Katalógus letöltése - Kieselbach

kieselbach.hu

Katalógus letöltése - Kieselbach

8 ■ MOLNÁR JÓZSEF (1821–1899)

ZSUZSANNA A FÜRDÔBEN (ZSUZSANNA ÉS A VÉNEK), 1869

SUSAN BATHING (SUSAN AND THE ELDERS), 1869

127 × 96 cm

Olaj, vászon | Oil on canvas

Jelezve balra lent | Signed lower left: Molnár J. 1869

KIÁLLÍTVA | EXHIBITED

- Országos Magyar Képzômûvészet Társulat kiállítása, 1872.

REPRODUKÁLVA | REPRODUCED

- Turcsányi Erzsébet: Molnár József 1821–1899. Budapest,

Pázmány Péter Tudományegyetem, 1938. 12. képtábla.

Életmûkatalógus-szám: Turcsányi 1938. 113.

Molnár József: Pompeji nôk, 1875 körül,

magántulajdon

14

K I E S E L B A C H G A L É R I A

Similar magazines