday 17.10.06 19:00 CANADA Cochrane - The Tim Horton Events Centre, Cochrane, Ontario P0L 1C0

Sunday 15.10.06 12:30 CANADA Hamilton - Canadian Serbian Community Center , 1415 Barton Street East,

Hamilton, Ontario L8H 2W6

Saturday 14.10.06 14:00 CANADA Toronto - Canada Christian College and School of Graduate Theological Studies,

50 Gervais Drive, Toronto, Ontario M3C 1Z3

Friday 13.10.06 19:30 CANADA Montréal - Salle Pierre Mercure, Centre Pierre Péladeau, Université du Québec à

Montréal (UQAM), 300 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal, QC H3C 3P8

Wednesday 11.10.06 19:00 CANADA Ottawa (program in English) - Centurion Conference & Event Center, 170

Colonnade Road South, Nepean, Ontario K2E 7K1

Tuesday 10.10.06 19:00 CANADA Ottawa (programme en français) - Centurion Conference & Event Center, 170

Colonnade Road South, Nepean, Ontario K2E 7K1

Sunday 08.10.06 14:00 CANADA Shawinigan - Centre de congrès Auberge Gouverneur Shawinigan, 1100

Promenade du Saint-Maurice, Shawinigan, Québec G9N 1L8

Saturday 07.10.06 13:30 CANADA Sherbrooke - Salle Alfred Desrochers du Cégep de Sherbrooke, 200 rue

Terrill, Sherbrooke, Québec J1E 3B1

Thursday 05.10.06 19:00 CANADA Ville de Saguenay - Salle François-Brassard du Cégep de Jonquière, 2505 rue

St-Hubert, Jonquière, Québec G7X 7W2

Wednesday 04.10.06 19:00 CANADA Québec - Le Centre des Congrès de Québec (Québec City Convention Centre),

1000 boulevard René Lévesque Est, Québec, Qc G1R 2B5

Monday 02.10.06 19:00 CANADA Moncton (program in English) - Moncton High School, 207 Church Street,

Moncton, New Brunswick E1C 5A3

Sunday 01.10.06 19:00 CANADA Moncton (programme en français) - Moncton High School, 207 Church Street,

Moncton, Nouveau-Brunswick E1C 5A3

Sunday 21.05.06 19:00 AUSTRIA Salzburg - St. Virgil Bildungszentrum, Ernst-Grein-Straße 14, A-5026 Salzburg

Saturday 20.05.06 15:00 AUSTRIA Wien - Konzilsgedächtniskirche, Lainzerstraße 154, A-1130 Wien

Sunday 14.05.06 17:30 ESPAÑA Barcelona, Parroquia de Santa María Reina, Carretera d'Esplugues 103 - 08034

Barcelona

12-17.05.06 ESPAÑA Begues - IV encuentro ecuménico iberoamericano de la Verdadera Vida en Dios - Casa de

Espiritualidad Josep Manyanet, Begues, provincia de Barcelona

22-25.04.05 ITALIA Eupilio - Barnabiti, Chierici Regolari di San Paolo, Opera ritiri, via S. Antonio Maria Zaccaria

17, I-22030 Eupilio, Galliano, Como

Saturday 28.01.06 12:00 U.S.A. Los Angeles, Ecumenical meeting for public, clergy and religious, Alex Theatre,

216 North Brand Boulevard, Glendale, CA 91203-2610


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

19

Friday 27.01.06 12:00 U.S.A. Los Angeles, live TV interview by Bob Jimenez for "Week in Review", Adelfia

Channel

Thursday 26.01.06 16:30 U.S.A. Los Angeles, TV interview for "Christian Unity", OCTelevision

Sunday 22.01.06 17:30 INDIA Kolkata (Calcutta), Ecumenical meeting for public, clergy and religious, St. Paul’s

Cathedral

Saturday 21.01.06 11:00 INDIA Kolkata (Calcutta), Ecumenical meeting for clergy and religious, St. Thomas’

Church

Wednesday 18.01.06 18:30 INDIA Bangalore, Public meeting for Unity Week, St. Francis Xavier’s Cathedral

ground

Tuesday 17.01.06 11:00 INDIA Bangalore, Ecumenical introduction meeting for clergy, Holy Trinity Church

(Anglican), Ulsoor

Sunday 15.01.06 15:00 INDIA New Delhi, Public meeting, St. Columbas School Ground, Ashoka Place, Goledakhana,

New Delhi-1

Saturday 14.01.06 10:30 INDIA New Delhi, Public meeting, Divine Retreat Centre, Bathola, Tigaon Road, Faridabad

(Haryana)

Friday 13.01.06 10:30 INDIA New Delhi, Ecumenical Meeting for clergy, Don Bosco Salesian Provincial House,

Okhla, Jamnagar, Delhi 110025

Friday 13.01.06 13:00 INDIA New Delhi, TV interview by Fr. Dominic Emmanuel for "Voice of Christianity",

JAIN TV

2005

Sunday 18.12.05 18:30 SOUTH AFRICA Johannesburg, Pantanassa, 62 Fifth Street/cnr Glenhove, Melrose Estates

Friday 16.12.05 19:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Church hall of The Greek Orthodox Church of

St.Anargiri, corner of Edward and Gibson street, Triomf

Sunday 11.12.05 14:30 PORTUGAL Requião, Vila Nova de Famalicão, Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem

Saturday 10.12.05 14:30 PORTUGAL Lisboa, Igreja do Sagrado Coração de Jesus

Saturday 03.12.05 15:30 SINGAPORE Singapore, Auditorium, RELC International Hotel, 30 Orange Grove

Road, Singapore 258352

Thursday 01.12.05 10:00 SINGAPORE Singapore, The American Club, Scotts Rd., Singapore 228219

Sunday 27.11.05 14:00 PHILIPPINES Cebu, Sacred Heart Jesuits' School Gymnasium, General Maxilom Avenue,

Cebu

Saturday 26.11.05 21:00 PHILIPPINES Manilla, El Shaddai Community Field, Sucat, MetroManila, Philippines

Saturday 26.11.05 13:00 PHILIPPINES Lipa, Carmel of Our Lady Mary Mediatrix of All Grace, Lipa, Batangas

Thursday 24.11.05 14:00 PHILIPPINES Tuao, Atty. Leonardo Mamba Memorial Gymnasium, Tuao, Cagayan

Valley

Wednesday 23.11.05 17:00 PHILIPPINES Tuguegarao, Meeting for the Laity, Archbishop's Palace Grounds, Tuguegarao,

Cagayan

Wednesday 23.11.05 15:00 PHILIPPINES Tuguegarao, Clergy Meeting, Archbishop's Palace Library, Tuguegarao,

Cagayan

Monday 21.11.05 19:30 THAILAND Chiang Mai, The Park Hotel, 44 Changklan Rd.

Sunday 20.11.05 13:30 THAILAND Sriracha, Assumption College Hall

Saturday 19.11.05 20:30 THAILAND Bangkok, Holy Redeemer Hall, Holy Redeemer Church, Ruam Rudee Lane

Tuesday 15.11.05 19:30 INDIA New Delhi, Carmel Convent School, Chanakyapuri

Monday 14.11.05 20:00 INDIA Ranchi, Tarunoday Theologate Jesuit Seminary

Sunday 13.11.05 16:30 INDIA Jamshedpur, St. Joseph's Cathedral, Golmuri

Tuesday 08.11.05 18:30 CHINA Hong Kong, Sha Tin Town Hall, 2/F, Cultural Activities Hall, 1 Yuen Wo Road,

Sha Tin, New Territories/Kowloon

Sunday 06.11.05 17:00 JAPAN Nagasaki, Oura-Kaigan, Nagasaki Nagasaki View Hotel Hall "Crystal Harmony"

2-33, Oura-cho, Nagasaki-shi, Nagasaki-Pref ZIP850-0918

Friday 04.11.05 17:00 JAPAN Nakanoshima, Osaka Rihga Royal NCB Matsu-no-Ma 6-2-27, Nakanoshima, Kitaku,

Osaka-shi Nakanoshima Centre Building 2F ZIP530-0005

Thursday 03.11.05 14:00 JAPAN Tokyo, Ueno, La bele Aurum B2F La Salle Royale 1-26-2, Higashi-Ueno, Taitoku,

Tokyo ZIP110-0015

Saturday 17.09.05 14:30 SUISSE Montreux, Centre des Congrès, Montreux


20 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Thursday 15.09.05 19:30 IRELAND Dublin, National Basketball Arena, Tallaght, Dublin 24

Sunday 11.09.05 15:00 U.K. Edinburgh, Scotland, Assembly Hall, The Mound, Edinburgh

Saturday 10.09.05 13:00 U.K. London, England, Central Hall, Westminster, Parliament Square - opposite Westminster

Abbey

Sunday 05.06.05 08:00 ITALIA Acireale, Centro Congressi La Perla Jonica, Via Unni 10, Capomulini, I-95024

Acireale, Catania, Sicilia

22-28.05.05 JORDAN True Life in God Pilgrimage May 2005 in Lebanon, Syria and Jordan - "Walking with St.

Paul and the Prophets"

20-22.05.05 SYRIA True Life in God Pilgrimage May 2005 in Lebanon, Syria and Jordan - "Walking with St.

Paul and the Prophets"

18-20.05.05 LEBANON True Life in God Pilgrimage May 2005 in Lebanon, Syria and Jordan - "Walking with St.

Paul and the Prophets"

Tuesday 15.03.05 13:00 PAKISTAN Jhang Saddar - St. Martin School

Sunday 13.03.05 15:00 INDIA New Delhi - Sacred Heart Cathedral

Saturday 12.03.05 10:00 INDIA Kurseong - St. Alphonsus School Hall, Kurseong, Darjeeling - 743 220, West

Bengal

2004

Friday 12.11.04 18:00 TAIWAN Kaohsiung, National Sun Yat-Sen University, 70 Lien-Hai Rd., Kaohsiung 804,

Taiwan

Tuesday 9.11.04 15:00 INDIA Khootpani, Jharkhand State

Monday 8.11.04 08:30 INDIA Ranchi, Jharkhand State

Sunday 10.10.04 19:30 DANMARK Copenhagen, Kulturforeningen Lygten

Saturday 09.10.04 19:00 SWEDEN Göteborg, Vasakyrkan

Friday 08.10.04 19:00 SWEDEN Stockholm, Johannes Kyrka

Monday 04.10.04 FAROE ISLANDS Ferðaráð Føroya

Sunday 03.10.04 19:30 ISLAND Reykjavík, Hallgrímskirkja - Skólavörðuholti - Pósthólf 651 - 121 Reykjavík

Saturday 02.10.04 19:30 DANMARK Esbjerg, Esbjerg Hoejskole

Sunday 27.06.04 ESPAÑA Barcelona, Santa María Reina, Carretera d'Esplugues 103 - 08034 Barcelona

Saturday 26.06.04 ESPAÑA Bilbao, Palacio Euskalduna de Congresos y de la Musica, Abandoirra 4, 48011 Bilbao,

Vizcaya

Friday 25.06.04 ESPAÑA Sevilla, Nuestra Señora de los Angeles

Thursday 24.06.04 ESPAÑA Madrid, Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, Plaza Duque de Pastrana 5 - 28036

Madrid

Monday 31.05.04 14:00 U.S.A. Buffalo, St. John Maron Parish Maronite Center, 2040 Wherle Drive, Williamsville

NY (suburb of Buffalo)

Saturday 29.05.04 13:00 U.S.A. New York, Armenian Church Center, 630 Second Avenue at 35th Street, New

York City, NY

Sunday 23.05.04 10:00 VENEZUELA Caracas, Estadio Poliedro

Friday 21.05.04 19:00 U.S.A. San Francisco, Cathedral Hill Hotel, 1101 Van Ness Ave (at Geary), San Francisco,

CA 94109

Thursday 20.05.04 17:00 U.S.A. Los Angeles, Glendale Civic Auditorium, 1401 North Verdugo Rd, Glendale CA

91208

Sunday 16.05.04 13:00 ITALIA Roma, Basilica Santa Maria Maggiore

03 - 07.05.04 GREECE Meteora -TLIG international pilgrimage

Saturday 17.04.04 16:30 ITALIA Roma, Centro Russia Ecumenica, Borgo Pio, 141, I-00193 Roma

Tuesday 17.02.04 17:00 MEXICO México, Auditorio Valle de México, Gran Hotel Valle de México, Av. 1° de

mayo # 15, Naucalpán, Ciudad de México

2003

Sunday 16.11.03 INDIA Varanasi - Pastoral Centre of Varanasi

Saturday 15.11.03 INDIA Varanasi - Ashram Centre


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

21

Friday 14.11.03 INDIA Varanasi - Pastoral Centre of Varanasi

Wednesday 05.11.03 INDIA Bangalore - Sisters of Fatima Provincialate

Saturday 25.10.03 14:00 U.K. Brighton, The Brighton Centre, Kings Road (Seafront), Brighton, East Sussex BN1

2GR

Tuesday 14.10.03 15:00 ARMENIA Ijevan

Sunday 12.10.03 15:00 ARMENIA Yerevan

Sunday 05.10.03 14:00 CZECH REP. Brno

Friday 23.05.03 14:00 PARAGUAY Encarnación - Estación de radio y televisión Radio Paraná

Thursday 22.05.03 18:30 ARGENTINA Buenos Aires, Club Ferro Carril Oeste, Gimnasio Etchart, Av. Avellaneda

1240

Wednesday 21.05.03 18:00 URUGUAY Montevideo, Cine Teatro Plaza, Plaza Cagancha 1129

Wedn.14 - Tues.20.05.03 PUERTO RICO Caguas, premises of the Mission of True Life in God

Sunday 13.04.03 13:00 U.S.A. Newark, Holiday Inn - Newark Airport, Main Ballroom, 160 Frontage Road, Newark,

New Jersey 07114

Saturday 12.04.03 14:00 U.S.A. Los Angeles, Veterans' Memorial Park Auditorium, 4117 Overland Avenue,

Culver City, CA 90230

Thursday 10.04.03 19:00 CANADA Lethbridge - Public meeting with Vassula in the Studios of The Miracle

Channel ecumenical TV station, 450, 31st Street North, Lethbridge, Alberta T1H 3Z3

Thursday 10.04.03 13:00 CANADA Lethbridge - Interview with Vassula on the TV program ''Lifeline'' - The

Miracle Channel ecumenical TV station, 450, 31st Street North, Lethbridge, Alberta T1H 3Z3

Thursday 10.04.03 11:00 CANADA Lethbridge - Interview with Vassula on the TV program ''in sight'' - The Miracle

Channel ecumenical TV station, 450, 31st Street North, Lethbridge, Alberta T1H 3Z3

Tuesday 08.04.03 18:00 CANADA Sudbury, Ont., Steelworkers Hall

Sunday 06.04.03 13:30 CANADA Toronto, Ukrainian Cultural Centre, 83 Christie St. (intersection Bloor St.),

Toronto

Saturday 05.04.03 09:30 U.S.A. Independence, William Chrisman Senior High School, 1223 N Noland Rd, Independence,

MO. 64050

Sunday 30.03.03 15:00 ITALIA Cagliari, Sala Convegni Copoa, km11.200 ss 130 Assemini Cagliari, Sardegna

Sunday 23.03.03 14:30 FRANCE Nice, L'Acropolis (Palais des Congrès et des Expositions), 1 Esplanade Kennedy

Saturday 22.03.03 14:30 FRANCE Paris, Eurosites - Plaine Saint-Denis, (Salle Europe), 144 avenue du Président

Wilson, La Plaine Saint-Denis (93)

Wednesday 26.02.03 12:00 BANGLADESH Dhaka - Department of World Religions, Arts Building - room 5006,

University of Dhaka, Dhaka - 1000

Sunday 23.02.03 15:00 BANGLADESH Dhaka - Bangladesh Bouddha Kristi Prachar Sangha, Dharmarajika Buddhist

Monastery, Atisa Dipankar Road, Kamalapur, Dhaka - 1214

2002

Sunday 01.12.02 14:00 CAMBODIA Phnom Penh, Russian Culture Center, 103 Norodom Blvd., Phnom Penh

Monday 25.11.02 20:00 CHINA Hong Kong Jockey Auditorium, Hong Kong Polytechnic University

Friday 23.11.02 14:00 TAIWAN Taïpeh, Holy Trinity Church, 26 Pao-An Street, Hsi-Tien, Taipei County, Taiwan

Tuesday 19.11.02 16:00 PHILIPPINES Manila, Meldy Cojuangco's residence - conference organized by Center

for Peace - Asia with the members of the Interfaith.

Monday 18.11.02 18:00 PHILIPPINES Cebu, Santo Rosario Parish, with Mgr Kriekenbeek

Sunday 17.11.02 14:30 PHILIPPINES Manila, UP Theatre

Thursday 14.11.02 14:00 THAILAND Bangkok, Redeemer Hall, Ruam Rudee Lane

21 to 30.10.02 EGYPT Cairo - Sinai - Nile Valley - Inter-religious pilgrimage of True Life in God on the steps of

the Saint Family in the Holy Land of Egypt

Sunday 16.06.02 17:00 MEXICO Guadalajara, Jalisco, Club de Leones, Guadalajara

Saturday 15.06.02 16:00 MEXICO Mérida, Yucatán, Polyforum Zamná, Mérida

Tuesday 28.05.02 18:30 INDIA Bangalore: St. Anthony's Friary Church, No 85 Hosur Road, Near Madiwala

Check Post, Bangalore 560 095

Monday 27.05.02 18:00 INDIA Kalyan: Tabor Ashram Retreat Centre, Kalyan, Mumbai

Sunday 26.05.02 19:00 INDIA Mumbai: Sacred Hearts Church Grounds, S.V. Road, Santa Cruz West, Mumbai

Friday 24.05.02 16:00 BANGLADESH Dhaka: Women's Sports Complex, Road 11/A, Dhanmondi R/A, Dhaka


22 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Monday 20.05.02 17:00 SRI LANKA Colombo: Kithusevana Auditorium, Cathedral of Christ The Living Saviour,

Bauddhaloka Mawatha, Colombo 7

Sunday 19.05.02 11:00 SRI LANKA Kandy: Police Grounds, Kandy

Saturday 11.05.02 13:00 GERMANY Borgentreich bei Höxter, Jugendfestival im "Börde Zentrum" der koptischen

Kirche, Am Maihof 1, 34434 Borgentreich bei Höxter

Saturday 27.04.02 16:00 SWITZERLAND Lausanne, Christ Church, Avenue de l'Eglise Anglaise 1, Lausanne 6

Sunday 14.04.02 14:00 CHILE Santiago, Gimnasio Don Bosco, Avda. Ricardo Cumming # 4, Region Metropolitana,

Santiago

Saturday 13.04.02 09:00 VENEZUELA Caracas, Parque Naciones Unidas

Wednesday 10.04.02 2PM CANADA Lethbridge (Alberta), ecumenical TV station ''The Miracle Channel'' - Vassula

interviewed for 1 hour on the program ''In Sight'' 2PM

Wednesday 10.04.02 10AM CANADA Lethbridge (Alberta), ecumenical TV station ''The Miracle Channel'' - Vassula

interviewed for 1 hour on the program ''In Sight'' 10AM

Saturday 23.03.02 14:00 NEDERLAND Amsterdam, Borchlandhal in Amsterdam-Duivendrecht, Borchlandweg 6-

12, 1099 CT Amsterdam-Duivendrecht

Wednesday 06.03.02 10:30 SOUTH AFRICA Soweto, Church of Good Shepherd, 194 Makhaya Str, Protea North,

Soweto

Monday 04.03.02 10:30 SOUTH AFRICA Houghton, meeting with church leaders, priests, religious, Croatian

Church, 99 Central Street, Houghton

Sunday 03.03.02 15:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, College of Education, Linder Auditorium, 27 St. Andrews

Road, Parktown

Saturday 02.03.02 15:30 SOUTH AFRICA Pretoria, CBC Mount Edmund, Pretoria Road, Silverton, Pretoria

Friday 01.03.02 16:00 SOUTH AFRICA Radio Interview with Vassula on Radio 702 with John Robbie

Sunday 24.02.02 15:00 ITALIA Spinea, Via Negrelli 18, Spinea (Mestre/Venezia)

Saturday 23.02.02 15:00 ITALIA Feletto Umberto, c/o Edizioni Segno, via Fermi 80, 33010 Feletto Umberto

(Udine)

Monday 18.02.02 16:00 INDIA Muringoor, Divine Mercy Retreat Centre's English Section, Muringoor, Kerala

Monday 18.02.02 09:30 INDIA Muringoor, Bible College, Divine Retreat Centre, Muringoor, Kerala

Sunday 17.02.02 11:15 INDIA Chalakudi, 'Potta Convention' in Potta Ashram, Chalakudi, Kerala

Saturday 16.02.02 15:30 INDIA Mundoor, Sinai Renewal Centre, Mundoor, Palakad, Kerala

Saturday 16.02.02 10:15 INDIA Muringoor, Bible College, Divine Retreat Centre, Muringoor, Kerala

Friday 15.02.02 14:30 INDIA Chalakudi, 'Potta Convention' in Potta Ashram, Chalakudi, Kerala

Friday 15.02.02 10:00 INDIA Chalakudi, interview for two magazines : Sunday Shalom and Shalom Tidings, Kerala

Thursday 14.02.02 16:15 INDIA Muringoor, Divine Mercy Retreat Centre's Malayalam Section, Muringoor, Kerala

Thursday 14.02.02 10:15 INDIA Muringoor, Divine Mercy Retreat Centre's English Section, Muringoor, Kerala

2001

Thursday 06.12.01 11:00 MEXICO México, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe

Wednesday 05.12.01 18:30 MEXICO México, Centro Cultural Telmex, Teatro 1, Avenida Cuauhtemoc y

Chapultepec

Sunday 02.12.01 13:00 PUERTO RICO Caguas, new premises of the Mission of True Life in God

Friday 16.11.01 18:00 ITALIA Farfa - Terzo Simposio di Argomento Ecumenico - ECUMENISMO E SPIRITU-

ALITÀ - Centro Ecumenico Internazionale Brigidino di Farfa, 02030 Farfa (RI)

Saturday 03.11.01 17:00 INDIA New Delhi, Khrista Raja School Ground, Bangla Sahib Marg (Gol Dhakkana),

New Delhi 110001

Tuesday 30.10.01 20:00 BANGLADESH Dhaka, L.G.E.D. Building

Sunday 28.10.01 11:00 SRI LANKA Colombo, St. Joseph's Auditorium, Colombo 10

Sunday 30.09.01 16:00 CZECH REP. Prague, palace Vystaviste, Praha 7 - Holesovice

Sunday 09.09.01 11:00 GREECE Chania, Crete, Chania prison

Saturday 08.09.01 19:30 GREECE Heraklion, Crete, Hotel Atlantis

Saturday 23.06.01 14:30 U. S. A. Brooklyn, NY, Three Hierarchs Greek Orthodox Church, 1724 Avenue P,

Brooklyn, New York 11229


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

23

Friday 22.06.01 14:00 U.N.O. - O.N.U. United Nations Organization World Headquarters, New York - Siège de

l'Organisation des Nations Unies

Saturday 19.05.01 16:00 ITALIA Camponogara (Venezia), Centro Sportivo "La Pista", Via Sabbioni 5

Saturday 21.04.01 16:00 HOLY LAND Jerusalem, YMCA, East Jerusalem

Friday 20.04.01 18:00 ISRAEL Nazareth, English Hospital

Wednesday 14.03.01 19:30 SINGAPORE Singapore, World Trade Centre Auditorium, 11th floor, Convention

Centre, 1 Maritime Square, Singapore 099253

Sunday 11.03.01 18:00 AUSTRALIA Perth, Hyatt Regency Perth Hotel, 99 Adelaide Terrace, Perth WA 6000

Saturday 10.03.01 20:00 AUSTRALIA Alice Springs, Our Lady of the Sacred Heart Catholic Church, Hartley

Street, Alice Springs NT 0870

Thursday 08.03.01 19:30 AUSTRALIA Adelaide, Croatian Club Hall, 15 Wood Ave, Ridleyton SA 5008

Wednesday 07.03.01 19:30 AUSTRALIA Melbourne, Hawthorn Town Hall

Tuesday 06.03.01 19:30 AUSTRALIA Canberra, Ainslie Functions Centre, Ainslie Football and Social club, 52

Wakefield Avenue, Ainslie ACT 2602

Sunday 04.03.01 15:00 AUSTRALIA Gold Coast, Robina Community Centre, Robina Town Centre Drive

(Opposite David Jones Parking), Gold Coast QLD 4226

Friday 02.03.01 19:30 AUSTRALIA Sydney, Sir Ian and Nancy Turbott Auditorium, Univesity of Western Sydney,

Cnr Victoria Road and James Ruse Drive, Rydalmere NSW 2116

Tuesday 27.02.01 15:30 PAPUA NEW GUINEA Port Moresby, Murray Military Barracks Chapel, Hohola road,

National Capital District

Sunday 25.02.01 15:30 PAPUA NEW GUINEA Buka, Hahela Parish Church

Sunday 25.02.01 11:00 PAPUA NEW GUINEA Port Moresby, Morata Parish Church

Saturday 24.02.01 14:00 PAPUA NEW GUINEA Mt. Hagen, Holy Trinity Teachers College, Ross Meer Hall

Friday 23.02.01 15:30 PAPUA NEW GUINEA Port Moresby, Indoor Complex, Sir John Guise Stadium, Waigani,

National Capital District

Monday 19.02.01 18:00 BANGLADESH Dhaka, Bottomley Home Orphanage Grounds, Farmgate

Monday 05.02.01 19:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Mount Michael Waldorf School, School Auditorium,

Cnr. Main and Culross Road, Bryanston

Saturday 03.02.01 13:30 SWAZILAND Matsapha, Multipurpose Hall, campus of the University of Swaziland,

Kwaluseni

Friday 02.02.01 14:30 SWAZILAND Manzini, University of Swaziland - meeting for clergy

Friday 02.02.01 13:00 SWAZILAND Manzini, TV interview in Chichewa and English

Thursday 01.02.01 18:30 SOUTH AFRICA Johannesburg, Maronite Church, Cnr. Western Service and Mount

Lebanon Road, Woodmead

Wednesday 31.01.01 19:30 SOUTH AFRICA Soweto, Church of the Good Shepherd, 194 Makhaya Street, Protea

North

Monday 29.01.01 09:00 MALAWI Lilongwe, Bwaila Secondary School Hall

Sunday 28.01.01 13:00 MALAWI Blantyre, Comesa Hall

Thursday 25.01.01 14:00 MALAWI Blantyre, Centre Culturel français, meeting for clergy

Thursday 25.01.01 10:00 MALAWI Blantyre, radio interview translated in Chichewa

Wednesday 24.01.01 16:00 MALAWI Blantyre, radio interview with live phone-in question session

Wednesday 24.01.01 14:00 MALAWI Blantyre, TV interview for programme 'spiritual bag'

Sunday 07.01.01 11:00 GREECE Sounion, Belvedere Park Hotel - St. Joseph Medical Centre

Saturday 06.01.01 20:00 GREECE Athens, Stanley Hotel, 1 Oddyseus str., Karaiskaki square, Metaxourgio

Thursday 04.01.01 20:30 GREECE Athens, C. Giannoutsikou's house, Aiolou 10, P.Faliro

2000

Monday 04.12.00 17:00 ROMANIA Bucuresti, Sala de Festivitãþi a Facultãþii de Instalaþii, Bulevardul Pache

Protopopescu, nr. 66, sector 2, Bucuresti

Sunday 03.12.00 17:00 ROMANIA Bucuresti, amfiteatrul Facultãþii de Medicinã Carol Davila Eroii Sanitari, nr.

8, sector 5, Bucuresti

Saturday 11.11.00 13:00 PUERTO RICO Cayey, Luis Raúl "Rolo" Colón Coliseum

Saturday 28.10.00 18:00 ITALIA Benevento, chiesa parrocchiale San Gennaro

Thursday 12.10.00 17:30 JORDAN Amman, Arab Wings Hotel, Al Abdali street, opposite the Parliament building

Sunday 08.10.00 17:30 LEBANON Bsalim, Stade municipal


24 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Sunday 24.09.00 17:00 U.K. Newcastle, St Willibrod and All Saints Church, Akenside Hill, Lower Pilgrim Street,

Newcastle on Tyne, England

Saturday 23.09.00 18:00 U.K. Edinburgh, The Methodist Central Hall, West Tollcross, Edinburgh, Scotland

Saturday 16.09.00 16:30 ITALIA Roma, sala conferenze, Hotel Palatino, Via Cavour 213

Sunday 10.09.00 20:00 GREECE Athens, Hotel Novotel, Michael Voda 4-6

Monday 24.07.00 14:00 LESOTHO Roma Valley

Sunday 23.07.00 14:30 LESOTHO Maseru, Conference Centre, Maseru Sun Cabanas, Maseru Sun Hotel, 12 Orpen

Road, Maseru Bag A84

Saturday 22.07.00 14:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Standard Bank Arena

Friday 21.07.00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Cathedral Place

Monday 19.06.00 11:00 ROMANIA Oradea, Casa de Cultura a Sindicatelor, Parcul 1 Decembrie 1, 3700 Oradea

Sunday 27.05.00 17:00 ITALIA Benevento, chiesa parrocchiale San Gennaro

Sunday 21.05.00 16:30 ITALIA Roma, sala conferenze, Hotel Palatino, Via Cavour 213

Friday 14.04.00 16:00 BENIN Cotonou

Thursday 13.04.00 16:00 BENIN Cotonou

Sunday 09.04.00 15:00 KENYA Nairobi , Kilimani Primary School

14 to 26.03.2000 HOLY LAND Bethlehem , Hotel Bethlehem, Jubilee International True Life in God Prayer

Pilgrimage in Holy Land - "A Divine Bridal Call for Reconciliation and Unity"

Sunday 20.02.00 14:30 ITALIA Roma, chiesa parrocchiale Santa Maria alle Fornaci, Piazza Santa Maria alle Fornaci

Saturday 22.01.00 14:30 ITALIA Roma, chiesa parrocchiale Santa Maria alle Fornaci, Piazza Santa Maria alle

Fornaci

1999

Sunday 12.12.99 09:30 VENEZUELA Caracas, Poliedro de Caracas

Saturday 11.12.99 09:00 VENEZUELA Coro, Gimnasio Cubierto de la Ciudad de Coro

Wednesday 08.12.99 14:00 COLOMBIA Duitama, Coliseo del Colegio de la Comunidad Salesiana

Wednesday 01.12.99 15:00 INDIA Mumbay, Tabor Ashram, Kalyan, Mumbay, Maharashtra

Tuesday 31.11.99 18:00 INDIA Mumbay, Don Bosco's ground, Mumbay, Maharashtra

Monday 29.11.99 13:00 INDIA Alleppey, I.M.S. Retreat Centre, Punnapra, Alappuzha Dt., Kerala

Sunday 28.11.99 14:00 INDIA Bharananganam, Assissi Retreat Centre, Bharananganam, Kottayam Dt., Kerala

Saturday 27.11.99 14:00 INDIA Athirampuzha, Charis Bhavan Rertreat Centre, Athirampuzha, Kottayam Dt.,

Kerala

Friday 26.11.99 11:00 INDIA Manarcaud St. Mary’s Orthodox Church Auditorium, Manarcaud, Kottayam Dt.,

Kerala

Thursday 25.11.99 14:00 INDIA Kollam, St. Kasmir Church Auditorium, Kollam, Kerala

Wednesday 24.11.99 14:00 INDIA Muringoor, Divine Retreat Centre, Muringoor, Chalakudy, Trichur Dt., Kerala

Sunday 21.11.99 18:00 INDIA Edappally, St. George Forane Church Campus, Edapally, Cochin, Kerala

Saturday 20.11.99 17:00 INDIA Margao, Kadamba Grounds, Madel, Margao, Goa

Friday 19.11.99 18:00 INDIA Panjim, Kala Academy Auditorium, Panjim, Goa

Wednesday 17.11.99 14:30 INDIA Calcutta, open ground of St. Thomas's School, Calcutta, Bengal

Monday 15.11.99 18:30 INDIA New Delhi, Sacred Heart Cathedral, Ashok Place, New Delhi 110001

Sunday 07.11.99 10:00 U. S. A. Pittsburgh, PA, part of the 7th annual "Steel City Medjugorje Conference"

Saturday 06.11.99 15:00 U. S. A. Pittsburgh, PA, part of the 7th annual "Steel City Medjugorje Conference"

Friday 05.11.99 16:00 U. S. A. Pittsburgh, PA, part of the 7th annual "Steel City Medjugorje Conference"

Wednesday 03.11.99 13:00 U. S. A. Brooklyn, NY, the Three Hierarchs Greek Orthodox Church, 1724 Avenue P,

Brooklyn, New York 11229

Monday 25.10.99 19:00 SWEDEN Gällivare, Lappland, Fjällnäs castle

Friday 22.10.99 19:00 SWEDEN Stockholm, Johanneskyrkan

Saturday 16.10.99 14:30 FRANCE Le Mans, Palais des Congrès et de la Culture, rue d'Arcole

Monday 27.09.99 20:00 GREECE Rhodos, Zoppa's house

Thursday 23.09.99 21:30 GREECE Syros Island, Cyclades Islands, TV-Interview for Aigaios TV channel for all

the Cyclades Islands (3 re-broadcastings)

Monday 20.09.99 20:00 GREECE Rhodos, Santa Maria della Vittoria Church

Saturday 18.09.99 20:00 GREECE Rhodos, Saint Francis Church


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

25

Friday 20.08.99 20:00 GREECE Rhodos, Santa Maria della Vittoria Church

Wednesday 11.08.99 18:00 BANGLADESH Dhaka, on the Bottomley Home High School grounds.

