Views
4 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > n 92 N Försiktighetsåtgärder Detta avsnitt innehåller säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder för att skydda din VAIO-dator från potentiella skador. ❑ Information om säkerhet (sidan 93) ❑ Information om skötsel och underhåll (sidan 95) ❑ Hantera datorn (sidan 96) ❑ Hantera LCD-skärmen (sidan 98) ❑ Använda elnätet som strömkälla (sidan 99) ❑ Sköta den inbyggda kameran (sidan 100) ❑ Hantera skivor (sidan 101) ❑ Använda batteriet (sidan 102) ❑ Hantera ”Memory Stick” (sidan 103) ❑ Sköta den inbyggda lagringsenheten (sidan 104)

Försiktighetsåtgärder > Information om säkerhet n 93 N Information om säkerhet Datorn ❑ ❑ ❑ ❑ Placera datorn på en hård och stabil yta. God ventilation förebygger att datorn blir alltför het. Ställ inte datorn på mjuka ytor som mattor, filtar, soffor eller sängar, eller i närheten av draperier som kan blockera datorns luftintag. Vi råder dig att inte använda datorn liggandes direkt i knäet. Temperaturen på datorns undersida kan stiga under normal användning, och efter en tid kan den orsaka obehag eller brännmärken. Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna. Strömkälla ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Placera inte nätadaptern så att den vidrör din hud. Flytta bort nätadaptern från kroppen om den blir varm och orsakar obehag. Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk. Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag.