Views
8 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Mode d'emploi Néerlandais

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 24 N 4 Trek de batterij in de richting van de pijl en haal deze uit het compartiment. ✍ Als de batterij niet door uw computer herkend wordt, schakelt u de computer uit en houdt u de batterij-uitknop drie seconden ingedrukt met een dun en recht voorwerp (zoals een paperclip). Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw. Als er een uitgebreide batterij op de computer is aangesloten, schakelt u de computer uit en verwijdert u de uitgebreide batterij. Als het probleem hiermee niet wordt verholpen, houdt u de batterij-uitknop drie seconden ingedrukt. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u beide batterijen en plaatst u ze opnieuw. ! Voor uw veiligheid wordt het ten zeerste aanbevolen alleen originele oplaadbare batterijen en netadapters van Sony te gebruiken die voldoen aan de kwaliteitsstandaard. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer. Sommige VAIO-computers werken alleen met een goedgekeurde Sony-batterij.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 25 N De batterij opladen De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering. De batterij opladen 1 Plaats de batterij. 2 Sluit de computer met de netadapter aan op een stopcontact. Het lampje voor batterijlading gaat branden wanneer de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij dicht bij het door u geselecteerde maximale oplaadniveau wordt geladen, gaat het lampje voor batterijlading uit. Status van het lampje voor batterijlading Brandt oranje Knippert samen met het groene aan/uit-lampje Knippert samen met het oranje aan/uit-lampje Knippert snel oranje Betekenis De batterij wordt opgeladen. De batterij is bijna leeg. (Normale modus) De batterij is bijna leeg. (Slaapstandmodus) Er is een batterijfout opgetreden door een batterijstoring of een niet-vergrendelde batterij. ! Laad de batterij op net als de eerste keer zoals in deze handleiding is beschreven.