Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Ansluta

Komma igång > Ansluta datorn till en strömkälla n 14 N Ansluta datorn till en strömkälla Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn. Använda nätadaptern När datorn är direkt ansluten till elnätet och batteriet är isatt drivs den med nätström. ✍ Använd endast den nätadapter som medföljer datorn. Så här använder du nätadaptern 1 Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3). 2 Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2). 3 Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn. ! Hur DC IN-kontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern. ✍ Nätadaptern måste kopplas ur nätuttaget för att strömmen till datorn ska brytas helt. Kontrollera att det är lätt att komma åt ett nätuttag. Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se Använda viloläget (sidan 25).

Komma igång > Använda batteriet n 15 N Använda batteriet Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Sätta i/ta ut batteriet Så här sätter du i batteriet 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge. 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills den utstående delen (1) på någon sida av batterifacket passar in i det u-formade jacket (2) på någon sida av batteriet.