2 - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

sprm.gov.my

2 - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

KA

2 Perutusan Ketua Pengarah BPR Malaysia

3 Pengurusan Tertinggi

4 Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat

6 Pengarah-Pengarah BPR Negeri

9 Carta Organisasi

10 Lagu BPR

11 Jingle BPR

12 Moto

13 Logo BPR

14 Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan

15 Fungsi dan Strategi

18 Bahagian Penyelidikan dan Perancangan

32 Bahagian Siasatan

40 Bahagian Perisikan

48 Bahagian Perundangan dan Pendakwaan

54 Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan

60 Bahagian Pendidikan Masyarakat

80 Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA)

90 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

100 Bahagian Keselamatan

104 Pusat Pengurusan Maklumat dan Tatatertib (PPMT)

112 Kelab Sukan dan Kebajikan BPR Malaysia

118 PUSPANITA BPR Malaysia

1


AN

NGARAH BPR MALAYSIA

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinNya BPR

dapat menerbitkan Buku Laporan Tahunan 2007. Laporan ini merupakan

satu lagi catatan dokumentari pencapaian BPR dan kesinambungan

kepada usaha-usaha pencegahan jenayah rasuah, penyelewengan dan

penyalahgunaan kuasa yang ditegah oleh undang-undang dan peraturan

yang berkuat kuasa di negara ini.

Tahun 2007 merupakan usia ke-40 tahun penubuhan BPR.

Langkah-langkah pencegahan disusun, diselaras dan dilaksanakan

dengan jayanya. Pelbagai cabaran dalaman dan persekitaran, kepesatan

ICT, ilmu pengetahuan dan ekspektasi masyarakat menghendaki BPR

supaya lebih proaktif dan profesional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Cabaran ini menuntut agar tugas perisikan, siasatan, pendakwaan dan

pemeriksaan sistem dan prosedur kerja BPR dilaksanakan dengan lebih

efektif, strategik dan bersepadu. Kaedah Penyiasatan Berdasarkan

Perisikan (Intelligent Based Investigation) merupakan satu pendekatan

baru BPR dalam usahanya menyelesaikan kes-kes bersendiket dandilaksanakan. Peratusan kemenangan kes-kes jenayah rasuah yang dibicarakan pula telah mencapai 78%, satu

pencapaian yang membanggakan.

Dalam tahun 2007, BPR telah memperkenalkan slogan Bersama Kita Hapuskan Rasuah. Selaras

dengan slogan ini, program/aktiviti pendidikan, penerangan mengenai kejijikan rasuah, kempen-kempen

pencegahan jenayah rasuah dan aktiviti perhubungan masyarakat telah dilaksanakan dengan giatnya di seluruh

negara. Kumpulan sasaran terdiri daripada warga sektor awam, swasta, pelajar, badan-badan bukan kerajaan,

pertubuhan politik dan orang awam. Aktiviti dilaksanakan secara perkongsian bestari dengan key communicators

yang melibatkan kementerian, jabatan, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan sosial, institusi pengajian tinggi (IPT),

pemimpin-pemimpin pelajar dan ketua-ketua masyarakat pelbagai bangsa dan lain-lain. Langkah ini dibuat dengan

harapan agar kesedaran masyarakat supaya membenci jenayah rasuah terus dipupuk dan menggalakkan lagi

sokongan mereka membantu BPR mencegah jenayah rasuah terkutuk ini.

BPR terus mengorak langkah melaksanakan usaha-usaha pemantapan warganya melalui programprogram

latihan, kursus-kursus, penempatan di dalam dan luar negara, taklimat pemantapan tugas, konvensyen

ke arah keunggulan organisasinya. BPR terlibat secara langsung dan usaha sama dengan agensi-agensi luar dan

dalam negara seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Negara dan LHDN untuk memantapkan lagi ilmu

pengetahuan dan profesionalisme pegawai-pegawai BPR.

Dengan semangat yang tidak pudar, komited menjalankan kerja dan beriltizam tinggi, usaha merealisasikan

Malaysia sebagai sebuah negara yang bebas rasuah akan tercapai. Harapan ini akan lebih terserlah dengan

sokongan padu rakyat Malaysia untuk terus menyokong dan membantu BPR menghapuskan jenayah rasuah,

penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa di negara ini.

Akhir kata, syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dan berjaya menyiapkan Laporan

ahunan 2007.

ERSAMA KITA HAPUSKAN RASUAH’

2

SERI PANGLIMA HJ. AHMAD SAID BIN HAMDAN

engarah

encegah Rasuah Malaysia


PENGURUSAN

KETUA PENGARAH

Y. Bhg. Datuk Seri Zulkipli bin Mat Noor

(Hingga 21.3.2007)

Y. Bhg. Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said bin Hamdan

(Mulai 14.5.2007)

TIMBALAN KETUA PENGARAH I

Y. Bhg. Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said bin Hamdan

(Hingga 13.5.2007)

Y. Bhg. Dato’ Hj. Abu Kassim bin Mohamed

(Mulai 1.6.2007)

TIMBALAN KETUA PENGARAH II

Y. Bhg. Dato Hj. Zakaria bin Hj. Jaffar

3


H-PENGARAH BAHAGIAN IBU PEJABAT

PENGARAH BAHAGIAN SIASATAN

PENGARAH BAHAGIAN PERUNDANGAN DAN

PENDAKWAAN

Pmg. TPj. Dato’ Mohd Shukri bin Abdull

Y. Bhg. Dato’ Nordin bin Hassan

PENGARAH BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN

PERANCANGAN

PENGARAH BAHAGIAN PERISIKAN

Pmg. TPj. Hjh. Sutinah bt Sutan

PKPj. I Shaharuddin bin Khalid

PENGARAH BAHAGIAN PEMERIKSAAN DAN PERUNDINGAN

PKPj. I Chuah Chang Man

(Hingga 6.9.2007)

PKPj. I Shaharuddin bin Khalid

(Mulai 1.10.2007)

PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

4

PKPj. I Shamshun Baharin bin Mohd Jamil


PENGARAH-PENGARAH BAHAGIAN IBU

PENGARAH AKADEMI PENCEGAHAN

UAH MALAYSIA (MACA)

PKPj. I Rathakirushnan a/l Rajaretnam

(Hingga 7.8.2007)

Pmg. PKPj. I Samarajoo a/l Manikam

(Mulai 8.8.2007)

PENGARAH BAHAGIAN PENGURUSAN

SUMBER MANUSIA DAN PENTADBIRAN AM

Tuan Mohamad Hidayat bin Ali Omar

PENGARAH BAHAGIAN KESELAMATAN

PsK. Ahmad Sabri bin Mohamed

5


H-PENGARAH BPR NEGERI

PENGARAH BPR WILAYAH PERSEKUTUAN

A LUMPUR

PKPj. I Wong Chee Kong

(Hingga 21.3.2007)

PENGARAH BPR SELANGOR

PKPj. I Dato’ Abu Zubir bin Hj. Mahfodz @

Hatman

(Mulai 17.7.2007)

PENGARAH BPR PULAU PINANG

Pmg. TPj. Dato’ Mohd Jamidan bin

Abdullah

PKPj. I Jaafar bin Mahad

PENGARAH BPR KEDAH

PKPj. I Hjh. Azizah bt Ahmad Rodzi

(Hingga 10.3.2007)

Pmg. PKPj. I Idrus bin Jaafar

(Mulai 8.8.2007)

PENGARAH BPR PERAK

6

PKPj. I Samsiah bt Abu Bakar


PENGARAH-PENGARAH B

PENGARAH BPR PAHANG

PENGARAH BPR SABAH

PKPj. I Simi bin Abdul Ghani

PKPj. I Hjh. Latifah bt Md Yatim

PENGARAH BPR SARAWAK

PENGARAH BPR JOHOR

PKPj. I Mohamad Yusoff bin Akope

PKPj. I Hjh. Noraziah bt Abd. Manaf

PENGARAH BPR KELANTAN

PENGARAH BPR TERENGGANU

PKPj. II Md Yusoff bin Md Zain

PKPj. II Shaharuddin bin Sapian

PENGARAH BPR MELAKA

PPj. Idris bin Zaharudin

7


H-PENGARAH BPR NEGERI

PENGARAH BPR PERLIS

PPj. Alias bin Salim

(Hingga 16.12.2007)

PPj. Ganason a/l S. Periathamby

(Mulai 17.12.2007)

PENGARAH BPR NEGERI SEMBILAN

Pmg. PPj. Abdul Halim bin Ibrahim

(Hingga 15.7.2007)

PPj. Roszaini bin Abu

(Mulai 16.7.2007)

PENGARAH BPR WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

PsK. Zainuddin bin Hussin

8


CARTA OR

9


Kita Berbakti Dengan Setia

Bersama Sepakat Dan Sekata

Kepada Rakyat Dan Negara

Tidak Pernah Terlupa

Itu Ikrar Kita

Ku Berikan Khidmat Dengan Megah

Ku Taburkan Bakti Dengan Rela

Menyiasat Dan Membasmi Rasuah

Itu Amanah Kita

Menjalankannya

Jangan Kita Gentar

Segala Cabaran

Mara Ke Hadapan

Walau Seribu Rintangan

Mendukung Hasrat Semua Warga

Sedia Berkorban Apa Saja

Berganding Bahu Kita Bersama

Berkhidmat Untuk Bangsa

Malaysia Jaya

10


JIN

BERSAMA KITA

HAPUSKAN RASUAH

Malaysia Kita Aman Damai

B

Membina Hidup Berwawasan

J

Derita Di Masa Lalu

J

K

N

Wujudkan Masyarakatat

Bebas Dari Rasuah

CHORUS

Mari Kita Semua Bersama

M

Demi Mengharumkan Nama Negara

a

D

M

B

M

J

T

Bebaskan Dari Ancaman Rasuahah

(Hapus Rasuah... Hapus Rasuah ... oh..oh..)

o

Rezeki Yang Halal Dicari

Tubuh Dan Minda Past

sti

S

T

Marilah Bersama Kita Hapuskan Rasuah

11


AMANAH

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab

TEGAS

Menjalankan penyiasatan terhadap semua perlakuan

rasuah secara objektif dan tanpa pilih kasih

ADIL

Bertindak secara saksama tanpa prasangka dan berat

sebelah dalam semua keadaan berteraskan keluhuran

undang-undang

12


PENJELASAN LOGO

Bulan Sabit dan

Bintang

Keris

Perisai

14 Garisan Putih

dan Merah

Bunga Padi

Pengertian warna

(merah, kuning,

biru)

Mencerminkan agama Islam yang juga merupakan agama rasmi negara ini.

Bulan dan bintang melambangkan bahawa pengetahuan agama dan ketaqwaan

dapat menghindarkan atau mengurangkan kegiatan rasuah.

Melambangkan bahawa pegawai-pegawai BPR mempunyai kuasa yang

telah ditetapkan dalam menjalankan tugas mencegah amalan rasuah, sedia

berkorban apa saja demi mendukung hasrat semua warga walau seribu

rintangan dan segala cabaran tetap mara ke hadapan.

Melambangkan alat mempertahankan diri. Ia memberi maksud bahawa tugas

risikan yang dilaksanakan dengan cekap dan berkualiti dengan identiti pemberi

maklumat dirahsiakan.

Mencerminkan kegiatan dan aktiviti BPR merangkumi seluruh negeri di

Malaysia.

Segala aduan yang diterima akan dijalankan siasatan sewajarnya tanpa

prasangka. Pendakwaan akan dijalankan dengan adil, cekap dan amanah.

Merah

Melambangkan ketegasan serta berani dalam melaksanakan undang-undang

dalam usaha membanteras jenayah rasuah walau seribu rintangan tetap mara

ke hadapan.

Kuning

Melambangkan adil iaitu keadilan adalah salah satu daripada Piagam

Pelanggan Badan Pencegah Rasuah di dalam apa jua keputusan yang diambi

tanpa mengira pangkat dan bangsa.

Biru

Mencerminkan amanah dan harmoni. Ini bermaksud bahawa di sampi

menguatkuasakan undang-undang, badan ini juga merangka dan melaksanak

kempen pencegahan rasuah melalui program penerangan, pendidikan

perhubungan awam.

13


OBJEKTIF DAN PIAGAM PELANGGANMewujudkan masyarakat Malaysia bebas daripada rasuah berlandaskan nilai-nilai

kerohanian dan moral yang tinggi.

Menjadikan BPR agensi pembanterasan rasuah yang profesional dan unggul.Menghapuskan jenayah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan di Malaysia.

Memperkukuhkan integriti dan memantapkan kepakaran melalui program pembangunan

sumber manusia secara terancang dan berterusan.

Membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara

berterusan.Semua pengaduan berkaitan perlakuan rasuah diterima dan diproses dengan segera.

Memperolehi dan mengumpul bukti-bukti yang kukuh dan lengkap untuk tindakan punitif.

Identiti pemberi maklumat dirahsiakan.

Risikan dan siasatan dibuat secara objektif, teliti dan menyeluruh.

Memberi khidmat nasihat mengenai pencegahan rasuah secara cekap dan berkesan.

Pendakwaan dikendalikan secara teliti dan adil.

14


FUNGSI DAN

Mengesan dan mengenal pasti perlakuan rasuah serta penyalahgunaan kuasa.

Memperoleh dan mengumpul bukti-bukti yang kukuh dan lengkap untuk tindakan punitif.

Memastikan kepentingan awam dan keadilan sentiasa terjamin dalam urusan pendakwaan.

Membantu ketua-ketua organisasi sektor awam dan swasta dalam mengambil tindakan

tatatertib.

Menyekat punca dan peluang perlakuan rasuah serta penyalahgunaan kuasa akibat kelemahan

dalam sistem pengurusan.

Membantu dalam menentukan hanya calon-calon yang tidak terlibat dalam perlakuan dan

penyalahgunaan kuasa diperakukan untuk kenaikan pangkat, persaraan awal, penganugerahan

bintang dan darjah kebesaran serta pengisian jawatan-jawatan penting.

Memastikan tindakan BPR dilaksanakan dengan berkhemah melalui perhubungan dan

kerjasama agensi-agensi berkaitan dalam negara di peringkat antarabangsa.

Mewujudkan nilai-nilai unggul, meningkatkan kepakaran dan profesionalisme serta memupuk

semangat kerja yang kental di kalangan pegawai-pegawai BPR.

1

STRATEGI PENGUKUHAN

Diperkukuhkan dalam aspek-aspek yang meliputi pembaikan skim perkhidmatan, pembangunan kerjaya

dan profesionalisme pegawai-pegawai, peruntukan kewangan yang mencukupi, kerjasama dengan

agensi-agensi penguatkuasa undang-undang rasuah antarabangsa dan pihak media massa.

2

STRATEGI PENGGALAKAN DAN PENCEGAHAN

Menekankan kepada usaha-usaha penghayatan nilai-nilai murni, pencegahan rasuah dan peningkatan

nilai sistem kawalan selia yang tegas dalam penguatkuasaan peraturan dan undang-undang.

3

STRATEGI PENGUATKUASAAN

Memperkemaskan undang-undang pencegahan rasuah, membolehkan penggunaan ejen ‘provoca

dalam tindakan siasatan BPR. Semua aspek bertujuan meningkatkan ketegasan bagi memberi

pencegahan terhadap jenayah rasuah.

15


BAHAGIAN

PENYELIDIKAN DAN

PERANCANGAN

ANGAN


KAN DAN PERANCANGAN

1. OBJEKTIF

Menyelidik dan membantu Pengurusan Tertinggi

ke arah merancang dan menyelaras dasar

jabatan bagi membanteras jenayah rasuah,

penyelewengan, salah guna kuasa dan pengukuhan

melalui pengurusan strategik dan

pelaksanaan pelan tindakan yang profesional,

menyeluruh dan berkesan.

2. PERANAN DAN FUNGSI


langsung di bawah tanggungjawab

Ketua Pengarah BPR dan berperanan

membantu Pengurusan Tertinggi BPR

menyediakan pelan tindakan dan

perancangan strategik pembanterasan

jenayah rasuah ke arah mencapai visi dan

misi BPR. Selain itu, bahagian ini turut

berperanan sebagai Urus Setia kepada

Pengurusan Tertinggi dalam Mesyuarat-

Mesyuarat Pengurusan Jabatan serta

bertanggungjawab memastikan setiap

resolusi dan keputusan mesyuarat

dipatuhi.

2.2 Tugas dan tanggungjawab utama Bahagian

Penyelidikan dan Perancangan

adalah:

diakan

Kertas-kertas Dasar,

Memorandum Jemaah Menteri,

Kertas Kerja, Kertas Arahan dan

Pekeliling dan Panduan Jabatan

dari semasa ke semasa, serta

menyediakan teks-teks taklimat,

perutusan, pembentangan

dan ucapan Ketua Pengarah;

2.2.2 Sebagai Urus Setia Bersama

dengan Unit Pemodenan

Perancangan Tadbiran Malaysia

(MAMPU) dalam Jawatankuasa

Khas Kabinet Mengenai

Keutuhan Pengurusan

Kerajaan (JKKMKPK) yang

dipengerusikan oleh YAB Perdana

Menteri;

2.2.4 Sebagai Urus Setia Mesyuarat

Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat

Mingguan Pengarah-

Pengarah Bahagian dan Mesyuarat

Pengarah-pengarah

BPR Malaysia yang terdiri daripada

Pengurusan Tertinggi,

Pengarah-Pengarah Bahagian

dan Pengarah-pengarah BPR

Negeri;

2.2.5 Mengendali dan menyelaras lawatan

dari dalam dan luar negara

ke Ibu Pejabat BPR serta

urusan perhubungan antarabangsa

BPR;

2.2.6 Menjalankan penyelidikan dan

kajian tahap pengetahuan, nilai

dan sikap orang ramai terhadap

jenayah rasuah;

2.2.7 Mengurus dan menyelaras perlaksanaan

program kerjasama

dua hala/pelbagai hala dengan

agensi pencegahan rasuah

serantau; dan

2.2.8 Mengendali dan menyelaras

urusan Parlimen serta penyediaan

draf jawapan ke atas

pertanyaan-pertanyaan yang

dibangkitkan di Dewan Rakyat,

Dewan Negara dan Dewan

Undangan Negeri.

2.3 Cawangan-cawangan di Bahagian ini:


Perancangan Dasar;

2.3.2 Cawangan Keutuhan Pengurusan;

2.3.3 Cawangan Penyelarasan dan

Pengawasan Dasar; dan

2.3.4 Cawangan Analisis dan Perhubungan

Antarabangsa

18

2.2.3 Sebagai Urus Setia Penyelaras

Jawatankuasa Keutuhan

Pengurusan (JKP) Peringkat

Kebangsaan yang dianggotai

oleh semua Urus setia JKP Kementerian

dan Kerajaan Negeri

serta membuat penganalisisan

isu dan maklum balas daripada

JKP Kementerian dan Negeri

dalam Mesyuarat JKKMKPK;


PENYELIDIKAN DAN PERA

3. PRESTASI BAHAGIAN

Aktiviti yang dilaksanakan sepanjang tahun

2007 adalah seperti berikut :-

3.1 Pengendalian Mesyuarat dan

Persidangan

Mesyuarat Mingguan Pengarah-Pengarah

Bahagian

(MMPP)

Bahagian ini telah mengurus

setia sebanyak 37 MMPP di

Ibu Pejabat BPR Malaysia.

Mesyuarat diadakan pada hari

Selasa setiap minggu.


Mesyuarat Pengarah-Pengarah

BPR Malaysia

Sepanjang tahun 2007, Mesyuarat

Pengarah-Pengarah BPR

Malaysia telah diadakan sebanyak

3 kali pada tarikh dan tempat

seperti berikut:

Jadual 1

Mesyuarat Pengarah-Pengarah BPR Malaysia

Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat


Mesyuarat Pengarah-

Pengarah BPR Malaysia


2. Mesyuarat Pengarah-

Pengarah BPR Malaysia

Bil. 2/2007

3. Mesyuarat Pengarah-

Pengarah BPR Malaysia

Bil. 3/2007


24-25

Januari 2007

25-27 April

2007

26 Sept - 2

Okt 2007

Kota

Bharu,

Kelantan

Petaling

Jaya,

Selangor

Kuala

Lumpur

Mesyuarat Jawatankuasa

Pemandu Kajian Persepsi

Orang Awam Terhadap

Rasuah di Malaysia

Bahagian ini telah dipertanggungjawabkan

untuk memantau

perkembangan Kajian Persepsi

Orang Awam Terhadap Rasuah

di Malaysia yang dikendalikan

oleh pasukan penyelidik Universiti

Kebangsaan Malaysia

(UKM). Sepanjang 2007, sebanyak

3 mesyuarat berhubung

perkara ini telah dilaksanakan

bagi membincangkan perkaraperkara

penting berkaitan kajian

serta pelaporan status semasa

kajian oleh pihak penyelidik.


Mesyuarat Urus Setia

Jawatankuasa Keutuhan

Pengurusan (JKP) Peringkat

Kebangsaan

Sepanjang 2007, Bahagian ini

telah mengendalikan 3 Mesyuarat

Urus Setia JKP Peringkat

Kebangsaan pada tarikh

dan tempat seperti Jadual 2:

Kertas Perbincangan yang telah

dibentangkan dalam Mesyuarat

Urus Setia JKP Peringkat

Kebangsaan Tahun 2007:

i. Perlaksanaan Modul Hadhari

Score Card oleh Kementerian

Pengajian Tinggi.

ii.

iii.

iv.

Jadual 2

Mesyuarat Urus Setia JKP Peringkat Kebangsaan

Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat Perasmian oleh


Urus Setia

Mesyuarat

JKP Peringkat

Kebangsaan Bil.


2. Urus Setia

Mesyuarat

JKP Peringkat

Kebangsaan Bil.

2/2007

3. Urus Setia

Mesyuarat

JKP Peringkat

Kebangsaan Bil.

3/2007

22 - 25

Jan

2007

23-24

April

2007


Julai

2007

Kota Bharu

Kelantan

Petaling

Jaya

Bukit Tinggi

Pahang

Akta Industri Pelancongan


menterian Pelancongan

Malaysia.

Akta Perlesenan Kend


(Akta 594) oleh Kement

an Pelancongan Malay

Garis Panduan Pemb

Dan Penerimaan H

Di Dalam Perkhid

Awam (Pekeliling P


oleh Jabatan Per

Awam.

Menteri Pengajian

Tinggi

Menteri

Perlancongan

Menteri Besar

Pahang

19


KAN DAN PERANCANGAN

v. Keahlian Pegawai Awam

di Dalam Kelab Golf Dan

Rekreasi Swasta Secara

Kehormat Atau Nominee

Serta Penggunaan Kemudahan

Secara Percuma

Di Kelab Tersebut Oleh

Badan Atau Persatuan

Jabatan (Surat Pekeliling

Perkhidmatan Bilangan 4

Tahun 2000) oleh Jabatan

Perkhidmatan Awam.

vi. Kesilapan Lazim Dalam

Urusan Tindakan Tatatertib

oleh Jabatan Perkhidmatan

Awam.


(JKKMKPK) Mesyuarat

Jawatankuasa Khas

Kabinet Mengenai Keutuhan

Pengurusan Kerajaan

Jadual 4

Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai

Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK)

Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat


Mesyuarat JKKMKPK


2. Mesyuarat JKKMKPK

Siri. 58 Bil.2 Tahun 2007

6 Februari

2007

JPM

8 Mei 2007 JPM

vii. Kertas Kajian Keberkesanan

Sistem Perakam

Waktu oleh INTAN.

3 Mesyuarat JKKMKPK

Siri. 59 Bil.3 Tahun 2007

7 Ogos 2007 JPM

viii. Peruntukan Projek-Projek

Pembangunan: Kaedah

Pembayaran, Masalah dan

Cadangan Penyelesaian

oleh JKP Kerajaan Negeri

Pahang.

Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Kepada Jawatankuasa

Khas Kabinet Mengenai Keutuhan

Pengurusan Kerajaan

(JKKMKPK)

Jadual 3

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kepada

Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan

Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK)

Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat


Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Kepada JKKMKPK


2. Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Kepada JKKMPK

Bil. 2 Tahun 2007

5 Januari

2007

Bilik

Gerakan

MAMPU

3 April 2007 Bilik

Gerakan

MAMPU

i. Laporan yang telah dibentangkan

dalam mesyuarat

Jawatankuasa Khas Kabinet

Mengenai Keutuhan

Pengurusan Kerajaan

(JKKMKPK) tersebut merangkumi

isu mengenai:

a. Laporan Maklum Balas

Kemajuan Pelaksanaan

Jawatankuasa

Keutuhan Pengurusan

(JKP) Bagi Suku Tahun

Keempat Tahun

2006;

b. Laporan Maklum Balas

Keputusan Mesyuarat

JKKMKPK Siri 56


Disember 2006;

c. Laporan Maklum Balas

Keputusan Mesyuarat

JKKMKPK Siri 57


Februari 2007;

3 Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Kepada JKKMKPK

Bil. 3 Tahun 2007

4 Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Kepada JKKMKPK

Bil. 4 Tahun 2007

2 Julai 2007 Bilik

Gerakan

MAMPU


2007

Bilik

Gerakan

MAMPU

d. Laporan Maklum Balas

Kemajuan Pelaksanaan

Jawatankuasa

Keutuhan Pengurusan

(JKP) Bagi Suku Tahun

Pertama Tahun 2007;

20

e. Laporan Maklum Balas

Kemajuan Pelak-


PENYELIDIKAN DAN PERA

ii.

sanaan Jawatankuasa

Keutuhan Pengurusan

(JKP) Bagi Suku

Tahun Kedua Tahun

2007; dan

f. Laporan Maklum Balas

Keputusan Mesyuarat

JKKMKPK Siri 58

Bil.2/2007 bertarikh 8

Mei 2007.

Kertas-Kertas Kajian yang

telah dibentangkan dalam

mesyua-rat-mesyuarat

tersebut:

a. Kertas Kerja

rusan

Sungai Perlis

– Penambahbaikan

Sistem dan Prosedur

Kerja Melalui Pelak-


oleh Jabatan Pengairan

dan Saliran.

Pengisytiharan Harta

P e g awai-Peg awai

Awam Persekutuan

bagi Tahun 2006 oleh

Jabatan Perkhidmatan

Awam.

g. Kertas Bil.3/2/2007

Laporan Tahunan

Tatatertib dan Kes-

Kes Jenayah Rasuah

Tahun 2006 oleh Badan

Pencegah Rasuah.

h. Kertas Bil.4/2/2007

Laporan Surcaj /

Tatatertib Pegawai

Awam Bagi Tahun

2006 oleh Kementerian

Kewangan.

i. Kertas Bil.5/2/2007

Laporan Kajian Analisis

Biro Pengaduan Awam

Tahun 2006 oleh Biro

Pe-ngaduan Awam.


Kajian Awal Ke atas

Pegawai Kementerian

Kesihatan yang

Menghadapi Potongan

Gaji Melebihi 60 Peratus

oleh Kementerian

Kesihatan Malaysia.


Laporan Kajian Indeks

Persepsi Integriti Nasional

oleh Institut Integriti

Malaysia (IIM).


Laporan Kemajuan

Pelaksanaan Pelan

Integriti Nasional (PIN)

bagi Tahun 2006 oleh

Institut Integriti Malaysia

(IIM).


Laporan Tatatertib

Pegawai Dalam Sektor

Awam Tahun 2006

oleh Jabatan Perkhidmatan

Awam.


j. Kertas Bil.6/2/2007

Cadangan Mekanisme

Pelaksan aan

Jawatankuasa

Mengenai Integriti

di Peringkat Dewan

Undangan Negeri

(DUN) oleh Institut

Integriti Malaysia

(IIM).Laporan Pengurusan

Tunggakan Hasil

Kerajaan Persekutuan

oleh Kementerian

Kewangan.

l. Kertas Bil.2/3/2007

Laporan Tahuna

Jawatankuas

P e n g u r u s a

Kewangan dan Aka

(JPKA) Bagi Tah

2006 oleh Kemente

Kewangan.

Persidangan Pentadbir T

ke -15

f. Kertas Bil.2/2/2007

Laporan Kedudukan

Persidangan Pentadb


27 November 2007

21


KAN DAN PERANCANGAN

Beach Resort, Port Dickson

Negeri Sembilan anjuran bersama

Jabatan Ketua Pengarah

Tanah dan Galian dan Badan

Pencegah Rasuah. Persidangan

ini telah dirasmikan oleh

Y.Bhg Datuk Suboh bin Mohd

Yassin, Ketua Setiausaha Kementerian

Sumber Asli dan

Alam Sekitar sementara majlis

penutup disempurnakan oleh

Y.Bhg Datuk Seri Panglima Hj.

Ahmad Said bin Hamdan, Ketua

Pengarah Badan Pencegah

Rasuah Malaysia.

Seramai 300 orang peserta telah

menghadiri Persidangan

ini dan mereka terdiri daripada

Timbalan Ketua Pengarah

JKPTG, Pengarah-Pengarah di

JKPTG, Pentadbir Tanah dan

Pegawai Daerah dari seluruh

Malaysia. Pengarah-Pengarah

BPR Negeri serta dua Pengarah

Bahagian dari Ibu Pejabat

juga turut serta dalam persidangan

ini.

Sebanyak 5 Kertas Kerja telah

dibentangkan iaitu:

Nilai Dalam Perkhidmatan

Awam Di Agensi Kerajaan,

pembentangan oleh Jabatan

Perkhidmatan Awam.

3.2 Pemantauan dan Naziran


Naziran JKP

Mesyuarat Jawatankuasa Khas

Kabinet Mengenai Keutuhan

Pengurusan Kerajaan (JKKM-

ember

2006 telah memutuskan

supaya pemantauan ke atas usaha-usaha

pemantapan integriti

oleh Jawatankuasa Keutuhan

Pengurusan (JKP) peringkat

Kementerian/Jabatan/Agensi

dan Kerajaan Negeri hendaklah

dibuat oleh Urus Setia bersama

JKKMKPK melalui kaedah turun

padang. Keanggotaan Pasukan

Pemantau Integriti 3PI adalah

seperti berikut:

laras

- Timbalan Ketua

Pengarah BPR atau Timbalan

Ketua Pengarah

MAMPU secara bergilir.

i. Penipuan Dalam Urusan

Tanah – Isu dan Penyelesaian,

pembentangan oleh

PDRM;Pegawai Gred KR54 dari

BPR/MAMPU (secara giliran).

22

ii.

iii.

iv.

