Views
9 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Tagning Om b REC

Tagning Om b REC HOLD-brytaren Med b REC HOLD-brytaren kan du förhindra oavsiktlig användning. Skjut b REC HOLDbrytaren i riktning mot b för att låsa. Skjut den i motsatt riktning från b, för att släppa på låset. • Släpp låset innan inspelning. • Om du låser kameran under inspelningen behålls inspelningsläget*. • Om du låser kameran när du slutat spela in behålls stoppat läge*. * Släpp på låset för att ändra inställningen. Filmläge 1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [MOVIE]. 2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen. 3 När du vill stoppa inspelningen trycker du på REC-knappen igen. Fotoläge REC-knapp REC/aktivitetslampa b REC HOLD-brytare Skärmvisning Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [PHOTO]. 2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen. Läge för intervallinspelning av stillbilder När du startat inspelningen, tar kameran stillbilder i ett regelbundet intervall tills du stoppar inspelningen. 1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [INTVL]. 2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen. 3 När du vill stoppa inspelningen trycker du på REC-knappen igen. Obs! • Om tagningsläget ändras återupptas det läge som var inställt när kameran stängdes av, nästa gång kameran slås på. Fortsättning r 42 SE

zNotering om tidskrävande inspelning • När du gör långa filminspelningar stiger kameratemperaturen. Inspelningen stoppas automatiskt om temperaturen når en viss nivå. Låt kameran vila i minst 10 minuter för att låta temperaturen inuti kameran sjunka till en säker nivå. • Kamerans temperatur stiger snabbt i omgivningar med hög temperatur. • Bildkvaliteten kan försämras när kamerans temperatur stiger. Du bör vänta tills kamerans temperatur har sjunkit innan du fortsätter tagningen. • Kamerans yta kan bli mycket varm. Det är inte ett tecken på att något är fel. Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 43 SE