Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Néerlandais

Randapparaten gebruiken

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n108 N De computer aansluiten op de poortreplicator ! Plaats de batterij voordat u de computer op de poortreplicator aansluit. U kunt de computer op de volgende manier aansluiten op de poortreplicator ! Gebruik de netadapter die is meegeleverd met de poortreplicator. Schakel de computer uit voordat u deze aansluit op de poortreplicator om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen. Verplaats uw computer niet wanneer deze is aangesloten op de poortreplicator. De poortreplicator kan dan namelijk losraken, waardoor beide apparaten beschadigingen kunnen oplopen. De monitorpoort van de computer is niet bereikbaar als de computer op de poortreplicator is aangesloten. Gebruik de poort DVI-D of MONITOR op de poortreplicator om een extern beeldscherm aan te sluiten. 1 Ontkoppel alle randapparaten en de netadapter van de computer. 2 Steek het ene uiteinde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere uiteinde in een stopcontact. 3 Sluit de kabel die op de netadapter (2) is aangesloten aan op de DC IN-poort (3) op de poortreplicator (4).

Randapparaten gebruiken > Een poortreplicator aansluiten n109 N ! Zorg dat u de netadapterkabel aansluit zoals hieronder wordt geïllustreerd: