04.06.2021 Views

Newsletter 14 - 6th June, 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uibh Laoire Parish<br />

News<br />

Vol. <strong>14</strong> Sollúntas Corp Chríost <strong>6th</strong> <strong>June</strong>,<br />

<strong>2021</strong><br />

__________________________________________<br />

Message from Fr. Anthony<br />

For the Jewish people the Passover is a sacred meal in which they partake<br />

every year, just as Jesus did with His disciples. For us the Eucharist is a<br />

sacred meal. The Passover meal that the Jews celebrate commemorates an<br />

event. The Eucharistic meal we partake in gives us encouragement and<br />

spiritual strength.<br />

Uíbh Laoire Parish<br />

— PASTORAL —<br />

PARISH ASSEMBLY<br />

(Fosters pastoral action, working through four<br />

groups, each of which is represented at CC)<br />

CLERGY<br />

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire<br />

Phone 026 49838<br />

Also available:<br />

Dunmanway clergy 023 88 45000<br />

Uibh Laoire Parish<br />

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES<br />

They can be contacted on these numbers:<br />

087 2223123<br />

087 6793294<br />

087 2597071<br />

026 47111<br />

An Garda Siochána 021 4522000.<br />

HSE (North Lee) 021 4923001.<br />

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.<br />

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY<br />

Colette O’Leary 087 784 2534<br />

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com<br />

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE<br />

Phone (026) 49838<br />

PARISH SECRETARY<br />

Marie Noonan 087 <strong>14</strong>4 6958<br />

Email: uibhlaoireparish@gmail.com<br />

DONATE at:<br />

www.corkandross.org/parishes/uibh-laoire.<br />

<strong>Newsletter</strong> published on behalf of Uibh<br />

Laoire Parish. News and notices welcome:<br />

deliver to sacristy, or via email to<br />

uibhlaoireparish@gmail.com — no later<br />

than 6.00pm Wednesday.<br />

Cork Autism Online Conference <strong>2021</strong> - Thriving with Autism. Sunday,<br />

October 17th.<br />

This online conference offers interventions, skills and strategies to support<br />

people on the autism spectrum. Suitable for Parents, Families, Caregivers,<br />

Autistics, Employers, Educators, Professionals, Agencies, Advocates and<br />

anyone with an interest in autism. Visit: www.autismcork.ie<br />

Anniversaries.<br />

Jerry and Annie Thompson, Carrignamuck.<br />

Patrick T O’Sullivan, Inchigeela.<br />

Margaret O’Sullivan, Graigue.<br />

Eoin McCarthy, Dromcarra.<br />

Offertory Collection.<br />

Inchigeela: €560 Bal lingeary: €440<br />

.<br />

Sympathy.<br />

Sympathy of the parish is extended to Billy Cotter and Family, Cappanclare<br />

on the recent death of his sister, Benny Buckley Rathmore.<br />

Mass Intentions/Feasts<br />

Sat-Sun 5th/<strong>6th</strong> <strong>June</strong> Corpus Christi<br />

6.00pm Mass Ballingeary.<br />

7.00pm Mass Inchigeela Denis Crowley, Dunmanway.<br />

10.00am Mass Ballingeary<br />

Robin and Maureen O’Sullivan, Guirtin na Coille.<br />

11.30am Mass Inchigeela Daniel J O’Sullivan Inchigeela.<br />

Mon 7th <strong>June</strong> 9.30am Mass Inchigeela<br />

Peg Kelleher Inchigeela.<br />

Tue 8th <strong>June</strong> 9.30am Mass Inchigeela<br />

Wed 9th <strong>June</strong> 9.30am Mass Inchigeela<br />

Thur 10th <strong>June</strong> 9.30am Mass Ballingeary<br />

Fri 11th <strong>June</strong> 9.30am Mass Ballingeary<br />

Sat-Sun 12th/13th <strong>June</strong> 11th Sunday in Ordinary Time.<br />

6.00pm Mass Ballingeary Cait Lynch Illaninaigh.<br />

7.00pm Mass Inchigeela.<br />

10.00am Mass Ballingeary Hannie Moynihan, Cahir.<br />

11.30am Mass Inchigeela Phil and Denis J Lucey, Lackabawn<br />

.<br />

Adoration of The Blessed Sacrament<br />

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday<br />

of the Month when it's in Ballingeary church<br />

Times 10.00am------6.00pm<br />

+ Moladh go deo le Dia +


Leachtaí Gaeilge: Sunday, <strong>6th</strong> <strong>June</strong>, <strong>2021</strong><br />

