Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Tangentbord n140 N Tangentbord Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel? Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Ändra tangentbordskonfigurationen så här: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på Byt tangentbord eller andra indatametoder under Nationella inställningar och språkinställningar. 3 Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk. 4 Ändra inställningarna enligt önskemål. Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet? Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att Num locklampan är släckt. Om Num lock-lampan är tänd trycker du på tangenten Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken. Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet? Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet kanske Num Lk inte är aktiverat. Kontrollera om indikatorlampan för Num lock är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på tangenten Num Lk för att aktivera den innan du anger siffror.

Felsökning > Disketter n141 N Disketter Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet när enheten är ansluten? Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här: 1 Stäng alla program som använder diskettenheten. 2 Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks. 3 Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn. 4 Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten. 5 Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett? ❑ ❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten. Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.