Best Practices dan Ca-

dangan Langkah-Langkah

Bagi Menangani Penipuan

Dalam Urusan Tanah,

pembentangan oleh

JKPGT;

Memelihara Integriti Nasional

– Mempertingkatkan

Keberkesanan Usaha

Memerangi Rasuah, pembentangan

oleh BPR;

Keperluan atau Pentingnya

Pentadbiran Tanah Memahami

Indeks Persepsi Integriti

Nasional, pembentangan

oleh IIM; dan

v. Audit Nilai – Pelaksanaan

Sistem Pengurusan Audit48 dan Gred 44 (Termasuk

2 orang pegawai BPR dan

2 orang pegawai MAMPU).


pegawai masing-masing

dari MAMPU dan BPR

Jadual 5

Pelaksanaan Naziran Sepanjang Tahun 2007

Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat


Naziran 3PI di

Kementerian

Pengangkutan

2. Naziran 3PI di

Kementerian

Perdagangan Dalam

Negeri dan Hal Ehwal

Pengguna (KPDNHEP)

3. Naziran 3PI di

Setiausaha Kerajaan

Negeri (SUK) Selangor

4 Mac

2007

6 Mac

2007

9 April

2007

Blok D5,

Putrajaya

Presint 2,

Puterajaya

Shah Alam

Selangor


PENYELIDIKAN DAN PERA

Bil.


3.3 Parlimen

Naziran yang telah dilaksanakan

pada tahun 2007 adalah

seperti Jadual 5 :


Parlimen / Dewan Undangan

Negeri Sepanjang tahun 2007,

Bahagian ini telah menyediakan


Parlimen dan Dewan Undangan

Negeri. Bilangan draf

jawapan yang telah disediakan

dan dikemukakan adalah

seperti berikut:

Jadual 6

Penyediaan Draf Jawapan parlimen/ Dewan

Undangan Negeri Tahun 2007

Perkara

Pertanyaan Lisan / Bukan Lisan

Dewan rakyat

2. Pertanyaan Lisan / Bukan Lisan

Dewan Negara

3. Isu berkaitan rasuah / BPR yang

berbangkit dalam perbahasan

4. Pertanyaan Dewan Undangan

Negeri / Usul / Input Jawapan

Bil. Draf

Jawapan56

6

3.3.2 Mesyuarat Jawatankuasa

Pilihan Khas Dewan Rakyat

Mengenai Integriti

BPR Malaysia merupakan

salah satu agensi yang telah

dilantik untuk menganggotai

Jawatankuasa Pilihan Khas

Dewan Rakyat Mengenai Integriti.

Beberapa siri mesyuarat

telah diadakan dan Bahagian

ini dipertanggungjawabkan

untuk menghadiri mesyuaratmesyuarat

Jawatankuasa yang

ditetapkan. Mesyuarat-mesyuarat

yang telah dihadiri di

Bangunan Parlimen Malaysia

sepanjang tahun 2007 adalah

seperti berikut:

3.3.3 Sesi Pendengaran Awam.

3.4 Penulisan

Jadual 7

Mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan

Rakyat Mengenai Integriti

Bil. Tarikh Bil Tarikh

7.

2. 8. 20 Sepetember 2007

3. 9.

4. 27 Februari 2007 3 Oktober 2007

5. 29 November 2007

6. 24 April 2007

Jadual 8

Sesi Pendengaran Awam

Bil. Tarikh Tempat

8 Ogos 2007 Johor Bahru

2. 9 Ogos 2007 Melaka

3. Ipoh

4. Alor Setar

5. 22 Ogos 2007 Kuala Terengganu

Di samping menghadiri mesyuarat-mesyuarat

jawatankuasa

di atas, Bahagian ini turut

terlibat menghadiri Sesi Pendengaran

Awam yang dikendalikan

oleh pihak Jawatankuasa

Pilihan Khas Dewan Rakyat

Mengenai Integriti. Sesi Pendengaran

Awam yang telah dihadiri

adalah seperti berikut:

Bidang penulisan di Bahagian ini adala

meliputi penyediaan kertas-kertas dasa

kerja/cadangan, teks ucapan/taklim

ceramah, talking point, artikel, lapo

analisis dan ulasan, input serta me

randum. Statistik pencapaian pengh

lan penulisan adalah seperti di Ja

9.

23


KAN DAN PERANCANGAN

Jadual 9

Tugasan Penulisan

Bil. Perkara Kuantiti

Kertas Kerja / Cadangan

2. Perintah Tetap Ketua Pengarah

3. Laporan / Ulasan / Analisis 4

4. Memorandum / Teks dan Input 7

5. Penyediaan dan Pembentangan

Kertas Kerja

4

3.5.3 Kunjungan Hormat

Pesuruhjaya Tinggi Fiji

Tuan Yang Terutama Epel Kanamawai,

Pesuruhjaya Tinggi Fiji

di Malaysia dan Ms Vani Rarawa

Samuwai, Setiausaha Pertama

telah membuat kunjung hormat

kepada Ketua Pengarah BPR

3.5 Lawatan Rasmi Delegasi/Individu

dari Dalam Negeri ke Ibu Pejabat BPR

Malaysia

Dalam tahun 2007 Bahagian ini telah

menguruskan lawatan rasmi delegasi/

individu dari dalam negeri ke Ibu Pejabat

BPR seperti berikut:-


Kunjungan Hormat MAFREL

Encik Abd. Malek bin Hussin,

Pengerusi MAFREL, Encik

Syed Ibrahim bin Syed Noh,

Timbalan Pengerusi MAFREL

dan Cik Hasnah binti Hashim,

Bendahari MAFREL serta Encik

Baharuddin bin Ismail seorang

sukarelawan telah membuat

kunjung hormat kepada Ketua

Pengarah BPR Malaysia pada

7 Mac 2007.

Majlis penyampaian cenderahati oleh Y. Bhg. Datuk Seri Panglima Hj.

Ahmad Said bin Hamdan kepada Mr. Epel Kanamawai, Pesuruhjaya Tinggi

Fiji di Malaysia semasa kunjung hormat kepada Ketua Pengarah BPR

Malaysia pada 15 Jun 2007

Sesi bergambar pegawai

kanan BPR Malaysia

dengan 3 pegawai kanan

dari Peguam Negara

dan menteri Kehakiman,

Reformasi Pilihan Raya

dan Pencegah Rasuah

Negara Fiji.

24

3.5.2 Lawatan Kerja Pegawai dari

Kementerian Kewangan

Malaysia

Seramai 5 orang pegawai dari

Kementerian Kewangan Malaysia

telah membuat lawatan

kerja ke Ibu Pejabat BPR Ma-


diketuai oleh Y.Bhg. Dato’ Dr.

Mohd Irwan Serigar Abdullah,

Timbalan Setiausaha Bahagian

Ekonomi. Tujuan lawatan

adalah untuk mendapatkan

maklum balas mengenai strategi

mengurangkan kadar rasuah

dan meningkatkan kapasiti BPR

bagi meningkatkan tahap ketelusan

dan sistem penyampaian

perkhidmatan awam.


3.5.4 Kunjungan Hormat Presiden

FOMCA

Y.Bhg. Datuk Marimuthu

Nadisan, Pengerusi FOMCA

dan 3 orang pegawainya telah

membuat kunjung hormat kepada

Ketua Pengarah BPR Ma-


3.5.5 Kunjungan Hormat Pesuruhjaya

Tinggi India

Tuan Yang Terutama Ashok K.

Kantha, Pesuruhjaya Tinggi India

di Malaysia telah membuat

kunjung hormat kepada Ketua


PENYELIDIKAN DAN PERA

Pengarah BPR Malaysia pada

25 September 2007.

4. PENGLIBATAN BPR DI PERINGKAT

ANTARABANGSA

4.1 Lawatan Rasmi Delegasi/Individu

dari Luar Negara ke Ibu Pejabat BPR

MalaysiaChinese Academy of Social

Science (CASS), Republik

China.

Seramai 6 orang delegasi

dari Chinese Academy of Social

Science (CASS) yang

diketuai oleh Prof. Ms. Li Quifang

telah membuat lawatan ke

Ibu Pejabat BPR Malaysia pada

5 April 2007. Tujuan lawatan

ialah untuk mempelajari aspek

pencegahan rasuah, pengisytiharan

harta oleh pegawai badan

awam dan tindakan tatatertib ke

atas pegawai badan awam.

Korea Independent

Commission Against

Corruption (KICAC), Korea

Seramai 9 orang delegasi dari

KICAC yang diketuai oleh Mr.

Euy-whan, KIM telah membuat

lawatan ke Ibu Pejabat BPR

Malaysia pada 30 April 2007.

Tujuan lawatan ialah untuk

mengetahui tugas dan fungsi

BPR serta mempelajari aspek

pencegahan rasuah. Delegasi

juga telah dibawa melawat ke

BPR Negeri serta melihat kompleks

BPR yang baru dirasmikan.

4.1.4 Attorney General, Minister for

Justice, Electoral Reforms

and Anti-Corruption, Fiji


Seramai 5 orang delegasi dari

Pejabat Peguam Negara dan

Menteri Kehakiman Reformasi

Pilihan Raya dan Pencegahan

Rasuah Fiji telah membuat lawatan

ke Ibu Pejabat BPR Ma-


Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) Republik

Indonesia


Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (BAPPENAS)

Republik Indonesia telah membuat

lawatan ke Ibu Pejabat

BPR Malaysia pada 9 Julai

2007. Tujuan lawatan adalah

untuk membuat kajian perbandingan

mengenai prosedur

undang-undang dan pengurusan

kes jenayah Rasuah di Malaysia.

Pegawai Kerajaan Negara

Sudan


20 orang delegasi terdiri daripada

pegawai kerajaan negara

Sudan telah datang melawat

ke Ibu Pejabat BPR Malaysia.

Lawatan bertujuan menimba

pengetahuan daripada pihak

BPR dalam aspek pengurusan

dan pentadbiran serta langkah

pembanterasan rasuah oleh

BPR Malaysia.


, Timor-

Leste

Lawatan rasmi delegasi daripada

, Timor-

Leste telah diadakan dari 6-8

Mac 2007. Lawatan bertujuan

mendapatkan penerangan

berkaitan pembentukan dan

struktur organisasi BPR. Seramai

5 orang delegasi telah hadir.


.

Seramai 8 orang delegasi da

Uganda Revenue Authority t

lah membuat lawatan ke

Pejabat BPR Malaysia pad

September 2007. Tujuan la

tan adalah untuk bertukar

lumat dan mempelajari a

pencegahan rasuah.

25


KAN DAN PERANCANGANKunming Municipal

Commission for Discipline


of China


dari Kunming Municipal Commission

for Discipline Inspection,

People Republic of China

telah membuat lawatan ke Ibu

Pejabat BPR Malaysia pada 4

September 2007. Tujuan lawatan

adalah untuk bertukar maklumat

dan mempelajari aspek

pencegahan rasuah.

thorities

(ACA) Egypt

Seramai 6 orang delegasi

dari Administrative Control

Authorities (ACA) Egypt telah

membuat lawatan kerja ke Ibu

Pejabat BPR Malaysia dari

29-30 Oktober 2007. Dalam

program lawatan, delegasi telah

dibawa melawat ke bandar

bersejarah Melaka dan Pejabat

BPR Negeri Sembilan.

Sesi bergambar pegawai kanan BPR Malaysia bersama delegasi-delegasi

(ACA) Egypt.


Anti-Corruption Bureau
Seramai 30 orang delegasi dari

Anti-Corruption of the Supreme

People’s Procuratorate

of People Republic of China

telah membuat lawatan ke Ibu


November 2007. Delegasi ini

berhasrat untuk mempelajari

mengenai struktur, kuasa, fungsi

dan objektif BPR Malaysia.

4.2 Jalinan Kerjasama Serantau

Sepanjang tahun 2007, BPR telah menjalinkan

kerjasama serta terlibat secara

aktif dalam usaha sama pencegahan

rasuah di peringkat serantau dan antarabangsa

melalui pelbagai aktiviti. Aktiviti

yang telah dilaksanakan adalah seperti

berikut:-

Majlis penyampaian cenderahati oleh Y. Bhg. TPj. Dato Hj. Zakaria bin Hj.

Jaffar dengan Ketua Delegasi (ACA)

Egypt.


Mesyuarat Multilateral

Cooperation

i. Mesyuarat Jawatankuasa

Kerja Sekretariat Pelbagai

Hala telah diadakan di Bru-


ii.

Mesyuarat ketiga telah diadakan

di Singapura dari


26


PENYELIDIKAN DAN PERA

4.2.2


Corruption and Safeguarding

Integrity

i. Seminar ini telah diadakan

di Pusat Dagangan Dunia

Putra di Kuala Lumpur

dari 2-3 November 2007.


di seminar tersebut yang

terdiri daripada peserta

dalam dan luar negara.

Peserta luar negara terdiri

daripada Singapura, Indonesia,

Brunei, Filipina,

Kemboja, Vietnam, Korea,

Hong Kong dan Mesir. Majlis

Perasmian telah disempurnakan

oleh Y.B. Dato’

Seri Mohd Nazri bin Tan

Sri Abdul Aziz, Menteri di

Jabatan Perdana Menteri.

Majlis Penutup telah disempurnakan

oleh Y.Bhg Datuk

Seri Panglima Hj. Ahmad

Said bin Hamdan, Ketua

Pengarah BPR Malaysia.

ii.

Sehubungan dengan seminar

tersebut, satu majlis

MoU Signing Ceremony di

antara BPR Malaysia dan

ACA Egypt telah diadakan

pada 2 November 2007

yang telah disaksikan oleh

Y.B. Dato’ Seri Mohd Nazri

bin Tan Sri Abdul Aziz,

menteri di Jabatan Perdana

Menteri.

4.3 Tugas Rasmi ke Luar Negara


Transparency Task Force


TPj. Hajah Sutinah binti Sutan,

Pengarah Bahagian Penyelidikan

dan Perancangan dan

PKPj. II Norazlan bin Mohd

Razali telah menghadiri bengkel

dan mesyuarat ini dari 20-

25 Januari 2007 di Canberra,

Australia. Mesyuarat mengenai

perkembangan pelaksanaan

UNCAC oleh negara anggota,

kerjasama mencegah rasuah

antara sektor awam dan swasta

dan deraf ACT Statement on

Fighting Corruption Through

Improved International Legal

Cooperation oleh ketua negara

APEC.

4.3.2

Corruption in the Criminal

Justice System

TPR Anthony Kevin Morais dan

PKPj.I Samarajoo a/l Manikam

telah menghadiri Conference

on Combating Corruption in

the Criminal Justice System


Bangkok, Thailand.

4.3.3

Corruption and Safeguarding

Integrity

TPj. Hajah Sutinah binti Sutan,

Pengarah Bahagian Penyelidikan

dan Perancangan telah

menghadiri Forum Peringkat


di Sandaton City, Gaunteng,

Afrika Selatan. Forum ini telah

membincangkan usaha

memerangi gejala rasuah serta

pertukaran maklumat mengenai

dasar-dasar dan tindakan

penguatkuasaan.

4.3.4 The 34th Session of The

Islamic Conference of Foreign

Ministers (ICFM)

TPj. Hajah Sutinah binti Sutan,

Pengarah Bahagian Penyelidikan

dan Perancangan telah

menghadiri persidangan terse-

lamabad,

Pakistan.

4.3.5 Mesyuarat Interpol Group

Experts on Corruption (IGEC

Y.Bhg. Pmg. Pj. Dato’ Abu Ka

sim bin Mohamad, Timba

Ketua Pengarah I, BPR Ma

sia dan PPj. Ahmad Khusair

Yahaya telah menghadiri

syuarat tahunan tersebut


tria.

27


KAN DAN PERANCANGAN

4.3.6 1st IAACA Seminar on Anti-

CorruptionForensic Workshop

28

Y.Bhg. Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said bin Hamdan,

Ketua Pengarah BPR Malaysia

dan PKPj. I Jaafar bin Mahad,

Pengarah BPR Pulau Pinang

dan PPj. Ahmad Khusairi bin

Yahaya telah menghadiri semi-


Guangzhou City, Guandong

City, China.

4.3.7


Task Force

PKPj. I Chuah Chang Man dan


telah menghadiri mesyuarat

APEC dari 22-25 Jun 2007 di

Cairns, Australia.

4.3.8 10th Annual Meeting of Asia-


Laundering

PKPj. II Norazlan bin Mohd Razali

dan PsK. Mohd Hafaz bin

Nazar telah menghadiri mesyuarat

tahunan ini dari 23-27

Julai 2007 di Perth, Australia.


membentangkan dan membincangkan

Laporan Penilaian

Bersama Mengenai Malaysia

atau Mutual Evaluation Report

(MER).

4.3.9 ADB/OECD Seminar onPPj. Abdul Latif bin Osman telah

menghadiri seminar ini dari

6-7 Ogos 2007 di Jakarta, Indonesia.

Capacity Building Workshop


Related to Money Laundering

TPR Anthony Kevin Morais

dan PsK. Ch’ng Soon Heng telah

menghadiri bengkel ini dari

20-22 Ogos 2007 di Bangkok,

Thailand


BPR telah menghadiri bengkel

ini yang dianjurkan oleh CPIB


2007 di Singapura.

ADB/OECD Anti-Corruption


Group Meeting and Regional

Technical Seminar on Making


Standards Operational: Asset


Assistance

PKPj. II Norazlan bin Mohd

Razali, PsK Izani bin Wan Ishak

dan PsK. Haji Abdul Razak

bin Hamzah telah menghadiri


3-7 September 2007 di Bali,

Indonesia.

The 21st Meeting of the

Interpol Group of Experts on

Corruption (IGEC)PKPj. Samarajoo a/l Manikam

dan PPj. Ahmad Khusairi bin

Yahaya telah menghadiri me-


Oktober 2007 di Lyon, Perancis.


Corruption is a Common In-


Strengthening The Cooperation

Mechanisms in The Asia-


Y.Bhg. Dato’ Mohd Jamidan bin

Abdullah, TPR Anthony Kevin

Morais dan PsK. Nor Azmi bin

Karim telah menghadiri seminar


Lima, Peru.

2nd Annual Conference and

General Meeting of The International

Association of

Anti-Corruption Authorities

(IAACA)


Malaysia yang diketuai oleh

Y.Bhg Datuk Seri Panglima Hj.


PENYELIDIKAN DAN PERAAhmad Said bin Hamdan, Ketua

Pengarah BPR Malaysia telah

menghadiri mesyuarat tahunan

dan persidangan ini dari 20 – 25

November 2007 di Bali, Indonesia.

Workshop on International

Cooperation Counter-Ter-r


International Cooperation for


TPR Anthony Kevin Morais telah

menghadiri mesyuarat dan

bengkel ini dari 20-23 November

2007 di Semarang, Indonesia.

Financial Action Task Force

on Money Laudering (FATF)Typologies Meeting


Meeting of Heads of Anti-

Corruption Agencies dan


of ICAC New Headquarters

Building

PPj. Ahmad Khusairi bin Yahaya,

PPj. Haji Idris bin Zaharuddin

dan Ps. Wong Mon

Cheong telah menghadiri Majlis

Perasmian Kompleks Pejabat

ember

2007 di Hong Kong, PPj.

Ahmad Khusairi bin Yahaya telah

mewakili Ketua Pengarah

menghadiri Mesyuarat International

ICAC Forum yang dihadiri

oleh ketua-ketua lima buah

agensi pencegahan rasuah iaitu

Singapura, Indonesia, Korea,

Brunei dan Australia.

PsK. Mohamed Zamri bin

Zainal Abidin telah menghadiri

mesyuarat ini dari 28-30

November 2007 di Bangkok,

Thailand.

Majlis menandatangani persefahaman diantara BPR Malaysia dan ACA

Egypt pada 2 November 2007 yang disaksikan oleh YB Dato’ Seri Mohd

Nazri bin Tan Sri Abdul Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri

29


BAHAGIAN

SIASATAN

ATA


1. OBJEKTIF

Mendapatkan bukti-bukti ke atas sesuatu

kesalahan rasuah dan penyalahgunaan kuasa

yang dilakukan oleh seseorang individu untuk

diambil tindakan mahkamah, tindakan tatatertib

jabatan atau melaporkan kelemahan sistem dan

prosedur kerja jabatan.

2. PERANAN DAN FUNGSImenerima dan menjalankan penyiasatan

mengenai kesalahan rasuah dan

penyalahgunaan kuasa dan kesalahankesalahan

lain di bawah Akta Pencega-


yang berkaitan.

2.2 Aktiviti siasatan meliputi aktiviti

pengumpulan maklumat rasuah,

menerima aduan BPR berkaitan jenayah

rasuah, pengesahan dan penyiasatan

terhadap maklumat dan aduan rasmi

jenayah rasuah serta mengambil

tindakan punitif dengan mendakwa

mereka yang terlibat melakukan

kesalahan rasuah di mahkamah atau

mengambil tindakan menyediakan

Laporan Badan Pencegah Rasuah

(LBPR) terhadap pelanggaran tata

kelakuan seseorang pegawai awam

untuk diperakukan diambil tindakan

tatatertib oleh jabatan berkaitan. Aktivitiaktiviti

teras Bahagian Siasatan adalah:kesalahan rasuah;

2.2.2 Mencari dan memperoleh maklumat

secara pro aktif berkaitan

kesalahan rasuah;

2.2.3 Menyiasat setiap aduan BPR

yang diterima bagi memperoleh

keterangan mengenai kesalahan

rasuah;

3. PRESTASI

2.2.6 Melaporkan kepada Ketua

Agensi berkaitan salah laku lain

yang dikesan;

3.1 Maklumat

Sepanjang tahun 2007, BPR Malaysia


maklumat dan aduan melalui beberapa

saluran dan punca seperti di Jadual 1.

Jadual 1

Punca Maklumat

Bil. Punca Maklumat Jumlah

Diperoleh Pegawai BPR

2. Pengadu datang sendiri 734

3. Telefon - pengadu dikenali

4. Telefon - pengadu tidak dikenali

5. TAP - pengadu dikenali

6. TAP- pengadu tidak dikenali 25

7. Surat Rasmi Individu

8. Surat dari Jabatan Kerajaan 95

9. Melalui PDRM 45

Melalui PBA

Surat dari Badan Berkanun 9

Surat dari Syarikat Kerajaan 6

Surat dari Syarikat Swasta

Surat dari Parti Politik 40

Surat Layang / Terbang 3,547

Aerogram BPR

Media Cetak 63

Laman Web BPR

E-mail BPR 888

20. Faksimili 23

Peti Aduan BPR

JUMLAH 12,407

2.2.4 Memperoleh keterangan atas

pelanggaran tata kelakuan

yang membolehkan jabatan

mengambil tindakan tatatertib;

Nota :

i. TAP - Talian Aduan Percuma

ii. PDRM - Polis DiRaja Malaysia

iii BPA - Biro Pengaduan Awam

32

2.2.5 Menjalankan tapisan keutuhan

bagi tujuan kenaikan pangkat,

penganugerahan darjah kebesaran

Persekutuan / Negeri,

permohonan persaraan awal

dan tapisan am; dan

Setelah dinilai dan ditapis oleh Jawatankuasa

Menilai Maklumat, didapati

sejumlah 6,562 maklumat yang me

ngandungi unsur-unsur rasuah. Sejumlah

2,904 maklumat telah dirujuk kepada

jabatan-jabatan berkaitan, pertubuhan-


pertubuhan, pihak swasta dan organisasi-organisasi

lain. Manakala sejumlah


asas kukuh untuk dijalankan penyiasatan.

Tindakan atas maklumat adalah

seperti di Jadual 2 dan Carta 1.

Jadual 2

Tindakan Ke Atas Maklumat

Bil. Tindakan Jumlah Peratus

Tindakan Siasatan 6,562 52.9

2. Tindakan Bukan

Siasatan

2,904 23.4

3. Difailkan (NFA) 23.7

JUMLAH

6

5

4

3

2

1

Carta 2

Kertas Siasatan Mengikut Kesalahan

Menerima Rasuah

Salah Guna Kuasa

Carta 1

Tindakan Ke Atas Maklumat

Memberi Rasuah

Kesalahan-Kesalahan Lain

23 7%

Tuntutan Palsu

Tindakan Siasatan

Difailkan (NFA)

Tindakan Bukan Siasatan

3.2 SIASATAN


Siasatan (KS) telah dibuka. Jadual 3

dan Carta 2 menunjukkan siasatan

mengikut jenis kesalahan rasuah.

Jadual 3

Kertas Siasatan Mengikut Kesalahan

Bil. Kesalahan Jumlah Peratus

Menerima Rasuah 533 39.0

2. Memberi Rasuah 96 7.0

3. Tuntutan Palsu 507

4. Salah Guna Kuasa 8.9

5. Kesalahan-Kesalahan Lain 8.0

JUMLAH 1,365 100.0

Jadual 4

Kategori Orang Ditangkap

Bil. Kategori Jumlah Peratus


3.3 Tangkapan


orang telah ditangkap. 550 orang

daripadanya adalah di bawah kesalahan


orang di bawah kesalahan Kanun

Keseksaan dan 3 orang di bawah Akta

Pencegahan Pengubahan Wang Haram


orang yang ditangkap dan kesalahan

adalah seperti di Jadual 4

Pegawai Kerajaan / Badan

Berkanun

303

2. Orang Awam / Swasta 288 48.7

3. Ahli Politik 0 0.0

JUMLAH 591 100.0

33


Bil.

3.4 Penyitaan Harta


Penyitaan harta di bawah

Akta Pencegahan Pengubahan

Wang Haram (amla) 2001

Sepanjang tahun 2007, wang tu-


telah disita di bawah Akta

Pencegahan Pengubahan


3.4.2 Penyitaan harta di bawah Akta

Pencegahan Rasuah 1997

3.5 Tuduhan

Penyitaan harta di bawah

Akta Pencegahan Rasuah


memperlihatkan pelbagai

bentuk harta yang disita dan

dilucuthak sepertimana Jadual

5 di bawah:

Jadual 5

Penyitaan dan Pelucuthakan Harta Di Bawah Akta

Pencegahan Rasuah 1997

Harta

Jumlah

Rampasan

Nilai

Rampasan

(Rm)

Nilai

Lucuthak

(Rm)

Wang Tunai 59

2. Saham 4 -

3. Kenderaan

Bermotor

-

4. Hartanah 6

5. Barang Mudah

Rosak

- - -

6. Pelbagai * 56 4,400.00

34

JUMLAH 138 2,980,599.11 360,418.62

* Telefon bimbit, komputer, jam tangan dan barangan lain.

Dalam tahun 2007, seramai 222

orang telah dituduh di mahkamah di

atas pelbagai kesalahan rasuah dan

penyalahgunaan kuasa. Dari jumlah


awam, 89 orang adalah dari pihak

swasta dan orang awam. Perbandingan

mengikut kategori adalah seperti di

Jadual 6 dan Carta 4.

Jadual 6

Kategori Orang Dituduh

Bil. Kategori Jumlah Peratus

Pegawai Kerajaan /

Badan Berkanun

3.6 Laporan BPR (Tatatertib)

60.0

2. Orang Awam / Swasta 89 40.0

3. Ahli Politik 0 0.0

KATEGORI

JUMLAH 222 100.0

Ahli Politik

Orang Awam

Swasta

Pegawai Kerajaan

Badan Berkanun

Laporan BPR disediakan untuk

melaporkan kepada ketua-ketua jabatan

kerajaan mengenai sesuatu kes yang

melibatkan pelanggaran tatakelakuan

oleh seseorang penjawat awam di

bawah Peraturan-Peraturan Pegawai


dan Peraturan-Peraturan Tatatertib lain

yang berkuat kuasa.

Dalam tahun 2007, atas perakuan

Timbalan Pendakwa Raya, sebanyak 232

Laporan BPR mengenai pelanggaran

tata kelakuan penjawat awam

dikemukakan kepada ketua jabatan

yang berkaitan untuk diperakukan bagi

diambil tindakan tatatertib. Perbandingan

mengikut kumpulan adalah seperti di

Jadual 7 dan Carta 5.

Jadual 7

Laporan BPR Mengikut Kumpulan

Bil. Kumpulan Jumlah Peratus

Pengurusan Tertinggi 0.4

2. Pengurusan &

Profesional

Carta 4

Kategori Orang Dituduh

0 50 100 150

JUMLAH

42

3. Sokongan

JUMLAH 232 100.0


Carta 5

Laporan BPR Mengikut Kumpulan

3.8 Program Keutuhan dan

Profesionalisme

04%

8 %

3.8.1 Konvensyen Siasatan BPR

Malaysia 2007

Peratus

100

90

80

70

60

50

40

30

3.7 Tapisan keutuhan

Pengurusan Tertinggi

Pengurusan &

Profesional

Sokongan

Bagi tahun 2007, sebanyak 65,579

tapisan keutuhan dilakukan oleh

Jawatankuasa Tapisan Keutuhan BPR,

iaitu bagi urusan kenaikan pangkat atau

pemangkuan, persaraan pilihan sendiri/

awal, penganugerahan pingat dan

bintang kebesaran Persekutuan dan

Negeri serta tapisan am. Perbandingan

bagi jenis tapisan yang dijalankan adalah

seperti di Carta 6.

Carta 6

Tapisan Keutuhan

2168

1024

744 27784 14761

Bahagian Siasatan telah

mengadakan Konvensyen

Siasatan BPR Malaysia 2007

pada 30 November 2007 hingga

3 Disember 2007 bertempat di

Best Western Suria Cherating

Beach Resort, Kuantan,


dan kakitangan gunasama

Bahagian Siasatan telah

menghadiri Konvensyen ini.

Turut menghadiri Konvensyen

kali ini adalah Pengarah BPR

Pahang, Pengarah BPR

Terengganu, Pengarah BPR

Kelantan dan semua Ketua Unit

Siasatan BPR Negeri.

Dalam Konvensyen ini, taklimat

mengenai pelucuthakkan hartapara penceramah yang terdiri

daripada Pegawai-Pegawai

Kanan Bahagian Siasatan.

Ceramah motivasi juga telah

diberikan kepada para peserta

yang hadir.

Konvensyen Siasatan BPR

Malaysia telah ditutup dengan

rasminya oleh Y. Bhg. Dato’

Hj. Abu Kassim bin Mohamed,

Timbalan Ketua Pengarah I

pada 2 Disember 2007.

20

10

0

Kategori

4400

PETUNJUK

Kenaikan Pangkat

Persaraan Awal

Pingat Persekutuan

Pingat Negeri

Tapisan Am

Y. Bhg. Dato’ Hj. Abu Kassim bin Mohamed, Timbalan Ketua

Pengarah I BPR Malaysia merasmikan Majlis Penutupan Konvensyen

Siasatan BPR Malaysia 2007

35


Mesyuarat Working Group

ini telah membincangkan

kerjasama dalam bidang operasi

siasatan dan perisikan dua hala

antara BPR dan BMR.