Tuesday 10.08.99 17:00 BANGLADESH Dhaka, press conference at the Dhaka Press Club.

Saturday 07.08.99 17:30 JAPAN Tôkyô, Arcadia Ichigaya (Shigaku Kaikan), 3rd floor

Wednesday 06.08.99 17:30 JAPAN Fukuoka, Kyushu

Wednesday 04.08.99 18:30 JAPAN Hiroshima, Shingonshu "Myôjôin" Kaikan Buddhist Temple, Hiroshima-Shi,

Higashi-Ku, Futaba no Sato 2-6-25

Tuesday 03.08.99 18:30 JAPAN Kôbé, Kinrô Kaikan, 5th floor, rooms 404 et 405, Kobe-Shi, Chuo-Ku, Kumoidôri

5-1-2

Thursday 15.07.99 18:00 RUSSIA Moskva, Mary's House + interview for Moskva & St.Petersbourg religious radio

channel "Sofia"

Wednesday 14.07.99 18:00 RUSSIA Moskva, Parish of Saints Kosma and Damian, Public Library, Stoleshnikov

2, 103009 Moskva

Sunday 18.04.99 17:30 LEBANON Hamra, Auditorium St. François des Capucins, près du cinéma Saroulla

Saturday 17.04.99 20:00 LEBANON Beyrouth, salle de l'église St. Elie, à Antelias

Thursday 15.04.99 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Friday 26.03.99 20:00 BRASIL Porto Alegre RS (Rio Grande do Sul), Ginásio da Brigada Militar, Av. Ipiranga

esquina Av. Silva Só

Thursday 25.03.99 19:00 BRASIL Florianópolis (SC), Ginásio de Esporte do Colégio Aderbal Ramos Da Silva,

Rua Antonio Gomes

Wednesday 24.03.99 19:00 BRASIL Lauro de Freitas (Salvador da Bahia), Jockey Clube da Bahia, Av. Luís Tarquínio

Pontes, s/n

Monday 22.03.99 19:00 BRASIL São José dos Campos (SP), Teatrão, Rua Ricardo Edwards 95, Vila Industrial

Sunday 21.03.99 19:00 BRASIL Belo Horizonte (MG), Ginásio de Esporte Clube Ginástic0, Av. Afonso Pena

3328, Bairro Cruzeiro

Saturday 20.03.99 18:30 BRASIL Vitória (ES), Ginásio de Esportes do Exército, Prainha da Vila Velha

Friday 19.03.99 19:00 BRASIL Rio de Janeiro (RJ), Concha Acústica da UERJ, Rua São Francisco Xavier, 524,

Maracanã (Junto a estação do Metrô)

Saturday 20.02.99 19:30 NEW ZEALAND Auckland, Epsom Girls' Grammar School Hall, Corner Silver Road &

Gillies Avenue

Friday 19.02.99 19:30 NEW ZEALAND Hamilton, Te Rapa Racecourse Lounge

Thursday 18.02.99 19:30 NEW ZEALAND Hastings, Hastings Municipal Theatre

Sunday 14.02.99 14:00 THAILAND Bangkok, Redeemer Hall, Ruam Rudee Lane

Saturday 13.02.99 14:00 THAILAND Mt. Tabor, Tabor Prayer Centre, Ampher Si Swasda, Kanchana Buri Province

Thursday 14.01.99 17:00 LESOTHO Maseru, Conference Centre, Maseru Sun Cabanas, Maseru Sun Hotel, 12

Orpen Road, Maseru Bag A84

Tuesday 12.01.99 10:00 ZAMBIA Lusaka, UNZA Main Campus, New Education Theatre

Monday 11.01.99 09:00 ZAMBIA Kabwe, Chowa Hall

Saturday 09.01.99 15:00 KENYA Nairobi, Uhuru Park

1998

Thursday 17.12.98 15:00 VENEZUELA Caracas, Teatro del Colegio María Auxiliadora.7ª Tranversal, entre 3ª y

4ª Avenida, Altamira, Caracas

Sunday 22.11.98 16:00 U. S. A. San Francisco, CA, Herbst Theatre (in War Memorial Bldg/Civic Center, 401 Van

Ness Ave. (at McAllister)

Saturday 21.11.98 19:00 U. S. A. Denver, CO, Landmark Inn Hotel, 455 S. Colorado Blvd., Glendale, CO 80246

Friday 20.11.98 19:00 U. S. A. Houston, TX, The Woodlands Presbyterian Church, 4881 W. Panther Creek Dr.,

The Woodands, Tx 77381

Thursday 19.11.98 19:00 U. S. A. St. Louis, MO, Viking Restaurant and Conference Ctr., Watson Rd. & Lindbergh

Blvd.

Monday 16.11.98 19:00 CANADA Ottawa, Jésus Rassemble Son Peuple, 221 rue Baribeau, Vanier, coin Durocher

et Carillon

Sunday 15.11.98 14:00 CANADA Shawinigan, Province de Québec, Centre des Arts de Shawinigan, 2100 blvd.

des Hêtres


26 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Sunday 01.11.98 16:00 CANADA London, Ontario, London Convention Centre, 300 York St.

Saturday 31.10.98 10:00 U. S. A. Pittsburgh, PA, part of the "Steel City Medjugorje Conference"

Friday 30.10.98 15:00 U. S. A. Pittsburgh, PA, part of the "Steel City Medjugorje Conference"

Wednesday 28.10.98 19:00 U. S. A. Lakeland, FL, Sheraton Hotel, Lakeland

Monday 26.10.98 17:00 U. S. A. Minneapolis, MN, Hill-Murray School Auditorium, 2625 Larpenteur Ave. East,

Maplewood, MN

Sunday 25.10.98 17:00 U. S. A. Chicago, IL, Oak Park/River Forest High School Auditorium, 201 N. Scoville

Ave., Oak Park, IL 60302

Saturday 24.10.98 19:00 U. S. A. New York City, NY, Best Western Hotel and Conference Center, 80 Clinton St.,

Hempstead, NY 11550

Friday 23.10.98 U.N.O. - O.N.U. United Nations Organization World Headquarters, New York - Siège de l'Organisation

des Nations Unies

Saturday 17.10.98 14:00 FRANCE Lyon, Bourse du Travail, Salle des Fêtes Albert Thomas, Place Guichard

Sunday 20.09.98 10:45 ITALIA Cattólica (Rimini), XII Convegno Internazionale del Movimento della Speranza

Thursday 06.08.98 21:00 ARGENTINA Buenos Aires, Círculo Militar - reunión para los sacerdotes

Wednesday 05.08.98 20:00 ARGENTINA Buenos Aires, Templo de la Comunidad Cristiana, Condarco 1440

Tuesday 04.08.98 20:00 URUGUAY Montevideo, Parroquia de Belen

Saturday 01.08.98 17:00 ARGENTINA Salta, Delmi

Monday 27.07.98 18:30 GERMANY Freiburg, Kolpinghaus, Karlstr. 7

Sunday 26.07.98 14:00 GERMANY Saarbrücken, Kongreßhalle

Saturday 25.07.98 14:00 GERMANY Langerwehe bei Düren, Kulturhalle, Ortsmitte

Sunday 19.07.98 13:30 SLOVENIJA Ljubljana

Saturday 18.07.98 13:30 SLOVENIJA Ljubljana

Thursday 16.07.98 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Sunday 05.07.98 14:30 FRANCE Gex, Grande Salle de l'Espace omnisports Perdtemps

Wednesday 03.06.98 GREECE Athens, interview for TV Video Studio

Monday 01.06.98 19:30 GREECE Athens, Theatro Akropol, Ippokratous 9-11

Sunday 03.05.98 ISRAEL Jérusalem, Réunion Oecuménique Internationale de la Vraie Vie en Dieu

Saturday 02.05.98 ISRAEL Jérusalem, Réunion Oecuménique Internationale de la Vraie Vie en Dieu

Thursday 19.03.98 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Saturday 14.03.98 19:30 AUSTRALIA Hobart, Tasmania, Theatre 2, University Center

Friday 13.03.98 19:00 AUSTRALIA Melbourne, Xavier College Hall, Barkers Road, Kew VIC 3101

Thursday 12.03.98 13:00 AUSTRALIA Sydney, Interview for " The Midday Show " on TV Channel 9

Thursday 12.03.98 12:00 AUSTRALIA Sydney, NSW, Interview with Greek Review "O KOSMOS" and

"O NEOKOSMOS"

Wednesday 11.03.98 19:00 AUSTRALIA Sydney, NSW, Chastwood Town Hall, Victoria Ave., Chastwood

Tuesday 10.03.98 AUSTRALIA Sydney, ABC Radio Channel, interview of Vassula

Sunday 08.03.98 11:00 PAPUA NEW GUINEA Hohola (Port Moresby), Sacred Heart Chapel

Sunday 08.03.98 07:00 PAPUA NEW GUINEA Port Moresby, Bomana Prison

Saturday 07.03.98 15:00 PAPUA NEW GUINEA Boroko (Port Moresby), St. Joseph Parish Hall

Wednesday 04.03.98 19:00 THAILAND Bangkok, Holy Redeemer Parish Hall

Friday 20.02.98 15:30 PERU Lima, Ave. San Felipe 630, Mgr Oscar Alzamora (aux.Bishop of Lima) + 20 priests

Friday 20.02.98 15:00 PERU Lima, Ave. San Felipe 630, interview for reporters "El Sol" & "Caretas"

Friday 20.02.98 11:00 PERU Lima, Prison Lurigancho

Thursday 19.02.98 10:30 CHILE Santiago, Visitation Monastery

Wednesday 18.02.98 17:30 CHILE Santiago, Auditorium Juan Bosco, Collège des Salésiens

Wednesday 18.02.98 10:00 CHILE Santiago, prison pour femmes

Monday 16.02.98 ECUADOR Quito, Fondación Jesus de Misericordia

Sunday 15.02.98 19:00 PERU Lima, Museo De Osma, distrito de Barranco

Saturday 14.02.98 12:00 PERU Lima, Museo De Osma, distrito de Barranco, press conference for several TV,

newspapers and magazines reporters

Saturday 14.02.98 10:00 PERU Lima, recording for TV Canal 17

Sunday 01.02.98 INDIA Cochin, Kerala, Ashirbhaban Parish Hall

Saturday 31.01.98 19:30 INDIA Alleppey, Keralan Mission Society (IMS) Centre

Saturday 31.01.98 14:30 INDIA Mangalapuzha, Alwaye, Kerala, St Joseph's Pontifical Seminary

Friday 30.01.98 15:30 INDIA Cochin, Kerala, St Mary Basilica

Thursday 29.01.98 INDIA Mahim (Bombay), Maharashtra, Cannosia Monastery High School

Wednesday 28.01.98 18:00 INDIA Manickpur-Vesei (Bombay), Maharashtra, St Augustine's School


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

27

Wednesday 28.01.98 INDIA Chicalim, Goa, Carmel Monastery

Tuesday 27.01.98 17:00 INDIA Vasco da Gama, Goa, Marmagoa Port Trust grounds

Sunday 25.01.98 17:00 INDIA Margao, Goa, at Lohia Maidan

Saturday 24.01.98 18:00 INDIA Panaji, Goa, Kala Academy

Saturday 24.01.98 11:30 INDIA Panaji, Goa, TV Headquarters - 30 min.recording

Friday 23.01.98 INDIA Goa

Thursday 22.01.98 15:00 INDIA Muringoor, Kerala

Wednesday 21.01.98 19:30 INDIA Vadavathoor, Kottayam, Kerala

Wednesday 21.01.98 15:00 INDIA Kottayam, Kerala

Tuesday 20.01.98 15:30 INDIA Palai, Kerala

Wednesday 14.01.98 10:00 PHILIPPINES Quezon (Manila), Quezon City Prison

Tuesday 13.01.98 18:30 PHILIPPINES Mandaluyong (Manila), Green Hills Theatre

Monday 12.01.98 18:00 PHILIPPINES Kamunig Quezon (Manila), Sacred Heart's Parish Church

Sunday 11.01.98 17:00 PHILIPPINES Tuguegarao, Baseball Hall

Saturday 10.01.98 PHILIPPINES Manila

Friday 09.01.98 BANGLADESH Dhaka

1997

Thursday 18.12.97 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Saturday 13.12.97 17:00 ESPAÑA Madrid, Palacio de Exposiciones y Congresos, Paseo de la Castellana 99

Monday 01.12.97 14:30 GERMANY Barlo / Bocholt Gaststätte Wissing-Flinzenberg

Saturday 29.11.97 17:00 GERMANY Nümbrecht, Ortsteil Marienberghausen Dorfgemeinschaftshaus in Marienberghausen

Friday 28.11.97 14:00 GERMANY Taufkirchen (München), Ritter-Hilprand-Hof, Köglweg 5 beim Rathaus

Thursday 27.11.97 18:00 AUSTRIA Wien, Haus der Begegnung Donaustadt, 22. Bezirk, Schrödingerplatz (Nähe

Uno City, Nähe U1 Station Kagran)

Wednesday 26.11.97 18:00 AUSTRIA Salzburg, Salzburg - Kongreßhaus

Thursday 20.11.97 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Sunday 16.11.97 14:00 FRANCE Laval, Parc des Expositions de Laval, 84 boulevard des Loges, F-53940 Saint-

Berthevin

Saturday 15.11.97 14:00 FRANCE Toulouse, Salle Mermoz, Piscine Municipale Alfred Nakache, Allée Gabriel

Biénes

Friday 14.11.97 20:00 FRANCE Nice, Hôtel Méridien, 1 Promenade des Anglais, F-06000

Wednesday 12.11.97 20:00 FRANCE Paris, Salle de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, F-75005

Saturday 18.10.97 17:00 BRASIL Porto Alegre (Rio Grande do Sul) no Ginásio da Brigada Militar, Av. Ipiranga

esquina Av. Silva Só

Friday 17.10.97 19:00 BRASIL Joinville (Santa Catarina)

Thursday 16.10.97 19:30 BRASIL Curitiba (Paraná), Ginásio de Esportes "Palacio de Cristal", Largo Bettencourt

187

Tuesday 14.10.97 19:00 BRASIL Fortaleza (Ceará), Ginásio do Colégio Cearense

Monday 13.10.97 19:30 BRASIL Viçosa (Minas Gerais), Campo de Atlético

Sunday 12.10.97 19:30 BRASIL Brasília (Distrito Federal), Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Eixo Monumental

Saturday 11.10.97 14:00 BRASIL Campinas (São Paulo), Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Av. Papa

Pio XII, 350

Sunday 21.09.97 15:00 U.K. Belfast (N. Ireland), Waterfront Hall

Saturday 20.09.97 16:30 U.K. Cardiff (Wales), The Great Hall, Student's Union, Seghennydd Road

Friday 19.09.97 16:00 U.K. Abingdon (near Oxford), England, Stonehill House, Stonehill

Thursday 21.08.97 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Tuesday 05.08.97 U. S. A. Ashkon, Illinois (60 miles south of Chicago), parish church

Monday 04.08.97 19:30 U. S. A. Elmhurst, Illinois, Elhurst American Legion Hall, 310 W. Butterfield Rd.

Sunday 03.08.97 16:00 U. S. A. Allston, Massachusetts, St Anthony School Hall

Saturday 02.08.97 09:30 U. S. A. Greenville, South Carolina, Hyatt Regency Hotel, 220 N. Main St / Beattie St.

Monday 21.07.97 JAPAN

Friday 18.07.97 JAPAN Shibuya (Tokyo), Forum 8

Friday 11.07.97 JAPAN Yokohama


28 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Sunday 06.07.97 14:00 JAPAN Umeda (Tokyo), église d'Umeda

Friday 04.07.97 JAPAN Roppongi (Tokyo), Franciscan Chapel Center

Monday 30.06.97 JAPAN Tokyo, magazine MOU, interview Vassula, thème: les anges

Monday 30.06.97 JAPAN Kobe

Friday 27.06.97 JAPAN Tokyo

Thursday 26.06.97 JAPAN Shinanomachi (Tokyo)

Monday 23.06.97 JAPAN Sapporo, Hokkaïdô, Hôtel Garden Palace

Sunday 22.06.97 JAPAN Osaka, Hôtel Garden Palace

Saturday 21.06.97 JAPAN Tokyo, Shiba-Seinen Kaïkan Hall

Friday 20.06.97 10:30 JAPAN Maison Provinciale des Salésiens

Thursday 15.05.97 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Saturday 03.05.97 13:00 SUISSE Bâle, Mustermesse Grosser Festsaal

Thursday 01.05.97 13:00 SUISSE Genève, Salle Palexpo, Salon du Livre 97, Vassula invitée à témoigner au Salon

du Livre

Tuesday 29.04.97 18:00 ISRAEL Jerusalem, monastère des Pauvres Clarisses

Tuesday 29.04.97 11:00 ISRAEL Jerusalem, Israel TV "Art Magazine" Gethsemani+Via Dolorosa+Mount Olives,

with Arabic & Hebrew sub-titles

Monday 28.04.97 19:00 ISRAEL Nazareth, Centre de la Sainte Famille

Monday 28.04.97 09:00 ISRAEL Haïfa, station de radio "ELSHATE", Vassula témoigne à la radio durant 90 minutes

Thursday 24.04.97 ISRAEL Jerusalem, réunion de prière

Wednesday 23.04.97 ISRAEL Tantour, Institut Oecuménique de Tantour

Saturday 19.04.97 ITALIA Milano

Thursday 17.04.97 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Thursday 27.03.97 GERMANY Fulda

Wednesday 26.03.97 GERMANY Fulda

Tuesday 25.03.97 GERMANY Fulda

Sunday 23.03.97 14:00 GERMANY Berlin

Saturday 22.03.97 GERMANY Fulda

Friday 21.03.97 19:30 GERMANY Stolberg bei Aachen, "Rolandshaus" Grosser Saal (gegenüber dem Bethlehem

Krankenhaus)

Thursday 20.03.97 19:00 GERMANY Cloppenburg/Bethen, "Haus Maria Rast" (neben der Wallfahrtskirche)

Sunday 09.03.97 15:00 GERMANY Norderstedt / Hamburg, Norderstedt Forum Murbeckstrasse 15

Saturday 08.03.97 15:00 GERMANY Königstein, Taunus im "Haus der Begegnung", Bischoff-Kaller Str.

Friday 07.03.97 19:00 GERMANY Fulda, "Orangerie" (gegenüber dem Dom)

Thursday 06.03.97 GERMANY Augsburg

Saturday 01.03.97 13:00 AUSTRIA Bregenz, grossen Festspiel- und Kongressaal

Saturday 22.02.97 14:00 BELGIQUE Bruxelles, Auditorium 2000 (derrière le Palais 10 du Heisel)

Thursday 20.02.97 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Saturday 25.01.97 14:00 NEDERLAND ’s-Hertogenbosch, Sportcentrum De Maaspoort, Marathonloop 1

Wednesday 15.01.97 PHILIPPINES Manila, at Green Hills Theater

Sunday 12.01.97 PHILIPPINES Cebu, at Coliseum (Sport Center)

Thursday 09.01.97 INDONESIA Surabaya - Djakarta

Sunday 05.01.97 13:00 CANADA Prince George, British Columbia, Vanier Hall, Prince George Senior Secondary

School

Saturday 04.01.97 11:00 CANADA Prince George, British Columbia, Vanier Hall, Prince George Senior Secondary

School

1996

Thursday 19.12.96 19:30 SUISSE Lausanne, Grande Salle de Vennes

Sunday 15.12.96 16:00 U. S. A. San Francisco, Marina District, Palace of Fine Arts Theatre, 3301 Lyon St.

Saturday 14.12.96 18:00 CANADA Vancouver, BC, War Memorial Gym, University of British Columbia, 6081

University Blvd.

Friday 13.12.96 19:00 U. S. A. Seattle, Washington, Seattle Center, Snoqualmie Room

Thursday 12.12.96 19:00 U. S. A. Milwaukee, Oregon, New Hope Community Church


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

29

Tuesday 10.12.96 19:00 U. S. A. San Antonio, Texas, Municipal Auditorium, 100 Auditorium Circle

Monday 09.12.96 U. S. A. Boerne, Texas, Benedictine Omega Retreat Center, 146 W. Highland, Boerne, TX

78006-2516

Sunday 08.12.96 16:00 U. S. A. Denver, Colorado, Colorado Convention Center Currigan Hall, 838 14th St.

Saturday 07.12.96 08:30 U. S. A. Los Angeles, California, Park Plaza Hotel, 607 S Parkview St (08:30 - 18:00)

Friday 06.12.96 19:00 U. S. A. Wauwatosa, Wisconsin, Mount Mary CollegeAuditorium, 2900 Menomonee River

Parkway

Thursday 05.12.96 19:00 U. S. A. Las Vegas, Aladdin Hotel, 3667 So. Las Vegas Blvd.

Tuesday 03.12.96 19:00 U. S. A. Phoenix, Arizona, Celebrity Theatre, 440 No. 32nd St.

Thursday 21.11.96 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Sunday 17.11.96 17:00 U. S. A. St Louis, Missouri, Adam's Mark Hotel, corner Fourth St./Chestnut Av.

Saturday 16.11.96 18:00 U. S. A. Minneapolis, Minn., University of Minnesota Northrup Auditorium, 84 Church

St. SE

Friday 15.11.96 19:30 U. S. A. Indianapolis, Indiana, The Ritz-Charles Meeting Facility, 12156 N. Meridian St.,

Carmel, (3 miles north of I-465 / U.S.31)

Wednesday 13.11.96 19:00 U. S. A. Atlanta, Georgia, Gwinnet Civic and Cultural Center Theatre, 6400 Sugarloaf

Parkway, Duluth, GA

Tuesday 12.11.96 U. S. A. Washington, DC, World Bank Headquarters

Monday 11.11.96 18:30 U. S. A. Rockville, Maryland, Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery

Drive

Sunday 10.11.96 16:00 U. S. A. Goose Creek (18 miles north of Charleston), South Carolina, Goose Creek High

School

Saturday 09.11.96 18:00 U. S. A. Lakeland (between Tampa and Orlando), Florida, Lakeland Center, 700 W.

Lemon St., Lakeland

Friday 08.11.96 19:00 U. S. A. New York City, Best Western Hotel & Conference Center, 80 Clinton St., Hempstead,

N.Y.11550

Saturday 19.10.96 IRELAND Dublin, Point Theatre

Sunday 13.10.96 19:30 SWEDEN Stockholm, Gustav Vasa Kyrkan

Saturday 12.10.96 19:00 SWEDEN Göteborg, Vasa kyrkan (Lutheran)

Friday 11.10.96 19:00 SWEDEN Malmö, St Laurentii kyrkan

Thursday 19.09.96 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Thursday 18.07.96 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Sunday 23.06.96 15:30 POLSKA Tychy, Stade des sports GKS

Saturday 22.06.96 14:00 POLSKA Olsztyn, Stade municipal

Friday 21.06.96 17:00 POLSKA Varsovie, Stade des sports "Skra"

Thursday 20.06.96 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Sunday 16.06.96 GERMANY

Saturday 08.06.96 12:00 CANADA Montréal, Qc, Palais des Congrès, 201 Viger ouest

30 May - 3 June 1996 SWEDEN

Saturday 25.05.96 EGYPT Cairo, meeting hosted by a Coptic Orthodox family

Tuesday 21.05.96 EGYPT Alexandria

Monday 20.05.96 EGYPT Maadi

Monday 20.05.96 EGYPT El Zeitoun Coptic Orthodox Church of the apparitions of the Blessed Virgin

Saturday 18.05.96 EGYPT Cairo, meeting hosted by a family in Dokki

Saturday 18.05.96 EGYPT Cairo, St George Greek Orthodox Church "Mar Girgis"

Friday 17.05.96 EGYPT Cairo, Maronite parish

Thursday 16.05.96 EGYPT Cairo, Catholic Convent

Saturday 11.05.96 BELGIQUE Kortrijk

Friday 03.05.96 19:30 ESPAÑA Barcelona, Edificio Banca Catalana

Thursday 02.05.96 18:00 ESPAÑA Las Palmas, Centro Cívico "La Ballena" (Frente al Recinto Ferial)

Tuesday 30.04.96 19:30 ESPAÑA Murcia, église paroissiale

Monday 29.04.96 17:00 ESPAÑA Madrid, Palacio de los Congresos

Sunday 28.04.96 18:00 ESPAÑA Madrid, Palacio de los Congresos

Saturday 27.04.96 18:00 ESPAÑA Sevilla, Alcalá de Guadavia

Friday 26.04.96 18:30 ESPAÑA Bilbao, Centro Llarrea

Saturday 20.04.96 IRELAND Limerick, University of Limerick

Thursday 21.03.96 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, place Chauderon 5

Sunday 21.01.96 14:30 SUISSE Genève, Salle de Congrès Aréna (Aéroport de Genève)


30 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

1995

Thursday 21.12.95 ISRAEL Jerusalem, Armenian Orthodox Patriarchate Hall

Wednesday 20.12.95 ISRAEL Bethlehem

Wednesday 20.12.95 ISRAEL Jifna, Latin Catholic Parish Hall

Tuesday 19.12.95 ISRAEL Ramallah, Latin Catholic Parish Hall

Monday 18.12.95 ISRAEL Ibilin, University Sport's Hall of Fr. Shakour

Sunday 17.12.95 ISRAEL Melia, Melkite Parish Hall

Saturday 16.12.95 ISRAEL Nazareth, Fr. Farahsh's Melkite retreat center

Friday 15.12.95 ISRAEL Haifa, Latin Catholic Parish Hall

Saturday 18.11.95 U.K. London, England, Friend's House Main Hall, Euston Road

Thursday 16.11.95 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Tuesday 31.10.95 18:30 ESPAÑA Santa Cruz de Tenerife, Paroquia del Sagrado Corazón

Monday 30.10.95 16:30 ESPAÑA Bilbao, Convento de Pasionistas

Sunday 29.10.95 17:30 ESPAÑA Sevilla, Convento de Santa Isabel

Saturday 28.10.95 17:30 ESPAÑA Madrid, Templo de Maria Reparadora

Friday 27.10.95 18:30 ESPAÑA Barcelona, Colegio La Salle Bonanova

Thursday 26.10.95 18:30 ESPAÑA Palma de Mallorca, Iglesia de Santa Catalina

Tuesday 24.10.95 14:00 NEDERLAND RTL4 National TV channel, Vassula talk on Angels

Monday 16.10.95 19:00 URUGUAY Montevideo, Parroquia de Belen

Sunday 15.10.95 19:00 ARGENTINA Buenos Aires, Catedral Católica Armenia Nuestra Señora de Narek, Charcas

3529

Saturday 14.10.95 19:00 ARGENTINA Mar de Plata (Buenos Aires), Hotel Provincial

Friday 13.10.95 19:00 ARGENTINA San Miguel de Tucumán, en el Teatro

Thursday 12.10.95 11:00 ARGENTINA Tucumán, Monasterio benedictino "El Siambón" S.Miguel de Tucumán,

Centro de Estudios S.Miguel Arcángel

Saturday 30.09.95 ITALIA Ragusa, Teatro Don Bosco

Saturday 23.09.95 09:45 CANADA Peterborough, Ontario, Peterborough Memorial Centre

Sunday 17.09.95 DANMARK Kobenhavn, KFUM (YMCA) Festsal

Saturday 16.09.95 19:00 SWEDEN Stockholm, Katarina kyrkan (Lutheran), Högbergsg.15

Friday 15.09.95 SWEDEN Göteborg, Vasakirkan (Lutheran)

Thursday 14.09.95 NORWAY Oslo, Hall of The Salvation Army

Saturday 02.09.95 14:30 NEDERLAND Hilversum, St. Vituskerk, Emmastraat 7

Thursday 20.07.95 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Sunday 09.07.95 09:00 BRASIL São Carlos (São Paulo), Praça Getúlio Vargas

Friday 07.07.95 19:00 BRASIL Joinville (Santa Catarina), Catedral do Bispado

Thursday 06.07.95 19:00 BRASIL Curitiba (Paraná), Ginásio de Esportes "Palacio de Cristal", Largo Bettencourt

187

Tuesday 04.07.95 20:30 BRASIL Brasília (DF), Ginásio Academia Militar

Sunday 02.07.95 16:00 BRASIL Manaus (Amazonas), Stúdio 5, Estrada do Contorno - Japiim I

Saturday 01.07.95 15:00 BRASIL Maceió (Alagoas), Ginásio do Sesi, Av. Siqueira Campos, Bairro: Trapichi

Friday 30.06.95 18:00 BRASIL Rio de Janeiro (RJ), Concha Acústica da UERJ, Rua São Francisco Xavier, 524,

Maracanã

Thursday 29.06.95 18:00 BRASIL Rio de Janeiro (RJ), igreja de São Francisco Xavier (Tijuca)

Tuesday 27.06.95 PORTUGAL Requião, Vila Nova de Famalicão, Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem

Thursday 22.06.95 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Wednesday 31.05.95 ISRAEL Bethlehem University

Tuesday 30.05.95 ISRAEL Beir Zeit, Arabic Latin Catholic Parish Church

Monday 29.05.95 ISRAEL Jifna, Arabic Latin Catholic Parish Church

Sunday 07.05.95 PANAMA

Saturday 06.05.95 14:00 PUERTO RICO Puerto Rico, Teatro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Sunday 23.04.95 08:30 U. S. A. Los Angeles, California, Los Angeles Convention Center, 1201 S, Figueroa St.

