Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation

40 NL De accu is bijna

40 NL De accu is bijna leeg. De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats. Geen geheugenkaart geplaatst (p. 18). Wanneer de indicator knippert, is er onvoldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Wis onnodige beelden (p. 23), of formatteer de geheugenkaart nadat de beelden zijn opgeslagen op andere media (p. 36). Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door [Setup] [ Mediainstellingen] [Bld. db. best. repar.] het opnamemedium te selecteren (modellen met een intern geheugen). De geheugenkaart is beschadigd. Formatteer de geheugenkaart met uw camcorder (p. 36). Incompatibele geheugenkaart geplaatst (p. 18). De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven. Toegang tot de geheugenkaart is beperkt door een ander apparaat. De camcorder is niet stabiel, dus cameratrilling treedt gemakkelijk op. Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrilling niet verdwijnt. Het opnamemedium is vol. Foto’s kunnen niet worden opgenomen tijdens het verwerken. Wacht even en maak dan de opname.

De omgang met uw camcorder Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over uw camcordermodel: Functies en apparatuur p. 8 Bijgeleverde accessoires p. 9 Gebruik en onderhoud De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig. Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen. LCD-scherm Accu Ingebouwde USB-kabel Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering. Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires niet onder de volgende omstandigheden: In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel deze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 C, zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen. In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kunnen storingen in de camcorder optreden. In de buurt van sterke radiogolven of straling. De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen. In de buurt van tuners zoals TV’s of een radio. Er kan ruis optreden. Op zandstranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen storingen in de camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Bij het raam of buiten, waar het LCDscherm of de lens aan direct zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor kan het LCD-scherm beschadigd raken. Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld. Zorg dat de camcorder niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de camcorder nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld. Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in de camcorder terechtkomen, dan moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de camcorder eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens. Houd het LCD-scherm gesloten wanneer u de camcorder niet gebruikt. Bedien uw camcorder niet als er iets omheen is gewikkeld, bijvoorbeeld een handdoek. Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken (modellen met een netspanningsadapter). Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen (modellen met een netspanningsadapter). Gebruik geen vervormde of beschadigde accu. Houd de metalen contactpunten goed schoon. Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt: Overig/Index 41 NL