Peserta-peserta Konvensyen menumpukan sepenuh perhatian dalam

ceramah-ceramah

Wakil-wakil BPR Malaysia dan BMR yang hadir di Mesyuarat Working

Group BMR/BPR

Wakil-wakil pegawai

kanan BPR Malaysia

dalam Mesyuarat

Working Group BMR/

BPR

Peserta-peserta Konvensyen bertanding dalam permainan bola

tampar

36

3.8.2 Mesyuarat Working Group

BMR / BPR


Y. Bhg. Datuk Hj. Shukri Bin

Abdull, Pengarah Siasatan BPR

Malaysia, PPj. Badrul Shah

Bin Norman dan Ps. Zuridah

Binti Mamat telah menghadiri

Mesyuarat Working Group

BMR/BPRR

di Brunei. Turut

hadir mesyuarat ini adalah

PKPj. I Shaharuddin bin Khalid,

Pengarah Perisikan, PKPj. I

Mohamad Yusoff bin Akope,

Pengarah BPR Sarawak, PsK.

Zainuddin bin Hussin, Pengarah

BPR Labuan, PPj. Mohd Nor

bin Ali, Ketua Cawangan

BPR Miri dan PPj. Ahmad

Suhairi bin Mohd Nor, Ketua

Penolong Pengarah Cawangan

Pentadbiran Perisikan.

3.8.3 Program Penyiasatan

Kewangan Bertauliah

PsK. Razim bin Mohd Noor,

PsK. Mohd Hafaz bin Nazar,

PsK. Mohamad Zamri bin Zainul

Abidin dari Bahagian Siasatan

telah menghadiri Program

Penyiasatan Kewangan

Bertauliah yang dianjurkan oleh

Bank Negara pada tahun 2007.

Mereka telah tamat program

dengan jayanya.

Sijil Program Penyiasatan

Kewangan Bertauliah telah

disampaikan oleh Y.Bhg. Datuk

Seri Panglima Hj. Ahmad Said

bin Hamdan dalam Majlis

Penganugerahan Sijil di Hotel

Hilton, Kuala Lumpur.


Pegawai BPR yang hadir program Penyiasatan Kewangan Bertauliah

yang dianjurkan oleh Bank Negara Malaysia

Peserta-peserta kursus bergambar bersama VIP jemputan

37


BAHAGIAN

PERISIKAN

IKA


40

1. OBJEKTIF

Membangunkan perisikan yang mantap,

lengkap dan tersusun melalui sistem rangkaian

sumber yang luas serta intipan dan risikan yang

profesional.

2. PERANAN DAN FUNGSI
memproses dan menganalisis

maklumat dan data atas perlakuan

rasuah dan penyalahgunaan

kuasa;


tindakan perisikan mengikut

strategi terhadap sasaran tertentu;

-

wai

Awam dan korporat yang

disyaki dan yang berpotensi

terlibat dalam perlakuan jenayah

rasuah;

akan

fail organisasi ke atas syarikat,

badan korporat, agensi

kerajaan serta organisasi yang

terlibat dalam perlakuan jenayah

rasuah;


maklumat perlakuan jenayah

rasuah;


dan pengintipan terhadap

pergerakan individu yang terlibat

dalam jenayah rasuah serta

organisasi yang mempunyai

ruang dan peluang perlakuan

jenayah rasuah;


rangkaian sumber dalam memperoleh

maklumat perlakuan jenayah

rasuah;mengendalikan peralatan teknikal

yang diperlukan dalam

penugasan aktiviti bagi memperoleh

bukti serta maklumat

perlakuan jenayah rasuah;membimbing aktiviti-aktiviti

perisikan yang seragam di BPR

Negeri;


dan laporan perisikan kepada

pengurusan BPR untuk perancangan

strategi pencegahan

rasuah; dandan Bahagian Pemeriksaan dan

Perundingan dalam membekalkan

maklumat dan laporan.

2.2 Aktiviti mengikut Cawangan adalah:-


Cawangan Kawalan Zon

i. Melaksanakan penugasan

perisikan khusus seperti intipan,

perkhidmatan teknik

dan operasi undercoverr se-

cara zon.

2.2.2 Cawangan Risik

i. Memperoleh maklumat

perlakuan jenayah rasuah

melalui pengendalian rangkaian

sumber.

ii.

Menjalankan risikan melalui

Kertas Risikan bagi

mengesahkan tohmahan

serta mengenal pasti

modus operandi perlakuan

jenayah rasuah.

2.2.3 Cawangan Intip

i. Menjalankan pemerhatian

dan intipan melalui

Kertas Intipan terhadap

pergerakan individu yang

terlibat dalam perlakuan

jenayah rasuah serta organisasi

yang mempunyai

ruang dan peluang perlakuan

jenayah rasuah.

2.2.4 Cawangan Pelaksanaan

Projek

i. Menjalankan projek

melalui Kertas Projek bagi

mendapatkan maklumat

secara proaktif terhadap

individu yang melakukan

perlakuan jenayah rasuah.


ii.

Menjalankan penyusupan

dan operasi undercover

bagi mengenal pasti modus

operandi perlakuan jenayah

rasuah.

2.2.5 Cawangan Perkhidmatan

Teknik ( CPT)

i. Merancang, membangun

serta mengendalikan alatalat

bantuan teknikal dan

elektronik yang diperlukan

alat-alat penugasan aktiviti

operasi bagi memperoleh

maklumat serta bukti

perlakuan jenayah rasuah.

ii. Menjalankan pemintasan

telekomunikasi bagi

memperoleh keterangan

dan maklumat perlakuan

jenayah rasuah.

2.2.6 Cawangan Pentadbiran

i. Mewujudkan dan menyelenggarakan

fail, rekod,

diakan

pelaporan mengenai

perlakuan jenayah rasuah.

3. PRESTASI

3.1 Pengumpulan Maklumat


an

Perisikan dan Unit Perisikan

BPR Negeri telah memperoleh


maklumat berkaitan jenayah

rasuah dan penyalahgunaan

kuasa. Pecahan punca maklumat

bagi tahun 2007 adalah

seperti di Jadual 1 dan Carta

1.

Jadual 1

Punca Maklumat Yang Diterima Tahun 2007

Bil. Punca 2006


Diterima oleh Pegawai Bahagian

Perisikan

2. Maklumat daripda Unit Mengumpul

Maklumat

569

403

3. Maklumat Daripada BPR Negeri

JUMLAH 1823

ii.

iii.

Merancang, membimbing,

menyelaras dan memantau

aktiviti perisikan di peringkat

BPR Negeri /

Cawangan.

Menjalankan tapisan keutuhan

terhadap individu bagi

tujuan kenaikan pangkat,

persaraan awal dan

pilihan, penganugerahan

bintang kebesaran mahupun

pelantikan ke sesuatu

jawatan khas.

JUMLAH

Carta 1

Punca Maklumat Yang Diterima Tahun 2007

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Bahagian

Perisikan

UMM

BPR Negeri

iv.

Mengurus dan mentadbir

pengurusan dan kewangan

Bahagian Perisikan secara

optimum dan produktif.

PUNCA

41


3.2 Tindakan Ke Atas Maklumat


962 maklumat didapati berasas melalui

risikan dan intipan yang dijalankan, 45

dijalankan Siasatan, 33 dibuka Kertas

Projek, 25 dibuka Sampul Kecil dan

289 telah difailkan kerana tiada asas.

Tindakan-tindakan lain juga diambil

sebagaimana tertera di Jadual 2 dan

Carta 2.

Jadual 2

Tindakan Ke atas Maklumat Tahun 2007

Bil. Tindakan Ke atas Maklumat Jumlah

Menjalankan Risikan 723

2. Menjalankan Intipan 239

3. Menjalankan Siasatan 45

4. Buka Kertas Projek 33

5. Buka Sampul Kecil 25

6. Lain-lain Tindakan 469

7. Difailkan Sahaja (NFA) 289

JUMLAH 1823

semakan terhadap individu untuk tapisan

keutuhan.

3.4 Pengintipan / Bantuan Intipan/

Pemerhatian Kaunter

Bahagian Perisikan dan Unit Perisikan

BPR Negeri telah melaksanakan

sebanyak 350 intipan berpasukan, 263

bantuan intipan kepada Unit-Unit lain di

bahagian BPR Negeri pada tahun 2007

dan pemerhatian kaunter seperti Jadual

3 dan Carta 3.

Jadual 3

Pengintipan dan Bantuan Intipan pada Tahun

2007

Bil. Punca 2007

Intipan 350

2. Bantuan Intipan 263

3. Pemerhatian Kaunter 362

JUMLAH 975

Carta 2

Tindakan Ke Atas Maklumat Tahun 2007

Carta 3

Pengintipan Dan Bantuan Intipan pada Tahun 2007

Lain-Lai

Tindaka

SK

Buka

KP

Buka KS

tpa

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Intipan

Bantuan

Intipan

Pemerhatian

Kaunter

3.3 Tapisan Keutuhan

PUNCA

42

Mulai Tahun 2003, Bahagian Perisikan

telah dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa

Tapisan Keutuhan. Sehubungan

dengan itu, Bahagian Perisikan

membantu Bahagian Siasatan yang

bertanggungjawab dalam perkara

ini bagi membuat tapisan keutuhan

yang menyeluruh. Bagi memudahkan

proses tapisan, Bahagian Perisikan

telah membangunkan satu database


dan Kertas Projek serta Maklumat.

Penggunaan Sistem Database ini telah

memudahkan Bahagian ini membuat

3.5 Perkhidmatan Teknik

Khidmat bantuan teknikal diperlukan

bagi menjalankan tugas-tugas perisikan

dan penyiasatan kes-kes rasuah yang

rumit dan sulit oleh Bahagian Siasatan,

BPR Negeri-negeri dan Unit-unit lain

BPR Negeri. Bantuan dan perkhidmatan

teknikal yang disediakan oleh Cawangan

ini adalah seperti di Jadual 4 :-


Jadual 4

Bantuan dan Perkhidmatan Teknikal pada

Tahun 2007

Bil. Aktiviti Pencapaian


Memberi khidmat teknikal

(operasi).

2. Memberi khidmat teknikal

(majlis).

3. Mengurus dan menjalankan

pemintasan telefon.

4. Menjalankan pemeriksaan stok

peralatan teknikal.

5. Kajian dan pembangunan

teknikal terhadap peralatan

sedia ada.

6. Membuat ujian dan

penyelenggaraan peralatan

teknikal.

7. Menghadiri kursus teknikal

untuk pegawai CBT

8. Melatih pegawai BPR dalam

mengendalikan peralatan

teknikal

9. Menganjurkan taklimat /

menghadiri demonstrasi

peralatan baruMerancang, mengenal pasti

dan menguruskan pembelian

peralatan teknikal keseluruhan

BPR

Menyediakan Kertas Cadangan

untuk tujuan perolehan.

4. TAKLIMAT/SEMINAR


pegawai perisikan, Bahagian ini telah

menganjurkan seminar/taklimat di

samping menghantar pegawainya untuk

berkursus/mengadakan lawatan kerja

ke agensi lain, seperti berikut;-


24

84

22

6

0

88


8

20

28

63


Perisikan telah menerima

lawatan kerja daripada

Delegasi Timur Leste seramai

5 orang. Pengarah Perisikan,

PKPj.I Shaharudin bin Mohd

Khalid telah memberikan

taklimat mengenai objektif

dan kepentingan Bahagian

Perisikan. Turut hadir sama

ialah semua Ketua Cawangan

Bahagian Perisikan.

PENCAPAIAN

90

80

70

60

50

40

30

20Pengarah Perisikan, PKPj. I

Shaharuddin Bin Mohd Khalid

bersama PPj. Ahmad Suhairi

Bin Mohd Nor telah membuat

lawatan kerjasama dua hala ke

BMR.Carta 4

Bantuan dan Perkhidmatan Teknikal Pada Tahun

2007

0

AKTIVITI

PETUNJUK

Memberi khidmat teknikal (operasi)

Memberi khidmat teknikal (majlis)

Mengurus dan menjalankan pemintasan telefon

Menjalankan pemeriksaan stok teknikal

Kajian dan pembangunan teknikal terhadap peralatan sedia ada

Membuat ujian dan penyelenggaraan peralatan teknikal

Menghadiri kursus teknikal untuk pegawai CBT

Melatih pegawai BPR dalam mengendalikan peralatan teknikal.

Menganjurkan taklimat / menghadiri demonstrasi peralatan baru

Merancang, mengenalpasi dan menguruskan pembelian peralatan teknikal

keseluruhan BPR

Menyediakan kertas cadangan untuk tujuan perolehan


Dato’ Mohd Jamidan Bin

Abdullah telah melaporkan

diri sebagai Pengarah

Perisikan menggantikan

PKPj. I Shaharudin Bin Khalid

yang bertukar ke Bahagian

Pemeriksaan dan Perundingan.


Seramai 7 orang deligasi dar

Administrative Control Authorit

The Arab of Egypt tela

membuat lawatan ke Bahagi

Perisikan. Tujuan lawat

adalah untuk mendapat

penjelasan lanjut dan bert


peranan dan aktiviti peris

Taklimat mengenai orga

peranan dan aktiviti pe

telah disampaikan ole

Ahmad Suhairi Bin M

Turut Hadir dalam per

tersebut adalah PP

43


Bin Aban, PPj. Mohammad Soib

Bin Abdullah, PPj. W. Ramli Bin

Wan Abdullah dan PsK. Husin

Bin Mohammad Nasir.

44

November 2007 telah diadakan

satu Kursus Pengintipan bagi

pegawai perisikan daripada

Lembaga Hasil Dalam Negeri

(LHDN). Seramai 24 orang

pegawai perisik LHDN telah

menghadiri kursus ini yang

diadakan di Plaza Peransang


orang pegawai dari Bahagian

Perisikan telah memberi

ceramah kepada pegawai

perisikan LHDN mengenai topik

seperti pengendalian sumber,

operasi undercover, r teknik

intipan dan risikan. Pegawaipegawai

yang terlibat terdiri

daripada PPj. Abd. Aziz bin

Aban, PPj. Ahmad Suhairi bin

Mohd Nor, PPj. Mohammad

Soib bin Abdullah, PsK. Husin

bin Mohammad Nasir, PsK.

Hasbilah bin Mohd Salleh, Ps.

Nadiah binti Azis, Ps. Hasrul

Hasnie bin Hashim, Ps. Wong

Yun Fui, Ps. Kamarulzaman

bin Ahmad, PkPs. Jaffar bin

Tajuddin, PPs. Azizon bin Mohd

Yunus dan PPs. Huzaimi bin

Hussain.


Kursus Alat Bantuan Teknik

telah dihadiri seramai 50 orang

dari pegawai risik seluruh

negeri. Kursus ini diadakan

di Tiara Beach Resort, Port

Dickson. Tujuan kursus ini bagi

memberi tunjuk ajar kepada

pegawai risik dari seluruh

negeri mengenai alat-alat

bantuan teknik yang digunakan

sewaktu menjalankan risikan

dan intipan.dari Bahagian Perisikan Ibu

Pejabat BPR telah menghadiri

Kursus Pengendalian Peralatan

Teknikal (Video dan Audio

Forensik) yang bertempat di

MITC Ancasa Hotel, Ayer Keroh,

Melaka. Kursus ini merupakan

Peserta-peserta yang hadir kursus Pengendalian Peralatan Teknikal

Perisikan pada 12 - 15 November 2007

Kursus Pengendalian Peralatan Teknikal Perisikan


anjuran Miliserve Technologies

Sdn. Bhd. Dan tenaga pengajar

kursus ini adalah David William

Robinson. Tujuan kursus ini

memberi pendedahan kepada

pegawai perisikan mengenai

penggunaan peralatan teknik

baru iaitu Ceder Cambridge

Audio Forensik dan Silent Still

Video Focus.


Bahagian Perisikan telah mengadakan

Taklimat Perancangan

Perisikan BPR 2007 bertempat

di Pangkor Coral Bay Resort,

Pulau Pangkor. Antara tujuan

taklimat ini adalah membincangkan

pencapaian prestasi

di peringkat bahagian dan

Negeri, Menilai dan menetapkan

tahap prestasi bagi tahun

2008 bagi peringkat bahagian

dan negeri, menentukan hala

tuju operasi perisikan; dan men-


ingkatkan semangat jati diri dan

kesedaran di kalangan pegawai

untuk berusaha meningkatkan

produktiviti. Seramai 73 peserta

dari Bahagian Perisikan dan


Cawangan Risik seluruh Negeri

telah menghadiri taklimat ini.

Pengarah Bahagian Perisikan Y. Bhg. Dato’ Mohd Jamidan bin

Abdullah turut hadir dalam taklimat perancangan Bahagian

Perisikan

Peserta kursus Peralatan Teknikal ()

Para peserta mendengar taklimat yang disampaikan

Peserta melapor diri untuk mengikuti kursus Peralatan Teknikal

45


BAHAGIAN

PERUNDANGAN DAN

PENDAKWAAN


NGAN DAN PENDAKWAAN


OBJEKTIF

Memberi bantuan dan nasihat perundangan

dalam meningkatkan usaha-usaha

penguatkuasaan BPR dalam pembasmian

rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan

kuasa melalui:adalah mengikut kehendak undang-undang;

sanakan

secara efektif dan adil; dan


betul dan adil.

2. FUNGSI-FUNGSI UTAMA

Bahagian ini melaksanakan fungsi-fungsi

berikut:-


rayuan di mahkamah.

2.2 Mengkaji kertas siasatan.

2.3 Memberi nasihat perundangan.

3. PRESTASI

3.1 Kes-Kes Perbicaraan


perbicaraan telah dikendalikan. Dari


merupakan kes-kes tertunggak dari

tahun yang sebelumnya, dan 272 kes

pula merupakan kes-kes yang baru

didaftarkan. Sila lihat Jadual 1 di bawah

untuk keterangan lanjut.

Jadual 1

Kes Perbicaraan Tahun 2007

Bil. Perkara Tahun 2007


Kes-kes yang tertungak dari

tahun sebelumnya

2. Kes yang didaftarkan dalam

tahun semasa


272

JUMLAH 691

2

k

PETU

Carta 1

Kes Perbicaraan Tahun 2007

Kes-kes tertunggak dari tahun sebelumnya

Kes-kes yang didaftarkan dalam tahun semasa

3.1.1 Perbicaraan Kes Yang

Selesai

Bagi tahun 2007, daripadakes telah selesai. Dari jumlah

tersebut, 83 kes telah disabit

kesalahan, 24 kes dilepas dan

dibebaskan. Manakala bagi kes

di mana OKT dilepaskan tanpa

dibebaskan, adalah sebanyak


ditarik balik bagi tahun 2007.

3.1.2 Analisa Prestasi Pencapaian

Kes Bicara

Bagi tahun 2007, kes yang dimenangi

oleh Bahagian adalah

83 kes manakala 24 kes adalah

yang kalah, menjadikan jumlah


Ini menjadikan peratusan menang

adalah 78% bagi tahun

2007.

Jadual 2

kes

Peratusan Prestasi Pencapaian Kes Perbicaraan

Tahun 2007

Perkara Menang Kalah Jumlah Peratusan

Menang

Bicara

2007

83 24 78%

48


PERUNDANGAN DAN PEN

Carta 2

Perbandingan Kes Menang (Sabitan) Tahun 2007

90

80

70

60

50

40

30

20


0

PETUNJUK

Menang

Kalah

3.2 Kes-Kes Rayuan

Sebanyak 375 kes rayuan dikendalikan

oleh Bahagian ini pada tahun 2007. Dari


dibawa dari tahun 2006 dan 205 kes

ialah kes rayuan dalam tahun ini.

tersebut kes rayuan yang

dimenangi adalah 27 kes. Kes


kes rayuan yang ditarik balik

pada tahun 2007 ialah sebanyak

3 kes. Tiada kes rayuan yang

dibatalkan. Peratusan menang

kes rayuan adalah 66% bagi

tahun 2007.

Jadual 4

Prestasi pencapaian kes rayuan untuk tahun 2007

Perkara Menang Kalah Jumlah Peratusan

Menang

Rayuan

2007

27 66%

Carta 4

Prestasi Pencapaian Kes Rayuan Tahun 2007

Jadual 3

Kes Rayuan Tahun 2007

Bil. Perkara Tahun 2007


Kes-kes rayuan yang tertunggak

dari tahun sebelumnya.

2. Kes rayuan yang didaftarkan

dalam tahun semasa.


205

JUMLAH 375

Menang

Kalah

55%

PET

Carta 3

Kes Rayuan Tahun 2007

Kes rayuan yang didaftarkan dalam tahun semasa.

Kes rayuan yang didaftarkan dalam tahun semasa

3.3 Kajian Kertas Siasatan

Pada tahun 2007, sebanyak 2639 Kertas

Siasatan telah dikemukakan ke Bahagian

ini. Manakala jumlah Kertas Siasatan

yang diedar keluar dari Bahagia

Perundangan dan Pendakwaan pad

tahun 2007 adalah sebanyak 24

Kertas Siasatan. Pergerakan kert

siasatan pada tahun 2007 adalah sep

di Jadual 5.

3.2.1 Kes-Kes Rayuan Yang

Selesai

Bagi tahun 2007, dari 375 kes

rayuan yang dikendalikan,

sebanyak 44 kes rayuan telah

selesai. Daripada jumlah

49


NGAN DAN PENDAKWAAN

Jadual 5

Statistik Kertas Siasatan Bahagian Perundangan

dan Pendakwaan

Bil. Perkara Tahun 2007


Kertas Siasatan yang diterima

dan dikendalikan oleh Bahagian

ini.

2. Kertas Siasatan yang diedar

keluar.

3. Kertas Siasatan yang dibawa ke

tahun hadapan.

Carta 5

2639

2454


JUMLAH 5278

Statistik Kertas Siasatan Bahagian Perundangan

dan Pendakwaan

Draf Buku Kepeguaman Dalam Pendakwaan Kes-Kes

Rasuah

4.2 Jawatankuasa Semakan

Jumlah

30

25

205

PETUNJUK

Kertas Siasatan yang diterima dan dikendalikan oleh bahagian ini

Kertas Siasatan yang diedar keluar

Perkara

Kertas Siasatan yang dibawa ke tahun hadapan

4. PENCAPAIAN BAHAGIAN DALAM AKTIVITI

KEUTUHAN DAN PROFESIONALISME BAGI

TAHUN 2007

4.1 Penghasilan Draf Buku Kepeguaman

Dalam Pendakwaan Kes-Kes Rasuah

Dengan kerjasama daripada semua

Timbalan Pendakwa Raya BPR,

Bahagian ini telah menghasilkan draf

Buku Panduan Kepeguaman yang

kini dalam peringkat draf yang terakhir

sebelum diterbitkan.

Diharapkan buku panduan ini dapat

menjadi panduan kepada TPR, pegawai

pendakwa, dan pegawai Badan yang lain

dalam menjalankan tugas mereka serta

mempertingkatkan kompetensi masingmasing

terutama dalam mengendalikan

pendakwaan kes di mahkamah.

Bahagian ini, terutama Peguam Kanan

Persekutuan terlibat secara langsung

dalam Jawatankuasa ini di samping

Pengarah Siasatan dan Pengarah

Perisikan.

Hasil semakan yang dibuat telah

berjaya mengenal pasti kelemahankelemahan

pada peringkat siasatan

dan pendakwaan dan tindakan susulan

telah diambil bagi mengatasi masalahmasalah

ini. Hasilnya kualiti siasatan

dan pendakwaan dapat dipertingkatkan.

4.3 Bantuan dalam Mempertingkatkan

Kompetensi dan Kapabiliti Pegawai

Badan

TPR-TPR di Bahagian ini telah memberi

ceramah dan taklimat perundangan

kepada pegawai Badan di seluruh

Malaysia termasuk di Akademi

Pencegahan Rasuah Malaysia.

Tajuk-tajuk utama yang diberi

penekanan antara lain adalah seksyen

32, 36 dan 37 Akta Pencegahan Rasuah


Pengubahan Wang Haram 2002.

Hasilnya pegawai-pegawai Badan telah

lebih bersedia dan berpengetahuan

dalam menjalankan siasatan yang

berkaitan dengan peruntukan undangundang

ini.

50


PERUNDANGAN DAN PEN

4.4 Mesyuarat Perancangan Strategik

Bahagian Perundangan dan

Pendakwaan


Perundangan dan Pendakwaan telah

mengadakan Mesyuarat Perancangan

Strategik di Selesa Resort, Port

Dickson. Mesyuarat ini dihadiri oleh

semua Timbalan Pendakwa Raya BPR

bagi membincangkan perancangan

perlaksanaan aktiviti / program Bahagian

sepanjang tahun 2007.

4.5 Konvensyen Pendakwaan BPR 2007

Konvensyen Pendakwaan BPR adalah

merupakan aktiviti tahunan di mana

aktiviti tersebut disertai oleh Timbalan-

Timbalan Pendakwa Raya BPR dan

Pegawai Pendakwa BPR. Bagi tahun

2007 aktiviti tersebut telah diadakan di

Perdana Resort, Pantai Cahaya Bulan,

Kelantan pada 4 hingga 8 Jun 2007.

Konvensyen kali ini bertemakan “Skil

Kepeguaman Ke Arah Pendakwaan

Kompeten”. Objektif konvensyen kali ini

ialah:

Perasmian Konvensyen Pendakwaan BPR 2007 oleh Y. Bhg. Datuk

Seri Panglima Ketua Pengarah

i. Peserta diperjelaskan dengan

maksud skil kepeguaman dan

kepentingan dalam konteks

pendakwaan.

ii.

Mempertingkatkan kualiti pendakwaan

dari segi skil kepeguaman.

iii. Mengenal pasti masalahmasalah

terkini yang dihadapi

semasa pendakwaan dan

siasatan serta mengemukakan

cadangan penyelesaiannya.

iv. Merapatkan hubungan dan

mempertingkatkan semangat

esprit de corps di kalangan

peserta terutamanya Timbalan

Pendakwa Raya dan Pegawai

Pendakwa.

v. Melahirkan pegawai yang profesional,

berdisiplin, kompeten

dan mempunyai tahap pengetahuan

yang terkini supaya dapat

melaksanakan tugas-tugas kajian

dan pendakwaan dengan

lebih berkesan.

Peserta konvensyen Pendakwaan BPR 2007

4.6 Mesyuarat Kajian Semula Sasaran

Kerja Tahunan & Menggubal Strategi

Bagi Timbalan Pendakwa Raya BPR

Tahun 2007.

Pada 29 hingga 30 September

2007, Bahagian Perundangan dan

Pendakwaan telah mengadakan

Mesyuarat Kajian Semula Sasara

Kerja Tahunan & Menggubal Strate

Bagi Timbalan Pendakwa Raya BP

Tahun 2007. Mesyuarat ini tel

diadakan di The Legend Water Chale

Port Dickson dan dihadiri oleh sem

TPR dan Pembantu Undang-Und

BPR. Tujuan mesyuarat ini diad

adalah bagi membincangkan se

sasaran kerja tahunan TPR BP

membincangkan strategi baru

mencapai peratusan sabitan ya

tinggi bagi tahun 2007.

51


NGAN DAN PENDAKWAAN

4.7 Mesyuarat Kajian Kertas Siasatan

Bagi Kes-Kes Terkelas dan Sesi

Brainstorming Bagi Meningkatkan

Tahap Kecekapan TPR BPR Tahun

2007

Pada 23 hingga 25 November 2007,

Bahagian Perundangan dan Pendakwaan

telah mengadakan Mesyuarat Kajian

Kertas Siasatan Bagi Kes-Kes

Terkelas dan Sesi Brainstorming Bagi

Meningkatkan Tahap Kecekapan TPR

BPR Tahun 2007. Mesyuarat ini telah

diadakan di MS Garden Hotel, Kuantan

dan dihadiri oleh semua TPR dan

Pembantu Undang-Undang BPR. Hasil

daripada mesyuarat tersebut, banyak

kertas siasatan telah dapat dikaji dan

dikeluarkan.

Peserta-peserta Konvensyen Pendakwaan BPR 2007

52


BAHAGIAN

PEMERIKSAAN DAN

PERUNDINGAN


AAN DAN PERUNDINGAN

1. OBJEKTIF

Menutup ruang dan peluang perlakuan rasuah,

penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan

dalam amalan, sistem dan tatacara kerja.

2. PERANAN DAN FUNGSI

Berdasarkan peruntukan seksyen 8(c), (d) dan


utama Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan

adalah seperti berikut:Kertas Pemeriksaan telah dibuka bagi

menjalankan aktiviti Pemeriksaan dan

Perundingan. Kertas Pemeriksaan yang

dibuka mengikut bidang tugas dan isu

adalah seperti di Jadual 2 dan Jadual

3.

Jadual 2

Kertas Pemeriksaan Yang Dibuka Mengikut Bidang

Tugassistem atau tatacara yang diguna

pakai di badan awam bagi mengenal

pasti kelemahan yang membuka

ruang atau peluang kepada perlakuan

rasuah, penyalahgunaan kuasa dan

penyelewengan serta memperakukan

cara untuk mencegah ruang dan peluang

tersebut; dan

Bil.

Sistem dan prosedur

diperiksa

Jumlah

Peratus

(%)

Pentadbiran dan kewangan 77

2. Penguatkuasaan 35 28

3. Pelesenan / Permit 9

4. Tender dan sebut harga 3 2

JUMLAH 126 100

54

2.2 Memberi khidmat nasihat kepada

mana-mana badan-badan awam,

organisasi/pertubuhan dan syarikat

swasta tentang cara bagaimana

rasuah, penyalahgunaan kuasa dan

penyelewengan dapat dicegah dengan

berkesan.

3. PRESTASI


Pemeriksaan dan Perundingan telah

menerima dan memproses 255

maklumat. Tindakan ke atas maklumat

yang diterima adalah seperti dinyatakan

dalam Jadual 1.

Jadual 1

Tindakan Ke Atas Maklumat

Bil. Tindakan Jumlah Peratus

(%)

Buka Kertas Pemeriksaan 43

2. Buka Sampul Kecil 94 37

3. Rujuk Kepada Jabatan 37

4. NFA 5

JUMLAH 255 100

3.2 Sebanyak 37 Kertas Cadangan telah

dibuat oleh Pegawai Perunding di

peringkat Bahagian dan juga Unit

Pemeriksaan Dan Perundingan BPR

Negeri.

Bil.

Jadual 3

Kertas Pemeriksaan Yang Dibuka oleh BPMP

Mengikut Isu

Sistem dan prosedur

diperiksa

Jumlah

Peratus

(%)

Kelemahan prosedur 68 54

2. Tiada / Kurang ketelusan 25

3. Tidak / Mematuhi prosedur

4. Tiada / Kurang kawalan 9

JUMLAH 126 100

3.4 Bagi aktiviti Khidmat Nasihat,


dilaksanakan.