Saturday 01.04.95 16:00 JAPAN Osaka (Honshu), Garden Palace Hotel, Shin-Osaka

Friday 31.03.95 19:00 JAPAN Beppu (Kyushu), Sugunoi Hotel, 2272 Kankaiji, Beppu-shi

Friday 31.03.95 JAPAN Oïta (Kyushu)

Thursday 30.03.95 19:00 JAPAN Tokyo, Mitsukoshi Silverhouse Guest House, 6-8-18 Fukazawa, Setagaya-ku

Sunday 26.03.95 ITALIA Gera Lario


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

31

Saturday 25.03.95 15:00 SUISSE Genève, Université, Auditoire Piaget, 24 rue du Général Dufour

Saturday 18.03.95 14:30 FRANCE Paris, Palais des Congrès, 2 place de la Porte Maillot

Thursday 16.03.95 19:30 SUISSE Lausanne, Maison du Peuple, Place Chauderon 5

Sunday 12.03.95 ITALIA Napoli

Saturday 11.03.95 ITALIA Roma

Saturday 04.03.95 14:00 AUSTRIA Linz, Pfarrkirche Herz-Jesu

Sunday 26.02.95 18:00 INDONESIA Yogya, Gedung Serbaguna Graha Wana Bhakti Yasa

Saturday 25.02.95 18:00 INDONESIA Djakarta, The Senayan Basket Hall Stadium

Friday 24.02.95 14:30 INDONESIA Djakarta, TV interview recording

Saturday 18.02.95 BANGLADESH Dhaka

Saturday 11.02.95 17:45 BELGIQUE Beauraing, Sanctuaire Marial

Saturday 04.02.95 BOSNA i HERCEGOVINA Medjugorje

Friday 03.02.95 19:30 CROATIA Split - Dvorana konkatedrale sv. Petra (Concathedral St Peter hall)

Thursday 02.02.95 17:00 CROATIA Zagreb - Kongresna dvorana "Globus" Zagrebacki velesajam - Novi Zagreb

(Zagreb Fair "Globus" Congress Hall)

Wednesday 01.02.95 19:00 CROATIA Otok - crkva Sv. Anton (St. Anton church)

Wednesday 01.02.95 10:00 CROATIA Osijek, Franjevacka crkva Svetog Kriza (the Holy Cross church, in the

Franciscan Monastery), Trg Lisinskoga 3, Osijek

Tuesday 31.01.95 16:00 CROATIA Djakovo - crkva Presvetoga Srca Isusova, samostan sestara Svetog Kriza (the

Sacred Heart of Jesus church, in the Convent of the St.Cross nuns)

Sunday 29.01.95 13:30 MAGYARORSZAG (HUNGARY) Budapest, vasárnap a pesti Szent Család pl. templomban

(Szondi u. 67)

Saturday 28.01.95 12:30 MAGYARORSZAG (HUNGARY) Budapest, szombaton a budai városmajori pl. templomban

Saturday 21.01.95 ESPAÑA Barcelona

1994

Sunday 18.12.94 18:00 ARGENTINA Buenos Aires, Catedral Católica Armenia Nuestra Señora de Narek, Charcas

3529

Wednesday 14.12.94 CHILE Santiago de Chile

Sunday 11.12.94 16:00 PERU Lima, Coliseo del Colegio Alfonso Ugarte, San Agustín, Paseo de la República /

Av.Javier Prado

Monday 28.11.94 20:30 FRANCE Dijon, église Saint Bernard, boul. Alexandre de Yougoslavie

Sunday 27.11.94 14:30 FRANCE Caen, Centre des Congrès, 13 boul. Albert Sorel

Saturday 26.11.94 14:30 FRANCE Rennes, Salle Omnisports, Esplanade du Général de Gaulle

Friday 25.11.94 20:30 FRANCE Bordeaux, Palais des Congrès, rue Cardinal Richard, F-33300 Bordeaux-le-Lac

Thursday 24.11.94 20:30 FRANCE Pau, Foire-Expo de Pau, 7 boul. Champetier de Ribes

Wednesday 23.11.94 20:30 FRANCE Thierenbach, Pèlerinage de Thierenbach, F68500 Jungholz

Monday 21.11.94 20:30 FRANCE Sauvian, Béziers, Salle Polyvalente, F34410 Sauvian

Sunday 20.11.94 14:30 FRANCE Marseille, Château des Fleurs, 16 boul. Michelet

Saturday 19.11.94 14:30 FRANCE Toulouse, Palais des Sports, Complexe Companf- Caffarelli, 1 rue du Canon

d'Arcole

Monday 31.10.94 19:00 GREECE Athens, Theatro Akropol, Ippokratous 9-11

Saturday 22.10.94 16:00 FRANCE Gex, église paroissiale

Monday 10.10.94 14:30 U. S. A. New York, St John's University, Jamaica, NY

Sunday 09.10.94 16:00 U. S. A. New York, St John's University, Jamaica, NY

Saturday 08.10.94 19:00 U. S. A. Manhasset, New York, St. Ignatius Retreat House

Wednesday 28.09.94 19:00 U.K. London, The Friends Meeting House, 173-177 Euston Road

Tuesday 27.09.94 18:30 U.K. Goring-by-Sea, Sussex, English Martyrs church, Goring Way

Monday 26.09.94 19:00 U.K. Birmingham, St. Francis' church, Hunters Road, Handsworth

Saturday 10.09.94 15:00 SUISSE Genève, Université, Auditoire Piaget, 24 rue du Général Dufour

Tuesday 19.07.94 GREECE Athens

Sunday 26.06.94 20:30 CANADA Ottawa, Ontario, Congrès Charismatique catholique d'Ottawa 1994

Sunday 26.06.94 09:30 CANADA Ottawa, Ontario, Congrès Charismatique catholique d'Ottawa 1994

Saturday 25.06.94 19:45 CANADA Ottawa, Ontario, Congrès Charismatique catholique d'Ottawa 1994


32 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Friday 24.06.94 20:30 CANADA Ottawa, Ontario, Congrès Charismatique catholique d'Ottawa 1994

Thursday 23.06.94 21:00 CANADA Ottawa, Ontario, Congrès Charismatique catholique d'Ottawa 1994

Wednesday 22.06.94 20:00 CANADA Toronto, Varsity Arena - Hockey ring

Tuesday 21.06.94 CANADA Toronto

Monday 20.06.94 CANADA Toronto

Sunday 19.06.94 U. S. A. San Francisco

Saturday 18.06.94 19:00 U. S. A. Stockton, CA, Cathedral of the Annunciation

Thursday 16.06.94 U. S. A. South Carolina

Wednesday 15.06.94 20:00 U. S. A. Notre Dame, South Bend, Indiana, University of Notre-Dame, Washington

Hall

Tuesday 14.06.94 19:00 U. S. A. Greensville, South Carolina, Palmetteo Exposition Center - Medjugorje Marian

Information Center

Sunday 12.06.94 17:00 U. S. A. Gaithersburg, Maryland

Saturday 11.06.94 19:00 U. S. A. South Hadley, Massachussets, St Theresa's Church

Friday 10.06.94 19:00 U. S. A. Waterbury, Connecticut, St Stanislaus Kostka Church

Saturday 28.05.94 14:30 ITALIA Milano, Palasesto di Sesto San Giovanni, piazza 1°Maggio 1

Tuesday 17.05.94 19:30 GREECE Athens

27 April- 4 May 1994 ROMANIA Iasi, World Council of Churches Congress on Christian Spirituality For Our

Times

Thursday 21.04.94 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Saturday 26.03.94 15:00 POLSKA Poznañ, salle Arena

Friday 25.03.94 18:00 POLSKA Chorzów (Katowice), Salle de Sport de l'Ecole Primaire

Thursday 24.03.94 18:00 POLSKA Varsovie, église de la Mère de Miséricorde

Thursday 17.03.94 GERMANY Essen

Thursday 17.03.94 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Saturday 12.03.94 FRANCE Laval

Sunday 13.02.94 15:00 PUERTO RICO Santa Montaña, San Lorenzo, with Bishop Enrique Hernandez - miracle

of the sun

Saturday 12.02.94 13:30 PUERTO RICO Manatí, Parque Acrópolis Deportivo Manatí

Wednesday 09.02.94 HAÏTI Haïti, Collège Saint Louis, avec les Evêques Mgr Louis Kebreau, Mgr Joseph Lafontan

et le Nonce Apostolique

Monday 07.02.94 MEXICO México, visit to Cardinal Corripio Ahumada + Mgr. Bishop Samuel Ruíz

Monday 07.02.94 14:00 MEXICO México, Templo de San Juan de Lagos; Fr. Vassilio Penteridis

Monday 07.02.94 10:00 MEXICO México, Templo de San Juan de Lagos

Saturday 05.02.94 14:00 COLOMBIA Nabia (Zipaquirá), Coliseo Cubierto Parmenio Cárdenas, withFr. Fernando

Umaña Montoya + 16 other priests

Thursday 03.02.94 17:00 ECUADOR Quito, Coliseo de la Pontificia Universidad Católica, with Fr. Julio Teran

Dutari

Tuesday 01.02.94 BRASIL Joinville (Santa Catarina), with 15 priests

Monday 31.01.94 10:30 BRASIL São Paulo (SP), interview with TV Bandeirantes

Sunday 30.01.94 18:40 BRASIL São Paulo (SP), Colégio B.Virgem Maria, with Dom Fernando A. Figueredo

(S.Amaro)+Dom V.Tielbeek+26 priests

Saturday 29.01.94 BRASIL Recife (PE), with Bishops Dom João Martins Terra (aux.of Recife)+Dom Macelo Carvacheira

(Bish.of Guarolire)+26 priests

Thursday 27.01.94 PORTUGAL Requião, Vila Nova de Famalicão, Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem

Tuesday 25.01.94 19:30 FRANCE Gex, église paroissiale

1993

Friday 03.12.93 SOUTH AFRICA Pretoria, Pretoria Maximum Security Prison Death Row

Thursday 02.12.93 15:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Cathedral of Christ the King, small farewell meeting

Wednesday 01.12.93 19:30 SOUTH AFRICA Cape Town, The Church of the Most Holy Redeemer ("The Monastery"),

Bergvliet Road, Bergvliet

Tuesday 30.11.93 14:00 SOUTH AFRICA Durban, Durban High School Hall; Presentation by Fr. Clancy

Monday 29.11.93 10:00 SOUTH AFRICA Johannesburg, Cathedral Place, Saratoga Ave., Berea

Sunday 28.11.93 19:30 SOUTH AFRICA Johannesburg, Cathedral of Christ the King, Saratoga Ave., Berea


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

33

Saturday 27.11.93 14:25 ZIMBABWE Harare, meeting in small church with several priests (questions-answers

session)

Saturday 27.11.93 12:00 ZIMBABWE Harare, meeting at Poor Clare Sisters

Friday 26.11.93 ZIMBABWE Harare, Nazareth House

Friday 26.11.93 10:00 MALAWI Blantyre, interview for Catholic Magazine

Friday 26.11.93 09:00 MALAWI Blantyre, meeting with the Archbishop of Blantyre, Mgr James Chiona (at his

house)

Thursday 25.11.93 16:50 MALAWI Blantyre, Limbe Cathedral (with more than 30 priests)

Thursday 25.11.93 09:00 MALAWI Lilongwe, Poor Clare Sisters

Wednesday 24.11.93 17:30 MALAWI Lilongwe, St Patrick's Church in presence of Bishop Ziyayi + 20 priests

Wednesday 24.11.93 12:00 ZAMBIA Lusaka Airport, TV interview

Wednesday 24.11.93 10:00 ZAMBIA Lusaka, Press conference

Tuesday 23.11.93 14:30 ZAMBIA Lusaka, Marian Shrine

Thursday 18.11.93 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Saturday 06.11.93 ITALIA Rome, Vaticano, Vassula remits True Life in God, polish translation, to John Paul II

Saturday 06.11.93 16:00 ITALIA Roma, chiesa di Sant'Ignazio, via del Caravita (vicino a piazza Venezia)

Friday 05.11.93 15:00 ITALIA Firenze, chiesa Corpus Domini, via Reims (presso Bagno Ripoli)

Thursday 04.11.93 14:30 ITALIA Milano, chiesa di San Nazzaro, piazza San Nazzaro, (vicino a via F. Sforza)

Sunday 19.09.93 RUSSIA Moscou, église des Saints Côme et Damien

Saturday 18.09.93 RUSSIA Moscou, église russe

Friday 17.09.93 RUSSIA Moscou

Thursday 16.09.93 RUSSIA Moscou, 7 réunions en 6 jours du 14 au 19 septembre 1993

Wednesday 15.09.93 RUSSIA Moscou, Dom Maria, TV: 90 min. témoignage Vassula

Wednesday 15.09.93 RUSSIA Moscou, Dom Maria, réunion avec groupe d'évangélisateurs

Tuesday 14.09.93 RUSSIA Moscou, Dom Maria, réunion avec groupe d'évangélisateurs

Tuesday 07.09.93 20:30 FRANCE Paris, Salle de la Mutualité, 24 rue St Victor (avec Evêque du Burkina Faso +

nombreux prêtres)

Tuesday 07.09.93 20:30 FRANCE Paris, Interview radio Vassula + Pères Laurentin & O'Carroll

Monday 06.09.93 FRANCE Lorient, Centre Sportif

Sunday 05.09.93 15:30 FRANCE Paris, Le Port Marly (Le Pecq, St-Germain-en Laye), Salle des Pyramides

Saturday 04.09.93 14:30 NEDERLAND Heiloo, Kerk van Onze Liere Vrouw ter Nood, Kapellan 13, 1851 PE

Heiloo

Friday 03.09.93 DANMARK Kobenhavn, St Augustin church

Thursday 02.09.93 18:00 SWEDEN Stockholm, Saint Erik Cathedral (Catholic), Folkungagatan 46, T-Bana Medborgarplatsen,

Södermalm

Monday 26.07.93 GREECE Rhodos, TV interview + broadcast (again on the next day)

Sunday 25.07.93 GREECE Rhodos, TV interview

Monday 19.07.93 GREECE Athens, Hotel Conference Room

Sunday 20.06.93 10:00 PHILIPPINES Cubao, Quezon, Araneta Coliseum

Saturday 12.06.93 15:00 U. S. A. Omaha, Nebraska, Omaha Civic Auditorium, 1804 Capitol Avenue

Wednesday 09.06.93 14:00 CANADA Chicoutimi, Québec, église Notre-Dame de Grâce, Sydenham

Tuesday 08.06.93 18:00 CANADA Québec, Qc, Patronage Roc-Amadour

Monday 07.06.93 18:30 CANADA Edmonton, Alberta, University of Alberta, Van Vliet Centre, Butterdome, 115

St. & 87 Ave.

Sunday 06.06.93 09:00 CANADA Winnipeg, Manitoba, "Thy Kingdom Come" CCRS Conference, Max Bell Centre,

University of Manitoba

Sunday 30.05.93 15:00 FRANCE Gex, église paroissiale

Saturday 22.05.93 ISRAEL Jerusalem, Armenian Patriarcate, meeting in presence of Archbishop David Sahagian

Friday 21.05.93 ISRAEL Bethlehem, Monastery of the Sisters of the Emmanuel

Wednesday 12.05.93 ISRAEL Tel-Aviv, pèlerinage du 12 au 23 mai avec un groupe du Canada

Wednesday 28.04.93 19:30 U.K. Glasgow, Scotland, Boyd Orr Building, Theatre N°1, University Avenue

Tuesday 27.04.93 19:30 U.K. Newcastle-upon-Tyne, England, St. Dominic's church, New Bridge Street

Monday 26.04.93 19:00 U.K. Manchester, England, St. Augustine's church, Grosvenor Square (off Oxford Road)

Sunday 25.04.93 16:30 U.K. Staplehurst, Kent, England, Exhurst Manor

Friday 26.03.93 19:30 U. S. A. Santa Clara, California, Santa Clara Mariott Hotel (Mission and College Blvd.)

Thursday 18.03.93 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Sunday 14.03.93 14:00 FRANCE Arles, Palais des Sports, Gymn.J.-F.Lamour, 115 av.de Stalingrad (Fr James

Fannan+Fr Michael O'Carroll+Père Curty)


34 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Sunday 07.03.93 13:30 SUISSE Heilgkreuz (St Gall), Dreifaltigkeits Kirche, Iddastrasse

Thursday 25.02.93 20:30 PORTUGAL Lisboa, igreja do Sagrado Coração de Jesus

Wednesday 24.02.93 20:30 PORTUGAL Evora, Igreja de São Francisco

Thursday 18.02.93 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Wednesday 10.02.93 09:00 HAÏTI Port-au-Prince, visite de la Prison

Tuesday 09.02.93 15:00 HAÏTI Port-au-Prince, Salle des Fêtes de Charité St. Louis

February 1993 MARTINIQUE

Friday 12.02.93 MEXICO Guadalajara, JA, "Encuentro Grupo Reina"

Saturday 06.02.93 14:30 SUISSE Genève, Chapelle du Centre Œcuménique (Conseil Œcuménique des Eglises),

Grand-Saconnex

Thursday 28.01.93 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Sunday 24.01.93 16:00 U. S. A. Notre Dame University, Indiana, Library Auditorium

Monday 18.01.93 17:45 U. S. A. Sacramento, California, Cathedral of the Blessed Sacrament, 1017 Eleventh

Street (11th and "K")

Sunday 17.01.93 14:00 U. S. A. Los Angeles-Culver City, California, Robert Frost Auditorium, 4401 Elenda

Street (off Overland)

1992

Thursday 17.12.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Friday 11.12.92 19:30 AUSTRALIA Canberwell, St Dominic's church, 816 Riverdale Road

Thursday 10.12.92 19:30 AUSTRALIA Adelaide, Croatian Club Hall, 15 Wood Avenue, Ridleyton SA 5008

Wednesday 09.12.92 19:30 AUSTRALIA Melbourne (Vic), St Mary Star of the Sea church, 33 Howard St.

Wednesday 09.12.92 11:00 AUSTRALIA Doncaster, St Gregory's church, 71 Williamson's Road

Tuesday 08.12.92 19:30 AUSTRALIA St Albans (Vic), Sacred Heart Church, 4 Winifred Street, St Albans Vic

3021

Monday 07.12.92 19:30 AUSTRALIA Bondi Beach, Sydney (NSW), St Anne's church, Mitchell St.

Monday 07.12.92 12:30 AUSTRALIA Sydney, St Patrick's church Undercroft, Grosvenor St.

Sunday 06.12.92 14:00 AUSTRALIA Merrylands, St Margaret Mary Parish Hall, 5 Chetwynd Road

Saturday 05.12.92 14:30 AUSTRALIA Annandale, St Brendan's church, Collins Street

Friday 04.12.92 11:00 AUSTRALIA Carina, Our Lady of Graces church, 100 Mayfield Road

Thursday 03.12.92 19:30 AUSTRALIA Brisbane (Queensland), Sherwood Room, Brisbane City Hall, Adelaide

Street

Sunday 29.11.92 PHILIPPINES Manille, 29 novembre 1992

Friday 27.11.92 08:45 JAPAN Akita, International Marian Convention

Thursday 19.11.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Sunday 08.11.92 14:00 FRANCE Savigneux (Ars), salle polyvalente

Saturday 31.10.92 15:00 FRANCE Versailles, église Ste Jeanne d'Arc

Friday 30.10.92 20:00 FRANCE Paris, oratoire N-D de Fatima, boul. Sérurier

Sunday 25.10.92 ITALIA Rome, 25 octobre 1992

Tuesday 20.10.92 RUSSIA Moscou, 20 octobre 1992

Friday 16.10.92 RUSSIA Moscou, 16 octobre 1992

Sunday 11.10.92 PORTUGAL Requião, Vila Nova de Famalicão, Fraternidade Missionária de Cristo-Jovem

Thursday 17.09.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Saturday 05.09.92 16:00 SUISSE Genève, Salle Paroissiale St François, rue Prévost-Martin 51

Saturday 08.08.92 17:30 GREECE Rhodos, Santa Maria church, Odos M. Kathopouli 45

Saturday 18.07.92 14:00 GERMANY Wallenhausen (bei Marienfried)

Thursday 16.07.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Tuesday 07.07.92 MEXICO Mazatlan

Tuesday 30.06.92 CANADA Ottawa, 9 TV program recordings

Sunday 28.06.92 CANADA Ottawa - Congress of Charismatic Renewal (6 000 people)

Saturday 27.06.92 CANADA Ottawa - Congress of Charismatic Renewal (6 000 people)

Friday 26.06.92 CANADA Ottawa - Congress of Charismatic Renewal (6 000 people)

Thursday 18.06.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Saturday 13.06.92 17:00 ITALIA Verona, chiesa dell'Instituto dei Passionisti Santa Maria delle Stelle, via Sezano

9 (da porta Vescova per Val Pantena)


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

35

Friday 12.06.92 20:00 SUISSE Lausanne, Salle du Cazard, rue du Pré-du-Marché

Sunday 31.05.92 15:30 U. S. A. Orchard Lake, Michigan, St Mary College Chapel, 3535 Indian Trail

Saturday 30.05.92 19:00 U. S. A. Pontiac, Michigan, St.Vincent de Paul, 150E, Wide Track, 48058, Illinois/

Michigan

Saturday 30.05.92 16:00 U. S. A. Warren, Michigan, St. Cletus, 26244 Ryan Rd., 48091, Illinois/Michigan

Saturday 30.05.92 10:00 U. S. A. Mt. Clemens, Michigan, St. Louis, 24415 Crocker Blvd., 48043

Friday 29.05.92 19:30 U. S. A. Highland, Michigan, Church of the Holy Spirit, 3700 Harvey Lake Road, Highland

Thursday 28.05.92 19:30 U. S. A. Livonia, Michigan, St Edith Parish, 15089 Newburgh Rd.

Wednesday 27.05.92 19:00 U. S. A. Wyandotte, Michigan, St Elisabeth's parish, 138 Goodell

Saturday 16.05.92 14:00 SUISSE Porrentruy, Grande salle de l'Inter, allée des Soupirs 15

Saturday 09.05.92 BELGIQUE Bruxelles, salle Saint-Michel du Collège des jésuites

Thursday 07.05.92 20:00 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Sunday 03.05.92 17:00 ITALIA Genova, Liceo dei Patri Barnabiti, via Maragliani

Saturday 02.05.92 15:30 ITALIA Firenze, chiesa Corpus Domini, Via Reims

Wednesday 08.04.92 U. S. A. Arizona

Saturday 28.03.92 14:00 FRANCE Michelbach-le-Haut (Haut-Rhin), Foyer paroissial

Thursday 26.03.92 ITALIA Rome, 21 - 26.3.92 - série de conférences avec Mgr Paolo Maria Hnilica

Saturday 21.03.92 ITALIA Rome, 21 - 26.3.92 - série de conférences avec Mgr Paolo Maria Hnilica

Wednesday 18.03.92 10:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Tuesday 17.03.92 10:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Monday 16.03.92 10:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Sunday 15.03.92 10:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Friday 13.03.92 13:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Thursday 12.03.92 19:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Wednesday 11.03.92 19:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton

Tuesday 10.03.92 19:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton, 4000 South Ocean Drive

Monday 09.03.92 19:00 U. S. A. Hollywood, Florida, Hollywood Beach Hilton, 4000 South Ocean Drive, (retreat

with pilgrims from Canada)

Sunday 23.02.92 U. S. A. New York

Monday 17.02.92 U. S. A. New York

Saturday 15.02.92 14:30 SUISSE Aigle, Maison de Paroisse, av. Glariers

Sunday 09.02.92 16:00 FRANCE Nice, Hôtel Atlantic, 12 boul. Victor-Hugo

Sunday 09.02.92 14:00 FRANCE Nice, Hôtel Atlantic, 12 boul. Victor-Hugo

Thursday 30.01.92 ITALIA Gera Lario, 30 janvier 1992

Wednesday 29.01.92 10:00 ITALIA Milano, Centro San Fedele, piazza S. Fedele

Tuesday 28.01.92 15:00 ITALIA Milano, chiesa di S. Protaso

Sunday 26.01.92 FRANCE Paris

Thursday 23.01.92 SUISSE Genève, Crypte de l'Eglise St François de Sales, rue des Voisins

Thursday 23.01.92 10:30 SUISSE Genève, Chapelle du Centre Œcuménique (Conseil Œcuménique des Eglises),

Grand-Saconnex

Sunday 12.01.92 U. S. A. Independence, Missouri, Franciscan Prayer Center (Sisters of St. Francis of the Holy

Eucharist), 2100 North Noland Road

Saturday 11.01.92 U. S. A. Independence, Missouri, Franciscan Prayer Center (Sisters of St. Francis of the Holy

Eucharist), 2100 North Noland Road

1991

Tuesday 10.12.91 18:30 PHILIPPINES Bacolod, Carmelite Monastery

Thursday 05.12.91 PHILIPPINES Manila

Friday 22.11.91 19:00 IRELAND Cork City, St. Mary's of the Isle

Tuesday 19.11.91 U.K. Belfast, Northern Ireland, King's Hall Octogonal Room

Monday 18.11.91 19:30 IRELAND Dublin, National Stadium, S.C. Road

Monday 11.11.91 20:00 U.K. Ilford, Essex (S.E. London)

Saturday 09.11.91 14:00 U.K. Manchester, Medjugorje Centre

Thursday 07.11.91 14:00 U.K. Timperley, Cheshire

Wednesday 06.11.91 U.K. Strangeways Prison, Angleterre


36 VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

Tuesday 05.11.91 19:30 U.K. Manchester, Angleterre

Monday 04.11.91 19:30 U.K. Bristol, St. Mary on the Quay

Sunday 03.11.91 14:00 U.K. Balham, S.W. London

Saturday 02.11.91 14:00 U.K. Coventry, St. Augustine's church, Heathcote St., Radford, Coventry Medjugorje

Centre

Saturday 26.10.91 13:30 SUISSE Geneva, Pope John XXIII Centre, 1209 Petit-Saconnex

Sunday 20.10.91 15:00 BELGIQUE Bruxelles, salle Saint-Michel, Collège desJésuites, 24 boul. Saint Michel,

1040 Bruxelles

Saturday 19.10.91 BELGIQUE Bruxelles

Saturday 12.10.91 15:30 SUISSE Villeneuve, salle paroissiale de l'église catholique

Tuesday 08.10.91 20:30 ITALIA Milano, chiesa di Santa Maria del Carmine, piazza Sta Maria del Carmine 2

Tuesday 08.10.91 ITALIA Milano, chiesa San Vincente di Paoli

Monday 07.10.91 SUISSE Genève, église St François de Sales, rue des Voisins

Saturday 05.10.91 SUISSE Lens, 1 au 7 octobre 1991 - Retraite avec Pèlerins canadiens

Friday 04.10.91 SUISSE Lens, 1 au 7 octobre 1991 - Retraite avec Pèlerins canadiens

Thursday 03.10.91 SUISSE Lens, 1 au 7 octobre 1991 - Retraite avec Pèlerins canadiens

Wednesday 02.10.91 SUISSE Lens, 1 au 7 octobre 1991 - Retraite avec Pèlerins canadiens

Tuesday 01.10.91 SUISSE Lens, 1 au 7 octobre 1991 - Retraite avec Pèlerins canadiens

Sunday 29.09.91 14:00 FRANCE Besançon, Festival de l'Espérance, Palais des Sports, Vassula et Myrna

Monday 15.07.91 14:30 U. S. A. Independence, Sisters of St Francis of the Holy Eucharist, 2100 North Noland

Road, Independence MO

Monday 15.07.91 09:00 U. S. A. Kansas City, Clay County Detention Center, Liberty, MO

Sunday 14.07.91 15:15 U. S. A. Pittsburgh, PA, Duquesne University Campus - Vassula address to Charismatic

Congress 1991 Eastern Regional Conference on Apparitions

Saturday 13.07.91 10:30 U. S. A. Pittsburgh, PA - Vassula attends to addresses Fr.Michael O'Carroll's & Fr.René

Laurentin in Charismatic Congress

Saturday 29.06.91 14:00 SUISSE Martigny, église Marie-Reine

Sunday 23.06.91 ITALIA Pistoia, Toscana

Saturday 08.06.91 ITALIA Milano, chiesa San Vincenzo de Paoli

Saturday 25.05.91 14:00 SUISSE Martigny, église Marie-Reine

Saturday 18.05.91 FRANCE Toulouse, église de l'Immaculée Conception

Friday 26.04.91 CANADA Montréal, Province de Québec, Basilique de l'Oratoire St Joseph (messe concélébr. 10

prêtres)

Thursday 25.04.91 CANADA Châteauguay, Province de Québec, église du Christ-Roi

Wednesday 24.04.91 CANADA St Hyacinthe, Province de Québec, Pavillon Bourdage (Srs de St Joseph)

Tuesday 23.04.91 19:30 CANADA St-Georges Est, Province de Québec, Complexe Sartigan, 500 - 163e rue

Sunday 21.04.91 CANADA Québec, Province de Québec, Institut du Québec, église du Sacré-Cœur

Saturday 23.03.91 14:00 SUISSE Martigny, église Marie-Reine

Wednesday 13.03.91 20:00 IRELAND Athenry, Co. Galway (Gaillimh), Presentation College

Tuesday 12.03.91 19:30 IRELAND Dublin, The College Theatre, Blackrock College (C.S.Sp.), Collegeville

Monday 11.03.91 20:00 U.K. Belfast, parish Hall of St. Brigid's Church, Ashleigh Hall, 30 Windsor Ave.

Sunday 10.03.91 14:00 U.K. Carfin, Motherwell (near Glasgow), Lanarkshire, Scotland, Church of St. Francis

Xavier, Taylor Ave.

Wednesday 06.03.91 19:30 U.K. Auchinleck, Ayrshire, Scotland, Roundshaw Cottage

Tuesday 05.03.91 19:30 U.K. Manchester, England, St. Augustine's Church, Grosvenor Square, off xford st.

Monday 04.03.91 19:30 U.K. York, England, All Saints Lower School, Nunnery Lane

Sunday 03.03.91 15:00 U.K. Beckenham (Kent), Prince of Peace Community, 79 Fox Grove

Saturday 02.03.91 20:00 U.K. Balham, London, England, Church of the Holy Ghost, 36 Nightingale Square

Saturday 23.02.91 14:00 SUISSE Martigny, église Marie-Reine

Wednesday 20.02.91 ITALIA Gera Lario, sanctuaire Notre Dame de Fatima

Sunday 27.01.91 14:00 FRANCE Boust, Lorraine, église paroissiale

Saturday 26.01.91 15:00 FRANCE Boust, Lorraine, crypte de l'église paroissiale

Saturday 19.01.91 14:00 SUISSE Martigny, église Marie-Reine


VASSULA’S WORLDWIDE MEETINGS

37

1990

Saturday 22.12.90 14:00 SUISSE Notre Dame des Marches, Broc

Saturday 15.12.90 FRANCE Albi, église Notre Dame de Drèche

Saturday 08.12.90 14:00 FRANCE Marseille, salle Mazenod

Monday 26.11.90 FRANCE Mazamet

Saturday 17.11.90 15:15 SUISSE Notre Dame des Marches, Broc

Saturday 06.10.90 15:00 SUISSE Notre Dame des Marches, Broc

Saturday 22.09.90 ITALIA Milano, chiesa San Vincente di Paoli

Saturday 01.09.90 15:00 SUISSE Sanctuaire du Christ-Roi, Lens

Sunday 26.08.90 FRANCE Toulouse, église Ste Germaine

Saturday 21.07.90 15:00 SUISSE Notre-Dame des Marches, Broc

Saturday 14.07.90 FRANCE Auch, Toulouse

Saturday 16.06.90 ITALIA Milan, chiesa San Vincente de Paoli

Saturday 09.06.90 FRANCE Les Ulis, Paris, église du Centre Jean XXIII

Saturday 19.05.90 15:00 SUISSE Sanctuaire du Christ-Roi, Lens

Saturday 28.04.90 14:30 SUISSE Sanctuaire du Christ-Roi, Lens

Saturday 31.03.90 15:00 SUISSE Saint Maurice, chapelle du Couvent des Capucins

Saturday 24.03.90 11:00 ITALIA Torino, pilgrimage to Holy Shroud + chiesa S.Domenico, with groups from Nice

(France) and Switzerland

Saturday 24.02.90 19:00 SUISSE Sion, chapelle du Couvent des Capucins, av. St François 18

Sunday 11.02.90 FRANCE Nice, église Ste Marie-Madeleine

Saturday 27.01.90 19:00 SUISSE Martigny, chapelle de l'hôpital régional

Tuesday 02.01.90 SUISSE Villars

1989

Friday 22.12.89 19:30 SUISSE Saint-Maurice, chapelle du couvent des Capucins

Saturday 25.11.89 17:00 SUISSE Genève, chapelle de la Résidence Notre-Dame, 11 rue Plantamour

Friday 27.10.89 19:30 SUISSE Delémont, chapelle du Centre Saint-François, rue du Vorbourg 4

Friday 15.09.89 19:30 SUISSE Saint-Maurice, chapelle du couvent des Capucins

Friday 18.08.89 19:30 SUISSE Caux (Montreux), chapelle catholique (avec Fr. James Fannan)

Friday 14.07.89 19:30 SUISSE Uebewil (Fribourg), Foyer "Les Joncs" (Soeurs du Bon Pasteur), route de Villarsles-joncs

Friday 09.06.89 19:30 SUISSE Saint-Maurice, chapelle du couvent des Capucins (avec Fr.James Fannan)

Friday 19.05.89 19:30 SUISSE Martigny, salle N-D des Champs (salle paroissiale)

Friday 21.04.89 19:30 SUISSE Saint-Maurice, chapelle du couvent des Capucins

Friday 31.03.89 SUISSE Courtételle, Jura

Wednesday 22.03.89 FRANCE Bidart (près de Biarritz), château d'Ilbarritz

Friday 17.03.89 19:30 SUISSE Lausanne, Salle des Vignerons (Gare centrale)

Friday 17.02.89 19:30 SUISSE Lausanne, Salle des Vignerons (Gare centrale)

Friday 13.01.89 19:30 SUISSE Martigny, salle N-D des Champs (salle paroissiale)

1988

Friday 16.12.88 19:30 SUISSE Lausanne, Salle des Vignerons (Gare centrale)

Tuesday 22.11.88 SUISSE Pully (Lausanne), réunion au domicile de Vassula

Saturday 05.11.88 SUISSE Pully (Lausanne), réunion au domicile de Vassula

Tuesday 16.02.88 SUISSE Pully (Lausanne), réunion au domicile de Vassula


BETH MYRIAMS

Τα σπίτια αγάπης της

Αληθινής εν Θεώ Ζωής


40 BETH MYRIAMS

Άκουσέ Με τώρα και γράψε αυτά τα λόγια:

∆ηµιούργησε τα δικά µας Μ̟ετ Μύριαµ ό̟ου µ̟ορείς.

