12.05.2016 Views

MINOS BEACH ART SYMPOSIUM 1993

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται τα έργα που δημιουργήθηκαν με αφορμή το 3ο Συμπόσιο Τέχνης, το οποίο είχε θέμα «Η Τέχνη στην Πολιτική». Τα δημιουργήματα των είκοσι δύο συμμετεχόντων καλλιτεχνών αντανακλούν είτε την οπτιμιστική είτε την πεσιμιστική τους ματιά όσον αφορά το μέλλον της τέχνης, υπό το φως ή τη σκιά της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής, λίγο πριν από το γύρισμα του αιώνα και της χιλιετίας. Έκδοση και καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Λ. Κορομηλάς Φωτογραφία: Βαγγέλης Ρόκκας, Κωνσταντίνος Τζέλιος, Friederich Fink, Chris Keeley Κείμενα: Αλεξάνδρα Μπουτάρη, Δημήτρης Λ. Κορομηλάς, Lorand Hegyi, Elzbieta Koscielak, Olga Mala, Katalin Neray, Νικόλαος Ζορογιαννίδης και πρόσθετα κείμενα οι δηλώσεις των καλλιτεχνών Γραφικά: Βασίλης Ευθυμίου Λιθογραφική επιμέλεια: Βιβλιοσυνεργατική Έτος έκδοσης: 1993

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται τα έργα που δημιουργήθηκαν με αφορμή το 3ο Συμπόσιο Τέχνης, το οποίο είχε θέμα «Η Τέχνη στην Πολιτική». Τα δημιουργήματα των είκοσι δύο συμμετεχόντων καλλιτεχνών αντανακλούν είτε την οπτιμιστική είτε την πεσιμιστική τους ματιά όσον αφορά το μέλλον της τέχνης, υπό το φως ή τη σκιά της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής, λίγο πριν από το γύρισμα του αιώνα και της χιλιετίας.


Έκδοση και καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Λ. Κορομηλάς

Φωτογραφία: Βαγγέλης Ρόκκας, Κωνσταντίνος Τζέλιος, Friederich Fink, Chris Keeley

Κείμενα: Αλεξάνδρα Μπουτάρη, Δημήτρης Λ. Κορομηλάς, Lorand Hegyi, Elzbieta Koscielak, Olga Mala, Katalin Neray, Νικόλαος Ζορογιαννίδης και πρόσθετα κείμενα οι δηλώσεις των καλλιτεχνών

Γραφικά: Βασίλης Ευθυμίου

Λιθογραφική επιμέλεια: Βιβλιοσυνεργατική

Έτος έκδοσης: 1993

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!