24.09.2021 Views

Prizma

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PZ-01<br />

SVETLI TRENUTKI BIVANJA | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | BRIGHT MOMENTS OF LIVING<br />

02


Detajl PZ-01A<br />

Detajl PZ-01B


Detajl PZ-02A<br />

Detajl PZ-02B


SVETLI TRENUTKI BIVANJA | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | BRIGHT MOMENTS OF LIVING<br />

PZ-02<br />

05


Detajl PZ-04A<br />

Detajl PZ-04B<br />

06


Detajl PZ-03A<br />

PZ-03<br />

PZ-04


PZ-05<br />

SVETLI TRENUTKI BIVANJA | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | BRIGHT MOMENTS OF LIVING<br />

08


Detajl PZ-05A<br />

Detajl PZ-05B


10<br />

Detajl PZ-07A


Detajl PZ-06B<br />

Detajl PZ-06A<br />

Detajl PZ-06C<br />

PZ-06<br />

PZ-07


Detajl PZ-08A<br />

Detajl PZ-08B


SVETLI TRENUTKI BIVANJA | SVIJETLI TRENUCI BORAVKA | BRIGHT MOMENTS OF LIVING<br />

PZ-08<br />

13


PZ-01<br />

a PZ-411G BB/BPL x 1<br />

PZ-VV23 L BB/BPL x 1<br />

PZ-V13 D BB/BPL x 1<br />

PZ-TV621G BB/BPL x 1<br />

PZ-OP6 BB x 1<br />

b PZ-251 L BB/BPL x 1<br />

PZ-251 D BB/BPL x 1<br />

PZ-R351 BB x 1<br />

s PZ-LED180 x 1<br />

PZ-SV3 x 1<br />

km PZ-KM OZ/BB x 1<br />

OSNOVNI ELEMENTI / OSNOVNI ELEMENTI / BASIC ELEMENTS<br />

NIZKI ELEMENTI / NISKI ELEMENTI / LOW ELEMENTS<br />

600 490<br />

PZ-211G<br />

(1 PREDAL /<br />

LADICA / DRAWER)<br />

337<br />

337 337 337<br />

900 490 1200 490 1200<br />

490<br />

PZ-311G PZ-411G PZ-412G<br />

(1 PREDAL /<br />

(1 DVOJNI PREDAL /<br />

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS)<br />

LADICA / DRAWER)<br />

DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER)<br />

PZ-02<br />

a PZ-613G BB/BPL x 1<br />

PZ-211G BB/BPL x 1<br />

PZ-VP4 BB/BPL x 1<br />

PZ-OP6 BB x 1<br />

PZ-VL21 L BB/BPL x 1<br />

PZ-VL21 D BB/BPL x 1<br />

PZ-241 L BB/BPL x 1<br />

b PZ-161 L BB/BPL x 1<br />

PZ-262 D BB/BPL x 1<br />

s PZ-LED120,150 x 1<br />

PZ-LED180 x 1<br />

PZ-SV3 x 1<br />

km PZ-KM OZ/BB x 1<br />

600<br />

490<br />

536<br />

536 536<br />

1200 490 1200<br />

490<br />

PZ-221G PZ-421G PZ-422G<br />

(2 PREDALA /<br />

(2 DVOJNA PREDALA /<br />

(4 PREDALI / LADICE / DRAWERS)<br />

LADICE / DRAWERS)<br />

DUPLE LADICE / DOUBLE DRAWERS)<br />

PZ-03<br />

a PZ-TV621G BB/BPL x 1<br />

PZ-KP2G BB x 1<br />

PZ-421G BB/BPL x 1<br />

PZ-OP3 BB x 1<br />

PZ-VLV21 L BB/BPL x 1<br />

PZ-VLV21 D BB/<br />

BPL x 1<br />

PZ-R251 BB x 1<br />

PZ-251 D BB/BPL x 1<br />

s PZ-SV2 x 2<br />

km PZ-KM OZ/BB x 1<br />

PZ-04<br />

a PZ-262 D OZ/PŠL x 1<br />

PZ-612G OZ/PŠL x 1<br />

PZ-OP6 OZ x 1<br />

PZ-TVN6 OZ/PŠL x 1<br />

PZ-151 L OZ/PŠL x 1<br />

PZ-254 L OZ/PŠL x 1<br />

s PZ-LED 180 x 2<br />

PZ-SV1 x 1<br />

PZ-SV3 x 1<br />

km PZ-KM OZ/PŠL x 1<br />

PZ-05<br />

a PZ-241 L BB/BPL x 1<br />

PZ-612G BB/BPL x 1<br />

PZ-TVN6 BB/BPL x 1<br />

PZ-OP6 BB x 1<br />