Ανακούφισε τον κατα̟ιεσµένο και βοήθησε το ορφανό.

Προστάτεψέ Με, γλίτωσέ Με α̟ό τη λάσ̟η, δώσε Μου καταφύγιο και τροφή.

Ξαλάφρωσε το φορτίο Μου και την κούρασή Μου,

στήριξέ Με και ενθάρρυνέ Με.

Ό,τι κάνεις για έναν α̟ό τους άσηµους αδελφούς Μου, το κάνεις για Μένα…

Ευλογώ τους υ̟οστηρικτές της ζωής Μου.

Είθε να ̟αραµείνουν ενάρετοι και γεµάτοι στοργή.

Εγώ είµαι µαζί σας.

IC

(Ιησούς, 27 Μαρτίου, 2002)

Εισαγωγή

Το 1998, ένα όραµα ενέ̟νευσε τη Βασούλα να ξεκινήσει ένα ̟ρόγραµµα ̟αροχής φαγητού στους

φτωχούς στους Αγ. Τό̟ους. Είδε µια «στενή» ̟ύλη και την Παναγία να στέκεται εκεί κρατώντας

το βρέφος Ιησού. Σε λίγο, µια σειρά α̟ό φαινοµενικά ανεξάρτητα γεγονότα συνέ̟εσαν και

βοήθησαν να αρχίσει το ̟ρόγραµµα.

Η Βασούλα, ωστόσο, ζήτησε α̟ό τον Κύριο να ε̟ιβεβαιώσει το θέληµά Του, και άνοιξε στην τύχη

την Αγία Γραφή, µαζί µε µια φίλη. Έ̟εσαν σε εδάφια σχετικά, κατά τη διάκριση της Βασούλας,

ό̟ως: «Έλα στο σ̟ίτι της Μαρίας.»

Η Βασούλα είχε ̟ει α̟ό ̟ριν στους γύρω της ότι θα της ̟ροσφερόταν µια εικόνα της Παναγίας,

ακριβώς ό̟ως την είδε στο όραµά της, και αυτό ακριβώς συνέβη. Μια κυρία α̟ό τη Ρουµανία ̟ου

ζούσε στον Καναδά, χωρίς να ξέρει για το όραµα της Βασούλας, είχε ζωγραφίσει µια εικόνα της

Παναγίας βρεφοκρατούσας, µε σκο̟ό να της την ̟ροσφέρει. Όταν η Βασούλα έλαβε την εικόνα,

είδε έκ̟ληκτη ότι ήταν ακριβώς ό̟ως στο όραµά της. Είναι η εικόνα ̟ου βλέ̟ετε σε αυτή τη

σελίδα.

Η Βασούλα σκέφτηκε ε̟ίσης, ίσως εµ̟νευσµένη α̟ό το Άγιο Πνεύµα, ότι µετά τη γέννηση του

Ιησού στο στάβλο, η Αγία Οικογένεια χρειαζόταν έναν τό̟ο διαµονής. Η σηµασία του οράµατος

θα µ̟ορούσε να είναι το σ̟ίτι ό̟ου έµεινε η Αγία Οικογένεια ̟ριν φύγει για την Αίγυ̟το. Η

εµφάνιση της Παναγίας και η έµ̟νευση της ̟ροσφοράς τροφής στους ̟εινασµένους θα µ̟ορούσε

να ̟ηγάζει α̟ό την ε̟ιθυµία της Παναγίας να αντα̟οδώσει τη φιλανθρω̟ία ̟ου ̟ροσφέρθηκε

στην Αγία Οικογένεια όταν τους δόθηκε άσυλο, µετά την αναχώρηση τους α̟ό το στάβλο.

Σε ̟ολλές χώρες του κόσµου έχουν ανοίξει τώρα Beth Myriams (σ̟ίτια της Μαρίας). Εκεί, το

σ̟ουδαιότερο ̟ράγµα ̟ου ̟ροσφέρεται στους ανθρώ̟ους είναι η Αγά̟η… Η Αγά̟η του Κυρίου

µας Ιησού Χριστού, καθώς ̟ροσ̟αθούµε να Τον υ̟ηρετήσουµε, υ̟ηρετώντας ο ένας τον άλλον…

αλλά ε̟ίσης και ζεστό φαγητό και άλλοτε ρουχισµός, άλλοτε ιατρική ̟ερίθαλψη, και άλλοτε

βασική µόρφωση. ∆εν έχουν όλοι κληθεί να εργαστούν σε αυτά τα ̟ρογράµµατα, όµως ο Ιησούς

µας διδάσκει να δίνουµε γενναιόδωρα την αγά̟η µας και µε άλλους τρό̟ους. Στις 23 Μαΐου 1986,

ο άγγελος της Βασούλας, ο ∆ανιήλ, της εί̟ε: «µάζεψε χρήµατα και δώσε τα στις φτωχές ψυχές ̟ου

έχουν ανάγκη... να είσαι γενναιόδωρη.»

Στην ερώτηση «̟οιος µας δίνει αυτή την τροφή;» Η Βασούλα, εµ̟νευσµένη, λέει σε αυτούς ̟ου

βοηθούν να α̟αντούν: «Ο Ιησούς και η Μαρία, η Μητέρα Του, σας δίνουν αυτό το φαγητό!»


BETH MYRIAMS

41

Argentina

Beth Myriam Μεντόζα-Αργεντινή: Αυτό το Beth Myriam, το

̟ρώτο στην Αργεντινή, αρχικά ξεκίνησε στο σ̟ίτι της

Χουανίτας, ό̟ου ο σύζυγός της και οι τρεις έφηβες κόρες της

βοηθούσαν στο να εξυ̟ηρετούν και να ταΐζουν

ηλικιωµένους ανθρώ̟ους και ̟ερί̟ου 40 ̟αιδιά α̟ό τη

γύρω ̟εριοχή- ̟λένοντάς τα καθώς ̟ολλά α̟ό αυτά τα

̟αιδιά δεν έχουν νερό στις φτωχογειτονιές ̟ου ζουν. Οι

ανάγκες στην ̟εριοχή είναι αυξηµένες αφού 50% του

̟ληθυσµού της Αργεντινής ζει στη φτώχεια.

Τον Μάιο του 2006, νοικιάστηκε ένα σ̟ίτι κοντά στη Χουανίτα ό̟ου

εκείνη και οι εθελοντές της ΑεΘΖ δέχονται τους ηλικιωµένους, τις

έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα ̟αιδιά .

Α̟ό τη ∆ευτέρα µέχρι και την

Παρασκευή σερβίρονται τρία

γεύµατα σε 180 ανθρώ̟ους. Οι

ασθενείς οδηγούνται στο σ̟ίτι του

∆ρ. Οκτάβιο ̟ου βρίσκεται κοντά

στο Beth Myriam. Οι εθελοντές της ΑεΘΖ

̟αραδίδουν µαθήµατα κεντήµατος, ραψίµατος, και καλλιτεχνίας

σε ενήλικες. Ε̟ίσης 4 δάσκαλοι βοηθούν τα ̟αιδιά και τους

εφήβους µε τις εργασίες του σχολείου, βοηθώντας τους να ε̟ιτύχουν

̟ολύ θετικά α̟οτελέσµατα στο σχολείο.

Bangladesh

Beth Myriam Ντάκα-Μ̟αγκλαντές: Το Beth Myriam στη Ντάκα άνοιξε ̟ριν 6 χρόνια, το

∆εκέµβριο 1999, εξυ̟ηρετώντας 10 ά̟ορους ανθρώ̟ους α̟ό τις γειτονικές φτωχικές ̟εριοχές.

Σήµερα, 100 άνθρω̟οι όλων των ηλικιών – ά̟οροι άνδρες, γυναίκες και ̟αιδιά – έρχονται

καθηµερινά α̟ό τις φτωχογειτονιές στις 12 το µεσηµέρι για ένα ζεστό γεύµα. Σερβίρονται

γεύµατα σύµφωνα µέ ένα ισορρο̟ηµένο µενού µε ικανο̟οιητικό θερµογόνο ̟εριεχόµενο, το

ο̟οίο α̟αρτίζεται α̟ό κρέας, κοτό̟ουλο ή ψάρι µαγειρεµένο µε κάρυ, συνοδευόµενο α̟ό το

̟αραδοσιακό ρύζι, λαχανικά, σαλάτα και µ̟ανάνα για φρούτο.


42

BETH MYRIAMS

Α̟ό το Μάρτιο του 2001, αυτό το Beth Myriam στηρίζει ε̟ίσης ένα

Μ̟άνγκλα–σχολείο, το ο̟οίο λειτουργεί κάθε ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,

Πέµ̟τη και Σάββατο, α̟ό τις 4.00 – 5.00, για 25-30 ̟αιδιά α̟ό τις

φτωχογειτονιές, ηλικίας 5 έως 12 χρονών, τα ο̟οία λαµβάνουν τη

βασική εκ̟αίδευση της ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής.

Λειτουργεί ε̟ίσης, µια τάξη αγγλικών για τα ̟αιδιά τις ίδιες ηµέρες

και ώρες. Στο τέλος του µαθήµατος δίνονται γάλα και µ̟ισκότα σε

όλα τα ̟αιδιά.

Ιατρική βοήθεια, ρουχισµός, ̟α̟ούτσια,

κουνου̟ιέρες κ.τ.λ είναι µεταξύ της

υλικής βοήθειας ̟ου ̟ροσφέρεται σε

κάθε έναν α̟ό τους ά̟ορους

καλεσµένους του Beth Myriam.

Όσοι έρχονται να φάνε ενθαρρύνονται να

λένε τις δικές τους ̟ροσευχές ̟ριν το φαγητό.

Με σεβασµό στις θρησκευτικές τους συνήθειες, οι βοηθοί του Beth

Myriam ̟ροετοιµάζουν ειδικά κουτιά µε γεύµα για το σ̟ίτι, για τους

φτωχούς, κατά τη διάρκεια του Ραµαζάνι. Η Βασούλα, ε̟ισκέφτηκε αυτό το Beth Myriam το

Νοέµβριο του 2005, και ήταν ̟ολύ ευχαριστηµένη να βλέ̟ει τη χαρά αυτών ̟ου σερβίρουν και

αυτών ̟ου σερβίρονται.

Brazil

Beth Myriam Belo Horizonte-Βραζιλία: Προσφέρονται καθηµερινά 700

γεύµατα µε σού̟α και ψωµί. Οι άνθρω̟οι αυτοί βοηθούνται

̟νευµατικά και ενισχύονται α̟ό τις Οµάδες Προσευχής.

Κάθε Τετάρτη γίνεται η συνάντηση ̟ροσευχής στην

ο̟οία συµµετέχουν και οι ά̟οροι άνθρω̟οι. Η

µεγαλύτερη δυσκολία είναι να υ̟άρχουν καθηµερινά

γεύµατα, γιατί όλα τα τρόφιµα ̟ροέρχονται α̟ό δωρεές.

Beth Myriam Brasilia- Βραζιλία: Αυτό το Beth Myriam βρίσκεται 40 χιλιόµετρα α̟ό

το κέντρο της Brasilias, ̟ρωτεύουσα της Βραζιλίας, στη γειτονιά του Recanto das Emas. Η Ma.

Laire και οι εθελοντές της Αληθινής εν Θεώ Ζωής βοηθούν 60 οικογένειες και 200 ̟αιδιά κάθε

ηλικίας, ̟ροσφέροντας τροφή, ρουχισµό και σχολικά υλικά. Η ̟λειοψηφία των α̟όρων ̟ου

ε̟ισκέ̟τεται το Beth Myriam είναι φτωχές ανύ̟αντρες µητέρες και τα ̟αιδιά τους, µερικές φορές

10 ή 11 άτοµα ανά οικογένεια. Πολλά µικρά ̟αιδιά και έφηβοι µένουν στο Beth Myriam την ώρα

̟ου οι µητέρες τους εργάζονται, 3 α̟ό τους έφηβους έχουν διανοητική καθυστέρηση.


BETH MYRIAMS

43

Οι εθελοντές της Αληθινής εν Θεώ Ζωής κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέµ̟τη

̟αραδίδουν µαθήµατα στα ̟αιδιά: ̟λέξιµο µε βελονάκι, patchwork,

κατασκευή κοσµηµάτων και ζωγραφική ̟άνω σε T-shirts. Παρέχεται

δωρεάν Ιατρική βοήθεια µία φορά το µήνα και διανοµή φαρµάκων.

Οι ενήλικες και τα ̟αιδιά µαθαίνουν για τον Θεό και συµµετέχουν

στην οµάδα ̟ροσευχής της Αληθινής εν Θεώ Ζωής ̟ου γίνεται κάθε

Τετάρτη και Σάββατο στο Beth Myriam. Κατά τη διάρκεια όλων

αυτών των δραστηριοτήτων οι ά̟οροι αδελφοί µας

σερβίρονται ένα ζεστό γεύµα.

Χάρη σε δωρεές ̟ου δόθηκαν µέσω του Beth

Myriam International Fund, η στέγη ̟άνω

α̟ό την εσωτερική αυλή του σ̟ιτιού έχει

ε̟ισκευαστεί. Τώρα τα 200 ̟αιδιά και οι 60

µητέρες έχουν σίγουρη ̟ροστασία α̟ό τον ήλιο

ή τη δυνατή τρο̟ική βροχή, και ̟ολύ χαίρονται να κουβεντιάζουν ή

να ̟αίζουν, αφού νιώθουν τόσο ̟ολλή ̟ροστασία και αγά̟η σε αυτό το

Beth Myriam (Σ̟ίτι της Παναγίας). Ένα δωµάτιο του σ̟ιτιού έχει

φρεσκαριστεί και είναι τώρα ιατρείο το ο̟οίο χρησιµο̟οιείται α̟ό το γιατρό και τη νοσοκόµα

̟ου δίνουν δωρεάν ιατρική βοήθεια και φάρµακα µία φορά το µήνα. Πέραν

τούτου, ε̟ίσης χάρη στις δωρεές, αυτό το Beth Myriam έχει τώρα τα µέσα

να σερβίρει θρε̟τικά γεύµατα. Σήµερα, οι ά̟οροι ̟αίρνουν ένα καλό

̟ρωινό και ένα ̟λήρες ζεστό γεύµα για µεσηµεριανό, τρεις φορές την

εβδοµάδα. Ε̟ι̟λέον, ̟ολλοί ̟αίρνουν κουτιά µε γεύµα για τους

ηλικιωµένους ή τους κατ’ οίκον ασθενείς, και ̟ολλοί άλλοι ̟αίρνουν

σ̟ίτι καλάθια µε βασικά είδη διατροφής για τις υ̟όλοι̟ες ηµέρες της

εβδοµάδας. Η Maria Laire και οι άλλοι εθελοντές του Beth Myriam της

ΑεΘΖ είναι ευγνώµονες για τη χρηµατική βοήθεια ̟ου λαµβάνουν, και

συνεχίζουν το έργο αγά̟ης τους µέσα στην οικογένειά τους στο Beth Myriam.

Beth Myriam Goiania-Βραζιλία: Αυτό το Beth Myriam, βρίσκεται 190

χιλ. νοτιοδυτικά της Brasilia, ̟ρωτεύουσας της Βραζιλίας. Το σ̟ίτι

βρίσκεται σε µια ζώνη εµ̟όρων ναρκωτικών, οι άνθρω̟οι είναι ̟ολύ

φτωχοί και αβοήθητοι ενάντια στη βία ̟ου υ̟άρχει γύρω τους.

∆ολοφονίες συµβαίνουν καθηµερινά. Συνεχής ε̟ιτήρηση χρειάζεται

ώστε να ̟αραµείνει το σ̟ίτι ασφαλές α̟ό βανδαλισµούς και κλο̟ές,

ιδιαίτερα τη νύχτα. Οι άνθρω̟οι ̟ου φροντίζουν το Beth Myriam, η Ma.

da Gloria και η Alessandra, και οι εθελοντές της Αληθινής εν Θεώ Ζωής είναι άκρως θαρραλέοι

ώστε να κάνουν τη δουλειά ̟ου κάνουν. Τα ̟αιδιά ̟ου έρχονται είναι ̟ολύ

µικρά, ολοµόναχα ενώ οι γονείς τους τα αφήνουν για να εργαστούν στην

̟όλη α̟ό νωρίς το ̟ρωί και ε̟ιστρέφουν ̟ολύ αργά το βράδυ.

Χάρη σε δωρεές ̟ου έγιναν µέσω του Beth Myriam International Fund,

ζεστά, θρε̟τικά γεύµατα µε κρέας, µερικές φορές κοτό̟ουλο, λαχανικά,

ρύζι και φασόλια σερβίρονται τώρα σε 80–100 ενηλίκους και ̟αιδιά κάθε

∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τα Σάββατα, 120 ενήλικες και ̟αιδιά

έρχονται να ̟ροσευχηθούν και να µάθουν για το Θεό, και να φάνε µαζί. Όλοι όσοι έρχονται σε

αυτό το σ̟ίτι γνωρίζουν ότι είναι το Σ̟ίτι της Παναγίας, και τους δίνονται τα Μηνύµατα της

Αληθινής εν Θεώ Ζωής. Τα βιβλία διανέµονται σε εκείνους ̟ου µ̟ορούν να διαβάσουν και µε τη

σειρά τους τα δίνουν σε άλλους. Πολλοί ακόµα συρρέουν στο Beth Myriam, ό̟ου ξέρουν ότι θα


44 BETH MYRIAMS

τους εισακούσει και θα τους φροντίσει η Παναγία µέσω των γενναιόδωρων χεριών των εθελοντών.

Νιώθουν ελεύθεροι να µοιραστούν τα ̟ολλά τους ̟ροβλήµατα και βρίσκουν χρόνο να

ανα̟έµψουν ευχαριστίες και, µε ελ̟ίδα, να ζητήσουν α̟ό τον Ιησού και την Παναγία να τους

βοηθήσουν στις δυσκολίες της ζωής τους.

Beth Myriam Joinville–Βραζιλία: Αυτό το Beth Myriam ξανάνοιξε τις ̟όρτες

του τον Α̟ρίλιο του 2006, σε µία άλλη ̟εριοχή της ̟όλης της Joinville, στη

νότια ̟ολιτεία της Βραζιλίας, τη Santa Catarina.

Συντηρείται και υ̟οστηρίζεται α̟ό την Οµάδα Προσευχής της ΑεΘΖ στη

Joinville, α̟ό την ο̟οία 16 εθελοντές µαγειρεύουν εκ ̟εριτρο̟ής.

Καθηµερινά, 110–140 γεύµατα σερβίρονται στους φτωχούς. ∆ιάφορες

δραστηριότητες οργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας: κάθε ∆ευτέρα, στις 7:30 µ.µ.,

γίνεται µία Σύναξη Προσευχής για τους ά̟ορους ̟ου συχνάζουν στο Beth Myriam˙ την Πέµ̟τη,

στις 2 µ.µ., γίνεται µία ακόµη Σύναξη Προσευχής µε ̟αιδιά ηλικίας 2–14 ετών. Μία

φορά το µήνα τελείται Θεία Λειτουργία στο Beth Myriam. Στο οίκηµα, σεµινάρια

και µαθήµατα Ε̟αγγελµατικής Κατάρτισης ̟ροσφέρονται στους φτωχούς για

να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις ̟ιθανότητές τους να εργαστούν.

Η Οµάδα Προσευχής της ΑεΘΖ στη Joinville χαίρεται ̟ολύ ̟ου µ̟ορεί να κάνει

αυτό το θαυµάσιο α̟οστολικό έργο˙ καθένας νιώθει την Παρουσία του Θεού

συνεχώς, µέσα α̟ό τη γενναιοδωρία των εθελοντών και την ευγνωµοσύνη των τα̟εινών

ανθρώ̟ων, των ο̟οίων οι ̟ολλές ανάγκες καλύ̟τονται σε αυτό το Σ̟ίτι της Παναγίας.

Egypt

Beth Myriam Κάϊρο–Αίγυ̟τος: Αυτό το Beth Myriam βρίσκεται στην ̟όλη

του Καΐρου. ∆ύο µάγειρες βοηθούν την αδελφή Carina να ετοιµάσει γεύµατα

για 165 φτωχούς, δύο φορές την εβδοµάδα. Εθελοντές της ΑεΘΖ ε̟ίσης

εξασφαλίζουν τα βασικά αγαθά στις φτωχές οικογένειες. Μία φορά την

εβδοµάδα γίνεται µία Σύναξη Προσευχής της ΑεΘΖ, οικογένειες έρχονται

να φάνε και να ̟ροσευχηθούν, µοιραζόµενες ̟ολλές ̟νευµατικές στιγµές.

Holy Land

Beth Myriam Βηθλεέµ–Άγιοι Τό̟οι: 60 κιβώτια µε τρόφιµα διανέµονται εκ ̟εριτρο̟ής σε

̟ερί̟ου 150 οικογένειες µία φορά το µήνα. Σε µερικές ̟ερι̟τώσεις, το Beth Myriam των Αγίων

Τό̟ων ̟ροσφέρει βοήθεια για εκείνους µεταξύ των α̟όρων ̟ου δεν είναι σε θέση να ̟ληρώσουν

σχολικά δίδακτρα για τα ̟αιδιά τους˙ ρουχισµός και ̟α̟ούτσια ε̟ίσης ̟εριλαµβάνονται σε αυτή

την κατηγορία. Βιβλία της ΑεΘΖ, αντίτυ̟α της αραβικής έκδοσης των Μηνυµάτων της ΑεΘΖ

(Τόµοι 1 & 2) ε̟ίσης διανεµήθηκαν σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις.


BETH MYRIAMS

45

Japan

Beth Myriam Τόκιο–Ια̟ωνία: Το ∆εκέµβριο του 2005, µετά την ε̟ίσκεψη της Βασούλας στην

Ια̟ωνία το Νοέµβριο, ο Satoru και η σύζυγός του Jacqueline βγήκαν στους δρόµους του Τόκιο και

βρήκαν ̟ολλούς άστεγους ̟ου ζουν στα ̟άρκα αυτής της ̟ολύβουης ̟ρωτεύουσας. Άρχισαν να

φέρνουν φαγητό µία φορά την εβδοµάδα, και όταν ενώθηκαν µε εθελοντές α̟ό την Οµάδα

Προσευχής της ΑεΘΖ στο Τόκιο, µ̟όρεσαν να σιτίσουν ̟ερισσότερους

ανθρώ̟ους, ̟ιο συχνά. Α̟λώς διάλεγαν ένα δέντρο για να κρεµάσουν την

εικόνα της Παναγίας, και µετά έστηναν τα τρα̟έζια τους στο ̟άρκο και

άρχιζαν να σιτίζουν τους άστεγους.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων µηνών, οι εθελοντές του Beth Myriam

της ΑεΘΖ µ̟όρεσαν να σιτίσουν ̟ερί̟ου 100 φτωχούς µία φορά την

εβδοµάδα στη σκε̟αστή ̟εριοχή του Πάρκου Yoyogi ̟ου είναι ε̟ι̟λωµένη µε

τρα̟έζια και καρέκλες. Οι εθελοντές και οι άστεγοι έχουν γίνει φίλοι,

συζητώντας µετά τα γεύµατα και µοιραζόµενοι τα διάφορα ̟ροβλήµατά

τους. ∆ε γίνεται αναφορά στη θρησκεία, αλλά οι εθελοντές α̟λώς

̟ληροφορούν τους ανθρώ̟ους ̟ου έρχονται να φάνε ότι αυτό το φαγητό

̟ροέρχεται α̟ό την Παναγία. Για εκείνους ̟ου θέλουν να ̟ουν

ευχαριστώ για το φαγητό, οι εθελοντές τους διδάσκουν να µιλάνε στην

Υ̟εραγία Θεοτόκο µέσω της σύντοµης ̟ροσευχής του «Χαίρε Μαρία», την

ο̟οία ̟ολλοί έχουν ̟λέον α̟οµνηµονεύσει και λένε ̟ρόθυµα ̟ριν το

φαγητό.

Kenya

Beth Myriam Μοµ̟άσα–Κένυα: Περί̟ου 50 ορφανά, α̟ό νή̟ια έως

ηλικίας 18 ετών, βρίσκουν σ̟ίτι καθώς και 3 γεύµατα την ηµέρα. Πέντε

στοργικές γυναίκες και εθελοντές φροντίζουν αυτά τα ̟αιδιά, ηλικίας α̟ό

λίγων ετών έως 18. Ιατρική βοήθεια ̟αρέχεται α̟ό την κυβέρνηση.


46 BETH MYRIAMS

Lebanon

Beth Myriam Βυρητός–Λίβανος: Περισσότεροι α̟ό 40 άνθρω̟οι

σιτίζονται µία φορά την εβδοµάδα σε αυτό το µικρό διαµέρισµα, στον

̟ρώτο όροφο ενός ̟αλιού κτηρίου, όχι µακριά α̟ό το κέντρο της

̟όλης. Μ̟ορούν ε̟ίσης να κάνουν µ̟άνιο και να βρουν καθαρά

ρούχα, να ξεκουραστούν και να µιλήσουν. Έχουν αρχίσει να διανέµονται γεύµατα σε 20 άτοµα σε

µία νέα µουσουλµανική ̟εριοχή στο Rouaissat σε συνεργασία µε τις Α∆ΕΛΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ

ΠΟΙΜΕΝΑ, οι ο̟οίες τους βοηθούν στις ̟ολλές ανάγκες τους.

Mexico

Beth Myriam Puebla-Μεξικό: Αυτό το Beth Myriam βρίσκεται στο κέντρο του Μεξικού, στο νότιο

τµήµα της ̟όλης Puebla, ̟ρωτεύουσα της ̟ολιτείας Puebla. Η Gloria Vasquez και

ο άνδρας της ετοιµάζουν καθηµερινά α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή 50 γεύµατα

για οικογένειες µε εργαζόµενες µητέρες των ο̟οίων οι άνδρες τους είναι

δυστυχώς άνεργοι. Ε̟ίσης έρχονται συχνά φτωχά ̟αιδιά α̟ό τους δρόµους,

̟ου καθαρίζουν αυτοκίνητα, ή ̟ουλούν καραµέλες και εφηµερίδες καθώς

και µερικοί εθισµένοι στα ναρκωτικά. Μερικά νέα ̟αιδιά, εθελοντές στο Beth

Myriam συγκεντρώνουν στην αγορά κάθε 3η Κυριακή δωρεάν λαχανικά α̟ό

διάφορους δωρητές ανανεώνοντας την ̟ροµήθεια τροφής για τους φτωχούς.

Προσφέρεται ε̟ίσης ιατρική βοήθεια όταν χρειάζεται.

Το σ̟ίτι είναι για όλους ανοικτό. Kάθε ∆ευτέρα γίνεται σύναξη

̟ροσευχής και κάθε Σάββατο λειτουργούν τάξεις κατηχητικού. Κατά τη

διάρκεια των µαθηµάτων κατηχητικού, τα ̟αιδιά των εργαζόµενων

γυναικών ̟ροετοιµάζονται για την ̟ρώτη τους Θεία Κοινωνία α̟ό τους

εθελοντές των Beth Myriam, υ̟ό την ε̟ίβλεψη του ̟. Carlos Ordaz, ο

ο̟οίος δίνει την δική του ηθική υ̟οστήριξη και ε̟ισκέ̟τεται το Beth

Myriam. Προσφέρεται ρουχισµός και δίνεται η δυνατότητα στους εθελοντές να εφοδιάσουν τα

̟αιδιά µε ρούχα για την τελετή της Θείας Κοινωνίας. Ε̟ίσης, ̟ροσφέρονται µαθήµατα ρα̟τικής

και κάθε ∆ευτέρα ̟ροσφέρεται στα ̟αιδιά, δωρεάν κούρεµα ̟ριν το φαγητό.

Beth Myriam Tamaulipas–Μεξικό: 50–100 γεύµατα και 180 τάκος µε φρούτα και νερό

̟αρέχονται σε 5 διαφορετικά νοσοκοµεία µία φορά την εβδοµάδα. Άλλες δραστηριότητες

̟εριλαµβάνουν ε̟ισκέψεις σε 3–4 ράντσα κοντά στην ̟όλη για να κάνουν ευαγγελισµό και να

µοιράσουν ρούχα και άλλα χρειώδη στους ά̟ορους.


BETH MYRIAMS

47

Peru

Beth Myriam Barranco-Περού: Προσφέρονται καθηµερινά 120

γεύµατα α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Στη Lima, 40 ̟αιδιά και 80

ενήλικες λαµβάνουν ένα ζεστό γεύµα. Παρέχονται ε̟ίσης κάθε

∆ευτέρα, δωρεάν ιατρική βοήθεια και φάρµακα καθώς και

ρουχισµός α̟ό δωρητές, ενώ 2 φορές το µήνα ̟ροσφέρεται δωρεάν

κούρεµα. Κάθε ̟ρώτο Σάββατο του µήνα, γίνεται η συνάντηση

̟ροσευχής της Αληθινής εν Θεώ Ζωής.

Philippines

Beth Myriam «Ε̟ί Τροχών», Ορεινή Ε̟αρχία–Φιλι̟̟ίνες: Ταξιδεύοντας στα

µακρινά χωριά των φυλών στον ορεινό βορρά των Φιλι̟̟ίνων, φαγητό,

ρουχισµός, και δωρεάν ιατρική βοήθεια ̟αρέχονται στους χωρικούς, και

Οµάδες Προσευχής της ΑεΘΖ συγκροτούνται. 250 γεύµατα µεταφέρονται

µία φορά την εβδοµάδα στους φτωχούς στα 8 χωριά και την το̟ική

φυλακή. Μέσω της εργασίας των εθελοντών της ΑεΘΖ σε αυτό το Beth

Myriam στο Tuao, ο Κύριος έχει εγκαθιδρύσει αµ̟ελώνες της ΑεΘΖ

(Οµάδες Προσευχής) στη ∆ηµοτική Φυλακή και σε 8 διασκορ̟ισµένα χωριά

ό̟ου ̟ραγµατικά κατοικούν οι φτωχότεροι των φτωχών. Ε̟ειδή ̟ερι̟λανώνται καθηµερινά,

σιτίζοντας αυτά τα χωριά µε τροφή και για το σώµα και για την ψυχή σε εβδοµαδιαία βάση,

ονόµασαν τη δουλειά τους «Beth Myriam-ε̟ί-Τροχών». Μερικές φορές, κατά τη διάρκεια της

ε̟οχής των τυφώνων, όταν ̟έφτουν τα γεφύρια, οι εθελοντές αναγκάζονται να διασχίσουν

̟οτάµια µε βάρκα για να φτάσουν σε κά̟οια χωριά.

Η Βασούλα, καταχαρούµενη, τους ενθάρρυνε να συνεχίσουν να ακολουθούν το κάλεσµα του

Θεού να διαβάζουν, να µελετούν και να ζουν τα µηνύµατα έτσι ώστε το Beth Myriam να γίνει ο

καρ̟ός αυτού ̟ου έχουν µάθει α̟ό τα Μηνύµατα της ΑεΘΖ. Ε̟ίσης έκανε ̟αύση ̟ού και ̟ού για

να µιλήσει µε α̟λότητα σε ανθρώ̟ους ̟ροσω̟ικά, ιδιαίτερα µεταξύ των φτωχότερων.