Sollúntas Corp Chríost<br />

CÉAD LÉACHT<br />

Sliocht as Leabhar Exodus 24:3-8<br />

Seo fuil an Chonartha a rinne an Tiarna libh.<br />

Tháinig Maois agus d’aithris sé don phobal aitheanta uile an<br />

Tiarna agus a reachtanna uile. D’fhreagair an pobal go léir<br />

d’aonghuth: “Na haitheanta go léir a thug an Tiarna,<br />

déanfaimid iad a chomhlíonadh.” Agus chuir Maois aitheanta<br />

uile an Tiarna i scríbhinn agus d’éirigh sé go moch lá arna<br />

mhárach agus thóg sé altóir faoi bhun an tsléibhe, le dhá<br />

ghallán déag do dhá threibh déag Iosrael. Agus threoraigh sé<br />

ógánaigh de phobal Iosrael i mbun ofrálacha loiscthe agus<br />

síochána de dhaimh don Tiarna.<br />

Agus thóg Maois leath na fola agus chuir i miasa í, agus dhoirt<br />

sé an leath eile ar an altóir. Ansin thóg sé leabhar an chonartha,<br />

agus léigh é i gcomhchlos an phobail, agus dúirt siad: “Na<br />

haitheanta go léir a thug an Tiarna, déanfaimid iad a<br />

chomhlíonadh, agus beimid umhal.” Ansin thóg Maois an fhuil<br />

agus chroith ar an bpobal í, agus dúirt: “Seo fuil an chonartha a<br />

rinne an Tiarna libh de réir na mbriathra seo go léir.”<br />

Briathar Dé<br />

Salm le Freagra Sm 115<br />

Freagra<br />

Glacfaidh mé cupán an<br />

tslánaithe; agus gairfidh mé ar ainm an Tiarna.<br />

Malairt Freagra Alleluia!<br />

1. Cén cúiteamh a dhéanfaidh mé leis an Tiarna<br />

ina ndearna sé dom?<br />

Glacfaidh mé cupán an tslánaithe;<br />

agus gairfidh mé ar ainm an Tiarna. Freagra<br />

2. Is luachmhar i bhfianaise an Tiarna<br />

bás a chuid naomh.<br />

A Thiarna, is mise do ghiolla;<br />

scaoil tú mo chuibhreacha díom. Freagra<br />

3. Ofrálfaidh mé duit íobairt an mholta,<br />

gairfidh mé ar ainm an Tiarna.<br />

Comhlíonfaidh mé ar mhóidigh mé don Tiarna<br />

i láthatr a phobail go léir.<br />

Freagra<br />

DARA LÉACHT<br />

Sliocht as Litir Naomh Pól chuig na Eabhraig 9:11-15<br />

Glanfaidh fuil Chríost ár n-anam ó pheacaí marfacha.<br />

A bhráithre, tháinig Críost agus é ina ardsagart a bhféadfaí na<br />

maitheasaí uile a bhí [tagtha] a fháil tríd. Ghabh sé trí bhoth a<br />

bhí níos mó agus níos foirfe ná an seancheann; mar ní raibh sí<br />

lámhdhéanta, is é sin le rá, níor den saol seo í.<br />

DARA LEACHT (Cont.)<br />

Chuaigh sé isteach san Áit Rónaofa aon uair amháin ar<br />

fad agus ní le cabhair fuil ghabhar agus laonna é ach lena<br />

chuid fola dílis féin agus fuair sé slánú síoraí dúinn. Nuair<br />

a chroitear fuil ghabhar agus tharbh agus luaithreach<br />

bodóige dóite ar dhaoine atá neamhghlan mar gheall ar<br />

dheasghnátha an liotúirge, baintear an neamhghlaine<br />

dheasghnáthach seo díobh agus naomhaítear iad. Más ea,<br />

nach bhfuil fuil Chríost níos cumhachtaí go mór ná é sin?<br />

Óir de bharr a spioraid bhuanmharthanaigh d’ofráil Íosa é<br />

féin chun Dé ina íobairt gan smál. Glanfaidh sé bhur<br />

gcoinsias ó pheacaí marfacha ionas go mbeidh sé ar bhur<br />

gcumas seirbhís a dhéanamh do Dhia beo.<br />

Agus is é an fáth a bhfuil sé ina idirghabhálaí ar chonradh<br />

nua ná ionas go bhfaigheadh na daoine a bhfuil glaoite<br />

orthu an oidhreacht shíoraí atá geallta ag Dia dóibh. Is<br />

féidir é seo a tharlú anois ós rud é go bhfuair Críost bás in<br />

éiric na gcionta a rinneadh le linn an chéad chonartha.<br />

Briathar Dé<br />

**************************************<br />

Cork Autism Online Conference <strong>2021</strong> - Thriving with<br />

Autism. Sunday, October 17th.<br />

This online conference offers interventions, skills and<br />

strategies to support people on the autism spectrum.<br />

Suitable for Parents, Families, Caregivers, Autistics,<br />

Employers, Educators, Professionals, Agencies,<br />

Advocates and anyone with an interest in autism. Visit:<br />

www.autismcork.ie<br />

Croi na Laoi tidy towns are, looking again for a bit of<br />

help.<br />

Following on from our very enjoyable painting day, we<br />

would like help in planting flowers / shrubs throughout<br />

the village on Friday evening the 11th <strong>June</strong> @ 7 pm . We<br />

will meet at the garden of remembrance. All welcome<br />

Church of St.<br />

Finbarr and<br />

Holy Angels,<br />

Inchigeela<br />

(1842)<br />

Sunday<br />

11.30am<br />

Ni neart go cur le<br />

céile<br />

Séipéal N.<br />

Fionn Barra<br />

and N.<br />

Ronán,<br />

Béal Átha’n<br />

Ghaorthaidh<br />

(1826)<br />

Sunday<br />

10.00am<br />

Vigil Mass Saturday 6.00pm—BALLINGEARY Vigil Mass Saturday 7.00pm—INCHIGEELA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!