23.09.2022 Views

LOUNSKÁ SPOJKA

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

Noviny sdružení LOUNY SPOLEČNĚ

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lounská spojka

pirátské listy

LOUNY | PODZIM 2022 | PIRATI.CZ | NEPRODEJNÉ

Albert Macas

Petr Felix Šťastný

kandidát na starostu

Ivana Hluštíková

dáme louny dohromady!

JDEME ŘEŠIT

PROBLÉMY loun!

1

2

3

5

LOUNY PODPORUJÍCÍ

ZÁZEMÍ A SLUŽBY

Louny jako živé město, ne satelit bez aktivního života

s mnoha prázdnými obchody v centru. Pomůže tomu

například zatraktivnění centra, především revitalizace

náměstí a Pražské ulice. Uděláme maximum pro přivedení

lékařů do města.

4

LOUNY EFEKTIVNÍ

A SPOLEČNĚ ŘÍZENÉ

Efektivní a otevřené řízení města. Chceme, aby bylo

město řízeno efektivně zejména v oblasti financování

a zadávání zakázek, vše SPOLEČNĚ s vámi. Veškeré

informace o tomto řízení musí být zveřejněny tak, aby

je měl občan po ruce a nemusel je složitě vyhledávat.

louny zelené

a ekologické

Louny mají být městem s hezkou zelení, ne vyprahlým

městem se suchou trávou a zničenými stromy s nehezkou

korunou, která netvoří stín ani úkryt zvířatům.

Chceme víc sázet, než kácet.

LOUNY - MĚSTO KUL-

TURY A PŘÍLEŽITOSTÍ

Městské kulturní akce mají být výstavní síní především

místních kapel, kulturních organizací, pivovarů a restaurací.

Mají vzbudit velký zájem u lidí, ne být zatěží

pro vedení města, jak tomu bylo u letošního Lounského

vábení. Podpoříme podnikatele ve městě.

LOUNY SPOLEČNĚ PRO

VŠECHNY GENERACE

Naše město musí být přívětivým prostředím pro všechny

věkové kategorie a tomu musí odpovídat i jeho vývoj.

Vybudujeme dlouhodobý strategický plán města pro

budoucí desítky let.

další body programu na lounyspolecne.cz

Petr Felix šťastný

ochota, férovost, otevřenost,

péče a energie

Ochota, férovost, otevřenost, péče a energie. Pod těmito idejemi si

představujeme změnu v Lounech. „Louny nejsou žádná díra nebo

venkov. Mají potenciál lokální metropole a měly by se podle toho začít

chovat nejen samy k sobě,“ říká kandidát na starostu a lídr sdružení

občanů LOUNY SPOLEČNĚ Petr Felix Šťastný.

Každý rok jsou nějaké volby.

Čím jsou prospěšné ty do lounského

zastupitelstva? Proč by

k nim obyvatelé měli přijít?

Správa města je služba pro občany.

A výkony vedení města jsou

hned vidět, ať už jsou dobré, nebo

špatné. Ideální by bylo, když by

vedení města bylo plné lidí, jimž

nedá spát jakýkoliv bordel, odchlíplá

dlažka na chodníku, umírající

strom, chátrající dům, skomírající

prostor či v neposlední řadě lidé

v problémech. A o tom to je. Aby

město bylo ochotné, férové, otevřené,

pečující a energické, je potřeba

mít takové lidi v zastupitelstvu.

Myslíš, že tam teď takoví nejsou?

V Lounech jsme svědky jistého

zlepšení v oblasti komunikace

s občany, ovšem odpradávna zde

platí, že někteří z nás mají lepší

nebo prémiovější názor, že někteří

mají pravdu, i když si to myslí jen

oni, a že některé služby máme

jenom na oko. Vztah s občany je

potřeba budovat. Když máte aplikaci

na hlášení problémů ve městě,

tak by bylo hezké, aby to někdo

opravdu dělal. Když se má něco

budovat, bylo by fajn s lidmi o tom

mluvit a nesnažit se je prostě překřičet

nebo ignorovat připomínky.

Krásný příklad je s Piazzettou před

Vrchlického divadlem za zhruba 9

miliónů korun. Že se bude klouzat

a loupat, to zaznívalo. Město řeklo,

že tomu tak nebude. No a ona

klouzala a loupe se. Na tohle je jediné

řešení - skutečná otevřenost,

ochota naslouchat a vůle mít Louny

co nejlepší, i kdyby se kolem

toho mělo déle diskutovat. Město

by nemělo být afektovaný úřad, ale

služba komunitám. To celé s jasnou

vizí budoucího rozvoje.

Pokračování na straně 3

Máme čistý štít

a nedáváme prázdné sliby

Vážení přátelé,

do podzimních voleb jdou Piráti, kteří

jsou součástí koalice LOUNY SPO-

LEČNĚ, s heslem: Odvaha dělat, co

je správné. Tímhle mottem se už 13

let na všech úrovních politiky řídíme

a vždycky řídit budeme. Máme čistý

štít a nedáváme prázdné sliby.

Úspěšně se nejen podílíme na vedení

tří největších českých měst, ale daří

se nám zlepšovat životy v obcích

po celé zemi. V nich všichni

naši komunální politici odvedli

obrovský kus práce. Ještě větší kus

práce máme ovšem před sebou.

Obce mají jít příkladem a pečovat

o prostředí, ve kterém

žijeme. Proto jsme vybrali

kvalitní kandidáty,

kteří za sebou mají

reálné výsledky práce i

jasnou vizi, jak na ně

navázat. Kandidáty,

kteří myslí na občany

všech věkových kategorií,

v různých

životních situacích

a kterým bude vidět

pod prsty. Chceme

otevřené a moderní

radnice a

zasadíme se o to,

aby se mohli občané

co nejvíce podílet na rozhodování. Budeme

pracovat na dostupném kvalitním

bydlení a posílíme bytové fondy. Usnadníme

život rodinám s dětmi, seniorům

i lidem se zdravotním postižením, pro

ně všechny chceme pestrou kvalitní

nabídku služeb s dostatečnými kapacitami.

Zásadní je pro nás také ochrana

životního prostředí, které všichni sdílíme

a digitální služby města, které lidem

šetří čas, aby nemuseli chodit na

úřad nebo si s ním dopisovat.

Stejně tak je pro nás klíčová

poctivost a boj proti korupci.

Že nejde o prázdné fráze dokazuje

i fakt, že jsou Piráti

jedinou politickou stranou

bez korupčních kauz.