Beth Myriam Dasmarinas–Φιλι̟̟ίνες: 30 ̟αιδιά, ηλικίας µεταξύ 8 και 17 ετών,

έρχονται καθηµερινά για να ̟άρουν γεύµα. Ε̟ίσης ̟αρέχεται ιατρική

βοήθεια, καθώς και ρουχισµός. Τρία ̟λήρη γεύµατα την ηµέρα διανέµονται

σε 10 ̟αιδιά, 100 γεύµατα κάθε Σάββατο µετά τη σύναξη ̟ροσευχής της

ΑεΘΖ σε διάφορα α̟οµακρυσµένα χωριά.

Ο Francis Melmon και η σύζυγός του είναι οι άνθρω̟οι ̟ου φροντίζουν αυτό


48 BETH MYRIAMS

το Beth Myriam, το ο̟οίο µετράει τρία χρόνια και το ο̟οίο ευλόγησε και εγκαινίασε η Αυτού

Εξοχότητα, ο Ε̟ίσκο̟ος Antonio Tagle, ∆ιδάκτωρ Θεολογίας, της Ε̟ισκο̟ής του Imus.

Τα ̟αιδιά µαθαίνουν να ζητούν α̟ό τον Ιησού να ευλογήσει το φαγητό τους και Τον ευχαριστούν

για το δώρο Του. Η Βασούλα χαιρόταν και αυτή α̟ό καρδιάς καθώς συνοµιλούσε µε τη νεολαία

και ̟αρίστατο στη σίτιση των ανθρώ̟ων ̟ου ήρθαν α̟ό τόσο µακριά όσο οι λόφοι του Nasugbu,

και το Laurel (στη Batangas) και οι βιοµηχανικές ̟όλεις Sta. Rosa (Laguna) και Silang (Cavite).

Beth Myriam Tuau, Cagayan–Φιλι̟̟ίνες: Ευρισκόµενο σε ένα ιατρείο, το

Beth Myriam στο Τουάο ̟ροσφέρει εντελώς δωρεάν ιατρική βοήθεια σε

όλους εκείνους ̟ου τη χρειάζονται. Ε̟ι̟λέον, ένα γεύµα δίνεται κάθε

Παρασκευή σε ̟ερί̟ου 45 ανθρώ̟ους, ̟αιδιά και ενήλικες.

Αυτό το Beth Myriam σιτίζει φτωχούς όλων των ηλικιών, διαβάζουν τα

Μηνύµατα και είναι ε̟ίσης µέρος της Οµάδας Προσευχής της ΑεΘΖ στο

Τουάο.

Η ΑεΘΖ είναι ̟άρα ̟ολύ ζωντανή µέσα στον ενθουσιασµό και τη σκληρή δουλειά του Dr. German

de Laza και της συζύγου του Josie. Μετά το ̟ροσκύνηµα της ΑεΘΖ στους Αγίους Τό̟ους το

2000 εί̟αν: Ναι – στον Ιησού, άνοιξαν ένα Beth Myriam ̟ου ευλόγησε και εγκαινίασε ε̟ισήµως η

Αυτού Εξοχότητα, ο Αρχιε̟ίσκο̟ος Diosdado A. Talamayan, ∆ιδάκτωρ Θεολογίας, το Σε̟τέµβριο

του 2000. Οι δωρεάν ιατρικές του υ̟ηρεσίες για τους άτυχους, µαζί µε τον ευαγγελισµό της ΑεΘΖ,

έχουν φτάσει στα όρη της δι̟λανής ε̟αρχίας, Kalinga Apayao.

Με δύναµη εκ Θεού α̟ό τακτικές συνάξεις ̟ροσευχής και ̟ροσω̟ική

στοχαστική ανάγνωση, το ζευγάρι και οι εθελοντές του Beth Myriam της

ΑεΘΖ σίγουρα έχουν ̟άρει σοβαρά αυτά τα λόγια της Παναγίας: Να ζείτε

µόνο µε ̟ίστη, ελ̟ίδα και αγά̟η, αυτοί να είναι οι καρ̟οί ̟ου θα γεµίζουν την

καρδιά σας. Ο Θεός-είναι-µαζί-σας για να ̟ροµηθεύσει στην ψυχή σας ό,τι στερείται.

Οι Αµ̟ελώνες του Κυρίου θα ̟ολλα̟λασιαστούν και θα δώσουν αρκετόν καρ̟ό για να

θρέψει χιλιάδες. (22.9.89)

Beth Myriam Μανίλα–Φιλι̟̟ίνες: Ένα α̟όγευµα το Μάιο του 2005,

̟ερί̟ου 70 ̟αιδιά α̟ό τις φτωχογειτονιές µαζεύτηκαν στο γή̟εδο

καλαθοσφαίρισης ενός συγκροτήµατος στην οδό Felix Huertas, στο κέντρο

της Μανίλας. Οι εθελοντές της ΑεΘΖ τους ετοίµασαν κολατσιό και

εξε̟λάγησαν όταν ανακάλυψαν ότι ήρθαν ε̟ειδή κά̟οιος τους είχε ̟ει ότι

ε̟ρόκειτο να τους µάθουν να ̟ροσεύχονται. Α̟ό εκείνη την ηµέρα µέχρι

σήµερα, 30–130 α̟ό αυτά έρχονται µία φορά την εβδοµάδα για να σιτιστούν,

να ̟ροσευχηθούν, να τραγουδήσουν και να ̟αίξουν. Τον Ιούνιο του 2006, οι ιδιοκτήτες του

συγκροτήµατος γενναιόδωρα δώρισαν τη χρήση µιας τριώροφης µονάδας για να φροντίζουν οι

εθελοντές της ΑεΘΖ τα ̟αιδιά α̟ό τις φτωχογειτονιές. Τότε ήταν ̟ου δηµιουργήθηκε το ̟ρώτο

Beth Myriam στη Μανίλα.

Αυτός ο δρόµος οδηγεί σε µία α̟ό τις δύο κρατικές Μαιευτικές Κλινικές σε

αυτή την ̟όλη των 12 εκατοµµυρίων κατοίκων. Ο αριθµός των γεννήσεων

είναι τόσο µεγάλος ̟ου η ανε̟άρκεια των εγκαταστάσεων της Κλινικής

υ̟οχρεώνει 2–4 ε̟ιτόκους να µοιράζονται ένα νοσοκοµειακό κρεβάτι. Όχι

µακριά είναι η Φυλακή της Πόλης µε µία ̟εριοχή α̟ό φτωχογειτονιές

ολόγυρά της, ό̟ου ζουν οι γυναίκες και τα ̟αιδιά των τροφίµων˙ µερικά

̟αιδιά αφήνονται να ε̟ιβιώσουν ενώ και οι δύο γονείς είναι στη φυλακή.

Σε αυτή την ατµόσφαιρα α̟ό εµ̟όρους και χρήστες ναρκωτικών, κλεφτρόνια και ναυτικούς ̟ου

ζουν σε ̟ανσιόν, το Beth Myriam, ένα καταφύγιο ειρήνης και αγά̟ης, υ̟οδέχεται κάθε Σάββατο


BETH MYRIAMS

49

α̟ό τις 8:30 ̟.µ. ως τις 12:30 µ.µ. 150–200 ̟αιδιά όλων των ηλικιών ̟ου ζουν σε φτωχογειτονιές.

Τα ̟αιδιά α̟ασχολούνται ευχάριστα µε µαθήµατα σχεδίου και ζωγραφικής, ψάλλοντας ύµνους,

χορεύοντας, και σιτίζονται µε ένα ζεστό θρε̟τικό γεύµα. Ε̟ίσης µαθαίνουν να ̟ροσεύχονται και

κάνουν µαθήµατα κατήχησης. Οι εθελοντές του Beth Myriam ε̟ίσης βοηθούν 50 φτωχές

οικογένειες να εγγραφούν στο ενοριακό ̟ρόγραµµα δωρεάν ιατρικών και οδοντιατρικών

υ̟ηρεσιών. Άλλες δραστηριότητες ̟εριλαµβάνουν καθηµερινές Συνάξεις Προσευχής µε ̟αιδιά

διαφορετικών ηλικιακών οµάδων και τις µητέρες τους. Πρόσφατα, εθελοντές µαθητές α̟ό ένα

ιδιωτικό σχολείο, St. Mary of the Woods, υιοθέτησαν το Πρόγραµµα του Beth Myriam για τους

Φτωχούς (Outreach Program for the Poor) βοηθώντας τους εθελοντές του Beth Myriam της ΑεΘΖ

στο έργο τους.

Uganda

Beth Myriam Bundibuygo–Ουγκάντα: Το 2003–04, ̟ερί̟ου 300–400 ̟ρόσφυγες σιτιζόντουσαν µε

ένα γεύµα καθηµερινά. Τώρα σερβίρει φαγητό µόνο κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Άλλες

δραστηριότητες ̟εριλαµβάνουν οµαδική ̟ροσευχή και βοήθεια στην ε̟ανένωση οικογενειών.

Venezuela

Beth Myriam Guatire-Βενεζουέλα: Πριν τέσσερα χρόνια, γεννήθηκε το «Σ̟ίτι της Παναγίας» στη

Guatire και ̟ροσφέρει 80–100 ζεστά γεύµατα σε ̟αιδιά, γυναίκες, ναρκοµανείς και σε

ηλικιωµένους αλκοολικούς. Αυτό το Beth Myriam βρίσκεται στο χώρο στάθµευσης της Ενοριακής

αίθουσας. Η κουζίνα ό̟ου µαγειρεύονται τα γεύµατα είναι ένα δωµάτιο του σ̟ιτιού της Ενορίας.

Οι εθελοντές της Αληθινής εν Θεώ Ζωής τους διδάσκουν γραφή και ανάγνωση και ̟ροσφέρεται

δωρεάν ιατρική φροντίδα α̟ό εθελοντές γιατρούς. Πρόσφατα, η Yocoima και οι συνοδοί της

βοήθησαν µερικά ̟αιδιά και νέους ενήλικες να κάνουν εξετάσεις για τον ιό του Έιτζ,

συνοδεύοντάς τους σε ιατρικές ε̟ισκέψεις και καλύ̟τοντας τα έξοδά τους. Κά̟οιοι βρέθηκαν

θετικοί στον ιό και οι εθελοντές της Αληθινής εν Θεώ Ζωής ̟ροσεύχονται µε αυτά τα ̟αιδιά, να τα

βοηθήσει ο Θεός να νιώσουν ελ̟ίδα και εµ̟ιστοσύνη σε Αυτόν.

Το Beth Myriam, στη Guatire γιορτάζει την 4η ε̟έτειο του στις 18 Μαρτίου,

2007. Οι Εθελοντές και οι ά̟οροι ̟ου έρχονται να µοιραστούν ένα γεύµα,

̟εριµένουν µε ενθουσιασµό την εορτάσιµη ηµέρα της ̟ροσευχής, αγά̟ης

και ευλογίας. Ευχαριστούν τον Κύριο µας και την ευλογηµένη µας Μητέρα

για την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία Τους.

Beth Myriam Propatria, Καράκας–Βενεζουέλα: Ευρισκόµενο στο κέντρο του

Καράκας, ̟ρωτεύουσας της Βενεζουέλας, αυτό το Beth Myriam είναι

ενεργό εδώ και ̟ολλά χρόνια, και υ̟οστηρίζεται α̟ό το Σύλλογο της

Αληθινής εν Θεώ Ζωής της Βενεζουέλας και τις Οµάδες Προσευχής της

ΑεΘΖ. Είκοσι εθελοντές είναι διαθέσιµοι, αφιερώνοντας το χρόνο τους εκ

̟εριτρο̟ής για να βοηθήσουν. To Beth Myriam σιτίζει, δίνει µαθήµατα

Ανάγνωσης και Γραφής σε ενηλίκους και ̟αιδιά, ̟ροσφέρει µ̟άνιο στους


50

BETH MYRIAMS

φιλοξενούµενους, και τους δίνει καθαρά ρούχα. 350 γεύµατα σερβίρονται καθηµερινά α̟ό

∆ευτέρα έως Παρασκευή. Ιατρική βοήθεια δίνεται σε ̟ερί̟ου 40 άτοµα καθηµερινά, ενώ τα

φαρµακευτικά είδη δωρίζονται α̟ό τους υ̟αλλήλους της Πρεσβείας των ΗΠΑ στο Καράκας.

Πρόσφατα, οι εθελοντές της ΑεΘΖ οργάνωσαν µία ηµέρα Πνευµατικής

Μνήµης για τους φτωχούς ̟ου συχνάζουν στο Beth Myriam τους, και

̟ροσκάλεσαν 4 γενναιόδωρους γιατρούς, οι ο̟οίοι ̟ροσέφεραν

στους ά̟ορους δωρεάν ιατρική βοήθεια. ∆ύο κοµµώτριες ήταν

ε̟ίσης εκεί για να κουρέψουν τους φτωχούς στο Beth Myriam.

Πολλοί α̟ό τους ανθρώ̟ους ̟ου έρχονται για βοήθεια είναι

ηλικιωµένοι ζητιάνοι ̟ου ζουν στο δρόµο, και στρέφονται στο

Σ̟ίτι της Παναγίας για το µόνο αρκετά καλό φαγητό ̟ου τρώνε,

και για τη µόνη ιατρική ̟ερίθαλψη ̟ου µ̟ορούν να βρουν. Οι

εθελοντές της ΑεΘΖ τους ̟άνε στο νοσοκοµείο όταν έχουν ανάγκη α̟ό

ιατρική βοήθεια.

Beth Myriam San Cristobal-Βενεζουέλα: Αυτό το Beth Myriam, βρίσκεται µακριά α̟ό το

Καράκας την ̟ρωτεύουσα της Βενεζουέλας και γεωγραφικά είναι στα σύνορα µε την Κολοµβία.

Ξεκίνησε ̟ριν α̟ό 3 χρόνια και βοηθάει κυρίως ηλικιωµένους φτωχούς ανθρώ̟ους. Η Rosario de

Mexeira, υ̟εύθυνη του Beth Myriam, είναι µια γυναίκα, χήρα, 65 χρονών, γεµάτη αγά̟η για το

Θεό. Είναι αναγνώστρια των µηνυµάτων της Αληθινής εν Θεώ Ζωής εδώ και ̟ολύ καιρό, και

έκανε το δρόµο της και ̟αρακολούθησε όλες, και τις 5 οµιλίες της Βασούλας στο Καράκας.

Με τη βοήθεια των εθελοντών της Αληθινής εν Θεώ Ζωής, σερβίρονται καθηµερινά, 25 ζεστά

γεύµατα, α̟ό ∆ευτέρα έως Τετάρτη. Προσφέρουν ε̟ίσης, καταφύγιο σε 5-10 φτωχούς και

άστεγους ανθρώ̟ους. Μερικοί µένουν µόνο για µια µέρα, και άλλοι ̟άνω α̟ό µια βδοµάδα.

Συγκεντρώνονται και ανακυκλώνουν χρησιµο̟οιηµένα ρούχα, τα ο̟οία µοιράζονται στους

ά̟ορους στις κρύες ορεινές ̟εριοχές και ε̟ίσης σε αυτούς στις θερµότερες ̟εριοχές.

United States

Beth Myriam -Πουέρτο Ρίκο: την Κυριακή, 18 Ιαν.2007, έγιναν τα εγκαίνια του Beth Myriam στο

Caguas, του Πουέρτο Ρίκο. Αυτό είναι ένα σ̟ίτι για τους ηλικιωµένους. Η τελετή ̟εριελάµβανε

την κο̟ή κορδέλας έξω α̟ό το σ̟ίτι, καθώς ε̟ίσης και την ευλογία του Beth Myriam. Η Βασούλα,

̟ου είχε ̟ροσκληθεί α̟ό την Gogui Mercedes, ̟ροσφώνησε το κοινό ̟ου ήταν ̟αρόν µε µια

ιδιαίτερη οµιλία και αναφέρθηκε στην ̟νευµατικότητα των µηνυµάτων της Αληθινής εν Θεώ

Ζωής. Ήταν ̟ράγµατι µια ιδιαίτερη ηµέρα, γεµάτη ευλογίες α̟ό τον Ουρανό!! Για ̟ερισσότερες

̟ληροφορίες σχετικά µε το καινούριο Beth Myriam, το σ̟ίτι για τους ηλικιωµένους,

ε̟ικοινωνήστε α̟ευθείας µε την Gogui Mercedes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

goguimerced@yahoo.com


BOUNDLESS LOVE

51

Απέραντη αγάπη

Η ΑεΘΖ στηρίζει το Ορφανοτροφείο Dhammarajika – Μ̟ανγκλαντές

H Βασούλα δέχθηκε ̟ροσω̟ική ̟ρόσκληση α̟ό τον Αιδεσιµότατο Σουντανάντα Μαχάτερο,

Πρόεδρο του Βουδιστικού Μοναστηριού Bouddha Kristi Prachar Sangha στο Μ̟ανγκλαντές, για

να ̟αραλάβει το «Χρυσό Βραβείο Ειρήνης Atisha Dipankar & Visuddhananda» αυτής της

χρονιάς, του 2003, µε την ευκαιρία των 94 ων γενεθλίων του τέως Προέδρου και ιδρυτή του

Βουδιστικού Μοναστηριού. Η τελετή για το Χρυσό Βραβείο Ειρήνης 2003 έγινε την Κυριακή 23

Φεβρουαρίου στο Βουδιστικό Μοναστήρι. Οι βουδιστές µοναχοί την ̟ρότειναν για αυτό το

Βραβείο Ειρήνης ως µία διακεκριµένη ̟ροσω̟ικότητα σε αναγνώριση της µεγάλης της

συνεισφοράς και των ̟ροσ̟αθειών της για την καθιέρωση διαθρησκειακής αρµονίας και την

̟ροώθηση της ̟αγκόσµιας ειρήνης µεταξύ όλων των λαών και των θρησκευµάτων.

Στις 26 Φεβρουαρίου η Βασούλα ̟ροσκλήθηκε να ε̟ισκεφθεί το Ορφανοτροφείο ̟ου οι βουδιστές

µοναχοί διευθύνουν 31 χρόνια τώρα. Α̟ό το 1972 αυτό το Ορφανοτροφείο ̟αρέχει τροφή και

ιατρική ̟ερίθαλψη σε χιλιάδες ορφανά και ά̟ορα ̟αιδιά. Αυτή ακριβώς τη στιγµή 600 ̟αιδιά

εξαρτώνται α̟ό τη γενναιοδωρία και την αγά̟η των συνανθρώ̟ων τους, και τη φιλανθρω̟ία

ιδιωτών δωρητών, καθώς ̟ολλές µη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν διακόψει τις δωρεές τους.

Α̟ό τη Βασούλα ζητήθηκε να ̟ει λίγα λόγια σε όλους τους ̟αρευρισκοµένους. Όλα τα ̟αιδιά

ήταν εκεί και ̟ολλά διακεκριµένα µέλη του βουδιστικού µοναστηριού Dhammarajika. Όλοι

συγκινήθηκαν βαθιά α̟ό τα λόγια της για ενθάρρυνση και υ̟οστήριξη.

∆ύο µήνες µετά την ε̟ίσκεψη της Βασούλας στο Ορφανοτροφείο Dhammarajika, τον Α̟ρίλιο του

2003, η ΑεΘΖ άρχισε να υ̟οστηρίζει αυτό το Ορφανοτροφείο – για να βοηθήσει αυτά τα

α̟ροστάτευτα ̟αιδιά έτσι ώστε να µ̟ορέσουν να ανα̟τυχθούν και να γίνουν ικανοί άνθρω̟οι

τα χρόνια ̟ου έρχονται.

Η διεύθυνση του Μοναστηριού είναι:

Dhammarajika Orphanage

Dhammarajika Buddhist Monastery

Atisa Dipankar Road

Kamalapur, Dhaka – 1214

Bangladesh


52

BOUNDLESS LOVE

Η ΑεΘΖ χτίζει και στηρίζει σχολείο στο Μ̟ανγκλαντές

Τον Ιούλιο του 2000 υ̟οβλήθηκε ένα αίτηµα α̟ό µερικούς ανθρώ̟ους στο

χωριό Kulun κοντά στη Ντάκα να χτιστεί ένα σχολείο µε δύο αίθουσες για

τα ̟ρωτάκια ̟ου έ̟ρε̟ε να ̟ερ̟ατάνε ̟ερί̟ου 3 χλµ. (κάτι λιγότερο α̟ό

2 µίλια) για να φτάσουν στο κοντινότερο σχολείο της ιερα̟οστολής. Οι

άνθρω̟οι ̟ου µας το ζήτησαν ήταν κοντινοί το̟ικοί φίλοι και

αργότερα έγιναν ένθερµοι ο̟αδοί των Μηνυµάτων της ΑεΘΖ και ένας

α̟ό αυτούς, ο Xavier Pereira, ̟ροωθεί τα Μηνύµατα στις ̟εριοχές

γύρω α̟ό τη Ντάκα. Πάρθηκε η α̟όφαση να τους βοηθήσουν να

βγουν α̟ό τη δύσκολη θέση και να χτίσουν ένα σχολείο για τα µικρά,

το ο̟οίο έως τα µέσα του 2001 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, και τα ̟αιδιά

ήδη ̟αρακολουθούσαν µαθήµατα εκεί.

Το Φεβρουάριο του 2003, η Βασούλα και ο Carlo Sami α̟ό την Ελβετία

είχαν την ευκαιρία να ε̟ισκεφθούν αυτό το

χωριό και να δουν το σχολείο να λειτουργεί.

Ο Sami ̟ροσφέρθηκε να δωρίσει τα θρανία και

τα καθίσµατα ̟ου χρειαζόντουσαν για το

σχολείο.

Τον Ιούλιο του 2003, η ΑεΘΖ άρχισε

ε̟ίσης να ̟ληρώνει τους µισθούς των

δασκάλων, καθώς η ̟ροηγούµενη οργάνωση

̟ου τους συντηρούσε σταµάτησε και δε θα ήταν σωστό για τα ̟αιδιά αν το

σχολείο έκλεινε ελλείψει µισθών των δασκάλων.

Μία φορά την εβδοµάδα οι δάσκαλοι διαβάζουν στα ̟αιδιά τα Μηνύµατα της ΑεΘΖ και τα

συζητούν και ̟ροσεύχονται.


Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ

Οµιλία της Βασούλας – 16 Νοεµβρίου 2001

Στο 3 ο Οικουµενικό Συνέδριο

στην Φάρφα της Ιταλίας


54 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

55


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

57

Οικουµενικότητα και Πνευµατικότητα

3 ο Συνέδριο για την Οικουµενική κίνηση,

στην Φάρφα της Ιταλίας

14-17 Νοεµβρίου 2001

Το Νοέµβριο του 2001, η Βασούλα προσκλήθηκε σε ένα επίσηµο συµπόσιο για την

Οικουµενική Πνευµατικότητα, που έγινε σε µία περιοχή που ονοµάζεται Φάρφα,

έξω από τη Ρώµη και διοργανώθηκε από τις µοναχές της Αγίας Μπριγγίτας. Η

Βασούλα επρόκειτο να παρουσιάσει την άποψη της, ως λαϊκού, για την ενότητα.

Όλοι όσοι συµµετείχαν έπρεπε να µιλήσουν µία ώρα και στο τέλος ακολουθούσαν

ερωτήσεις επί του θέµατος. Η επιτροπή απαρτιζόταν από Ρωµαιοκαθολικούς και

Λουθηρανούς. Παρευρίσκονταν ο Καθολικός επίσκοπος της Σουηδίας καθώς και

πολλοί καθηγητές θεολογίας, Καρδινάλιοι και κληρικοί διαφόρων οµολογιών. Η 4η

µέρα του συµποσίου είχε πολλούς οµιλητές, εκ των οποίων όλοι ήταν θεολόγοι και

κληρικοί εκτός της Βασούλας.

Όταν η Βασούλα τελείωσε την οµιλία της και περίµενε τις ερωτήσεις και τη

συζήτηση να ξεκινήσει, ο θεολόγος που ηγείτο του συµποσίου δακρύζοντας είπε:

«Αυτή οµιλία για την ενότητας που µόλις ακούσαµε ήταν η πιο ένθερµη οµιλία που

έχω ακούσει σε ολόκληρη τη ζωή µου. Εποµένως, δεν επιθυµώ να υποβάλετε

ερωτήσεις, γιατί αυτή ήταν µία προφητική φωνή που µίλησε και όταν έχουµε

προφητικό λόγο, ακούµε και θέτουµε σε εφαρµογή ότι ζητάει από εµάς.»


58 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ

α̟ό την Βασούλα Ρύντεν

Κύριε, ̟ροσεύχοµαι ό̟ως ̟ροσευχήθηκες κι Εσύ: να είµαστε όλοι ένα, ό̟ως ο Πατέρας είναι ενωµένος µε

Σένα κι Εσύ µε Εκείνον, κι έτσι ο κόσµος να ̟ιστέψει ότι ο Πατέρας Σε έστειλε. Προσευχόµαστε ε̟ίσης για τα

̟ρόβατα ̟ου δεν ανήκουν στη δική Σου ̟οίµνη, να ακούσουν κι εκείνα τη Φωνή Σου. Προσευχόµαστε ο

κόσµος τελικά να Σε αγα̟ήσει α̟ό τώρα και στο εξής. Αµήν.

Εισαγωγή

Πρώτα α̟’ όλα, ευχαριστώ τον Κύριό µας γι΄ αυτή την ̟νευµατική σύναξη, ε̟ειδή είναι µια χάρη

̟ου δόθηκε α̟ό τον Θεό για όλους µας. Μας δίνει την ευκαιρία να εξα̟λώσουµε τη Βασιλεία Του

και µας φέρνει ̟ιο κοντά στη συµφιλίωση. Κάθε λε̟τή χειρονοµία εκ µέρους µας για να

α̟οκατασταθεί ο ετοιµόρρο̟ος Οίκος του Χριστού συγκινεί βαθύτατα τον Κύριο. Κάθε βήµα ̟ρος

την ̟νευµατική ενότητα και οι ουρανοί αγάλλονται! Κάθε ̟ροσευχή ̟ου ̟ροσφέρεται για την

α̟οκατάσταση του Σώµατος του Χριστού, και η οργή του Πατέρα ελαττώνεται. Κάθε σύναξη στο

Άγιο Όνοµά Του για την ενότητα, και οι ευλογίες Του χαρίζονται ̟λούσιες σε όσους συµµετέχουν.

Γι’ αυτό λοι̟όν, δοξάζω τον Θεό ̟ου ̟οτέ δεν µας εγκαταλεί̟ει.

Σήµερα, θα ήθελα να µοιραστώ µαζί σας µια εισαγωγή για το ρόλο του λαϊκού µέσα στην

Εκκλησία. Ακολουθούν τρία θέµατα. Το ̟ρώτο θέµα αναφέρεται στη µετάνοια, καρ̟ό της

τα̟εινοφροσύνης, ̟ου οδηγεί στη συµφιλίωση και στην ενότητα, το δεύτερο, στο αµάρτηµα της

διαίρεσής µας και το τρίτο, στο ρόλο του Αγίου Πνεύµατος στο να µας κατευθύνει στην ενότητα.

Όταν έλαβα την ̟ρόσκληση να µιλήσω για µια οικουµενική ̟νευµατικότητα, δίσταζα να

εκφράσω µε λόγια την ιδιαίτερη εµ̟ειρία µου µε τον Θεό. ∆εν τολµώ να διατυ̟ώσω τον ορισµό

της «̟νευµατικότητας» µε βάση τις δικές µου ιδιαίτερες «συνοµιλίες µε τον Χριστό». Προτιµώ να

αφήσω τον Θεό, ̟ου ανέδειξε τους ̟ροφήτες και µίλησε και α̟οκαλύφθηκε «̟ολλές φορές και µε

̟οικίλους τρό̟ους» (Εβρ.1,1), να µεταδώσει και ̟άλι το µήνυµά Του µέσα α̟ό ένα αδύναµο χέρι,

ένα µέλος του Σώµατος του Χριστού. Υ̟ό αυτήν την έννοια, αυτό ̟ου ακολουθεί είναι ένα

διαφορετικό είδος µαρτυρίας α̟ό τη µυστική ̟αράδοση της Εκκλησίας. Ε̟οµένως, αυτά ̟ου θα

ακούσετε τώρα δεν είναι µια ακαδηµαϊκή θεολογική οµιλία, ε̟ειδή α̟λούστατα δεν είµαι

θεολόγος, αλλά µάλλον µια µαρτυρία για την ενότητα ̟ου βιώνει ένας λαϊκός, όταν ο Θεός τον

καλεί στην υ̟ηρεσία Του.

Εγώ η ίδια ανήκω στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Στο βιβλίο ̟ερί δογµατικής της Ορθοδόξου

Εκκλησίας, τόµος Α’ ̟ου δηµοσιεύθηκε το 1977 α̟ό τον καθηγητή Π. Τρεµ̟έλα σελ.79,

διαβάζουµε: «Θείαν α̟ακάλυψιν θα ορίζοµεν ως την ενέργειαν εκείνην του ζώντος Θεού, δια της

ο̟οίας γνωστο̟οιεί εις τα λογικά του δηµιουργήµατα τα µυστήρια της υ̟άρξεως, της φύσεως και

των βουλών αυτού κατά το µέτρον της ̟ε̟ερασµένης αυτών διανοίας...» Αξίζει να διαβάσουµε

την σελ.78 ό̟ου ̟εριγράφεται η αναγκαιότητα να καθοδηγεί ο ίδιος ο Θεός το λαό Του.

Υ̟άρχουν κι άλλες ̟ολλές αναφορές στο έργο των λαϊκών µέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία µας,

δεν έχουµε όµως τον χρόνο για να τις µελετήσουµε λε̟τοµερειακά εδώ.


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

59

Είναι ε̟ίσης γνωστό ότι η Β’ Βατικανή Σύνοδος έχει υ̟ογραµµίσει την σ̟ουδαιότητα της

συµµετοχής των λαϊκών στη διάδοση του Ευαγγελίου δια µέσου των ̟οικίλων χαρισµάτων ̟ου

ε̟ιδαψιλεύει ο Θεός στην Εκκλησία Του. Στο Lumen Gentium (Φως Εθνών), η Σύνοδος αναφέρει

καθαρά ότι οι λαϊκοί συµµετέχουν στην ̟ροφητική διακονία του Χριστού. Ο Χριστός

̟ραγµατο̟οιεί την ̟ροφητική αυτή διακονία µέσω του κλήρου αλλά και µέσω των λαϊκών. Τους

το̟οθετεί ως µάρτυρες και α̟ό τις δυο κατηγορίες και τους εφοδιάζει µε την αίσθηση της ̟ίστης

και τη χάρη του λόγου (LG35). Κάθε λαϊκός συµµετέχει στη διακονία αυτή του Ευαγγελίου

σύµφωνα µε το χάρισµα ̟ου του έδωσε ο Θεός. Με τα χαρίσµατα ̟ου του δόθηκαν, είναι

συγχρόνως ο µάρτυρας και το ζωντανό όργανο της α̟οστολής της ίδιας της Εκκλησίας,

«σύµφωνα µε το µέτρο ̟ου δωρίζει ο Χριστός (Εφ.4;7). Είναι φανερό λοι̟όν, α̟ό αυτά ̟ου

ορίζουν οι Εκκλησίες, ότι ο ρόλος των λαϊκών είναι σ̟ουδαιότατος και ότι τα χαρίσµατα ̟ου

χορηγεί το Άγιο Πνεύµα στο λαό του είναι για τη διακονία της κοινότητας και για το όφελος της

Εκκλησίας.