3.5 Bahagian Pemeriksaan Dan

Perundingan juga telah diamanahkan

untuk menjadi Pusat Informasi

Penerimaan/ Pemberian Hadiah. Tugas

utama pusat informasi ini adalah bagi

menerima maklumat/ aduan/ pertanyaan

berkaitan penerimaan/ pemberian

hadiah oleh kakitangan awam. Pada

masa yang sama, Bahagian ini juga

berperanan dalam memberikan khidmat

nasihat berkaitan peraturan penerimaan/

pemberian hadiah serta isu berkaitan

Pekeliling Perkhidmatan Awam Bilangan


PEMERIKSAAN DAN PER

Jadual 4

Pusat informasi penerimaan / pemberian

hadiah

Bil. Saluran maklumat Jumlah Peratus

(%)

Portal 29

2. E-mel 8 3

3. Telefon 95 39

4. SMS 67 29

JUMLAH 241 100

4. BENGKEL SISTEM PENGURUSAN

AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI SEKTOR

AWAM ( SPAI )


SPAI telah dilaksanakan oleh Bahagian

Pemeriksaan dan Perundingan dan Unit

Pemeriksaan Dan Perundingan BPR Negeri.

5. TUGAS-TUGAS LAINMencegah Rasuah Kementerian Kerja

Raya, Jabatan Kastam , Jabatan Audit.

5.2 Jawatankuasa Kerja Pemantapan


5.3 Ahli Jawatankuasa Klausa Pencegahan

Rasuah Dalam Kontrak Kerajaan.

5.4 Ahli Mesyuarat Jawatankuasa

Penambahbaikan Sistem Rundingan

Harga Perolehan Kerajaan.

5.5 Ahli Mesyuarat Cadangan

Pembangunan Rumah Mampu Milik

Yang Dipengerusikan Kementerian

Kewangan.

5.6 Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Kerja

Pemantapan Zon Perdagangan Bebas

Pelabuhan Klang.

Bengkel SPAI di Putra Brasmana Hotel, Kuala Perlis

5.7 Ahli Mesyuarat Penyediaan Manual

Kajian Semula Dasar Dan Prosedur

Pengurusan Kewangan sektor Awam.

5.8 Ahli Jawatankuasa Pembangunan

Integriti Dalam Industri Pembinaan

CIDB.

55


AAN DAN PERUNDINGAN

6. KURSUS DAN LAWATAN KERJA KE LUAR

NEGARA


Enhancing Financial Performance,

RIPA International, London Pada


Kursus ini dihadiri oleh PPj. Junipah binti

Wandi. Hasil daripada kursus ini amat

berguna dalam melaksanakan kerjakerja

Pemeriksaan dan Perundingan

terutamanya berhubung pengurusan

kewangan seperti berikut:

i. Dapat memberi pendedahan

mengenai amalan terbaik

(best practice) dalam prosedur

berkaitan sistem pengurusan

kewangan;

ii. Memberi pengetahuan mengenai

perkara-perkara yang perlu

untuk meningkatkan strategi

dalam pengurusan kewangan;

iii.

Bagaimana mengatasi masalah

berkaitan dengan pengurusan

hutang awam;

iv. Bagaimana mengenal pasti

risiko dan akauntabiliti dalam

pengurusan kewangan; dan

v. Pendedahan berhubung dengan

tatacara pengurusan rekod

kewangan.

6.2 Lawatan Kerja Ke Australia

Satu program Lawatan Kerja Ke

Independent Commission Against

Corruption, New South Wales, Police

Integrity Commission New South Wales

dan St. James Ethics Centre, Sydney,


Disember 2007 oleh 5 orang pegawai

BPR Malaysia, yang terdiri daripada :-

i. PKPj. I Shaharuddin bin Khalid

ii. PsK. Mohd. Fauzi bin

Mohamad

iii. PsK. Alias bin Darus

iv. Ps. Karunanithy a/l Subbiah;

dan

v. PkPs. Mahmod bin Ab. Hamid

Tujuan lawatan adalah bagi :-

i. Mempelajari dan meningkatkan

pengetahuan berkaitan tugas/

aktiviti pemeriksaan dan

perundingan;

ii. Mendapatkan input bagi

penubuhan Pusat Etika

Pencegahan Rasuah; dan

iii. Mempelajari kaedah dan

pematuhan berhubung dengan

penerimaan/pemberian hadiah

oleh penjawat awam/orang

ramai.

Kursus Enhancing Financial Perfomance, RIPA International,

London pada 19 - 30 November 2007

56


PEMERIKSAAN DAN PER

Lawatan kerja ke ICAC New South Wales

Lawatan kerja ke ICAC Hong Kong

6.3 Lawatan Kerja Ke Hong Kong

Satu program Lawatan Kerja Ke

Independent Commission Against

Corruption, Hong Kong dan Hong Kong

Ethics Development Centre telah di buat


pegawai BPR Malaysia, yang terdiri

daripada :-

Lawatan kerja ke ICAC Hong Kong

i. PKPj. I Shaharuddin bin Khalid

ii. PPj. Abdul Razak bin Deraof

iii. Ps. Khairul Azidi bin Yahidin

iv. Ps. Rostam bin Abu Hassan

v. Ps. Chew Ai Wah; dan

vi. PkPs. Hashimah binti Mokhtar

Tujuan lawatan adalah bagi :-

i. Mempelajari dan meningkatkan

pengetahuan berkaitan tugas/

aktiviti pemeriksaan dan

perundingan;

ii. Mendapatkan input bagi pe-

nubuhan Pusat Etika Pencegahan

Rasuah; dan

iii. Mempelajari kaedah dan

pematuhan berhubung dengan

penerimaan/pemberian hadiah

oleh penjawat awam/orang

ramai.

57


AAN DAN PERUNDINGAN

1

2 3

KETERANGAN GAMBAR

1,2 dan 3 - Lawatan kerja ke ICAC Hong Kong

58


BAHAGIAN

PENDIDIKAN

IKA

MASYARAKAT

AT


AN MASYARAKAT

1. OBJEKTIF

Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah,

serta mendapatkan dan memelihara sokongan

orang ramai dalam memerangi rasuah.

2. PERANAN DAN FUNGSI


Pendidikan Masyarakat (PenMas),

Bahagian ini diberi tanggungjawab

untuk melaksanakan peranan dan fungsi

berikut:-


menyelaras program-program

penerangan dan pendidikan

untuk menerapkan amalan nilainilai

murni yang boleh menjadi

benteng ketahanan individu

daripada melakukan jenayah

rasuah, penyelewengan dan

salah guna kuasa;


menyelaras program-program

perhubungan masyarakat bagi

meningkatkan komitmen para

pemimpin di semua sektor untuk

menerajui usaha mencegah

rasuah di jabatan / organisasi

masing-masing;


pendidikan untuk memberi

kefahaman dan kesedaran

mengenai undang-undang

Akta Pencegahan Rasuahdan menyelaras programprogram

perhubungan

masyarakat bagi

meningkatkan komitmen

para pemimpin di semua

sektor untuk menerajui

usaha mencegah rasuah.

2.2.2 Aktiviti Cawangan

Penerbitan
bahan-bahan penerbitan

bercetak bermesejkan anti

rasuah untuk diedarkan

kepada pelbagai sasaran

secara berkesan dan

menyeluruh;


bahan-bahan penerbitan

media

elektronik

bermesejkan anti rasuah

dengan menggunakan

pelbagai saluran media;
penerbitan media cetak dan

elektronik serta menggunakan

pelbagai saluran media massa

dan media tradisional secara

berkesan bagi penyebaran

mesej anti rasuah; dan


kajian tahap pengetahuan, nilai

dan sikap orang ramai terhadap

jenayah rasuah, sokongan

masyarakat, dan keberkesanan

aktiviti BPR;
pameran dari semasa ke

semasa mengikut

kesesuaian tema dan

kehendak pelanggan; dan

2.2.3 Aktiviti Cawangan

Penyelidikan

60

2.2 Bahagian ini terdiri daripada tiga

cawangan iaitu Cawangan Perhubungan

Masyarakat, Cawangan Penerbitan

dan Cawangan Penyelidikan yang

menjalankan aktiviti-aktiviti berikut:-

2.2.1 Aktiviti Cawangan

Perhubungan Masyarakat


serta menyelaras programprogram

penerangan danLaporan Tahunan, folder,

kalendar, buku ringkasan,

lecture kit, risalah dan lainlain


keberkesanan aktivitiaktiviti

yang dijalankan oleh

Bahagian;


dan menganalisis data dan

perangkaan aktiviti

pendidikan masyarakat

yang telah dilaksanakan

oleh Bahagian dan

BPR Negeri bagi tujuan


PENDIDIKAN MA


penyediaan Laporan

Status Bulanan dan

Laporan Status Suku

Tahun serta Laporan Status

Tahunan;


untuk Laporan Tahunan

BPR

hagian

iaitu mengemas kini

Manual Prosedur kerja

(MPK) dan Fail Meja,

menyediakan/menetapkan

SKT Bahagian dan Unit

PenMas negeri, memantau

pelaksanaan MS ISO 9000

PenMas dan menyediakan

Carta Aliran Aktiviti dan

Takwim; dan


hagian/Kewangan

Bahagian.

3. PROGRAM PENERANGAN DAN PENDIDIKAN

Sepanjang tahun 2007 sebanyak 2298 aktiviti

di bawah program Penerangan dan Pendidikan

telah dilaksanakan di seluruh negara. Program

yang dijalankan ialah:-

3.1 Ceramah


utama dalam usaha memberi

kefahaman dan memupuk


kesedaran kepada semua

lapisan masyarakat tentang

ancaman dan bahaya rasuah

serta menanam sikap membenci

dan menjauhi perbuatan

tersebut. Pada tahun 2007


telah disampaikan melibatkan


seluruh negara.


dan pendidikan adalah seperti di

Jadual 1 dan Carta 1. Bilangan

audiens ceramah adalah seperti

di Jadual 2 dan Carta 2.

Jadual 2

Bilangan Audiens Mengikuti Ceramah Mengikut

Kategori Tahun 2007

Bil. Kategori Jumlah Peratus

(%)

Pengurusan Tertinggi 255 0.2

2. Pengurusan & Profesional

3. Sokongan 62930 43.3

4. Campuran pelbagai

kumpulan

5. Pelajar Sekolah Menengah/

Rendah

3634 2.5

35938 24.7

6. Siswa IPT 5.3

7. Orang Awam/ NGO/ Politik 3.5

8. Swasta 8.5

JUMLAH 145279 100

Bil.

Jadual 1

Program Penerangan dan Pendidikan Tahun 2007

Aktiviti / Sektor

Jabatan

Kerajaan

Swasta

Pelajar

Politik/ NGO/

Orang Awam

Jumlah

Ceramah 209

2. Seminar/ Forum/ Bengkel 25 4 2 46

3. Dialog/ Diskusi/ Taklimat/ Wacana/ Majlis

Penerangan

33 9 66

4. Pameran 47 6 44 29

5. Pementasan bermesej/ Tayangan Video 4 29 2 76

6. Wawancara/ Hebahan 2 43

7. Pidato/ Debat - - 25 - 25

8. Teater KOMSAS - - -

9. Pertandingan Esei/ Kuiz - - -

JUMLAH 1664 257 286 91 2298

61


AN MASYARAKAT

Carta 1

Program Penerangan dan Pendidikan

Tahun 2007

160

140

120

100

80

60

Jumlah

40

20

2 3 4 5 6 7 8 9

PETUNJUK

Kerajaan

Swasta

Pelajar

Politik/ NGO/ Orang Awam


2 - Seminar/ Forum/ Bengkel

3 - Dialog/ Diskusi/ Taklimat/ Wacana/ Majlis Penerangan

4 - Pameran

5 - Pementasan Bermesej / Tayangan Video

6 - Wawancara / Hebahan

7 - Pidato / Debat

8 - Teater KOMSAS

9 - Pertandingan Esei / Kuiz

Carta 2

Bilangan Audiens Mengikuti Ceramah

Mengikut Kategori Tahun 2007

85%

0.2%

%

PETUNJUK

Pengurusan Tertinggi

Pengurusan & Profesional

62

24.7

2.5%

43.3%

Sokongan

Campuran Pelbagai Kumpulan

Pelajar Sekolah Menengah/ Rendah

Siswa IPT

Orang Awam/ NGO/ Politik

Swasta


PENDIDIKAN MA

3.2 Seminar / Forum / Bengkel46 seminar / forum / bengkel,

telah diadakan di seluruh

negara. Majlis yang dianjurkan

ini lebih menumpukan kepada

penglibatan golongan pemimpin

dalam jabatan kerajaan/

badan berkanun dan swasta,

bertujuan membincangkan

masalah-masalah rasuah dan

cara-cara pembanterasannya

di jabatan dan agensi masingmasing.

Antara objektif majlis

ini adalah memberi kefahaman

dan kesedaran mengenai

rasuah dan ancamannya

kepada masyarakat dan negara

di samping menerapkan nilainilai

murni dan menyebarkan

maklumat anti rasuah bagi

mewujudkan warganegara yang

bertanggungjawab.

3.2.2 Pada 23 Januari 2007 bertempat

di Dewan Besar Institut

Kefahaman Islam Malaysia

(IKIM) Jalan Duta Kuala Lumpur

telah berlangsung forum “Bila

Pemberian Dianggap Sebagai

Rasuah”. Forum sehari

ini anjuran bersama Pusat

Perundingan dan Latihan IKIM

dengan Bahagian Pendidikan

Masyarakat (PenMas) telah

dirasmikan oleh Pengerusi

IKIM, Tan Sri Dato’ Seri (Dr)

Ahmad Sarji Abdul Hamid.

Forum ini telah dibahagikan

kepada dua sesi. Sesi pertama

bertajuk “Antara Pemberian dan

Rasuah” dan sesi kedua bertajuk

“Wacana dan Muzakarah

Rasuah Semasa” sebanyak tiga

kertas kerja telah di bentangkan

semasa forum ini. Forum ini

telah dihadiri oleh seramai


dari pelbagai latarbelakang

pekerjaan dari agensi swasta,

kerajaan dan orang awam.

dirasmikan oleh Timbalan Ketua

Menteri Pulau Pinang Y.B. Dato’

Seri Hj. Abdul Rashid Abdullah.

Seminar ini bertujuan untuk

mewujudkan manual prosedur

kerja pencegahan rasuah di

organisasi masing-masing

bagi membendung jenayah

rasuah. Para peserta terdiri dari

Pengurus-Pengurus Besar dan

Ketua-Ketua Eksekutif (CEO)

serta wakil-wakil syarikat, turut

sepakat untuk memperkasakan

nilai-nilai murni dalam organisasi

dan memastikan GLC bebas

daripada amalan rasuah.

Forum “Bila Pemberian Dianggap Rasuah” anjuran bersama

Pusat Perundingan dan Latihan IKIM dengan Bahagian Pendidikan

Masyarakat (PenMas) BPR Malaysia

Y. Bhg. Datuk Seri Panglima Ketua Pengarah BPR Malaysia turut

memberikan penerangan di forum “Bila Pemberian Dianggap

Rasuah

3.2.3 Pada 7 Mac 2007 satu seminar

Penerangan Pelan Tindakan

Pencegahan Rasuah Syarikat

Milik Kerajaan Negeri (GLC)

Zon Utara telah berlansung di


Perai, Pulau Pinang yangseminar penyediaan

Integriti PUSPAKOM


Seberang Jaya Pula

yang melibatkan p

seramai 30 orang

63


AN MASYARAKAT

Puspakom Malaysia, bertujuan

mencari kaedah terbaik bagi

mewujudkan satu Pelan Intergriti

di peringkat Puspakom.

Peserta-peserta seminar penerangan Pelan Tindakan Pencegahan

Rasuah Syarikat Milik Kerajaan Negeri (GLC) Zon Utara.Keberkesanan Pencegahan

Rasuah di Kalangan Agensi

Penguatkuasaan anjuran

Bahagian PenMas BPR

Malaysia telah diadakan di

Concorde Inn Sepang, Selangor.

Seramai 96 orang peserta

terdiri dari agensi Polis DiRaja

Malaysia (PDRM), Kastam

DiRaja Malaysia (KDRM),

Jabatan Imigresen Malaysia

(JIM), Jabatan Pengangkutan

Jalan (JPJ), Kementerian

Perdagangan Dalam Negeri

dan Hal Ehwal Pengguna

(KPDHEP) dan PUSPAKOM.

Seminar ini bertujuan untuk

membincangkan masalahmasalah

rasuah dan caracara

pembanterasan rasuah

di jabatan dan agensi masingmasing.

64Pencegah Rasuah, Institut Integriti

Malaysia dan Amanah

Raya Berhad telah bekerjasama

menganjurkan seminar bertajuk

Corporate Integrity: Application

for Chambers of Commerce

Rountable di Institut Integriti

Malaysia. Majlis perasmian telah

disempurnakan oleh Y. Bhg.

Dato’ Dr. Wan Azizi bin Wan Abdullah,

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Malaysia. Seminar

ini dihadiri seramai 70 orang

ahli Jawatankuasa Dewan-Dewan

Perniagaan, Pengarah

Pendidikan Masyarakat (Pen-

Mas) PKPj. I Shamshun Baharin

Mohd Jamil turut membentangkan

kertas kerja bertajuk

Rasuah disektor Swasta’ di

seminar tersebut.Seminar Keberkesanan Pencegahan Rasuah di Kalangan Agensi

Penguatkuasa

3.2.7 Pada 3 - 4 September 2007

telah berlangsung Seminar

Pencegahan Rasuah Badan

Berkanun dan Syarikat Kerajaan

Negeri di Sarawak bertempat

di Pustaka Negeri Sarawak

dalam usaha memerangi jenayah

rasuah secara bersepadu

dan berterusan tidak sekadar

di kalangan Sektor Awam

malahan merangkumi Badan

Berkanun dan Syarikat-Syarikat

Berkepentingan Kerajaan. Sebanyak

tujuh kertas kerja telah

dibentangkan di seminar ini

yang terdiri dari Bahagian Pendidikan

Masyarakat, Bahagian

Perundangan dan Pendakwaan


PENDIDIKAN MA

BPR, Unit Audit Dalaman Jabatan

Ketua Menteri, Suruhanjaya

Syarikat Malaysia, Tenaga Nasional

Berhad, Amanah Raya

Berhad dan Institut Integriti Malaysia.Selangor dengan kerjasama

Kerajaan Negeri Selangor dan

Kumpulan Darul Ehsan Berhad

(KDEB) telah menganjurkan

Seminar Penerangan Pencegahan

Rasuah Syarikat Berkaitan

Kerajaan (GLC) Peringkat

Negeri Selangor di Quality Hotel,

Shah Alam. Seminar ini te-


pengurus-pengurus besar dan

ketua pegawai eksekutif syarikat-syarikat

di negeri Selangor.

Tujuan seminar adalah untuk

merangka strategi bagi mewujudkan

satu pelan Tindakan

Pencegahan Rasuah yang

akan diguna pakai di syarikat

masing-masing bagi menutup

ruang dan peluang berlakunya

amalan rasuah.

3.2.9 Pada 29 November 2007

bertempat di Dewan De Sri

Endon Puspanitapuri Putrajaya

satu Forum Perdana Hal Ehwal

Islam Pencegahan Rasuah

2007 telah diadakan. Forum

yang merupakan kerjasama di

antara BPR, JAKIM dan RTM

telah berjaya diadakan di dalam

dewan yang tertutup. Perasmian

telah dilakukan oleh Ketua

Pengarah BPR Y. Bhg Dato’

Seri Hj Ahmad Said Hamdan

dan seramai 500 orang telah

hadir ke majlis ini yang terdiri

dari warga dan ahli keluarga

BPR, wakil-wakil jabatan, wakilwakil

dari surau-surau di sekitar

Putrajaya dan orang ramai.

Forum Perdana Hal Ehwal Islam Pencegahan Rasuah 2007

3.3 Majlis Dialog/ Diskusi / Taklimat /

Majlis Penerangan

Pada tahun 2007 sebanyak 66 dialog

/ diskusi / taklimat / wacana / majlis

penerangan telah dilaksanakan sebagai

salah satu usaha dan pendekatan

pencegahan jenayah rasuah. Di antara

aktiviti yang telah dilaksanakan ialah:-Pencegahan Rasuah. Dua

majlis Penerangan dan Dialog

telah diadakan iaitu majlis

Penerangan dan Dialog bersama

Persatuan Belia Kaum India di

Kompleks Seri Siantan, Dewan

Anggerik, Sungai Tua Selangor


oleh seramai 200 orang kaum

belia dari Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur, Selangor dan

kawasan Batu Caves Gombak

Selangor.

3.3.2 Majlis yang serupa juga turut

diadakan bersama Persatuan

Penduduk Kaum Cina Kepong

Selangor yang telah diadaka

di Hotel Crystal Crown Kepon

Kuala Lumpur pada 20 Jul

2007 yang telah dihadiri ol

seramai 300 orang pendud

kaum Cina dari sekitar Kepo

3.3.3 Majlis Penerangan dan G

Mesra BPR Malaysia

diadakan bersama dengan

(Organisasi Bukan Ke

kaum Cina pemimpin/ pe

masyarakat Cina

Parlimen Serdang,


65


AN MASYARAKAT

di Dewan Hee Loy Teng, Seri

Kembangan Selangor. Program

ini bertujuan untuk mendidik

orang ramai bagi menentang

jenayah rasuah serta

mendapatkan dan memelihara

sokongan orang ramai dalam

memerangi rasuah.

Persembahan bermesej yang disampaikan oleh pegawai-pegawai

BPR Malaysia

3.5 Pameran

Majlis bersama Persatuan Penduduk Kaum Cina Kepong Selangor

pada 20 Julai 2007


pameran telah diadakan di seluruh

negara, 47 daripadanya telah diadakan

kepada agensi-agensi kerajaan/badan

berkanun, 29 pameran untuk Politik/

NGO/Orang Awam, 6 kepada pihak

swasta dan 44 kepada pelajar. Pameran

ini antara lain menerangkan secara visual

kesalahan-kesalahan rasuah, aktiviti

BPR, cara menyampaikan maklumat,

bidang kuasa BPR dan lain-lain bahan

yang relevan.

66

3.4 Pementasan Bermesej / Tayangan

Video

Sepanjang tahun 2007, sebanyak 76

pementasan bermesej telah diadakan

di seluruh negara. Aktiviti pementasan

bermesej diubahsuai antaranya

berbentuk ceramah bergitar yang

disampaikan dalam bentuk lagu di

mana seni kata mengandungi mesej

pencegahan rasuah.

3.6 Wawancara Radio/ Teleyisen /

Hebahan


banyak

43 wawancara radio

/ kenyataan akhbar telah dibuat

oleh Pengarah BPR Negeri.

Wawancara radio/kenyataan

akhbar ini bertujuan menyebarkan

mesej anti rasuah dan

kebencian terhadapnya bagi

meningkatkan kesedaran


PENDIDIKAN MA

masyarakat mengenai keburukan

jenayah rasuah, penyelewengan

dan penyalahgunaan

kuasa.

3.6.2 Di peringkat Ibu Pejabat


wawancara radio dan teleyisen


hebahan radio di radio Putra F.M

di mana Ketua Pengarah BPR,

Y. Bhg Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said Bin Hamdan

turut diwawancara di radio

tersebut pada 29 Mac 2007.

Tiga aktiviti hebahan diadakan

di Radio Teleyesen Malaysia

(RTM) dalam rancangan

Selamat Pagi Malaysia (SPM).

Turut ditemurah di rancangan

tersebut terdiri dari Y.Bhg Datuk

Seri Ketua Pengarah, Y. Bhg

Timbalan Ketua Pengarah ll

Dato’ Hj. Zakaria Bin Hj. Jaffar

dan Pengarah Siasatan Y. Bhg

Dato’ Mohd Hj. Shukri Bin

Abdul

3.7 Pertandingan Pidato Prauniversiti

Pada tahun 2007 Pertandingan Pidato

Pencegahan Rasuah Prauniversiti telah

dipertandingkan dalam dwi bahasa

iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa


Pertandingan Akhir Pidato Pencegahan

Rasuah Prauniversiti Peringkat

Kebangsaan telah berlangsung di

Auditorium Kompleks D, Putrajaya.

Pertandingan Pidato Pencegahan Rasuah Prauniversiti peringkat

Kebangasaan

Keputusan Pemenang Pertandingan Akhir Pidato

Pencegahan Rasuah Prauniversiti Peringkat

Kebangsaan

Kategori Bahasa Melayu

Kategori Bahasa Inggeris

Johan Sekolah Johan Sekolah

Muhammad

Azli b. Md Ali

SMK Sri

Kukup

Pontian

Johor

Harish Nair

SMK St.

John WP

Kuala

Lumpur

Naib Johan Sekolah Naib Johan Sekolah

Wawancara Radio Putra FM bersama Ketua Pengarah BPR

Malaysia, Datuk Seri Panglima Hj. Ahmad Said bin Hamdan

Nurul Ain bt

Mat Rahim

SMKA

Sheikh

Abdul Malek,

Terengganu

Chulan a/l

Satchitanadhan

SMK

Penang

Free, Pulau

Pinang

Tempat ke-3 Sekolah Tempat ke-3 Sekolah

Fahmi

Khawarizmi

b. Mahmud

Kolej Islam

Sultan

Alam Shah,

Selangor

Sharmannand a/l

Rovindir

SMK

Seri Pagi

Senawang,

Negeri

Sembilan

Wawancara bersama Timbalan Ketua Pengarah II, Dato Hj. Zakaria

bin Hj. Jaffar di dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia

3.8 Debat Pencegahan Rasuah

Satu program Debat Pence

Rasuah Peringkat Negeri

digayakan seperti Debat di P

melibatkan pelajar telah diad

Universiti Multimedia pada 25

2007. Program ini turut m

67


AN MASYARAKAT

sesi perbincangan dan bertukar-tukar

pendapat di antara pelajar dalam

menangani isu-isu pencegahan rasuah,

penyelewengan dan salah gunakuasa

bagi mengukuh dan meningkatkan

pengetahuan serta profesionlisme

mereka.

3.9 Pertandingan Teater Komponen

Sastera (KOMSAS)

Pertandingan Teater KOMSAS sekolahsekolah

Menengah merupakan

penganjuran secara perkongsian

Bestari antara BPR bersama Bahagian

Sekolah Kementerian Pelajaran

Malaysia (KPM). Pertandingan ini

telah diadakan di setiap negeri dan

wakil negeri akan dipertandingkan ke

peringkat kebangsaaan. Pada 22 - 25

Oktober 2007 pertandingan akhir teater

KOMSAS telah diadakan bertempat

di Auditorium Teater Budaya Negeri

Pahang, Kuantan yang disertai seramai

60 orang pelajar. Pertandingan ini telah

dimenangi oleh SMK Rantau Petronas,

Kerteh Terengganu. Naib Johan

disandang oleh SM Teknik Setapak,

Kuala Lumpur dan tempat ketiga oleh

SMK Yok Bin, Melaka.

3.10 Pertandingan Penulisan Esei 2007

Pertandingan mengarang esei pencegahan

rasuah sekolah-sekolah merupakan

salah satu aktiviti BPR dalam usaha

memupuk nilai-nilai membenci rasuah

dan sebagai sebahagian program titipan

elemen anti rasuah sektor pelajar tahun

2007. Program kerjasama dengan Bahagian

Sekolah Kementerian Pelajaran

Malaysia (KPM) merupakan kali pertama

dianjurkan oleh BPR sempena ulang

tahun BPR ke-40 yang bertemakan

Pencegahan Rasuah”. Peraduan ini

adalah terbuka kepada semua sekolah

Menengah (Kerajaan dan bantuan kerajaan)

dan dibahagikan kepada tiga kategori.

Kategori A dibuka kepada pelajar

gori

B pelajar Menengah Tingkat 4-5 dan

kategori C pelajar Menengah tingkatan

6 rendah dan atas.

Pertandingan akhir teater KOMSAS sekolah-sekolah di Auditorium

Teater Budaya Negeri Pahang

Kategori A

SM Ting. 1-3

Keputusan Pemenang Pertandingan Menulis Esei

Pencegahan Rasuah Sekolah-Sekolah Menengah Tahun 2007

Kategori B

SM Ting. 4-5

Kategori C

SM Ting. 6 (Rendah & Atas)

Johan Sekolah Johan Sekolah Johan Sekolah

68

Bavaani Priya a/p

Pachiappan

SMK Datuk

Mansur Bahau

Negeri Sembilan

Siti Syamirah bt

Razali

SMK Khir Johari

Tg. Malim Perak

Wan Nurulhusni bt

Wan Teh

SMK Tunku

Panglima Besar

Kulim Kedah


PENDIDIKAN MA

4. PROGRAM PERHUBUNGAN MASYARAKAT

Sepanjang tahun 2007, sejumlah 408 aktiviti

telah dijalankan di bawah program Perhubungan

Masyarakat seperti di Jadual 4 dan Carta 3.

Jadual 4

Program Penerangan dan Pendidikan Tahun 2007

Bil.

Aktiviti

Jabatan

Kerajaan

Swasta

Pelajar

Politik/ NGO/

Orang Awam

Jumlah

Rakan Muda 3 9

2. Program Anak Angkat 3 - 5 - 8

3. Gotong Royong / Gerak Mesra

Masyarakat

73 5 5 6 89

4. Aktiviti Keagamaan / Nilai Murni 27 - 5 44

5. Kunjungan Hormat / Lawatan

Mesra

7

6. Sukan 96 9 8

7. Sekretariat IPT - - -

8. Kelab BPR - - -

Jumlah 283 41 50 34 408

4.1 Rakan Muda


-


Muda telah berjaya dianjurkan

untuk golongan remaja dari pelbagai

jabatan di seluruh negara.

Objektif program ini adalah

penerapan nilai-nilai murni

dan menyebarkan maklumat

anti rasuah untuk melahirkan

generasi yang mempunyai ketahanan

diri dan berintegriti.

JUMLAH

120

100

80

60

40

20

Carta 3

Aktiviti Perhubungan Masyarakat Tahun 2007


vensyen

Pencegahan Rasuah

Rakan Muda IPT 2007 telah

diadakan di Coral Bay Hotel

Pulau Pangkor, Perak. Seramai

250 pelajar IPT telah menghadiri

konvensyen ini dan lima

resolusi telah dicapai dan dikemukakan

oleh peserta untuk dimajukan

ke pihak pengurusan

tertinggi BPR.

0

PETUNJUK

Kerajaan

Swasta

Pelajar

A

Politik/ NGO/ Orang Awam

B C D E F

AKTIVITI

A - Rakan Muda

B - Program Anak Angkat

C - Gotong Royong / Gerak Mesra Masyarak

D - Aktiviti Keagamaan / Nilai Murni

E - Kunjungan Hormat / Lawatan Mesra

F - Sukan

G - Sekretariat IPT

H - Kelab BPR

G

69


AN MASYARAKAT

4.2 Program Anak Angkat BPR

Konvensyen Pencegahan Rasuah Rakan Muda IPT 20078 program anak angkat telah

dilaksanakan di seluruh negara.

Matlamat program ini adalah

untuk menjalinkan hubungan

silaturahim dan memberi

ruang serta peluang kepada

para pelajar (anak angkat)

berinteraksi dengan warga

BPR. Di antara aktiviti yang

dilaksanakan program motivasi

kecemerlangan dan bacaan

Yaasin dan solat hajat untuk

pelajar yang akan menduduki

peperiksaan akhir tahun,

Kem Jati Diri Bina Negara,

Persembahan Bermesej BPR

dan Teater KOMSAS.

70

Antara peserta yang hadir bagi menjayakan Konvensyen

Pencegahan Rasuah Rakan Muda IPT 2007


wangan

Miri Sarawak telah

mengadakan program Rakan

Muda Kepimpinan 2007 di Ins

titut Perguruan Sarawak, Miri.

Para peserta terdiri dari 46

orang bakal guru dari Institut

Pergurusan Sarawak Miri, Institut

Pengurusan Batu Lintang

Kuching dan Institut Tun Abd

Razak Kota Samarahan. Selain

aktiviti penerapan nilai-nilai

murni dan elemen anti rasuah

para peserta telah didedahkan

konsep dan falsafah gaya hidup

rakan muda yang aktif dan

produktif dengan membina

sikap positif. Menanam semangat

setia kawan, benci rasuah

supaya menjadi belia yang benar-benar

bertanggungjawab

kepada undang-undang dan

negara.


khemah kerja Kecemerlangan

SPM 2007 telah diadakan di

SMK Tuanku Abdul Rahman


terdiri daripada pegawai dan

kakitangan BPR, guru-guru

SMK Tuan Abdul Rahman dan

anak angkat BPR dari sekolah

yang sama hadir dalam program

sehari ini. Selain ceramah,

latihan dalam kumpulan turut

dikendalikan oleh pegawaipegawai

BPR yang terlibat.


bertempat di Melaka Tropical

Fruit Farm, Sg. Udang, Melaka

telah diadakan Seminar

Kecemerlangan Sahsiah,

Budi Bahasa dan Kepimpinan

Pelajar Sekolah-Sekolah

Menengah Putrajaya anjuran

bersama BPR Malaysia dengan

Bahagian Sekolah Kementerian

Pelajaran Malaysia. Program

ini telah dihadiri oleh 200 orang

pelajar dari sekolah-sekolah

Menengah sekitar Putrajaya.

Tujuan seminar adalah untuk

menyediakan pemimpinpemimpin

pelajar yang dapat

membantu menggerakkan

organisasi-organisasi kecil

dalam sekolah secara

efektif dan membentuk sifat

kepimpinan individu agar dapat

digilap bakatnya supaya lebih

terserlah serta berdaya saing.


PENDIDIKAN MA

Program-program bersama Anak Angkat BPR Malaysia

Majlis Bacaan Yaasin bersempena Penghayatan Kemerdekaan

Malaysia ke-50 di Masjid Al-Mustaqim, Kg. Abu Bakar Baginda

Program Anak Angkat BPR Malaysia

4.3 Aktiviti Keagamaan / Nilai-nilai Murni


sebanyak 44 aktiviti keagamaan

/ nilai murni telah dilaksanakan.

Di antara aktiviti yang telah

dilaksanakan adalah seperti

berikut:

i) Pada 6 September 2007

Majlis Bacaan Yaasin

bersempena Penghayatan

Kemerdekaan Malaysia

ke-50 telah diadakan di

Masjid Al-Mustaqim, Kg.

Dato’ Abu Bakar Baginda,

Kajang Selangor. Majlis ini

telah dihadiri oleh seramai

250 orang yang terdiri dari

penduduk setempat dan

pegawai serta kakitangan

BPR.

ii) Pada 23 Ogos satu prog

ram nilai-nilai murni keagamaan

telah diadakan di Dewan

Serbaguna Aras B2,

diri

oleh 200 orang pegawai

dan staf BPR. Ceramah

bertajuk “Insan Cemerlang

Ummah Gemilang”

telah disampaikan oleh Y.

Bhg. Dato’ Kamarudin bin

Zakaria mantan Imam Besar

Masjid Negara Kuala

Lumpur.

iii) Pada 4 Oktober 2007

Majlis Berbuka Puasa,

solat Hajat dan Bacaan

Yassin bersempena

dengan hari ulang tahun

penubuhan BPR Malaysia

ke-40 telah diadakan di

Masjid Al-Mustaqim, Kg

Dato’ Abu Bakar Baginda,

Kajang Selangor. Majlis

telah dihadiri oleh serama

250 orang yang terdiri da

penduduk setempat da

pegawai serta kakitanga

BPR.

iv) Pada 2 Oktober 2

majlis berbuka pu

bersama 200 orang

kakitangan/ pelajar

PIBG Sekolah Men

Kebangsaan Pu


diadakan.

71


AN MASYARAKAT

v) Pada 5 Oktober 2007,

majlis berbuka puasa turut

juga diadakan di Sekolah

Menengah Putrajaya


Putrajaya Presint 9(2) pada

8 Oktober 2007 yang turut

dihadiri oleh guru / kakitangan/

pelajar.

II Yip Pit Wong dari BPR

Pulau Pinang.

vi)

Pada 6 Oktober 2007 Majlis

Keagamaan Penganut

Agama Hindu telah

diadakan di Kuil Hindu

Sanathan Dharam Sabha,

Jalan Meda taiping Perak

dan seramai 250 orang

penganut agama Hindu telah

hadir di majlis itu.

Majlis keagamaan Penganut Agama Kristian dengan disusuli

ceramah bertajuk

yang disampaikan oleh PKPj. II Yip Pit Wong

72

vii) Pada 30 September

2007 Majlis Keagamaan

Penganut Agama Sikh bersempena

hari ulang tahun

penubuhan BPR Malaysia

ke-40 juga turut diadakan

di Wadda Gudwara Sahib,

Ipoh Perak. Majlis ini telah

dihadiri seramai 250 orang

penganut Sikh dan pegawai

BPR.

viii) Pada 26 Oktober 2007 Majlis

Keagamaan Penganut

Agama Buddha turut diadakan

di Kuil Long Tien

Kong, Jalan Bukit Indah,

Kajang Selangor di mana

seramai 200 orang penganut

agama Buddha telah

hadir. Majlis ini dirasmikan

oleh Ahli Parlimen Serdang

Y. B. Dato’ Yap Pian Hon.

ix) Pada 30 Oktober 2007

majlis Keagamaan Penganut

Agama Kristian telah

diadakan di Full Gospel


Goodwood, Jalan Kuchai

Lama Kuala Lumpur. Majlis

ini telah dihadiri seramai

350 orang penganut agama

Kristian. Perasmian telah

disempurnakan oleh En.

Lee Chee Loi, Pengerusi

CARE dan disusuli dengan

ceramah bertajuk Corruption

and Relevant Penal

Code Offences oleh PKPj.

4.4 Aktiviti Kemasyarakatan


akatan

iaitu kesukanan dan

gotong-royong/ gerak mesra telah

di adakan di seluruh negara.

Aktiviti ini bertujuan untuk mendampingi

berbagai peringkat

masyarakat, khususnya pegawai-pegawai

kanan jabatan

kerajaan, pemimpin-pemimpin

masyarakat bagi menjalinkan

hubungan mesra dan memupuk

kerjasama dalam usaha pencegahan

rasuah, penyelwengan

dan penyalahgunaan kuasa.

4.4.2 Pada 27 Februari 2007 BPR

Pulau Pinang telah mengadakan

program mesra masyarakat

bersama Jawatankuasa Kemajuan

dan Keselamatan Kampung

(JKKK) Kg. Batu Kawan

di Sek. Keb. Batu Kawan Simpang

Empat Seberang Perai.

Seramai 200 orang tetamu hadir

program yang diisi dengan

majlis penerangan dan sesi dialog

serta pameran pencegahan

rasuah.

4.4.3 Pada 8 Mac 2007 satu Gerak

Mesra BPR W.P Labuan

bersama dengan kakitangan

Jabatan Perkhiodmatan Awam

(JPA) Brunei Darussalam telah

diadakan. Seramai 60 orang

pegawai dan kakaitangan

BPR Labuan dan JPA Brunei

Darussalam telah berkampung


PENDIDIKAN MA

untuk mengadakan sesi dialog,

sukan, dan majlis makan

malam.

4.4.4 Pada 4 Ogos 2007 BPR

Kelantan telah mengadakan

satu program gotong-royong

yang dinamakan “Gotong

Royong bersama BPR di Lata

Berangin” kawasan Sungai

Pas, Kuala Krai Kelantan.

Program ini disertai 60 orang

termasuk penduduk setempat,

anggota-anggota RELA dan

pegawai-pegawai BPR telah

membersihkan taman rekreasi

semula jadi air terjun tersebut.

4.4.5 Pada 8 September 2007

sempena

sambutan

Kemerdekaan negara ke

50 BPR Malaysia telah

menganjurkan majlis gotong

royong Gerak Mesra BPR di

Sekolah Kebangsaan Dato’ Abu

Bakar Baginda, Kajang. Majlis

dirasmikan oleh Timbalan Ketua

Pengarah l BPR, Y. Bhg. Dato’

Abu Kassim Mohamed. Seramai


dan kakitangan gunasama BPR

dari Ibu pejabat, BPR Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur

dan BPR Selangor, guru-guru

sekolah serta PIBG turut serta

dalam program gotong royong

yang berlangsung dalam

suasana mesra dan meriah.


bertempat di Dewan

Persidangan Pusat Kovensyen

Antarabangsa Putrajaya

(PICC), Putrajaya, Bahagian

PenMas telah mengadakan

aktiviti gerak mesra masyarakat

sempena sambutan perayaan


orang telah hadir dimana ianya

terdiri daripada pelbagai jabatan

kerajaan, sektor swasta dan

media.
program Derma Darah anjuran

Bahagian Pendidikan Masyrakat

(PenMas) telah diadakan di

Dewan Serbaguna Aras B2, Ddarah yang mendaftar hanya

seramai 77 orang sahaja yang

layak untuk diambil darah

mereka. Para penderma darah

terdiri dari warga BPR, kadet

BPR dan kakitangan dari agens

di Kompleks D.

Majlis gotong royong Gerak Mesra BPR di Sekolah Kebangsaan

Dato’ Abu Bakar Baginda, Kajang.

Program Derma Darah anjuran Bahagian Pendidikan Masyarakat

73


AN MASYARAKAT

4.5 Kunjungan Hormat / Lawatan Mesra


kunjungan hormat dan lawatan mesra

telah dibuat.50 orang kadet Penyiasat

BPR siri 3/2006 yang sedang

menjalani kursus asas di

Pusat Latihan Polis Ayer

Hitam, Jempol Negeri Sembilan

membuat lawatan sambil

belajar ke Bahagian Pendidikan

Masyarakat (PenMas ) Ibu

Pejabat BPR di Putrajaya. Satu

taklimat berkaitan peranan BPR

dalam memerangi jenayah

rasuah, salah gunakuasa dan

penyelewengan serta sesi

pemantapan pembangunan

sahsiah penjawat awam

disampaikan oleh Ps. Shahami

Hashim dari Cawangan

Perhubungan Masyarakat

(CPM).

bagaimana orang ramai boleh

membantu BPR menangani

jenayah kolar putih yang

semakin membimbangkan.

Pelawat juga telah dihiburkan

dengan persembahan bermesej

oleh Band Putra Ria.

Lawatan daripada ahli wanita UMNO Bahagian Kapar Klang

Selangor ke Bahagian Pendidikan Masyarakat (PenMas) Ibu

Pejabat BPR Malaysia

4.5.3 Pada 22 Mei 2007 seramai 37

orang pelajar dari Universiti

Utara Malaysia Sintok, Kedah

termasuk dua orang tenaga

pengajar telah membuat

lawatan sambil belajar ke

Bahagian PenMas Ibu Pejabat.

Satu ceramah tentang BPR

telah disampaikan oleh PsK. Hj

Abdul Samat Kasah.

Lawatan Kadet Penyiasat BPR Siri 3/2006 ke Bahagian Pendidikan

Masyarakat (PenMas) Ibu Pejabat BPR Malaysia

7440 orang ahli wanita UMNO

Bahagian Kapar Klang,

Selangor melakukan lawatan

sambil belajar ke Bahagian

Pendidikan Masyarakat

(PenMas) Ibu Pejabat BPR.

Rombongan ini telah diberikan

penerangan berhubung

visi, misi dan fungsi BPR

dalam membantaras rasuah,

penyelewengan dan salah

gunakuasa serta penjelasan

Peserta lawatan daripada pelajar Universiti Utara Malaysia Sintok

mendenga taklimat yang disampaikan oleh PsK. Hj. Abdul Samat

bin Kasah


PENDIDIKAN MA

4.6 Sekretariat Pencegahan Rasuah IPT

Penubuhan Sekretariat Pencegahan

Rasuah di IPT merupakan satu usaha

BPR untuk menerapkan nilai anti rasuah,

salahguna kuasa dan penyelewengan di

kalangan pelajar IPT. Sekretariat ini juga

dapat mendedahkan pelajar-pelajar

kepada program pencegahan rasuah

dan seterusnya menjadikan pelajar IPT

sebagai penyampai mesej anti rasuah

kepada masyarakat kampus dan luar

kampus. Penubuhan Sekratariat ini

dapat meningkatkan rasa tanggungjawab

dan kesedaran masyarakat pelajar

tentang jenayah rasuah yang boleh

menyebabkan masalah sosial dan

keruntuhan tamaddun manusia. Majlis

Pelancaran telah diadakan pada 6

Disember 2007 bertempat di Dewan

De’Sri Endon Bangunan Puspanitapuri,

Putrajaya. Majlis perasmian telah

disempurnakan oleh Menteri Pengajian

Tinggi Malaysia Y.B Dato’ Mustapa bin

Mohamed.

Perasmian Sekretariat Pencegahan Rasuah IPT oleh Menteri

Pengajian Tinggi Malaysia, Y.B Dato’ Mustapa bin Mohamed pada

6 Disember 2007 di Dewan De’ Sri Endon Bangunan Puspanitapuri,

Putrajaya

5. PROGRAM PENERBITAN


PenMas telah menerbitkan bahan-bahan

edaran bercetak untuk menyampaikan

mesej anti rasuah. Senarai bahanbahan

terbitan bercetak adalah seperti

di Jadual 7.

Jadual 7

Bahan-Bahan Penerbitan Tahun 2007

Bil. Bahan Penerbitan Jumlah Sasaran


Kalendar tahun

2007

2. Buku Harian Rasmi

2007

50,000 Sektor

kerajaan/

swasta


Pegawai BPR

3. Risalah 32,662 Sektor

kerajaan /

swasta

4. Buletin BPR (Empat

keluaran)

55,000 Sektor

kerajaan/

swasta

5. Memo pad kecil Sektor

kerajaan/

swasta

6. Poster - 2 Jenis 40,000 Sektor

kerajaan/

swasta

7. Surah Yassin BPR 2000 Sektor

kerajaan/

swasta

8. Lencana 40 tahun

BPR

6000 Masyarakat

umum

9. Stiker 2000 Masyarakat

Umum


Laporan Tahunan

2006


Sektor

kerajaan/

swasta

5.2 Unit Penerbitan Media Elektronik

Sepanjang tahun 2007 Unit Penerbitan

Media Elektronik Cawangan Penerbita

Bahagian PenMas telah melaksanaka

beberapa aktiviti seperti berikut

Pelajar-pelajar IPT yang hadir bagi menjayakan majlis pelanacaran

Sekretariat Pencegahan Rasuah IPT

75


AN MASYARAKAT

Bil. Aktiviti Jumlah

Lagu Jingle BPR

2. Klip Video Jingle BPR

3. Klip Video 40 tahun BPR

4. Telemovie “Mana Kek Siti?”

5. Video Korporat BPR

Jumlah 5

6. KURSUS / BENGKEL / TAKLIMAT /

MESYUARAT


kursus/bengkel/taklimat/mesyuarat

telah dianjurkan untuk meningkatkan

pengetahuan serta kecekapan pegawai/

kakitangan Bahagian ini. Di antaranya:

6.1.1 Taklimat Metadologi

Penyelidikan Sosial


tempat

di International Hotel

Kuala Lumpur satu Taklimat

Metodologi Penyelidikan

Sosial Bahagian PenMas

BPR Malaysia 2007 telah

diadakan. Taklimat ini bertujuan

untuk memberikan

pengetahuan tentang tatacara

dan kaedah dalam

membuat penyelidikan sosial

dan memberi pendedahan

kepada para peserta

tentang konsep, teknik dan

metodologi penyeldikan

dalam pertugasan. Seramai

26 peserta yang terdiri

dari pegawai PenMas Ibu

Pejabat dan Negeri telah

menghadiri taklimat ini.

6.1.2 Bengkel Penyelidikan Kajian

Mikro Siri 1/07
2007 bertempat di Hotel

Grand Continental Alor

Star, Kedah. Bengkel yang


pegawai PenMas dari Ibu

Pejabat dan wakil Bahagian

dan Negeri telah hadir.

Turut serta dua orang

Pembantu Penyelidik lantikan

kontrak yang akan

membantu semasa kajian

dijalankan. Taklimat telah

disampaikan oleh Prof.

Madya Iran Erman dan En

Zaki Bin Ibrahim dari Universiti

Kebangsaan Malaysia.

Bengkel ini bertujuan

untuk memberi kefahaman

mengenai aspek-aspek kajian,

metodologi kajian dan

mencerakinkan data-data

sekunder.

6.1.3 Taklimat SKT / Bajet PenMas

2007

9. LAWATAN SAMBIL BELAJAR


Bahagian ini telah menganjurkan

taklimat SKT PenMas di

Hotel Chandek Kura Langkawi,

Kedah. Satu majlis Taklimat

Perancangan Sasaran Kerja

Tahunan (SKT) 2008 telah diadakan.

Pegawai-pegawai Pen-

Mas Ibu Pejabat dan Negeri

bersama keluarga telah hadir

ke majlis tersebut.

Dalam tahun 2007 Bahagian ini turut menerima

lawatan sambil belajar daripada pelbagai jabatan

dan agensi dari dalam dan luar negara. Semasa

sesi taklimat penerangan tentang tugas dan

peranan BPR telah diberikan serta peserta juga

dibawa melawat ke galeri pameran PenMas. Di

antara lawatan-lawatan yang di terima adalah

seperti Jadual 8 dan Jadual 9:

76

Peserta Taklimat Metodologi Penyelidikan Sosial Bahagian

Pendidikan Masyarakat BPR Malaysia 2007


PENDIDIKAN MA

Jadual 8

Peserta Dalam Negara

Bil. Peserta Jumlah (Orang)

Wanita UMNO Bahagian Kapar, Selangor 40

2. Pengawas SMK Sultan Abdul Jalil, Teluk Intan Perak 80

3. Kursus Induksi (Pegawai-Pegawai Kehakiman dan Pengurusan ILKAP) 42

4. Kursus Pegawai-Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Selangor Siri 3/2007 33

5. Persatuan Pengurusan Awam Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah 39

6. Persatuan Pelajar Tingkatan 6 Atas SMK Tuanku Ampuan Durah,

Seremban Negeri Sembilan

7. Penduduk Kg. Titi Teras, Balik Pulau, Pulau Pinang 45

8. Kursus Pegawai-Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Selangor Siri 4/2007

9. Kursus Isteri-Isteri Pegawai-Pegawai Tertinggi Kerajaan Malaysia (JUSA)

dari INTAN BUkit Kiara, Kuala Lumpur

Persatuan Skim Lencana Anti Dadah SMK Agama Kuala Lumpur 45


Program Ijazah Sarjanan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Putra

Malaysia

Kelab PERTINA SMK Tun Dr. Ismail Johor 40

Sek. Keb. Sri Gedong Sungai Petani Kedah 37

SMK Kubang Kerian (2)Kota Bharu Kelantan 40

88

33


Jadual 9

Delegasi Luar Negara

Bil. Peserta Tarikh Jumlah

(Orang)


Delegasi daripada Executive Course for Strategic

Management of Anti Corruption Programme di MACA

2. Delegasi daripada Effective Administration Inv.

Programme Arab Saudi

30 Ogos 2007 25

4 September

2007

25

77


AKADEM

DEMI

PENCEGAHAN N RASUAH

MALAYSIA AYSIA (MACA)

A)


PENCEGAHAN

ALAYSIA (MACA)

1. VISI

5. STRUKTUR ORGANISASI MACA

2. MISI

Menjadikan Akademi Pencegahan Rasuah

Malaysia (MACA) sebagai pusat pembelajaran,

rujukan dan kajian pembanterasan rasuah

yang profesional dan unggul di peringkat

antarabangsa.

Sebagai peneraju dalam menjalankan latihan

dan penyelidikan program pencegahan rasuah

yang cemerlang bagi mewujudkan masyarakat

yang bebas dari gejala rasuah.buah sekolah seperti berikut:-

a. Pusat Pengajian Antarabangsa

b. Pusat Penyelidikan dan

Pembangunan

c. Sekolah Pencegahan Rasuah

dan Pengurusan

d. Sekolah Penyiasatan

e. Sekolah Perisikan

f. Sekolah Perundangan &

Pendakwaan

3. OBJEKTIFdan kualiti pegawai perkhidmatan Awam,

Badan Berkanun, Agensi Penguatkuasa

Tempatan dan Antarabangsa yang

terlibat dalam penguatkuasaan undangundang

pencegahan yang adil, cekap

dan berkesan melalui latihan yang

sistematik dan terancang.

3.2. Mewujudkan dan meningkatkan

jaringan perhubungan antarabangsa

bagi melaksanakan latihan yang bersifat

global.

4. FUNGSIlatihan, kolokium, seminar, forum

dan bengkel tempatan, serantau dan

antarabangsa.

4.2. Menjalankan kajian yang berkaitan

dengan analisa keperluan latihan,

penilaian impak dan program pendidikan

pencegahan rasuah tempatan, serantau

dan antarabangsa.

4.3. Meningkatkan kemahiran dalam bidang

penyiasatan, pendakwaan, perisikan,

pemeriksaan dan perundingan,

pendidikan masyarakat, latihan dan

pengurusan serta kewangan supaya

lebih berpengetahuan dan profesional.

5.2. MACA juga merangkumi bahagian

berikut:-

6. PERJAWATAN

a. Bahagian Pengurusan

- Perpustakaan

- Kewangan dan

Pentadbiran

- Perhubungan Awam dan

Dokumentasiyang meliputi Pegawai BPR, PTD, TPR

dan Guna sama yang ditugaskan di

bahagian tertentu MACA bagi melicinkan

operasinya.
diisi dan bakinya sebanyak 45 jawatan

masih kekosongan.

7. KURSUS DALAMAN MACA

Sepanjang tahun 2007 MACA telah berjaya

menjalankan 82 kursus termasuk 7 kursus

antarabangsa di MACA. Ini merupakan

kursus-kursus yang telah dijalankan mengikut

perancangan yang ditetapkan dan juga keperluan

semasa jabatan. Berikut adalah kursus-kursus

yang dilaksanakan mengikut sekolah–sekolah

masing-masing seperti di Jadual 1 dan Carta

1.

4.4. Menyediakan pusat rujukan sumber

dan maklumat kepada sebarang

perbincangan di peringkat serantau dan

antarabangsa dalam aspek pencegahan

rasuah, penyelewengan dan salahguna

kuasa.

80


AKADEMI PEN

RASUAH MALAYS

Jadual 1

Kursus Mengikut Sekolah Tahun 2007

Bil. Sekolah / Bahagian Jumlah


Sekolah Pencegahan Rasuah &

Pengurusan

2. Sekolah Perundangan &

Pendakwaan

3. Sekolah Perisikan 20

4. Pusat Pengajian Antarabangsa 4

5. Sekolah Penyiasatan

6. Pusat Penyelidikan &

Pembangunan
JUMLAH 82

Carta 1

Kursus Mengikut Sekolah Tahun 2007

Lanka. Kebanyakan mereka merupakan

penguatkuasa yang berkaitan dengan

pencegahan rasuah di negara masingmasing.

Kursus yang dianjurkan oleh

Pusat Pengajian Antarabangsa adalah

seperti Jadual 2.

Jadual 2

Kursus Anjuran Pusat Pengajian Antarabangsa

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta


Kursus Executive


Strategic Management of

Anti-Corruption Programme

(Pilot Course)

2. Kursus Accountability and

Integrity In Public Sector

Organization Workshop

3.

Course For Strategic

Management On Anti

Corruption

4.

Course For Strategic

Management On Anti

Corruption


2007

30 Julai – 3

Ogos 2007

3 – 7 Sept

2007


Sept 2007
25

JUMLAH 96

PETUNJUK

Sekolah Pencegahan Rasuah & Penguusan

Sekolah Perundangan & Pendakwaan

Sekolah Perisikan

Pusat Pengajian Antarabangsa

Sekolah Siasatan

Pusat Penyelidikan & Perancangan

Kursus ini juga boleh dilihat secara terperinci di

sekolah /pusat berkenaan.

7.1 Pusat Pengajian Antarabangsa

Pusat Pengajian Antarabangsa telah

berjaya menganjurkan 4 kursus

antarabangsa yang hadiri oleh peserta –

peserta dari luar Negara, pegawai BPR

sendiri dan juga dari agensi luar. Kursus

–kursus ini dihadiri oleh peserta dari

luar negara seperti Indonesia, Brunei,

Thailand, Bhutan, Republik Khrgyz,

China, Cook Island, Fiji, Republik

Khazakhstan, Republik Palau, Maldives,

Nigeria, Nepal,East Timor, Kemboja,

Bangladesh, Mongolia, Philipines dan Sri

Peserta kursus

Management On Anti-Corruption berbincang

7.2 Pusat Penyelidikan dan

Pembangunan

Pusat Penyelidikan dan Pembangun


yang mana 5 kursus merupakan ku

yang dijadualkan sementara 7

adalah kursus yang dijalankan me

keperluan jabatan. Senarai

adalah seperti di Jadual 3.

81


PENCEGAHAN

ALAYSIA (MACA)

Jadual 3

Kursus Anjuran Pusat Penyelidikan dan

Pembangunan

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta


Kursus Asas Penolong

Penguasa BPR 2007 siri


2. Kursus Kepimpinan

(Command Course)

Pegawai BPR Gred KR48

3. Kursus Kepimpinan

(Command Course)

Pegawai BPR Gred KR52

4 Jun 2007

– 30 Ogos

2007

(28 Kadet

baru dan 7

KPSL)

35


2007 29

23 – 27

Julai 2007 20

4. Kursus Portal

Ogos 2007

7

5. Kursus Kepimpinan

(Command Course) KR44

6. Bengkel Pengurusan Ilmu

(Knowledge Management )

7. Kursus Kepimpinan

(Command Course)


8. Kursus Pembentukan kerja

Berpasukan Pegawai/

Kakitangan BPR 2007

9. Kursus Pembentukan kerja


2007
Kursus Asas Penolong

Penguasa & Penyiasat Siri

2/2007

Adobe Photoshop Training

Program

Physical Fitness Instructor

–Training for Trainer’s

Programme-Kursus

Kejurulatihan Kawat

3 – 7 Sept

2007


Sept 2007

22-26

Oktober

2007


November

2007

26-30

November

2007


– 6 Mac

2008


2007


2007

32


40

40


87JUMLAH 339

7.3 Sekolah Pencegahan Rasuah dan

Pengurusan

Sekolah Pencegahan Rasuah yang

bertanggungjawab untuk menganjurkan

kursus pengurusan dan pencegahanIni adalah pencapaian sebanyak 79%.

Senarai kursus adalah seperti di Jadual

4.

Jadual 4

Kursus Anjuran Sekolah Pencegahan Rasuah dan

Pengurusan

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta


Kursus Penyediaan Laman


2. Kursus Penyediaan Laman

Web / Portal Siri 2/2007

3. Kursus Pengurusan Fail

dan Rekod.

4. Kursus Tatacara Kewangan

/ Perolehan

5. Kursus Peningkatan

Profesionalisme

Pemanduan

26

Februari – 2

Mac 2007

5 – 9 Mac

2007


2007


April 2007

22


36

30

23 – 27

April 2007 30

6. Kursus Pengurusan Majlis

2007

7. Kursus Persediaan dan

Pemantapan Fasilitator

8. Kursus Pengurusan Rekod

dan Fail Secara Sistematik

9. Training Methodology

Course bagi pegawaipegawai

MACA

24 - 26 Julai

2007

3 - 7

September

2007

22 - 26

Oktober

2007

Kursus Teknik Pengauditan

November

2007

Kursus Bahasa Inggeris

26

20

39


24

JUMLAH 268

82

Kursus Latihan Asas Penolong Penguasa dan KPSL anjuran Pusat

Penyelidikan dan Pembangunan

Kursus Pemantapan Fasilitator anjuran Sekolah Pencegahan

Rasuah dan Pengurusan


AKADEMI PEN

RASUAH MALAYS

7.4 Sekolah Penyiasatan

Sekolah penyiasatan telah berjayakerjasama dengan agensi luar iaitu Bank

Negara. Kursus yang dianjurkan oleh

Sekolah Penyiasatan adalah seperti di

Jadual 5.

Jadual 5

Kursus Anjuran Sekolah Penyiasatan

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta


Kursus Advance Forensic

Accounting 2007

2. Kursus Introduction to

Criminology

3. Kursus Mengendalikan Kes

Perangkap

4. Kursus Pelucuthakkan


5. Kursus Teknik Penyiasatan

Kes Pelucuhakkan Harta


6. Kursus Introduction to

Criminololy Siri 2/2007

7. Kursus Teknik Soal Siasat

Dalam Penyiasatan Siri


8. Kursus Teknik Penyiasatan

Kes Pelucuthakkan Harta &


9. Kursus Pendaftaran

Rahsia, Keselamatan

Dokumen dan Fail Rahsia
Kursus Introduction to

Forensic Computer

Kursus Introduction to

Forensic Accounting

Kursus Peningkatan Dalam

Penyediaan dan Penyiapan

KS yang Berkesan Siri


Kursus Interogation and

Interview Methodology Siri

2/2007

Kursus Pengendalian Kes

Perangkap Siri 2/2007

Kursus Introduction to

Forensic Engineering

8 - 9

Februari

2007


Januari

2007


Februari

2007


Februari

2007

2535

20 - 23 Mac

2007 30

27 - 29 Mac

2007

23

22 - 25 April

2007 40


2007 30


2007


2007

23 - 27 Julai

2007


2007

23

24

25

30


Ogos 2007 39

4 - 7

September

2007

29

Oktober - 2

November

2007

32

25

Bil.


Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta

Kursus Mengendalikan Kes

Perangkap Siri 3/2007

Kursus Teknik Penyediaan

Kertas Siasatan Yang

Berkesan

Pengurusan Barang Kes


Kursus Financial

Investigators Accreditation

Programme (FIAP) Module

III AMLA Investigation

Process and Procedures

7.5 Sekolah Perisikan

Sekolah Perisikan telah berjaya

menganjurkan 20 kursus termasuk 2

kursus kerjasama dengan Lembaga

Hasil Dalam Negeri (LHDN). Seramai

444 orang pegawai BPR telah menghadiri

kursus ini dan 59 orang peserta dari

agensi luar iaitu dari LHDN. Senarai

kursus seperti di Jadual 6.

Jadual 6

Kursus Anjuran Sekolah Perisikan

Nama

Kursus

Kursus Metodologi

Perisikan Siri


2.

Individu dan

Organisasi Siri


3. Kursus

Pengendalian

Sumber Siri


4. Kursus Teknikal


5. Kursus Teknikal


6. Kursus Metodologi

Perisikan Siri

2/2007

7. Kursus Teknikal

Audio Siri 2/2007

Tarikh

23 - 26

Januari

2007


Februari

2007

6 - 8 Mac

2007

26 - 30 Mac

2007

3 - 6 April

2007

Pegawai

BPR

Jumlah

Peserta

Agensi

Luar

9

36 0

39 0

26 0

26 0

23 - 27 April

2007 0


2007

4 - 7

Disember

2007


Disember

2007


Disember

2007


2007
29

JUMLAH 390

23 0

83


PENCEGAHAN

ALAYSIA (MACA)

Bil.

Nama

Kursus

8. Kursus

Pengendalian

Sumber Siri

2/2007

Tarikh


2007

Pegawai

BPR

Jumlah

Peserta

Agensi

Luar

0

9. Kursus Operasi

Undercover r Siri2007

0

Kursus Teknikal

Video

Kursus “Defensive

Driving” Siri


Kursus Metodologi

Perisikan Siri

3/2007


Individu dan

Organisasi Siri

2/2007


2007 23 0


2007


2007

24 - 27 Julai

2007

0

25 0

0

Kursus Teknikal Video pada 11 - 15 Jun 2007 yang dianjurkan oleh

Sekolah Perisikan

7.6 Sekolah Perundangan dan

Pendakwaan

Sekolah Perundangan dan Pendakwaan


sepanjang tahun 2007, ini merupakan

pencapaian sebanyak 73%. Seramai

453 peserta telah menghadiri kursus

yang diadakan termasuk 48 orang

pegawai dari agensi luar.

84

Operasi Intipan 30 Julai - 3

Ogos 2007


Individu dan

Organisasi Siri i

3/2007


Individu dan

Organisasi Siri i

4/2007

Kursus Operasi

Undercover r Siri

2/2007

Kursus Metodologi

Perisikan Siri

4/2007


2007


Ogos 2007

4 - 7

September

2007


November

2007

Intipan LHDN 29

Oktober - 2

November

2007

20. Penggunaan

Peralatan Teknikal

LHDN

26 - 28

Oktober

2007

22 0

25 0

35 0

0

0

0 23

0 27

JUMLAH 444 59

Jadual 7

Kursus Anjuran Sekolah Perundangan dan

Pendakwaan

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta


Kursus Penyediaan Kertas

Pertuduhan

2. Kursus Asas Pendakwaan

BPR 2007

3. Kursus Jaminan Dalam

Kes-Kes Jenayah

4. Kursus Aplikasi Undang-

Undang Siber Dalam

Jenayah Kolar Putih Siri


5. Kursus Teknik Memberi

Keterangan di Mahkamah


6. Kursus Undang-Undan

Pelucuthakkan Harta (Kes-


7. Kursus Aplikasi Undang-

Undang Siber Dalam

jenayah Kolar Putih Siri

2/2007

8. Kursus Kemahiran

Pendakawaan II (Teknik

Pemeriksaan Saksi /

Tertuduh) Mencabar

Kebolehpercayaan


2007


2007

5 - 8 Feb

2007


2007

35

26

30

30

26 Feb - 2

Mac 2007 32

26 - 29 Mac

2007 26


2007

22 - 25 Apr

2007

38

28


AKADEMI PEN

RASUAH MALAYS

Bil. Nama Kursus Tarikh Jumlah

Peserta

9. Kursus Jaminan Dalam

Kes-Kes Jenayah Siri

2/2007
Kursus Undang-Undang

Pelucuthakkan Harta (Kes-

Kes Rasuah) Siri 2/2007

Kursus Teknik Memberi

Keterangan di Mahkamah

Siri 2/2007

Kursus Aplikasi Undang-

Undang Siber Dalam

Jenayah Kolar Putih Siri

3/2007

Kursus Penyiapan Kertas

Pertuduhan Siri 3/2007

Kursus Teknik Memberi

Keterangan di Mahkamah

Siri 3/2007

Kursus Undang-Undan

Pelucuthakkan Harta (Kes-

Kes Rasuah) Siri 3/2007

Kursus Penyediaan Kertas

Pertuduhan Siri 4/2007


2007 33

4 - 7 Jun

2007 25


2007 30

23 - 2 6

Julai 2007

20 - 23 Julai

2007

25


3 - 7 Sept

2007


2007 34


2007

24

JUMLAH 453

Secara keseluruhan MACA telah berjaya

menjalankan 7 kursus antarabangsa. Ini

meliputi kursus–kursus siasatan dan

juga pengurusan atau integriti. Sehingga

tahun 2007 peserta antarabangsa


kursus seperti di Jadual 8.

Bil.


Jadual 8

Senarai Kursus Antarabangsa Tahun 2007

Nama Kursus

Bengkel Sistem Akauntabiliti dan Intergriti Untuk

Sektor Awam

2.

Management of Anti-Corruption Programme –

ADB (Pilot Course-for Local Participant)

3.

Management of Anti-Corruption Programme –

ADB

4.

Management of Anti-Corruption Programme–

ADB

5. Advanced Forensic Accounting Course 2007

6. Interogation and Interview Methodology Course

Series 2/2007

7. Introduction to Forensic Computer Course

7.8 Kursus Bersama Agensi Luar

Selain dari itu MACA juga ada

menganjurkan kursus bersama agensi

luar seperti Bank Negara dan Lembaga

Hasil Dalam Negeri (LHDN). Penglibatan

MACA termasuklah menyediakan

kemudahan kursus, menjadi urusetia

serta memberikan input ceramah

serta memberikan ceramah kepada

peserta-peserta kursus . Terdapat 4

Kursus yang dijalankan secara anjuran

bersama dengan agensi luar sepanjang

tahun 2007. Kursus-kursus ini berkaitan

dengan siasatan dan juga perisikan.

Senarai kursus adalah seperti di Jadual

9.

Jadual 9

Senarai Kursus Mengikut Sekolah Tahun 2007

Kursus Teknik Memberi Keterangan di Mahkamah anjuran Sekolah

Perundangan dan Pendakwaan, MACA

7.7 Kursus Antarabangsa

Berikut adalah Kursus Antarabangsa

yang dianjurkan pada tahun 2007 seperti

di Jadual 8.

Bil. Nama Kursus Nama Agensi

Luar


Kursus Program Penyiasatan

Bertauliah (PPKB)

2. Kursus Financial Investigator

Accreditation Programme

(FIAP) Module III Anti Money

Laundering Act 2001 ( AMLA))

Investigation Process and

Procedures

3. Intipan Lembaga Hasil Dalam

Negeri (LHDN)

4. Penggunaan Peralatan

Teknikal

Bank Negara

Malaysia

Bank Negara

Malaysia

Lembaga Hasil

Dalam Negeri

Lembaga Hasil

Dalam Negeri

85


PENCEGAHAN

ALAYSIA (MACA)

7.9 Kursus Ad-Hoc

Selain dari kursus yang dirancangkan

dalam tahun 2007, MACA juga ada

menganjurkan kursus yang diminta

secara ad-hoc. Kursus – kursus ini

merupakan permintaan dari pelanggan

MACA yang terdiri daripada kakitangan

dan pegawai BPR juga arahan dari pihak

atasan. Senarai kursus adalah seperti di

Jadual 10.

Carta 2

Peratusan Golongan Peserta Kursus 2007

9%

76%

Bil.

Jadual 10

Kursus Ad-Hoc

Nama Kursus

PETUNJU

Pegawai BP

Gunasama

Agensi Lua

Luar Negar


Bengkel Pengurusan Ilmu (Knowledge

Management )

2. Kursus Asas Penolong Penguasa & Penyiasat

Siri 2/2007

3. Adobe Photoshop Training Programme

4. Physical Fitness Instructor –Training for Trainer’s

Programme

Kursus Kejurulatihan Kawat

5.

6.

Gunasama

7. Kursus Portal

8. Training Methodology Course for MACA

9. Financial Investigators Accreditation Programme

(FIAPP) Module III AMLA Investigation Process

and Procedures

7.10 Peserta Kursus


mengikuti kursus-kursus anjuran MACA

sejak penubuhannya pada Disember

2005. Jumlah ini termasuk peserta

kursus dari semua golongan sama

ada pegawai BPR, gunasama anggota

agensi-agensi luar tempatan dan luar

Negara. Jumlah peserta ini adalah

termasuk pegawai atau kakitangan yang

menghadiri kursus lebih dari sekali. DariCarta 2 menunjukkan peratusan peserta

kursus mengikut golongan peserta.

8. KURSUS LUARAN

Selain dari kursus yang dianjurkan sendiri,

MACA juga ada menghantar pegawai dan

kakitangan BPR menghadiri kursus, seminar,

bengkel yang dijalankan oleh agensi kerajaan

atau pihak swasta. Ini termasuklah di dalam

dan luar Negara.


Kursus Luar Negara


pegawai kanan BPR seluruh Malaysia

telah dihantar untuk mengikuti kursus

di luar negara seperti Hong Kong dan

United Kingdom. Ini bertujuan untuk

memberikan pendedahan dan idea-idea

terkini dalam melaksanakan tugas.

8.2 Kursus Dalam Negara

Sebanyak 23 kursus /seminar/bengkel

dihadiri oleh pegawai yang mempunyai

kaitan dengan tugas rasmi mereka yang

dijalankan di seluruh Malaysia. Seramai

60 orang kakitangan dan pegawai BPR

telah mengikuti kursus berkenaan.

9. IMPLIKASI KEWANGAN

Bagi Tahun 2007 MACA telah diperuntukkan


ini adalah untuk belanja mengurus dan

melaksanakan kursus-kursus yang diuruskan

oleh MACA sama ada di dalam atau luar


perbelanjaan yang telah dibuat adalah sebanyak


86


AKADEMI PEN

RASUAH MALAYS

10 AKTIVITI / PENCAPAIAN LAIN

10.1 Majlis Perasmian MACA

Pengarah I BPR Malaysia, Dato’ Abu

Kassim bin Mohamad pada 22 Jun

2007.

MACA telah disempurnakan


oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia

Dato’ Seri Abdullah bin Ahmad Badawi.

Perasmian Portal MACA oleh Y. Bhg. Dato’ Hj. Abu Kassim bin

Mohamed, Timbalan Ketua Pengarah I BPR Malaysia

10.3 Anugerah 2007

YAB Perdana Menteri merasmikan Akademi Pencegahan Rasuah

Malaysia (MACA)

MACA telah menerima Sijil

Perkhidmatan Cemerlang Dalam

Pengurusan Bil Tahun 2007 daripada

Ketua Setiausaha Negara di Jabatan

Perdana Menteri pada 20 Mac 2007.

YAB Perdana Menteri menekan butang simbolik perasmian MACA

10.2 Perasmian Portal MACA

Walaupun baru umur setahun jagung

MACA telah mempunyai laman webnya

sendiri. Laman web ini bertujuan untuk

dijadikan rujukan juga iklan MACA

secara global. Pegawai dan kakitangan

boleh melihat dan memohon kursus

yang diadakan melalui laman web ini.

Ia merupakan maklumat setempat bagi

MACA. Ianya boleh dicapai melalui

alamat www.bpr.gov/maca. Ianya telah

dirasmikan oleh Y. Bhg. Timbalan Ketua

Pengarah MACA, PKPj.I

R.Rathakirushnan telah menerima

Pingat Kesatria Mangku Negara (KMN)

di Balairung Seri Istana Negara Kuala

Lumpur.

10.4 MOA dengan UKM


memateraikan Memorandum Perjanjian

(MOA) dengan UKM untuk Kursus

Sarjana Sains Sosial Pengajian Rasuah.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Ketua

Pengarah BPR Dato’ Seri Panglima

Hj. Ahmad Said dan UKM iaitu Naib

Canselor, Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr Sharifah

Hapsah binti Syed Hasan Shahabudin

dengan disaksikan oleh En. Ab Aziz

Othman Pendaftar Bagi pihak UKM

Majlis bersejarah ini telah diadakan d

Royal Adelphi Hotel, Seremban, Nege

Sembilan.

87


PENCEGAHAN

ALAYSIA (MACA)

Datuk Seri Panglima Hj. Ahmad Said bin Hamdan Ketua Pengarah

BPR sedang menandatangani MOA dengan Naib Canselor UKM

Dato’ Sharifah Hapsah bin Syed Shahabudin

88


BAHAGIAN

PENGURUSAN SUMBER

MANUSIA DAN

PENTADBIRAN N AM


SAN SUMBER

DAN PENTADBIRAN AM

1. OBJEKTIF

Memastikan khidmat sokongan efektif dan


perkhidmatan, perjawatan, kewangan akaun

& perolehan, komputer & teknologi maklumat

serta aktiviti-aktiviti lain ke arah mencapai visi

dan misi Badan Pencegah Rasuah Malaysia.

2. PERJAWATAN

Kedudukan perjawatan dan pengisian BPR


Jadual 1 :-

3. KENAIKAN PANGKAT

Sepanjang tahun 2007, seramai 83 orang

telah diluluskan untuk kenaikan Pangkat dan

memangku seperti berikut :

Jadual 1

Jumlah Perjawatan di BPR

Bil. Jawatan Jumlah

Diisi


- 8 orang


- 8 orang


- 8 orang


- 29 orang

Jumlah

Kosong

Jumlah

Pegawai Badan 247

2. Pegawai Guna

Sama

523 73 596

Jadual 2

Senarai Pegawai / Kakirangan Yang Bersara

BERSARA WAJIB

Bil. Nama Jawatan Tarikh


Datuk Seri Zulkipli bin

Mat Noor

2. Azizah bt Ahmad

Rodzi

Ketua

Pengarah

Peg.

Siasatan

KR54

3. Wong Chee Kong Peg.

Siasatan

KR54

4. Chuah Chang Man Peg.

Siasatan

KR

5. Rathakirushnan a/l

Rajaretnam

Peg.

Siasatan

KR54

6. Omar bin Hj. Yaacob Peg.

Siasatan


7. Mohd Haduri bin

Bokra

Pen. Peg.

Siasatan

KR32

8. Mahmud bin Ahmad Pen. Peg

Siasatan

KR32

9. Azizah bt A. Aziz Pen. Peg

Siasatan

KR32

A. Jalil bin Kassim Pen. Peg

Siasatan

KR29


Mohd Ali Zon bin

Sharif

Pen. Peg

Siasatan

KR29
6 Sept 2007

8 Ogis 2007


23 Dis 2007

2 Mei 2007

27 Dis 2007


5 Nov 2007

Jamilah bt Jalaluddin Pem.

Tadbir 22 6 April 2007- 30 orang

PERSARAAN

Seramai 29 orang warga BPR telah bersarapilihan. Senarai pegawai dan kakitangan BPR

yang bersara adalah seperti Jadual 2 :-

Nor Aisah bt Ali Pem.

Tadbir

Rendah


Bakri bin Pakgon

Adnan bin Napiah

Mahmud bin Ibrahim Pekerja


90

Mohamad bin Sulong Pekerja


PENGURUSA

MANUSIA DAN PENTAD

BERSARA PILIHAN

Bil. Nama Jawatan Tarikh

Radziah bt Basir Peg.

Siasatan

KR52


Kanakaraja a/l

Muthusamy

Peg.

Siasatan

KR48

20. Amir Haidi bin Samion Peg.

Siasatan

KR44

Lee Long How Peg.

Siasatan

KR44

22. Ismail bin Idris Pen. Peg.

Siasatan

KR32

23. Mazlan bin Kader Pen. Peg.

Siasatan

KR32

24. Norzalli bin Che Man Pen. Peg.

Siasatan

KR32

25. Ahmad Yani bin Che

Lah

26. Patimah bt Abdul

Rahman

Pen.Peg.

Siasatan

KR29

Pem.


(K)

27. Pem.

Tadbir


28. Maria bt Jamian Pekerja


5. PERLETAKAN JAWATAN

2 Julai 2007


2007


25 Dis 2007


20076. MENINGGAL DUNIA

Sepanjang tahun 2007, seramai 2 orang warga

BPR telah meninggal dunia, mereka ialah :-
BPR Kedah

[Pen. Pegawai Siasatan KR32]BPR Labuan7. PERLANTIKAN BARU

Senarai nama pegawai dan kakitangan yang

baru dilantik adalah seperti di Jadual 4 :-

Jadual 4

Senarai Pegawai dan Kakitangan Pelantikan Baru

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas


Mohd Homri bin

Daud

2. Iznina Hanim bt

Hashim

3. Norlia bt Mohd

Zain

4. Mohd Azim bin Ab

Hadi

5. Mohd Faliq bin

Basirudin
KR29

KR29

27 Sept

2007

27 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

BPR

Sabah

Pada tahun 2007, seramai 4 orang pegawai dan


sama telah meletak jawatan adalah seperti di

Jadual 3 :-

Jadual 3

Perletakan Jawatan

Bil. Nama Jawatan Tarikh Catatan


Mohd Faizal bin

Che Amat

2. Anuar bin Zakaria

@ Ismail

3. Rizwani Afzan bt

RameliKR29

4. Morses Anak Pandi

5. Mohd Yusrizal Amri

bin Mohd
2007

26 Mac

2007

4 Jan 2007

4 Jan 2007

BPR

Sarawak

Bahagian

PenMas

BPR Johor

BPR WP

Kuala

Lumpur

BPSM&PA

Ibu Pejabat

6. Mohd Rizal bin

Said

7. Jeyaisswaren a/l

Ayadorai

8. Mohd Aidil Shahrin

bin Mohd Kamir

9.

Abdul Maulop


Muhammad

Marzukhi bin

Hashim

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

BPR

Melaka

Ibu

Pejabat

BPR Miri

BPR

Selangor

Ibu

Pejabat

91


SAN SUMBER

DAN PENTADBIRAN AM

92

Sambungan

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas


Izi Arman bin

Abdullah

Ali Rahman bin

Jusih

Mohd Zaril Rizal

bin Raman

Masnah bt Basir

Norbani bt

Abdullah

Suid bin Saad

Norhaslinda bt

Hassan

Mohd Haziman bin

Mahmood

Muhalis bin

Moksan

20. Siti Azzyati bt

Abdul Aziz


Fara Ayu bt Abu

Hassan

22. Nurdiana bt

Durahim

23. Muhamad Mustari

bin Mustapah

24. Nor Aniza bt

Hashim

25. Asmiza bt Hamzah

26. Nursahana bt Idris

27. Rosaliza @

Muhammad

Rashidee bin

Ismail

28. Nelmy bt Amrizal

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

KR29

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

BPR

Pahang

Ibu

Pejabat

BPR

Sarawak

Ibu

Pejabat

BPR

Sungai

Petani

BPR

Seberang

Perai

Ibu

Pejabat

BPR

Segamat

BPR

Negeri

Sembilan

BPR

Pulau

Pinang

BPR

Sabah

BPR

Negeri

Sembilan

BPR

Kedah

Ibu

Pejabat

BPR

Pahang

BPR

Sarawak

BPR

Selangor

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

29. Aznirina bt Mohd

Sahari

30. Erni Juzarina bt

Zainuddin


Hezlin bt Kusnin

32. Mazlia bt

Mohamed Zin

33. Juhaidah bt Jatu

34. Rozita bt Masiran

35. Mohamad

Khairulnizam bin

Zulkili

36. Razaimah bt Mohd

Razali

37. Rosman bin Abu

Bakar

38. Norakmal bt Fauzi

39. Zuraidah bt Ismawi

40.


Nur Izzati bt

Ibarahim

42. Armirawati bt

Abdul Razak

43. Nor Azlizan bt Ali

44. Mayryya bt Suparti

45. Siti Nur Aniza bt

Sadali

46. Suhaidawani bt

Rameli

47. Zulaiha bt Jamel

48. Aida bt Awadz

KR29

KR29

KR29

KR29

F29

F29

F29

F29

B27

N27


(P/O)


(P/O)


(P/O)


(P/O)


(P/O)


(PKP)

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

3 Sept

2007

4 Dis

2007

7 Ogos

2007

7 Ogos

2007


2007


2007


2007


2007

8 April

2007

9 Dis

2007


2007


2007

5 Mac

2007

5 Mac

2007

5 Mac

2007

26 Jun

2007


2007

BPR

Taiping

BPR

Melaka

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

BPR

Sarawak

MACA

MACA

BPR

Perlis

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

BPR

Johor


PENGURUSA

MANUSIA DAN PENTAD

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

49. Nor Ain bt Abdul

Fattah

50. Noor Farrah

Syahida bt Yahya


Siti Halimah bt

Hassan

52. Nor Fazidah bt

Abdullah

53. Nor Aida bt Ahmad

54. Nor Azwa bt

Abdullah

55. Nur Idayu bt

Norslan

56. Rozita bt Sulaiman

57. Farah Idayu bt

Kamarulzaman

58. Farah Dhiba bt

Abd Majid

59. Sazilayati bt

Ahamal

60. Zaihurin b. Mat

Amin


Nasri bin Ali

62. Jeffere bin Mawi

63. Zahari bin Shaidan

64. Yusof bin Matusin

65. Maizatul Hiryaney


66.

Adnan

67. Anis Azmuna bt

Talib


(PKP)26 Jun

2007


2007


2007

24 Mei

2007

26 Jun

2007

2 Mac

2007

2 Mac

2007

2 Mac

2007

2 Mac

2007

3 Julai

2007


2007


2007


2007


2007


2007


2007

28 Ogos

2007

26 Jun

2007

4 Nov

2007

BPR

Perak

Ibu

Pejabat

BPR

Johor

BPR

Pahang

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

BPR Miri

BPR

Taiping

BPR

Pulau

Pinang

BPR Sibu

BPR

Perlis

BPR

Sabah

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

Ibu

Pejabat

8. PERTUKARAN PEGAWAI DAN

KAKITANGAN

Seramai 36 orang pegawai dan kakitangan

yang berkhidmat di Badan Pencegah Rasuah

Malaysia telah diarahkan bertukar ke Jabatan

Persekutuan yang lain sepanjang tahun 2007.

Senarai nama-nama pegawai dan kakitangan

yang bertukar adalah seperti di Jadual 5 :-

Jadual 5

Senarai Pegawai dan Kakitangan Yang Bertukar Ke

Jabatan lain

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas


Dato’ Nordin bin

Hassan

2. Norina bt Zainol

Abidin

3. Samsudin bin Mon

4. Maimon bt Md

Yasin

5. Yozimah @ Ziema

bt Jasni

6. Anizah bt Nordin

7. Ahmad Munir bin

Mohd Salleh

8. Muhammad

Ilmamii bin Dato’

Hj. Ahmad

Jusa C

L48

M48

M48

M44

(KUP)

F44

KR44

L44


2007


2007

26 Dis

2007

26 Dis

2007

28 Dis

2007

28 Dis

2007


2007


2007

9. Che Roslina bt

Che Jusoh 2 Jul 2007


Roshan a/l Karthi

Kayan

Mazniah bt

Sukaimi

Mustaffa Ashari

bin Tajuddin

Fadzillah bt Ismail

Shahrizal bt Idris


F32

N32

F29

F29


2007


2007

23 April

2007


2007


2007

Jabatan Peguam

Negara

Pej. Penasihat

Undang-Undang

Pulau Pinang

Kem. Kewangan

Sekitar

Agensi

Penguatkuasaan

Maritim

Malaysia, Sabah

Kem.

Perladangan &

Komoditi

Universiti

Malaysia

Terengganu

Jab. Peguam

Negara

Jab. Insolvensi

Malaysia,

Putrajaya

Penjara Kajang

Kuala Lumpur

Kem.

Keselamatan

Dalam Negeri

Jab. Perdana

Menteri

Maktab Teknik

PDRM, Bakri

Muar

93


SAN SUMBER

DAN PENTADBIRAN AM

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

Mohd Faizal bin

Mohd Nasir

Ervana bt. Yahya

Zaleha bt Yahya

Rosnah bt Abd

Aziz

F29

KR29

N27

N22


2007


2007

23 Apr

2007

4 Jun

2007

Labuan

Kem.

Keselamatan

Dalam Negeri

Tempatan

Pe. Penasihat

JPM

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

32. Azlinda bt Abdul

Rahman

33. Noor Aisyiah bt

Zakaria

34. Abdul Aziz bin

Osman

35. Fairus bt Baharin

@ Baharudin

30 Mac

2007


2007

28 Mei

2007

26 Jul

2007

Negeri Sembilan

Kem.

Pertahanan

Malaysia

Ibu Pejabat JKR

Wakaf dan Haji

JPM


A. Manaff bin Chek

20. Norhanizah bt

Ibrahim


Yushairee bin

Yusoff

22. Aman bin Hassan

23. Zarina bt Awang

24. Nurhayati bt Omar

N22

N22 (K)4 Jun

2007

23 Apr

2007


2007


2007

Kem.

Penerangan

Malaysia

Jabatan

Perdana Menteri

Jab. Insolvensi

Malaysia

Kem.

Pengangkutan

Malaysia

6 Jul 2007 Mahkamah

Negeri Kedah2007

Jab. Kastam

Putrajaya

36 Ahmad Kamal bin

Kassim
2007

Pej. Peg.

Keselamatan

Negeri Perlis


dan kakitangan daripada pelbagai

Jabatan Persekutuan yang lain pula

telah diarahkan berkhidmat di Badan

Pencegah Rasuah Malaysia bagi

membantu melancarkan aktiviti-aktiviti

BPR secara umumnya. Senarai nama

pegawai dan kakitangan berkenaan

adalah seperti mana di Jadual 6 :-

Jadual 6

Senarai Pegawai dan Kakitangan Yang Baru Bertukar

ke BPR

25. Azizah bt Osman

26. Razina bt Razali

27. Halimaton

Sa’adiah

28. Aida bt Awardz

29. Norliza bt Razali

30. Syahratul Madiha

bt Mohd Salleh


94

Md Yusop bin Abu

Hassan
(O/T)


(O/T)
4 Jun

2007


2007


2007


2007

26 Jun

2007

4 Nov

2007


2007

Kem.Kewangan

Jab. Perdana

Menteri

Atom bangi

ILP Muar

Kem. Belia dan

Sukan Putrajaya

Kem.

Pembangunan

Wanita,

Keluarga dan

Masyarakat Kl

Kem. Wilayah

Persekutuan

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

Mahanum bt Daim F48 30 Jul

2007

2. Norina bt Zainol

Abidin

3. S. Preshshanan a/l

Subramaniam

4. Nuraisyah bt

Ismail

5. Muhammad Azhan

Lai bin Abdullah

L48

M44

N32

F29


2007

2 Jul

2007


2007

7 Ogos

2007

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bhg.

Perundangan

&

Pendakwaan

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am


PENGURUSA

MANUSIA DAN PENTAD

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

6. Siti Nor Khalilah bt

Abdulllah Halim

7.

Sulaiman

S27

S27

8 Jun

2007

8 Jun

2007

8. Fatimah bt Talib N27

2007

9. Maisarah bt

Ahmad Fathi


Mohamad Hasdi

bin Lamat25 Dis

2007

23 Mac

2007

Fazlin bin Jaafar 8 Apr

2007

Norliza bt Md Nor 26 Jun

2007

Mazly bin Ahmad 8 Jan

2007

Razina bt Razali 2 Jul

2007

Bahagian

PenMas

MACA

BPR WP

Kuala

Lumpur

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

BPR

Selangor

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

BPR Melaka

Bil. Nama Jawatan Tarikh Tempat

Bertugas

20. Nazian bt Ismail

2007


Nazlinda bt

Mohamad

22. Roslan bin Mohd

Jadi


R3


2007

23 Jul

2007

Bhg.

Siasatan

Bhg.

Perundangan

&

Pendakwaan

BPR Klang

9. PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JABATAN

Bagi tahun 2007 sebanyak 2 kali peperiksaan

perkhidmatan BPR telah diadakan iaitu pada

bulan Jun dan Disember. Jumlah pegawai yang

telah menduduki peperiksaan tersebut adalah

seperti di Jadual 7 :-

Jadual 7

Jumlah Calon Dalam Peperiksaan Jabatan

Bil. Jawatan Jumlah

Calon


Peperiksaan Perkhidmatan Penguasa

/ Penolong Penguasa

2. Peperiksaan Perkhidmatan Penyiasat

10. PEPERIKSAAN DAN KURSUS PENILAIAN

TAHAP KECEKAPAN [PTK] DI BAWAH

SISTEM SARAAN MALAYSIA

Bagi tahun 2007 peperiksaan dan kursus PTK

telah dijalankan untuk semua gred pegawai

BPR. Ia melibatkan seramai 634 orang Pegawai

Siasatan dan 250 orang Pembantu Siasatan.

76

Noriah bt Daud 26 Mac

2007

Nor Apiza bt

Radhuan

Mohamad Zaini

bin Ahmad

Noarzaila bt Ab.

Aziz

Lyana Lynee bt

Julaihi

2 Jul

2007


2007


2007

3 Jan

2007

BPR

Selangor

BPR Perak

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

Bah.

Pengurusan

Sumber

Manusia &

Pentadbiran

Am

BPR Bintulu

11. KURSUS INDUKSI KHUSUS / UMUM

Bahagian ini telah menganjurkan Kursus Induksi

Khusus yang melibatkan seramai 40 pegawai

dan kakitangan daripada Kumpulan Sokongan

I dan II. Kursus ini telah dijalankan di Fraser’s

Silverpark Resort, Bukit Fraser, Pahang.

12 ANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG

Seramai 89 orang telah terpilih untuk menerim

Anugerah Khidmat Cemerlang BPR 20

berdasarkan Laporan Penilaian Prestasi ta

2006.

95


SAN SUMBER

DAN PENTADBIRAN AM

15. PERBELANJAAN

Prestasi Pengurusan Perbelanjaan untuk


[88.07% ] berikutan dengan langkah-langkah

penjimatan yang diambil oleh Jabatan dalam

Kawalan Peruntukan (AP 54).

