08.05.2024 Views

KeuPa-lehti_2024_net

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NRO: 79<br />

keuruunpallo.fi<br />

TOUKOKUU <strong>KeuPa</strong><br />

- LEHTI<br />

Vuodesta 1979 lähtien<br />

<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> Bingo<br />

Sunnuntaisin klo 15, ovet avoinna klo 14<br />

Keuruuntie 10 (Ostolan tasanne), Keuruu<br />

www.keuruunpallo.fi<br />

Kuva: Mikko Huttunen<br />

Kuvat: Päivi Ilmarinen<br />

POP-Jalkapallokoulu<br />

2015-2018 syntyneille lapsille<br />

3.-7.6.<strong>2024</strong><br />

Tervan tekonurmella päivittäin 15.00-16.30<br />

Hinta 60€ / lapsi. Sisältää pallon, juomapullon ja paidan omalla nimellä pai<strong>net</strong>tuna<br />

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.keuruunpallo.fi/pop-jalkapallokoulu


2 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

Puheenjohtajalta<br />

PITKÄ TALVI on takana ja siirtyminen<br />

ulkokentille on taas ajankohtainen.<br />

Talven harjoitukset on<br />

pidetty koulujen saleissa sekä<br />

Haapamäellä seuran harjoitushallissa.<br />

Pian innokkaat jalkapalloilijat<br />

pääsevät ahtaista sisätiloista<br />

raikkaaseen ulkoilmaan väljemmille<br />

kentille. Lumien lähdettyä<br />

harjoituspaikkana toimii Tervan<br />

tekonurmi, kunnes saadaan nurmikentätkin<br />

käyttöön.<br />

Talven aikana on seurassa tehty<br />

töitä, jotta saataisi paran<strong>net</strong>tua<br />

toiminnan laatua entisestään. Näkyvin<br />

muutos lienee seuran toimiston<br />

muutto Ketvelniemestä<br />

Ostolan tasanteelle osoitteeseen<br />

Keuruuntie 10.<br />

Syksyllä vuosikokouksessa valitun<br />

uudistuneen johtokunnan<br />

kanssa olemme hyväksyneet seuralle<br />

arvot, joita pyrimme parhaan<br />

mukaan toteuttamaan kaikessa<br />

seuratyössä. Seuran arvoiksi valikoituivat<br />

ilo, liikunnallisuus, vapaaehtoisuus<br />

ja yhteisöllisyys.<br />

Viestintää seurassa on kehitetty<br />

jo pitkään ja sitä on tarkoitus jatkaa<br />

tulevaisuudessakin. Koen tärkeäksi,<br />

että toimitaan avoimesti ja<br />

viestitään laadukkaasti, jotta asiat<br />

näyttäytyvät sellaisina kuin ne oikeasti<br />

ovat.<br />

Talven aikana järjestettiin palautekysely,<br />

jonka perusteella<br />

voidaan toimintaa kehittää yhä.<br />

Tämä todettiinkin hyväksi ja palautekysely<br />

tullaan järjestämään<br />

myös jatkossa.<br />

Laadukkaan toiminnan takaamiseksi<br />

tarvitaan seurassa vapaaehtoisia<br />

toimijoita, joita onkin jo<br />

mukana varsin hieno määrä. Lisää<br />

tekijöitä kuitenkin tarvitaan ja seura<br />

kouluttaakin mielellään uusia<br />

tekijöitä erilaisiin seuran tehtäviin.<br />

Koska seuran toiminta on kasvanut<br />

ja kehittynyt, vaatii sen kehittyminen<br />

entistä enemmän resursseja.<br />

Pitkäaikainen haave on<br />

ollut, että seuraan saataisi palkattua<br />

täyspäiväinen työntekijä.<br />

Tämä unelma otti suuren askeleen<br />

kohti toteutumista, kun seuralle<br />

myön<strong>net</strong>tiin Opetus- ja kulttuuriministeriön<br />

seuratoiminnan<br />

kehitystukea seuratoiminnan kehittämiseen.<br />

Tätä tukirahaa ei kohden<strong>net</strong>a jo<br />

olemassa olevien aikuis- ja juniorijoukkueiden<br />

hyväksi, vaan tuen<br />

avulla pyrimme seurassa kehittämään<br />

toimintaa siten, että yhä<br />

useampi saataisi mukaan seuran<br />

toimintaan, esimerkiksi kilpailullisten<br />

ryhmien rinnalle perustettavien<br />

harrasteryhmien kautta.<br />

Tulevana kesänä Keuruun<br />

Pallolla on jälleen hieno määrä<br />

juniorijoukkueita niin tyttöjen<br />

kuin poikien sarjoissa. Näiden<br />

lisäksi seurassa on kaksi<br />

miesten sekä naisten joukkue<br />

ensimmäistä kertaa ison kentän<br />

sarjassa. Ottelutapahtumia<br />

on runsaasti ja toivotankin kaikki<br />

tervetulleiksi kentän laidalle<br />

ja katsomoon kannustamaan<br />

<strong>KeuPa</strong> voittoon.<br />

Puheenjohtaja<br />

Päivi Ilmarinen<br />

Kuva: Johanna Mäkelä<br />

Ensimmäinen täysi<br />

kausi uudella<br />

luonnonnurmella<br />

JALKAPALLOKAUSI on taas<br />

aluillaan ja Tervan tekonurmella<br />

vilskettä riittää.<br />

Keupan jalkapallo toiminta on<br />

merkittävä osa Keuruun liikunta<br />

toimintaa. Jalkapallo on matalan<br />

kynnyksen laji, joka näkyy Keuruullakin<br />

harrastaja määrissä.<br />

Liikuntatoimen näkökulmasta<br />

pystymme tarjoamaan edustus<br />

jalkapallolle ja eri turnauksille<br />

paremmat olosuhteet, nyt kenttä<br />

remontin jälkeen. Merkittäviä parannuksia<br />

on automaattinen kastelujärjestelmä,<br />

kentän rakenne ja<br />

tasaisuus.<br />

Kentän käyttöastetta tulee yhteistyössä<br />

käyttäjien kanssa seurata,<br />

että nurmi pysyy hyvässä<br />

kunnossa ja on turvallinen seuraavinakin<br />

vuosina.<br />

Kiitän hyvästä yhteistyöstä<br />

Keupaa näissä kenttä asioissa ja<br />

toivotan hyviä ja menestyksekkäitä<br />

pelejä tulevana kesänä.<br />

Erkki Virkalahti<br />

Liikuntapaikkamestari<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

Palloliiton terveiset<br />

<strong>KeuPa</strong>lle<br />

Ma-pe 8:30–18:00, La 9:00–16:00, Su suljettu<br />

Keuruuntie 9, 014 702105, keuruunapteekki@apteekit.<strong>net</strong><br />

JALKAPALLON KESÄKAUSI on<br />

alkamassa ja katseet suuntautuvat<br />

sarjoihin ja seurojen järjestämiin<br />

omiin turnauksiin. Itse peli<br />

ja pelaajat, joille seurat toimintaa<br />

ensisijaisesti tekevät, pääsevät<br />

jalkapallon harjoituskauden<br />

jälkeen päärooliin. Kuten seuratoimijat<br />

ja pelaajien vanhemmat<br />

tietävät paljon on taustatyötä<br />

seuroissa tehtävä ennen kuin itse<br />

pallo saadaan peliin. Palloliitto<br />

tukee tässä seuroja järjestämällä<br />

koulutusta valmentajille, seuratoimijoille<br />

ja tuomareille.<br />

Keuruun Pallo onkin hyvä esimerkki<br />

aktiivisesta seurasta, jossa<br />

nämä kaikki myös jäsenille<br />

mahdollistetaan. <strong>KeuPa</strong> on myös<br />

panostanut seurajohtamisen kehittämiseen,<br />

kun puheenjohtaja<br />

Päivi Ilmarinen suoritti Palloliiton<br />

Seuratoiminnan syventävän johtamisen<br />

SPL2-tutkinnon.<br />

Seurojen johtamiseen kannattaa<br />

seuroissa myös panostaa,<br />

jotta mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset<br />

voidaan pelaajille<br />

myös tulevaisuudessa mahdollistaa.<br />

Tärkeätä on, että seuralle on<br />

selkeä suunta eli selkeä käsitys<br />

siitä, mitä se pyrkii saavuttamaan<br />

ja miksi, sekä suunnitelma siitä<br />

miten se aikoo saavuttaa nämä<br />

tavoitteet. Selkeä suunta auttaa<br />

tekemään päätöksiä, kohdistamaan<br />

seuran voimavaroja ja saamaan<br />

ihmiset mukaan yhteisten<br />

tavoitteiden saavuttamiseksi.<br />

Urheilulliset tavoitteet seurassa<br />

asetetaan sen mukaan, mitä<br />

seura pyrkii tulevaisuudessa saavuttamaan<br />

ja niihin voi sisällyttää<br />

myös pelaajamääriin ja erityisesti<br />

pelaajien pysyvyyteen liittyviä<br />

tavoitteita. Syntyvyyden laskiessa<br />

on pelaajien pysyvyys seurassa<br />

ja lajissa on entistä tärkeämpää.<br />

Pysyvyyttä vahvistaa myös<br />

pelaajien kokemus kehittymisestä<br />

lajitaidoissa ja pelaamisessa,<br />

joten kehittymistä on tästäkin<br />

suunnasta perusteltua tavoitella<br />

ja seurata.<br />

Tavoitteiden säännöllinen seuranta<br />

parhaalla mahdollisella tiedolla<br />

auttaa seuraa pysymään<br />

oikeassa suunnassa, oppimaan<br />

menneistä kokemuksista ja parantamaan<br />

toimintaansa. Asia,<br />

mikä saattaa joskus unohtua,<br />

mutta mitä on erityisen tärkeätä<br />

vaalia, on että seurassa tiedetään<br />

sen jäsenistön odotukset ja<br />

tarpeet toiminnasta. Tietoisuus<br />

pelaajien, valmentajien, euratoimijoiden<br />

ja perheiden toiveista<br />

mahdollistaa yhteisen suunnan<br />

ja siitä voidaan saada tietoa<br />

kyselyillä sekä tietotekniikkaa<br />

hyödyntäen, että kentällä laidalla<br />

kännykälle tai paperille muistiin<br />

laittaen. Kun tieto on kirjattu<br />

ja tallessa voidaan siitä tehdä<br />

yhdessä johtopäätöksiä ja siihen<br />

voidaan aina helposti palata.<br />

Toivotan Keuruun Pallolle erinomaista<br />

futiskesää ja Palloliiton<br />

kotisivuilta (www.palloliitto.fi/<br />

opi-ja-kehity) saa lisätietoa koulutustarjonnastamme.<br />

Henri Alho<br />

Palloliitto<br />

kehityspäällikkö<br />

TILAUSAJOT PELIMATKOILLE!<br />

#pehmeätkyydit<br />

0207 438 311 0207 438 311<br />

www.matkamakela.fi www.matkamakela.fi<br />

myynti@matkamakela.fi<br />

myynti@matkamakela.fi<br />

<strong>KeuPa</strong><br />

- LEHTI<br />

Tekstit: Keuruun Pallo ry.<br />

Kuvat: Tommi Nieminen, Päivi<br />

Ilmarinen, joukkueiden arkistot<br />

Taitto: Printek<br />

Paino: Printek, Keuruu <strong>2024</strong>


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 3<br />

Perhefutis<br />

PERHEFUTIS on 3-5 vuotiaille<br />

lapsille sekä heidän vanhemmilleen<br />

tarkoitettu yhteinen harrastus,<br />

jossa pääsee tutustumaan<br />

jalkapalloon sekä nauttimaan liikunnasta<br />

monipuolisesti. Lapsen<br />

mukana oleva aikuinen voi olla<br />

myös kummi, mummo, pappa tai<br />

muu läheinen. Perhefutiksessa<br />

on leikitty, pelailtu, harjoiteltu kehonhallintaa<br />

sekä liikkumista pallon<br />

kanssa.<br />

<strong>KeuPa</strong> on jo usean vuoden<br />

ajan järjestänyt Perhefutis-toimintaa<br />

lapsiperheille ilmaiseksi,<br />

ja edelleen haluamme toivottaa<br />

kaikki halukkaat kokeilemaan<br />

harrastusta ilman kustannuksia!<br />

Talvikauden ajan perhefutista<br />

on pelailtu aktiivisesti salissa,<br />

kevään koittaessa pie<strong>net</strong> jalkapalloilijat<br />

siirtyvät jälleen Tervan<br />

kentille. Treenipäiväksemme on<br />

vakiintunut sunnuntai-iltapäivä.<br />

Uudet harrastajat ovat tervetulleita<br />

toimintaan läpi vuoden, riittää<br />

kun ilmestyt kentälle harjoitusten<br />

aikana!<br />

Perhefutikselle on perustettu<br />

WhatsApp-ryhmä, johon halukkaat<br />

voivat liittyä. Ryhmässä<br />

tiedoitetaan mahdollisista muutoksista.<br />

Voit pyytää harjoitusten<br />

yhteydessä ohjaajaa lisäämään<br />

sinut ryhmään, jos et vielä siihen<br />

kuulu.<br />

Perhefutis sunnuntaisin,<br />

14.4.2023 alkaen Tervan tekonurmella<br />

klo 15:30.<br />

Nähdään kentällä!<br />

Kuva: Samu Tuomaala<br />

Kevarit<br />

ERITYISLIIKKUJILLE TARKOI-<br />

TETTU <strong>KeuPa</strong>n Kevari-joukkue<br />

jatkaa tälläkin kaudella toimintaansa.<br />

Ryhmä on tarkoitettu<br />

kaikille jalkapallosta kiinnostuneille<br />

erityisliikkujille, jotka eivät<br />

pysty rajoitteidensa takia osallistumaan<br />

muihin <strong>KeuPa</strong>n joukkueisiin.<br />

Ikärajaa joukkueessa ei ole.<br />

<strong>KeuPa</strong>n motto ”Futis kuuluu<br />

kaikille” toteutuu Kevareissa sananmukaisesti.<br />

Joukkueessa on<br />

hyvä ja rento henki, joten uusienkin<br />

palloilijoiden on helppo tulla<br />

mukaan. Harjoituksissa tavoitteena<br />

on pallon hallinnan ja pelisääntöjen<br />

opettelu sekä yhdessäolo<br />

ja yhteisten ja henkilökohtaisten<br />

onnistumisten kokeminen. Harjoituksiin<br />

kuuluu tärkeänä osana<br />

myös kuulumisten vaihto ja ystävien<br />

tapaaminen.<br />

<strong>KeuPa</strong> Kevarit kokoontuu sään<br />

salliessa maanantaisin Tervan<br />

nurmikentällä (Keilahallin luona)<br />

klo 17–18. Uusia jäseniä otetaan<br />

vastaan koko kesän ajan.<br />

Valmentajina ja yhteyshenkilöinä<br />

joukkueessa toimivat Mika<br />

Sipponen ja Tomi Autio. Kauden<br />

aloituspäivä ilmoitetaan Keuruun<br />

seudun kehitysvammaisten tuki<br />

ry:n Facebook sivuilla ja joukkueen<br />

WhatsApp-ryhmässä.<br />

Mika Sipponen<br />

Puh. 050 566 5517<br />

Tomi Autio Puh. 040 523 1743,<br />

tomiautio(at)hotmail.com<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

Fysioterapeutti<br />

Tomi Rasinmäki<br />

Koulutie 7, 42700 Keuruu<br />

Ajanvaraus<br />

0500 737024<br />

Katso<br />

viikko-ohjelmasta<br />

Keuruun menovinkit!<br />

Kaikki metsäpalvelut Keuruulla<br />

saat metsänhoitoyhdistyksestä:<br />

Kerkko Jalava 040 831 1857 Riikka Paananen 0400 130 191<br />

Kalevi Kojola 040 503 7376 Arttu Suihkonen 0400 542 956<br />

kotisivut:<br />

www.mhy.fi/keski-suomi<br />

Metsäkauppa:<br />

www.mhyks.fi<br />

Metsänomistajat<br />

KESKI-SUOMI<br />

Hieronta- ja<br />

kuntoliikuntapalvelu<br />

EEVA HEINONEN<br />

Keuruuntie 23<br />

PUH. 044 3811 693<br />

H I E R O N T A / D R Y N E E D L I N G


4 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

G-tytöt<br />

KEUPAN G- TYTÖT koostuu<br />

pääasiassa viime kaudella<br />

prinsessafutiksessa pelanneista<br />

tytöistä. Harjoittelu on aloitettu<br />

melko pienellä porukalla tammikuun<br />

alkupuolella koulun salissa<br />

tutustuen jalkapallon alkeisiin<br />

erilaisten pelien ja leikkien muodossa.<br />

Joukkeen tavoitteena on tutustua<br />

jalkapallon saloihin,<br />

oppia toimimaan porukassa ja<br />

pitämään hauskaa.<br />

Sarjapeleihin ei ainakaan alkukaudesta<br />

lähdetä, mutta turnauksia<br />

kierrellään kesän aikana<br />

ja harjoituspelejä yritetään järjestää<br />

aktiivisesti.<br />

Sovittuna on Fiilisturnaus Keuruulla<br />

huhtikuun lopussa ja Comets<br />

Tyttö Cup toukokuun lopussa<br />

Jyväskylässä.<br />

Huhut Keupan G-tyttöjoukkueen<br />

perustamisesta on kiirinyt<br />

yritysmaailmaan ja sieltä ollaan<br />

oltu kiinnostuneita tukemaan tyttöjen<br />

matkaa kohti Helmareita.<br />

Kiitos jo etukäteen: Tehowelho,<br />

Metsä-Multia, SK- lisäapu, Vesijohtoliike<br />

Jauni ja Autokorjaamo<br />

Liimatainen.<br />