Α̟ό την αρχή αυτής της κλήσης, ο Κύριος µε ̟λησίασε µε την χάρη Του και µε βασιλική

γενναιοδωρία µου µίλησε µε ̟οιητικό ύφος, αφού θρησκεία και αρετή ήταν η γλυκιά του

συνοµιλία όλα αυτά τα τελευταία δεκαέξι χρόνια µαζί Του. Χωρίς καν να το αξίζω, µε κάλεσε κι

εγώ αντα̟οκρίθηκα. Η Γραφή λέει: «Εµ̟ιστεύθηκα τον εαυτό µου στον Θεό, γι΄αυτό και

µίλησα,» (Β’Κορ.4;13) Ύστερα, ο Κύριος µου ζήτησε να τον αναγνωρίσω και αφού τον

αναγνώρισα, µου έδειξε τον Σταυρό Του της ενότητας.

Ένα α̟ό τα ̟ρώτα λόγια ̟ου µου ̟αρήγγειλε ο Χριστός ήταν: «Ποιο σ̟ίτι είναι σ̟ουδαιότερο, το

δικό σου ή το δικό µου;» Α̟άντησα: «Το δικό σου, Κύριε.» Τότε, εί̟ε: «Αναζωογόνησε τον οίκο

Μου.» Ένιωσα ανήµ̟ορη και δυστυχής. Εί̟α µε ̟αρά̟ονο: «∆εν ξέρω ̟ώς να τα κάνω όλα αυτά.

∆εν ξέρω τί̟οτα...» Τότε ο Χριστός εί̟ε: «Μείνε ένα τί̟οτα. Θέλω ένα τί̟οτα και µέσα στη

µηδαµινότητά σου θα δείξω την εξουσία µου, τη δύναµή Μου και ότι Εγώ Είµαι. Πέθανε λοι̟όν

για τον εαυτό σου και ε̟ίτρεψε στο Άγιο Πνεύµα Μου να ̟νεύσει µέσα σου.» Α̟ό τότε, µου

ζήτησε να βαδίζω µαζί του, αφού όµως ̟έρασα µέσα α̟ό ̟ολλά ̟νευµατικά ̟υρά. Με αυτόν τον

τρό̟ο έλαβα το θείο σ̟όρο χωρίς καν να το αξίζω. Η Γραφή λέει: «Τί̟οτα δεν µ̟ορεί να λάβει ο

άνθρω̟ος, αν δεν του είναι δοσµένο α̟ό τον Θεό.» (Ιω.3,27)

Το έργο αυτό του Αγίου Πνεύµατος έχει τυ̟ωθεί σε έντεκα βιβλία και µεταφραστεί σε 40

γλώσσες. 1 Μέσα σε αυτά τα ̟νευµατικά γρα̟τά, βλέ̟ουµε ̟ώς ο Θεός µας δίνει ευκαιρίες να

είµαστε τέλειοι και ικανοί να φτάσουµε στη θέωση µέσω της θεότητάς Του και να γίνουµε κατά

χάριν θεοί δια της συµµετοχής. Οι καρ̟οί του έργου αυτού είναι ̟ολλοί ε̟ειδή ̟ροέρχονται κι

αυτοί α̟ό τον Κύριο ό̟ως κάθε τι καλό ̟ροέρχεται α̟ό τον Κύριο. Αξίζει τον κό̟ο να αναφέρω

έναν α̟ό αυτούς. Σήµερα, σε όλο τον κόσµο, υ̟άρχουν ̟άνω α̟ό χίλιες οικουµενικές οµάδες

̟ροσευχής, εµ̟νευσµένες α̟ό αυτά τα γρα̟τά, µε το όνοµα «Αληθινή εν Θεώ Ζωή». Αυτές οι

οικουµενικές οµάδες ̟ροσευχής α̟οτελούνται α̟ό διαφορετικές χριστιανικές οµολογίες ̟ου

συναθροίζονται για να ̟ροσευχηθούν για την ενότητα και τη συµφιλίωση των εκκλησιών. Α̟ό τις

οµάδες αυτές, άνοιξαν εννέα φιλανθρω̟ικοί οίκοι ό̟ου σιτίζονται φτωχοί και ά̟οροι.

Ονοµάζονται Beth Myriam, δηλ. το σ̟ίτι της Μαρίας. Με την χάρη του Θεού, θα ανοίξουν και θα

λειτουργήσουν και άλλοι στο ̟ροσεχές µέλλον.

Με την χάρη του Θεού, έχω ̟ροσκληθεί µέχρι σήµερα σε εξήντα χώρες για να οµολογήσω τα

σ̟ουδαία έργα του Κυρίου. Έγιναν ̟άνω α̟ό 700 συνάξεις σε καθολικές, ορθόδοξες και άλλες

εκκλησίες. ∆εν µ̟ορούσα να αρνηθώ να µιλήσω στα άλλα αδέλφια µας ̟ου δεν είναι χριστιανοί.

Ο Κύριος άνοιξε ε̟ίσης µια ̟όρτα και για τους µη-Χριστιανούς κι έτσι µε κάλεσαν να µιλήσω σε

Εβραίους καθώς και σε Ινδουιστές, Μουσουλµάνους και Βουδιστές οι ο̟οίοι, αφού άκουσαν το

1. Εκδόθηκαν µε τον τίτλο: Αληθινή εν Θεώ Ζωή. Έχουν µεταφραστεί σε περισσότερο από 60 γλώσσες.


60 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

Λόγο του Θεού, βρήκαν την ελευθερία τους και συµφιλιώθηκαν µε τον τριαδικό Θεό, ζητώντας να

βα̟τιστούν. Ο Χριστός είχε ̟ροσευχηθεί γι΄αυτό στον Πατέρα και εί̟ε: «∆εν ̟ροσεύχοµαι µόνο

γι΄αυτούς αλλά και για κείνους ̟ου µε το κήρυγµα αυτών θα ̟ιστεύσουν σε Μένα.» (Ιω.17,20)

Τον Μάρτιο του 2000, ο Κύριος µάς ε̟έτρεψε να συγκεντρωθούµε στη γενέτειρά Του, τη Βηθλεέµ.

450 άτοµα ήρθαν α̟ό ̟αντού. Ναι, α̟ό ̟ερισσότερες α̟ό 55 χώρες και α̟ό 12 διαφορετικές

εκκλησίες σε µια διεθνή σύναξη ̟ροσευχής για την ειρήνη και την ενότητα. Συναχθήκαµε σαν µια

οικογένεια. 75 κληρικοί α̟ό 12 διαφορετικές εκκλησίες ήρθαν µαζί µας καθώς και άλλοι κληρικοί

α̟ό τα Ιεροσόλυµα ̟ου ήρθαν και αυτοί κοντά µας όταν έµαθαν για τη σύναξή µας. Το

οικουµενικό αυτό γεγονός το οργάνωσαν α̟ό κοινού µερικοί Εβραίοι κα Παλαιστίνιοι ̟ου τους

άγγιξαν τα εµ̟νευσµένα γρα̟τά της Αληθινής εν Θεώ Ζωής. Πίστεψαν στον Λυτρωτή Χριστό και

στο α̟ολυτρωτικό του σχέδιο για τους καιρούς µας και ̟ροσφέρθηκαν εθελοντικά να

οργανώσουν τη σύναξη.

Το ό,τι Εβραίοι και Παλαιστίνιοι, ̟ου είναι γνωστό ότι µάχονται ο ένας τον άλλο,

συµφιλιώθηκαν, είναι σηµάδι της δύναµης του Αγίου Πνεύµατος ̟ου τους ένωσε για να

εργαστούν για τη συνάντηση των διηρηµένων χριστιανών µε σκο̟ό την ειρήνη. Ό̟ως λέει η

Γραφή: «Και ο καρ̟ός της δικαιοσύνης σ̟έρνεται ειρηνικά α̟ό όσους ε̟ιζητούν την ειρήνη.» (Ιακ.3,18)

Αυτό είναι ένα µάθηµα για όλους εµάς.

Το να βλέ̟ει κανείς όλους αυτούς τους κληρικούς µε διαφορετικά άµφια, κι όµως όλους

χριστιανούς, τον ένα δί̟λα στον άλλο να µοιράζονται χωρίς καµιά διαφορά µεταξύ τους, να

συµµετέχουν στις ̟ροσευχές και τις λειτουργίες, ήταν ολοφάνερα ένας θρίαµβος του Κυρίου µας.

Βιώσαµε και είχαµε µια ̟ρόγευση για το ̟ώς θα µοιάζει µια µέρα η ενότητα µεταξύ Χριστιανών

και δοξάζουµε γι’ αυτό τον Θεό. Πριν αρχίσουν οι οµιλίες και οι εισαγωγές, ̟αρατάχθηκε όλος ο

κλήρος για να γίνει µια λιτανεία. Νιώσαµε όλοι δέος. Άλλοι κρατούσαν εικόνες, άλλοι αγάλµατα

της Ιερής Καρδιάς ή το άγαλµα της Παναγίας, ̟ου το κρατούσε ̟ερήφανα ένας Λουθηρανός

̟άστορας. ‘Άλλοι λιβάνιζαν, άλλοι κρατούσαν κεριά. Οι ελληνορθόδοξοι κληρικοί είχαν

ανταλλάξει τους σταυρούς και τα εγκόλ̟ια της Παναγίας µε τα ροδάρια των καθολικών και τα

φορούσαν στο λαιµό. Όλοι βάδιζαν ψέλνοντας τον Βυζαντινό ύµνο «Κύριε ελέησον».

Κληρικοί α̟ό διαφορετικές οµολογίες µας µίλησαν για την ενότητα. Οι οµιλίες τους αντηχούσαν

σα να έβγαιναν α̟ό ένα ̟νεύµα. Κατά τη διάρκεια των οµιλιών, αισθανθήκαµε το µεγάλο ̟όθο

όλων µας για ενότητα. Ζήσαµε µια συγκινητική στιγµή: ̟άνω στην εξέδρα βρίσκονταν ̟ολλοί

κληρικοί διαφορετικών οµολογιών, όταν ένας καθολικός ιερέας γονάτισε και γονατιστός

̟ροχώρησε φιλώντας τα ̟όδια όλων των άλλων και ζητώντας συγνώµη. Ένας Κό̟της ιερέας

συγκινήθηκε µέχρι δακρύων α̟ό την αυθόρµητη αυτή ̟ράξη τα̟εινοφροσύνης, τον µιµήθηκε και

γονάτισε κι αυτός για να φιλήσει τα ̟όδια των εν Χριστώ αδελφών του. Είδαµε και

̟αρατηρήσαµε τη δίψα λαϊκών και κληρικών για ενότητα. Αλλά συγχρόνως αισθανθήκαµε τις

µεγάλες ̟ληγές ̟ου η διαίρεσή µας έχει ̟ροξενήσει στο Μυστικό Σώµα του Χριστού και γι΄αυτό

νιώσαµε µεγάλη χαρά και ̟αρηγοριά βλέ̟οντας τις ειλικρινείς ̟ράξεις τα̟είνωσης και

συµφιλίωσης. Αν ήταν µια ε̟ίσηµη σύναξη και ήµασταν ε̟ίσηµοι της Εκκλησίας και είχαµε ισχύ

και εξουσία, θα είχαµε ε̟ιτελέσει την ενότητα και θα την αναγγέλναµε ύστερα στον κόσµο.

Οι ̟ερισσότεροι έχουµε κουραστεί α̟ό τη διαίρεση αυτή ε̟ειδή δεν είναι σύµφωνη µε το νόµο της

αγά̟ης. Ο Χριστός έχει κουραστεί ακόµη ̟ερισσότερο να µας βλέ̟ει διηρηµένους. Οι χαρούµενες

ε̟ιδοκιµασίες και ζητωκραυγές όλων των συγκεντρωµένων εθνοτήτων, δεµένων µαζί, ̟ου

ζητούσαν την ̟λήρη ενότητα µεταξύ των χριστιανών, φανέρωναν ότι η διαίρεση αυτή δεν είναι

µόνο αµάρτηµα αλλά και έγκληµα ε̟ίσης. «Όµως σας λέω ότι το µεγαλύτερο έγκληµα είναι το να έχετε

διαφορετικές ηµεροµηνίες εορτασµού του Πάσχα.» Τι ωραία ̟ου θα είναι όταν όλοι µαζί θα φωνάξουµε


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

61

«Χριστός Ανέστη» µε µια φωνή την ίδια µέρα! Όλοι µας λέµε: «Γεννηθήτω το Θέληµά Σου ως εν

ουρανώ και ε̟ί γης…» Τότε λοι̟όν, τι εµ̟οδίζει τους αξιωµατούχους της Εκκλησίας α̟ό το να

κάνουν το Θέληµα του Θεού και να δηλώσουν τη συµφιλίωσή τους, αφού ήδη οι λαϊκοί και οι

ιερείς σε όλον τον κόσµο βιώνουν την ενότητα; Η ενότητα άρχισε χθες… Την είδαµε… τη

ζήσαµε… χαρήκαµε γι΄αυτήν και την θέλουµε µε την ίδια ε̟ιθυµία ̟ου την θέλει το Άγιο Πνεύµα.

Ο Ιησούς Χριστός µας ένωσε µε το Αίµα Του, ̟ώς λοι̟όν µ̟ορεί να α̟αρνηθεί κανείς αυτή την

ενότητα; «Αυτός είναι η ειρήνη µας, ̟ου ένωσε τα δυο µέρη και κατέρριψε το φραγµό, δηλαδή την έχθρα, και

κατάργησε δια της σαρκός Του το νόµο των εντολών.» (Εφ. 2,14-15) Πώς µ̟ορούµε να λέµε «όχι» στον

Θεό, αν µας θέλει ενωµένους; Μή̟ως ε̟ειδή σκλήρυναν οι καρδιές µας; Ξεχάσαµε τα λόγια του

Ποντίφικα ̟ου εί̟ε: «Τα στοιχεία ̟ου µας ενώνουν είναι ̟ολύ ̟ερισσότερα α̟ό εκείνα ̟ου µας χωρίζουν»

Θά̟ρε̟ε λοι̟όν τα στοιχεία αυτά να τα χρησιµο̟οιήσουµε για να εξοµαλύνουµε το δρόµο ̟ρος

την ̟λήρη ενότητα.

Οι χάρες ̟ου λάβαµε εκείνες τις ηµέρες στους Αγίους Τό̟ους ήταν αναρίθµητες. Ένας

ελληνορθόδοξος αρχιµανδρίτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, όταν άκουσε ότι ήµασταν εκεί,

µας κάλεσε και τους 450 στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου και στο όρος Θαβώρ µια άλλη µέρα,

για να ̟αραστούµε στις Λειτουργίες και να κοινωνήσουµε των ̟ροηγιασµένων δώρων, εφόσον το

ε̟ιθυµούσαµε και ̟ιστεύαµε στην Αγία Παρουσία του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία.

Πολλές φορές νιώσαµε χαρά βλέ̟οντας ορθοδόξους, λουθηρανούς, καθολικούς, αγγλικανούς,

βα̟τιστές κ.α. να ̟ροσεύχονται µαζί το ροδάριο, ο ένας κοντά στον άλλο και όχι ιδιαιτέρως,

αφού υ̟οτίθεται ότι είναι ̟ροσευχή των καθολικών. Αντίθετα, δεν κάναµε καµιά διαφορά. Το

ροδάριο µας ένωνε κι ακόµη ̟ειρσσότερο η λατρεία του Αγιωτάτου Μυστηρίου, ε̟ειδή

γονατιστοί ενώ̟ιον του Κυρίου νιώθαµε ότι ήµασταν ένα, ̟ραγµατικοί γιοι και κόρες του

Υψίστου, οδηγηµένοι α̟ό το Πνεύµα (Ρωµ.8,14). Σαν ̟αιδιά ̟ου ανήκουν στην ίδια οικογένεια,

µαζί, ̟λάι-̟λάι, ήµασταν ενωµένοι και όχι αντί̟αλοι, αφού δεν υ̟ήρχε ̟ια ανάµεσά µας το

̟νεύµα της διαφορο̟οίησης. Εκείνες τις στιγµές, συνειδητο̟οιήσαµε ότι δεν ζούσαµε κάτω α̟ό

την κυριαρχία του νόµου, αλλά µέσα στο χώρο της χάρης του Θεού (Ρωµ.6,14). Οι καρδιές µας

ήταν ενωµένες και ενώ̟ιον του Χριστού αισθανόµασταν αληθινά ενωµένοι στο ̟νεύµα και στην

αγά̟η του Θεού. Πράγµατι, εκείνες τις στιγµές είχαµε ένα νου και µια καρδιά ενωµένη µε την

Καρδιά του Χριστού. Αργότερα, όλοι οι κληρικοί εί̟αν ότι όταν ε̟ιστρέψουν ο καθένας στον

τό̟ο του, θα συνεχίσουν να ̟ροωθούν αυτή την ̟νευµατική ενότητα και ότι θα µαρτυρήσουν

στους αδελφούς τους αυτά ̟ου έζησαν και είδαν, ώστε κι αυτοί να χαρούν µε τον ένα Κύριο!

Αυτό ̟ου α̟οκοµίσαµε α̟ό το ̟ροσκύνηµα ενότητας στους Αγίους Τό̟ους ήταν ότι

αισθανθήκαµε ότι οι ̟ροσευχές ήταν ισχυρότερες α̟ό τις οµιλίες και τους διαλόγους, αφού δεν

είχαµε καλά-καλά ανοίξει το στόµα για να ̟ροσευχηθούµε µαζί και οι ̟ροσευχές µας είχαν

κιόλας εισακουστεί. Ακολουθώντας το ̟αράδειγµα του Ποντίφηκα, ̟ου τον Οκτώβριο του 1986

κάλεσε στην Ασίζη αντι̟ροσώ̟ους α̟ό όλες τις µεγάλες θρησκείες του κόσµου για να

̟ροσευχηθούν για την ειρήνη, ο ένας δί̟λα στον άλλο, θά̟ρε̟ε να ̟ροωθούµε κι άλλες

̟αρόµοιες συνάξεις και δια-θρησκευτικούς διαλόγους στο µέλλον.

Και τώρα, µετά α̟ό την εισαγωγή αυτή, θα ανα̟τύξω το ̟ρώτο µου θέµα σχετικά µε τη µετάνοια.

Ο Θεός µας καλεί σε βαθειά µετάνοια, καρ̟ό τα̟εινοφροσύνης,

̟ου µας οδηγεί στη συµφιλίωση και στην ενότητα

Εµείς οι λαϊκοί ̟ρέ̟ει να συνειδητο̟οιήσουµε ότι ζούµε σε συνεχή αµαρτία, την αµαρτία την

διαίρεσής µας. «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιµαχόµενες ̟αρατάξεις, ερηµώνεται. Κι όταν σε µια ̟όλη


62 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

ή µια οικογένεια ̟έσει διχασµός, θα διαλυθεί» (Ματθ.12;25). Ακόµη κι αν η διαίρεση αυτή δεν είναι

δικό µας έργο αλλά των ̟ρο̟ατόρων µας, εµείς την διατηρούµε ζωντανή όσο ̟αραµένουµε

διηρηµένοι. ∆εν µ̟ορούµε να λέµε ότι ο Θεός είναι ευχαριστηµένος όσο οι ̟οιµένες είναι ακόµη

χωρισµένοι. ∆εν µ̟ορούµε να µιλάµε για Ενότητα χωρίς να ̟εράσουµε µέσα α̟ό τη µετάνοια και

να βάλουµε σε εφαρµογή τις δύο σ̟ουδαιότερες εντολές του Θεού. Είναι σαν να χτίζουµε χωρίς

θεµέλια. Τα θεµέλια της ενότητας είναι η τα̟εινοφροσύνη και η θεϊκή αγά̟η και η µεταστροφή

των καρδιών µας. Πώς είναι δυνατό να ̟ιστεύουµε ότι η ενότητα είναι εφικτή αν δεν

µετανοήσουµε και δεν βιώσουµε στην ̟ληρότητά τους τις δυο σ̟ουδαιότερες εντολές ̟ου

βασίζονται στο νόµο της αγά̟ης; Οι σ̟όροι της ενότητας θα ̟έφτουν συνέχεια σε ξερή και άγονη

γη και δεν θα φυτρώνουν βλαστάρια σε τέτοιου είδους ξηρασία, ̟ου συµβολίζει τη σκληρότητα

των καρδιών µας. Πρέ̟ει να καθίσουµε και να αναρωτηθούµε: «Μή̟ως αναζητούµε την ενότητα

σύµφωνα µε το δικό µας ̟νεύµα και για τούτο ίσως είµαστε ακόµη χωρισµένοι, ή την αναζητούµε

ό̟ως την θέλει το Πνεύµα του Θεού, αλλά εµείς δεν συµφωνούµε µε αυτήν;»

Γι΄αυτό, µε φόβο Θεού, ε̟ειδή ξέρουµε ότι ο Θεός γνωρίζει την αλήθεια για τον καθένα µας, µια

ειλικρινής µετάνοια είναι το ̟ρώτο και µεγαλύτερο βήµα ̟ου α̟αιτείται και ̟ου θα µας φωτίσει

για να οδηγηθούµε στην ̟νευµατική ενότητα. Η αναγκαία αυτή µετάνοια είναι κολοσσιαία

δύναµη ̟ου θα µας µεταµορφώσει και θα είναι καρ̟οφόρα αυτή καθεαυτή. Ας είµαστε λοι̟όν

̟λούσιοι σε ̟τωχεία, ό̟ως ο ιερέας ̟ου γονάτισε κλαίγοντας και φιλώντας τα ̟όδια των αδελφών

του των άλλων εκκλησιών ζητώντας συγνώµη. Με τον ίδιο τρό̟ο ας µετανοήσουµε κι εµείς µε

τα̟είνωση.

Είναι ανάγκη να γκρεµίσουµε τα ̟αλιά τούβλα µέσα στην καρδιά µας, τούβλα µισαλλοδοξίας,

υ̟ερηφάνειας, ασυγχωρησίας, α̟ιστίας, διαίρεσης, έλλειψης αγά̟ης και να ανοικοδοµήσουµε

µέσα στην καρδιά µας την Εκκλησία του Χριστού α̟οδεχόµενοι ο ένας τον άλλον και

ε̟ιτρέ̟οντας στον Θεό να είναι ̟ερισσότερο κοντά µας για να µας φέρει την ειρήνη του. Πρέ̟ει

να γίνει µια κένωση ̟ου θα την ̟ροσφέρουµε στον Θεό α̟ό µια βαθύτερη µετάνοια, ώστε να

γεµίσουµε µε τον Θεό και έτσι να γίνουµε «̟ροσφορά ευ̟ρόσδεκτη α̟ό τον Θεό, αγιασµένη α̟ό το Άγιο

Πνεύµα». (Ρωµ.15,16) Είναι γνωστό ότι ο Θεός µάς ̟ροσφέρεται αδιάκο̟α για να διατηρήσει

ζωντανή την ψυχή µας, όµως µετά τη δική µας µετάνοια ο Θεός θα µας φανερωθεί µε δύναµη και

χάρη, ενώ συγχρόνως θα εκφράσει τους ̟όθους της καρδιάς Του δείχνοντάς µας ̟ώς να

χρησιµο̟οιήσουµε το κλειδί για την ενότητα. Η µετάνοια όχι µόνο θα µας οδηγήσει στη

µεταστροφή της καρδιάς αλλά και σε µια ̟λήρη µεταµόρφωση, ε̟ειδή η µετάνοια είναι η ̟ύλη ̟ου

οδηγεί τις ψυχές α̟ό το σκοτάδι στο φως. Μέχρι σήµερα ε̟οµένως, δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε ότι

βαδίζουµε στο φως αφού είµαστε ακόµη διηρηµένοι και διασ̟ασµένοι. Αν δεν βρισκόµαστε στο

φως, ̟ώς µ̟ορούµε να δούµε το Θείο Θέληµα για να ̟ροχωρήσουµε στην ενότητα και να

γνωρίσουµε τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο Εκείνος ε̟ιθυµεί να γίνει; Πώς να βρούµε το δρόµο µας και

̟ού βαδίζουµε αν είµαστε ακόµη στο σκοτάδι; Αν δεν βιαστούµε, θα σβήσει αυτή η µικρή φλόγα

̟ου τρεµοσβήνει µέσα µας. Πρέ̟ει να βιαστούµε και να ̟αραµερίσουµε όλες τις ̟ροκαταλήψεις

µας και να αντλήσουµε αντίθετα έλαιο α̟ό τα α̟οθέµατα της τα̟εινοφροσύνης και της αγά̟ης,

για να µετατρέψουµε τη µικρή φλόγα σε ζωντανή δάδα.

Για να γίνει αυτό, κάθε εκκλησία ̟ρέ̟ει να νεκρώσει το εγώ της και την ακαµψία της και τότε θα

λάµψει µέσα της η ̟αρουσία του Χριστού. Κάθε εκκλησία ̟ρέ̟ει να ̟εράσει µέσα α̟ό µια

αδιάκο̟η µεταµέλεια και να ̟ροσκολληθεί στον Χριστό και στην αγά̟η Του για την

ανθρω̟ότητα. Με αυτή την ̟ράξη τα̟είνωσης, τα λάθη των εκκλησιών, ̟αλιά και τωρινά θα

σβήσουν και θα ε̟ιτευχθεί η ενότητα. Μόλις χαµηλώσουµε τη φωνή µας θα αρχίσουµε να ακούµε

τη φωνή του Χριστού. Μόνο όταν χαµηλώσουµε το κεφάλι, θα ε̟ιτρέψουµε να φανεί το κεφάλι

του Χριστού και όχι το δικό µας, µόνο όταν θα σκύψουµε ολότελα θα µ̟ορεί ο Χριστός να µας

ανορθώσει για να δούµε τη δόξα Του. Λέει η Γραφή: «Τα̟εινωθείτε µ̟ροστά στον Κύριο κι εκείνος θα


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

63

σας ανεβάσει ψηλά» (Ιακ.4,10). Τότε και µόνο τότε θα αξιωθούµε να γνωρίσουµε το Θέληµα του

Θεού, ε̟ειδή θα δείξει τη δύναµή Του αφού µας εκµηδενίσει και η αγία ̟αρουσία Του θα χυθεί

σαν ̟οτάµι µέσα α̟ό την έρηµο της ψυχής µας, θερα̟εύοντάς µας. Και τότε, όταν α̟οκατασταθεί

η υγεία µας, η ψυχή µας δεν θα µας ε̟ιτρέψει να ξανα̟έσουµε και να α̟ορροφήσουµε το

δηλητήριο ̟ου α̟ορροφούσαµε µε τη θλιβερή διαίρεσή µας. Θα έχουµε µόνο µια ε̟ιθυµία και

αυτή θα είναι η δίψα για το καθαρό ζωογόνο νερό ̟ου δίνει ζωή. Ε̟ι̟λέον, αυτό το καθαρό

ζωογόνο νερό όχι µόνο θα µας θερα̟εύσει, αλλά και θα µας ̟ληµµυρίσει µε έλεος και αγά̟η.

Αφού λοι̟όν δώσουµε στο Άγιο Πνεύµα ελεύθερη είσοδο σ’ εµάς, θα µας κυριεύσει εύκολα και θα

µας ̟ληµµυρίσει µε το φως του, δίνοντάς µας µια ̟λήρη µεταµόρφωση, µετατρέ̟οντάς µας σε

̟αράδεισο.

Ο Κύριος µου ε̟έτρεψε κά̟οτε να ακούσω αυτά τα λόγια: «Αν ε̟ιτρέψετε στο Άγιο Πνεύµα Μου να

σας κυριεύσει, µ̟ορεί να µεταµορφώσει την ψυχή σας α̟ό έρηµο σε κή̟ο ό̟ου µ̟ορώ να ανα̟αυθώ. Το Άγιο

Πνεύµα Μου µ̟ορεί να µεταµορφώσει την ψυχή σας σε ̟αλάτι, ό̟ου θα είµαι Βασιλιάς και θα σας εξουσιάζω.

Το Άγιο Πνεύµα Μου µ̟ορεί να µεταµορφώσει την ψυχή σας σε ̟αράδεισο και µέσα στον ̟αράδεισο αυτό θα

Με δοξάσετε». Για να ε̟ιτευχθεί η ενότητα, ̟ρέ̟ει να υ̟οστούµε µια µεταµόρφωση, κι εφόσον δεν

έχουµε καταφέρει να µοιραζόµαστε το ίδιο Ποτήριο γύρω α̟ό µία Τρά̟εζα, αυτό δείχνει ότι αυτή

η µεταµόρφωση δεν έχει γίνει µέσα µας, αφού ζούµε ̟άντα διασ̟ασµένοι. Ας ̟εράσουµε λοι̟όν

µέσα α̟ό τη µετάνοια για να ε̟ιτρέψουµε στο Άγιο Πνεύµα να µας µεταµορφώσει. ∆ίχως αυτή τη

µεταµόρφωση, θα είµαστε ανίκανοι να εισδύσουµε στα βάθη του Θεού για να δούµε τον Θεό και

να τον κατανοήσουµε. Αυτή η ενατένιση της Θεότητας αναµφίβολα θα ̟ροσελκύσει τις καρδιές

µας στην ενότητα. Με την εµ̟ειρία της θείας ενατένισης, η ψυχή µας συγχρόνως θα

συνειδητο̟οιήσει ̟όσο Τον ̟ροσβάλαµε µε τη διαίρεσή µας. Θα είναι σαν µια ̟ράξη εξαγνισµού

ή σαν µια µερική κρίση, αλλά και η αρχή της νέας µας ζωής µε τον ένα και µοναδικό Χριστό.

Με τη µεταµόρφωση αυτή, θα ανακαλύψουµε ότι αν και βρισκόµαστε ̟άντα ανάµεσα στους

ανθρώ̟ους, ο νους µας θα βρίσκεται στον ουρανό. Αν και τα σώµατά µας θα κινούνται ανάµεσα

στους ανθρώ̟ους, η ψυχή και ο νους µας, αιχµαλωτισµένοι α̟ό το θείο Θέληµα, ̟ληµµυρισµένοι

α̟ό τη µεγαλο̟ρέ̟εια του θεϊκού φωτός, θα µοιάζουν µε ενός αγγέλου ̟ου βαδίζει στις αυλές του

̟αραδείσου µαζί µε τους αγίους και τους αγγέλους, ενωµένος ̟νευµατικά µε το Θείο. Και τότε, θα

εκ̟ληρωθεί η ̟ροσευχή του «Πάτερ ηµών», ε̟ειδή η Βασιλεία Του θα έχει έρθει και το Θέληµά Του

θα γίνεται στη γη ό̟ως γίνεται στον ουρανό. Στο εξής, οτιδή̟οτε ε̟ιχειρούµε θα είναι τέλειο και

άψογο, αφού θα είναι θεϊκό και σύµφωνο µε το νου του Θεού. Μάθαµε ότι ο νους µας δεν µ̟ορεί

̟οτέ µόνος του να ανέβει στον ουρανό, µόνο ο Θεός µ̟ορεί να τον ανυψώσει στον ουρανό και µε

µεγάλη χαρά να του α̟οκαλύψει τα µυστήριά Του. Αν είχαµε αντα̟οκριθεί στην ̟αράκληση του

Χριστού «να είµαστε ένα» ή αν είχαµε αντα̟οκριθεί στο κάλεσµά Του δείχνοντας υ̟ακοή, σήµερα

θα µοιραζόµασταν το ίδιο Ποτήριο γύρω α̟ό µία Τρά̟εζα και θα λέγαµε: «Βαδίζω µαζί µε τον Θεό

και βασιλεύω µαζί Του τώρα».

