Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

ecredo.fi

Sininauhasäätiön Vuosikirja 2006 - 2007 - Verkkoviestin

3. HallintoSininauhasäätiötä hallinnoi Sininauhaliiton hallituksen valitsemaseitsenjäseninen hallitus. Hallituksen puheenjohtajanaon jatkanut Timo Mutalahti. Varapuheenjohtajana on toiminutTauno Mäkelä ja hallituksen muina jäseninä Leo Jokisalo,Aarne Kiviniemi, Vesa Lehtelä, Raimo Leppälä jaUlla-Maija Nikula. Hallituksen kokouksia on kertomusvuodenaikana ollut 12.4. Olennaiset toiminnat jatapahtumat tilikaudellaSininauhasäätiön kokonaisvaltainen isännöinti ei ole säätiönvakiintunutta toimintaa. Sosiaalisen isännöinnin mallejakokeiltiin ja kehitettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella jakuntarahoituksella pääkaupunkiseudulla ympäristökuntineenosana yhdyskuntatyötä. Päihdeongelmaisten tuettuun asumiseenliittyvää konsultointia jatkettiin myös valtakunnallisesti.Päivä- ja toimintakeskukset ovat olleet asukkaiden, asiakkaidenja Sininauhasäätiön toimintaa tukevien kansalaisjärjestöjenkäytössä eri puolilla pääkaupunkiseutua.Oikeus Omaan Oveen -monitoimijahankkeen tuottamiasosiaalisen ja kokonaisvaltaisen isännöinnin malleja siirrettiinkunnille ja kolmannen sektorin toimijoille.Yhdyskuntatyöhön integroituvana hankkeena aloitettiinvaltakunnallinen kotiin vietävien päihdehoidollisten palvelujenmallintamiseen tähtäävä Iloisen Katupojan Kotikatko-projekti.Tuotimme palveluja Sininauhaliitolle Liika on aina liikaa-hankkeessa. Perustehtävänä on ollut kehittää kotiin vietäviä,hoidollisia palveluja ikääntyneille päihdeongelmaisille Helsingin,Espoon ja Vantaan alueella, sekä arvioida niiden toimivuuttakäytännön tasolla.1. RAY-investointiavustukset pääkaupunkiseudun asunnottomuudenpoistamiseksi2. RAY-projekti- ja kohdennetut toiminta-avustukset, joidenavulla kehitetään työkaluja ja -muotoja, jotta itsenäiseenasumiseen kykenemättömät päihdeongelmaiset voisivatsaavuttaa sekä säilyttää mahdollisimman normaalin asumismuodon.3. Pääkaupunkiseudun kuntien kanssa solmitut määräaikaisetkehittämisprojektit samaan tarkoitukseen.4. Tuettu vuokra-asuntotoiminta päihdeongelmaisille.RahoitusasemaSäätiön talous on ollut tasapainossa ja maksuvalmius onollut hyvä. Lainojen ja osamaksujen lyhennykset hoidettiintehtyjen sopimusten mukaisesti.Säätiön toimesta on haettu edellisellä tilikaudella syntyneitävuokrasaatavia oikeuden päätöksellä perintäkelpoisiksi.Tavoitteet ja tulosSininauhasäätiön tavoitteena on säilyttää hyvä maksukykypitämällä vuokrahuoneistojen hintataso sellaisella tasolla,että se mahdollistaa poistojen tekemisen sekä kaikkien juoksevienkulujen maksamisen vapaista käyttövaroista.Sen tavoitteena on edelleen tehdä sellaista taloudellista tulosta,että se pystyy toteuttamaan säätiön sääntöjen mukaistatoimintaa.Säätiö saavutti taloudelliset tavoitteensa useilla osa-alueilla.Tilikauden tulos on 103.386,97 euroa.Säätiön toiminnan tulorahoitus muodostuu pääosin palvelutuotoista427 627,38 €, vuokratuotoista 486.047,10 € jaavustuksista 451.323,14 €. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut662.422,50 € ja toimitilakulut 247.837,73 €.Puolimatkankoti Topi-Katin ja Toimintakeskus Karvisenlisätiloiksi hankittiin entinen ravintolatila Hämeentie 62:nkiinteistöstä. Kaupan jälkeen As Oy Kinaporinpihan osakekantaon kokonaisuudessaan Sininauhasäätiön ja -liitonomistuksessa.Vuonna 2003 valmistuneen Puolimatkankoti Myrrin ja päiväkeskuksentakuuajan korjaukset saatiin viimein päätökseen.Uudisrakennuskohteiden, Pessi ja Illusian sekä Mutterimajanrakentaminen alkoi. Päivä- ja harrastustilojen lisäksi kohteisiintulee yhteensä n. 70 asuntoa.Hajasijoitettuja tukiasuntoja, Jatko-Katteja, ostettiin tilikaudenaikana neljä kappaletta.5. Talous ja rahoitusSininauhasäätiön tuotto muodostuu neljästä pääkokonaisuudesta:Pirjo Rantanen on mukana valmistelemassa Sininauhasäätiönoman taloushallinnon yksikön perustamista.4Uusi toivo extra

More magazines by this user
Similar magazines