Uudet pelaajat ja jalkapallosta<br />

kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita<br />

mukaan toimintaan, kokeilemassakin<br />

saa käydä, jos<br />

lajivalinta vielä mietityttää.<br />

Joukkue harjoittelee torstaisin<br />

Tervan tekonurmella klo 18:00.<br />

Kuva: Jussi Kantalainen<br />

F-tytöt<br />

KEUPAN ‘F -TYTTÖJOUKKUE’<br />

on ollut rungoltaan kasassa jo<br />

useamman vuoden ja joukkue<br />

valmistautuu neljänteen sarjakauteensa.<br />

Reilu kahdenkymmenen<br />

pelaajan joukkueesta noin<br />

puolet ovat syntyneet 2015 ja toinen<br />

puolikas 2014-2013. Ryhmä<br />

harjoittelee yhdessä pari kertaa<br />

viikossa kesäkaudella.<br />

Tällä kaudella ilmoittauduttiin<br />

kahdella joukkueella kahteen<br />

sarjaan. T9- joukkue, joka<br />

pelaa meille jo tuttua 5v5- peliä.<br />

Sekä nyt uutuutena T10- joukkueen<br />

8v8- pelit puolikkaalla kentällä.<br />

Vastaan asettuvat joukkueet<br />

ovat pääosin vanhoja tuttuja<br />

maakunnan joukkueita ja pelireissuja<br />

tehdään mm. Palokkaan,<br />

Muurameen, Jyväskylään ja Laukaaseen.<br />

Unohtamatta kotiturnauksia<br />

Keuruun Tervalla T9 15.5.<br />

ja T10 14.6.<br />

Lisäksi tarkoituksena on kiertää<br />

sarjan ulkopuolisia turnauksia<br />

niin kevät-, kuin syyskaudellakin.<br />

Näistä ensimmäisenä päästäänkin<br />

mittaamaan taitotasoamme<br />

Keuruulla järjestettävässä Fiilistyttöjalkapalloturnauksessa<br />

20.<br />

ja 21.4. Siellä onkin vastassa hieman<br />

harvemmin tavattavia vieraita<br />

mm. Tampereen Ilveksen,<br />

Valkeakosken Hakan ja Mikkelin<br />

PU-62:n muodossa.<br />

Tyttöjoukkueiden sinisiä seuraverkkareita<br />

ja iloisia ilmeitä voi<br />

nähdä myös Kyläseppä Cupissa<br />

Petäjävedellä 3.-5.5. Myös hieno,<br />

useamman päivän reissu Kokkola<br />

Cupiin on suunnitteilla heinäkuun<br />

puolessa välissä ja kauden päättävä<br />

Hippo- turnaus Laukaassa<br />

syyskuussa.<br />

Luvassa siis jälleen jalkapallon<br />

täyteinen kesä kokemuksineen,<br />

uusine- ja vanhoine tuttavuuksineen<br />

sekä ennen kaikkea hienon<br />

lajin parissa. Ryhmään iloiseen<br />

voi hypätä mukaan matalalla kynnyksellä<br />

ja milloin vain. Lajia pääsee<br />

kokeilemaan harjoituksissa<br />

muutaman viikon, jonka jälkeen<br />

voi tuumata jatkon suhteen.<br />

Lisätiedot:<br />

Joukkueenjohtaja:<br />

Jani Kattilakoski, 0400351610<br />

T10 vastuuvalmentaja:<br />

Ville Rantanen, 0407282938<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

T9 vastuuvalmentaja:<br />

Peetu Tuomisto, 0407576173<br />

PERUSLOGO<br />

koko k ans a n<br />

k a n san h uon e<br />

est . 201 4<br />

est . 201 4<br />

Keuruuntie 7 • 040 1959 322<br />

patupalvelut@gmail.com<br />

Pesula<br />

PESUKÄMMEN<br />

p e l a a & r e l a a !<br />

•Kaikki kodintekstiilit ja matot<br />

• Kemiallinen pesu<br />

• Tarvittaessa NOUTOPALVELU<br />

Keuruuntie 10, 42700 Keuruu<br />

w w w .<br />

l i i k e l ata a m o . fi<br />

Lapinsalmenmentie 31, Keuruu<br />

014 770 987 • ma – pe 7–16


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 5<br />

E-tytöt<br />

T13 TYTTÖJOUKKUE koostuu<br />

2011 ja 2012 syntyneistä n. 20<br />

tytöstä, joista suurin osa on pelannut<br />

yhdessä kaksi täyttä kautta.<br />

Moni pelaajista on pelannut<br />

jo useamman vuoden jalkapalloa<br />

Keupassa, mutta uusia pelaajia<br />

on liittynyt myös joka vuosi joukkoon.<br />

Joukkue harjoittelee aktiivisesti<br />

kaksi kertaa viikossa ympäri<br />

vuoden.<br />

Viimeiset kaksi kautta tämä<br />

joukkue on pelannut Palloliiton<br />

Itäisen lohkon sarjaa, mutta tulevalle<br />

kaudelle joukkuetta ei ole<br />

ilmoitettu sarjaan. Joukkueen<br />

kesken on päätetty, että tuleva<br />

kesä harjoitellaan aktiivisesti ja<br />

kierretään turnauksia. Turnauskausi<br />

alkaa Keuruulla ensi kertaa<br />

järjestettävästä Fiilis-tyttöfutisturnauksesta<br />

ja isoimpana<br />

turnauksena on Kokkola Cup,<br />

joka on useamman päivän turnaus.<br />

Innokkaimmat pelaajat pelaavat<br />

lisäksi vanhempien D-tyttöjen<br />

kanssa ja osa Petäjäveden<br />

Pet Pet:n joukkuessa sarjaa.<br />

Joukkueen taustatiiminä ovat<br />

valmentajat Petri Vienola ja Juha<br />

Mäkelä, joukkueenjohtaja Jani<br />

Kattilakoski sekä somevastaava<br />

Heini Kaukonen.<br />

Kuva: Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

Lounaskahvila Onni-Tonni huo<strong>lehti</strong>i<br />

pelaajista ja perheistä<br />

KESKEISELLÄ PAIKALLA, pelikenttien,<br />

keskustan ja Tervan<br />

kauppa-alueen kupeessa sijaitseva<br />

Lounaskahvila Onni-Tonni<br />

tukee <strong>KeuPa</strong>a kesän pelikentillä.<br />

Onni-Tonni tarjoaa arkisin herkullisen<br />

lounaan. Monipuolinen<br />

kattaus sisältää erilaisia kotiruokavaihtoehtoja,<br />

joissa niin terveellisyys<br />

kuin herkullisuuskin<br />

on huomioitu. Keitonnälkäisille<br />

on tarjolla päivän keitto ja aterian<br />

kruunaavat värikäs salaattipöytä<br />

sekä suussa sulavat jälkiruoat.<br />

<strong>KeuPa</strong>n edustuksen pelaajat<br />

kiittelevät Onni-Tonnin tarjontaa.<br />

Arkinen lounas tarjoaa pelimiehen<br />

arjessa tarvittavat elementit<br />

ja herkulliset maut pitävät huolen<br />

siitä, että pöydässä ei tarvitse<br />

nirsoilla.<br />

Samalla kun Onni-Tonni tarjoaa<br />

maittavan lounaan, kahvilan palveluista<br />

löytyy apu pienempään<br />

hiukopalanälkään. Maittavan<br />

kahvikupposen ja munkin lomassa<br />

voit tehdä myös veikkauspelit<br />

tai katsella suurelta tv-ruudulta<br />

pari lähtöä raveja.<br />

Anniskeluoikeudet tarjoavat<br />

mahdollisuuden rentoutumiseen.<br />

Viikonloppuisin ja iltaisin asiakkaat<br />

viihtyvät bingon ja erilaisten<br />

visailuiden parissa.<br />

Onni-Tonnin pihasta löydät<br />

Neste Express – kylmäaseman,<br />

jossa neljä tankkauspistettä palvelee<br />

polttoai<strong>net</strong>ta tarvitsevia.<br />

Onni-Tonnin tehokas autopesu<br />

tarjoaa mahdollisuuden kulkupelin<br />

putsaamiseen tien päällä tarttuneista<br />

lioista. Erilaisia pesuvaihtoehtoja<br />

on tarjolla pikaisesta<br />

pintapesusta aina laajaan ja monipuoliseen<br />

syväpesuun asti.<br />

Kaikenkattavat palvelut höystetään<br />

iloisen henkilökunnan hymyillä<br />

ja reippaalla palveluasenteella.<br />

”Yhteistyö Onni-Tonnin kanssa<br />

on toiminut hienosti jo vuosien<br />

ajan”, <strong>KeuPa</strong>n puheenjohtaja<br />

Päivi Ilmarinen kertoo ja kiittää<br />

Onni-Tonnin tarjoamista mahdollisuuksista.<br />

”Mo<strong>net</strong> pelaajamme syövät<br />

lounaan viihtyisässä ravintolassa.<br />

Tarvittaessa Onni-Tonnista hoituvat<br />

toimitukset myös pelikentille.<br />

Yhteistyö on oikein sujuvaa.”<br />

Kuva: Tommi Nieminen<br />

Onni-Tonnin omistaja Katja toivottaa asiakkaat tervetulleeksi viihtymään.


6 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

D-tytöt<br />

KEVÄÄLLÄ 2019 <strong>KeuPa</strong>ssa panostettiin<br />

tyttöfutiksen harrastajamäärän<br />

kasvattamiseen tyttöfutiskampanjalla<br />

ja Tastulan Hannu<br />

tyttöfutisvastaavana oli hanketta<br />

vetämässä. Saatiin kokoon n. 12-<br />

13 pelaajan rinki 2011-2009 syntyneitä<br />

pelaajia ja Tastulan Hannu<br />

lähti vetämään treenejä kunnes<br />

löydettäisiin joukkueelle valmentaja.<br />

Alkukesä treenattiin pallonpyörittelyä<br />

ja juhannuksen tienoilla jo<br />

kovaa vauhtia suunniteltiin sarjaan<br />

osallistumista syyskaudelle.<br />

Niin vaan oli jo heinäkuussa pelipaidatkin<br />

hankittuna ja sarjaan<br />

lähdettiin!<br />

Vuonna 2021 pelaajamäärä<br />

joukkueessa oli kasvanut niin<br />

suureksi, että syyskausi pelattiin<br />

jo kahdella joukkueella. Vuodelle<br />

2022 tultaessa nuorempia tyttöfutareita<br />

oli tullut seuran toimintaan<br />

mukaan siinä määrin lisää,<br />

että tuo 2019 perustettu joukkue<br />

päädyttiin jakamaan kahtia. Tässä<br />

kohtaa vanhemmat tytöt jatkoivat<br />

D-tyttöjoukkueena ja nuoremmile<br />

2012-2011 syntyneille<br />

perustettiin uusi E-tyttöjoukkue.<br />

Tuosta 2019 aloittaneesta porukasta<br />

12-13 tytön porukasta on<br />

kautta <strong>2024</strong> aloittamassa edelleen<br />

7 tyttöä, joista 4 tyttöä E-tyttöjoukkueen<br />

vahvuudessa ja 3<br />

tyttöä D-tyttöjen.<br />

Vuodelle <strong>2024</strong> tämä porukka<br />

on jälleen osittain yhdistänyt voimansa<br />

ja D-tyttöjoukkueen kausi<br />

toteutuu vahvasti E-tyttöjoukkueen<br />

kanssa yhteistyössä. Myös<br />

valmennuksen osalta on palattu<br />

siihen mistä kaikki lähti, eli myös<br />

Tastulan Hannu on vahvasti mukana<br />

joukkueen toiminnassa.<br />

D-tyttöjoukkueen kausi <strong>2024</strong><br />

alkoi tammikuun puolen välin jälkeen<br />

Haapamäen hallitreeneillä.<br />

Haapamäellä treenattiin huhtikuun<br />

alkupuolelle saakka kerran<br />

viikossa.<br />

Heti kun Tervan kenttä oli sulanut<br />

viikon 15 alussa, aloitettiin<br />

treenit ulkona.<br />

D-tyttöjen treenivuoro on tekonurmella<br />

tiistaisin klo 18:30-<br />

20:00.<br />

D-tytöt osallistuvat kevätkaudella<br />

T15 peli-ilta sarjaan, ja tällä<br />

hetkellä pelataan n. 15 tytön ringillä.<br />

Porukka koostuu D- ja E-tyttöjoukkueiden<br />

pelaajista. Ikähaarukka<br />

porukassa on 2012-2009<br />

syntyneet. Myös tiistaiset treenit<br />

toteutetaan samalla D- ja E-tyttöjen<br />

yhdistelmällä.<br />

17.4. pelataan kauden ensimmäinen<br />

harkkapeli Huimaa vastaan<br />

Äänekoskella. Myös sarjapelien<br />

osalta kausi käynnistyy<br />

Äänekoskella 19.5. ja kotipelien<br />

vuoro Tervalla on tiistaina 11.6.<br />

klo 17:30 alkaen.<br />

Viime syksyistä Hippo-turnauksen<br />

voittoa ei syksyllä päästä<br />

puolustamaan, kun T14/T15 sarjoja<br />

ei 8v8 muodossa tänä vuonna<br />

järjestetä. Turnausten suhteen pidetään<br />

kuitenkin silmät auki, josko<br />

jossakin vielä sopiva 8v8 sarja<br />

järjestettäisiin.<br />

Myös harkkapelimahdollisuuksia<br />

kartoitetaan ahkerasti ja ehdotuksia<br />

harkkapelivastuksista otetaan<br />

vastaan!<br />

Anssi Lahti, joukkueenjohtaja<br />

044 3737 381<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

#tyttöfutis<br />

#futiskuuluukaikille<br />

<strong>KeuPa</strong>n B-juniorit<br />

ELI TUTTAVALLISEMMIN Keu-<br />

Pa06 on jalkapallo pelinsä itsenäisenä<br />

joukkueena pelannut.<br />

Nyt lapsista, nuorista on tullut 12<br />

vuoden yhteisen treenaamisen<br />

ja pelaamisen tuloksena pelaajia<br />

jotka pelaavat <strong>KeuPa</strong>n Edustusjoukkueessa<br />

ja <strong>KeuPa</strong>2:ssa.<br />

Futsalissa joukkue jatkaa toimintaansa.<br />

Kolme viimeistä kautta<br />

joukkue on pelannut ikäluokkansa<br />

korkeimmalla sarja tasolla<br />

eli P17 ja P19Futsal-Liigassa.<br />

Kaksi ensimmäistä kautta toi P17<br />

liigassa pronssimitallit. Kuluneen<br />

kauden joukkue pelasi P19 liigassa<br />

jääden niukasti pudotuspelien<br />

ulkopuolelle.<br />

Kaudelle 24/25 joukkuee osallistuu<br />

P19 liigaan. Joukkue on pelannut<br />

Futsal-Liigan kotipelinsä<br />

Mänttä-Vilppulan Koulukeskuksen<br />

salilla. Tulevalle kaudelle kartoitamme<br />

myös muiden lähipaikkakuntien<br />

liikuntasali tarjonnan.<br />

Tavoite on jälleen nauttia pelaamisesta<br />

ja viihdyttää yleisöä.<br />

Kuvassa ylärivi vas. Valmentaja<br />

Marko Vuorenmaa, Miika<br />

Mahlamäki, Jaani Oikarinen,<br />

Vesa Niemi, Aaron Vuorenmaa,<br />

Eeli Isojärvi, Alieu Dampha, alarivi<br />

vas. Matias Mahlamäki, Johannes<br />

Vuoriniemi, Petrus Ala-Kauttu,<br />

Lauri Asuinmaa, Leo Jalonen,<br />

Miska Tuomisto<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

LASIALAN PALVELUT<br />

Mäntymäentie 24 Keuruu<br />

0400 273 688, info@lasisiipi.fi<br />

TEOLLISUUDEN<br />

PUMPUT • VENTTIILIT • HUOLLOT<br />

www.ksb.fi<br />

Täyden palvelun<br />

LVISK-talo<br />

LVI MYYMÄLÄ<br />

RAISKINMÄKI<br />

TEHTAANTIE 8, 42700 KEURUU<br />

(014) 722 347 • 0400 358 771<br />

Hallitie 3, Haapamäki<br />

p. 044 522 0688<br />

LVI-alan urakointi<br />

Tarvikemyynti<br />

Huoltotyöt<br />

Vanhojen vesi- ja lämpöjohtojen<br />

saneerausputkitukset<br />

puh. 050 415 2922


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 7<br />

Haaveista totta – <strong>KeuPa</strong>n naiset pelaavat<br />

kaudella <strong>2024</strong> nelosessa<br />

Kuva: Tomi Autio<br />

KEUPAN NAISJOUKKUE on<br />

jo vuosien ajan osallistunut<br />

Keski-Suomen piirin, sittemmin<br />

Itäisen alueen sarjatoimintaan.<br />

Sarjoja on pelattu eri nimillä:<br />

kuntoliiga, peli-iltasarja, 8v8v<br />

-sarja ja vitonen. Välillä on ylläpidetty<br />

sarjataulukkoa, välillä pelattu<br />

jopa ilman paitsiota. Yhteistä<br />

näille kaikille sarjoille on ollut<br />

puolikas kenttä ja kahdeksan pelaajaa.<br />

Viime vuosien aikana on yhä<br />

useammin ollut puhetta ”isolla<br />

kentällä” pelaamisesta. Sarjatarjotin<br />

ei ole sitä käytännössä<br />

kuitenkaan aikaisemmin mahdollistanut.<br />

Joukkueella ei ole ollut<br />

riittävästi resursseja osallistua<br />

Itäisen alueen kovatasoiseen kolmoseen.<br />

Myös pelimatkat olisivat<br />

muodostuneet pitkiksi.<br />

Viime kesän harjoitusotteluiden<br />

innoittamana Keski-Suomen<br />

seurat toivoivat alueellisen nelosen<br />

toimeenpanemista kaudelle<br />

<strong>2024</strong>. Palloliitto suhtautui asiaan<br />

positiivisesti ja näin monen naisjoukkueen<br />

– myös <strong>KeuPa</strong>n – haave<br />

toteutui. Vihdoin päästään pelaamaan<br />

”oikeaa” jalkapalloa!<br />

Joukkue aloitti valmistautumisen<br />

tulevaan kauteen tammikuun<br />

alussa. Omatoimisten harjoitusten<br />

lisäksi pidettiin joukkuetreenit<br />

kerran viikossa seuran harjoitushallissa<br />

Haapamäellä. Loppiaisena<br />

osallistuttiin Valkeakoskella<br />

turnaukseen ja helmikuussa pelattiin<br />

harjoitusottelu Äänekosken<br />

ylipainehallissa FC Saarijärveä<br />

vastaan. Tavoitteena on vielä ennen<br />

sarjakauden alkua pelata pari<br />

harjoitusmatsia.<br />

Joukkueen runko on pysynyt<br />

viime kauden jälkeen lähes samana.<br />

Muutama pelaaja on joutunut<br />

jättämään joukkueen paikkakunnalta<br />

muuton takia. Toisaalta mukaan<br />

on tullut uusia nuoria pelaajia<br />

omista junioreista sekä viime<br />

kauden yhteistyöjoukkueesta HP-<br />

P:sta. Kokonaisvahvuus kauden<br />

alkaessa on 25 pelaajaa. Valmennuksesta<br />

vastaa päävalmentaja<br />

Hannu Tastula, apunaan Jarno<br />

Virta ja Aleksi Tastula. Joukkueenjohtajina<br />

toimivat Heli Immonen ja<br />

Kaisu Uitamo sekä huoltajana Esa<br />

Pummila ja Mia Tukiainen.<br />

<strong>KeuPa</strong>n naiset toivottavat kaikille<br />

jalkapallon ystäville hyvää<br />

kesää ja toivovat runsaslukuista<br />

yleisöä kannustamaan uudelle<br />

sarjatasolle noussutta joukkuetta.<br />

Kotiottelut pelataan Tervan tekonurmella<br />

torstaisin klo 19.30.<br />

Ensimmäinen kotimatsi, samalla<br />

kauden avauspeli, pelataan 9.5.<br />

Vieraaksi saapuu FC Saarijärvi.<br />

Hannu Tastula, päävalmentaja<br />

hannu.tastula@gmail.com<br />

0405482838<br />

Prinsessafutis<br />

Tervan tekonurmella tiistaisin klo<br />

17-18 14.5. alkaen!<br />

Prinsessafutis on suunnattu aloitteleville<br />

harrastajille, jossa tutustutaan jalkapalloon<br />

leikin ja mukavan tekemisen kautta!<br />

Tulevana kesänä Prinsessafutis on suunnattu<br />

2018-2019 syntyneille tytöille.<br />

Futis kuuluu kaikille!<br />

Junnujen höntsäfutis<br />

Tiistaisin, 14.5. alkaen,<br />

8-10v tytöt ja pojat klo 15:30-16:30<br />

Torstaisin, 16.5. alkaen,<br />

11-14v tytöt ja pojat klo 15:30-16:30<br />

Tervan tekonurmella<br />

Höntsäryhmät ovat tarkoitettu tarjoamaan<br />

mahdollisuus liikkua jalkapallon parissa<br />

niille, jotka eivät vielä ole syttyneet<br />

L ätiysäsi<br />

l näeve<br />

h nyymy<br />

tavoitteellisemmasta joukkuetoiminnasta.<br />

Höntsäfutis ei vaadi tietotaitoa jalkapalloon<br />

liittyen, vaan tärkeintä on innostus tulla<br />

liikkumaan hyvässä porukassa!<br />

Aikuisten<br />

höntsäfutis<br />

Sunnuntaisin klo 15:30<br />

Tervan tekonurmella,<br />

28.4.<strong>2024</strong> alkaen.<br />

Höntsäfutis – ryhmä tarjoaa<br />

mahdollisuuden harrastaa<br />

jalkapalloa rennosti porukassa<br />

pelaillen. Toimintaan ovat<br />

tervetulleita kaikki, olipa taustalla<br />

ura jalkapallon parissa tai ei.<br />

Lisätiedot: www.keuruunpallo.fi<br />

Soccer Is Fun-Leiri<br />

16.–18.8.<strong>2024</strong><br />

ISOHIEKAN LEIRIKESKUKSESSA<br />

3-7 LUOKKALAISILLE TYTÖILLE JA POJILLE.<br />

LEIRI TÄYNNÄ KUNINGAS JALKAPALLOA, YHTEISIÄ TEHTÄVIÄ,<br />

UIMISTA SEKÄ ELÄMISTÄ ISÄ TAIVAISEN SEURASSA. LEIRIN<br />

JÄRJESTÄVÄT KEURUUN SEURAKUNTA JA KEURUUN PALLO.<br />

HINTA 45 EUROA, MAKSETAAN LEIRIN ALKAESSA.<br />

ILMOITTAUTUMINEN 20.7.<strong>2024</strong> MENNESSÄ TAI NIIN KAUAN<br />

KUN PAIKKOJA RIITTÄÄ KEURUUNSEURAKUNTA.FI KAUTTA.<br />

(MAX 50 LASTA)<br />

O Oäisiärä -P milyaj ajuteaisutasanakaisa-ajatsim oniknapsus<br />

b<br />

mli ajuska misuakukna tulevlapiknaptesiättiviäptaS.aiskuno<br />

v<br />

aokrok aavsak isel l i l i<br />

0 .% 52,<br />

H<br />

Oätsisiärä milysöy mtydöy nob-P nouv:atsisku 2an ellu 02 nis4<br />

k .itsilamronniuk mene %04 näm apoj aiskunob ytre<br />

L o : äsil tudeasil/fi.p eu<br />

LEIRIÄ OHJAAVAT SAMU RANTANEN JA KIRSTI<br />

MÄKINEN SEKÄ JOUKKO LEIRIN KOKENEITA ISOSIA.<br />

LISÄTIETOJA: KIRSTI MÄKINEN<br />

0447949701/KIRSTI.MAKINEN@EVL.FI


8 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

P-2018 / -2019<br />

2018 JA 2019 syntyneiden poikien<br />

joukkue aloitti uutena joukkueena<br />

vuodelle <strong>2024</strong>. Poikien<br />

treenit käynnistyivät tammikuun<br />

puolivälissä sunnuntaisin yläasteen<br />

salissa. Toiminta on lähtenyt<br />

hienosti käyntiin heti alusta<br />

alkaen ja rinkiin on saatu mukaan<br />

reilut viisitoista jalkapalloilijan alkua.<br />

Rantasen Ville on ollut ansiokkaasti<br />

vetämässä toimintaa<br />

käyntiin salikauden ajan ja nyt<br />

pojat olisivatkin kuumeisesti vailla<br />

vastuuvalmentajaa pelien siirryttyä<br />

yläasteen salista Tervan tekonurmelle.<br />

Poikien treenivuoro Tervalla on<br />

sunnuntaisin klo 15:00-16:00.<br />

Jos teillä asuu tämänikäinen<br />

jalkapallosta mahdollisesti kiinnostunut<br />

poika, niin toimintaan<br />

on mahdollista tulla tutustumaan<br />

<strong>KeuPa</strong>n tarjoamalla kuukauden<br />

testijaksolla. Rohkeasti mukaan<br />

kokeilemaan siis!<br />

Joukkueen kuulumiset välitti:<br />

Anssi Lahti<br />

Joukkueenjohtaja D-tytöt<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

P-2016 / -2017<br />

JOUKKUEEMME KOOSTUU 18<br />

reippaasta jalkapalloilijasta. Tänä<br />

vuonna pelaamme ensi kertaa<br />

sarjapelejä, kahdella joukkueella<br />

(Itä Jalkapallo Taso 1 ja Taso<br />

2). Ensimmäiset pelit pelaamme<br />

12. toukokuuta. Joukkueemme<br />

on harjoitellut/pelannut yhdessä<br />

2 vuotta, uudet pelaajat ovat tervetulleita<br />

mukaan iloiseen joukkoomme.<br />

Harjoittelemme kevät/<br />

kesäkauden Tervan tekonurmella<br />

tiistaisin klo 17-18.30. Harjoituksia<br />

voi tulla seuraamaan ja lajia<br />

kokeilemaan, kuukauden ajan<br />

saa kokeilla ja harjoitella maksutta.<br />

Jalkapallokengät ja säärisuojat<br />

jalkaan.<br />

Joukkueemme valmentajina<br />

toimivat Sami Salkinoja, Jussi<br />

Väliaho ja Teemu Mantere, jojo<br />

Jo han na Mäkelä ja rahastonhoitaja<br />

Terhi Juntunen.<br />

Turnaustapahtumia on meillä<br />

kesän aikana 2 kappaletta. Kyläseppä<br />

Cup Petäjävedellä ja oman<br />

seuramme turnaus Megacup.<br />

Talvella siirrymme harjoittelemaan<br />

sisätiloihin. Kerran viikossa<br />

yläasteen salissa jalkapalloa<br />

ja kerran viikossa salibandyä<br />

samassa salissa. Haapamäen<br />

harjoitushallissa kävimme tänä<br />

talvena muutaman kerran. Järjestimme<br />

tänä keväänä myös ensimmäisen<br />

salibandy turnauksemme<br />

(Huvilarantaturnaus-24).<br />

Mukavia jalkapallohetkiä toivotellen<br />

<strong>KeuPa</strong> P-16-17<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