Η Εκκλησία χρειάζεται σταθερο̟οίηση και η µόνη ελ̟ίδα για τη σταθερο̟οίηση της Εκκλησίας

είναι η ενότητα. Ό̟ως έχουν τώρα τα ̟ράγµατα, η Εκκλησία χάνει τη λαµ̟ρότητά της εξαιτίας

της αδυναµίας της, σε σηµείο να µην µ̟ορεί να σταθεί όρθια και να ̟ροσελκύσει µόνη της το

έλαιο και το θερα̟ευτικό βάλσαµο α̟ό την Πηγή της Ζωής ̟ου είναι το Άγιο Πνεύµα. Α̟ό φόβο

µή̟ως χάσει τους θησαυρούς της αλλά κυρίως την ταυτότητά της, ιδίως η ορθόδοξη Εκκλησία µας,

όχι µόνο σφαλίζει τα ̟αράθυρά της αλλά βεβαιώνεται κιόλας ότι και οι ̟όρτες της είναι καλά

κλειδωµένες, χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι το εσωτερικό της έχει µαζέψει µούχλα. Α̟ό το φόβο

της, εµ̟οδίζει την εισροή της χάρης η ο̟οία µ̟ορεί να την οδηγήσει άφοβα στην ενότητα και τη

συµφιλίωση. Ό̟οιος ενεργεί α̟ό φόβο και βεβαιώνεται ότι τα ̟αράθυρα και οι ̟όρτες είναι

̟ροσεκτικά σφαλισµένες, συνήθως φοβάται ότι θα του ληστέψουν τα τιµαλφή του. Όµως δεν είναι

µόνο η ορθόδοξη Εκκλησία, και οι άλλες Εκκλησίες συµ̟εριφέρονται κατά τον ίδιο τρό̟ο. Γιατί


64 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

φοβούνται και α̟οµονώνονται έτσι; Γιατί µερικές σφαλίζουν ακόµη τις ̟όρτες τους; Ο Χριστός

δεν συµφιλίωσε τους εθνικούς και τους Ιουδαίους και δεν τους έβαλε να λατρεύουν µαζί ένα

Χριστό; Ο Χριστός δεν έσκισε στα δύο το ̟αρα̟έτασµα ̟ου χώριζε τον άνθρω̟ο α̟ό τον Θεό,

συµφιλιώνοντας το ̟λάσµα µε τον Πλάστη; Ο Χριστός δεν γκρέµισε τις ̟ύλες του Άδη κι

ελευθέρωσε τα ̟νεύµατα; Τι µ̟ορούσε λοι̟όν να κάνει ̟ερισσότερο ο Χριστός και δεν το έκανε;

Γιατί λοι̟όν οι εκκλησίες µέχρι σήµερα οχυρώνονται και υψώνουν τείχη για να διατηρήσουν

ζωντανή αυτή τη διαίρεση; Αν µονάχα ̟αραµέριζαν τους φόβους τους, την ακαµψία και την

καχυ̟οψία τους, δεν θα µιλούσαµε σήµερα για ενότητα ε̟ειδή θα τελούσαµε ήδη τη Θεία

Ευχαριστία γύρω α̟ό ένα βωµό.

Αν οι εκκλησίες καταφέρουν να ξε̟εράσουν τα αρνητικά εµ̟όδια ̟ου τις χωρίζουν, εµ̟όδια ̟ου

σύµφωνα µε τις Γραφές είναι αντίθετα ̟ρος την ενότητα της ̟ίστεως, της αγά̟ης και της λατρείας

ανάµεσά µας, ο Χριστός θα τηρήσει την υ̟όσχεσή του να χαρίσει έναν καιρό χάριτος σε ολόκληρο

τον κόσµο. Η Ειρήνη αυτή θα ̟ροσελκύσει την κάθε ύ̟αρξη στο µυστικό Σώµα του Χριστού,

κάνοντας να εκ̟ληρωθούν τα λόγια ̟ου µας έδωσε ̟ροσευχόµενος στον Πατέρα: «ώστε να είναι

όλοι ένα, ό̟ως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωµένος µ΄ εµένα κι εγώ µ΄ εσένα κι έτσι ο κόσµος να ̟ιστεύει ότι Με

έστειλες εσύ» (Ιωαν. 17,21). Αυτή η ικεσία του Χριστού ̟ρος τον Πατέρα να είµαστε τόσο ενωµένοι,

τόνιζε ξεκάθαρα ότι ολόκληρη η δηµιουργία θα ε̟ηρεαστεί καταλήγοντας σε µια ̟νευµατική

ενότητα και όχι σε µια υ̟ογεγραµµένη συµφωνία. Όµως, µια τέτοια ενότητα ̟ου θα ε̟ηρεάσει

ολόκληρη τη δηµιουργία, δεν µ̟ορεί να γίνει χωρίς το Πνεύµα του Θεού ̟ου θα χαρίσει τη

δύναµή του στην ανθρω̟ότητα. Το Άγιο Πνεύµα λοι̟όν ̟ρέ̟ει να αναδείξει νέους α̟οστόλους

για να ̟άνε να κηρύξουν στον κόσµο και να ̟ροσελκύσουν την ̟ίστη όλου του κόσµου στον

Χριστό. Λαµβάνοντας υ̟όψη τη διαίρεσή µας ̟ου ̟αραµένει, θα έλεγα ότι η Εκκλησία έδειξε

αδυναµία σε αυτή την εκτίµηση.

Ωστόσο, ̟αρά την αθλιότητά µας, το Άγιο Πνεύµα της χάριτος δεν θα εµ̟οδιστεί α̟ό τα

ανθρώ̟ινα λάθη µας, τις φιλοδοξίες µας και την ανικανότητά µας να χαµηλώσουµε το εγώ µας

και να συµφιλιωθούµε ώστε να φτάσουµε στην ενότητα. Η αγά̟η του Χριστού για την

ανθρω̟ότητα τον ωθεί στις µέρες µας να σκύψει α̟ό τα ύψη για να µας φτάσει και να καλύψει µε

το τίµιο Αίµα Του αυτές τις ατέλειες. Το Άγιο Πνεύµα γνωρίζει τις αδυναµίες και τα λάθη µας,

γι΄αυτό δεν µ̟ορεί να ̟ει κανείς ότι το Άγιο Πνεύµα έ̟αψε να σκορ̟ίζει τις χάρες Του. Είναι

έξω και κάνει θόρυβο, ώστε στο τέλος και οι κουφοί ̟ου αµ̟αρώθηκαν θα το ακούσουν και θα

ανοίξουν τελικά την ̟όρτα της καρδιάς τους κι αυτοί ̟ου ήταν νεκροί θα ε̟ανέλθουν στη ζωή.

Α̟ό κει ̟ου είχαν ̟άψει να υ̟άρχουν, θα ε̟ανέλθουν στην ύ̟αρξη.

‘Ενα α̟ό τα χαρίσµατα ̟ου µας δίνει το Άγιο Πνεύµα στους καιρούς µας είναι οι νέοι α̟όστολοι

̟ου τους ετοίµασε ο Θεός για να αναβλύζουν α̟ό το στόµα τους σαν ηχώ τα θεία λόγια. Αν όµως

δεν µ̟ορεί εύκολα να αγγιχτεί ο νους και η καρδιά µας και να τα ακούσει είναι ίσως γιατί

̟αραγίναµε τεχνοκράτες και δυστυχώς ̟ολύ ορθολογιστές. Μέσα σε αυτό το τεχνοκρατικό

̟εριβάλλον, το έλεος του Χριστού αµαυρώνεται καθώς και η α̟λότητα µιας ̟νευµατικής εν Θεώ

ζωής. Γι΄αυτό λοι̟όν, είναι σηµαντικό η ορθόδοξη Εκκλησία ειδικά αλλά και οι άλλες εκκλησίες

να ε̟ιτρέψουν στο Άγιο Πνεύµα να τους εµφυσήσει µια αναστάσιµη ̟νοή. Με αυτή την

ανάσταση, θα σταθούν όρθιες και θα αντιληφθούν ότι ο ευαγγελισµός είναι αναγκαίος για να

συµφιλιωθεί ο κόσµος ̟ου έχει τόσο α̟οξενωθεί α̟ό τον Θεό.Το να κάνουµε ευαγγελισµό σε µια

α̟οχριστιανο̟οιηµένη κοινωνία είναι ε̟ίσης ένας τρό̟ος να ε̟ιτρέψουµε σε ανθρώ̟ους κάθε

φυλής και ̟ίστης να ε̟ιστρέψουν στον Θεό και να αρχίσουν να αναζητούν το Θείο Πρόσω̟ο.

Κάθε ύ̟αρξη ̟άνω στη γη θα µ̟ορούσε να ωφεληθεί και, αφού ̟αραδοθεί στον Θεό, το Άγιο

Πνεύµα θα κάνει τα υ̟όλοι̟α και θα ξεριζώσει κάθε εµ̟όδιο ̟ου φράζει το δρόµο για µια ̟λήρη

̟νευµατική ενότητα.


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

65

Ο Θεός µας ζητάει µια αλλαγή εκ των έσω. Θα υ̟άρξουν ̟ιθανόν µερικοί ̟ου θα ̟ουν: «Μα

̟άντα φυλάξαµε το νόµο της Εκκλησίας και υ̟ακούσαµε σ΄αυτόν…». ∆εν αρκεί να φυλάµε το

νόµο της Εκκλησίας και να τον τηρούµε. Η ακαµψία µας µας καταδικάζει. Πολλές φορές µιλάµε

για το νόµο αλλά δεν τον κουβαλάµε µέσα στην καρδιά µας. Η καρδιά του νόµου είναι η αγά̟η

αλλά τις ̟ερισσότερες φορές, ζούµε το γράµµα του νόµου και ̟αραλεί̟ουµε να ζήσουµε την

καρδιά του νόµου. Παραµελούµε συχνά τα βαρύτερα του νόµου ̟ου είναι η αγά̟η, η ευσ̟λαχνία

και η καλή ̟ίστη.

Θα ̟ρέ̟ει να είµαστε ̟ρόθυµοι να ̟ροσευχόµαστε ̟ερισσότερο µαζί, γιατί οι ̟ροσευχές

ακούγονται και εισακούγονται ενώ οι διάλογοι είναι µόνο λόγια και διατυ̟ώσεις. Αυτό δεν

σηµαίνει ότι θα ̟ρέ̟ει να α̟οκλείσουµε τις διασκέψεις και τις συζητήσεις, ό̟ως ανέφερα

̟ροηγουµένως, µε κανένα τρό̟ο. Αλλά τι είναι σηµαντικότερο για µας, το γράµµα ή το Πνεύµα;

Αν ̟ούµε το γράµµα, τότε θα εργαστούµε σαν διαχειριστές ενώ έχουµε να κάνουµε µε υ̟οθέσεις

του Θεού και δεν ̟ρόκειται να δικαιωθούµε ούτε θα ε̟ιτύχουµε τί̟οτε, γιατί θα είναι σαν να λέµε

στο Πνεύµα «δεν είµαι ̟ια ̟αιδί και µ̟ορώ να ̟ερ̟ατήσω µόνος µου». Έτσι, λοι̟όν το γράµµα

θα σκοτώσει το Πνεύµα και θα γίνουµε αληθινά διαχειριστές, ανακατεύοντας µόνο χαρτιά και

αφήνοντας κάθε συνάντηση µε άδεια καρδιά.

Τι είναι λοι̟όν σηµαντικότερο, ο νόµος ή το Πνεύµα; Αν ̟ούµε ο νόµος, τότε θα έχουµε ήδη

κρίνει τον ̟αρακαθήµενο αδερφό µας ̟ου ανήκει στην άλλη εκκλησία ενώ συγχρόνως ο άλλος

µάς έχει ήδη κρίνει και θα ακούει ο καθένας µας α̟ό τον άλλο: «Εµείς κατέχουµε την ̟λήρη

αλήθεια και εµείς είµαστε οι σωστοί.» Και ̟άλι θα τεµαχίσουµε τον Χριστό και ̟άλι δεν θα

ε̟ιτύχουµε τί̟οτε. Αν αρχίσουµε µε τη δογµατική διδασκαλία και το ̟εριεχόµενό της, τότε ισως

καταλήξουµε και ̟άλι ακόµη ̟ερισσότερο διηρηµένοι και διασ̟ασµένοι, χωρίς ̟οτέ να φτάνουµε

στην ουσία. ∆εν εννοώ µε αυτό ότι θα ̟ρέ̟ει να ̟αραβιάσουµε τη δογµατική διδασκαλία, αφού η

διδασκαλία είναι η ύ̟αρξη ακριβώς της Εκκλησίας. Αν όµως ε̟ιτρέψουµε στο Άγιο Πνεύµα να

µας καθοδηγήσει κατ’ εξαίρεσιν αντί να καθοδηγούµε εµείς το Άγιο Πνεύµα, τότε το Άγιο Πνεύµα

θα ζωντανέψει το γράµµα και το νόµο και θα µας δείξει την αληθινή διδασκαλία, ότι ο Ιησούς

Χριστός είναι η µόνη δραστήρια αρχή µέσα µας, ̟άρα τις διαφορές µας στη δογµατική ορολογία.

Γι΄αυτή την ̟ράξη αγά̟ης, χρειαζόµαστε έντονη ̟τωχεία ̟νεύµατος κι ένα ξεχείλισµα

γενναιοδωρίας. Ας αρχίσουν λοι̟όν οι δογµατικοί µας διάλογοι µε το Άγιο Πνεύµα. Ας µας

οδηγήσει Εκείνο α̟ό το χέρι για να µας δείξει στην καρδιά ότι η ουσία της διδασκαλίας θα ̟ρέ̟ει

να βασίζεται στην αγά̟η, στη θυσία, στη λύτρωση και στην ̟λήρη α̟άθεια.

Το αµάρτηµα της διαίρεσης

Η µισαλλοδοξία και η υ̟ερηφάνεια είναι οι αιτίες ̟ου είµαστε διηρηµένοι και

κατακερµατισµένοι. Α̟οδιώξαµε το διακριτικό σηµείο της ̟ίστης ̟ου είναι η θεϊκή αγά̟η, ό̟ως

εί̟ε ο Χριστός σχετικά µε την αρετή της αγά̟ης: «Έτσι θα µάθουν όλοι ότι είστε µαθητές Μου, αν

αγα̟άτε ο ένας τον άλλον». Ωστόσο, η αγά̟η του Χριστού Τον ωθεί να δείχνει ά̟ειρο έλεος α̟έναντι

στη διαίρεσή µας, τη διαίρεση αυτή ̟ου ̟ροκαλεί την ξηρασία και τη σκληροκαρδία ̟ου

ερηµώνει την εκκλησία και ε̟ιφέρει γενική α̟οστασία στο Χριστιανικό κόσµο. Ο τωρινός κόσµος,

στην κατάσταση αυτή της α̟οστασίας, δεν έχει θέση για τον Θεό αφού οι άνθρω̟οι

διακατέχονται α̟ό ένα είδος αυτο̟ραγµάτωσης. Ο κόσµος σήµερα αρνείται να α̟οδώσει την

̟ρέ̟ουσα δόξα στον Θεό και ζούµε σε µια ε̟οχή ̟ου κάθε τι καλό µετατρέ̟εται σε κακό. Οι

χριστιανοί, εξαιτίας της διαίρεσής µας, συνεχώς α̟οχριστιανο̟οιούνται ή ̟έφτουν σε ̟λάνες.

Παρατηρείστε γύρω σας, µια µερίδα της Εκκλησίας έχει τυφλωθεί εξαιτίας του ορθολογιστικού

τους ̟νεύµατος. Όσο καταφεύγουν στο δικό τους ̟νεύµα, θα συνεχίζουν να βαδίζουν στο

σκοτάδι. Θα συνεχίζουν να κηρύττουν τους δικούς τους νόµους στη θέση του Θεϊκού νόµου. Θα


66 THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

̟ροσ̟αθούν να ανταλλάξουν την Παράδοση της Εκκλησίας µε ανθρώ̟ινες αναλογίες και ̟εριττά

στολίδια, χωρίς την Αλήθεια ̟ου βρίσκεται στον Χριστό. Πρέ̟ει να ̟ροσευχόµαστε για τους

Χριστιανούς εκείνους ̟ου µε ευκολία υ̟ονοµεύουν τη Θεότητα του Χριστού, α̟ογυµνώνοντας

την Εκκλησία όχι µόνο α̟ό τις εικόνες, τα αγάλµατα και τα ̟ολύτιµα σκεύη Της, αλλά και α̟ό

την αληθινή ̟αρουσία του Χριστού µεσα στη Θεία Ευχαριστία. Αφού διακηρύττουν τον Χριστό

Βασιλιά και ένδοξο, βεβαιώνοντας την ισχύ Του, διαλαλώντας τη φοβερή Του δύναµη,

δοξολογώντας Τον, αναγνωρίζοντας την ̟αντοδυναµία Του και τα θαυµάσιά Του, θα ̟ρέ̟ει να

τους ρωτήσουµε γιατί ο Χριστός γίνεται γι΄αυτούς λίθος ̟ροσκόµµατος όταν είναι να

̟ροσµετρηθεί το µεγαλείο της Θεότητάς Του στην Παρουσία Του στη Θεία Ευχαριστία; Αν δεν

αντικρίσουν τη Θεότητά Του µε τα µάτια του ̟νεύµατος, θα συνεχίσουν να µοιάζουν µε

µισοκοιµισµένο άνθρω̟ο ̟ου ̟οτέ δεν καταλαβαίνει αυτά ̟ου του λένε.

Ο Κύριος µου ε̟έτρεψε να ακούσω α̟ό Εκείνον αυτά τα λόγια: «Εγώ είµαι ο Μέγας Αρχιερέας σε όλο

µου τον Οίκο, αυτόν τον οίκο ̟ου οι άνθρω̟οι έχουν διαιρέσει άσ̟λαχνα, α̟ό έλλειψη αγά̟ης. Θα ̟ρέ̟ει

λοι̟όν να συνεχίσω να βλέ̟ω τον Οίκο Μου διηρηµένο και σε τέτοια ανταρσία και να µην ε̟εµβαίνω; ‘Όλο

και λιγότερη σηµασία α̟οδίδεται στη Θεία Μου Ευχαριστία. Ας µάθουν όλες οι φυλές ότι η σάρκα και το αίµα

Μου ̟ροέρχονται α̟ό τη Μητέρα Μου. Το Σώµα Μου ̟ροέρχεται α̟ό την Παναγία Παρθένο, α̟ό αγνό

αίµα…»

Η υ̟οκρισία και η ̟ροσ̟οιητή λατρεία ̟οτέ δεν εξα̟άτησαν τον Χριστό, ό̟οτε όµως υιοθετήσαµε

την αµοιβαία αγά̟η ̟ου οδηγεί στην ειρήνη και την αλληλοκατανόηση, χαιρόταν το Πνεύµα

Του. Πώς λοι̟όν να ̟εριµένουµε σήµερα το Πνεύµα του να χαίρεται όταν κάθε Πάσχα ̟ου

̟ερνάει, οι ηµεροµηνίες του Πάσχα δεν ενο̟οιούνται και συνεχίζουν να µην είναι ε̟ίσηµα

ενο̟οιηµένες, εκτός κι αν συµ̟έσουν κατα τύχη; Πώς µ̟ορεί να χαίρεται το Πνεύµα Του όταν τα

µέλη του Μυστικού Σώµατός Του είναι ακόµη σκορ̟ισµένα ό̟ως τα ξερά κόκκαλα στο όραµα του

Ιεζεκιήλ; Ε̟αναστατούµε µε θρασύτητα ενάντια στο Θεό και σε όλες τις ε̟ουράνιες δυνάµεις.

Παραβαίνουµε άφοβα ενώ̟ιον του θρόνου Του το νόµο Του της αγά̟ης. Η Αγία Γραφή λέει:

«Ό̟οιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αµαρτάνει.» (Ιακ.4,17) Η Αγία Γραφή δεν ψεύδεται και

δεν µ̟ορούµε να την α̟ορρίψουµε.

Ε̟ι̟λέον, ̟ώς ̟εριµένουµε η Εκκλησία να είναι αξιό̟ιση στα µάτια του υ̟όλοι̟ου κόσµου όταν

διακηρύττει την ειρήνη, την αγά̟η, την ενότητα, την αδελφοσύνη και τη συµφιλίωση σε χώρες

̟ου σφαγιάζουν τους ̟ολίτες τους και όταν εµείς την ίδια στιγµή, ανάµεσά µας, σφαγιάζουµε το

Σώµα του Χριστού εκτοξεύοντας κάθε τόσο δηλητηριασµένα βέλη ο ένας εναντίον του άλλου;

Εµείς, η βασιλική οικογένεια του Χριστού, έχουµε ανταλλάξει τη δόξα µας µε τη ντρο̟ή. Ο Θεός

µας καλεί όλους και µας ̟ροσκαλεί να είµαστε ένα «ώστε ο κόσµος να ̟ιστέψει.» (Ιω. 17,21). Έτσι

λοι̟όν, µόνο όταν θερα̟ευθεί η Εκκλησία µε την ενότητα και ανακτήσει την ισχύ της, θα µ̟ορεί

να συµφιλιώσει τον κόσµο µε τον Θεό. Συγχρόνως µε την σταθερο̟οίηση αυτή, θα µ̟ορεί να

ανατρέψει όλες τις ζοφερές δυνάµεις ̟ου σκοτείνιαζαν τον κόσµο και την κυριαρχία του ̟ονηρού

̟ου µας κρατάει σκορ̟ισµένους.

Ο ρόλος του Αγίου Πνεύµατος στην καθοδήγησή µας

για µια ̟νευµατική ενότητα

Το Άγιο Πνεύµα της Χάριτος µόνο µ̟ορεί να κάνει την Εκκλησία να ̟ροοδεύσει γρήγορα ̟ρος

την ενότητα κα να µας κάνει να υ̟ερβούµε τους φόβους µας για να ̟ροχωρήσουµε. Το Άγιο

Πνεύµα είναι εδώ για να κάψει στη ρίζα όλα εκείνα ̟ου µας κρατούν χωρισµένους και

καθυστερούν την ενότητα. Ο ̟ονηρός το ξέρει βέβαια αυτό και συνεχώς υψώνει εµ̟όδια εκεί ̟ου

δεν θα έ̟ρε̟ε κανονικά να υ̟άρχουν, ̟αρεµ̟οδίζοντας την ενότητα. Για το λόγο αυτό, νοµίζω


THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

67

ότι είναι ̟ολύ σηµαντικό να υ̟οταχθούµε στο Άγιο Πνεύµα και να δώσουµε µεγαλύτερη

̟ροσοχή στα χαρίσµατα ̟ου Εκείνο δίνει στην Εκκλησία. Θα ̟ρέ̟ει να ̟άψουµε να σβύνουµε τη

φωτιά του Αγίου Πνεύµατος ̟ου µ̟ορεί να λαµ̟ρύνει το εσωτερικό της εκκλησίας. Ε̟οµένως,

είναι σηµαντικό να αφεθούµε να καθοδηγηθούµε α̟ό την χάρη και όχι α̟ό τον φόβο. Ας

αφήσουµε το Άγιο Πνεύµα να είναι σαν Παρουσία µέσα στην Εκκλησία.

Το Σώµα του Χριστού, η Εκκλησία ό̟ως ξέρουµε, συνεχώς αυξάνεται µε τη δύναµη του Αγίου

Πνεύµατος και θα συνεχίσει να αυξάνεται ως την έσχατη Ηµέρα, ε̟ειδή ο Χριστός είναι ο βράχος,

ο οικοδόµος της Εκκλησίας καθώς και ο Ποιµένας του λαού Του. Ο Χριστός είναι ο ανώτατος

Αρχιερέας ε̟άνω σε όλο Του τον οίκο, αυτόν τον οίκο ̟ου οι άνθρω̟οι άσ̟λαχνα διαίρεσαν, α̟ό

έλλειψη αγά̟ης. Το κάλλος και η δόξα και ο καρ̟ός ̟ου κά̟οτε έδινε στην αρχή της ύ̟αρξής

του, έχει τώρα ̟έσει κάτω σαν σά̟ιος καρ̟ός. Αν αυτό δεν είναι αλήθεια, ̟ού είναι εκείνη η

Α̟οστολική Εκκλησία µε την ̟ροθυµία της να δώσει µαρτυρία για τον Χριστό, να θυσιαστεί ̟άνω

στο βωµό των µαρτύρων, να τα̟εινωθεί στο στίβο της ντρο̟ής και του ̟όνου, ̟αρά να α̟αρνηθεί

τον Χριστό; Πού είναι εκείνος ο α̟οστολικός ζήλος για την ̟ίστη και ο διακαής ̟όθος για

̟αγκόσµια διάδοση του Ευαγγελίου; Ω Χριστέ, ωσ̟ότε θα ̟ρέ̟ει το Τίµιο Σώµα Σου να

καρφώνεται, να λογχίζεται και να κοµµατιάζεται µέχρι να συνειδητο̟οιήσουµε ότι ίσως

διαιρέσαµε το Σώµα σου, σαν εργαλεία του ίδιου του «διχαστή»; Το κάναµε αυτό άθελά µας.

Βοήθησέ µας να βρούµε και να διατηρήσουµε αυτό το τόσο ιερό υ̟όλοι̟ο ̟ου ονοµάζεται

Εκκλησία Σου. Βοήθησέ µας να το συγκεντρώσουµε ̟άλι. Μια εκκλησιαστική ενότητα

α̟οφασισµένη να φέρει τη ∆εύτερη Έλευσή Σου σαν α̟οκάλυψη σε όλο τον κόσµο.

Παρότι γνωρίζουµε ότι υ̟άρχει οντολογική άβυσσος ανάµεσα στο Άγιο Πνεύµα και σε εµάς, το

Άγιο Πνεύµα µ̟ορεί να την αφαιρέσει και να µας ̟λησιάσει, για να µας δείξει ότι ο αληθινός

Χριστιανός είναι εκείνος ̟ου είναι εσωτερικά Χριστιανός και η αληθινή ̟νευµατική ενότητα είναι

και θα είναι µέσα στην καρδιά. Η ενότητα δεν θα είναι µε το γράµµα, αλλά µε το Πνεύµα.

Πράγµατι, άσχετα α̟ό το ̟όσα ̟εριµένουµε α̟ο την Εκκλησία, άσχετα α̟ό το ̟ώς βλέ̟ουµε τις

α̟οτυχίες της αλλά και τους θριάµβους της, άσχετα α̟ό τον Σταυρό της ενότητας ̟ου

φορτώνουµε στους ώµους της, τελικά γνωρίζουµε εκ ̟είρας ότι αυτόν τον Σταυρό θα τον

σηκώσουν όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Αν ̟ρέ̟ει να α̟οφασίσουµε τώρα για την ενότητα, θα

̟ρέ̟ει να ανοίξουµε την καρδιά µας και να δεχθούµε αυτές τις ψυχές ̟ου είναι ̟ροικισµένες α̟ό

το Άγιο Πνεύµα. Όταν τελικά εµ̟ιστευθούµε τους ̟τωχούς τω ̟νεύµατι ̟ου είναι ̟ρόθυµοι να

µεταφέρουν στους ώµους τους τον Σταυρό της ενότητας, τότε θα έχουµε έναν τελείως ελεύθερο

αγρό ό̟ου θα µ̟ορούµε να αρχίσουµε να σ̟έρνουµε τους σ̟όρους µιας αληθινής Χριστιανικής

ενότητας ̟ου θα µεταστρέψει τον κόσµο και θα τον ευωδιάσει. Οι εκκλησίες θα ̟ρέ̟ει να

ε̟ιτρέψουν στο Άγιο Πνεύµα, την εσωτερική ̟ηγή της Χριστιανικής ενότητας, να τις ανακαινίσει

και να τις ευωδιάσει ̟ρώτα εκείνες και ύστερα µε τη σειρά τους, θα ευωδιάσουν το ένα έθνος µετά

το άλλο, και θα τα ενο̟οιήσουν µέσα στην Αλήθεια, µυρώνοντας έτσι το Μυστικό Σώµα του

Χριστού. Οι Εκκλησίες λοι̟όν, ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία µας, θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσέχουν να µη

σβύνουν το Πνεύµα και να µην καταδιώκουν τα διάφορα χαρίσµατα ̟ου µοιράζει για το όφελος

της Εκκλησίας, να ε̟ιτρέψουν αντίθετα στη φλόγα Του να καθαρίσει και να ζωογονήσει το

εσωτερικό της Εκκλησίας, για να µ̟ορεί να ̟ροχωρήσει σε µια ̟νευµατική ενότητα.

Το Άγιο Πνεύµα ε̟ίσης καλεί τη Νύφη Του στην ενότητα και λέει:

«Προσευχήσου Εγώ, η α̟όλυτη ̟ληρότητα του Θεού, η έκφραση του ̟νεύµατός σας, το φως των µατιών σας,

να κατέβω ανάµεσά σας για να δείξω στον κόσµο ̟όσο λανθασµένος ήταν. Να δείξω στις εκκλησίες την

ανοµία της διαίρεσής τους και ̟ως, αν και δηλώνουν καθηµερινά ότι υ̟άρχει ένας Κύριος, µια ̟ίστη, ένα


68

THIRD SYMPOSIUM ON ECUMENISM AT FARFA

βά̟τισµα και ένας Θεός και Πατέρας όλων, υ̟εράνω όλων, διαµέσου όλων και µέσα σε όλους, δέν έχουν

ε̟ιείκεια η µία για την άλλη. Εµείς 2 δεν µ̟ορούµε να ̟ούµε: «έκανες το ̟αν για να διατηρήσεις την ενότητα

̟ου σου ̟ρόσφερα στην αρχή, όταν ήσουν ακόµη ̟αιδί και µέσα στους κόλ̟ους Μου.» Σήµερα λες: «∆εν

είµαι ̟ια ̟αιδί και µ̟ορώ να ̟ερ̟ατήσω µόνη µου.» Κι α̟ό τότε, άφησες την αγκαλιά Μου και συνήθισες το

βήµα σου να ακολουθεί το δικό σου δρόµο.... Ω, ̟αιδί του Πατέρα! Καρ̟έ του Υιού! Πόλη και Νύφη Μου! Η

ευωδία σου σε εγκατέλειψε.... Θα βρω άραγε σε σένα ε̟ιζώντες όταν θα κατέβω µε ̟λήρη ισχύ;» (9.11.94

Αληθινή εν Θεώ Ζωή)

Νοµίζω ε̟ίσης ότι έφτασε η ώρα να ̟άψουµε να ̟ροκαλούµε για τον Κύριό µας νέες Γεσθηµανές.

Αντίθετα, ας βάλουµε στεφάνια αγά̟ης στο Κεφάλι του Κυρίου. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η

ενότητα θα έρθει µόνο όταν όλοι µας θα αρχίσουµε ̟ραγµατικά να αγα̟άµε τον Ιησού Χριστό.

2. Η Αγία Τριάδα


ΟΜΙΛΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ


BISHOP'S ADDRESS - LETTERS FROM CLERGY

71

Η ̟ρόσφατη ανακοίνωση του Ε̟ισκό̟ου Anil για το ̟ροσκύνηµα του

2007, στις 7 Εκκλησίες της Α̟οκάλυψης στην Τουρκία και στην Πάτµο:

Το Προσκύνηµα της ΑεΘΖ στην Τουρκία και την Ελλάδα ήταν µία θαυµάσια

εµ̟ειρία, ̟νευµατική και οικουµενική, ό̟ως και το ̟ροηγούµενο, ̟ριν α̟ό

δύο χρόνια. Ο Μακαριότατος Aρχιε̟ίσκο̟ος Βικέντιος κι εγώ

ευχαριστηθήκαµε κάθε του στιγµή. Σας ευχαριστούµε για την

̟ρόσκληση, για την τέλεια οργάνωση, καθώς και για την τιµή ̟ου

ε̟ιφυλάξατε στους ε̟ισκό̟ους! ∆εν έχουµε λόγια να σας

ευχαριστήσουµε ό̟ως ̟ρέ̟ει, γι’ αυτό το µεγάλο ̟ρονόµιο. ∆ιαβιβάστε

σας ̟αρακαλούµε τις εγκάρδιες ευχαριστίες µας στη Βασούλα και σε

όλη την οργανωτική ε̟ιτρο̟ή. Ας ̟ροσευχηθούµε για την ̟νευµατική

ανανέωση του κόσµου και για την ενότητα της Εκκλησίας. Η ο̟οία θα

συµβεί µόνον όταν ο κόσµος α̟οδεχθεί ΑΛΗΘΙΝΑ το σωτήριο µήνυµα

του Χριστού. Ας ̟ροσευχηθούµε ̟ολύ, ιδιαίτερα γι’ αυτό. Είθε η ΑεΘΖ

να είναι το εκλεγµένο α̟ό το Θεό όργανο ̟ου θα καλέσει την Εκκλησία

και τον κόσµο σε µετάνοια και νέα ζωή.