PZ-232 BB/BPL x 1<br />

PZ-VV23 D BB/BPL x 1<br />

b PZ-241 L BB/BPL x 1<br />

PZ-241 D BB/BPL x 1<br />

PZ-OP4 BB x 1<br />

PZ-242 BB/BPL x 1<br />

s PZ-LED 180 x 2<br />

PZ-SV3 x 1<br />

600<br />

PZ-231 L<br />

PZ-231 D<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR)<br />

410<br />

657<br />

600<br />

410<br />

PZ-232<br />

(2 PREDALA /<br />

LADICE / DRAWERS)<br />

657<br />

856 856 856 856<br />

600 410 600 410 900 410 1200<br />

410<br />

PZ-241 L PZ-242 PZ-341 PZ-441<br />

PZ-241 D<br />

(3 PREDALI /<br />

(3 PREDALI /<br />

(3 DVOJNI PREDALI /<br />

(1 VRATA /<br />

LADICE / DRAWERS)<br />

LADICE / DRAWERS)<br />

DUPLE LADICE / DOUBLE DRAWERS)<br />

VRATA / DOOR)<br />

SREDNJI ELEMENTI / SREDNJI ELEMENTI / MEDIUM ELEMENTS<br />

ODPIRANJE VRAT /<br />

OTVARANJE VRATA /<br />

DOOR OPENING<br />

PZ-06<br />

a PZ-VV23 L OZ/BPL x 1<br />

PZ-OP4 BB x 1<br />

PZ-VL21 L OZ/BPL x 1<br />

PZ-VL21 D OZ/BPL x 1<br />

PZ-211G OZ/BPL x 1<br />

PZ-612G OZ/BPL x 1<br />

PZ-TVN6 OZ/BPL x 1<br />

PZ-232 OZ/BPL x 1<br />

b PZ-161 D OZ/BPL x 2<br />

PZ-161 L OZ/BPL x 1<br />

PZ-R261 OZ x 2<br />

s PZ-SV3 x 1<br />

PZ-LED 180 x 1<br />

km PZ-KM OZ/BB x 1<br />

PZ-07<br />

a PZ-511G OZ/BPL x 2<br />

PZ-OP5 BB x 1<br />

PZ-VLV21 L OZ/BPL x 1<br />

PZ-VLV21 D OZ/BPL x 1<br />

PZ-VL21 D OZ/BPL x 1<br />

b PZ-254 L OZ/BPL x 1<br />

PZ-251 D OZ/BPL x 1<br />

s PZ-LED120,150 x 1<br />

PZ-SV2 x 2<br />

PZ-SV1 x 1<br />

450 410 600 410 600 410 600 410<br />

PZ-151 L<br />

PZ-151 D<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR)<br />

1457 1457 1457 1457<br />

PZ-251 L PZ-252 L PZ-254 L<br />

PZ-251 D PZ-252 D PZ-254 D<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR)<br />

VISOKI ELEMENTI / VISOKI ELEMENTI / TALL ELEMENTS<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR,<br />

2 PREDALA /<br />

LADICE /DRAWERS)<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR,<br />

2 PREDALA /<br />

LADICE /DRAWERS)<br />

L<br />

OZNAKA ELEMENTA /<br />

OZNAKE ELEMENTA /<br />

ELEMENT MARKS<br />

L - LEVA / LIJEVA / LEFT<br />

D- DESNA / DESNA / RIGHT<br />

D<br />

PZ-08<br />

a PZ-VV23 L OZ/PŠL x 1<br />

PZ-OP6 OZ x 1<br />

PZ-263 D OZ/PŠL x 1<br />

PZ-221G OZ/PŠL x 1<br />

PZ-TV621G OZ/PŠL x 1<br />

b PZ-444 OZ/PŠL x 1<br />

PZ-R261 OZ x 1<br />

PZ-161 D OZ/PŠL x 1<br />

s PZ-LED 180 x 1<br />

PZ-SV3 x 2<br />

km PZ-KM OZ/PŠL x 1<br />

LEGENDA / LEGENDA / LEGEND<br />

a, b - sestav / sastav / set<br />

s - svetila / rasvjeta / lights<br />

km - klubska miza / klupski stolić / coffee table<br />

450<br />

410<br />

PZ-161 L<br />

PZ-161 D<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR)<br />

2097<br />

2097 2097 2097 2097<br />

600 410 600 410 600 410 600 410<br />

PZ-262 L PZ-262 D PZ-263 L PZ-263 D<br />

(1 VITRINA /<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA /GLASS DOOR)<br />

VITRINA /GLASS DOOR)<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR,<br />

2 PREDALA /<br />

LADICE /DRAWERS)<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR,<br />

2 PREDALA /<br />

LADICE /DRAWERS)


1500 490 1800 490 1800<br />

490<br />

PZ-511G (L, D) PZ-612G PZ-613G (L, D)<br />

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS) (3 PREDALI / LADICE / DRAWERS) (1 PREDAL / LADICA / DRAWER,<br />

1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER)<br />

TV ELEMENT / TV ELEMENT / TV ELEMENT<br />

Opomba / Napomena / Note:<br />

Obarvani deli vedno v barvi<br />

oreha. / Obojeni djelovi uvek<br />

536 536 u boji oraha. / Coloured parts<br />

always in walnut.<br />

1200 490 1800<br />

490<br />

PZ-TV421G PZ-TV621G (L, D)<br />

(1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA /<br />

(2 PREDALA / LADICE / DRAWERS,<br />

DOUBLE DRAWER, 1 KLOPNA VRATA /<br />

1 DVOJNI PREDAL / DUPLA LADICA / DOUBLE DRAWER,<br />

POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)<br />

1 KLOPNA VRATA / POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)<br />

TV NASTAVEK / TV NASTAVAK / TV UPPERPART<br />

PZ-TVN5<br />

(1 KLOPNA VRATA /<br />

POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)<br />

410<br />

337 337 337<br />

320<br />

657<br />

1500 490<br />

1800<br />

490<br />

PZ-TVN6<br />

(1 KLOPNA VRATA /<br />

POKLOPNA VRATA / FLAP DOOR)<br />

410<br />

320<br />

657<br />

Vsi predali imajo polni<br />

izvlek za lažjo dostopnost<br />

in preglednost notranjosti. /<br />

Ladičari imaju puno otvaranje<br />

ladica zbog lakšeg pristupa do<br />

unutrašnjosti. / All drawers have<br />

full extension for easy access<br />

and better visibility of interior.<br />

Lesene police /<br />

Drvene police /<br />

Wooden shelves<br />

Steklene police<br />

v notranjosti /<br />

Staklene police<br />

u unutrašnjosti<br />

/ Glass internal<br />

shelves<br />

BARVE /<br />

BOJE /<br />

COLOURS<br />

PRIZMA BELA /<br />

PRIZMA BELA LAK<br />

PRIZMA BIJELA /<br />

PRIZMA BIJELA LAK<br />

PRIZMA WHITE /<br />

PRIZMA WHITE LACQUER<br />

OREH PRIZMA /<br />

PRIZMA BELA LAK<br />

ORAH PRIZMA /<br />

PRIZMA BIJELA LAK<br />

WALNUT PRIZMA /<br />

PRIZMA WHITE LACQUER<br />

OREH PRIZMA /<br />

PEŠČENA LAK<br />

ORAH PRIZMA /<br />

PJEŠČANA LAK<br />

WALNUT PRIZMA /<br />

SAND LACQUER<br />

KORPUS /<br />

KORPUS /<br />

BODY<br />

BB<br />

OZ<br />

OZ<br />

FRONTE /<br />

FRONTE /<br />

FRONTS<br />

BPL<br />

BPL<br />

PŠL<br />

Elementi globine 490 mm imajo zamaknjeno<br />

hrbtišče za 60 mm za urejeno shranjevanje<br />

kablov. / Kod elemenata dubine 490 mm leđa<br />

su pomaknuta za 60 mm u unutrašnjost, tako<br />

da ima pozadi mesta za spremanje kablova. /<br />

490 mm deep elements have back panel 60 mm<br />

moved inwards to hide cables.<br />

PRIMER /<br />

PRIMJER /<br />

EXAMPLE<br />

PZ-221G BB/BPL<br />

