04.06.2021 Views

Newsletter 14 - 6th June, 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uibh Laoire Parish

News

Vol. 14 Sollúntas Corp Chríost 6th June,

2021

__________________________________________

Message from Fr. Anthony

For the Jewish people the Passover is a sacred meal in which they partake

every year, just as Jesus did with His disciples. For us the Eucharist is a

sacred meal. The Passover meal that the Jews celebrate commemorates an

event. The Eucharistic meal we partake in gives us encouragement and

spiritual strength.

Uíbh Laoire Parish

— PASTORAL —

PARISH ASSEMBLY

(Fosters pastoral action, working through four

groups, each of which is represented at CC)

CLERGY

Fr. Anthony O’Mahoney P.P. Uibh Laoire

Phone 026 49838

Also available:

Dunmanway clergy 023 88 45000

Uibh Laoire Parish

CHILD PROTECTION REPRESENTATIVES

They can be contacted on these numbers:

087 2223123

087 6793294

087 2597071

026 47111

An Garda Siochána 021 4522000.

HSE (North Lee) 021 4923001.

(HSE (South Lee) 028 40447/40456.

GOUGANE BOOKINGS SECRETARY

Colette O’Leary 087 784 2534

Email: stfinbarrsoratory@gmail.com

PAROCHIAL HSE/PARISH OFFICE

Phone (026) 49838

PARISH SECRETARY

Marie Noonan 087 144 6958

Email: uibhlaoireparish@gmail.com

DONATE at:

www.corkandross.org/parishes/uibh-laoire.

Newsletter published on behalf of Uibh

Laoire Parish. News and notices welcome:

deliver to sacristy, or via email to

uibhlaoireparish@gmail.com — no later

than 6.00pm Wednesday.

Cork Autism Online Conference 2021 - Thriving with Autism. Sunday,

October 17th.

This online conference offers interventions, skills and strategies to support

people on the autism spectrum. Suitable for Parents, Families, Caregivers,

Autistics, Employers, Educators, Professionals, Agencies, Advocates and

anyone with an interest in autism. Visit: www.autismcork.ie

Anniversaries.

Jerry and Annie Thompson, Carrignamuck.

Patrick T O’Sullivan, Inchigeela.

Margaret O’Sullivan, Graigue.

Eoin McCarthy, Dromcarra.

Offertory Collection.

Inchigeela: €560 Bal lingeary: €440

.

Sympathy.

Sympathy of the parish is extended to Billy Cotter and Family, Cappanclare

on the recent death of his sister, Benny Buckley Rathmore.

Mass Intentions/Feasts

Sat-Sun 5th/6th June Corpus Christi

6.00pm Mass Ballingeary.

7.00pm Mass Inchigeela Denis Crowley, Dunmanway.

10.00am Mass Ballingeary

Robin and Maureen O’Sullivan, Guirtin na Coille.

11.30am Mass Inchigeela Daniel J O’Sullivan Inchigeela.

Mon 7th June 9.30am Mass Inchigeela

Peg Kelleher Inchigeela.

Tue 8th June 9.30am Mass Inchigeela

Wed 9th June 9.30am Mass Inchigeela

Thur 10th June 9.30am Mass Ballingeary

Fri 11th June 9.30am Mass Ballingeary

Sat-Sun 12th/13th June 11th Sunday in Ordinary Time.

6.00pm Mass Ballingeary Cait Lynch Illaninaigh.

7.00pm Mass Inchigeela.

10.00am Mass Ballingeary Hannie Moynihan, Cahir.

11.30am Mass Inchigeela Phil and Denis J Lucey, Lackabawn

.

Adoration of The Blessed Sacrament

Adoration will take place in Inchigeela church every Friday except the First Friday

of the Month when it's in Ballingeary church

Times 10.00am------6.00pm

+ Moladh go deo le Dia +


Leachtaí Gaeilge: Sunday, 6th June, 2021

Sollúntas Corp Chríost

CÉAD LÉACHT

Sliocht as Leabhar Exodus 24:3-8

Seo fuil an Chonartha a rinne an Tiarna libh.

Tháinig Maois agus d’aithris sé don phobal aitheanta uile an

Tiarna agus a reachtanna uile. D’fhreagair an pobal go léir

d’aonghuth: “Na haitheanta go léir a thug an Tiarna,

déanfaimid iad a chomhlíonadh.” Agus chuir Maois aitheanta

uile an Tiarna i scríbhinn agus d’éirigh sé go moch lá arna

mhárach agus thóg sé altóir faoi bhun an tsléibhe, le dhá

ghallán déag do dhá threibh déag Iosrael. Agus threoraigh sé

ógánaigh de phobal Iosrael i mbun ofrálacha loiscthe agus

síochána de dhaimh don Tiarna.

