23.09.2022 Views

LOUNSKÁ SPOJKA

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4 louny společně

dáme louny dohromady!

společně pozvedneme louny! ko

1 | Petr Felix Šťastný

2 | Ing. Pavel Nadolecki

3 | Bc. Ivana Hluštíková

4 | Ing. Albert Macas

33 let, Kandidát na starostu, konstruktér,

občanský aktivista | Pirátská strana

40 let, Dopravní inženýr,

podnikatel | Pirátská strana

49 let, Lektorka volnočasových

aktivit | Strana Zelených

28 let, Byznysový analytik |

Bez politické příslušnosti | Nezávislí

9 | Lukáš Plocek

10 | Eliška Hluštíková

11 | Bc. Jan Louka

12 | Vladimír Hons

33 let, Barman | Bez politické

příslušnosti za Piráty

23 let, Studentka | Bez politické

příslušnosti | Nezávislí

40 let, Operátor bloku v elekrárně |

Bez politické příslušnosti za Piráty

31 let, Pracovník v logistice |

Bez politické příslušnosti | Nezávislí

17 l Lukáš Kulhánek, 39 let

Manažer logistiky

BEZPP za Piráty

18 l Martin Machill, 37 let

Servisní technik, IT správce

BEZPP za Piráty

19 l Michal Němeček, 34 let

Řidič

BEZPP za Piráty

23 l Vladimír Zandal, 41 let

Skladník

BEZPP, nezávislí

24 l Antonín Hluštík, 21 let

Student

BEZPP, nezávislí

25 l Lukáš Hank, 35 let

Elektrikář

BEZPP za Piráty

29 l Vratislav FIlípek, 31 let

Marketingový specialista

Pirátská strana

podporují nás například:

Mgr. Leo Steiner

51 let, Bojovník proti korupci

Po 50 je na čase hledat někoho, kdo

převezme štafetový kolik. Mládí je fajn,

pracovitost, inteligence a nesobecký zájem

o veřejne dění nutnost. Respekt k moudrosti

a k slabším je výhodou.

Proto podporuji LOUNY SPOLEČNĚ!

Mirek 'Plazík' Blažek

74 let, Fotograf, penzista (Peruc)

Já bydlet v Lounech, tak to hodím SPOLEČ-

NĚ! I přesto, že jsem z generace (1948),

o které se říká, že podporuje například pana

Babiše. Věřím mladým, tvoří podmínky pro

svůj život a nezapomínají na nás starší.

Nebo třeba vy?

18-150 let, Občan/ka Loun, který/á chce,

aby se nám tu SPOLEČNĚ lépe žilo!

Chcete podpořit naši iniciativu slovně nebo

s čímkoliv pomoci? Máte nápady, co by

ještě v Lounech šlo změnit k lepšímu?

Napište nám na webové adrese

lounyspolu.cz/podporuju, kdekoliv

na sociálních sítích či mailu

info@lounyspolecne.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!