Views
3 years ago

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

A teljes tanulmány letölthető itt - ESKI

Ágykihasználtsági

Ágykihasználtsági mutatók egyéb ellátási szinten105,00100,0095,0090,0085,0080,0075,0070,0065,0060,00egyéb ellátás -ágykihasználtságegyéb ellátás -normatívágykihasználtságegyéb ellátás -krónikuságykihasználtságIII.1.3./5. ábra (E.Sz.ágykihasználás.xls)III.2.Betegmigráció és progresszivitásA migráció jelenségét, vagyis hogy a betegellátás nem a beteg lakóhelyén történik, a fekvőbeteg-ellátásbanvizsgáljuk. A járóbeteg-migráció véleményünk szerint ugyanis vagy esetleges (utazás kapcsán szükségessé válóakut ellátás), vagy fekvő-betegellátást megelőző illetve követő esemény. Az alábbi kérdésekre kerestünk választ:1. Mely régiók a jellemzően eset-importálók, melyek az exportálók? Hova irányulnak az exportok?2. Igaz-e, hogy a régión belüli migráció nagyobb, mint a régión kívüli?3. Hogyan viszonyul a régión kívül ellátottak case-mix indexe a régión belül ellátottakéhoz?4. Hogyan alakulna az aktív fekvőbeteg-ellátási kapacitások kihasználtsága, ha minden régió teljesmértékben ellátná saját betegeit?III.2.1. A régiók migrációs egyenlegeAIII.2.1./1. ábra a más régióból fogadott esetek és az adott régión kívül történt ellátási esetek különbségétmutatja (import – export) A régiók többsége nagyobb számban exportál, a Közép-Magyarországi régiótúlnyomóan importál eseteket. A Nyugat-Dunántúli régió minimálisan több esetet lát el, mint amennyit exportál.Migrációs egyenleg100000800006000040000200000-20000-40000-600001.Dél-Dunántúl2.Nyugat-Dunántúl3.Közép-Dunántúl4.Közép-Magyaro.5.Észak-Magyaro.6.Észak-Alföld7.Dél-AlföldIII.2.1./1. ábra. – Az ábra a más régiókból érkező ellátottak és az adott régióban lakó máshol ellátottakkülönbségét mutatja (Migrációs_esetszám.xls)15

III.2.2. Migrációs irányokA következő ábrasorozat - aIII.2.2./1.-7. ábra - a főbb migrációs irányokat mutatja régiónként. A felső térképeken anyilak hossza az adott régióból kifelé irányuló százalékos esetszámokkal arányos, az összes régión kívül történtellátások százalékában. Az ábrákon minden 2%-ot meghaladó migrációt feltüntettünk. Az alsó térképek az adottrégióban ellátott, más régióban lakó betegek ellátási eseteit mutatja, a nyilak hossza az adott régióból érkező ellátásiesetek százalékos nagyságával arányos, száz százaléknak véve az összes régión kívülről érkező beteg ellátásiesetszámát.Az ábrasorozatból az alábbiak jól kiolvashatók:1. A migráció döntő részben a központi régióba irányul.2. Jelentős migráció mindig csak szomszédos régióba irányul, egyetlen kivétel a Nyugat-Dunántúlról aközponti régióba irányuló migráció.3. A Közép-Magyarországi régióból a környező régiókba irányuló migráció aránylag egyenletesen oszlikel, bár az Észak-Magyarországi régió súlya meglepő.4. A Közép-Dunántúli és az Észak-Magyarországi régióból aránytalanul nagy migráció irányul a központirégióba.5. Az orvosegyetemi központtal rendelkező régiók migrációs mutatói (mind az import, mind az exporttekintetében) aránylag kiegyensúlyozottak, bár ezekben is dominál a Közép-Magyarországi régióbairányuló export.6. A Közép-Magyarországi régió egyértelműen megyei és országos szintű ellátást nyújt, a régiókfejlesztésekor gondolni kell arra, hogy egyes kórállapotok ellátása régiós szinten sem szervezhető megcélszerűen.7. Az orvosegyetemi központtal nem rendelkező régiók regionális szintű ellátása nagyrészt a Közép-Magyarországi régióra terhelődik.16

Letölthető itt - Műcsarnok
1. tanulmány - Felvi.hu
3. tanulmány - Felvi.hu
Letölthető pdf (14,6 MB)
Letölthető műsorfüzet - Fidelio
Letölthető árlista - Mindenkilapja
A program és a kírás itt letölthető. - Porthole
letölthető radiátor katalógus
Letölthető.. - Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület
Ószövetség – tanulók tanulmányi kalauza (EOSZ)
Továbbképzés elméleti anyaga itt letölthető.
letölthető pdf - Prae.hu
letölthető pdf - Bakonyi Természettudományi Múzeum
letölthető innen - Limar Audio
letölthető radiátor műszaki katalógus
Az egeszseg vedelme es a biztonsag jo uzlet.pdf - ESKI
LETÖLTHETŐ ANYAG! (pdf verzió) - Gothic.hu
A teljes lapszám letölthető innen. - Velencei-tó
Letölthető katalógus - pdf - Fülöp és Társa Kft.
bajza józsef a horvát kérdés válogatott tanulmányok
Tájékoztató füzet - ESKI
Óbudai Est - Óbuda-Békásmegyer