Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Turco

Име на модел

Име на модел KDL- 55EX72x 46HX72x 46EX72x 46EX52x 113 W 83,0 W 81,0 W 68,0 W Консумация на енергия в “У дома”/ “Стандартен” режим в “В магазин”/ “Ярък” режим 177 W 153 W 133 W 114 W Средно годишно 165 kWh 115 kWh 118 kWh 99 kWh енергия* 1 потребление на Консумация на енергия в режим готовност* 2 Резолюция на дисплея 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,3 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) Габарити (прибл.) (ш × в × д) с поставка за маса 126,9 × 79,9 × 31,5 cm 107,8 × 69,0 × 26,0 cm 107,8 × 69,0 × 26,0 cm 107,8 × 69,0 × 26,0 cm без поставка за маса 126,9 × 76,9 × 4,1 cm 107,8 × 66,0 × 4,2 cm 107,8 × 66,0 × 4,2 cm 107,8 × 66,0 × 4,2 cm Тегло (прибл.) с поставка за маса 25,4 kg 18,8 kg 17,9 kg 17,8 kg без поставка за маса 20,2 kg 14,4 kg 14,3 kg 14,2 kg Приложени аксесоари Вижте “Проверка на аксесоарите” (стр. 8). Аксесоари по избор Конзола за стенно монтиране: SU-WL500 3D очила: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-55/46EX72x, KDL-46HX72x) Камера с микрофон: CMU-BR100 Безжичен USB LAN адаптер Работна температура 0 °C – 40 °C Работна влажност Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз) Име на модел KDL- 46CX52x 40HX72x 40EX72x 40EX52x Захранване и други Изисквания за 220 V – 240 V AC, 50 Hz захранване Енергиен клас C B A A Размер на екрана (измерен по диагонала) Консумация на енергия в “У дома”/ “Стандартен” режим в “В магазин”/ “Ярък” режим Прибл. 116,8 cm/ 46 инча Прибл. 101,6 cm/ 40 инча Прибл. 101,6 cm/ 40 инча 128 W 85,0 W 64,0 W 65,0 W 204 W 135 W 121 W 113 W Средно годишно 187 kWh 118 kWh 93 kWh 95 kWh енергия* 1 потребление на Консумация на енергия в режим готовност* 2 Резолюция на дисплея 0,25 W (16 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,25 W (14 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) Прибл. 101,6 cm/ 40 инча 0,3 W (13 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) Габарити (прибл.) (ш × в × д) с поставка за маса 112,2 × 71,2 × 27,5 cm 94,3 × 61,5 × 21,0 cm 94,3 × 61,6 × 25,0 cm 94,3 × 61,6 × 25,0 cm без поставка за маса 112,2 × 68,2 × 7,4 cm 94,3 × 58,6 × 4,2 cm 94,3 × 58,6 × 4,2 cm 94,3 × 58,6 × 4,2 cm Тегло (прибл.) с поставка за маса 20,7 kg 15,4 kg 14,4 kg 14,4 kg без поставка за маса 17,1 kg 11,6 kg 11,2 kg 11,2 kg Приложени аксесоари Вижте “Проверка на аксесоарите” (стр. 8). 26 BG

Име на модел KDL- 46CX52x 40HX72x 40EX72x 40EX52x Аксесоари по избор Конзола за стенно монтиране: SU-WL500 3D очила: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-40HX72x, KDL-40EX72x) Камера с микрофон: CMU-BR100 Безжичен USB LAN адаптер Работна температура 0 °C – 40 °C Работна влажност Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз) Име на модел KDL- 40CX52x 37EX72x 37EX52x 32EX72x Захранване и други Изисквания за 220 V – 240 V AC, 50 Hz захранване Енергиен клас C A A B Размер на екрана (измерен по диагонала) Консумация на енергия в “У дома”/ “Стандартен” режим в “В магазин”/ “Ярък” режим Прибл. 101,6 cm/ 40 инча Прибл. 94,0 cm/ 37 инча Прибл. 94,0 cm/ 37 инча 120 W 56,0 W 56,0 W 59,0 W 181 W 105 W 98 W 101 W Прибл. 80,1 cm/ 32 инча Средно годишно 175 kWh 82 kWh 78 kWh 86 kWh енергия* 1 потребление на Консумация на енергия в режим готовност* 2 Резолюция на дисплея 0,25 W (15 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,25 W (17 Wв режим на актуализация на софтуер / EPG) 0,3 W (16,5 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) 1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала) 0,25 W (16 W в режим на актуализация на софтуер / EPG) Габарити (прибл.) (ш × в × д) с поставка за маса 99,1 × 63,6 × 25,0 cm 87,8 × 57,9 × 25,0 cm 87,7 × 57,9 × 25,0 cm 75,5 × 51,0 × 21,6 cm без поставка за маса 99,1 × 60,6 × 7,1 cm 87,8 × 54,9 × 4,2 cm 87,7 × 54,9 × 4,2 cm 75,5 × 48,0 × 4,2 cm Тегло (прибл.) с поставка за маса 16,3 kg 13,3 kg 13,3 kg 10,4 kg без поставка за маса 12,9 kg 10,1 kg 10,1 kg 7,9 kg Приложени аксесоари Вижте “Проверка на аксесоарите” (стр. 8). Аксесоари по избор Конзола за стенно монтиране: SU-WL500 3D очила: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-37/32EX72x) Камера с микрофон: CMU-BR100 Безжичен USB LAN адаптер Работна температура 0 °C – 40 °C Работна влажност Относителна влажност 10% – 80% (без образуване на конденз) Допълнителна информация Име на модел KDL- 32EX52x 32EX42x 32CX52x Захранване и други Изисквания за 220 V – 240 V AC, 50 Hz захранване Енергиен клас B B C Размер на екрана Прибл. 80,1 cm/32 инча Прибл. 80,0 cm/32 инча Прибл. 80,1 cm/32 инча (измерен по диагонала) Консумация в “У дома”/ 56,0 W 56,0 W 73,0 W на енергия “Стандартен” режим в “В 88 W 88 W 112 W магазин”/ “Ярък” режим Средно годишно потребление на енергия* 1 82 kWh 82 kWh 107 kWh (продължава) 27 BG