Views
9 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Функции,

Функции, които могат да бъдат избирани чрез бутона MENU Можете да настройвате основните настройки за фотоапарата като цяло или да изпълнявате функции като снимане, възпроизвеждане или други операции. 1 Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранът на менюто. 2 Изберете желания елемент за настройка чрез v/V/b/B на многофункционалния селектор, след това натиснете z в центъра му. • Изберете икона от горната част на екрана и натиснете b/B на многофункционалния селектор, за да преминете към друг елемент от MENU. 3 Изберете стойността на настройката, след това натиснете z, за да потвърдите. За да покажете плочковото меню Позволява ви да изберете дали винаги да се показва първият екран на менюто, когато натиснете бутона MENU. MENU t (Setup) 2 t [Tile Menu] t [On] BG 22

Използване на екранното ръководство Можете да използвате [Custom Key Settings], за да назначите екранното ръководство към желания бутон. Екранното ръководство показва обяснения за текущо избраната функция или настройка на менюто. 1 Изберете бутон MENU t (Custom Settings) 6 t [Custom Key Settings] t желаните функции, назначени към бутона t [In-Camera Guide]. Натиснете бутон MENU и използвайте многофункционалния селектор, за да изберете елемент от MENU, чието обяснение искате да прочетете, после натиснете бутона, за който е назначена функцията [In-Camera Guide]. BG 23