Views
8 months ago

FORE 2012 nr 3

alles op een eveneens

alles op een eveneens gezonde financiële basis. Hoeft er dan niks te veranderen? Natuurlijk wel, altijd kan er iets anders of liever nog, beter of mooier. Met alle commissies gaan we dit najaar bekijken hoe de vlag er bij hangt, wat er voor de nabije en verdere toekomst nodig is. Vervolgens moeten we beoordelen welke wensen en verlangens in het perspectief van onze financiële mogelijkheden te realiseren zijn. En in welke volgorde we prioriteiten moeten stellen. Intussen gaan de bladeren vallen, worden onze mooie bomen en struiken bruin en verkleurt ook de fraaie bosrand die onze baan omzoomt. Het gras blijft echter groen en nodigt ons uit vooral te blijven spelen. Veel plezier! Hans Albersen Voorzitter Van de Redactie Voor u ligt alweer het derde nummer van dit jaar. Na de uitgebreide aandacht in de vorige twee uitgaven voor GOLF- CLUB MEERSSEN 25 JAAR hebt u nu weer een “standaard” FORE in uw handen. In deze FORE sluiten we de serie “Een kijkje achter de schermen van …..” af. U krijgt een inkijkje bij de Publiciteitscommissie. In deze uitgave starten wij met een nieuwe rubriek: “Golf-Knipoog”. Laat u verrassen. Verderop in deze FORE uiteraard ook de vertrouwde “De negen holes van …..”. Deze keer overigens wel iets anders dan u de afgelopen jaren van ons gewend was. In plaats van Frank Smeets heeft Charles van Woerden de “negen holes” geschreven. Financiële afwikkeling Jubileumfeest Met veel plezier en tevredenheid kijken we terug op ons 25-jarig jubileumfeest. Ook financieel is het allemaal netjes verlopen en afgewikkeld. Er resteert echter nog één puntje. En dat betreft de te veel betaalde bijdrage voor de golf/bridgewedstrijd en voor de feestavond. De golf/bridge bleek uit te kunnen met €12,50 per persoon terwijl € 15,- werd geïnd. De feestavond werd door de verhuizing van de Auw Kerk naar ons Clubhuis € 5,00 per persoon goedkoper. Sommigen hebben teveel betaald. In ons enthousiasme hebben wij destijds gesteld dat de teveel betaalde euro’s zouden worden teruggestort. Zonder ons daarbij af te vragen hoe onze penningmeester dat zou 4 oplossen. Dat bleek veel werk te betekenen voor relatief geringe bedragen per persoon. Vandaar dat wij als Bestuur samen met de Jubileumcommissie hebben besloten de teveel betaalde bijdragen toe te voegen aan het goede doel van ons jubileum, namelijk een gift aan de Zonnebloem Meerssen. Tenzij uiteraard iemand zijn of haar teveel betaalde bijdragen(n) retour wenst te krijgen. Dat kan natuurlijk en wel door een mailtje te sturen naar onze penningmeester Theo Reijnen (reijnen.gerrits@kpnmail.nl) onder vermelding van naam en bankrekeningnummer. Zo neen, dank namens de Zonnebloem. Het Bestuur FORE 2012 nr 3

We nemen afscheid van een “vaste” columnist, Cornelis Sacharias. Hij heeft een aantal humoristische stukjes geschreven over zijn belevenissen met de Regels van het golfspel. Bedankt Cees! Het zou natuurlijk aardig zijn als een lid van onze club gedurende bijvoorbeeld één jaar een serie artikeltjes voor in de FORE wil schrijven. Dat mag geheel in eigen stijl. Als u dat wilt doen, dan verneemt de Redactie FORE dat graag van u (via fore@golfclubmeerssen.nl). Verder in deze FORE een reeks wedstrijdverslagen. Wie neemt het stokje over? Aan het einde van dit jaar stop ik als voorzitter Redactie FORE. Met veel plezier heb ik de afgelopen zes jaren, samen met de overige leden van de Redactie FORE, ons clubblad mede vorm gegeven. In de afgelopen jaren hebben we een aantal (zeer) bijzondere uitgaven uitgebracht. De specials rondom de uitbreiding en upgrading van onze mooie Golfbaan en ter gelegenheid van GOLFCLUB MEERSSEN 25 JAAR liggen nog vers in ons geheugen. Ik weet zeker dat er binnen onze club met ruim 500 senior leden vast iemand is die het stokje van mij wil overnemen. Hebt u belangstelling? Wilt u weten wat het redactiewerk zoal inhoudt? Bent u enthousiast om een deel van uw (vrije) tijd aan de FORE te besteden? Neem dan contact op (en lees “Een kijkje achter de schermen van de Publiciteitscommissie” verderop in dit blad). Dat kan onder andere via fore@golfclubmeerssen.nl. De Redactie FORE kijkt met veel belangstelling uit naar uw reacties. In deze uitgave is er weer genoeg te lezen. Veel plezier ermee! Uw bijdragen voor een volgende FORE zijn natuurlijk altijd welkom. Dat geldt ook voor foto’s. Met golfgroet, Jack Houbiers Voorzitter Redactie FORE Inleveren kopij voor het vierde nummer van FORE Kopij voor de volgende FORE, no. 4 van 2012, gaarne inleveren vóór 18 november 2012. Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “fore@golfclubmeerssen.nl”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie. Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook! Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon zijn onbruikbaar voor drukwerk. U vindt de nieuwe uitgave van FORE in december 2012 in uw brievenbus. FORE 2012 nr 3 5

ESTR IA
Die Bombe*
Sovon-Nieuws
ipa
special
leefbare
• ‘Slimme’ warmtemeters • Mooi werk van Present
ssumpta
De Waterdroppels
De Waterdroppels
W70ste
TREF
Aannemingsmaatschappij
we honderd!