Mäntymäentie 14, Keuruu<br />

014 773 009<br />

0400 819 177<br />

keurustarvike.fi<br />

Merkkitalli<br />

Mainostekstiilit<br />

Brodeeraukset<br />

Painatukset<br />

Banderollit<br />

Tulosteet<br />

merkkitalli.fi RollUpit<br />

040 7038230 Teipit<br />

Minna Pikkarainen<br />

minna.pikkarainen@merkkitalli.fi<br />

www.talonhenkilkv.fi<br />

Hong Fa<br />

+358 400 241622<br />

www.campingsinerva.fi


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 9<br />

P-2015<br />

KEUPA P2015 aloittaa toisen<br />

sarjakautensa sarjapelejä. Joukkue<br />

pelasi kevään 2023 tasolla 2<br />

ja syksyn tasolla 1.<br />

Talvi on jälleen harjoiteltu salissa<br />

kerta viikkoon ja päälle suurin<br />

osa joukkueesta harrastaa<br />

yhdessä myös jääkiekkoa, pesäpalloa<br />

ja sählyä. Myös Erkin<br />

jumppa kuuluu monen viikko-ohjelmaan.<br />

Kesälle <strong>2024</strong> joukkue on ilmoittautunut<br />

tasolle 1 ja sarjapelit<br />

käynnistyvät toukokuussa. Pelejä<br />

pelataan Keuruun lisäksi Jyväs-<br />

kylässä. Sarjapelien lisäksi joukkue<br />

osallistuu kesän aikana 2-3<br />

turnaukseen, joista yksi on MegaCup<br />

Keuruulla.<br />

Joukkueeseen mahtuu myös<br />

uusia pelaajia ja harjoituksiin voi<br />

tulla myös kokeilemaan uutta<br />

harrastusta. Joukkue harjoittelee<br />

kesällä ti ja to iltaisin.<br />

Joukkueen valmennuksesta<br />

päävastuun kesällä kantaa Samu<br />

Tuomaala, Matti Pesonen ja Henri<br />

Tarpila. Joukkueenjohtajana toimii<br />

Jussi Laakkonen.<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

P-2014<br />

MATKA MENESTYKSEEN JAT-<br />

KUU. <strong>KeuPa</strong> Pojat 2014 on toiminut<br />

sitkeästi ja intohimoisesti<br />

jalkapallokentillä vuodesta 2021<br />

lähtien. Viime kausi oli joukkueelle<br />

menestyksekäs, pelatessaan<br />

Jalkapalloliiton itäisessä sarjassa<br />

tasolla 2 ja osoittaen vahvuutensa<br />

niin tuloksissa kuin peliotteissaan.<br />

Menestyksen salaisuus piili<br />

jouk kueen vahvassa ryhmähenges<br />

sä ja aktiivisessa harjoittelussa.<br />

Joukkueen sitoutuminen ja<br />

pe lin kehittyminen näkyi kentäl lä<br />

jokai sessa ottelussa. Viime kauden<br />

32 sarjapelistä joukkue vei<br />

ko tiin upean voiton 24 kertaa, koki<br />

vain 7 tappiota ja pelasi yhden<br />

tasa pelin. Kauden maaliero<br />

sarja peleissä oli 94 maalia Keu-<br />

Pan eduk si. Viime kauden voitot<br />

ja loistavat esitykset vahvistivat<br />

joukkueen asemaa ja antoivat uskoa<br />

tulevaan.<br />

Paikalliset sponsorit ovat olleet<br />

vahvasti mukana tukemassa<br />

joukkuetta matkalla kohti menestystä.<br />

Talven aikana joukkueemme on<br />

omistautunut intensiiviseen saliharjoitteluun<br />

ja harjoitushallin<br />

tekonurmella tapahtuvaan harjoitteluun,<br />

hyödyntäen jokaista<br />

mahdollista hetkeä kun sää sen<br />

salli. Tavoitteenamme on ollut<br />

kehittää jokaisen pelaajan taitoja<br />

sekä vahvistaa joukkueen yhteishenkeä.<br />

Nyt joukkueemme<br />

innolla odottaa uutta haastetta,<br />

astellen rohkeasti kohti 8vs8 pelaajamäärän<br />

pelejä.<br />

Harjoitukset järjestetään Tervan<br />

tekonurmella maanantaisin<br />

klo 18:00 ja torstaisin klo 16:30.<br />

Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita<br />

liittymään mukaan joukkueeseen.<br />

<strong>KeuPa</strong> Pojat 2014 jatkaa matkaansa<br />

kohti menestystä ja tuo<br />

jalkapallon iloa niin pelaajilleen,<br />

kuin heidän vanhemmilleen.<br />

Matka kohti menestystä jatkuu<br />

innolla odottaen tulevia haasteita<br />

ja tapahtumia. Tule mukaan luomaan<br />

unohtumattomia hetkiä jalkapallon<br />

parissa!<br />

Vastuuvalmentaja<br />

Päivi Ilmarinen<br />

044 250 6929<br />

Joukkueenjohtaja<br />

Jaakko Lähteenmäki<br />

040 660 3300<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

KOTIHOTELLIT<br />

Peliä tukemassa:<br />

Peliä tukemassa:<br />

Keurusseudun<br />

Teollisuustyön-<br />

Keurusseudun<br />

Teollisuustyön- tekijöiden<br />

ammattiosasto tekijöiden<br />

ammattiosasto 167<br />

167<br />

HIUSTESI PARHAAKSI<br />

PARTURI KAMPAAMO<br />

Keuruu<br />

APARTMENT NONNA<br />

Teollisuustie 5 A<br />

Juhlallinen hulppea<br />

saunallinen koti viidelle.<br />

Keuruu<br />

PIKKUKOTI LEMMIKKI<br />

Teollisuustie 5 B<br />

Vaatimaton asunto kahdelle (+1).<br />

Lemmikit tervetuloa!<br />

Keuruu<br />

PIKKUKOTI UKKI<br />

Kiveläntie 6 B 25<br />

Kaunis yksiö kahdelle.<br />

Järvinäköala.<br />

Keuruu<br />

PIKKUKOTI NONNA<br />

Kiveläntie 17 B 10<br />

Viehättävä koti kahdelle<br />

plus lemmikit.<br />

Keuruu<br />

PIKKUKOTI VILLA<br />

Kurkijoentie 5<br />

Aristokraattinen yksiö Keurusselän<br />

rannalla kahdelle. Rantasauna.<br />

Helsinki<br />

PIKKUKOTI MERI<br />

Meritullinkatu 13 A 15<br />

Persoonallinen upea koti neljälle.<br />

014-720 946<br />

Keuruuntie 14, KEURUU<br />

Tervetuloa!<br />

Annuli Merkku<br />

p. 040 546 4213<br />

annuli.merkku@gmail.com


10 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

P-2013<br />

KEUPAN 2013-SYNTYNEIDEN<br />

joukkue on perustettu jo vuonna<br />

2018. Hyvin yhteenhitsaantuneessa<br />

joukkueessa pelaa<br />

parisenkymmentä innokasta pelaajaa.<br />

Joukkue on treenannut<br />

talven läpi kahdesti viikossa, treenipaikkoina<br />

on ollut yläkoulun sali<br />

ja Haapamäen harjoitushallin tekonurmi.<br />

Pelituntumaa on pidetty<br />

yllä pelaamalla harjoitusotteluita<br />

mm. FCV:ta ja Mäntän Valoa vastaan.<br />

Lisäksi joukkue kävi pelaamassa<br />

maaliskuussa Piispalassa<br />

järjestetyssä turnauksessa.<br />

Joukkue harjoittelee kesäajan<br />

Tervan tekonurmella kahdesti viikossa,<br />

maanantaina ja keskiviikkona<br />

klo 17-18.30, sekä kerran<br />

viikonloppuisin, mahdollisten pelitapahtumien<br />

sen salliessa.<br />

Tulevalla kaudella joukkueemme<br />

pelaa Palloliiton itäisen<br />

alueen P11 sarjaa. Pelit pelataan<br />

puolikkaalla jalkapallokentällä 8 v<br />

8 -peleinä. Joukkue osallistuu tulevana<br />

kesänä ainakin Keuruun<br />

omaan MegaCup- turnaukseen ja<br />

Kangasalla järjestettävään Löytötex-turnaukseen.<br />

Joukkueen valmentajana toimii<br />

Harri Ilmarinen ja joukkueenjohtajana<br />

Jarkko Hetekorpi. Meidän<br />

joukkuetta voit seurata myös Instagramista:<br />

<strong>KeuPa</strong>p2013.<br />

Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita<br />

mukaan joukkoomme!<br />

Jarkko Hetekorpi<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

P-2012<br />

2012-SYNTYNEET pojat lähtevät<br />

kesän <strong>2024</strong> jalkapallon sarjakauteen<br />

kahdella joukkueella.<br />

Osallistumme itäisen alueen<br />

P12 kakkoseen ja peli-iltasarjaan.<br />

Joukkueemme vahvuuteen kuuluu<br />

tällä hetkellä 26 poikaa. Talvikaudella<br />

harjoittelimme kaksi<br />

kertaa viikossa yläasteen salissa<br />

futsalin merkeissä ja tammikuusta<br />

lähtien lisäksi kerran viikossa<br />

Haapamäen harjoitushallissa.<br />

Talvella osallistuimme kahdella<br />

joukkueella futsalin P13 ykköseen.<br />

Vuotta vanhempien kanssa<br />

samassa sarjassa pelatessa kohtasimme<br />

kovia vastustajia, mutta<br />

kauteen mahtui myös onnistumisia<br />

ja kehittymistä.<br />

Talven aikana saimme joukkueeseemme<br />

myös vahvistuksena<br />

naapurikunta Petäjäveden puolelta<br />

3 pelaajaa, jotka ovat harjoitelleet<br />

kevättalven joukkueen mukana.<br />

Joukkueemme harjoittelee kesäkaudella<br />

3 krt/viikossa Tervan<br />

kentillä. Mukaan mahtuu jalkapallotaustan<br />

omaavia pelaajia.<br />

Valmentajat<br />

Petri Niemelä ja Tarmo Mäkiaho<br />

Joukkueenjohtaja<br />

Mari Pänkäläinen<br />

Tukijat:<br />

Keurustarvike Oy<br />

Rinta-Joupin Autoliike Oy<br />

Proxion Oy<br />

Matka Mäkelä Oy<br />

Elekmerk Oy<br />

IltaLenkki<br />

TuNe Auto Oy<br />

Kruunu HR<br />

Taksipalvelu J-P Salminen<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

www.htlaser.fi<br />

Logosukkia seuroille,<br />

yrityksille ja yhdistyksille<br />

www.toysox.fi<br />

trypaintball.fi<br />