Je to i díky transparentní

politice,

kterou už od

našeho vzniku

prosazujeme

a kterou se snažíme

přenést na

všechny úrovně

státu. Piráti jsou

pojistkou proti

korupci. Máme

odvahu dělat, co

je správné!

Ivan Bartoš

předseda Pirátské strany

Ivan Bartoš | vicepremiér ČR pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj


2 louny společně

dáme louny dohromady!

kvalita života

v lounech klesá

společně máme odvahu dělat, co je správné:

parkování: patrová etážová parkoviště

Již několikátým rokem sestavuje

společnost Obce v datech Index

kvality života. V letošním žebříčku

kvality života kleslo město Louny

o 5 míst na nelichotivou 184. příčku

z 206 sledovaných. V loňském roce

to tedy bylo 179. místo a v tom

předešlém 170. místo. Jedná se tedy

o negativní trend, který má možná

souvislost s poklesem obyvatel města.

Louny měly v roce 2001 celkem

19639 obyvatel. V roce 2021 to bylo

17760 obyvatel.

Přestože nejen my máme

výhrady k relevanci některých

postupů tohoto

srovnání, víme, že Ústecký

kraj obecně tahá v ČR za

kratší konec provazu. To

je vidět nejen na kondici

kraje jako celku, ale v

tomto případě hlavně na

jeho jednotlivých regionech

a městech. To, co nás

sráží na dno, je především

kvalita a dostupnost služeb.

To jsou ukazatele, které se stejně jako

další hodnocené faktory (zdraví a životní

prostředí, vzdělání a materiální

zajištění) dají z radnice ovlivňovat jen

částečně, přesto tu jsou možnosti, jak

dát věci do pohybu.

Základním pilířem by mělo být snažit

se o prosperitu, adekvátní vyžití a zabezpečení

obyvatel města. Potřebujeme

přilákat investory a výrobce produktů

s vysokou přidanou hodnotou, čímž bude

populace bohatnout a díky jejímu následnému

zájmu o pestřejší paletu služeb

bude vzkvétat i toto odvětví, které pak

index kvality života

bude moci konkurovat větším městům

v regionu.

Chceme, aby město důsledně postupovalo

dle koncepcí podpory kultury, sportu,

infrastruktury a koncepce rozvoje města,

které by obsahovaly principy k lidem

i prostředí zodpovědné politiky.

Prioritou číslo jedna je nejen kvůli stále

pokračující pandemii zdravotnictví.

Nápadů na řešení je spousta, ale jejich

implementaci nebo výsledky nevidíme.

Souvisí především se vzděláváním a také

nepříliš uspokojivou

úrovní vzdělání kraje

jako celku.

Fungující stipendia

a programy, které přitáhnou

lékaře do města

skrz vytvoření pro ně

výhodných podmínek,

jsou určitě tou cestou,

kterou bychom se měli

cílevědomě a ambiciózně

vydat. Ne kvůli žebříčkům,

ale kvůli tomu,

aby se v Lounech skutečně dobře žilo.

Je potřeba zkrátka uspokojovat základní

potřeby obyvatel a na těchto pevných

základech stavět pestrou paletou dostupných

služeb a zdravým, netoxickým

prostředím, podporou kultury a sportu

a logickým územním plánováním

a rozvojem.

Prosazujeme tvorbu a především dodržování

strategického plánu, abychom se

nepotáceli odnikud nikam.

V tom je samozřejmě třeba dodržovat

bezpodmínečnou transparentnost a zapojit

do rozhodování lidi – např. skrz

participativní rozpočtování.

186. místo

z 206 sledovaných

(Litoměřice 149. místo)

zdroj: obecvdatech.cz/louny

Vizualizace etážového parkoviště

Slavíčkova v Sokolově

(H.A.N.S. architekti)

Budeme hledat místa, kde lze vytvořit nízká patrová parkoviště

- samozřejmě na místech, kde už parkoviště jsou, jako

třeba v Mělecké ulici. Místo drahých parkovacích domů,

které jsou navíc finančně náročné na provoz, využijeme některá

stávající parkoviště a přistavíme k nim patro. Můžeme

se navíc taky bavit i o možnostech zelených střech

a solárních panelů na těchto parkovištích! Projektovat je

třeba začít co nejdříve.

ušetříme 2 miliony místo 2. místostarosty

2 000 000 Kč za poslední 4 roky - 24 x 48 000 Kč br., 24 x 37 500

Kč br. Tolik stojí město Louny druhý, neuvolněný místostarosta.

Tuto funkci zrušíme a dva miliony ušetříme pro lepší účely a

užitečnější věci, např. v rámci participativního rozpočtu. Pokud

se současný 2. místostarosta chlubí nějakými úspěchy (třeba

i z dalších pozic, které zastává, např. je uvolněným krajským

předsedou zdravotnického výboru za cca 96 000 Kč měsíčně

hrubého), jistě se dají dělat i z pozice řadového radního.

výrazný nárůst

parkovacích míst na sídlištích,

kde je dnes situace nejhorší

levnější než

parkovací domy

možnost

využití střechy

ušetříme

prostředky

až 2 000 000 Kč

za jedno volební období

můžeme investovat

do něčeho smysluplného

zkulturnění a oživení břehu ohře

Vizualizace etážového parkoviště

Slavíčkova v Sokolově

(H.A.N.S. architekti)

Lounská Náplavka. To už tady bylo, ne? Návrhy na zkulturnění

břehu řeky Ohře tu máme od současného vedení města již

osm let, ale stále to tzv. nejde. Místo čehokoliv smysluplného

je pár metrů vedle srdce Loun pod Šancemi doslova džungle.

Obtížně přístupná, zaneřáděná a nebezpečná stezka neprospívá

vůbec nikomu. Zasadíme se o to, aby se tohle změnilo. Všemi

dostupnými prostředky budeme bojovat za využívání a zkulturnění

břehu Ohře.

budeme

naším

usilovat minimálně

o revitalizaci současné stezky

okolo Ohře na reprezentativní

úroveň.

ideálem je kulturně

využívatelný a čistý prostor,

ne místo jak stvořené pro

negativní společenské jevy.

POSVÍTÍME SI NA TO A BUDEME ŘÍDIT MĚSTO SPOLEČNĚ!

dejte to s námi

dohromady!

Politika potřebuje být otevřená

a každá koruna dohledatelná.

My jsme sponzorovaní obyčejnými

lidmi, žádnými zákulisními hráči.

Rádi bychom vás proto poprosili

o jakoukoliv podporu, která nám

pomůže v kampani, abychom

SPOLEČNĚ zvýšili své šance měnit

Louny k lepšímu. Děkujeme! <3

Budeme se bavit s lidmi o městě. Budeme pořádat více setkání,

zavedeme více platforem pro zpětnou vazbu, zaměříme se na

kulaté stoly zájmových skupin, institucí, podnikatelů. Louny tvoříme

SPOLEČNĚ. A měli bychom se snažit mít to tu co nejlepší.

Zavedeme participativní rozpočet, budeme lépe a více informovat

o dění ve městě a na radnici, o důležitých krocích nebudeme

jen informovat, ale zavedeme širokou diskuzi.

Zavedení

participativního

rozpočtu

Větší komunikace

s občany

LOUNY TVOŘÍME

SPOLEČNĚ!


podzim 2022

No a jak zní na tyhle otázky odpověď?

Jsme na tom dobře, nebo špatně?

Na to ať si odpoví každý sám,

jak to je. To nebudu nikomu

vnucovat. Určitě ale víme

všichni, že prostor k zlepšení

tu je přímo obrovský. Máme

takový slogan - dáme Louny

dohromady. A ono to není

jenom o nějakých opravách,

ale také o vztahu města a lidí,

o komunitním životě, o tom,

jak samy sebe Louny vidí za

padesát let. Dostaví se dálnice do Prahy, na Chomutov

do Německa a Louny mají v tomhle výhodnou

polohu. Mohou lákat investory, podnikatele, turisty.

Aby to bylo možné, je potřeba sebevědomí města

v turistických kampaních, ve zvelebování města,

vytváření příležitostí pro podnikatele, kteří nám

sem přinesou zase příležitosti pracovní. To by měl

být náš společný velký plán, na kterém budeme

společně pracovat a naplňovat potenciál Loun,

který se odrazí v kvalitě života - ta je mimochodem

podle měření Deloitte nevalná v porovnání

s ostatními městy. Neříkám to já, ale statistiky.

A to, že to chceme zlepšit, zase není pro statistiky,

ale pro nás všechny a naše potomky.

Nacházíme se v ekonomické a energetické krizi,

čelíme následkům války a mezinárodního napětí.

Jak se tahle doba pojí s nějakým rozvojem, je na

to vůbec prostor?

To je přece neustálá mravenčí práce. Radnice musí

mít odvahu dělat, co je správné a jít si za tím. Ale když

zavedeme větší informovanost lidí

o tom, co se ve městě děje a bude

dít, když zavedeme participativní

rozpočet s různými projekty, tak

v souvislosti s celkovou vizí zatáhne-

me do řízení města více veřejnost. Víc

očí víc vidí. Vidí plýtvání nebo něco

nekalého, tím se ušetří peníze, čas

a mrzení. Co se týče forem podpory

v nelehkých časech, tak okamžité

mohou být potravinové sbírky, slevy

na služby, a podobně. Ve střednědobých formách

je třeba posílení energetické soběstačnosti Loun

a lounských domácností. V těch dlouhodobých

vidím péči o městský bytový fond a systematickou

podporu mladých rodin a podnikatelů, kteří dávají

lidem práci.

Je v Lounech málo práce? Když zůstanu u toho

posledního, co jsi říkal...

Málo práce není v současnosti v Česku

nikde. Ale víc pobídek a lepší možnosti

znamená víc podnikatelů, to znamená

větší konkurenci a vyšší platy. A to

vede k tomu, že Louny budou zase

živější město, ne satelit bez života

s prázdnými obchody v centru,

které mimochodem potřebuje

zrevitalizovat a zatraktivnit. To

se už dostávám spíš k debatě

LOUNYSPOLECNE.CZ

Petr Felix Šťastný – ochota, férovost, otevřenost, péče a energie

Pokračování ze strany 1

Město by také mělo aktivně hledat cesty, jak lidem

pomoct nést následky nastupující drahoty. Řešením

může být podpora energetické decentralizace, tj.

podpora obnovitelných zdrojů energie. Tím se

rozumí třeba solární panely na budovách města,

skutečně funkční bioplynka a podpora pro občany

v tomto směru.

(více na straně 6)

Říkáš, že by město mělo podporovat svoje

občany. Co máš přímo na mysli?

S Louny Společně máme hned několik nápadů,

které se dají dotáhnout do konce, na podporu

různých aspektů života ve městě. Abychom se

dočkali rozvoje a rozkvětu města, nestačí jen stav,

kdy všechno zdánlivě funguje a běží, světla svítí

a máte kde si koupit rohlíky. Aby se v Lounech

dobře žilo a všichni jsme to cítili a byli na to hrdí,

vede k tomu celá řada menších či větších kroků, od

detailů k velkým změnám. Stačí si položit otázku,

kdo by se do Loun chtěl nastěhovat a proč. Co tu

má, co nemá jinde. Je místo ve školce? Máme dostupné

zdravotnictví? Dostaneme se v pohodě do

práce mimo město? Není všude nepořádek a další

negativní jevy? Dá se tu dýchat vzduch? Je tu dobré

prostředí pro rozjetí byznysu? Neunudím se tu

k smrti? Připomíná silnice tankodrom? Tohle

všechno pak vytváří tzv. občanskou vybavenost.

A když na tom v těchto ohledech nebudeme

dobře, můžeme si nalhávat co chceme, ale není

to rozkvět nebo prosperita, ale pouhé přežívání.

„Chce to odvahu

dělat, co je správné,

pustit k rozhodování

veřejnost a dát

Louny dohromady.”

3

o městském majetku, budovách, o zeleni, o stromech

a vůbec o tom, že Louny Společně chtějí plán

pravidelné údržby a využívání majetku i veřejných

prostor, abychom neměli mrtvé stromy, padající

bazény na základních školách, proluky bez života

(jako loučka u synagogy) nebo zaneřáděnou džungli

místo živého a využívaného břehu Ohře.

Já osobně věřím, že se vším

tímhle můžeme pohnout.

Chce to jenom

odvahu dělat, co je

správné, pustit k rozhodování

veřejnost

a dát Louny dohromady!

Albert Macas

analytik

digitalizace

a smart city

nejsou sprostá

slova!

Louny s chytrým pouličním osvětlením,

odpadovým hospodářstvím

a množstvím volných parkovacích

míst díky technologiím. To není sci-fi,

digitalizace a smart city

nejsou sprostá slova.

Jsem nadšenec do IT

a chytrých domácností.

Domácnost ovládám hlasem

od nastavování budíku,

poslouchání hudby až

po rozsvícení a zhasnutí

světel.

Od zlepšení komunikace mezi občany

a úřady po optimalizaci a automatizaci

procesů na úřadech, u kterých není

nutné, aby je vykonával úředník, až po

v úvodu zmíněné věci můžeme mít díky

digitalizaci a konceptu „chytrá města“.

A určitě bychom v tom jako město nebyli

průkopníky. Naopak, když

si nedáme pozor a nepospíšíme

si v usnadňování

si práce, staneme se skanzenem

papírového šustění

obálek a archů, obtížného

dohledání informací a front

na úřadech - i když se zde

povedlo alespoň po letech

postavit před radnici digitální úřední

desku, za což patří městu dík. Ve spolupráci

s vicepremiérem pro digitalizaci

a ministrem pro místní rozvoj Ivanem

Bartošem posuneme Louny do jednadvacátého

století!

nebojte se qr kódů :-)

V těchto novinách najdete spoustu QR

kódů, jeden vidíte tady kousek vlevo na

fialovém poli. Pokud víte, tak to dál číst

nemusíte! Pokud to neznáte, tak to není

žádná věda! Nejde o chybu tiskárny nebo

náhodnou změť teček a čárek, stačí přiložit

váš chytrý telefon, jako kdybyste si

to chtěli vyfotit (spuštěný foťák) a načte

se vám webová stránka, kde zjistíte víc

informací. Nebojte se toho :-)

městská hromadná doprava v lounech chytře!

Naše Louny jsou malé město, kde lze

v podstatě všude dojít pěšky. A to je

vlastně moc dobrá věc. Když se chce

totiž člověk spolehnout na městskou

hromadnou dopravu, narazí na velké

rozestupy mezi spoji. Komu by se na ty

spoje chtělo čekat hodinu nebo dvě, když

nohy nebo taxík ho donesou nebo doveze

většinou do půl hodiny kam potřebuje.

A takhle to tu máme co svět světem stojí,

tedy přesneji několik desetiletí od doby,

kdy tu městské autobusy začaly jezdit.

Minulé roky člověk aspoň mohl být hrdý

na to, že když už tu má takovou těžko

uchopitelnou vymoženost, kterou ne

každý dokáže využít více než párkrát

do roka, tak že nám ta vymoženost jezdí

aspoň kompletně na CNG. Což byl

v rámci ČR v podstatě příjemný unikát

- celá MHD jezdila na zemní plyn a vyfukovala

tak méně škodlivých zplodin

a méně oteplovacího CO2 než kdykoliv

dřív. Srdce plesalo, ale nevydrželo plesat

dlouho a radnice při novém výběrovém

řízení doslova skočila po dieselových

autobusech a zaklínala se přitom normou

EURO6, která je jistě ekologičtější než

její předchůdce, ale stále nemá šanci se

vyrovnat plynu. Čili zatímco v jiných

městech jdou v ekologii dál, my jdeme

plíživě zpět.

Pojďme se ale vrátit k nastavení dopravy

v Lounech, které je od komunistického

režimu v podstatě neměnné. Hodněkrát

jsem se zabýval přemítáním, co by se dalo

v MHD Louny změnit a co jí chybí k

tomu, aby byla efektivnější a obsluhovala

více našich občanů. Nejvíce se mi přitom

líbí možnost, které jsem začal sám pro

sebe říkat „chytrá MHD“.

Přizpůsobení MHD novým požadavkům,

které přichází se změnami klimatu. Nové

technologie, které nám rostou jako

houby po dešti a my jako bychom

se neustále báli z nich začít těžit.

Opuštění dogmat minulých dob,

které nás blokují v dalším ji. Nové, chytřejší hospodaření

rozvoa

plánování. To tvoří „chytrou

MHD“.

Jedním z konkrétních kroků

je například použití malých dodávkových

minibusů namísto na Louny

celkem obřích autobusů - většinu času

poloprázdných. Tyto časy jde vychytat

a používat menší vozy. Jinak se do nich

nastupuje a je tam i jiná úroveň intimity

a pohodlí. Na druhou stranu je to ale jen

o pár minutách jízdy a na

oplátku občan získá

vyšší počet spojů, protože dodávka je

nákladově i časově flexibilnější. A na

tom by vydělali všichni, kdyby jezdilo

více menších spojů.

Malé dodávky by taky snadněji mohly

měnit trasy, takže by

nebylo nemožné de-

setiletí zajetý systém

„Rozšiřme

dvou (občas i tři)

linek doplnit o

další, které by

obsloužily do-

sud velkým

autobusům

nedostupné

části města.

autobusy.”

Dodávky by také

zvýšily rentabilitu delších, méně obsazených

tras, takže by se na-

bízela možnost domluvit

se s okolními obcemi na

rozšíření MHD také

u nich. Okolní obce

patří do naší aglo-

merace a z Loun

do nich i

opač-

ným směrem

proudí denně

nezanedbatelné

množství lidí...

někdo za kul-

turou, někdo

za přírodou,

MHD do přilehlých obcí

a třeba i do Postoloprt.

A zařiďme, aby většinu

času jezdily v Lounech

menší a flexibilnější

někdo za prací a někdo třeba za nákupy.

Ti všichni by ocenili vyšší frekvenci

spojů nebo jejich širší záběr. Mimo Louny

máme dokonce hned dvě městské části

- Nečichy a Brloh.

Tak jo, a jsme tady.

Dostali jsme se do

lounskou bodu, kdy se dozvíte,

proč vám tohle všechno

píšu. Píšu vám to,

protože město má

smlouvu se současným

dopravcem do roku

2028 a už během této

doby by chtělo linky

dal rozšiřovat například

do více okolních

obcí, možná i do města Postoloprt. A my

bychom chtěli na tyhle snahy rozhodně

navázat, ale jdeme dál. Nebojíme se totiž

opustit zastaralé komunistické koncepty

dopravy. MHD by měla být pro lidi a ne

naopak. Měla by reagovat na aktuální

potřeby. Nebojíme se dělat, co je správné,

proto chceme už během následujícího

volebního období připravit město na

blížící se výběrové řízení a prozkoumat

více mozností chytřejší MHD.