Agus thóg Maois leath na fola agus chuir i miasa í, agus dhoirt

sé an leath eile ar an altóir. Ansin thóg sé leabhar an chonartha,

agus léigh é i gcomhchlos an phobail, agus dúirt siad: “Na

haitheanta go léir a thug an Tiarna, déanfaimid iad a

chomhlíonadh, agus beimid umhal.” Ansin thóg Maois an fhuil

agus chroith ar an bpobal í, agus dúirt: “Seo fuil an chonartha a

rinne an Tiarna libh de réir na mbriathra seo go léir.”

Briathar Dé

Salm le Freagra Sm 115

Freagra

Glacfaidh mé cupán an

tslánaithe; agus gairfidh mé ar ainm an Tiarna.

Malairt Freagra Alleluia!

1. Cén cúiteamh a dhéanfaidh mé leis an Tiarna

ina ndearna sé dom?

Glacfaidh mé cupán an tslánaithe;

agus gairfidh mé ar ainm an Tiarna. Freagra

2. Is luachmhar i bhfianaise an Tiarna

bás a chuid naomh.

A Thiarna, is mise do ghiolla;

scaoil tú mo chuibhreacha díom. Freagra

3. Ofrálfaidh mé duit íobairt an mholta,

gairfidh mé ar ainm an Tiarna.

Comhlíonfaidh mé ar mhóidigh mé don Tiarna

i láthatr a phobail go léir.

Freagra

DARA LÉACHT

Sliocht as Litir Naomh Pól chuig na Eabhraig 9:11-15

Glanfaidh fuil Chríost ár n-anam ó pheacaí marfacha.

A bhráithre, tháinig Críost agus é ina ardsagart a bhféadfaí na

maitheasaí uile a bhí [tagtha] a fháil tríd. Ghabh sé trí bhoth a

bhí níos mó agus níos foirfe ná an seancheann; mar ní raibh sí

lámhdhéanta, is é sin le rá, níor den saol seo í.

DARA LEACHT (Cont.)

Chuaigh sé isteach san Áit Rónaofa aon uair amháin ar

fad agus ní le cabhair fuil ghabhar agus laonna é ach lena

chuid fola dílis féin agus fuair sé slánú síoraí dúinn. Nuair

a chroitear fuil ghabhar agus tharbh agus luaithreach

bodóige dóite ar dhaoine atá neamhghlan mar gheall ar

dheasghnátha an liotúirge, baintear an neamhghlaine

dheasghnáthach seo díobh agus naomhaítear iad. Más ea,

nach bhfuil fuil Chríost níos cumhachtaí go mór ná é sin?

Óir de bharr a spioraid bhuanmharthanaigh d’ofráil Íosa é

féin chun Dé ina íobairt gan smál. Glanfaidh sé bhur

gcoinsias ó pheacaí marfacha ionas go mbeidh sé ar bhur

gcumas seirbhís a dhéanamh do Dhia beo.

Agus is é an fáth a bhfuil sé ina idirghabhálaí ar chonradh

nua ná ionas go bhfaigheadh na daoine a bhfuil glaoite

orthu an oidhreacht shíoraí atá geallta ag Dia dóibh. Is

féidir é seo a tharlú anois ós rud é go bhfuair Críost bás in

éiric na gcionta a rinneadh le linn an chéad chonartha.

Briathar Dé

**************************************

Cork Autism Online Conference 2021 - Thriving with

Autism. Sunday, October 17th.

This online conference offers interventions, skills and

strategies to support people on the autism spectrum.

Suitable for Parents, Families, Caregivers, Autistics,

Employers, Educators, Professionals, Agencies,

Advocates and anyone with an interest in autism. Visit:

www.autismcork.ie

Croi na Laoi tidy towns are, looking again for a bit of

help.

Following on from our very enjoyable painting day, we

would like help in planting flowers / shrubs throughout

the village on Friday evening the 11th June @ 7 pm . We

will meet at the garden of remembrance. All welcome

Church of St.

Finbarr and

Holy Angels,

Inchigeela

(1842)

Sunday

11.30am

Ni neart go cur le

céile

Séipéal N.

Fionn Barra

and N.

Ronán,

Béal Átha’n

Ghaorthaidh

(1826)

Sunday

10.00am

Vigil Mass Saturday 6.00pm—BALLINGEARY Vigil Mass Saturday 7.00pm—INCHIGEELA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!