Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Roumain

Utilizarea funcţiilor

Utilizarea funcţiilor de fotografiere Afișarea indicatoarelor minime (Fotografiere facilă) Acest mod reduce numărul minim de setări. Dimensiunea textului crește și indicatoarele sunt mai ușor de observat. 1 Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere facilă). Acţiune Modificarea setărilor Temporizator Apăsaţi de pe butonul de comandă t Selectaţi [Temporizator 10 s] sau [Temporizator dezactivat]. Dimens. imag. Apăsaţi MENU t Selectaţi [Mare] sau [Mică] din [Dimens. imag.]. Bliţ Apăsaţi de pe butonul de comandă t Selectaţi [Bliţ auto] sau [Bliţ dezactivat] / Apăsaţi MENU t [Bliţ] t Selectaţi [Auto] sau [Dezactivat]. zDespre modul Vizualizare facilă La apăsarea butonului (Redare) cu butonul de selectare a modului fixat la (Fotografiere facilă), textul ecranului de redare devine mai mare și mai ușor de citit. În plus, funcţiile pe care le puteţi utiliza sunt limitate. Butonul (Șterge): Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă. Selectaţi [OK] t z. Butonul MENU: Puteţi șterge imaginea afișată în momentul de faţă cu [Ștergere imagine unică], șterge toate imaginile dintr-un folder cu [Ștergere toate imaginile]. 20 RO

Detectarea zâmbetelor și fotografierea automată (Declanșator zâmbet) 1 Apăsaţi butonul (Zâmbet). 2 Așteptaţi ca zâmbetul să fie detectat. Atunci când nivelul de zâmbet depășește punctul b de pe indicator, aparatul foto realizează automat fotografii. Atunci când apăsaţi din nou butonul (Zâmbet), funcţia Declanșator zâmbet este dezactivată. • Chiar dacă apăsaţi butonul declanșator în timpul utilizării funcţiei Declanșator zâmbet, aparatul foto realizează fotografia și revine la modul Declanșator zâmbet. Butonul (Zâmbet) Cadrul Detecţie feţe Indicatorul Sensibilitate detect. zâmbet zIndicaţii pentru o mai bună surprindere a zâmbetelor 1 Nu acoperiţi ochii cu bretonul. 2 Încercaţi să staţi cu faţa către aparatul foto, dacă se poate, la același nivel cu aparatul foto. Procentul de detectare este mai mare atunci când ochii sunt îngustaţi. 3 Zâmbiţi larg, cu toată gura. Zâmbetul este mai ușor de detectat atunci când se văd dinţii. Utilizarea funcţiilor de fotografiere 21 RO