23.09.2022 Views

LOUNSKÁ SPOJKA

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2 louny společně

dáme louny dohromady!

kvalita života

v lounech klesá

společně máme odvahu dělat, co je správné:

parkování: patrová etážová parkoviště

Již několikátým rokem sestavuje

společnost Obce v datech Index

kvality života. V letošním žebříčku

kvality života kleslo město Louny

o 5 míst na nelichotivou 184. příčku

z 206 sledovaných. V loňském roce

to tedy bylo 179. místo a v tom

předešlém 170. místo. Jedná se tedy

o negativní trend, který má možná

souvislost s poklesem obyvatel města.

Louny měly v roce 2001 celkem

19639 obyvatel. V roce 2021 to bylo

17760 obyvatel.

Přestože nejen my máme

výhrady k relevanci některých

postupů tohoto

srovnání, víme, že Ústecký

kraj obecně tahá v ČR za

kratší konec provazu. To

je vidět nejen na kondici

kraje jako celku, ale v

tomto případě hlavně na

jeho jednotlivých regionech

a městech. To, co nás

sráží na dno, je především

kvalita a dostupnost služeb.

To jsou ukazatele, které se stejně jako

další hodnocené faktory (zdraví a životní

prostředí, vzdělání a materiální

zajištění) dají z radnice ovlivňovat jen

částečně, přesto tu jsou možnosti, jak

dát věci do pohybu.

Základním pilířem by mělo být snažit

se o prosperitu, adekvátní vyžití a zabezpečení

obyvatel města. Potřebujeme

přilákat investory a výrobce produktů

s vysokou přidanou hodnotou, čímž bude

populace bohatnout a díky jejímu následnému

zájmu o pestřejší paletu služeb

bude vzkvétat i toto odvětví, které pak

index kvality života

bude moci konkurovat větším městům

v regionu.

Chceme, aby město důsledně postupovalo

dle koncepcí podpory kultury, sportu,

infrastruktury a koncepce rozvoje města,

které by obsahovaly principy k lidem

i prostředí zodpovědné politiky.

Prioritou číslo jedna je nejen kvůli stále

pokračující pandemii zdravotnictví.

Nápadů na řešení je spousta, ale jejich

implementaci nebo výsledky nevidíme.

Souvisí především se vzděláváním a také

nepříliš uspokojivou

úrovní vzdělání kraje

jako celku.

Fungující stipendia

a programy, které přitáhnou

lékaře do města

skrz vytvoření pro ně

výhodných podmínek,

jsou určitě tou cestou,

kterou bychom se měli

cílevědomě a ambiciózně

vydat. Ne kvůli žebříčkům,

ale kvůli tomu,

aby se v Lounech skutečně dobře žilo.

Je potřeba zkrátka uspokojovat základní

potřeby obyvatel a na těchto pevných

základech stavět pestrou paletou dostupných

služeb a zdravým, netoxickým

prostředím, podporou kultury a sportu

a logickým územním plánováním

a rozvojem.

Prosazujeme tvorbu a především dodržování

strategického plánu, abychom se

nepotáceli odnikud nikam.

V tom je samozřejmě třeba dodržovat

bezpodmínečnou transparentnost a zapojit

do rozhodování lidi – např. skrz

participativní rozpočtování.

186. místo

z 206 sledovaných

(Litoměřice 149. místo)

zdroj: obecvdatech.cz/louny

Vizualizace etážového parkoviště

Slavíčkova v Sokolově

(H.A.N.S. architekti)

Budeme hledat místa, kde lze vytvořit nízká patrová parkoviště

- samozřejmě na místech, kde už parkoviště jsou, jako

třeba v Mělecké ulici. Místo drahých parkovacích domů,

které jsou navíc finančně náročné na provoz, využijeme některá

stávající parkoviště a přistavíme k nim patro. Můžeme

se navíc taky bavit i o možnostech zelených střech

a solárních panelů na těchto parkovištích! Projektovat je

třeba začít co nejdříve.

ušetříme 2 miliony místo 2. místostarosty

2 000 000 Kč za poslední 4 roky - 24 x 48 000 Kč br., 24 x 37 500

Kč br. Tolik stojí město Louny druhý, neuvolněný místostarosta.

Tuto funkci zrušíme a dva miliony ušetříme pro lepší účely a

užitečnější věci, např. v rámci participativního rozpočtu. Pokud

se současný 2. místostarosta chlubí nějakými úspěchy (třeba

i z dalších pozic, které zastává, např. je uvolněným krajským

předsedou zdravotnického výboru za cca 96 000 Kč měsíčně

hrubého), jistě se dají dělat i z pozice řadového radního.

výrazný nárůst

parkovacích míst na sídlištích,

kde je dnes situace nejhorší

levnější než

parkovací domy

možnost

využití střechy

ušetříme

prostředky

až 2 000 000 Kč

za jedno volební období

můžeme investovat

do něčeho smysluplného

zkulturnění a oživení břehu ohře

Vizualizace etážového parkoviště

Slavíčkova v Sokolově

(H.A.N.S. architekti)

Lounská Náplavka. To už tady bylo, ne? Návrhy na zkulturnění

břehu řeky Ohře tu máme od současného vedení města již

osm let, ale stále to tzv. nejde. Místo čehokoliv smysluplného

je pár metrů vedle srdce Loun pod Šancemi doslova džungle.

Obtížně přístupná, zaneřáděná a nebezpečná stezka neprospívá

vůbec nikomu. Zasadíme se o to, aby se tohle změnilo. Všemi

dostupnými prostředky budeme bojovat za využívání a zkulturnění

břehu Ohře.

budeme

naším

usilovat minimálně

o revitalizaci současné stezky

okolo Ohře na reprezentativní

úroveň.

ideálem je kulturně

využívatelný a čistý prostor,

ne místo jak stvořené pro

negativní společenské jevy.

POSVÍTÍME SI NA TO A BUDEME ŘÍDIT MĚSTO SPOLEČNĚ!

dejte to s námi

dohromady!

Politika potřebuje být otevřená

a každá koruna dohledatelná.

My jsme sponzorovaní obyčejnými

lidmi, žádnými zákulisními hráči.

Rádi bychom vás proto poprosili

o jakoukoliv podporu, která nám

pomůže v kampani, abychom

SPOLEČNĚ zvýšili své šance měnit

Louny k lepšímu. Děkujeme! <3

Budeme se bavit s lidmi o městě. Budeme pořádat více setkání,

zavedeme více platforem pro zpětnou vazbu, zaměříme se na

kulaté stoly zájmových skupin, institucí, podnikatelů. Louny tvoříme

SPOLEČNĚ. A měli bychom se snažit mít to tu co nejlepší.

Zavedeme participativní rozpočet, budeme lépe a více informovat

o dění ve městě a na radnici, o důležitých krocích nebudeme

jen informovat, ale zavedeme širokou diskuzi.

Zavedení

participativního

rozpočtu

Větší komunikace

s občany

LOUNY TVOŘÍME

SPOLEČNĚ!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!