Με αγά̟η, ̟ροσευχές και κάθε καλή ευχή εν Κυρίω,

† Anil Couto

Η Βασούλα µίλησε στο σχολικό συγκρότηµα του St. Columbas στο Νέο

∆ελχί το 2006. Όταν τελείωσε, ο Αρχιε̟ίσκο̟ος Concessao, ο ο̟οίος

̟αρευρισκόταν στην οµιλία, µίλησε ε̟ίσης. Το ̟αρακάτω είναι ένα

α̟όσ̟ασµα α̟ό τα σχόλιά του:

Αρχιε̟ίσκο̟ος Vincent Concessao, Αρχιε̟ίσκο̟ος Νέου ∆ελχί

Όλα όσα ακούσαµε είναι ό,τι είναι γραµµένο στη Βίβλο, αλλά µε έναν ̟ολύ

̟ροσω̟ικό τρό̟ο, και δείχνουν ότι ο Κύριος συνεχίζει να µιλάει. Ο τρό̟ος

Του είναι θαυµαστός – είναι Θεός εκ̟λήξεων και δεν ξέρουµε ̟οιον θα

χρησιµο̟οιήσει για να µεταδώσει τα µηνύµατά Του. Υ̟ήρχε ε̟οχή ̟ου

η Βασούλα δεν ασχολιόταν µε τη θρησκεία – η Εκκλησία δε σήµαινε

τί̟οτα γι’ αυτήν. Αυτό είναι µια τροµερή ̟ηγή ελ̟ίδας για όλους µας.

Ο Κύριος φροντίζει για µας και µας συνοδεύει στο ταξίδι της ζωής µας

εδώ στη γη. Η Βασούλα τόνισε τη θέση της αγά̟ης στη ζωή µας και την

ε̟ιθυµία του Κυρίου να είµαστε όλοι ενωµένοι, και το να είµαστε

διαιρεµένοι είναι α̟ό µόνο του µια κατάσταση αµαρτίας. Σε λίγες

µέρες θα γιορτάσουµε την οκτάβα της Χριστιανικής Ενότητας. Το θέµα

της είναι «Ό̟ου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωµένοι στο όνοµά Μου, εκεί

είµαι Εγώ ανάµεσά τους». Η σύναξη έχει αρχίσει. Κά̟οτε ήµασταν εχθροί

µεταξύ µας. Έχουµε ̟ολύ δρόµο ακόµα διότι ο Ιησούς ̟ροσευχήθηκε «Είθε να

γίνουν ένα» – αυτή είναι η ενότητα ̟ου ο Πατέρας θέλει µεταξύ µας και, ό̟ως εί̟ε η Βασούλα,

«Αυτή η ενότητα της ειρήνης δε συνε̟άγεται ̟ερισσότερα έξοδα» – εκείνη κατάφερε να έρθει µε

ένα εισιτήριο!! Αυτό είναι το είδος της ενότητας ̟ου ο Κύριος ε̟ιθυµεί, και σας ̟αρακαλώ όλους

να ̟ροσευχηθείτε για τη χριστιανική ενότητα. ∆εν ξέρουµε µε ̟οιον τρό̟ο ο Κύριος θέλει να

ενωθούµε αλλά ο σκο̟ός είναι ξεκάθαρος – Εκείνος ε̟ιθυµεί µία Εκκλησία, έναν Ποιµένα.

Βασούλα, σ’ ευχαριστούµε. Ο Θεός να ευλογεί εσένα και τη διακονία σου.


72

BISHOP'S ADDRESS - LETTERS FROM CLERGY

Η Αληθινή εν Θεώ Ζωή

Άρθρο του Ε̟ισκό̟ου Anil Couto, το ο̟οίο δηµοσιεύθηκε στη Φωνή του ∆ελχί, ένα ̟εριοδικό

της Καθολικής Εκκλησίας στην Ινδία, τον Ιούλιο του 2005.

Η αναζήτηση του Οικουµενισµού α̟ό τη Βασούλα Ρύντεν

Ε̟ίσκο̟ος Anil Couto

Η Βασούλα Ρύντεν µ̟ορεί να µην έχει ακριβώς γίνει ̟ασίγνωστο όνοµα,

αλλά είναι µια ̟νευµατική ̟ροσω̟ικότητα αρκετά διάσηµη για να την

ακούνε Χριστιανοί όλων των εκκλησιών και των οµολογιών και να θέλουν

να ακολουθήσουν σοβαρά τον ̟νευµατικό δρόµο της Αληθινής εν Θεώ

Ζωής ̟ου φανέρωσε ο Κύριος µέσα α̟ό αυτήν. Έχει ε̟ισκεφθεί το ∆ελχί

τουλάχιστον τρεις φορές α̟ό το 1999 για να µιλήσει σε ε̟ισκό̟ους και

ιερείς, καθολικά κατηχητικά και οικουµενικές συνάξεις σχετικά µε τα

µηνύµατα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής.

Αφού ισχυρίζεται ότι λαµβάνει αυτές τις α̟οκαλύψεις α̟ευθείας α̟ό το

Θεό, α̟οτελεί αίνιγµα και για την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στην ο̟οία

ανήκει και για τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία ̟ρος την ο̟οία κλίνει

έντονα στην εκ Θεού εµ̟νευσµένη α̟οστολή της να ̟ροωθήσει την

ενότητα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Α̟οστολικής Εκκλησίας µε την

̟οιµαντορική εξουσία της Έδρας του Πέτρου, δηλαδή του Ε̟ισκό̟ου της

Ρώµης ή του Πά̟α της Παγκόσµιας Εκκλησίας.

Ήταν Νοέµβριος του 1985, κι ενώ η Βασούλα ζούσε στο Μ̟αγκλαντές µε το σύζυγό της (ένα

Σουηδό ειδικό σε θέµατα διεθνούς ανά̟τυξης) και τους δυο γιους της, όταν άρχισε να λαµβάνει τα

µηνύµατα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής α̟ό κάθε ̟ρόσω̟ο της Αγίας Τριάδας και α̟ό την

Παναγία ε̟ίσης. Η Βασούλα είχε να ̟άει στην εκκλησία α̟ό το 1955˙ δε γνώριζε καθόλου

κατήχηση, ̟όσο µάλλον θεολογία˙ δεν είχε σχεδόν καµία εξοικείωση µε τη Βίβλο. Ήταν

̟ραγµατικά µία γυναίκα του κόσµου και των α̟ολαύσεων, ̟ου της άρεσε να ̟αίζει τένις, να

κολυµ̟άει, να εργάζεται ως µοντέλο, να συναναστρέφεται στα κλαµ̟, να ζωγραφίζει και να είναι

οικοδέσ̟οινα στους ε̟ιχειρηµατίες φίλους του συζύγου της. Ήταν κάτω α̟ό αυτές τις ̟ερίεργες

συνθήκες ̟ου ήρθε το κάλεσµα του Θεού ν’ αφήσει το δρόµο της ̟νευµατικής αδιαφορίας και να

γίνει ̟ροφήτης της Αληθινής εν Θεώ Ζωής.

Λάµβανε τις α̟οκαλύψεις του Θεού µε θαυµαστό τρό̟ο, αφού το χέρι της καθοδηγείτο για να

γράψει αυτά τα µηνύµατα. Ο γραφικός χαρακτήρας µε τον ο̟οίο είναι γραµµένα αυτά τα

µηνύµατα είναι µεγάλος, κάθετος και σαφώς διαχωρισµένος α̟ό το συνήθη τρό̟ο γραφής της.

Σύµφωνα µε τη γραφολογική ερµηνεία των χειρογράφων της, ο γραφικός αυτός χαρακτήρας

̟αρουσιάζει γιγάντια δύναµη κατα̟ληκτική. Η γράφουσα είναι γεµάτη α̟ό µία αόρατη δύναµη

̟ου την ξε̟ερνά. Είναι διαµεσολαβητής, σαν ένα κέντρο µετάδοσης και ενίσχυσης (̟ρβλ. Ένα

Θείο Γαµήλιο Κάλεσµα, σελ. 6). Οι γραφολόγοι θα α̟οκαλούσαν ένα τέτοιο είδος γραφής

ιερατικό. Τα µηνύµατα, ̟ου χρονολογούνται α̟ό το 1985 ως το Μάρτιο του 2003 και ̟εριέχονται

σε 107 α̟λά σηµειωµατάρια, εκδίδονται τώρα σε δώδεκα τόµους µε τίτλο Η Αληθινή εν Θεώ Ζωή.

Θα ακολουθήσουν και άλλα.

Αυτά τα µηνύµατα είναι δώρα ̟νευµατικής ίασης, αγά̟ης και ελέους α̟ό το Θεό και

α̟ευθύνονται σε όλους. Η Βασούλα, στην ο̟οία έχει δοθεί αυτό το ιδιαίτερο ̟νευµατικό χάρισµα,


BISHOP'S ADDRESS - LETTERS FROM CLERGY

73

καλείται να δώσει µια ένθερµη µαρτυρία για το Χριστό, µεταφέροντας το Σταυρό στις τέσσερις

γωνιές του εκκοσµικευµένου κόσµου. Έχει κληθεί να γίνει όργανο της Θείας Πρόνοιας και ηχώ

του Λόγου του Θεού, της συµ̟όνιας, της συµφιλίωσης και της ειρήνης, µαζί µε ̟ολλούς άλλους

µαθητές στους ο̟οίους ε̟ίσης ο Κύριος έδωσε ̟αρόµοια α̟οστολή, αν και µε διαφορετικό τρό̟ο.

Παρά το ̟νευµατικό της µεγαλείο, η Βασούλα ̟αραµένει µία ̟ολύ συνηθισµένη, τα̟εινή,

στοργική, α̟λή, ̟ροσγειωµένη χριστιανή ̟ου είναι νοικοκυρά και µητέρα.

Ό̟ως βεβαιώνουν ̟ολλοί θεολόγοι, τα µηνύµατα δεν είναι µία νέα α̟οκάλυψη, αλλά µία

υ̟ενθύµιση του Ευαγγελίου του Χριστού. Η βασική α̟οστολή της Βασούλας είναι να µοιραστεί τα

καλά νέα µέσω διακήρυξης σε κοινότητες και συνάξεις ̟ροσευχής και στοχασµού, να διαδώσει τα

γρα̟τά της µε δηµοσίευση και να ελκύσει ψυχές στο Χριστό, τον Κύριο και Σωτήρα ηµών.

Ένα α̟ό τα ̟ιο ισχυρά σηµεία σε αυτά τα µηνύµατα είναι η σοβαρότητα των διαιρέσεων µεταξύ

των εκκλησιών και η κατε̟είγουσα ανάγκη εργασίας για την ενότητα της Εκκλησίας και η

σ̟ουδαιότητα του Οικουµενικού κινήµατος. Ο Κύριος είναι σαφής ότι οι ̟ληγές στο Σώµα Του

οφείλονται σε έλλειψη ̟ιστότητας, τα̟εινότητας, αµοιβαίας αγά̟ης, και υ̟άρχουν εξαιτίας της

αντιζηλίας και του ανταγωνισµού για ε̟ίγεια εξουσία, του εγωισµού και της υ̟ερηφάνειας ̟ου

οργιάζουν εντός της Εκκλησίας.

Η Βασούλα µιλάει για ένα εσωτερικό όραµα τριών σιδερένιων ράβδων ̟ου συµβολίζουν τα τρία

µεγαλύτερα χριστιανικά σώµατα, τους Καθολικούς, τους Ορθοδόξους και τους Προτεστάντες,

καλώντας τις κεφαλές τους να συναντηθούν. Όµως για να συναντηθούν ̟ρέ̟ει να λυγίσουν.

Παρόλα αυτά, ο Κύριος έχει α̟οκαλύψει στη Βασούλα ότι η ̟ρωτοκαθεδρία του Ε̟ισκό̟ου της

Ρώµης είναι α̟αραίτητη για την ενότητα. Αυτή την αλήθεια την έχει αντιληφθεί το Παγκόσµιο

Συµβούλιο Εκκλησιών και ε̟οµένως ο Κύριος ζητάει α̟ό µας, µέσα α̟ό τη Βασούλα, να

̟ροσευχηθούµε ένθερµα για το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών και τις οικουµενικές του

̟ροσ̟άθειες. Το ύστατο όραµα ενότητας ό̟ως της έχει α̟οκαλυφθεί είναι όλοι οι χριστιανοί να

τελούν µία Θεία Ευχαριστία σε ένα ιερό και να ̟ροσεύχονται και να λατρεύουν τον Κύριο

µ̟ροστά σε µία Αγία Τρά̟εζα.

Όµως εκείνη α̟ευθύνεται ̟ρωταρχικά στους Ορθοδόξους. Με µεγάλο θάρρος και

διακινδυνεύοντας την α̟όρριψη, την αντίδραση, την ε̟ίκριση, τις υ̟οψίες και ακόµα και τη

δίωξη, ε̟ιµένει ότι η ορθοδοξία ̟ρέ̟ει να ξαναενωθεί µε την Εκκλησία της Ρώµης και να

αναγνωρίσει τον Πά̟α ως Αντι̟ρόσω̟ο του Χριστού και ∆ιάδοχο του Πέτρου ανε̟ιφύλακτα.

Αληθινά µιλώντας, η Ανατολή και η ∆ύση έχουν ̟άντα διατηρήσει ανέ̟αφα τα ουσιώδη στοιχεία

της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Α̟οστολικής Εκκλησίας, αν και ενδεδυµένα µε διαφορετικές

εκφράσεις ̟ίστης και λατρείας.

Ταυτοχρόνως, το µήνυµα ̟ρος τη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία είναι να καταλάβει, υ̟ό το φως του

Πνεύµατος του Θεού, ότι το Σώµα του Χριστού χρειάζεται και τους δύο ̟νεύµονές του για να

ανα̟νεύσει ελεύθερα, δηλαδή την Ανατολή και τη ∆ύση. Ε̟ι̟λέον, υ̟άρχει ένα άλλο µήνυµα

̟ου αφορά την Εκκλησία της ∆ύσης: Η ∆όξα θα ακτινοβολήσει α̟ό την Ανατολική όχθη. Γι’ αυτό,

λέω στον ∆υτικό Οίκο: Στρέψε τα µάτια σου ̟ρος την Ανατολή. Μη θρηνείς για την α̟οστασία

και την καταστροφή του Οίκου σου. Μην ̟ανικοβάλλεσαι, γιατί αύριο θα τρως και θα ̟ίνεις µαζί

µε το βλαστάρι Μου α̟ό την Ανατολική όχθη. Το Πνεύµα Μου θα σας συνενώσει. ∆εν άκουσες ότι

η Ανατολή και η ∆ύση θα γίνουν ένα Βασίλειο; ∆εν άκουσες ότι µ̟ορώ να δεχθώ µια ηµεροµηνία;

Αυτή η µία ηµεροµηνία αναφέρεται στην ηµεροµηνία του Πάσχα, η ο̟οία διαφέρει στη

Ρωµαιοκαθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία.

(Ο ε̟ίσκο̟ος Anil Couto είναι τώρα Ε̟ίσκο̟ος στο Jalandhar, Punjab της Ινδίας.)


74

BISHOP'S ADDRESS - LETTERS FROM CLERGY

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝ ΘΕΩ ΖΩΗ

∆ιεθνές ∆ια-θρησκειακό Προσκύνηµα

Αίγυ̟τος, Οκτώβριος 2002

Στα βήµατα της Αγίας Οικογένειας

21-30 Οκτωβρίου 2002

Στην αρχή του ̟ροσκυνήµατος της Αληθινής εν Θεώ Ζωής στην Αίγυ̟το, όλοι

οι συµµετέχοντες του οικουµενικού και διαθρησκιακού γκρου̟ είχαν

̟ροσκαλεσθεί σε µία Θεία Λειτουργία στο Ελληνόρθοδοξο Μοναστήρι του

Αγ.Γεωργίου στο ̟αλιό Κάιρο. Παρατίθεται η ̟ροσφώνηση του

Μητρο̟ολίτου Βαβυλώνος, Σεβασµ.Θεοφύλακτου ̟ου έγινε ̟ερί το τέλος

της Θείας Λειτουργίας στης 22 Οκτωβρίου 2002:

“Αγα̟ητοί µου αδελφοί, ε̟ίσκο̟οι, ̟ρεσβύτεροι, όλων των

Χριστιανικών δογµάτων, σας καλωσορίζω µε ιδιαίτερη αγά̟η

στην ιερά µονή. Σας µεταφέρω τις ευχές και ευλογίες του

Μακαριότατου Πατριάρχη µας Πά̟α Αλεξανδρείας και ̟άσης

Αφρικής, κ ου Πέτρου του 7 ου , ο ο̟οίος λόγω άλλων

υ̟οχρεώσεων δεν µ̟ορεί, δεν µ̟ορούσε να είναι κοντά σας.

Σας εύχεται καλή διαµονή στην χώρα του Νείλου, την

Αίγυ̟το.

Ο τό̟ος στον ο̟οίο βρίσκεστε σήµερα, είναι όχι µόνο άγιος

αλλά και Θεοβάδιστος. Εδώ ήρθε και ̟αρέµεινε για ενάµιση (1

½) σχεδόν χρόνο η Αγία Οικογένεια α̟οφεύγοντας την µανία

του Ηρώδη. Εδώ έκανε τα ̟ρώτα βήµατά Του ο Ιησούς Χριστός,

εδώ άκουσε το ̟ρώτο κελάηδηµα των ̟ουλιών ο µικρός

Εµµανουήλ. Το µοναστήρι µας είναι α̟ό τα αρχαιότερα µνηµεία

̟ου έχει να δείξει η Βόρειος Αφρική. Κτίσµα του 4 ου αιώνος µ.Χ. Εδώ

φυλακίστηκε για δυόµισι (2 ½) µήνες ο Άγιος Γεώργιος ο

µεγαλοµάρτυς κι α̟ό εδώ άρχισε το µαρτύριό του και τελείωσε σε µια

µικρή κωµό̟ολη της Παλαιστίνης.

Χαίροµαι ιδιαίτερα ̟ου βρεθήκαµε σήµερα όλοι εδώ και υψώσαµε τα χέρια σε κοινή ̟ροσευχή

και ̟αράκληση ̟ρος τον Θεό για την ειρήνη όλου του κόσµου και όλων των λαών της γης. Η

ανθρω̟ότητα σ̟αράζεται α̟ό ̟ολέµους και άλλων ειδών καταστροφές. Εµείς, οι εκ̟ρόσω̟οι

όλων των Χριστιανικών οµολογιών και άλλων θρησκειών, έχουµε υ̟οχρέωση να διδάξουµε στους

λαούς µας να ζουν συµφιλιωµένοι µαζί µε όλους τους ανθρώ̟ους. ∆υστυχώς, ξεχάσαµε όλοι µας

ότι έχουµε κοινή καταγωγή, κοινό Πατέρα τον Θεό και τον ∆ηµιουργό του Σύµ̟αντος. Φτάνει

̟ια! Κουράστηκε η γη να δέχεται αιώνες τώρα αδικοχαµένο αδελφικό αίµα. Πρέ̟ει κά̟οτε να

καταλάβει ο άνθρω̟ος ότι οι διαφορές δεν λύνονται µε τα ό̟λα, αλλά µε την γλώσσα της καρδιάς

και της αγά̟ης! Πρέ̟ει κά̟οτε, και οφείλουµε όλοι µας να εργαστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις

̟ρος αυτή την κατεύθυνση. Να ̟ροσ̟αθήσουµε να συµφιλιώσουµε τον άνθρω̟ο ̟ρώτα µε τον

Θεό και µετά µε τον συνάνθρω̟ό του διότι στα Μάτια του Θεού είµαστε όλοι το ίδιο. ∆εν υ̟άρχει,

λέγει ο Α̟όστολος Παύλος, Ιουδαίος, Έλληνας, δούλος ή ελεύθερος, άνδρας ή γυναίκα. Όλοι στα

Μάτια του Χριστού είµαστε ένας.

Η σηµερινή µας συνάντηση να γίνει η αιτία ώστε όλοι µας α̟ό σήµερα, α̟ό τούτη την ώρα, να

βάλουµε ̟ρόγραµµα στην ζωή µας να κάνουµε ̟ροσευχή κάθε µέρα για να ε̟ικρατήσει η ειρήνη


BISHOP'S ADDRESS - LETTERS FROM CLERGY

75

στον κόσµο. Να ̟άρουµε µήνυµα αγά̟ης και ειρήνης, να το µεταφέρουµε στους λαούς όλης της

γης. Μ̟ορούµε ̟ράγµατι να γίνουµε οι νέοι α̟όστολοι ̟ου θα µιλήσουµε για αγά̟η και ειρήνη.

Κάθε µέρα ακούµε και ̟ληροφορούµεθα α̟ό τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για καταστροφές και

βιο̟ραγίες µεταξύ των λαών και των ανθρώ̟ων. Ό̟ου κι αν στρέψει κανείς το βλέµµα του θα δει

καταστροφές, φωτιές, θύµατα ανθρώ̟ινα και θα ακούσει κλάµατα και σ̟αραγµούς. Ίσως

ακούγεται αυτό ̟αράλογο, αλλά εµείς, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, εδώ και 2.000 χρόνια,

συνυ̟άρχουµε άριστα, αρµονικά, φιλικά, αγα̟ηµένοι µε όλο το λαό της Αιγύ̟του, τους

Μουσουλµάνους. ∆εν είχαµε ̟οτέ κανένα ̟ρόβληµα. ∆είτε κάθε ̟ρωί, όταν ανατέλλει ο ήλιος, δεν

ξεχωρίζει ̟ου θα στείλει τις ακτίνες του, είτε στους Χριστιανούς, είτε στους Μουσουλµάνους, είτε

στους Ινδουϊστάς, είτε στους Βουδιστάς γιατί? ∆ιότι όλοι (ζούµε) κάτω α̟ό τον µεγάλο ουρανό,

α̟ό την αγά̟η του Θεού. Αν ̟αραµερίσουµε τα ̟ροσω̟ικά µας συµφέροντα, είµαι βέβαιος ότι

µια µέρα θα είµεθα όλοι ευχαριστηµένοι. Θα δώσουµε τα χέρια µας. Εγώ ̟ιστεύω και ελ̟ίζω και

̟ροσεύχοµαι ότι θα έλθει αυτή η ηµέρα ό̟ου οι λαοί όλου του κόσµου θα συναντηθούν σε ένα

σηµείο, θα δώσουν τα χέρια, θα κλάψουν για το αίµα ̟ου χύθηκε και θα συµφιλιωθούν για ̟άντα

στη ζωή τους.

Α̟ό τη χώρα της Αιγύ̟του, η ο̟οία είναι Θεοβάδιστος ε̟ειδή ακριβώς ̟ερ̟άτησε ο Κύριος

Ηµών Ιησούς Χριστός, να στείλουµε σήµερα στα ̟έρατα του κόσµου ένα γενναίο µήνυµα αγά̟ης

και ειρήνης: ό̟ως συγκεντρωθήκαµε σήµερα στο Ναό κάτω α̟ό τον ίδιο θόλο, δεν ξεχωρίσαµε

Χριστιανούς και µη ή άλλων θρησκειών. Το ίδιο, α̟ό σήµερα θα αναγγείλουµε στον κόσµο όλο

ότι οι άνθρω̟οι µ̟ορούν να ζουν συµφιλιωµένοι αρκεί τι? Να µάθουν να αγα̟ήσουν ̟ρώτα το

Θεό τους, ό̟οιος κι αν είναι Αυτός, ό̟ως κι αν λέγεται Αυτός, και µετά είµαι βέβαιος θα έρθει και

η αγά̟η για τον συνάνθρω̟ό τους.

Να µεταφέρετε στους αρχηγούς των Εκκλησιών σας, στους αρχηγούς των θρησκειών σας, στους

λαούς σας, στις κοινότητες, τις κωµο̟όλεις, τα χωριά, στις ̟όλεις σας, στις χώρες σας τις ευχές και

ευλογίες µας, την αγά̟η µας. Ότι ̟ροσευχόµεθα λίγοι Έλληνες, λίγοι Χριστιανοί, όσοι κι αν

είµαστε, για την ειρήνη, για όλο τον κόσµο ούτως ώστε του χρόνου, ̟ου ελ̟ίζω να σας έχουµε

εδώ κοντά, τα χαµόγελα να είναι διά̟λατα! Να φαίνεται το µήνυµα ότι δεν υ̟άρχουν ̟όλεµοι,

δεν σκοτώνονται άνθρω̟οι, δεν χύνεται ̟λέον άδικο αδελφικό αίµα στη γη!”

Μητρο̟ολίτης Θεοφύλακτος


Η ΒΑΣΟΥΛΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ

Atisha Dipankar & Visuddhananda

Βραβείο Ειρήνης

Dhaka, Bangladesh, 23 Φεβρουαρίου 2003


78 THE PEACE GOLD AWARD


THE PEACE GOLD AWARD

79

Ο Σεβ. Σουντανάντα Μαχάτερο, Πρόεδρος του Βουδιστικού Μοναστηριού Bouddha Kristi

Prachar Sangha στο Μ̟ανγκλαντές, κάλεσε ̟ροσω̟ικά τη Βασούλα για να λάβει το "Χρυσό

Βραβείο Ειρήνης Atisha Dipankar & Visuddhananda" φέτος κατά την ε̟έτειο των 94ων

γενεθλίων του τέως Προέδρου και ιδρυτή του Βουδιστικού Μοναστηριού. Η τελετή του Χρυσού

Βραβείου Ειρήνης 2003 έλαβε χώρα την Κυριακή 23η Φεβρουαρίου, στις 3.00µµ.

Στην τελετή ̟ροέδρευσε ο Σεβ. Σουντανάντα Μαχάτερο - ο ο̟οίος συµµετείχε στο

διαθρησκευτικό ̟ροσκύνηµα της Αληθινής εν Θεώ Ζωής τον ̟ερασµένο Οκτώβριο στην Αίγυ̟το -

και εγκαινίασε ο Σεβ. Μιχαήλ Ροζάριο, αρχιε̟ίσκο̟ος της Καθολικής Εκκλησίας στο

Μ̟ανγκλαντές. Μεταξύ των ε̟ίσηµων καλεσµένων εκείνη τη βραδυά, ̟ου τίµησαν µε την

̟αρουσία τους αυτό το σηµαντικό γεγονός, ήταν και ο Γραµµατέας του Α̟οστολικού Πρέσβη

του Πά̟α στη Ντάκα, ο καθηγητής δρ. Κάζι Νάζρουλ Ισλάµ του Τµήµατος Φιλοσοφίας του

Πανε̟ιστηµίου της Ντάκα, Ο καθηγητής Ράντζιτ Κούµαρ Τσακράµ̟ορτυ, Κοσµήτορας του

Κολλεγίου Ασσαλάτα στην Τσίτταγκονγκ, ̟ολλοί εκ̟ρόσω̟οι των 4 κυρίων θρησκειών

(Χριστιανών, Μουσουλµάνων, Βουδιστών και Ινδουϊστών), καθώς ε̟ίσης των διαφόρων

Πρεσβειών και του χώρου της διανόησης και των ε̟ιχειρήσεων.

Η Βασούλα ̟ροτάθηκε γι' αυτό το Βραβείο Ειρήνης α̟ό τους Βουδιστές Μοναχούς ως

διακεκριµένη ̟ροσω̟ικότητα σε αναγνώριση της µεγάλης συµβολής της και των ̟ροσ̟αθειών

της για την καθιέρωση της διαθρησκευτικής αρµονίας και ̟ροώθηση της ̟αγκοσµίου Ειρήνης

µεταξύ λαών και θρησκευµάτων. Η οµιλία της µε θέµα τον διαθρησκευτικό διάλογο ως ̟ολύτιµο

θησαυρό, τη δύναµη της ̟ροσευχής, την σ̟ουδαιότητα της διατήρησης της ειρήνης και των καλών

έργων α̟αραίτητων για την α̟όδειξη της ̟ίστης µας, κράτησαν όλους µέσα στην αίθουσα

σιω̟ηλούς για να µη χάσουν ούτε µια λέξη της. Βαθύτατα συγκινηµένος α̟ό τα λόγια της, ο

Καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφίας του Πανε̟ιστηµίου της Ντάκα, δρ. Κάζι Νάζρουλ Ισλάµ,

κανόνισε για την Βασούλα να ε̟ισκεφθεί το Πανε̟ιστήµιο και να δώσει µια οµιλία στο Τµήµα

Παγκόσµιων Θρησκειών στο Πανε̟ιστήµιο της Ντάκα την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου µε την

ευγενική βοήθεια του καθηγητού Τζόσεφ Ο'Κόννελλ.


Η ΒΑΣΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ


82 MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

Εορτασµός της Μεγάλης Εβδοµάδας µε τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και

πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β'. Ελληνορθόδοξο Πάσχα, Απρίλιος 2008.


MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

83

Εορτασµός της Μεγάλης Εβδοµάδας µε τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και

πάσης Αφρικής, Θεόδωρο Β'. Ελληνορθόδοξο Πάσχα, Απρίλιος 2008.


84

MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

Κόπτικο Μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου (Wadi Natrun), Ελληνορθόδοξο Πάσχα, Απρίλιος 2008.

Μετά τη Λειτουργία, Προσκύνηµα Μάιος 2007, Ναός της Παναγίας, Έφεσος.


MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

85

Προσκύνηµα, Μάιος 2007. στις 7 Εκκλησίες της, Αποκάλυψης-Τουρκία, και Πάτµος.

500 άτοµα, από 59 χώρες και, από 18 χριστιανικές οµολογίες.

Θεία Λειτουργία έξω από το σπήλαιο της Αποκάλυψης, Πάτµος.

Θεία Λειτουργία, Προσκύνηµα, Μάιος 2007.


86 MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

Η Βασούλα µε τον καρδινάλιο Telesphore P.Topo.

Προσκύνηµα Μάιος 2007, Ναός της Παναγίας, Έφεσος.

Η Βασούλα µε τον αρµένιο αρχιεπίσκοπο Aris Shirvanian.

Προσκύνηµα Μάιος 2007, Ναός της Παναγίας, Έφεσος.


MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

87

Θεία Λειτουργία, έξω από το σπήλαιο της Αποκάλυψης. Προσκύνηµα, Μάιος 2007, Πάτµος.

Θεία Λειτουργία, έξω από το σπήλαιο της Αποκάλυψης, Πάτµος. Προσκύνηµα, Μάιος 2007,

Πάτµος.


88 MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

Μετά την Θεία Ευχαριστία από τον Επίσκοπο Agustin Cortes, Επίσκοπος της Sant Feliứ

(Βαρκελώνη). Πνευµατική σύναξη στην Ισπανία, Μάϊος 2006.

Η Ιεραρχία και ο κλήρος στον πνευµατικό οίκο της Ισπανίας, Μάϊος 2006.


MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

89

Η Ιεραρχία και ο κλήρος στην Μονή Βενεδικτίνων, στην

Παναγία του Montserrat, Βαρκελώνη, Ισπανία, Μάϊος 2006.

Η Ιεραρχία και ο κλήρος ακούνε την οµιλία της Βασούλας στον καθεδρικό ναό

της Παναγίας του Montserrat, Βαρκελώνη, Ισπανία, Μάϊος 2006.

Η Βασούλα µε τον Πάπα Σενούντα τον 3 ο . Προσκύνηµα στην Αίγυπτο, Οκτώβριος 2002.


90

MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

Μονή του Αγ.Γεωργίου. Προσκύνηµα στην Αίγυπτο, Οκτώβριος 2002.

Παπούα Νέα Γουινέα µε τον Αρχιεπίσκοπο της Αρµένικης Εκκλησίας,

Φεβρουάριος 2001.


MEETINGS WITH RELIGIOUS LEADERS

91

Η Βασούλα µιλάει για την Ενότητα των Χριστιανικών Εκκλησιών και 400.000 (τετρακόσιες χιλιάδες)

ακροατές χειροκροτούν. Αυτή η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στη Sucat, Metro Manila,

Φιλιππίνες, τον Νοέµβριο του 2005.

Ο Επίσκοπος Teodoro Bacani προσκάλεσε την Βασούλα να γνωρίσει τον Αδ.Mike Velarde που

ηγείται της Κοινότητας των El Shaddai , και ο οποίος τιµώµενος προσκάλεσε την Βασούλα να

µιλήσει στην µεγάλη αυτή κοινότητα των Χαρισµατικών Καθολικών El Shaddai.


Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre-

Faux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux

cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadreFaux cadre

SUPGR 08 08 12

More magazines by this user
Similar magazines