Views
8 months ago

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 (TẬP 1) NGUYỄN MINH TUẤN

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz6YNW2x4a/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn Dựa vào kết quả thí nghiệm, ta thấy : Khí trong ống nghiệm ở chậu (1) không tan trong nước; khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan ít trong nước làm cho nước ở trong chậu dâng lên ống nghiệm một chút, dung dịch trong chậu có tính axit; khí trong ống nghiệm ở chậu (3) tan nhiều trong nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch trong chậu có tính bazơ; khí trong ống nghiệm ở chậu (4) tan ít hơn khí ở ống nghiệm (3), nhưng tan nhiều hơn khí ở ống nghiệm (2), dung dịch trong chậu có tính axit mạnh. Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) thì lượng axit bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Chậu (3) có tính bazơ nên khi cho phenolphtalein vào thì dung dịch chuyển sang màu xanh. Khí trong ống nghiệm ở chậu (2) và chậu (4) khi tan vào nước đều cho dung dịch axit nên không thể phản ứng với nhau tạo khói trắng. Khi cho thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 vào chậu (3) thì lượng bazơ bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Vậy đáp án đúng là "Khi thêm vài giọt dung dịch H 2 SO 4 vào chậu (3) thì mực nước trong ống nghiệm (3) sẽ dâng lên" Câu 18: Giải thích : Trên anot xảy ra sự oxi hóa ion Cl , quá trình này không ảnh hưởng đến pH của dung dịch. Trên catot xảy ra sự khử theo thứ tự ưu tiên như sau : 3 2 Fe 1e Fe : Quaù trình naøy khoâng laøm thay ñoåi pH. 2H 2e H : Quaù trình naøy pH laøm pH giaûm. 2 2 Fe 2e Fe : Quaù trình naøy khoâng laøm thay ñoåi pH. 2H O 2e 2OH H Quaù trình naøy pH laøm pH taêng. 2 2 Câu 19: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy đây là phản ứng thủy phân xenlulozơ trong môi trường axit : H2SO4 (C H O ) nH O nC H O 6 10 5 n 2 6 12 6 xenlulozô glucozô Glucozơ sinh ra tan trong dung dịch. Suy ra : Miếng bông bị tan trong dung dịch H 2 SO 4 , tạo thành dung dịch đồng nhất. Câu 20: Vai trò của bông và CuSO 4 khan là để xác định sự có mặt của H trong C 6 H 12 O 6 . C 6 H 12 O 6 bị oxi hóa bởi CuO tạo thành các hợp chất vô cơ đơn giản là khí CO 2 và hơi H 2 O. Hơi H 2 O đi qua bông tẩm CuSO 4 khan sẽ làm màu sắc của CuSO 4 bị biến đổi từ màu trắng sang màu xanh. Sơ đồ phản ứng : t o C H O CuO CO H O CuO 6 12 6 2 2 CuSO 5H O CuSO .5H O 4 khan 2 4 2 maøu traéng maøuxanh Câu 21: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy khí X là C 2 H 2 : CaC 2H O Ca(OH) C H 2 2 2 2 2 Sục khí X dư lần lượt vào dung dịch Br 2 và dung dịch AgNO 3 sẽ xảy ra phản ứng như sau : CH CH 2 Br CHBr CHBr 2 2 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN maøu naâu ñoû khoâng maøu CH CH 2AgNO 2NH CAg CAg 2NH NO o t 3 3 4 3 maøu vaøng www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vậy hiện tượng xảy ra là : Dung dịch Br 2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO 3 xuất hiện kết tủa màu vàng. Câu 22: Phản ứng hóa học xảy ra khi đun ống nghiệm : Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn 32 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định o H2SO 4 , t 2 5 3 3 2 5 2 C H OH CH COOH CH COOC H H O Như vậy, đây là phản ứng điều chế este etyl axetat. Sau khi làm lạnh và cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl thì dung dịch trong ống nghiệm sẽ tách làm hai lớp, lớp ở trên là este vì este nhẹ hơn và không tan trong nước, lớp ở dưới là dung dịch NaCl. III. Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm 1B 2A 3C Câu 1: Dẫn khí Cl 2 có lẫn HCl và H 2 O qua bình (1) chứa dung dịch NaCl bão hòa để hấp thụ HCl (do độ tan của HCl lớn hơn Cl 2 ). Cl 2 và H 2 O thoát ra khỏi bình (1) được dẫn qua bình (2) chứa H 2 SO 4 đặc để loại bỏ hơi nước. Câu 2: Phát biểu không đúng là "Dung dịch H 2 SO 4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H 2 SO 4 bằng CaO". H 2 SO 4 đặc có vai trò hút nước là đúng, nhưng không thể thay bằng CaO vì CaO phản ứng với Cl 2 có lẫn hơi nước. Phương trình phản ứng : CaO H2O Ca(OH) 2 Ca(OH) 2 Cl2 CaOCl2 H2O Câu 3: Giải thích : Vai trò của phễu chiết : Tách 2 chất lỏng có tỉ khối khác nhau, không bị hòa tan vào nhau ra khỏi hỗn hợp. Do đó, X, Y không thể là : NaOH và phenol; nước muối và nước đường; H 2 O và axit axetic. Các hỗn hợp này đều bị hòa tan vào nhau. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn ! 33 www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm môn toán 12 luyện thi thpt Nguyễn Phú Khánh
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Tuyển tập đề thi trắc nghiệm và tự luận toán THPT Ngô Long Hậu
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CẨM NANG DÙNG LUYỆN THI THPTQG CHẤT LƯỢNG CAO (COLOR BOOK)
Ôn tập vào 10 THPT chuyên môn Sinh Học (2015)
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
LECTURE ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP HÓA DƯỢC PHẠM THỊ THÙY LINH
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER