Views
3 months ago

Y-mail 47 - maart 2024

 • Text
 • Dokter
 • Ziekenhuis
 • Yperman
 • Cellen
 • Onze
 • Cokelaere
 • Uitstrijkjes
 • Mogelijk
 • Komen
 • Noor

TRANSMURALE ZORGPADEN

TRANSMURALE ZORGPADEN Samenwerking over de lijnen heen is van cruciaal belang voor de zorgcontinuïteit van de patiënt, stelt Lies Pauwels. “De focus ligt niet alleen op zorg binnen de ziekenhuismuren, maar ook op samenwerking met externe zorgpartners en -organisaties in de regio”. Caroline Gheysen en Lies Pauwels Toekomst zonder muren In de toekomst wil het Jan Yperman Ziekenhuis transmurale zorgpaden ontwikkelen voor oncologiepatiënten en de mogelijkheden voor chirurgische patiënten onderzoeken, zoals vroegtijdig ontslag met opvolging vanuit de thuisomgeving. Die ambities passen binnen de bredere visie van het ziekenhuis op een geïntegreerde en holistische zorgaanpak. 7-FASENMODEL Caroline Gheysen (directeur beleidsinformatie, innovatie en netwerken): “We staan aan het begin van een veel belovend verhaal. Om transmurale zorgpaden uit te bouwen, baseren we ons voor een deel op het 7-fasenmodel voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue opvolging van zorgprocessen. Dat biedt een wetenschappelijk kader voor onze aanpak.” TRANSMURAAL ZORGPAD DEMENTIE Een eerste transmuraal zorgpad, rond dementie, staat in de startblokken. In nauwe samenwerking met de Eerstelijnszone Westhoek en empact werden tal van partners – huisartsen, mutualiteiten, thuisverpleging, mantelzorgers, woonzorgcentra, dienstencentra en andere experten … – samengebracht. Zo zijn onder anderen de huisartsen een essentiële schakel, omdat zij vaak de eerste contactpersoon zijn voor patiënten. Lies Pauwels (beleidsmedewerker transmurale en geïntegreerde zorg): “Via het zorgpad streven we naar een betere informatie-uitwisseling en zorgcontinuïteit. Dat impliceert dat alle zorg verleners op de hoogte zijn van de actuele gezondheidstoestand en zorgbehoeften van hun patiënt met dementie. Zo onder zoeken we bijvoorbeeld hoe bij ontslag uit het ziekenhuis de overgang naar de thuiszorg soepeler kan verlopen. We willen de werking van verschillende organisaties stroomlijnen in het voordeel van de patiënt. We moeten het hen en hun mantelzorgers makkelijker maken. Daarom willen we onder meer een verwijsgids samenstellen. Die geeft aan waar patiënten terechtkunnen in elke fase van de aandoening.” Caroline: “De samenwerking rond het transmurale zorgpad dementie is een prestatie waar de regio Westhoek trots op mag zijn”. AANSTAANDE MOEDERS Vorig jaar is het ziekenhuis ook van start gegaan met het tweede transmurale zorgpad, Born in Belgium. De vroedvrouwen van het ziekenhuis gebruiken een vragenlijst om psychosociale kwetsbaarheden op te sporen bij aanstaande moeders die op perinatale consultatie komen. Lies: “Het ziekenhuis ziet niet alle zwangere vrouwen. Daarom zou het handig zijn mochten zorgprofessionals uit de eerste lijn – zelfstandige vroedvrouwen, huisartsen, Kind & Gezin, sociaal werkers … – diezelfde vragenlijst gebruiken en de resultaten delen. Zo hoeft de patiënt niet iedere keer hetzelfde verhaal te vertellen. Een transmurale aanpak is noodzakelijk en daarom gaan we binnenkort in gesprek met zorgprofessionals uit de brede eerste lijn.” Caroline: “In april organiseren we een webinar rond Born in Belgium samen met Kind & Gezin, Born in Belgium en Eerstelijnszone Westhoek. Daarnaast is het ziekenhuis sinds vorig jaar vertegenwoordigd in de zorgraad van de Eerstelijnszone Westhoek. Iedereen beseft steeds meer dat we geen concurrenten zijn, maar partners die samen de beste geïntegreerde zorg moeten aanbieden in de regio. Patiënten en werk genoeg …” 10

NIEUWE ARTSEN specialisme: psychiatrie start in JYZ: 1 december voorheen: PZ Heilige Familie in Kortrijk, PZ Heilig Hart in Ieper hobby’s: lezen, tuinieren, wandelen en mediteren (“Ik raad de app Meditation Moments ook aan bij mijn patiënten”) 057 23 91 11 - katrien.stuer@yperman.net DOKTER KATRIEN STUER “Ik heb vijf jaar in PZ Heilig Hart in Ieper en twaalf jaar in PZ Heilige Familie in Kortrijk gewerkt. Sinds 1 december ben ik terug in Ieper. Met drie andere psychiaters volg ik de patiënten in de PAAZ van Jan Yperman op. Die komen meestal via de spoed binnen. De PAAZ is voor velen de eerste kennis making met de psychiatrie. Omdat de drempel lager is dan bij een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, sturen huisartsen hun patiënten graag naar hier door. Ze weten dat wij zullen inschatten hoe ze het best opgevolgd worden en of een opname zinvol is. Mijn eerste indruk hier is heel positief. Het is een enthousiast team, met veel goesting om het werk te doen.” “Een enthousiast team” Bekijk de video 11

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail