Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Друк n196 N Друк Що робити, якщо не вдається роздрукувати документ? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що принтер увімкнено, а кабель принтера надійно з'єднано із портами принтера і комп'ютера. Переконайтеся, що принтер сумісний із операційною системою Windows, встановленою на комп'ютері. Може виникнути необхідність інсталювати драйвер принтера перед використанням принтера. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий із принтером. Якщо принтер не працює після відновлення роботи комп'ютера внаслідок переходу з режиму економії енергії (режимі сну або глибокого сну), перезапустіть комп'ютер. Якщо у принтера є функції бінапрямленого з'єднання, вимкнення цих функцій на комп'ютері може увімкнути друк. Виконайте такі кроки: 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Пристрої та принтери. 2 Натисніть правою кнопкою миші піктограму принтера і виберіть Властивості. 3 Виберіть вкладку Порти. 4 Зніміть прапорець Дозволити двосторонній обмін даними. 5 Натисніть OK. Завдяки цьому буде вимкнено функції двонаправленого з'єднання у принтері, наприклад передавання даних, контроль стану і панель дистанційного керування. При з'єднанні принтера із додатковим реплікатором портів перевірте, чи підключено реплікатор портів до мережі змінного струму. Ви не зможете використовувати принтер, підключений до одного з портів USB, якщо ви вимкнули порти USB в екрані настройки BIOS. Щоб увімкнути порти, дотримуйтесь кроків, вказаних у Вимкнення вбудованих пристроїв (стор. 135).

Виправлення неполадок > Мікрофон n197 N Мікрофон Що робити, якщо мікрофон не працює? ❑ Комп'ютер не обладнаний гніздом для мікрофона. Використання зовнішнього мікрофона неможливе. ❑ Пристрій вводу звука може бути невірно налаштований. Щоб налаштувати пристрій вводу звука, виконайте такі дії: 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 3 Натисніть Устаткування та звук. 4 Клацніть Керування аудіопристроями у розділі Звук. 5 На вкладці Запис виберіть потрібний пристрій вводу звука і натисніть Установити за промовчанням. Як уникнути фонового шуму мікрофона? Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою зі звуковою платою, наприклад з динаміка. Щоб уникнути цієї проблеми: ❑ Не розміщуйте мікрофон біля пристрою зі звуковою платою. ❑ Знизьте гучність динаміків і мікрофона.