Views
2 weeks ago

Revista Tema 3

la nostra cultura

la nostra cultura associem automàticament la visió d'un fet amb la En existència. Tanmateix, les imatges sempre són signes de quelcom seva que incorporen diversos codis comunicatius, alguns més generals aliè altres. Per a llegir de forma comprensiva i critica les imatges és que necessari conèixer aquests codis. característiques de la imatge poden utilitzar-se per a reforçar Les el sentit d'un missatge iónic en el moment de crear- intencionadament lo. imatges incorporen codis comunicatius generals, que existeixen en la Les interacció directa en l'entorn. Els codis són d'origen cultural, la nostra cosa implica que la seva acció provoca diferents efectes segons qual o el lloc. l'època

CODI ESPACIAL CODIFICACIÓ VISUAL es fa una fotografia o es pinta un quadre, es Quan una parcel·la del que es pot veure. És el que plasma enquadrament. Com més petit sigui l'espai anomenem més probabilitats hi haurà de transmetre seleccionat una idea diferent. preses frontals presenten la realitat més objectiva, Les que els punts de vista picats o contrapicats la mentre distorsionen.

DAVID G. TORRES - Mabel Palacín - Institut Ramon Llull
REVISTA EAPN -1 (Convertido)-3
REVISTA DE • LA ESCÓLA
revista (1)
O 3 . AÑO 2009 - revista viscera
Descarrega PDF (14.92 MB) - Revista Alella
Descarrega't el número 04 de la revista en pdf ... - Saloumagazine
Ecosistemes terrestres, vegetació i fauna - GEN-GOB Eivissa
SCA revista Shape 3 / 2011 Spanish
baixa't el número 3 de la revista ON (PDF) - Llongueras