Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Svedese

CD-spelare Lyssna på en

CD-spelare Lyssna på en CD Tryck på (OPEN) och sätt i en CD. Sidan med etiketten vänd uppåt Hitta en viss punkt i ett spår — Manuell sökning Under uppspelningen, trycker du på och håller ned valfri sida av (SEEK/AMS). Släpp upp knappen när du har hittat den önskade delen. SEEK/AMS Söka framåt Söka bakåt Observera Om “ ” eller “ ” visas i teckenfönstret, innebär detta att du har kommit till början eller slutet på skivan och inte kan gå längre. S Frontpanelen stängs automatiskt och uppspelningen börjar. Om du redan har satt i en CD trycker du på (SOURCE) flera gånger tills “CD” visas. Redan har satt i en CD EQ SUR CD 5 2.15 TRACK Observera Om du vill spela upp en 8 cm CD, använder du den valfria Sony CD-adaptern (CSA-8). Funktion Avbryta uppspelningen Ta ur CD:n Spårnummer Förfluten speltid Tryck på (OFF) (OPEN) Visa klockan När du trycker på (DSPL), sätts klockan på och stängs av växelvis. Hitta ett visst spår — Automatisk musiksökning (AMS) Under uppspelningen, trycker du på valfri sida av (SEEK/AMS). Spela en CD i olika lägen Du kan spela CD i olika lägen: •Med Intro (Snabbsökning) kan du spela de 10 första sekunderna på alla spår. •Med Repeat (Upprepad spelning) upprepas det aktuella spåret. •Med Shuf (Slumpmässig spelning) spelas alla spår i slumpmässig ordningsföljd. 1 Tryck på (SHIFT). Varje gång du trycker på (SHIFT), tänds de alternativ som du kan välja. SHIFT 2 Tryck på (3) (P.MODE) flera gånger tills det önskade spelläget visas. Varje gång du trycker på (3) (P.MODE), ändras alternativen enligt följande: Intro n Repeat n Shuf n PGM EQ SUR SET UP P.MODE 1 2 3 4 5 CD Intro off 3 Tryck på (4) (n) så att “on” väljs. EQ SUR CD Intro on INTRO SEEK/AMS Hitta efterföljande spår Hitta föregående spår Uppspelningen startar. 4 Tryck på (SHIFT). 6 Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du “off” i steg 3 ovan. Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Skapa ett program — CD-programminne Genom att göra ditt eget program kan du spela spåren i den ordning du vill. Du kan skapa två olika program: Program 1 och Program 2. Du kan välja upp till 12 spår i varje program. Det som har programmerats kan sedan lagras i minnet. 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) två sekunder. EQ “P 1” visar att Program 1 är valt Om du vill konfigurera program 2, trycker du på (4) (n) flera gånger tills P 2 visas. 2 Tryck på valfri sida (SEEK/AMS) när du vill välja det spår som ska läggas in i minnet. 3 Tryck lätt på (5) (ENTER). EQ EQ SUR SUR CD PGM edit 12 P1.‚3 TRACK µ CD PGM edit 2 P1.‚2 SUR P1 PGM edit +Enter+ TRACK Spela det lagrade programmet Du kan välja: • PGM 1 när du vill spela Program 1. • PGM 2 när du vill spela Program 2. • PGM 1 + 2 när du vill spela Program 1 och 2. 1 Tryck på (SHIFT). 2 Tryck på (3) (P.MODE) flera gånger tills “PGM” visas. 3 Tryck (4) (n) flera gånger tills önskat program visas. Programmerad uppspelning startar. Program 1 Uppspelning EQ µ Program 2 Uppspelning EQ µ Program 1 och 2 Uppspelning EQ µ Normal uppspelning EQ SUR SUR SUR SUR CD PGM 1 CD PGM 2 CD PGM 1+2 CD PGM off PGM1 PGM 2 PGM1+ 2 S CD-spelare 4 Om du vill fortsätta att lägga in spår, upprepar du steg 2 och 3. 5 När du har lagt in alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 6 Tryck på (SHIFT). Observera • “*Wait*”visas i teckenfönstret när de inmatade uppgifterna om spåren inte har hunnit läsas in i minnet. • “*Mem full*” visas i teckenfönstret när du matar in mer än 12 spår i ett program samtidigt. 4 Tryck på (SHIFT). Om du vill återgå till normalt uppspelningsläge väljer du “PGM off” i steg 3 ovan. Observera Om varken program 1 eller program 2 har matats in i minnet, visas “NO Data” i teckenfönstret. 7 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)