Ohjattuja paintballpelejä<br />

Keuruun<br />

liikuntapuistossa,<br />

Vilppulassa ja<br />

Orivedellä sekä<br />

varusteiden vuokrausta<br />

Löydät meidät myös somesta!<br />

kahvila-konditoria Satumaa<br />

@kahvilasatumaa<br />

Tmi Pia Jaatinen<br />

Koulutettu hieroja<br />

Itsenäinen ASEA-kumppani<br />

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON AMMATTILAINEN<br />

Kari Valtonen +358 400 703 441<br />

www.veljeksetboman.fi<br />

040 507 2446<br />

040 567 7203<br />

Ronkavuorentie 9, Keuruu<br />

Puh. 0424 8991<br />

ykkosvaraosa.fi<br />

040 5266 124<br />

https://mstars.me/pijaa<br />

piajaatinen.myasealive.com<br />

Lapinsalmentie 44 as 1. Keuruu<br />

Smartum-Epassi-Edenred


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 11<br />

P- 2010/ -2011<br />

KEUPAN 2011-SYNTYNEIDEN<br />

poikien joukkue on ollut toiminnassa<br />

kesästä 2017. Viime kaudesta<br />

lähtien joukkueeseen<br />

ovat kuuluneet myös <strong>KeuPa</strong>n<br />

2010-syntyneet pelaajat. Liikunnal<br />

linen joukkue pelaa kesäisin<br />

jalkapalloa ja talvella salibandyä,<br />

joten harjoitukset pyörivät aktiivisesti<br />

vuoden ympäri. Joukkueen<br />

pelaajamäärä kaudella <strong>2024</strong> on n.<br />

20 urheilullista nuorta. Tälle kaudelle<br />

olemme saaneet uusia pelaajia<br />

Ähtäristä.<br />

Jalkapallokaudella <strong>2024</strong> joukkue<br />

osallistuu Palloliiton itäisen<br />

alueen sarjoihin P13 Kakkonen<br />

ja P13 Peli-ilta. Pelejä on luvassa<br />

jokaiselle pelaajalle innokkuuteen<br />

ja omaan taitotasoon peilaten.<br />

Alkava kausi on neljäs ja samalla<br />

myös viimeinen puolen kentän<br />

kausi joukkueelle.<br />

Tällä kaudella joukkue tekee<br />

yhteistyötä Haapamäen Pallo-Poikien<br />

P14-joukkueen kanssa<br />

yhteisjoukkueen muodossa.<br />

HPP/<strong>KeuPa</strong> YJ:n riveissä pojat<br />

pääsevät pelaamaan 11v11<br />

-pele jä P14 Kakkosessa. Tarjolla<br />

on siis jo esimakua ison kentän<br />

peleistä, jotka ovat meilläkin<br />

edes sä vuoden päästä.<br />

Kesään kuuluvat myös turnaukset.<br />

Niiden suhteen suunnitelmat<br />

tarkentuvat varmasti alkukesästä.<br />

Joukkue harjoittelee Tervan<br />

tekonurmella pääsääntöisesti kolme<br />

ker taa viikossa. Joukkueen<br />

yhteystiedot ja harjoitusajat löytyvät<br />

joukkueen sivuilta osoitteesta<br />

keuruunpallo.fi.<br />

Tervetuloa seuraamaan joukkueen<br />

pelejä Tervalle!<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

<strong>KeuPa</strong> II<br />

VIIMEKAUDEN PÄÄTTEEKSI<br />

joukkue saavutti Miesten Vitosessa<br />

sijan neljä tasapisteissä<br />

kolmannen kanssa.<br />

Pelitapahtumiin osallistui yhteensä<br />

yli 40 eri pelaajaa. Tämä<br />

kausi pelataan samalla sarjatasolla:<br />

Miesten Vitonen lohko C<br />

Tälle kaudelle joukkueeseen<br />

on tullut mukaan lisää viimekauden<br />

B-junioreita. Osalle pelaajista<br />

joukkue toimii hyvänä välietappina<br />

kohti edustusjoukkuetta.<br />

Joukkueessa myös sopivasti<br />

kokeneempia pelaajia jotka pystyvät<br />

tukemaan nuorempia.<br />

Yhteistyössä edustusjoukkueen<br />

kanssa tehdään pelaajavaihtoa<br />

molempiin suuntiin tarvittaessa.<br />

Tavoite tällekin kaudelle on<br />

pelaajien kehittäminen.<br />

Joukkueen valmentamisesta<br />

vastaavat Marko Toivola ja Marko<br />

Vuorenmaa. Joukkueenjohtajana<br />

toimii Jan Inkilä<br />

KANNATUSKAUSIKORTIT<br />

MYYNNISSÄ<br />

Ostamalla tuet miesten edustusjoukkueen<br />

sekä kakkosjoukkueen matkaa 3. ja 5.<br />

divisioonissa.<br />

Kortti oikeuttaa kahviin ja makkaraan<br />

molempien joukkueiden kotipeleissä.<br />

Hinta 20€. Kortit noudettavissa edustuksen<br />

ja kakkosjoukkueen kotipeleistä. Lisätiedot: www.keuruunpallo.fi<br />

Laitetaan hyvä<br />

(tavara) kiertämään!<br />

www.keuruunlaari.fi<br />

Samuli Rantasentie<br />

4, Keuruu<br />

Autohuolto V. Santala KY<br />

Kulmalanpolku 15<br />

42560 Pohjoisjärvi<br />

Puh. 0400 642 639<br />

-Määräaikaishuollot<br />

-Katsastuskorjaukset ja -näytöt<br />

-Päästömittaukset ja vikakoodin luku<br />

-Michelin-rengasmyynti<br />

-Kaikki rengastyöt<br />

-Sijaisauto veloituksetta<br />

OP Multia<br />

puh. 010 258 9901, op.fi/multia<br />

Suorat yhteystietomme löydät:<br />

op.fi/petajavesi<br />

www.keuruunvapaa-aika.fi<br />

Saunat, vapaa-ajantila, astiasto<br />

Sopii myös liikuntarajoitteisille<br />

Kuva: Päivi Ilmarinen<br />

MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ<br />

Me osaamme välittää viestisi<br />

Sisäinen ja ulkoinen viestintä<br />

Tiedotteet, tekstit, ilmoitukset ja kuvat<br />

Markkinointi, sosiaalinen media<br />

OTA YHTEYTTÄ<br />

Päivi Ilmarinen 0442506929<br />

Tommi Nieminen 0405270364<br />

tommi@niemisentommi.fi<br />

Vapaa-ajan tila saunoineen (12 tuntia)<br />

Yhdistykset 102€<br />

Yritykset, yksityiskäyttö 199€<br />

Liikuntapuiston alue käytettävissä<br />

ilman varausta!


12 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> edustusjoukkue <strong>2024</strong><br />

Kuvat: Päivi Ilmarinen<br />

Jussi<br />

Hassan<br />

Aaron<br />

Elias<br />

1 Kantalainen 2 Karera 3 Vuorenmaa 4 Isojärvi 5<br />

Roni<br />

Lehtonen<br />

6<br />

Markus<br />

Ilmarinen<br />

7<br />

Harri<br />

Hermanni<br />

Jaani<br />

Adebayo<br />

Peetu<br />

Ilmarinen 8 Kankaanpää 9 Oikarinen 10 Oluwatomiloba 11 Mäkinen 13<br />

Ayomide<br />

Lauri<br />

Asuimaa<br />

15<br />

Johannes<br />

Juan Ignacio<br />

Miko<br />

Valtteri<br />

Matias<br />

14 Vuoriniemi<br />

Falcon 17 Kuosmanen 18 Veija 19 Mahlamäki 21<br />

Marcos<br />

Nadinic<br />

Joona<br />

Aleksi<br />

Roope<br />

22 Järvinen 25 Vuorenmaa 28 Korkeakoski 30<br />

Badara<br />

Koroma<br />

Arto Veija<br />

Joukkueenjohtaja<br />

Kari Koskinen<br />

Valmentaja<br />

Lauri Asuimaa:<br />

Miko Kuosmanen:<br />

Hermanni<br />

Kankaanpää:<br />

Roni Lehtonen:<br />

kodit<br />

www.laumix.fi<br />

Pentti Miettinen<br />

Huoltaja<br />

Matti Ylönen<br />

Lääkäri<br />

Jussi Kantalainen:<br />

naisetpuhuurahasta.fi<br />

Matias Mahlamäki:<br />

Riihon<br />

Laatuharvennus<br />

Elias Isojärvi:<br />

Edustusjoukkueen fysiikkaharjoittelu:<br />

Roope Korkeakoski:<br />

Juan Ignacio<br />

Falcon:<br />

Jaani Oikarinen:<br />

Valtteri Veija:<br />

Recoin<br />

Vesijettivuokraus Keuruu<br />

Marcos Nadinic:<br />

Joona Järvinen:<br />

Badara Koroma:<br />

Hassan Karera:<br />

Edustusjoukkueen hieroo:<br />

Metsäpalvelu<br />

OTSO HEIKKINEN<br />

050 - 436 3379<br />

Niemisentommi.fi<br />

Markus Ilmarinen:<br />

Johannes Vuoriniemi:<br />

Harri Ilmarinen:<br />

Niemisentommi.fi<br />

Niemisentommi.fi


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> naiset <strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 13<br />

Kuvat: Päivi Ilmarinen<br />

Essi<br />

Kianna<br />

Klaudia<br />

Päivi<br />

Aino<br />

1 Hotti 3 Stålhamma 4 Liljenmaa 5 Ilmarinen 7 Tastula 8<br />

Eevi<br />

Hyttinen<br />

Marjut<br />

Anniina<br />

Emmi<br />

Fiia<br />

Tiia<br />

9 Laulumaa 10 Ijäs<br />

11 Lepistö 12 Riihonen 14 Lakkonen 15<br />

Heli<br />

Immonen<br />

Noora<br />

Venla<br />

Milla<br />

Johanna<br />

Noora<br />

16 Piili<br />

17 Heinonen 19 Virta 20 Mäkelä 21 Pajari 24<br />

Milla<br />

Lepikko<br />

Noora<br />

Milla<br />

Sanni<br />

Moona<br />

Tiina<br />

25 Tukiainen 26 Pohjola 50 Heinonen 61 Ilvesaho 69 Pummila 71<br />

Leena<br />

Rajakangas<br />

Futis kuuluu<br />

kaikille!<br />

86<br />

Kaisu<br />

Uitamo<br />

Kianna Stålhamma:<br />

Venla Heinonen:<br />

Laulumaa Marjut:<br />

Sanni Heinonen:<br />

Fiia Riihonen:<br />

Klaudia Liljenmaa:<br />

LVIJYKE.FI 044 242 4729<br />

www.veljeksetboman.fi<br />

Anniina 040 507 Ijäs: 2446<br />

040 567 7203<br />

Taksipalvelu Jari Ijäs<br />

Keuruu<br />

Aino Tastula:<br />

Moona Ilvesaho:<br />

Heli Immonen:<br />

SOMA<br />

parturi - kampaamo<br />

Milla Pohjola:<br />

Noora Tukiainen:<br />

Milla Virta:<br />

Milla Lepikko:<br />

Tiina Pummila:


14 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

Tutulla rungolla uuteen kauteen <strong>2024</strong><br />

EDELLISEN KAUDEN tapaan<br />

Keuruun Pallon edustusjoukkue<br />

pelaa kaudella <strong>2024</strong> miesten 3.<br />

divisioona Itäisen alueen uudistuneessa<br />

lohkossa AC1. Lohkossa<br />

AC 1 kaikki 10 joukkuetta ovat<br />

Keski-Suomen alueelta, joten viime<br />

kausilla tutuksi tulleet pitkät<br />

vieraspelimatkat Itä-Suomeen<br />

jäävät tältä kesältä pois runkosarjan<br />

ajaksi. Lohkon voittaja pääsee<br />

muiden kolmosen lohkovoittajien<br />

kanssa karsimaan paikasta 2.divisioonaan.<br />

Kausi aloitetaan 19.4.<br />

klo 18:30 Tervan tekonurmella, jolloin<br />

vastaan asettuu HoDy Jyväskylästä.<br />

Tuttuun tapaan edustuksen<br />

peleihin on tälläkin kaudella<br />

vapaa pääsy ja kentän laidalta löydät<br />

ottelukioskin.<br />

Ennen sarjakauden alkua edustusjoukkue<br />

on pelannut Suomen<br />

Cupissa, jossa <strong>KeuPa</strong>n ensimmäinen<br />

kierroksen ottelu pelattiin<br />

Jyväskylässä Komeetat/3 joukkuetta<br />

vastaan. Tuosta ottelusta<br />

selvän 0-5 vierasvoiton ottanut<br />

<strong>KeuPa</strong> jatkoi pelejä Suomen<br />

Cupin toisen kierroksen otteluun<br />

Äänekoskelaista HuimaUrhoa<br />

vastaan. Myös tuo ottelu oli Keu-<br />

Palle voitokas lukemin 3-0. Kolmannella<br />

kierroksella <strong>KeuPa</strong> pelaa<br />

Mikkelissä MP/2 joukkuetta<br />

vastaan tiistaina 21.4. ja tämän<br />

ottelun voittaja etenee peleissä<br />

neljännelle kierrokselle.<br />

Kaudella <strong>2024</strong> Edustusjoukkueen<br />

pelaajarunko säilyy samana<br />

kuin aiempina kesinä. Joukkueessa<br />

valtaosa on keuruulaisia<br />

<strong>KeuPa</strong>n kasvatteja, mutta muutama<br />

pelaaja on myös Keuruulle<br />

muuttaneita tai lähikunnista<br />

kulkevia. Viime kaudella seuran<br />

omista junioreista edustusjoukkueeseen<br />

mukaan nousseet<br />

Jaani Oikarinen, Lauri Asuinmaa,<br />

Matias Mahlamäki, Aaron Vuo-<br />

renmaa ja Johannes Vuoriniemi<br />

ovat täyttäneet talvikauden peleissä<br />

hienosti ruutunsa ja heille<br />

kaavaillaankin suurta roolia kesän<br />

peleihin.<br />

Edustusjoukkueessa jatkaa<br />

myös joukko kokeneita <strong>KeuPa</strong>laisia,<br />

kun Markus ja Harri Ilmarinen,<br />

Valtteri Veija, Jussi Kantalainen<br />

ja Elias Isojärvi pukevat<br />

<strong>KeuPa</strong>-paidan päälle myös kaudella<br />

<strong>2024</strong>. Armeijasta paluun tekevät<br />

Hermanni Kankaanpää ja<br />

Roope Korkeakoski. Viime kauden<br />

puolivälissä joukkueen mukaan<br />

tullut Hassan Karera jatkaa<br />

myös tällä kaudella vahvassa<br />

roolissaan <strong>KeuPa</strong>n puolustuksessa.<br />

Lisäksi <strong>KeuPa</strong>an on palannut<br />

seuran oma juniori, Joona<br />

Järvinen lähes 17 vuoden jälkeen.<br />

Edustusjoukkueen mukana<br />

jatkaa myös Badara Koroma,<br />

sekä uusimpana pelaajana joukkueen<br />

mukana Ähtäriläinen Peetu<br />

Mäkinen.<br />

Jälleen tänäkin kesänä <strong>KeuPa</strong>n<br />

on ilo toivottaa joukkueeseen<br />

tervetulleeksi kansainvälisiä vahvistuksia.<br />

Joukkueen mukana on<br />

jo usean vuoden ajan nähty pelaajia<br />

eri puolilta maailmaa. Joukkueen<br />

kannalta ammattilaisiksi<br />

pyrkivät pelaajat tuovat omalla<br />

tekemisellään positiivista, rohkeaa<br />

ja ammattimaista asen<strong>net</strong>ta<br />

myös muihin pelaajiin. Kaudelle<br />

<strong>2024</strong> on tehty pelaajasopimus<br />

Argentiinalaisen Marcos Nadinicin<br />

sekä Nigerialaisen Adebayo<br />

Ayomiden kanssa.<br />

Joukkueen päävalmentajana<br />

tulevalla kaudella jatkaa Kari<br />

Koskinen, apunaan Jouko Kekkonen<br />

ja Marko Toivola. Edustusjoukkueen<br />

joukkueenjohtajana<br />

toimii pitkällä kokemuksella<br />

Arto Veija. Arto on saanut avukseen<br />

joukkueenjohtajan tehtäviin<br />

nuorta verta, kun kakkosjoukkueesta<br />

tuttu Jonne Koivuranta<br />

nähdään myös tulevalla kaudella<br />

apuna joukkueenjohtajan tehtävissä.<br />

Joukkueen fysiikkaharjoittelusta<br />

vastaa Keuruun Sport Center<br />

ja joukkueen hierojana toimii Kipukukka.<br />

Kuva: Joukkueen arkisto<br />

– Me toteutamme Juniorin unelmakesän –<br />

KEURUU<br />

Storlek: 8 x 4,5 cm<br />

Pms 5517<br />

Pms 2915<br />

Pms 606<br />

Antal: 50


6.5.<strong>2024</strong><br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> | 15<br />

portin paremmalla puolella<br />

YOUR LOCAL BRAND<br />

Korsu<br />

www.kohmeclothing..<br />

Katso<br />

menovinkit<br />

www.visitkeuruu.fi/tapahtumat<br />

#visitkeuruu<br />

Hierontapalvelut<br />

Purentalihaskäsittely<br />

Turvehoidot<br />

Kaisa Kankaanpää<br />

p. 0404132994<br />

lli-nka m-on -pirtti<br />

Maukas ja runsas<br />

ÄITIENPÄIVÄ<br />

-LOUNAS<br />

katettuna noutopöytään<br />

su 12.5. klo 11.30,<br />

13 ja 14.30<br />

Pöytävaraukset ennakkoon<br />

p. 0400 237 373<br />

30€/hlö<br />

alle 13v 1€/ikävuosi<br />

• Majoituspalvelut 8-, 4- ja 2-hengen mökit Mervi ja Hannu Lahtinen menu fb ja ig sivuilla<br />

• Tentsile-puumajoitteet<br />

Keuruu<br />

• Koulutus- ja hyvinvointipäivät<br />

p. 040 5958 260<br />

• Saunaillat • Savusaunaillat<br />

• Matkailuauton vuokraus kinkamonpirtti.fi 040 0237373<br />

Multi-Motelli<br />

Keuruuntie 21, 42700 Keuruu<br />

040 649 2710 • mloptiikka.fi<br />

Suorat yhteystietomme löydät:<br />

op.fi/petajavesi<br />

Keuruun Pallo kiittää<br />

tukijoitaan ja kannattajiaan<br />

saamastaan tuesta.<br />

Suurkiitos teille!<br />

C = 30<br />

M = 15<br />

Y = 0<br />

K = 0<br />

Pantone 658C<br />

C = 95<br />

M = 83


16 | <strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> 6.5.<strong>2024</strong><br />

Naiset<br />

<strong>KeuPa</strong>n kotipelit <strong>2024</strong><br />

Edustus<br />

<strong>KeuPa</strong>/2<br />

to 9.5. | 19:30<br />

Terva<br />

pe 19.4. | 18:30<br />

Terva<br />

pe 3.5. | 18:30<br />

Terva<br />

ti 14.5. | 18:30<br />

Terva<br />

ti 21.5. | 18:30<br />

Terva<br />

to 23.5. | 19:30<br />

Terva<br />

pe 17.5. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

pe 24.5. | 8:30<br />

Keskuskenttä<br />

ti 4.6 | 19:30<br />

Terva<br />

ti 18.6. | 19:30<br />

Terva<br />

to 13.6. | 19:30<br />

Terva<br />

pe 14.6. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

pe 28.6. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

ti 2.7. | 19:30<br />

Terva<br />

ti 23.7. | 19:30<br />

Terva<br />

to 8.8. | 19:30<br />

Terva<br />

ti 2.8. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

ke 7.8. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

ti 13.8. | 19:00<br />

Terva<br />

ti 27.8. | 19:00<br />

Terva<br />

to 22.8. | 19:30<br />

Terva<br />

pe 23.8. | 18:30<br />

Keskuskenttä<br />

pe 6.9. | 18:00<br />

Keskuskenttä<br />

ti 10.9. | 19:00<br />

Terva<br />

to 5.9. | 19:30<br />

Terva<br />

pe 13.9. | 17:45<br />

Keskuskenttä<br />

27.-28.7.<strong>2024</strong> KEURUU<br />

Joukkueet: P6 – P13<br />

Infoa: megacup.fi<br />

<strong>KeuPa</strong>n Fanituotteet<br />

suoraan <strong>net</strong>tikaupasta!<br />

Katso koko valikoima ja tilaa omasi:<br />

www.keuruunpallo.fi/kauppa<br />

<strong>KeuPa</strong> -<strong>lehti</strong> myös <strong>net</strong>issä: keuruunpallo.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!