Toěraiěocht Teaghlaigh - Sliě Eachrois

bealathaabu

Sraith thóraíochtaí ar shiúlóidí Gaeltachta forbartha go speisialta do theaghlaigh ag

Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Stór Mhúscraí. Bainigí sásamh as.

Slí Eachrois

Béal Átha an Ghaorthaidh

Siúlóid

Gaeltacht

Fad

Am

Deacracht

Eolas eile

Tosnaíg amach ón mbosca teileafón

i mBéal Átha an Ghaorthaidh agus teir

soir ó thuaidh go Droichead Abha Bhun

Sílinn. Bigí ag faire amach do na h-iontaisí sa

dúlra mórthimpeall oraibh agus ná cailligí an

Gallán ar an slí.

Slí Eachrois

Béal Átha an Ghaorthaidh

@ 7.8km

@1 3/4 uac

Réasúnta

Siúlóid choille

Cuireadh clocha i gcoinne claí in Eachros

fadó agus thosnaigh daoine ag teacht le chéile

ann, deis cainte , s comhrá do mhuintir na

dúiche tráth dá raibh. Suígí síos tamaillín ar

an Settlín agus bain taitneamh as an dúlra

draíochtúil , s an radhairc álainn ar Bhéal Átha

an Ghaorthaidh. Is minic a ghlacann muintir

na h-áite sos ar an

Settlín, tar éis

siúlóide nó chun dul

siar ar bhóithrín na

smaointe.

Agus sibh lán

fuinnimh arís,

b'fhéidir go mbeidh

fonn rince oraibh ar

an Ardán Rince.

Críochnaigh bhur

dturas ag droichead

Abha Bhun Sílinn.


Beir leat an bhileog

seo agus téigí ar

Thóraíocht...ag

Tóraíocht Teaghlaigh Slí

Eachrois i mBéal Átha

an Ghaorthaidh. Siúlóid

aoibhinn í seo ina bhfuil

an liosta iontaisí thíos le

feiscint, le cloisint, le

mothú agus le bolú.

Aimsigh an méid agus is

féidir libh!

De shiúl na gcos:

y Abha Bhun Sílinn

y Crosaire Gort na Móna

y Locha Lua

y Fallaí Cloiche

y Cros an Mhuilinn

y Crann na Silíní [tigh]

y An tArdán Rince

Féach fút agus tharat:

y Plás

y Gallán

y Caoirigh

y Teampaillín Eachrois

y Nóiníní

y Lus an Chromchinn

Éistigí:

y Crónán na mbeach

y Glór na habhann

y Muileann Gaoithe

y Clingíní Gaoithe

y Bó ag géimneach

Tóg boladh uaidh:

y Fraoch

y Cuise

y Sabhaircíní

Leag láimh air:

y Fáibhile

y Crann Darach

y Crann Cuilinn

y Sruthán

Gaeltacht

Mhúscraí

Co. Chorcaí

More magazines by this user