Views
8 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Ukrainien

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Consignes d’utilisation Ukrainien

Якщо на

Якщо на фотографіях з’являються білі круглі плями Плями з’являються через дрібні часточки (пил, пилок тощо), які літають біля об’єктива. Коли спалах відеокамери виділяє їх, на знімку вони відображаються у вигляді білих круглих цяток. Аби зменшити ефект присутності білих круглих плям, увімкніть освітлення у приміщенні та сфотографуйте об’єкт без спалаху. Примітки Закривання РК-екрана під час записування відео призведе до припинення операції записування. Максимальна тривалість неперервного записування відео становить приблизно 13 годин. Якщо розмір відеофайлу перевищує 2 ГБ, автоматично створюватиметься наступний відеофайл. Спалах не працює, коли світиться індикатор (відео). Якщо по завершенні знімання продовжується записування даних на носії запису, про це сповіщатиме наступна індикація. Впродовж цього часу оберігайте відеокамеру від ударів та вібрації, не виймайте акумулятор та не від’єднуйте адаптер змінного струму. Індикатор доступу (стор. 23) світиться або блимає Піктограма носіїв запису у правому верхньому куті РК-екрана блимає Якщо параметр [ Frame Rate] встановлено на [25p], фотографування неможливе, поки відеокамера перебуває в режимі записування відео. Записуване зображення може відображатися на всій площині РК-екрана відеокамери (режим повнопіксельного відображення). Однак через це верхній, нижній, правий і лівий краї зображення можуть незначно обрізуватися під час відтворення на телевізорі, не сумісному з режимом повнопіксельного відображення. Радимо записувати зображення з параметром [Guide Frame], встановленим на [On], та орієнтуватися на зовнішні краї рамки [Guide Frame] (стор. 74). Тривалість запису, кількість фотографій, які можна записати (стор. 80) [Media Select] (стор. 23) [Flash] (стор. 74) Постійне відтворення індикації на РК-екрані: [Display Setting] (стор. 74) Змінення розміру зображення: [ Image Size] (стор. 40) Тривалість запису, залишкова ємність [Media Info] (стор. 75) 28 UA

Трансфокація Посуньте важілець трансфокатора, щоб збільшити або зменшити зображення. W (ширококутна зйомка): ширше поле зору T (довгофокусна зйомка): великий план За допомогою важільця трансфокатора зображення можна збільшувати максимум у 17 разів (Extended Zoom) від вихідного розміру. Щоб змінювати масштаб повільно, злегка посуньте важілець трансфокатора. Щоб змінити масштаб швидко, посуньте важілець сильніше. Примітки Тримайте палець на важільці трансфокатора Якщо забрати палець із важільця трансфокатора, може записатися звук пересування важільця. Швидкість трансфокації не можна змінити за допомогою кнопки / на РК-екрані. Мінімальна можлива відстань між відеокамерою й об’єктом зйомки за умови забезпечення чіткого фокусування становить приблизно 1 см для ширококутної та приблизно 80 см для довгофокусної зйомки. За допомогою оптичної трансфокації зображення можна збільшити щонайбільше у 10 разів у таких випадках: Параметр [ SteadyShot] має будь-яке значення, крім [Active]. Світиться індикатор (Photo). Подальша трансфокація: [Digital Zoom] (стор. 74) 29 UAЗаписування/Відтворення