16. PROJEK PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Said bin Hamdan Ketua Pengarah

BPR bersama dengan penerima-penerima Anugerah Khidmat

Cemerlang 2007

Dalam RMK 9, kerajaan telah meluluskan


melibatkan siling perbelanjaan sebanyak


4 projek merupakan sambungan dari RMK-8

iaitu:-

96


Anugerah Khidmat Cemerlang 2007

ANJAKAN GAJI

Bagi pegawai dan kakitangan yang telah

lulus Kursus/Peperiksaan Penilaian Tahap

Kecekapan [PTK], memperoleh markah

Laporan Penilaian Prestasi Tahunan yang

cemerlang dan diperakui oleh Ketua Jabatan

dapat dipertimbangkan untuk anjakan gaji dan

kenaikan pangkat ke gred yang lebih tinggi.

Untuk kenaikan gaji. Bagi tahun 2007, seramai

39 orang pegawai dan kakitangan yang telah

memenuhi syarat anjakan gaji diberi kenaikan

gaji.

. PERUNTUKAN KEWANGAN

Peruntukan yang diluluskan bagi tahun 2007

untuk aktiviti Pengurusan Sumber Manusia

dan Pentadbiran Am adalah sebanyak20000 - RM72,588,400.00

30000 - RM24,226,000.00

000 - RM230,500.00

MLAH - RM154,711,600.00

i- Projek Pejabat BPR Pulau Pinang

ii- Projek Pembangunan Kompleks MACA

Fasa I

iii- Projek Pembelian Tanah untuk Pejabat

dan Perumahan BPR Perak

iv- Projek Perolehan Tanah Pusat Latihan

Asas BPR Kuala Selangor, Selangor


berikut:-

i. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Kelantan

ii. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Pahang

iii. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Pulau Pinang

iv. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Perak

v. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Terengganu

vi. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Kedah

vii. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Sarawak

viii. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Sabah

ix. Projek Perolehan Tanah untuk Pejabat

dan Perumahan BPR Selangor

x. Projek Perolehan Tanah untuk Pejabat

dan Perumahan BPR Perlis

xi. Projek Perolehan Tanah untuk Pejabat

dan Perumahan BPR Labuan

xii. Projek MACA Fasa II

Dan 4 projek di bawah Private Finance Initiave

(PFI) iaitu :-

i- Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

ii- Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Johor

iii- Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Melaka


PENGURUSA

MANUSIA DAN PENTAD

iv- Projek Pusat Latihan Asas BPR

Malaysia, Kuala Selangor, Selangor

Dalam tahun 2007, peruntukan yang telah

diluluskan untuk projek pembangunan BPR ialahdan dibelanjakan pada tahun 2007 ialah aktiviti

pembelian dan kerja-kerja tanah iaitu -

i. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Kelantan (RM64,022.56)

ii. Projek Perumahan BPR Pulau Pinang

(RM72,852,.02)

iii. Projek Pejabat dan Perumahan BPR


iv. Projek MACA Fasa II (RM874,000.00)

v. Projek Pejabat dan Perumahan BPR

Kedah (RM5,500.00)

vi. Projek Perolehan Tanah untuk Pejabat

dan Perumahan BPR Selangor

(RM8,068,000.00)

vii. Projek Perolehan Tanah untuk

Pejabat dan Perumahan BPR Perlis

(RM499,999.32)

18. PEMBANGUNAN PROJEK ICT


dibelanjakan untuk perolehan komputer

dan kelengkapan ICT BPR; perkhidmatan

rangkaian; dan penyelenggaraan.

Bil.


Pencapaian ICT BPR

Butiran Projek

Pembangunan Portal Akademi Pencegahan

Rasuah Malaysia (MACA)

http://www.bpr.gov.my/maca

2. Penggunaan Aplikasi ePerolehan

3. Penggunaan Aplikasi HRMIS

4. Pembangunan Aplikasi CRIS Fasa I

5. Perolehan Peralatan Rangkaian dan Peralatan

Keselamatan Rangkaian Akademi Pencegahan

Rasuah Malaysia (MACA)

6. Perolehan Aset ICT


Notebook - 20 unit

Pencetak laser (B&W) - 35 unit

Pencetak laser (colour) - 7 unit

Pencetak rangkaian (colour) - 9 unit


7. Pelupusan Aset ICT

8. Perolehan Aset ICT (menggantikan pelupusan)


Komputer riba - 96 unit

Pencetak laser (B&W) - 265 unit

Pengimbas - 34 unit

9.

(Gabungan Fasa I dan II melibatkan 36 lokasi)Perolehan Peralatan Keselamatan Sistem

Rangkaian - Small Madium Firewall, Proxy dan

Content Filtering - 34 unit

Sistem Pengurusan Aset BPR - Ibu Pejabat


Penyelenggaraan Peralatan Rangkaian Ibu Pejabat

(renew licensing - tahun 2007 - 2009)

97


BAHAGIAN

KESELAMATAN

ATA


ATAN

1. OBJEKTIF

Memastikan perkhidmatan yang efektif dan


pelawat, senjata api dan orang tahanan ke arah

mencapai visi dan misi BPR.

2. PERANAN DAN FUNGSI


Ibu Pejabat dan BPR negeri serta cawangan

terkawal, mengurus dan mengendalikan senjata

api, mengawal dan mengiring orang tertuduh

(OTT) dan menguruskan lokap mengikut


2.1 Cawangan Keselamatan Fizikal dan

Dokumen

2.3 Cawangan Lokapdilaksanakan mengikut Kaedah-


2.3.2 Memastikan orang-orang

tahanan dikawal dan di rekod

segala pergerakan.

2.3.3 Memantau dan memastikan semua

lokap-lokap di Ibu Pejabat,

BPR negeri dan cawangan

diuruskan sepertimana Perintah

Tetap Ketua Pengarah dan


2.4 Cawangan Pengiringbangunan Ibu Pejabat dan BPR

negeri dalam keadaan terkawal

dan selamat.tahanan (OT) semasa berurusan

dengan pihak mahkamah dan

hospital.pembaharuan Pas Keselamatan

pegawai dan staf di Ibu Pejabat

dan BPR negeri.


Kuasa Pegawai-pegawai BPR

membuat pemantauan serta

naziran ke BPR negeri dan

cawangan bagi memastikan

Arahan Keselamatan mengenai

dokumen-dokumen terperingkat

diamalkan dan dipatuhi.

2.4.2 Membantu Bahagian Siasatan

mengawal orang tahanan (OT)

atau mana-mana orang yang

disyaki semasa pembongkaran

atau soal siasat.

2.4.3 Mengiringi Cawangan Persenjataan

semasa latihan menembak

di negeri-negeri.

2.4.4 Mengiringi tetamu khas Jabatan

(VIP)


Panggilan Saksi.

2.2 Cawangan Persenjataan


senjata api dan peluru dalam

keadaan baik dan selamat

digunakan.

2.2.2 Memastikan pegawai-pegawai

BPR mahir dalam mengendalikan

senjata api.

2.2.3 Mengendalikan latihan

menembak untuk pegawaipegawai

BPR di Ibu Pejabat

dan BPR negeri.

Kunjungan YAB Perdana Menteri ke BPR Malaysia

100


KES

3. PRESTASI

Sepanjang tahun 2007 Bahagian Keselamatan

telah mencapai prestasi cemerlang apabila

dapat melaksanakan program dan aktiviti yang

memenuhi kehendak pelanggan, sekali gus dapat

membantu misi dan visi jabatan. Antara faktor

penyumbang ialah kesungguhan dan komitmen

pucuk pimpinan khususnya Y.Bhg. Dato’ Ketua

Pengarah kerana memberi keutamaan di dalam

setiap aspek yang melibatkan keselamatan dan

menjadikan keselamatan sebagai agenda tetap

di dalam setiap aktiviti.

3.1 Cawangan Keselamatan Fizikal dan

Dokumen

i. Bagi memastikan keadaan


terkawal, lawatan keselamatan

ke atas pejabat-pejabat BPR

dilaksanakan. Sepanjang


lawatan keselamatan dibuat

ke atas Ibu Pejabat BPR

Putrajaya. Manakala 22

lawatan keselamatan dibuat

untuk pejabat BPR Negeri dan

Cawangan.

ii.

iii..

iv.

Membuat 3,934 kali rondaan

keselamatan sekitar bangunan

Ibu pejabat Putrajaya termasuk

tempat letak kenderaan.

Memproses dan mengeluarkan

584 kad akses baru telah

dikeluarkan untuk mengawal

orang awam keluar masuk ke

pejabat..

40,663 orang pelawat telah

datang berurusan di Ibu pejabat

BPR Putrajaya.

Jadual 1

Aktiviti Cawangan Keselamatan Fizikal dan

Dokumen

Bil. Aktiviti Pencapaian

2007


Lawatan keselamatan bangunan

Ibu Pejabat BPR Malaysia

2. Lawatan keselamatan BPR

Negeri dan cawangan

3.2 Cawangan Persenjataan


3. Taklimat / ceramah

4. Sijil pengkelasan dokumen Sek.

2B OSA

5. Kawalan keselamatan khas 30

6. Urusan kad akses 584

7. Urusan kad kuasa 333

8. Audit keselamatan 7

9. Penyempurnaan surat panggilan

saksi

22


337

Mengendalikan pelawat jabatan 40,994

Kawalan keselamatan khas 30

Bagi mengekalkan kemahiran

menembak dan penggunaan senjata

api di kalangan pegawai BPR, latihan

secara berkala diadakan di peringkat Ibu

pejabat, Negeri dan Cawangan Negeri.

Sepanjang tahun 2007, sejumlah 30

latihan dan ujian menembak telah

diadakan.

Sejajar dengan pertambahan keanggotaan

pegawai-pegawai BPR, keperluan

senjata api telah ditambah sebanyak

36 pucuk pada tahun 2007.

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh

Cawangan ini adalah seperti di Jadua

2.vii.


disampaikan oleh Bahagian

Keselamatan kepada pegawai

dan kakitangan BPR Ibu

pejabat, Negeri dan Cawangan

Negeri.

Prestasi Bahagian Keselamatan tahun 2007

mengikut cawangan adalah seperti berikut:-

san

Dokumen di bawah Sek.2B

OSA kepada pegawai-pegawai

BPR seluruh negara.

Cawangan ini melaksanakan

aktiviti seperti di Jadual 1.

101


ATAN

Jadual 2

Aktiviti Cawangan Persenjataan

Bil. Aktiviti Pencapaian

2007


Latihan menembak dan

pengendalian senjata api

2. Pemeriksaan senjata api dan

peluru di BPR Negeri dan

Cawangan

3. Pembelian peluru 80,804

4. Pembelian senajata api tambahan 36

5. Latihan menembak pegawai baru 3

30

44

Jadual 4

Aktiviti Cawangan Pengiring

Bil. Aktiviti Pencapaian

2007


Mengiring pergerakan senjata api

dan peluru

2. Iringan aset jabatan 52

3. Mengiring OTT

4. Mengiring tetamu jabatan 29

5. Mengiring program khas

6. Mengiring pegawai BPR 32

76

6. Pembekalan senjata api dan

peluru untuk tugas rasmi

3.3 Cawangan Lokap

635

7. Penyempurnaan sapina 337

8. 35

9. Maklumat peti aduan 24

Bagi melindungi maklumat aduan

semasa siasatan, lokap diwujudkan dan

diwartakan di pejabat BPR. Lokap BPR

yang telah diwartakan adalah Lokap

BPR Ibu pejabat Putrajaya, Lokap BPR

Negeri Sembilan, Lokap BPR Pulau

Pinang dan Lokap BPR Cawangan

Temerloh.

Cawangan ini melaksanakan aktiviti

seperti di Jadual 3.

Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ)

Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) merupakan

elemen penting untuk bertindak dalam kawalan

keselamatan perlindungan di jabatan. Pada tahun 2007,

satu mesyuarat dan taklimat PKJ BPR Malaysia telah

diadakan di BPR Pulau Pinang bagi membincangkan

langkah kawalan keselamatan bersama di setiap

pejabat BPR.

Jadual 3

Aktiviti Cawangan Lokap

Bil. Aktiviti Pencapaian

2007

Mengurus orang tahanan reman 65

2. Pemeriksaan bilik lokap 50

3. Pembersihan bilik lokap 47

4. Pemeriksaan jabatan kesihatan

5. Lawatan pelawat ke lokap 3

6. Pemeriksaan lokap negeri 5

Pegawai dan kakitangan Keselamatan bergambar bersama Ketua

Pengarah BPR Malaysia.

102

3.4 Cawangan Pengiring

Tugas pengiring juga penting di

BPR dalam menjaga keselamatan

pergerakan aset jabatan, termasuk

kelengkapan pejabat, dokumen,

pegawai, tetamu, orang tertuduh serta

tahanan lokap. Sepanjang tahun 2007,

sejumlah 700 iringan keselamatan telah

dilaksanakan.

Cawangan ini melaksanakan aktiviti

seperti di Jadual 4.

Didedahkan dengan teknik-teknik pertolongan cemas.


PUSAT

PENGURUSAN

MAKLUMAT AT DAN

TATATERTIB (PPMT)


NGURUSAN

T DAN TATATERTIB (PPMT)

1. OBJEKTIF

Objektif penubuhan Pusat Pengurusan

Maklumat dan Tatatertib (PPMT) ialah untuk:
proses penerimaan maklumat;


pengurusan maklumat;

gan

yang membuat aduan selaras dengan

amalan konsep customer focus;


kepada pemberi maklumat/pengadu;


Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatater-


dan Arahan–Arahan Jabatan;


disiplin pegawai dan staf BPR Malaysia

selaras dengan penguatkuasaan Surat

Aku Janji; dan

Selain daripada berfungsi menerima,

mendaftar dan memantau tindakan

terhadap penerimaan maklumat, PPMT

juga bertanggungjawab dalam menjaga

kerahsiaan aduan di bawah Seksyen


dan keselamatan kandungan maklumat

serta identiti pemberi maklumat di bawah

Seksyen 53 Akta yang sama.

Penyaluran maklumat kepada BPR

dapat dilakukan melalui beberapa punca

antaranya melalui telefon, talian bebas

tol, surat rasmi, surat layang, media

massa, faksimile, aerogram, e-mel,

homepage dan lain-lain punca.

Oleh demikian, pemberi maklumat atau

pengadu boleh memberikan maklumat

atau membuat aduan perlakuan

rasuah, penyalahgunaan kuasa dan

penyelewengan dengan datang sendiri

ke pejabat BPR yang berhampiran,


6000 atau menghantar e-mel ke alamat

info@bpr.gov.my bagi membolehkan

BPR mengambil tindakan lanjut.

104pegawai/ kakitangan jabatan.

2. PERANAN DAN FUNGSI

Pusat Pengurusan Maklumat dan Tatatertib

bertanggungjawab kepada Ketua Pengarah

BPR Malaysia dan berfungsi dalam dua

entiti iaitu Pengurusan Maklumat (PM) dan

Pengurusan Tatatertib (PT) .

2.1 PERANAN DAN FUNGSI

PENGURUSAN MAKLUMAT

Pengurusan maklumat di bawah

PPMT merupakan gabungan sistem

Pegawai Bertugas dan fungsi Unit

Menilai Maklumat (UMM). Sistem

Pegawai Bertugas secara bergilir antara

pegawai-pegawai BPR digantikan

dengan Pegawai Bertugas tetap

atau Unit Penerimaan Maklumat bagi

mengendalikan tugas penerimaan

maklumat daripada pemberi maklumat

atau pengadu.

Manakala fungsi UMM dalam mendaftar

dan memantau tindakan terhadap

maklumat diselaraskan dengan Unit

Penerimaan Maklumat di bawah satu

pusat iaitu PPMT.


Maklumat Berkualiti

Dalam konteks memberikan

maklumat kepada BPR,

pemberi maklumat perlu

memberikan maklumat yang

berkualiti dan berasas bagi

membolehkan BPR mengambil

tindakan lanjut.

Maklumat berkualiti adalah maklumat

yang lengkap dan sempurna

sehingga membolehkan

BPR mengambil tindakan sama

ada melalui siasatan sehingga

menghasilkan tangkapan, pertuduhan

dan pendakwaan.

Oleh itu, pemberi maklumat

seboleh-bolehnya memberikan

maklumat yang mempunyai

kualiti atau kriteria seperti

berikut:

i. Identiti pemberi maklumat

yang menzahirkan nama,

nombor telefon, alamat dan

lain-lain sekiranya pemberi

maklumat bersetuju untuk

menzahirkan identitinya;


PUSAT PEN

MAKLUMAT DAN TATATER

ii.

iii.

Sasaran atau orang yang

disyaki terlibat dengan

perlakuan rasuah yang

sekurang-kurangnya

mendedahkan nama/ identiti/

perwatakan, jawatan/

pekerjaan, alamat pejabat/

rumah, kenderaan dan

lain-lain;

Kejadian perlakuan rasuah

seperti tarikh, masa,

tempat, cara perlakuan,

transaksi wang/barang/

perkhidmatan, balasan

daripada transaksi dan

lain-lain;


sabah (reasonable ground) bagi

mengesyaki kejadian perlakuan

rasuah.

Keperluan kepada maklumat

yang memenuhi kualiti atau kriteria

tersebut juga dapat mengelakkan

pemberi maklumat

daripada dikenakan tindakan

pendakwaan di mahkamah

kerana memberikan maklumat

palsu kepada BPR di bawah

Seksyen 53 (3) Akta Pencega-


Jawatankuasa Penilaian

Maklumat

iv.

Bentuk kesalahan sama

ada memberi atau menerima

rasuah, mengemukakan

tuntutan palsu dan

lain-lain;

v. Dokumen yang berkaitan

seperti gambar, resit, bil

termasuk maklumat orang

yang menyimpan atau

memiliki serta tempat

simpanan atau milikan

dokumen berkenaan; dan

vi. Saksi yang terlibat

sekiranya ada dan mengetahui/melihat/mendengar

secara langsung berkaitan

kejadian perlakuan rasuah

tersebut.

Walau pun penekanan

untuk mendapatkan semua

kualiti atau kriteria tidak

diberatkan namun keperluan

untuk memenuhi sebanyak

mungkin kualiti atau kriteria

tersebut adalah diharapkan

bagi menapis penerimaan

maklumat berdasarkan

anggapan (assumption),

andaian (presumption), cakap

dengar (hearsay), perbuatan

balas dendam, khianat, sakit

hati dan lain-lain lagi.

Maklumat tidak seharusnya

mempunyai keterangan

yang sahih tentang perlakuan

rasuah tetapi memadai dengan

keterangan yang cukup untuk

mewujudkan asas yang muna-

Setiap maklumat akan didaftarkan

menggunakan ‘Corruption

Reporting Information System’

(C-RIS) untuk dikemuka dan

dibentangkan kepada Jawatankuasa

Penilaian Maklumat

(JPM) bagi pertimbangan dan

keputusan tindakan terhadap

maklumat berkenaan.

Mesyuarat JPM akan diadakan

pada setiap hari Isnin hingga

Jumaat bagi membincang dan

menilai maklumat berkenaan.

Jawatankuasa ini terdiri

daripada 4 ahli iaitu Timbalan

Ketua Pengarah I sebagai

Pengerusi, Pengarah Bahagian

Siasatan, Pengarah Bahagian

Perisikan dan Ketua PPMT

sebagai Ahli manakala pegawai

PPMT sebagai Urus Setia.

Jawatankuasa ini juga bertanggungjawab

untuk memutuskan

tindakan terhadap setiap maklumat

sama ada bertindak su

paya siasatan secara terbuka

risikan secara sulit, rujuk ke

pada Jabatan/ Organisasi ata

difailkan dengan mengam

kira elemen traceable dan p

suable berdasarkan kualiti a

kriteria yang dinyatakan

pemberi maklumat dalam

lumat berkenaan.

105


NGURUSAN

T DAN TATATERTIB (PPMT)

2.2 PERANAN DAN FUNGSI URUS SETIA

TATATERTIB
gungjawab

selaras dengan

Peraturan-Peraturan Pegawai

Awam (Kelakuan dan Tatater-


Lembaga Tatatertib Perkhidma-


pekeliling/ arahan yang dikeluarkan

oleh kerajaan.

sanakan

segala urusan tatatertib

Jabatan dan rayuan tatatertib

pegawai dan kakitangan,

pengurusan entiti tatatertib bertanggungjawab

terus kepada

Ketua Pengarah BPR Malaysia.


menerima, memproses, memantau,

menjaga kerahsiaan,

memelihara rekod dan keselamatan

maklumat pelanggaran.kepada Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan [No.2],


dan [No.2] BPR Malaysia bertanggungjawab

dalam semua

urusan berkaitan dengan mesyuarat

Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan [No.2],


dan Kumpulan Sokongan [No.2]

BPR Malaysia.

sahan

tatatertib pegawai dan

kakitangan BPR bagi tujuan

pengesahan dalam jawatan,

kenaikan pangkat, bersara pilihan,

bersara wajib, melanjutkan

pelajaran, menghadiri kursus

di dalam dan luar negara dan

penganugerahan pingat darjah

kebesaran di peringkat Persekutuan

dan Negeri.

proses,

dan memantau perisytiharan

harta pegawai dan kakitangan

BPR Malaysia.

106jawab

untuk mengekal dan

meningkatkan tahap disiplin

pegawai dan kakitangan BPR

Urus Setia Tatatertib bertindak

dengan menjalankan tugastugas

penguatkuasaan melalui

siasatan kes-kes pelanggaran

tatatertib, mengemukakan laporan

dan perakuan kepada Ketua

Pengarah untuk arahan lanjut.

diakan

Kertas-Kertas Pertimbangan

Lembaga untuk dibawa

ke Mesyuarat Lembaga Tatatertib

Kumpulan Pengurusan

[No.2], Kumpulan Sokongan


[No.2].

kuman

tatatertib ke Lembaga

Rayuan Suruhanjaya Perkhidmatan

Awam Malaysia (SPA)

dan laporan Ketua Jabatan ke

Lembaga Tatatertib Kumpulan


Perkhidmatan Awam Malaysia.


bertindak sebagai Setiausaha


menyemak surat-surat tohmahan,

membuka/ daftar dossier,

membuka Kertas Siasatan

Tatatertib (KST), Kertas Risikan

Tatatertib (KRT), Sampul Kecil

Tatatertib SK(T) dan Sampul

Kecil Pematuhan SK(P).

tatatertib, tindakan tatatertib

dan hukuman tatatertib untuk

dibentangkan di dalam MMPP.

kakan

laporan statistik kes-kes

tatatertib dan pengisytiharan

harta pegawai dan kakitangan

BPR Malaysia ke Jabatan

Perkhidmatan Awam dan

Jabatan Perdana Menteri setiap

6 bulan mengikut keperluan.


dossier pegawai dan kakitangan

BPR Malaysia.


PUSAT PEN

MAKLUMAT DAN TATATER

3. PRESTASI

3.1 PRESTASI PUSAT PENGURUSAN

MAKLUMATPenerimaan Maklumat

Bagi tahun 2007, PPMT

menerima sebanyak 4,559

maklumat daripada pelbagai

punca. Pecahan penerimaan

maklumat mengikut punca

adalah seperti Jadual 1.

Jadual 1

Penerimaan Maklumat Oleh Ibu Pejabat BPR

Malaysia Bagi 2007

Bil. Punca Jumlah

Diperoleh pegawai BPR

2. Pengadu datang sendiri

3. Telefon 65

4. Talian bebas tol

5. Surat rasmi individu / jabatan /

Badan berkanun / Syarikat


6. Surat layang / Terbang

7. Melalui Polis DiRaja Malaysia 8

8. Melalui Biro Pengaduuan Awam 9

9. Aerogram BPR

Media Cetak

Homepage BPR

E-mail BPR 757

Faksimili 5

Peti aduan BPR 0

Tindakan Terhadap Maklumat

Daripada sebanyak 4,559

maklumat, sebanyak 247

maklumat dijalankan siasatan


diedarkan ke BPR Negeri-


diedarkan ke Jabatan/Badan

Berkanun/Syarikat berkaitan


maklumat difailkan kerana

kandungan maklumat terlalu

umum, tiada unsur perlakuan

rasuah, penyalahgunaan kuasa

atau penyelewengan dan lainlain.

Pecahan tindakan terhadap

maklumat adalah seperti Jadual

2.

Jadual 2

Tindakan Terhadap Penerimaan Maklumat Oleh

Ibu Pejabat BPR Malaysia bagi 2007

Bil. Tindakan Jumlah

Buka Kertas Siasatan 247

2. Edar bahagian Ibu Pejabat 360

3. Edar BPR Negeri

4. Rujuk Jabatan / Badan berkanun

/ Syarikat

3.2 PRESTASI URUS SETIA

TATATERTIB
5. Rujuk Polis DiRaja Malaysia 43

6. Rujuk Biro Pengaduan Awam 3

7. Rujuk Penulis 24

8. Difailkan (NFA)

9. Lain-lain tindakan 983

Jumlah 4828

NOTA : Jumlah penerimaan maklumat dan tindakan terhadap

maklumat oleh Ibu Pejabat BPR Malaysia bagi 2007 tidak

sama disebabkan terdapat beberapa tindakan dilakukan

terhadap satu maklumat yang sama.


Setia Tatatertib menerima

sebanyak 60 maklumat iaitu


Maklumat Pematuhan terhadap

pegawai dan kakitangan BPR

daripada pelbagai punca dan

saluran. Setelah maklumat

berkenaan dikaji dan diteliti,

siasatan tatatertib akan

dijalankan terhadap maklumatmaklumat

yang mempunya

unsur-unsur pelanggaran tata

kelakuan di bawah Peraturan

Peraturan Pegawai Awam


[ P.U (A) 395/93] dan Pekelili

Kerajaan yang sedang berk

kuasa.


yang diterima sepanjang


Kertas Siasatan Ta


Tatatertib (KRT), 8


dibuka Sampul kecil

107


NGURUSAN

T DAN TATATERTIB (PPMT)

108SK(P) dan selebihnya untuk

lain-lain tindakan.


dan kakitangan BPR telah

dibuka dalam tahun 2007.

Tapisan Tatatertib

Sepanjang tahun 2007, Urus Setia

Tatatertib telah menjalankan

523 tapisan tatatertib ke atas

pegawai dan kakitangan BPR

bagi tujuan pengesahan dalam

jawatan, kenaikan pangkat,

bersara pilihan, bersara wajib,

melanjutkan pelajaran, menghadiri

kursus di dalam dan luar

negara dan penganugerahan

pingat darjah kebesaran peringkat

Persekutuan dan Negeri.

3.2.2 Pengisytiharan Harta

Sebanyak 378 perisytiharan

harta pegawai dan kakitangan

BPR telah diterima dan

diproses sepanjang tahun 2007

dan sejumlah 388 telah diambil

maklum oleh Ketua Jabatan.

3.2.3 Penerimaan Hadiah

Sebanyak 56 laporan

penerimaan hadiah daripada

pegawai dan kakitangan BPR

diterima sepanjang tahun 2007.

3.2.4 Mesyuarat Lembaga Tatatertib

BPR
Dalam tahun 2007 Urus Setia

Tatatertib telah mengendalikan

23 Mesyuarat Lembaga

Tatatertib iaitu;


Bagi Kumpulan Sokongan No.

(2) bagi penentuan kes di bawah

Peraturan 35 sebanyak 8 kali


Bagi Kumpulan Sokongan No.

(2) bagi penentuan kes prima

facie sebanyak 8 kali


Bagi Kumpulan Sokongan No.

(2) pertimbangan Lembaga

untuk membuat keputusan

sebanyak 3 kali
Bagi Kumpulan Sokongan No.


penentuan kes prima facie dan

Tahan Kerja.


Bagi Kumpulan Pengurusan

No. (2) sebanyak 2 kali

iaitu bagi penentuan kes di

bawah Peraturan 35 dan bagi

penentuan kes prima facie.

3.2.5 Tindakan Prosiding Tatatertib

2007


kes pelanggaran tata kelakuan

di bawah Peraturan-Peraturan

Pegawai Awam (Kelakuan dan


ke Lembaga Tatatertib bagi

tujuan prosiding tatatertib yang


BPR.

Keputusan Mesyuarat

Lembaga Tatatertib

tib

bagi Kumpulan

Sokongan [No.2]

pada 8 Mac 2007.

Sebanyak 2 kes

dibawa ke Lembaga


Penolong Penguasa,


Mesyuarat diadakan

untuk pertimbangan

Lembaga Tatatertib

membuat keputusan.

tib

Bagi Kumpulan

Sokongan [No.2]

pada 8 Mei 2007.


Lembaga Tatatertib

yang berkenaan

melibatkan seorang

Penolong Penguasa.

Mesyuarat diadakan

bagi penentuan wujud

kes Prima Facie.

tib

Bagi Kumpulan


PUSAT PEN

MAKLUMAT DAN TATATER

Sokongan [No.2]


Sebanyak 2 kes

dibawa ke Lembaga

Tatatertib berkenaan

-


Kenderaan. Mesyuarat

diadakan bagi

penentuan wujud kes

Prima Facie.

tib

Bagi Kumpulan

Sokongan [No.2]


2007.


seorang Pegawai

Penyiasat dibawa ke

Lembaga Tatatertib

berkenaan. Mesyuarat

diadakan bagi pertimbangan

Lembaga

membuat keputusan.

3.2.5.3 Lawatan Ke Biro

Pengaduan Awam

(BPA) Jabatan

Perdana Menteri.

Pada 4 Oktober 2008,

satu lawatan ke Biro

Pengaduan Awam

(BPA), Jabatan Perdana

Menteri, Putrajaya

telah diwakili oleh 5

orang pegawai daripada

Pusat Pengurusan

Maklumat dan Tatatertib

iaitu PPj. Abd. Latiff

bin Osman, PsK. Nazli

Rasyid bin Sulong, Ps.

Norliza binti Adenan,

PkPs. Abd. Rahman

bin Basar, PkPs. Haryazi

bin Hj. Baharom.

Aktiviti ini adalah bertujuan

untuk bertukar


berkenaan dengan aspek

pengurusan maklumat.

tib

Bagi Kumpulan

Sokongan [No.2]


2007.


Tatatertib berkenaan melibatkan

seorang Pegawai Penyiasat.

Mesyuarat diadakan bagi pertimbangan

Lembaga membuat

keputusan.

Keputusan:- (3) Amaran dan


3.2.5.2 Ceramah Tatatertib

Dalam tahun 2007 Pusat

Pengurusan Maklumat

dan Tatatertib telah

menyampaikan 3 ceramah

tatatertib berkaitan

dengan Peraturan-

Peraturan Pegawai

Awam (Kelakuan dan

da

pegawai dan kakitangan

kerajaan serta

Badan Berkanun.

Lawatan Pusat Pengurusan Maklumat dan Tatatertib ke Biro

Pengaduan Awam

3.2.5.4 Ceramah Jemputa

‘Bengkel Pengenala

Akta Pendidika

1996 (Akta 55

Dan Pengendal

Aduan’ Kemente

Pelajaran Malaysi

Pada 26-28 Nov

bertempat di Ho

Palma Sepan

orang pegaw

Pusat Pe

Maklumat da

109


NGURUSAN

T DAN TATATERTIB (PPMT)

iaitu PPj Abd. Latiff

bin Osman, Ps Norliza

binti Adenan dan PkPs

Abd. Rahman bin

Basar telah memberi

ceramah berhubung

Pengenalan Akta


550) dan Pengendalian

Aduan kepada pegawai

Bahagian Pelajaran

Swasta, Kementerian

Pelajaran Malaysia.

3.2.5.5 Ceramah Jemputan

‘Bengkel Penguat

kuasa Dan Perancangan

Strategik’

Kementerian Pelajaran

Malaysia’.

tempat

di Marina Cove

Resort, Perak, pegawai-pegawai

aduan dan

penguatkuasaan dari

Bahagian Pelajaran

Swasta,Kementerian

Pelajaran Malaysia dan

Jabatan Pelajaran Negeri

seluruh Malaysia telah

menghadiri taklimat

“Bengkel Penguat

kuasa Dan Perancangan

Strategik” Kementerian

Pelajaran

Malaysia. Bengkel telah

dikendalikan oleh

dua pegawai PPMT

yang membincangkan

tajuk Tatacara Penerimaan

Dan Merekod

Aduan dan Tatacara

Pengendalian Aduan.

110


KELAB SUKAN DAN

KEBAJIKAN

KAN


KAN DAN KEBAJIKAN

112

LAPORAN AKTIVITI KELAB SUKAN DAN

KEBAJIKAN BADAN PENCEGAH RASUAH

MALAYSIA TAHUN 2007

Yang di-Pertua : Y. Bhg. Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said bin Hamdan

Timbalan Yang

di-Pertua 1

Timbalan Yang

di-Pertua II

Naib Yang di-

Pertua

Setiausaha

Aguog

Penolong

Setiausaha

: Y. Bhg. Pj. Dato’ Hj. Abu

Kassim bin Mohamed

: Y. Bhg. TPj. Dato Haj.

Zakaria bin Hj. Jaffar

: PKPj. I Hj. Shamshun

Baharin bin Mohd Jamil

: PsK. Razim bin Mohd Noor

: PPs.S. Farizah bt Selamat

Bendahari : PsK. Razaliah bt Ab Rahman

Penolong

Bendahari

Ahli-ahlli

Jawatankuasa

Pemeriksa kirakira

Pemegang

Amanah

: PPj. Nurahim bin Abdul

Rahim

: PPj. Ahmad Khusairi bin Hj.

Yahaya

: PsK. Hj. Abdul Samat bin

Kasah

: Ps. Yasmin Azura bt Yahya

: Ps. Ahmad Sabri bin Hat

: PkPs. Mohd Fadzil bin Mohd

Amin

: Pt. Mayalina bt Mohd

Shamsudin

: PsK. Rohaizad bin Yaakob

(Wakil MACA)

: PkPs. Eldrin anak George

(Wakil WPKL)

: En. Muhamad Roslan bin

Khalid (Wakil Selangor)

: Ps. Fikri bin Ab. Rahim

: PPj. Ahmad Suhairi bin Mohd

Noor

: PsK. Na’imah bt Hj. Ahmad

watankuasa ini menjalankan tugas bagi penggal tahun

ga sebelum Mesyuarat Agung baru diadakan yang

membubarkannya dan perlantikan Jawatankuasa

selaras dengan peruntukkan undang-undang

erlembagaan Kelab sukan dan Kebajikan BPR

ia sedia ada.

AKTIVITI-AKTIVITI KELAB SUKAN DAN

KEBAJIKAN BPR MALAYSIA SEPANJANG TAHUN

2007

1. BIRO SUKAN

Majlis Sukan BPR Malaysia 2007

dengan Majlis Sukan BPR

Malaysia 2007, yang buat

pertama kalinya dalam sejarah

BPR telah dijalankan di luar

Lembah Klang iaitu Ipoh,

Perak. Majlis sukan diadakan

sempena Konvensyen BPR

2007. Majlis sukan ini telah

dijayakan bersama dengan

Majlis Bandaraya Ipoh. Selain

itu, Pengarah BPR Perak serta

pegawai dan kakitangannya

telah banyak membantu

melancarkan perjalanan acaraacara

majlis sukan kali ini. Majlis

sukan kali ini telah berlangsung

selama 5 hari iaitu mulai 27 Junditambah menjadikan jumlah


pingat oleh 6 pasukan Zon yang

bertanding iaitu:-Ibu Pejabat ‘A’

Ibu Pejabat ‘B’

Zon Timur

Zon Utara

Zon Selatan

Zon Tengah

Semasa di Ipoh, penginapan

ahli-ahli kelab ialah di asrama

Politeknik Ungku Omar, INTIM,

YMCA dan beberapa hotel di

sekitar Ipoh.


acara-acara sukan yang

dipertandingkan ialah seperti

berikut:-
Bola Sepak (9 Sebelah)

Futsal (Senior)

Sepak takraw

Sepak raga bulatan

Bola jaring

Bola Tampar (Lelaki &

Wanita)

Tarik tali (Lelaki & Wanita)


KELAB SUKAN DAN K
Badminton

Ping Pong

Karom

Dart

Boling (Kuartet, Masters

individu lelaki & wanita)

Menembak (Berpasukan,

jatuh piring, individu lelaki &

wanita) dan

Perbarisan

yang mengambil bahagian

diiringi oleh pancaragam

Sekolah Menengah (C) Sam Tet

Ipoh. Sebaik perbarisan tamat,

satu pertunjukan khas tempur

tanpa senjata (TTS) telah

dipersembahkan oleh Markas 2

Briged, Ipoh.kali ini telah diadakan beberapa

acara VIP yang disertai oleh

pemimpin-pemimpin Kerajaan

Negeri Perak dan pegawaipegawai

kanan BPR. Acaraacara

yang diadakan ialah

boling berpasangan, badminton

(PUSPANITA), bola tampar,

ping pong dan futsal.

Ketua Pengarah BPR Malaysia sewaktu menyempurnakan

Perasmian Majlis Sukan 2007

Acara VIP Senior Futsal yang disertai oleh Pengarah Bahagian,

Negeri dan pegawai kanan BPR Malaysiaorang ahli kelab telah menyertai

Ipoh International Run di

Dataran MBI Ipoh. Walaupun

tiada ahli yang memang dalam

acara ini, merea telah berjaya

menamatkan larian dalam masa

yang ditetapkan.

Antara barisan kontinjen perbarisan perasmian Majlis Sukan BPR

Malaysia 2007sukan in adalah seprti berikut:-


2007 telah disempurnakan

Y. Bhg. Datuk Seri Panglima

Hj. Ahmad Said bin Hamdan,

Ketua Pengarah BPR Malaysia

merangkap Yang DiPertua

Kelab Sukan dan Kebajikan

BPR Malaysia di Stadium

Perak, Ipoh. Majlis perasmian

berlangsung dengan meriah

sekali dengan perbarisan lintas

hormat oleh kontinjen zon-zon

Zon Utara - 50 mata

Zon Ibu Pejabat ‘A’ -

mata

Zon Tengah - 47 mata


acara sukan yang diperta

kan adalah seperti Jadu

113


KAN DAN KEBAJIKAN

Jadual 1

Penerimaan Maklumat Oleh Ibu Pejabat BPR Malaysia Bagi 2007

Bil. Acara Johan Naib

Johan

Ketiga

Keempat

Bola Sepak IP ‘B’ Timur Tengah Utara

2. Futsal Utara IP ‘A’ Tengah Timur

3. Sepak Takraw Tengah IP ‘A’ Utara Selatan

4. Sepak Raga Bulatan Tengah Timur Utara IP ‘A’

5. Bola Jaring IP ‘B’ IP ‘A’ Utara Tengah

6. Bola Tampar (L) Timur Tengah Selatan IP ‘A’

7. Bola Tampar (W) IP ‘B’ Selatan Tengah IP ‘A’

8. Tarik Tali (L) Tengah Utara Timur Selatan

9. Tarik Tali (W) IP ‘A’ Utara Selatan Tengah

Badminton IP ‘A’ Tengah Selatan Utara

Ping Pong IP ‘A’ IP ‘B’ Utara Tengah

Karom Timur Utara IP ‘A’ IP ‘B’

Dart Selatan Tengah Utara Timur

Boling (Kuartet) IP ‘B’ Tengah Utara IP ‘A’

Boling Masters Individu (L)


Boling Masters Individu (W) Siti Nuraini Mohd

Zin

Yushairee Yusoff Abd. Aziz Othman Abd Salam Abu

Bakar

Mayalina Mohd

Shamsudin

Fazidah Mohd Ali


Menembak (Berpasukan) Selatan IP ‘ A’ Utara Tengah

Menembak (Jatuh Piring) Utara IP ‘A’ Selatan Timur

Menembak Individu (L)

Jusoh

Amrun Ali

Fadzil Abdul

Jabar

Mohd Yusoff

Awang Lah

20. Menembak Individu (W) Rosilawati ismail Normiriati Hairi Salema Zali Nor Shamsusiah

Ali

Perbarisan Selatan Tengah IP ‘A’ Utara

JOHAN KESELURUHAN UTARA IP ‘ A’ TENGAH SELATAN

Jadual 2

Keputusan Acara VIP

Bil. Acara Johan Naib

Johan

Ketiga

Keempat

114

Boling berpasangan YAB Dato’ Seri

DiRaja Mohamad

Tajol Rosli / Datin

Seri Kamariah

Mokri

2. Badminton (PUSPANITA) PUSPANITA SUK

Perak

3. Bola Tampar Pilihan Ibu

Pejabat

4. Futsal Pilihan Ibu

Pejabat

5. Ping Pong Pilihan Ibu

Pejabat

Dato’ Hamdi Abu

Bakar / Datin

Zahidah Saedin

PUSPANITA BPR

Malaysia

Pilihan BPR Negeri

Pilihan BPR Negeri

Pilihan BPR Negeri

Shamshun

Baharin Mohd

Jamil / Norsimah

Abd Ghani

Datuk Seri

Panglima Hj.

Ahmad Said

Hamdan / Datin

Seri Panglima Hjh .

Ishah Mahamud


KELAB SUKAN DAN Kkeseluruhan acara-acara yang

dipertandingkan ialah seperti di

Jadual 2.


pusingan bagi acara-acara

yang dipertandingkan telah

dilangsungkan di Dewan Jubli

Intan, Politeknik Ungku Omar,

Ipoh pada 30 Jun 2007 jam 9.00

malam. Pada malam itu juga

telah diadakan pertandingan

acara persembahan oleh

zon-zon. Zon Selatan telah

menjadi juara persembahan

mempertahankan kejuaraan

yang dimenangi pada tahun

2005.

Padang UKM Kubang Kerian,

Kota Bharu Kelantan. Pasukan

BPR telah diletakkan dalam

Kumpulan E bersama-sama

pasukan MSN, PPUM dan

Kementerian Sumber Manusia.


Sepak BPR dalam kejohanan ini


tewas 2 perlawanan. Pasukan

BPR tidak layak ke pusingan

seterusnya.

1.3 Kejohanan Bola Tampar Pantai

Wanita


Pasukan Bola Tampar Pantai

Wanita telah menyertai

Kejohanan Bola Tampar Pantai

Wanita anjuran MAKSWIP di

Hotel Perdana, Kota Bharu

Kelantan.


Tampar Pantai Wanita dalam

kejohanan ini ialah menang


perlawanan. Pasukan BPR tidak

layak ke pusingan seterusnya.

Juara keseluruhan Majlis Sukan BPR 2007

1.4 Badmintonkelab yag bermain badminton

telah menyewa gelanggang

badminton secara berkumpulan

di sekitar Putrajaya. Pemainpemain

telah menggunakan

inisiatif sendiri mengadakan

beberapa perlawanan

persabahatan dengan pasukan

tempatan di Putrajaya

1.5 Ping Pong

Pertandingan Bola Jaring yang disertai oleh pegawai dan

kakitangan BPR wanita semasa majlis sukan.kelab telah menjalankan aktiv

bermain Ping Pong seki

pejabat selepas waktu pejab

1.2 Kejohanan Bola Sepak 9 SebelahPasukan Bola Sepak BPR

telah mengambil bahagian

dalam kejohanan bola sepak 9

sebelah anjuran MAKSWIP di

115


KAN DAN KEBAJIKAN

2. BIRO EKONOMI

Sepanjang tahun 2007, Biro ini telah merancang

dan menjalankan aktiviti perniagaan dikalangan

ahli-ahlinya. Antara barangan yang dijual ialah

barangan keperluan pegawai-pegawai BPR

seperti tali leher korporat BPR, klip tali leher, pin

tali leher, skaf korporat BPR dan air minuman.

Setinggi penghargaan kepada semua ahli

jawatankuasa Biro Ekonomi yang telah

meluangkan masa terluang untuk menjalankan

aktiviti-aktiviti Biro Ekonomi walaupun sangat

sibuk dengan tugas rasmi masing-masing.

SEKITAR MAJLIS SUKAN BPR MALAYSIA 2007

116


PUSPANITA

PANITA

BPR MALAYSIA


A BPR MALAYSIA

JAWATANKUASA PUSPANITA BPR MALAYSIA

TAHUN 2007

Pengerusi : Y. Bhg. Datin Seri

Panglima Hjh. Ishah bt

Mahamud

Timbalan

Pengerusi I

Timbalan

Pengerusi II

; Y. Bhg. Datin Bebee

Rashidah bt Zachariah

Merican

: Y. Bhg. Datin Azbuzainab

bt Hj. Yaacob

Setiausaha : Pn. Na’imah bt Hj. Ahmad

Pen. Setiausaha : Pn. Aliza bt Abd. Ghani

Bendahari : Pn. Nor Aminah bt Saadun

Pen. Bendahari : Cik Razaliah bt Ab.

Rahman

Ahli Jawatankuasa :

Pemeriksaan Kira-

Kira

: Pn. Thilagavathy a/p

S.Thamboo

: Cik Nooriza bt Mohd

Noordin

: Pn. Rohana bt Sapie

: Pn. Halimah bt Shariff

: Pn. Fariza bt Omar

: Pn. Nor Khamishah bt

Osman

: Pn. Noormarizan bt

Abdullah

: Pn. Wan Maharrimah bt

Wan Junus

: Pn. Hazlina bt Harun

: Pn. Normarina bt Morshidi

: Pn. Hidayah bt Mohd

Yusoff

: Pn. Hjh. Noor Hani bt

Kamarud-din

Pemegang Amanah : Pn. Nor’asyikin bt Ujang

: Pn. Narimah bt Ab.

Rahman

Pemeriksaan dan

Perundingan

Perundangan dan

Pendakwaan

Pendidikan

Masyarakat

Pengurusan

Sumber Manusia &

Pentadbiran Am

Penyelidikan dan

Perancangan

: Madam Ung Siew Hong -

Sehingga 6/9/2007

: Puan Siti Mazlina bt


: Puan Rahimah bt Abdul

Aziz

: Puan Nik Asmat bt Hj. Nik

Hussin

: Puan Noor Redah bt

Zulkapli

: Cik Hjh. Sutinah bt Sutan

Keselamatan : Puan Ezrazulis bt Abd

Hamid

Akademi

Pencegahan

Rasuah Malaysia

(MACA)

BPR WP Kuala

Lumpur

: Puan M. Gunasundary -

sehingga 8/8/2007

: Puan K. Vijayaletchumi -

daripada 9/8/2007

: Y. Bhg. Datin Norlela bt

Mohd Zain

PENGERUSI-PENGERUSI JAWATANKUASA

KECIL (BIRO)

J/K Agama : Y. Bhg. Datin Azbuzainab

bt Yaacob

J/K Kebajikan : Cik Hjh. Sutinah bt Sutan -


: Puan Rohana bt Sapie -


J/K Pendidikan : Puan Nik Asmat bt Hj. Nik

Hussin

J/K Sosial &

Kebudayaan

: Puan Noredah bt Zulkipli

J/K Sukan : Puan Halimah bt Shariff

J/K Pembangunan

Ekonomi

J/K Seranta dan

Penerbitan

:

: Puan Ezrazulis bt Abd.

Hamid

PENGERUSI-PENGERUSI BAHAGIAN

118

satan : Y. Bhg. Datin Norizah bt

Ahmad

ikan : Puan Siti Mazlina bt

Ahmad - sehingga

30/9/2007

: Y. Bhg. Datin Radziah bt


PUSPANITA BPR

LAPORAN AKTIVITI

Sepanjang tahun 2007, PUSPANITA BPR Malaysia

telah melaksanakan beberapa aktiviti seperti

berikut:

TARIKH


AKTIVITI

Hadir mesyuarat persediaan bagi

Mesyuarat Agung PUSPANITA

Cawangan JPM yang ke-24 tahun

2007, bertempat di Bilik Mesyuarat


C Putrajaya

29 Mac 2007

Mesyuarat Agung PUSPANITA

Cawangan JPM ke -24. Bertempat


Kompleks JPM, Putrajaya

2 Jun 2007 Pengerusi serta 4 ahli PUSPANTA

BPR menyertai Pertandingan

Bowling anjuran PUSPANITA

Cawangan Jabatan PerangkaanAhli-ahli PUSPANITA BPR

melawat cucu Y. Bhg. Datuk Seri

Panglima Ketua Pengarah BPR

dan Datin Seri Panglima yang

telah kembali rahmatullah

Ahli-ahli PUSPANITA BPR

menghadiri Majlis Ramah Mesra

bersama Pengerusi PUSPANITA

BPR Malaysia bertempat di

Akademi Pencegahan Rasuah

Malaysia (MACA), Kuala Lumpur

22 Jun 2007 Menyertai pertandingan bowling

antara Agensi/Jabatan anjuran

Jawatankuasa Biro Sukan,

PUSPANITA Cawangan Jabatan

Perdana Menteri di Arl Powerbowl

Alamanda Shopping Centre,

Putrajaya

PUSPANITA BPR telah

memenangi tempat kedua dalam

pertandingan ini dan seorang

pemain telah terpilih mewakili

PUSPANITA JPM ke peringkat

Kebangsaan

28 Jun 2007 Ahli-Ahli Puspanita Ibu

Pejabat BPR menyertai Acara

Persembahan antara Zon BPR

Malaysia di Dewan Jubli Perak,

Politeknik Ungku Omar, Ipoh

Perak. Persembahan berkonsep

taridra-dikir barat ini telah berjaya

mendapat tempat naib johan

pertandingan.

29 Jun 2007 Ahli-ahli PUSPANITA menghadiri

Ceramah Motivasi/Agama oleh

Ustaz Wan Akashah bin Wan

Abdul Hamid dari SMA Kajang di

Institut Tadbiran Islam Malaysia

(INTIM), Ipoh Perak sempena

Konvensyen BPR 2007.

30 Jun 2007 Menganjurkan Sukaneka yang

disertai oleh anak-anak ahli

PUSPANITA BPR Malaysia dan

anak-anak yatim dari rumah anak

yatim Chemor, Perak dengan

kerjasama Jabatan Perpaduan

Negara dan Integrasi Nasional

Negeri Perak.


Menganjurkan acara pertandingan

badminton antara ahli PUSPANITA

BPR Malaysia dengan ahli

PUSPANITA Pejabat Setiausaha

Kerajaan Negeri Perak di Ipoh.

Perak.

2 Julai 2007 Ahli-ahli PUSPANITA menghadiri

Ceramah Motivasi yang

disampaikan oleh Syeikh Ismail

bin Hj, Hashim dari AGSONIC

Sdn. Bhd. di INTIM, Ipoh Perak.

6 Julai 2007 Mengadakan Majlis Jamuan

Kesyukuran sempena meraikan

kemenangan persembahan

PUSPANITA di dalam

pertandingan persembahan antara

zon BPR Malaysia bertempat di

Dewan Serbaguna Aras B2, Parcel

D, Putrajaya.

20 - 22 Julai

2007

Seramai 35 orang ahli

PUSPANITA BPR telah melakukan

lawatan sambil belajar ke BPR

Johor dan ke Corrupt Practice

Investigation Bureau (CPIB) di

Singapura. Lawatan bertujuan

untuk menambah pengetahuan

berhubung visi, misi dan kaedah

operasi yang diamalkan oleh CPIB

di samping mengeratkan lagi

hubungan dua hala antara BPR

– CPIB yang merupakan agensi

pencegahan rasuah negara itu.

28 Julai 2007 Menganjurkan Pertandingan Ten-

Pin Bowling sempena Program

Gerak Mesra BPR Malaysia

dengan kerjasama Bahagian

Pendidikan Masyarakat BPR

di Endah Parade Sri Petaling.


menyertai pertandingan ini.

119


A BPR MALAYSIA

120

30 Ogos 2007 Menghadiri Mesyuarat

Jawatankuasa Induk PUSPANITA


bertempat di Aras 7, Blok

D6, Putrajaya. Mesyuarat

dipengerusikan oleh Y. Bhg.

Datin Seri Panglima Pengerusi

PUSPANITA BPR Malaysia. Selain

AJK, turut hadir ialah Pengerusi-

Pengerusi Bahagian yang terdiri

daripada isteri-isteri Pengarah-

Pengarah Bahagian ibu Pejabat

BPR Malaysia dan BPR Wilayah

Persekutuan.

5 Oktober

2007


2007

20 November

2007

26 November

2007

Ahli PUSPANITA Akademi

Pencegahan Rasuah Malaysia

(MACA) mengadakan Majlis

Tadarus dan Khatam Al-Quran

sempena bulan Ramadhan


Beberapa orang ahli PUSPANITA

BPR menghadiri Majlis Tadarus

Al-Quran anjuran PUSPANITA

Kebangsaan di Rumah

PUSPANITA Putrajaya.

Menganjurkan pertandingan gerai

tercantik sempena Majlis Gerak

Mesra sempena sambutan Hari

Raya Aidil Fitri 2007, bertempat di

Pusat Konvensyen Antarabangsa

Putrajaya (PICC). PUSPANITA

BPR telah menyumbangkan

hadiah berupa hamper kepada

pemenang termasuk juga hadiah

penyertaan. Di majlis yang

sama juga PUSPANITA telah

meraikan anak-anak yatim dan

ibu-ibu tunggal dari persatuan ibu

tunggal yang berhampiran dengan

Putrajaya. Hadiah dan sumbangan

Hari Raya telah disampaikan

oleh Penasihat dan Pengerusi

PUSPANITA BPR.


PUSPANITA telah menghadiri

Ceramah Motivasi anjuran

PUSPANITA Cawangan Kecil

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Malaysia, bertempat di Auditorium

Blok D8, Aras 5, Kompleks D,

Putrajaya.


PUSPANITA telah menghadiri

Seminar Pemantapan Keluarga

anjuran PUSPANITA JAKIM,

bertempat di Auditorium Blok D8,

Aras 5, Kompleks D, Putrajaya.

29 November

2007

Sepanjang

Tahun

Sepanjang

Tahun

Beberapa orang ahli

PUSPANITA BPR menghadiri

Seminar Keusahawanan dan

Kepenggunaan: Persediaan

Menjadi Usahawan Berjaya

anjuran Biro Keusahawanan

PUSPANITA JPM di Aras B2, Blok

D6, Kompleks D, Putrajaya.

Menghadiri majlis-majlis

perkahwinan ahli/anak ahli,

melawat ahli-ahli yang mendapat

cahaya mata dan dari semasa

ke semasa mengadakan kutipan

derma kilat dan lawatan kebajikan

ke hospital/rumah ahli/keluarga

ahli yang sakit/kemalangan/

kematian dan sebagainya.

Menganjurkan aktiviti gerai jualan

pakaian, makanan ringan dan

lain-lain barangan keperluan di

ruang legar Blok D8, Kompleks

D, Putrajaya. Aktiviti-aktiviti ini

dikendalikan oleh Jawatankuasa

Kecil Ekonomi dan Pembangunan

PUSPANITA BPR bertujuan untuk

menjana pendapatan bagi Tabung

Kewangan PUSPANITA BPR.

Pertandingan boling antara agensi / jabatan anjuran Biro Sukan

PUSPANITA Cawangan jabatan Perdana Menteri


PUSPANITA BPR

Peserta boling PUSPANITA BPR Malaysia

Persembahan PUSPANITA BPR Malaysia semasa Konvensyen dan

Majlis Sukan BPR 2007

Persembahan dikir barat yang memenangi Naib Johana

Sukaneka yang dianjurkan oleh PUSPANITA semasa Majlis Sukan

BPR 2007 yang disertai oleh anak-anak pegawai dan kakitangan

BPR Malaysia

Pertandingan Badminton antara PUSPANITA BPR Malaysia dengan

PUSPANITA Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

121


RI

Blok D6, Kompleks D,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

Peti Surat 6000,

62007 Wilayah Persekutuan Putrajaya,

Malaysia

Tel : 03-88867000

Faks: 03-88894329

(Unit Menerima Maklumat)

Faks : 03-88889527/8889529

(Bahagian Pendidikan Masyarakat)


Laman Web : www.bpr.gov.my

Email : info@bpr.gov.my

AKADEMI PENCEGAHAN

RASUAH MALAYSIA (MACA)

Persiaran Duta Off Jalan Duta

50480 Jalan Duta

Kuala LumpurBPR NEGERI SEMBILAN

Jalan Dato’ Kelana Makmur

Peti Surat 6000

70700 Seremban

Negeri Sembilan

Tel: 06-7625446 / 7620207

Faks: 06-7620522

BPR MELAKA

Tingkat 2 & 3, Bangunan B.C Lim


Peti Surat 6000

75400 MelakaBPR JOHOR

gkat 9, Blok B

ma Persekutuan

n Air Molek

Surat 6000

Johor Bahru


-2236646

BPR PAHANG


Jalan Gambut, Peti Surat 6000

25700 Kuantan

PahangBPR TERENGGANU


Jalan Sultan Ismail

Peti Surat 6000

20720 Kuala Terengganu

TerengganuBPR KELANTAN


Jalan Bayam, Peti Surat 6000Faks: 09-7440646

BPR SABAH

Aras 3, Blok A

Kompleks Pentadbiran

Persekutuan Sabah

Peti Surat 6000

88400 Kota Kinabalu, Sabah


Faks: 088-488387

BPR SARAWAK


Peti Surat 6000

Jalan Simpang Tiga

93764 Kuching

Sarawak


Faks: 082-426779

BPR WILAYAH PERSEKUTUAN

LABUAN


Kompleks Ujana Kewangan

Jalan Merdeka

Peti Surat 6000

87000 Labuan

Wilayah Persekutuan


Faks: 087-423378

BPR PERLIS

Tingkat 7, Bangunan Persekutuan

Persiaran Jubli Emas

Peti Surat 6000

angar

Perlis

Tel


Faks: 04-9765828

BPR KEDAH

Tingkat 2, Blok B

Bangunan Persekutuan

Jalan Sultan Badlishah

Peti Surat 6000

05720 Alor Setar

Kedah


Faks: 04-7339955

BPR PULAU PINANG

44A, Jalan Sultan Ahmad Shah

Peti Surat 6000
BPR PERAK

Jalan Raja Musa Aziz

Peti Surat 6000

30760 Ipoh

Perak


Faks: 05-2556864

BPR SELANGOR


Jalan Tengku Ampuan Zabedah

E9/E, Seksyen 9


SelangorBPR WILAYAH PERSEKUTUAN

KUALA LUMPUR

Tingkat 5, Rumah Persekutuan

Jalan Sultan Hishamudin

50502 Kuala Lumpur


/ 26933942


122


CAWANGAN BP

BPR Cawangan Langkawi

LADA

Persiaran Putra

Peti Surat 6000

07000 Kuah

Langkawi Kedah


Faks: 04-9668690

BPR Cawangan Sungai Petani

JKR 424, Jalan Kapal Terbang

Peti Surat 6000

08000 Sungai Petani

KedahBPR Cawangan Seberang

Perai

Tingkat 2B, Bangunan Mahkamah

Majistret (Munisipal) MPSP

Jalan Kg. Jawa, Seberang Perai


Pulau Pinang

Tel: 04-3246000

Faks: 04-3242000

BPR Cawangan Taiping

Tingkat 8, Wisma Persekutuan

Jalan Istana Larut

Peti Surat 6000

34007 Taiping

Perak


Faks: 05-8063593

BPR Cawangan Teluk Intan

Tingkat 3, Blok B

Bangunan Kerajaan Persekutuan

36000 Teluk Intan

PerakBPR Cawangan Port Dickson

Tingkat 2 & 3 Bangunan Suraya

Jalan Raja Aman Shah

Peti Surat 6000


Negeri SembilanBPR Cawangan Kluang

No. 8, Jalan Penghulu Kasim

Peti Surat 6000

86720 Kluang

Johor


Faks: 07-7767986

BPR Cawangan Segamat

No. 325, Jalan Buluh Kasap

Peti Surat 6000

85720 Segamat

JohorBPR Cawangan Raub


Persekutuan

Jalan Tuanku Abdul Samad

Peti Surat 6000

27600 Raub

PahangBPR Cawangan Temerloh


Perbandaran Temerloh

Jalan Ahmad Shah, Peti Surat 6000

28000 Temerloh

PahangBPR Cawangan Kemaman

Tingkat 6, Bangunan Persekutuan

Jalan Melor, Gong Limau

Peti Surat 6000

24000 Chukai

Kemaman, Terengganu


Faks: 09-8502083

BPR Cawangan Sandakan

Tingkat 7, Bangunan Persekutuan


Peti Surat 6000

90048 Sandakan

Sabah

Tel: 089-668746/668496


BPR Cawangan Sibu

Blok 3, Tingkat 7, Wisma Persekutuan

Jalan Persiaran Brooke

Peti Surat 6000

96008 Sibu

Sarawak


Faks: 084-320968

BPR Cawangan Miri

Tingkat 2, Blok A, Fasa 2

Bangunan Persekutuan

Jalan Cahaya Lopeng

Peti Surat 6000

98008 Miri

SarawakBPR Cawangan Bintulu

Lot 506 KLD, Tingkat Bawah

Bangunan Lembaga Kemajuan Bintulu

Jalan Sommerville

97008 Bintulu

SarawakBPR Cawangan Klang
SelangorBPR Cawangan Keningau

Tingkat Bawah, Bangunan Gunasama

Rumah Persekutuan Keningau

Peti Surat 6000

89008 Keningau

Sabah


Faks : 087-336763

BPR Cawangan Batu Pahat

JKR 84, Jalan Ampuan

Peti Surat 6000

83000 Batu Pahat

Johor


Faks: 07-4328630

BPR Cawangan Tawau

Tingkat 6

Bangunan Persekutuan

Peti Surat 6000


Sabah

Tel: 089-772743 / 753005 / 753006

Faks: 089-772693/772744

123

More magazines by this user
Similar magazines