Views
4 months ago

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Sony HDR-AS30VR - HDR-AS30VR Guide pratique Suédois

Tagning Visning

Tagning Visning Trådlöst nätverk (Wi-Fi) Dator Tagning ······························································· 42 Visa bilder på en TV············································ 44 Förberedelse för inställning av Wi-Fi··················· 46 Ställa in Wi-Fi ······················································ 47 Smart-fjärrkontroll················································ 50 Kopiera································································ 52 Användbara funktioner när du ansluter kameran till din dator·························································· 53 Förbereda en dator ············································· 54 Starta programmet ”PlayMemories Home” ········· 57 Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister Felsökning Felsökning··························································· 58 Varningsindikatorer och meddelanden················ 62 Övrigt Inspelningsbar tid ················································ 64 Batteri·································································· 66 Använda kameran utomlands ····························· 67 Försiktighetsåtgärder ·········································· 68 Tekniska data······················································ 70 8 SE

Sakregister Sakregister ·························································· 73 Innehållsförteckning Sökfunktion Sökinställningar Sakregister 9 SE