Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus

fylkesmannen.no
  • No tags were found...

Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i ... - Fylkesmannen.no

Innholdsfortegnelse

Forord 3

Innholdsfortegnelse 4

Sammendrag 5

Definisjoner og begreper 7

1 Innledning 9

1.1 Hva er problemet med fremmede arter? 9

1.2 Hva gjøres i kampen mot fremmede arter? 9

1.2.1 Nasjonalt arbeid med fremmede skadelige arter 10

1.3 Mål og organisering av arbeidet med handlingsplanen for Oslo og Akershus 14

2 Fakta om fremmede arter 16

2.1 Naturgrunnlaget i Oslo og Akershus 16

2.2 Fremmede arter i Oslo og Akershus 17

2.2.1 Landlevende arter 17

2.2.2 Ferskvannsarter 18

2.2.3 Marine arter 18

2.2 Introduksjon og spredning 19

2.2.1 Landlevende arter 20

2.2.2 Ferskvannsarter 20

2.2.3 Marine arter 21

2.3 Natur- og miljømessige effekter av fremmede arter 24

2.3.1 Effekter på genetiske nivåer 24

2.3.2 Effekter på artsnivå 25

2.3.3 Effekter på økosystemer 26

2.4 Økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av fremmede skadelige arter 28

2.4.1 Landlevende arter 29

2.4.2 Ferskvannsarter 29

2.4.3 Marine arter 29

2.5 Lovverk og andre bestemmelser relatert til fremmede organismer 30

3 Status for arbeidet med fremmede arter i Oslo og Akershus 33

3.1. Aktører i forvaltning av fremmede skadelige arter 33

3.1.1 Offentlig sektor 33

3.1.2 Resultater av gjennomførte tiltak i offentlig sektor 39

3.1.3 Privat sektor 40

3.2 Innsamling av data og rapportering 43

4 Metode for å prioritere fremmede arter 45

4.1 Avgrensninger 45

4.2 Prioriteringsmetode 46

5 Anbefalte tiltak 50

5.1 Tiltaksstrategier for prioriterte fremmede arter 50

5.1.1 Landlevende arter 51

5.1.2 Ferskvannsarter 62

5.1.3 Marine arter 71

5.2 Anbefalte tiltak hos offentlige og private aktører 75

5.2.1 Offentlige aktører 75

5.2.2 Private aktører 78

5.2.3 Fremtidige økonomiske kostnader 79

6 Kunnskaps- og forskningsbehov 81

7 Nyttige nettsteder 83

8 Referanser 84

Vedlegg A: Eksempler på informasjonstiltak 86

Vedlegg B: Prioriteringsliste for fremmede skadelige arter 89

4

More magazines by this user
Similar magazines