Ing. Pavel Nadolecki,

dopravní inženýr

Kandidát č. 2


4 louny společně

dáme louny dohromady!

společně pozvedneme louny! ko

1 | Petr Felix Šťastný

2 | Ing. Pavel Nadolecki

3 | Bc. Ivana Hluštíková

4 | Ing. Albert Macas

33 let, Kandidát na starostu, konstruktér,

občanský aktivista | Pirátská strana

40 let, Dopravní inženýr,

podnikatel | Pirátská strana

49 let, Lektorka volnočasových

aktivit | Strana Zelených

28 let, Byznysový analytik |

Bez politické příslušnosti | Nezávislí

9 | Lukáš Plocek

10 | Eliška Hluštíková

11 | Bc. Jan Louka

12 | Vladimír Hons

33 let, Barman | Bez politické

příslušnosti za Piráty

23 let, Studentka | Bez politické

příslušnosti | Nezávislí

40 let, Operátor bloku v elekrárně |

Bez politické příslušnosti za Piráty

31 let, Pracovník v logistice |

Bez politické příslušnosti | Nezávislí

17 l Lukáš Kulhánek, 39 let

Manažer logistiky

BEZPP za Piráty

18 l Martin Machill, 37 let

Servisní technik, IT správce

BEZPP za Piráty

19 l Michal Němeček, 34 let

Řidič

BEZPP za Piráty

23 l Vladimír Zandal, 41 let

Skladník

BEZPP, nezávislí

24 l Antonín Hluštík, 21 let

Student

BEZPP, nezávislí

25 l Lukáš Hank, 35 let

Elektrikář

BEZPP za Piráty

29 l Vratislav FIlípek, 31 let

Marketingový specialista

Pirátská strana

podporují nás například:

Mgr. Leo Steiner

51 let, Bojovník proti korupci

Po 50 je na čase hledat někoho, kdo

převezme štafetový kolik. Mládí je fajn,

pracovitost, inteligence a nesobecký zájem

o veřejne dění nutnost. Respekt k moudrosti

a k slabším je výhodou.

Proto podporuji LOUNY SPOLEČNĚ!

Mirek 'Plazík' Blažek

74 let, Fotograf, penzista (Peruc)

Já bydlet v Lounech, tak to hodím SPOLEČ-

NĚ! I přesto, že jsem z generace (1948),

o které se říká, že podporuje například pana

Babiše. Věřím mladým, tvoří podmínky pro

svůj život a nezapomínají na nás starší.

Nebo třeba vy?

18-150 let, Občan/ka Loun, který/á chce,

aby se nám tu SPOLEČNĚ lépe žilo!

Chcete podpořit naši iniciativu slovně nebo

s čímkoliv pomoci? Máte nápady, co by

ještě v Lounech šlo změnit k lepšímu?

Napište nám na webové adrese

lounyspolu.cz/podporuju, kdekoliv

na sociálních sítích či mailu

info@lounyspolecne.cz


podzim 2022

LOUNYSPOLECNE.CZ

5

ho posíláme do zastupitelstva?

5 | Radek Miličevič

6 | Bc. Dominika Menzelová

7 | Jan Stehlík, DiS

8 | JUDR. David Vincík

28 let, Student historie,

Pirátská strana

30 let, Pracovnice v ochraně

životního prostředí | Bez politické

příslušnosti |Nezávislí

35 let, Učitel, hudebník | Bez politické

příslušnosti za Piráty

28 let, Právník | Bez politické

příslušnosti | Nezávislí

13 | Vojtěch Trup

14 | Mgr. Ing. Silvie Šťastná

15 | Ing. Karel Ploranský

16 | BcA. Miroslav Stehlík

34 let, Automechanik, montážník, bývalý

kapitán FK SEKO Louny | Bez politické

příslušnosti za Piráty

40 let, Středoškolská učitelka |

Bez politické příslušnosti | Nezávislí

42 let, IT správce | Bez politické

příslušnosti za Piráty

36 let, Hudebník OSVČ | Bez politické

příslušnosti | Nezávislí

20 l Miloš Hajský, 38 let,

Automechanik

BEZPP za Piráty

21 l Jan Králíček, 36 let,

SČVK čistič, technik

BEZPP za Piráty

22 l Krzysztof Nadolecki, 66 let,

Důchodce

BEZPP, nezávislí

26 l Martin Rubeš, 36 let

Cestář

BEZPP, nezávislí

27 l Michaela Štruplová, 34 let,

Sommeliérka

BEZPP, nezávislí

28 l Bc. Petr Vorlíček, 25 let,

Student

BEZPP za Piráty

kde budeme?

lounyspolecne.cz/kalendar

náš facebook

facebook.com/lounyspolecne


6 louny společně

dáme louny dohromady!

jak na levnější

energie?

boj proti reklamnímu smogu:

společně zastavíme hyzdění města

Energetická krize. Téma, které rezonuje českou veřejností a které

výrazně zkomplikovalo chod mnoha českých domácností. Ideálním

řešením zdá se být cesta k energetické soběstačnosti a následující

rovnice by nám mohla ukázat směr: Bioodpad z domácností + spadané

listí + posečená tráva + prošlé potraviny z obchodů a restaurací + kaly

z čističky odpadních vod + odpad z okolního zemědělství = ekologické

a ekonomicky výhodná pomoc v oblasti energetické krize.

Pokud výše uvedené suroviny zpracujeme

v bioplynce, získáme tím významný

zdroj plynu nejen pro vytápění, ale i provoz

veřejné a soukromé dopravy a třeba

i výrobu elektřiny. V rámci čističky odpadních

vod v Lounech dnes již podobné

zařízení máme - výkonem však relativně

slabý. Pojďme to nastartovat! V polabské

obci Kněžice je to již od roku 2006

realitou. Obec

je energeticky

soběstačná a teplo

i elektřinu si

díky bioplynce,

které v zimním

období pomáhá

kotelna na biomasu, opravdu vyrábí

sama. Díky tomu mají její občané už 16

let stejnou cenu tepla. A ta je několikanásobně

nižší, než v okolních obcích.

Pokud takové řešení nevztáhneme na

obec Kněžice, ale na mnohem větší Louny,

tak nám bioplynka stejnou energetickou

soběstačnost nezajistí, ale může

být významnou pomocí v kombinaci

s jinými alternativními zdroji, zejména

těmi obnovitelnými. Vždyť střech pro

umístění solárních panelů tu máme nespočet

a vydatný proud naší krásné řeky

Ohře by v současné době mohl taktéž

významně pomoci.

V minulých letech dotační politika

v zemi výstavbě bioplynek příliš nepřála.

Proto u nás vznikly od roku 2012 jen

2 bioplynové stanice. Situace se změnila

počátkem roku, kdy vznikl nový zákon

o podporovaných zdrojích, který opět

zavádí rámec pro podporu obnovitelných

zdrojů. Není ovšem dotažen do konce.

Chybí notifikace a cenové rozhodnutí

Energetického

Solární panely

regulačního

na městských budovách úřadu. Věříme,

že bude

ušetří městu peníze,

které bude moci

zákon dokončen,

aby

nasměrovat k lidem.

i Louny mohly

za výhodnějších podmínek postavit

svou bioplynku a mít levnou a ekologickou

elektřinu a teplo.

