PERKESO - Kementerian Sumber Manusia

mohr.gov.my

PERKESO - Kementerian Sumber Manusia

PERKESO

IBU PEJABAT

PERTUBUHAN KESELAMATANSOSIAL

Menara PERKESO

281 jalan Ampang

50538 Kuala Lumpur

No. Telefon: 03-4264 5000

No. Faks:03-4256 7713

Laman

Web: www.perkeso.gov.my

E-me/: perkeso@perkeso.gov.my

('"

"

Rujukan

Tuan

RujukanKami : PKS:PBB(K):208/2/1/Jld.3 (9)

Ketua Editor,

Makkal Osai Sdn 8hd,

19, Jalan Murai Dua,

8atu. Complex, Off Jalan Ipoh,

51200 Kuala Lumpur.

Tarikh

II September2012

ARTIKEL BERTAJUK 'KECUAIAN PIHAK KILANG, SAYA HILANG

KERJA. SAYA PERLU KEADILAN'

NAMA ORANG BERINSURANS : KANEGESWARY AlP KARPAYAH

NO. KPPN : 740308-05-5272

Artikel yang disiarkan oleh akhbar tuan pada 6 September 2012 mengenai perkara

tersebut di atas adalah dengan hormatnya dirujuk.

2. Semakan mendapati Orang 8erinsurans (08) telah mengemukakan satu

tuntutan Faedah Penyakit Khidmat di pejabat PERKESO Negeri Sembilan pada 13

Januari 2010 berkaitan dengan penyakit asma yang beliau hidapi. 08 telah dirujuk

ke Jemaah Doktor Khas (JDK) pada 1 November 2010. Walau bagaimanapun,

panel JDK menangguhkan keputusan kerana memerlukan laporan perubatan

tambahan. 08 sekali lagi dirujuk ke JDK pada 14 November 2011 dan persidangan

JDK memutuskan 08 tidak mengalami sebarang Hilang Upaya Kekal. 08 telah

mengemukakan rayuan ke Jemaah Doktor Rayuan (JDR) pada 27 Jun 2012 dan

keputusan JDR bahawa 08 tidak mengalami Hilang Upaya Kekal adalah

dikekalkan.

3. Memandangkan JDR telah membuat keputusan, PERKESO tidak dapat

memberi pertimbangan selanjutnya terhadap permohonan 08. Walau bagaimanapun,

seseorang pekerja boleh mengemukakan permohonan Faedah Pencen lIat sekiranya

mengalami keilatan yang serius, kekal atau tidak boleh sembuh serta tidak mampu

mencari nafkah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada keupayaan seseorang

pekerja normal. Penentuan soal keilatan hanya boleh ditentukan oleh kedua-dua

Jemaah Doktor selaras dengan Seksyen 32 dan 33, Akta Keselamatan Sosial


f~

Pekerja (AKSP) 1969. Oleh itu, sekiranya OS mengalami keilatan yang dimaksudkan

sila kemukakan borang permohonan '- Faedah Pencen lIat berserta laporan perubatan

terbaharu ke pejabat PERKESO yang berhampiran.

4. Adalah menjadi harapan pihak kami agar maklumat dan fakta sebenar kes

ini dapat disiarkan di dalam akhbar tuan:

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA"

"Pekerja Berinoyatff Penggerak Transformasi"

(MOHD ROSDI BIN'"MAT VASIN) -

pengurus Sesar,

Sahagian perancangan dan Hal Ehwal Korporat,

b.p Ketua Eksekutif

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL

s.k: i. Puan Kanegeswary alp Karpayah

No.109A, Jalan Rasah,

70300 Seremban,

Negeri Sembi Ian.

ii.

Pengarah Negeri,

Pertubuhan Keselamatan Sosial

Negeri Sembilan.

iii. Ketua Komunikasi Korporat,

Unit Komunikasi Korporat,

Kementerian Sumber Manusia,

Aras 9, Siok 03, Kompleks 0,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62530 Putrajaya.

iv.

Pengurus Sesar,

Cawangan Faedah, Sahagian Operasi,

Ibu Pejabat PERKESO.

Untuk makluman

"SIKAP TERBUKA LAVANAN MESRA"

2

More magazines by this user
Similar magazines