Kaxi_hengellista_wirtta_2 - Vaasa

walibra.vaasa.fi

Kaxi_hengellista_wirtta_2 - Vaasa

29. Nyt IfM olkon ylistys A,M m'un on

annos metän, Ett Issuxehen mielistys M'ull

joudui, kost' nain hMn; SenIsa teki annos

mull, Ia meti suure!! laupiuli. Armon istuimen

eteen.

3Q. Kijtos myös olkon lesurell, Kuin minun

kuorman kandoi, Rakattawaisc!l sydnuell

Ia hengens ulosandoi: Wiel mastanotti syn»

disen, raadollnen ja maimaistn.Ia saatti elml

randoin.

3«. MsiysPyhMHengel! myös, Kummal-

mistuxen laitti; luur armost pyhityxen työs

Ia synnin ikenlaitti:Nyt minä elän lesuxes:

luur miherlsifts laitnmes,Hän mmunSielun

raitti.

Töille» Wirsi.

Sijtä Hengellisesi Syömiststja huomisesi 5

Kanssapuhesa lesuxen ja Sielun" mälillä.

W. k. Gu3 Jim mielch »oyräsia :c.

Sielu.

lesu minun elämän, Ia elon alku

V.!.^.V aina Am oikein sinun käsitän,

'^^S> annos fijhen Ia

laina:Ett löydänSi

nmt Sanasa, Ia Herran Ehtollisesa, Kost'

synnin tauti paina.

2. Sun Sanas minltn wirwotta,Koff sel<

Mn opin kuulen, Wiel nnhteiilanskin lohdut»

taEtt p«lawaxi tulen*) lesuxes kijnmppumaan.

Ia sinu' lesu halamaan, Wiel ennellg kuin

ma luulen.

3. Murt' katso , minä tarmits.n Wiel joka

päimä ime, Myös mirmotusta sielullen Auxs

huuta Herran Nimse: SM sielun on Nyt iso»

5) Luc. 24:25, 32. WH

More magazines by this user
Similar magazines