Do té doby by bylo vhodné nechat vypracovat

odborný projekt a zjistit, jaká forma

energetického mixu by byla vhodná pro

Louny a zjišťovat možnosti využití dotací.

Jen tak budeme schopni energetické krizi

vzdorovat a zároveň budeme schopni

mnoho lounským občanům pomoci

od existenční krize.

Ivana Hluštíková

kandidátka č. 3 za LOUNY SPOLEČNĚ

„To jsou ale zlí lidé ti v tom LOUNY

SPOLEČNĚ! Chtějí lidem přikazovat,

jak mají mít vyzdobený obchůdek.

Hanba!“ Ano, to by skutečně někdo

mohl říct, ale bylo by to velmi daleko

od pravdy. Mírové náměstí a Pražská

ulice hlavně a především, ovšem

i jiná místa v Lounech se potýkají

s nevzhlednou reklamou, která kazí

historický ráz našeho města.

Vratislav Filípek

marketingový expert

A to je důležité zejména kvůli turistickému

ruchu, ale také kvůli tomu,

jak své okolí vnímáme. Snít o dřevem

vykládaných výlohách a decentních

retropoutačích vůbec není včerejší,

obzvlášť při pohledu západním směrem

od nás. A v zájmu města i jeho obyvatel

by nás mělo zajímat, jak to u nás vypadá.

Naštěstí je řešení naprosto jednoduché.

Zavedeme ve spolupráci s podnikateli

grafický manuál a pravidla pro reklamní

nosiče v Lounech. Díky tomu budeme

moci nejen určovat ráz důležitých míst

ve městě, ale také pozitivně motivovat

podnikatele s provozovnou nejen

v historickém centru. Tento manuál

a pravidla budou ve zkušební verzi jistě

dobrovolná, ale budou z toho koukat

zajímavé příležitosti. Při dodržování

manuálu by se mohli podnikatelé těšit

na příspěvek na výrobu nové, decentní

a lákavé reklamy na štít obchodu nebo

provozovny.

Mohli by při plnění a dodržování pravidel

získat zadarmo reklamu v městských

periodikách, měsíčnících, magazínech,

propagačních materiálech na webu, vč.

dalších možných úlev v podobě barterů.

V úvahu přichází odpuštění poplatků

ze záborů veřejného prostranství na

reklamní nosič splňující pravidla či

na předzahrádku.

Samostatnou kapitolou by pak byla

kampaň na lákání turistů a třeba i investorů

mimo město. V Lounech je na

co se dívat, tak si to zbytečně nekažme!

Výměnou za dodržení pravidel od

samého počátku by nově otevřené

krámky (nebo ty, co oku lahodí i bez

toho, aniž by jim to někdo říkal) získaly

úlevy velmi podobného charakteru.

Společně tak můžeme zařídit, že naše

město bude navštěvovanější, tržby

vyšší, fotky lákavější a podnikatelské

prostředí příjemnější a kompaktnější.

můžeme to tu

mít hezčí! stačí jenom chtít!

lounské lázně? udělejme krok

k pořádnému využívání pramene luna!

Ceny energií neustále rostou, ať už v důsledku války nebo inflace. My to pociťujeme

čím dál více. V takovou chvíli je potřeba co nejrychleji jednat

a nalézt řešení, jak lidem ulevit.

Program louny

společně

lounyspolecne.cz/program

více o reklamním

smogu v lounech

lounyspolecne.cz/vzhled

více o záležitostech

pramene luna

lounyspolecne.cz/pramen

Máme v Lounech něco unikátního. Jmenuje

se to Pramen Luna. Má podobné

vlastnosti jako slavné prameny v zahraničí

(Vichy - Francie), je zásaditý

a spíš než na pití se hodí proti atopickým

exémům a plísním na nehtech u nohou.

Proč jej více nevyužíváme v lékařství?

Proč nepostavíme malé lázně s ordinací

balneologie?

Zatím vždy zůstalo jen u slibů a u „uvidíme“.

A my jsme SPOLEČNĚ odhodlaní

k zahájení kroků k realizaci projektu,

který by významnou měrou přispěl

v Lounech k věhlasu, posílení turistického

ruchu v oblasti zdravotnictví

(dermatologie) a k dobru zdraví obyvatel

obecně. Nyní je pramen s v evropském

měřítku unikátním složením díky

péči Zeisovy nadace doveden do areálu

lounské nemocnice, kde je zakončen

keramickou kašnou. Na cestě je ještě

zřízeno odběrní místo v Domově pro

seniory. V zájmu dopravení léčivé vody

do nemocnice bylo redukováno zhlaví

vrtu, aby se zvýšil přeliv o cca 4m. Toto

zredukování má za následek snížení

teploty pramene a částečně i snížení

vydatnosti. Koneckonců tak jako tak,

blahodárný pramen stejně na obou místech

drtivou většinu času teče bez užitku

do kanálu (což není zadarmo, protože

město platí stočné!).

Bývalý ředitel (bývalé) lounské nemocnice

a známý lékař Bořek Zasadil

dlouhodobě bojuje za uznání lounského

Oblast "U Pramene" v jihovýchodní části Loun. Ve fialovém kruhu vidíte

prostory bývalé, nyní již zbořené, "kolonády". Obnovme to ve velkém stylu!

pramene jako prostředku k léčebným

procesům (jde mu především o léčbu

chronických ran) a v Lounech patří

k nejhorlivějším zastáncům jeho používání

městem. Ten ovšem poukazuje na

nutné legislativní úpravy a akci města,

které by mělo vzít využívání pramene

"pod svá křídla" - plnit zákonné

podmínky pro využívání! To město

Louny dělat musí, ale fakticky nedělá.

Administrativní a legislativní kroky jsou

potřeba k oběma nápadům na využívání

pramene. Nejsme utopisté ani megalomani.

Víme, že nevybudujeme z Loun

druhé Karlovy Vary. S dobrými vztahy

s ministerstvem zdravotnictví jsme ale

motivováni a připraveni hledat shody

mezi skupinami zastánců pramene pro

ten či onen účel a zasadit se o to, aby

město Louny dokázalo zdroj LN-1, jak

se nazývá z technického pohledu, mnohem

lépe využívat pro prospěch svých

obyvatel a sebe sama.

Ruku v ruce s konečně proaktivní přístupem

k prameni a jeho využívání jde

samozřejmě další kámen úrazu - je nutné

přistoupit aktivně k propagaci pramene

a k řádné a cílevědomé péči o něj.

Vratislav Filípek

(konzultace: MUDr. Bořek Zasadil,

Ing. Josef Klesal)


podzim 2022

LOUNYSPOLECNE.CZ

7

ať zeleň plní svůj účel,

aneb péče o zeleň ve městě

komunitní akce

Vytiskli, zkompletovali a předali jsme 150 ochranných

štítů pro domov seniorů a sociální pracovníky.

S klimatickou změnou se člověk v současné době nesetkává jen jako s jedním z témat v médiích, ale

čím dál více jej začíná pociťovat na vlastní kůži. Léto nám ukazuje svoji sílu a asfalt se lepí na podrážky,

nastoupila vlna veder a cítíme, že Louny potřebují víc zazelenit.

Tohle léto Louny pocítily pekelně. Je to

důsledek husté zástavby, pevných povrchů

a nedostatku nebo špatného stavu

zeleně. Úmorná vedra pak mají nepříznivý

vliv na zdraví a pohodlí obyvatel

- hlavně malých dětí a seniorů, ale

koneckonců nás všech. Nebývalá vedra

zažila celá Evropa.

Přitom velmi účinným způsobem, jak

významně snížit teplotu v ulicích měst,

jsou stromy. Dostatečné množství stromů

dokáže dělat zázraky: ochladit městský

prostor, osvěžit vzduch nebo pohltit

prach a CO2. Stromy také celkově dotváří

prostředí přirozenější pro život, dokáží

snížit pocitovou teplotu na rozpálené

ulici bez vegetace téměř o polovinu.

Člověk se v Poděbradově a v podobných

ulicích doslova roztéká za pochodu, na

povrchu silnice lze na přímém slunci

naměřit přes 50°C vinou rozpáleného

materiálu. V aleji v Husovce nebo ve

Fügnerově ulici je teplota poloviční.

Obrovský rozdíl, který pocítí lidé, zvířata

i materiály.

S vedry se stěží srovnává taktéž tráva.

Díky tomu, že byla v našem městě v první

polovině léta tráva sečena s krátkými

mírové nám.

intervaly na malou výšku, jsou mnohé

trávníky seschlé a dostaly se do takzvané

letní dormance, kdy travní porost zastaví

růst a zežloutne. K řešení problému

by stačilo pár bodů z metodického

doporučení na webových stránkách

naší koalice. Například nepřistupovat

„Péči o zeleň ve městě

svěřme odborníkům."

k sečení, pokud je teplota nad 26 stupňů

Celsia či je dlouhodobě sucho a seč

neprovádět na výšku nižší než 12 cm.

Mezi další body řešení patří například

zvýšení podílu dvouděložných rostlin

v trávě a zakládání lučních ploch.

Co s tím uděláme? Pro nás jsou betonové

ulice minulostí. Zeleň do města

patří. Města potřebují ochladit a výsadba

stromů tomu jednoznačně pomáhá.

Kromě zvýšené výsadby nových stromů,

zakládáním nových parků a travnatých

ploch se budeme snažit o udržitelnost

a vznik komunitních zahrádek. Když

už ke kácení starých stromů dojde, vysadíme

tři stromy nové. Ty se následně

musí pravidelně zalévat a sledovat, zda

prosperují.

Péče o zeleň je pro nás důležité téma,

které chceme v Lounech výrazně zlepšit.

Když už se totiž nějakou zelení v ulicích

obdaříme, musíme se o ni také umět

starat. Hlavový řez lip, který může za

to, že máme jednou za tři roky stromy

bez života jako sochy, už se jen tak vrátit

zpátky nedá a musí se opakovat neustále,

nechceme-li stromy vyrvat a zasadit

nové. Na vině je špatný tzv. kultivar,

druh těch lip. Tyto se nehodí do města

a hlavový řez jim brání se rozprostřít

do širokého okolí. Dalším problémem

je obecná péče o dřeviny, jako jsou keře.

Pokud nám tedy ještě nějaké zůstaly

(Suzdalské nám. bez „ledvin“ a nově

bez dřevin vypadá už opravdu poněkud

smutně). Ošetření křovin u vlakového

nádraží nebo na Tyršově náměstí ukazuje,

že pravděpodobnost zničení rostlin

tímto způsobem péče je víc než vysoká.

Louny Společně budou chtít vytvoření

institutu městského zahradníka. O zeleň

musíme pečovat systematicky, neboť obzvlášť

v těchto časech klimatické změny

a krize vidíme, jak je ve městech důležitá.

tyršovo nám.

Pořádáme sbírky pro samoživitelky

a maminky s dětmi, lidi s tělesným

či jiným znevýhodněním, seniory, lidi

bez přístřeší a jiné ohrožené skupiny

obyvatel (např. azylový dům pro muže

v Lounech).

Provozovny, podniky a služby si

u nás mohly naprosto bezplatně

inzerovat své služby a my jsme je

bez nároků na jakoukoliv provizi

nabídli veřejnosti jako formu

podpory živnostníkům - voucher měl

dlouhou lhůtu možného budoucího

plnění a pomohl svou troškou do

mlýna platit mandatorní náklady

a udržet podnikatelům pracovní

místa. Vybrali jsme tímto způsobem

na 35 000 Kč jako podporu lounské

ekonomiky a zaměstnanosti v době,

kdy to bylo potřeba. Děkujeme

platební bráně SimpleShop, která

nám zdarma poskytla svůj systém.

MyLouny.cz - V době

covidových

restrikcí

a lockdownů

jsme vytvořili

platformu na

vouchery pro

lounské podniky.

Palackého ul. 2014 Palackého ul. 2018

Palackého ul. 2022

jan stehlík:

rezervy

živé kultury

v lounech

< Naproti tomu, některá zeleň nás zas tak moc "netankuje". Obří květináče

místo dětských hřišť? Ne, děkujeme. Veřejný prostor např. v Palackého

ulici (bývalé hřiště a pískoviště), vypadá skutečně nedůstojně. Budeme

se snažit obnovovat a udržovat dětská hřiště, jak to jen půjde. >

Jako člověk pohybující se v kultuře

a v pořádání kulturních akcí už hezkou

řádku let se pochopitelně zajímam o to,

jak k živé kultuře přistupuje město Louny.

Pořádat nějakou akci - fajn, řeknete

si, tak se udělal koncert, festival nebo

slavnosti. Za tím vším jsou ale reální lidé,

kteří sedí na svých místech v komisích

na základě výsledků komunálních voleb.

Osobně považuji za důležité, aby členové

kulturní komise měli podloženou minulost

či aktivní současnost v umělecké,

pořadatelské, nebo s kulturou spřízněné

činnosti. Za současné garnitury se

tomuto ideálu blížíme víc než dříve,

ale neusnněme na vavřínech - doufám,

že se tento trend stane pro následující

období standardem.

Při rozdělování dotací platí pravidlo, kde

jedna organizace může čerpat maximálně

100 000 Kč za jeden kalendářní rok. Toto

pravidlo dle mého názoru demotivuje

a diskriminuje šikovné lidi a dává víc

šancí těm, kteří pořádání kulturních akcí

odfláknou. Pokud někdo dělá smysluplnou

činnost, řádně dotaci obhájí a čerpá

v souladu se zákonem a účelem, neměl

by existovat žádný strop.

Příspěvky i veškerou další podporu města

kultuře je potřeba více koordinovat - na

malém městě se často stává, že se kryjí

dvě akce podobného rázu v jeden den

či víkend, jiné dny jsou zase pro stejnou

cílovou skupinou plonkové. Před pár lety

vznikla myšlenka utvořit „kalendář akcí“

na Lounsku, díky kterému by se dal tento

nežádoucí jev eliminovat. Bohužel tuto

myšlenku ještě nikdo nedotáhl do konce

a nevyužil ten potenciál. A to bych si

chtěl vzít za svou hlavní prioritu v následujícím

volebním období.

čtěte dále:

co si počít s vábením?

Pravidelně se účastníme úklidových akcí ve městě. Odpadky

patří do koše, někdy se jim musí z ulice trochu pomoct!

Pomohli jsme a dál pomáháme dětem s distanční výukou

a zajistili jsme jim potřebnou techniku. Propojili jsme tak spolu

děti a školu. A protože technologická chudoba zdaleka není věc

vyřešená, pokračujeme v této sbírce dál a redistribuujeme další

techniku od dárců k potřebným! Všem dárcům moc děkujeme!


8 louny společně

dáme louny dohromady!

tři roky zábavy se sýkorovou piazzettou za 6 miliónů kč

Piazzetta v roce 2019 (dole)

krátce před svým zhotovením.

dnešní stav (2022) vidíte vpravo.

asi 6 miliónů kč

Piazzetta a okolí -

realizace za celkově

8,9 milionu.

< řádná a funkční revitalizace

suzdalského náměstí - nerealizováno.

radovan šabata, tehdejší

starosta loun, říjen 2015:

zdroj obrázku i textu:

žatecký a lounský deník

V roce 2015 (jak vidíte na grafice vlevo)

bylo 6 miliónů Kč příliš peněz na revitalizaci

jednoho z nejzuboženějších veřejných

prostorů v Lounech - Suzdalského náměstí.

V roce 2019 byla stejná suma z městského

rozpočtu "přiměřenou" částkou pro vybudování

chodníku, rampy a přetření zdí

Vrchlického divadla. Na chodníku před

ním se Piazzetta v původním stavu moc

dlouho neohřála - hned v zimě se zjistilo,

že bílý povrch klouže a byl zdrsněn - tyto

připomínky měli někteří už dříve, ale

někdo se musel na díle rozplácnout, aby

se to začalo řešit.

Hlavní problém Piazzetty ovšem je samotný

koncept. LOUNY SPOLEČNĚ jsou

pro vzdání holdu malíři Sýkorovi, ovšem

důvod, proč máme jeho vertikální dílo

(oponu) na horizontální ploše, po které

se šlape a kterou málokdo vůbec postřehne,

ten nám zůstává skrytý. Piazzetta se

pochopitelně loupe, další náklady jsou

vydávány na její revitalizaci a neustálé

opravy, kvůli kterým je záplatovaná

víc než dálnice D1. Pojďme si všichni

přiznat, že tohle se nepovedlo. Pojďme si

sednout se Spolkem Sýkora2020 a s městem

a pojďme si říct, že přístup "zhasneme

a nebudeme se dívat, třeba ten problém

zmizí" nefunguje. A že Piazzettu celkově

musíme řešit a vyřešit jinak.

na každý zadek politika

padne dokonale právě

jen jedna židle!

Budeme prosazovat, aby se politici

v Lounech věnovali pouze našemu

městu. Jeden nemůže být na sto

procent poslancem, krajským

radním, krajským zastupitelem,

městským zastupitelem

a městským radním. Nebo

zastupitelem města, neuvolněným

místostarostou města, krajským

zastupitelem a předsednou

krajského zdravotního výboru.

Takové mašiny tady v Lounech

opravdu máme a budeme po nich

požadovat buď práci v Lounech,

nebo jinde. Obojí nelze.

židliček v mateřských

školách a dětských

zařízeních naproti

tomu není nikdy dost!

Podpoříme proto v Lounech nové

dětské skupiny, vznik rodinného

centra a stávající volnočasová

centra. Rodiče by měli mít možnost

výběru pro své děti.

VYLUŠTĚME TO SPOLEČNĚ!

Křížkujte celou

kandidátku č. 2!

louny společně

1 | Petr F. Šťastný

2 | Pavel Nadolecki

3 | Ivana Hluštíková

4 | Albert Macas

5 | Radek Miličevič

6 | Dominika Menzelová

7 | Jan Stehlík

8 | David Vincík

přidejte se

k nám!

SLEDUJTE NÁS NA:

Tajenku křížovky pošlete na info@lounyspolecne.cz. Tři vylosovaní obdrží ceny!

/lounyspolecne

lounyspolecne.cz

@lounyspolecne

lounyspolecne.cz/

pomuzu

@lounyspolecne

Pirátské listy vydává Česká pirátská strana se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2, IČ: 71339698. LOUNSKÁ SPOJKA - vydání Pirátských listů pro Louny - je dostupná on-line na adrese www.lounyspolecne.cz/spojka pod licencí CC-BY-SA 3.0. Publikování

a další šíření obsahu Pirátských listů je umožněno i bez písemného souhlasu. Noviny pro vás připravili kandidáti do zastupitelstva města Louny za koalici LOUNY SPOLEČNĚ. Číslo 1/2022, Louny, náklad 6 600 ks. Periodicita 1 – 3 vydání ročně. Datum vydání září 2022,

registrační číslo MK ČR E 22648. Sazba Vratislav Filípek. Zadavatel Piráti, zpracovatel Piráti a Jarmila Palatá, editor Vratislav Filípek, korektury Pavel Nadolecki a Petr Felix Šťastný. Fotografie: archiv LOUNY SPOLEČNĚ. Tisk: Mafraprint, Tiskařská 2, 108 00 Praha 10.

Vedoucí projektu: Michal Chalupa, kontakt: listy@pirati.cz. Tisk financuje koalice LOUNY SPOLEČNĚ z vlastních prostředků a z darů svých podporovatelů. Distribuci zajišťují dobrovolníci, ojediněle i Česká pošta.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!