Otavan Opisto

home.cimo.fi

Otavan Opisto

Toiminto GRUNDTVIG 2

Projektin nimi

Cultural Immigration and Citizenship Experiences of Migrant

Learners

Teema

Luovan kirjoittamisen ja ohjauksen avulla kokemusten

vaihtoon ja osallisuuteen.

Toiminta-aika 1.8.2002 - 31.7.2004

Koordinaattori

Sherico Care Homes Limited, London, United Kingdom

Ms. Jasbir Kaur Panesar

Partnerit

T.T.T. (Transculturel Terapeutisk team for unge Invandrare

og flytninge – NGO, Copenhagen, Denmark

Plovdivski Universitet, Plovdiv, Bulgaria

Universita Degli Studi di Padova, Padova, Italia

Otavan Opisto, Mikkeli, Suomi

Suomalainen

yhteyshenkilö

Kaisa Lindström, Otavan Opisto, Otavantie 2, 50670 Otavan

Opisto, kaisa.lindstrom@ofw.fi

Kuka osallistuu

organisaatiossa

projektityöhön?

6 opettajaa ja 12–20 opiskelijaa

Tavoitteet ja

kohderyhmä

Tavoitteena on kehittää luovan kirjoittamisen kurssiaineisto,

jota käytetään maahanmuuttajakoulutuksessa.

Luovan kirjoittamisen ja ohjauksen avulla haetaan maahanmuuttajien

”omaa ääntä” ja kerätään oppimiskokemuksia

Suomessa.

Oppijat rakentavat kokemustensa kautta siltaa oppimiseen ja

kansalaisena olemiseen. Osallistujamaiden välisen

kokemusten vaihdon tarkoitus näyttelyn ja julkaisun

muodossa on rohkaista oppijoita osallistumaan tekemiseen ja

toimintaan paikallisissa toimintaverkoissa.

Kohderyhmänä ovat Mikkelin Monikulttuurikeskuksen ja

Otavan Opiston maahanmuuttajaopiskelijat.

Pääsisältö -

Mitä projektissa

tehdään

Luovan kirjoittamisen prosessi, ohjauksen suunnittelu ja

käynnistäminen oppijoiden yksilökohtaiset tarpeet huomioon

ottaen, luovan kirjoittamisen tuottamien tarinoiden

kerääminen ja tallentaminen, näyttelyn suunnittelu ja

toteuttaminen, toisten kokemuksista oppiminen,

osallistujamaiden välinen kokemusten vaihto, julkaisun

laatiminen, www-sivujen laatiminen tuotosten levitykseen.

Osallistujat ovat mukana kansalaismedia Miämedian

kirjeenvaihtajina ja artikkeleiden tuottajina.


Tuotokset

Luova kirjoittaminen on monimediallinen prosessi, jossa

yhdistyvät tietotekniset taidot sekä journalistiset perusvalmiudet

sekä yhteisöllinen tuottamistapa.

Muuta

Miämedian ”Mamukylässä” tuotokset näkyvät

verkkoaineistoina.

Projektin wwwsivut

http://www.otavanopisto.fi/grundtvig2

http://www.miamedia.fi

More magazines by this user
Similar magazines