PZ-221G OZ/BPL<br />

PZ-221G OZ/PŠL<br />

60<br />

856 856 856<br />

1200 410 1200 410 1200<br />

410<br />

PZ-443 L PZ-443 D PZ-444<br />

(1 VRATA / VRATA / DOOR,<br />

(1 VRATA / VRATA / DOOR,<br />

(2 VRATA / VRATA / DOORS)<br />

3 PREDALI / LADICE / DRAWERS)<br />

3 PREDALI / LADICE / DRAWERS)<br />

KOTNE PLOŠČE / KUTNE PLOČE / CORNER PANELS<br />

550 550 550 550<br />

550 550<br />

536 536<br />

337<br />

490 490 490 490 490 490<br />

PZ-KP1G PZ-KP2G BB PZ-KP2G OZ<br />

KLUBSKE MIZE / KLUPSKI STOLIĆI / COFFEE TABLES<br />

REGALI / REGALI / SHELF UNITS VISEČI ELEMENTI / VISEĆI ELEMENTI /<br />

WALL MOUNTED ELEMENTS<br />

1457 1457<br />

256 256<br />

600<br />

410<br />

1200<br />

410<br />

PZ-VP2<br />

PZ-VP4<br />

(1 PREDAL /<br />

(2 PREDALA /<br />

LADICA / DRAWER)<br />

LADICE / DRAWERS)<br />

600 600<br />

1000 1000<br />

PZ-KM OZ/BB<br />

(PRIZMA BELA, PRIZMA<br />

BIJELA, PRIZMA WHITE)<br />

424 424<br />

PZ-KM OZ/PŠL<br />

(PEŠČENA LAK, PJEŠČANA LAK,<br />

SAND LACQUER)<br />

STENSKE POLICE / ZIDNE POLICE / WALL SHELVES<br />

225<br />

225<br />

600 310 900 310<br />

PZ-R251<br />

PZ-R351<br />

800<br />

800<br />

900<br />

PZ-OP3<br />

250<br />

1500<br />

PZ-OP5<br />

250<br />

OZ<br />

OZ<br />

BB<br />

OZ<br />

Opomba / Napomena / Note:<br />

Belo hrbtišče / Bijela leđa / White back panel<br />

600 335<br />

PZ-VL21 L<br />

PZ-VL21 D<br />

(1 VRATA /<br />

VRATA / DOOR)<br />

600 335<br />

PZ-VLV21 L<br />

PZ-VLV21 D<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR)<br />

1200<br />

PZ-OP4<br />

250<br />

225<br />

1800<br />

PZ-OP6<br />

OZ<br />

BB<br />

250<br />

225<br />

SVETILA / RASVJETA / LIGHTS<br />

350 350<br />

350<br />

2097<br />

2097<br />

1241 1241<br />

1241<br />

15<br />

*TR<br />

15<br />

15<br />

PZ-SV1<br />

*TR<br />

15<br />

15<br />

PZ-SV2<br />

15<br />

PZ-SV3<br />

*TR<br />

450 310<br />

PZ-R161<br />

600 310<br />

PZ-R261<br />

450 335 600 335<br />

600 335<br />

PZ-V13 L PZ-VV23 L<br />

PZ-V13 D (1 VITRINA /<br />

(1 VRATA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR)<br />

VRATA / DOOR)<br />

PZ-VV23 D<br />

(1 VITRINA /<br />

VITRINA / GLASS DOOR)<br />

8<br />

8<br />

900<br />

PZ-LED90<br />

1800<br />

PZ-LED180<br />

*TR LED<br />

8<br />

*TR LED<br />

1200, 1500<br />

PZ-LED120, 150<br />

*TR LED<br />

*TR: Transformator<br />

*TR LED: LED Transformator<br />

Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb. / Pridržavamo pravo tehničkih izmjena. / Alples reserves the right to change items. / Furniture design: Dana Poljanec, arch / Ad & photo: AV studio, d.o.o. / Print: Sinet, d.o.o.


Alples d.d.<br />

4228 Železniki, Slovenija<br />

Tel.: +386 (0)4 51 18 100<br />

Fax: +386 (0)4 51 18 145<br />

www.alples.si<br />

alples@alples.si<br />

...ko stanovanje postane dom.<br />

Maj 2015 AD&PHOTO:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!