Views
8 months ago

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-CX320E - HDR-CX320E Consignes d’utilisation Polonais

Přehrávání Informace

Přehrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 6 Uložené snímky je možné vyhledat podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události). 1 Otevřete obrazovku LCD a stiskem tlačítka na videokameře přejděte do režimu přehrávání. Režim přehrávání je možné aktivovat výběrem na obrazovce LCD. 2 Klepnutím na / přesuňte požadovanou událost do středu () a poté ji vyberte (). Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času. 3 Vyberte snímek. Videokamera začne přehrávat od vybraného snímku až k poslednímu snímku v události. 1 1 2013 1 2 1 18 2013 1 19 00:00:00 4 Vyberte příslušná tlačítka na obrazovce LCD pro různé operace přehrávání. Hlasitost / Předchozí/další Vymazat / Rychlé přetáčení zpět/vpřed Kontext / Přehrávání/pozastavení Zastavení Spuštění/zastavení prezentace 18 CZ

V závislosti na přehrávaném obrazu se nemusejí zobrazit některá tlačítka popsaná výše. Při opakovaném výběru / během přehrávání se videoklipy přehrávají asi 5 násobnou asi 10 násobnou asi 30 násobnou asi 60 násobnou rychlostí. Pro pomalé přehrávání videoklipu během pauzy vyberte / . K opakování prezentace vyberte [Nast. Prezentace], když je tlačítkem přepnutí typu obrazu vybráno . Poznámky Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy na externí média. (s. 27) Ve výchozím nastavení je chráněný ukázkový videoklip předem nahrán (HDR-PJ380/PJ380E/PJ390E). Přehrávání snímků na jiných zařízeních Přehrávání obrazů, které byly normálně nahrány na této videokameře, nemusí být možné na jiných zařízeních. Podobně nemusí být možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými zařízeními pomocí videokamery. Videoklipy ve standardním rozlišení (STD) uložené na paměťové karty SD nelze přehrávat na AV-zařízeních od jiných výrobců. Odstranění snímků Vyberte na obrazovce přehrávání videoklipů či fotografií. 19 CZNahrávání/přehrávání