Views
8 months ago

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Sony ILCA-77M2M - ILCA-77M2M Mode d'emploi Bulgare

Бележки за

Бележки за използването на фотоапарата Данните за спецификациите, описани в това ръководство Данните за производителността и спецификациите се определят при следните условия, с изключение на описаните в това ръководство: при нормална околна температура от 25°C и използване на батерия, която е билоа напълно заредена до изгасване на индикатора CHARGE. Как да изключите временно функциите за безжична мрежа (Wi-Fi, NFC и т.н.) Когато например се качвате на самолет, можете временно да изключите всички функции за безжична мрежа. Изберете MENU t [Wireless] t [Airplane Mode] t [On]. Ако зададете [Airplane Mode] на [On], на екрана ще се покаже символа (самолет). Забележки относно безжичната LAN мрежа Ако фотоапаратът ви е изгубен или откраднат, Sony не носи отговорност за загуба или повреда, причинена от неупълномощен достъп или употреба на регистрираната точка на достъп на фотоапарата. BG 8

Преди употреба Проверка на включените елементи Първо проверете името на модела на фотоапарата (стр. 4). Предоставяните аксесоари се различават в зависимост от модела. Числото в скобите посочва броя части. Предоставя се с всички модели: • Фотоапарат (1) • BC-VM10A Зарядно устройство за батерии (1) •Micro USB кабел (1) • Лента за носене на рамо (1) • Кабел за електрозахранване (проводник към електрическата мрежа) (1)* (не се включва в САЩ и Канада) За да разберете как да прикрепите лентата за носене на рамо към фотоапарата, вижте страница 16. • Капачка на тялото (1) (Поставена на фотоапарата) * С фотоапарата ви може да бъдат предоставени няколко кабела за електрозахранване. Използвайте правилния в съответствие с държавата/региона ви. • Акумулаторна батерия NP-FM500H (1) • Капачка на държача (1) (Поставена на фотоапарата) • Капачка на окуляра (1) (Поставена на фотоапарата) • Ръководство с инструкции (1) (това ръководство) • Ръководство за Wi-Fi връзка/ връзка с едно докосване (NFC) (1) В това ръководство са обяснени функциите, които изискват Wi-Fi връзка. BG 9