02.09.2013 Views

2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija

2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija

2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kā svinēt skolotāju dienu?<br />

Ko aktu zālē dara ielasmeitas?<br />

Skolēni Vācijā un Anglijā?<br />

Kā iejūtas desmitie, un ko plāno sasniegt<br />

devītie?<br />

Septembris 2011 <strong>Nr.1</strong>.<br />

Žurnālisti:<br />

Alīna Brazauska 12.h, Alīna Roze Tomase 12.m,<br />

Artis Saule 12.m, Edijs Ansons 12.m, Igors Šelegovskis 12.h,<br />

Katrīne Kovaļa 12.h, Kristīne Strautāne, Laure Mangule 12.m,<br />

Megija Rimša 12.h, Sandra Jurēviča 12.h<br />

Foto un maketētājs:<br />

Kaspars Lejiņš 12.m<br />

Dzeja:<br />

Andrejs Šteinburgs 9.a, Kate Jansone 9.a, Kristaps Sīpols 8.c,<br />

Monika Maido 9.a


2<br />

Pasākumi Alīna Brazauska<br />

Kas vislabāk cilvēku ieved pārdomu pasaulē?<br />

Ienāku zālē, visas sēdvietas izskatās aizpildītas. Mani pārņem<br />

uztraukums... Vēl tikai viena minūte...un man nāksies stāvēt visu šo<br />

cilvēku priekšā un lasīt savus darbus. Bet, ja nu viņiem nepatiks?<br />

Domājot par to, nepamanīju, ka priekšā iznāk skolotāja Aija Treija un<br />

atklāj Dzejas dienas. Paskatos pa labi un pa kreisi - man blakus sēž vēl<br />

trīs mūsu skolas dzejnieces, kas droši vien tāpat kā es ir diezgan<br />

uztraukušās. vēl pēdējās sekundēs cenšos sevi nomierināt. Tas laiks ir<br />

pienācis... Mums visām četrām ir jāiet priekšā un jālasa tas, ko, laikam<br />

ritot, esam izlikušas uz papīra. Kamēr viena no meitenēm lasa, es pie<br />

sevis ļoti ceru, ka neko nesajaukšu. Laiks paskrien tik ātri, kad nemaz<br />

nepamanu, ka pienāk mana kārta. Viss norit ideāli. Pašās beigās ir tik<br />

patīkama gandarījuma sajūta - tas, ko es esmu uzrakstījusi, kādam arī<br />

patīk. Noklausos jaunā autora un pazīstamā dzejnieka Eduarda Aivara<br />

lasīto un varu teikt, ka man patīk! Dzejoļi liek aizdomāties par dzīvi,<br />

par to, ko tu savā mūžā esi, neesi vai vari izdarīt.<br />

Mans iespaids par šī gada Dzejas dienām ir diezgan pozitīvs. Man<br />

ļoti patika, ka šis pasākums tika veltīts vienam no izcilākajiem latviešu dzejniekiem- Aleksandram<br />

Čakam. Katrai klasei bija uzdevums izveidot instalāciju par kādu no A. Čaka dzejoļiem. Beigu beigās mēs<br />

kopīgiem spēkiem izveidojām tādu kā A. Čaka pilsētu, kas šīm Dzejas dienām deva īpašu noskaņu.<br />

Runājot ar saviem klasesbiedriem, viņi pilnīgi piekrita iepriekš sacītajam, visas dekorācijas, kuras varēja<br />

apskatīt zālē, viņus ieved it kā kaut kādā citā vietā, kur viegli raisās fantāzijas un ir īpaša sajūta- svētku<br />

sajūta.<br />

Tāpēc es mudinu ikvienu radošu jaunieti nesēdēt malā un atklāt savus talantus. Kas zina, varbūt<br />

nākotnē kāds no šiem talantīgajiem cilvēkiem būs plaši pazīstams sabiedrībā. Tāpēc es ceru, ka nākamajā<br />

mācību gadā būs vairāk dzejoļu rakstītāju un literatūras mīlētāju.<br />

Lai gan pēc gada man vairs nebūs tāda iespēja piedalīties skolas Dzejas dienu pasākumos, es no<br />

sirds vēlos, kaut šāda tradīcija skolā pastāvētu vēl ilgus, ilgus gadus, jo tieši dzeja vislabāk ieved cilvēku<br />

pārdomu pasaulē. √<br />

Kritika Edijs Ansons<br />

Vai jums garšo?<br />

Lielākā daļa skolēnu būs pamanījuši, ka skolas ēdnīcu apkalpo jauna firma ar citiem darbiniekiem, kas gatavo<br />

mums ēst.<br />

Vairums ēdienu, kuri bija pieejami pagājušajā mācību gadā, ir palikuši, piemēram, frī kartupeļi, kotlete,<br />

dažādi salātiņi u.c.<br />

Tā kā es mācos šeit jau sesto gadu, tad atceros, kā garšoja frī kartupeļi, kotletes, karbonādes un makoroni ar<br />

gaļu, kuri starp citu vairs nav redzami jaunajā ēdienkartē, iepriekšējos gados, Atšķirībā no pērnā gada daži šogad<br />

pasniegtie ēdieni ir bezgaršīgi un tikai mazās porcijas izraisa apetīti, bet to cenas ir neatbilstoši augstas, kas<br />

nesader ar kvalitāti, jo par to pašu cenu pilsētā var paēst daudz garšīgāk un arī porcijas ir lielākas.<br />

Negatīvo attieksmi rada arī tas, ka nopirktā ēdiena temperatūra mēdz būt zema, it īpaši, kad ir otrais garais<br />

starpbrīdis. Pastāv taču sabiedriskās ēdināšanas nosacījumi par katra ēdiena pasniegšanas temperatūru.<br />

Apkalpojošās firmas darbinieku attieksme nav pretimnākoša un laipna, drīzāk vienaldzīga un vēsa. (Laikam<br />

atbilstoša pasniegto ēdienu temperatūrai…:) Kā piemēru varu minēt, ka iepriekšējā apkalpojošā uzņēmuma<br />

darbinieki vienmēr pasmaidīja vai pajautāja : “Kā iet?”, bet pašlaik jūtamas pretējas emocijas un arī sejas mīmika.<br />

Bet ir arī savas gaišas puses, par kurām stāstīšu nākamajā reizē.<br />

Aicinu visus skolēnus izteikt savu viedokli skolas avīzei gan par šo, gan citām skolas dzīvē svarīgām jomām. √


Aktuāli Alīna Roze Tomase<br />

Kad un kāpēc radās Skolotāju diena?<br />

Šogad aprit 45 gadi , kopš ir pieņemtas rekomendācijas par<br />

skolotāju statusu, kas toreiz, 1966.gadā, bija vēsturisks brīdis.<br />

Tolaik pirmo reizi starptautiskā uzmanība tika pievērsta tādiem<br />

nozīmīgiem aspektiem kā skolotāju sagatavošanas un<br />

nodarbinātības apstākļi, skolotāju līdzdalība lēmumu pieņemšanā un<br />

tam, kas katrai valstij būtu jādara, lai uzlabotu mācīšanas kvalitāti un<br />

mācīšanās vidi. Tātad, <strong>1.</strong>oktobrī mēs sveicam skolotājus un viņu<br />

neatsveramo ieguldījumu mācīšanās procesā un sociālajā attīstībā.<br />

Kā un kad Skolotāju diena tiek aizvadīta citās pasaules valstīs?<br />

Ķīna<br />

Ķīnā šo dienu svin 10.septembrī, lai godinātu skolotāju ieguldījumu zinātnē. Sākotnēji tā tika<br />

svinēta 27.augustā par godu Konfūcija dzimšanas dienai, taču ... Skolotāji šajā dienā saņem skolēnu<br />

rakstītus pateicības dzejoļus, ziedus vai mazas dāvaniņas.<br />

Indija<br />

Indijā Skolotāju diena tiek svinēta 5.septembrī jau kopš 1962.gada. Tā ir par godu Dr. Sarvepalli<br />

Radhakhrishnan, filozofam un skolotājam, kurš devis ieguldījumu Indijas izglītības sistēmā. Viņš<br />

apgalvojis:”Skolotājiem vajadzētu būt valsts domu dvēselei”<br />

Brazīlija<br />

Katru gadu 15.septembrī mazāko klašu skolēni „nopludina” skolas ar reklāmām un pašu veidotām<br />

kartiņām, arī mīlas kartiņām, kuras skolotāji ar prieku saņem. Taču gados vecāki skolēni bieži rīko<br />

skolotājiem ballīti, lai viņi iejūk pūlī un aizmirst par ikdienas pienākumiem. Skolotājiem tiek veltīti<br />

humoristiski citāti un apbalvojumi, kā arī pasniegti tradicionālie ēdieni.<br />

Zviedrija<br />

7.novembris Zviedrijā ir uzskatāms pierādījums tam, ka gan skolotājiem patīk mācīt, gan skolēni<br />

gūst prieku, tiekot mācīti. Šajā dienā skolotāji priecājas par bērnu priekšnesumiem uz skatuves un<br />

mielojas ar viņu cītīgi gatavoto tradicionālo desertu „daim torte”.<br />

Urugvaja<br />

Urugvajā Skolotāju dienu svin 22.septembrī. Interesanti, ka šajā valstī paši skolotāji labrpāt<br />

iesaista skolēnus nacionālo deju priekšnesumos. Pat tiek izveidotas starpskolu sacensības, lai svinības<br />

padarītu elegantākas un profesionālākas. Skolotāji ir aizkustināti arī par tradicionālajām, bet<br />

sirsnīgakājām apsveikumu kartiņām, kuras saņem personīgi no skolēniem, jo tās dod iedvesmu turpināt<br />

savu misiju un vīziju – likt pamatus bērnu nākotnei. Šajā valstī ir arī skolas, kuras svinības rīko pludmalē<br />

ar dažādām sportiskām aktivitātēm, ko viņi var atļauties un izbaudīt.<br />

Meksika<br />

Meksikā 15.maijs ir prieka pilnā Skolotāju diena. Daudzas no lielajām universitātēm un koledžām<br />

sponsorē īpašas balles skolotājiem. Tās tiek organizētas kā apbalvošanas ceromonijas par ieguldīto<br />

darbu un norisinās viesnīcās vai labos restorānos. Taču publisko skolu pasniedzēji saņem daudz jauku<br />

kartiņu un vēstuļu no saviem skolēniem, kas viņiem šķiet aizkustinoši un liek justies īpašiem. √<br />

J1Ģ<br />

3


4<br />

Pasākumi Megija Rimša<br />

Dzejas stunda mūsu skolā.<br />

Atcerieties, piektdien, 23. septembrī, notika dzejas stunda, kurā mūsu skolas skolēni lasīja<br />

savus darbus. Zāle nebija pārpildīta, taču te valdīja klusums, visi klausījās savos skolas biedros –<br />

dzejniekos. Tas arī bija vieglāk pašiem autoriem, jo ļāva kaut cik pārvarēt uztraukumu. Ne kurš katrs spēj<br />

publikas priekšā, īpaši saviem vienaudžiem, izklāstīt savas jūtas, savu emocionālo stāvokli.<br />

Dzeju lasīja pavisam 8 meitenes- no 12.a klases Eva Seļezņeva, no 12.i – Sabīne Zīle, no 12.h –<br />

Alīna Brazauska, no 1<strong>1.</strong>h – Sanita Maas, no 9a. klases - Kate Jansine, Eva Gedvila, Roberta Ērgle un no<br />

8. a klases – Laura Jegorova.<br />

Šo meiteņu dzeja bija atšķirīga, katrai ar savu domu un jēgu. Vienai darbi bija par Latviju, citai<br />

atkal par gadalaikiem, citai par mīlestību un dzīves jēgu. Tāda nopietnāka dzeja bija 12. klases meitenēm,<br />

jo viņas arī ilgāk raksta, ir lielāka pieredze. Žēl tikai, ka neviens puisis nesaņēmās lasīt savu dzeju.<br />

Domājams, ka skolotājas bija sajūsmā, par to, ka aug nākamā dzejnieku paaudze, it īpaši latviešu<br />

valodas un literatūras skolotājas. Drīzāk gan viņas priecājās par audzēkņu drosmi, uzņēmību un<br />

uzdrīkstēšanos.<br />

Kopumā pasākums nebija pārāk garš, taču visas meitenes paspēja uzstāties. Jauki, ka viss noritēja<br />

mierīgi, bez kādiem aizrādījumiem un trokšņa, jo dzejas stundā piedalījās arī 7. klašu skolēni, kuri, kā<br />

zināms, nevar tā mierīgi nekad nosēdēt. Šoreiz tas viņiem izdevās. Varbūt te der atcerēties, ka vārda<br />

mākslai tomēr ir liels spēks, tāpēc arī avīzes redakcija aicina visus literatūru mīlošos un rakstošos<br />

skolēnus sūtīt savus darbus avīzei, lai arī citiem skolasbiedriem būtu iespēja ar tiem iepazīties. √<br />

Intervija Artis Saule<br />

Iejusties skolā prot arī desmitie.<br />

Tā kā ir sācies jauns mācību gads un ir daudz jaunu seju skolā, nolēmām intervēt jaunos desmitklasniekus.<br />

Starpbrīža laikā nejauši sastapos ar Ediju, Dāvidu un Sintiju, kuri pēc pamatskolas beigšanas ir izvēlējušies mūsu<br />

skolu.<br />

Jauniņie nebūt nebija kautrīgi un labprāt piekrita intervijai. Atbildot uz pirmo jautājumu – „No kuras<br />

skolas jūs nākat?”, Edijs ar lepnumu atbildēja, ka iepriekš mācījies Staļģenes vidusskolā, Dāvids ne mazāk lepns<br />

teica, ka nāk no <strong>Jelgavas</strong> 4. vidusskolas un Sintija atbildēja, ka esot no Spīdolas <strong>ģimnāzija</strong>s.<br />

Uzdodot otro jautājumu – „Kādi ir jūsu pirmie iespaidi par mūsu skolu? ”, mani priecēja tas, ka viņu<br />

atbildes bija pozitīvas. Edijs teica, ka jūtoties labi, Dāvids secināja, ka ātrāk laiks ejot nekā iepriekšējā skolā, un<br />

Sintija uzsvēra, ka ir jauki skolotāji. Par skolotājiem nevaru nepiekrist, tā arī tiešām ir, jo viņi ir ļoti pretimnākoši un<br />

ir iespējams daudz ko sarunāt.<br />

Pēc trešā jautājuma uzdošanas – „Kas nav tā, kā jūs iedomājāties , vai kaut kas ir citādāk? ” visi<br />

vienbalsīgi atbildēja, ka bija iedomājušies citādākus cilvēkus un skolas telpas, bet esot patīkami pārsteigti.<br />

Īsās intervijas pēdējais jautājums bija par iejušanos klasē un skolā. Edijs, Dāvids un Sintija vienbalsīgi<br />

apgalvoja, ka esot apmierināti un jūtoties labi, un tas, manuprāt, ir ļoti jauki.<br />

Novēlam visiem mūsu skolas jaunajiem skolēniem veiksmīgu mācību gadu, un ceram, ka viņu priekšstati<br />

par mūsu skolu nemainīsies. √<br />

Edijs Dāvids Sintija


Skolēni ārzemēs Laure Mangule<br />

Tur ir vairāk iespēju un problēmām var atrast risinājumu.<br />

Mūsdienu jaunatne arvien biežāk sāk meklēt darba un izglītības<br />

iespējas ārzemēs. Arī es šovasar nolēmu gūt jaunu pieredzi, strādājot<br />

Lielbritānijā. Turp devos maija beigās, pabeigusi 1<strong>1.</strong> klasi. Londonā jau<br />

dzīvo mana māsa, tādēļ nebija jāraizējas par vietu, kur palikt. Jau dienu<br />

pēc ierašanās sāku rosīties, izveidoju CV un devos izlūkos, jo, mājās<br />

sēžot, darbu atrast ir gandrīz neiespējami. Ļoti svarīgi ir darboties,<br />

interesēties un meklēt. To arī darīju. Mans mērķis bija strādāt par<br />

viesmīli, tādēļ devos iekšā gandrīz katrā Londonas centra restorānā vai<br />

kafejnīcā. Jau pēc dienas vai divām man zvanīja no restorāna Fuel, kas<br />

atrodas Covent Garden, Londonas centrā. Zvanīja vēl no citām vietām,<br />

taču pēc pirmās darbadienas Fuel jau vairs neatsaucos uz citiem<br />

piedāvājumiem, jo sapratu, ka gribu strādāt tieši šeit. Kolēģi šķita<br />

neaprakstāmi jauki un draudzīgi cilvēki. Jāatzīst, ka strādāju kopā tikai ar<br />

kādiem 5 angļiem, bet pārējie bija iebraucēji un visdažādāko tautību<br />

cilvēki, arī viena latviešu meitene, kas man bija liels, bet patīkams<br />

pārsteigums.<br />

Mans darbs pats par sevi bija ļoti vienkāršs – sagaidīt klientus,<br />

ierādīt vietas, parūpēties, lai viņiem uz galda ir ēdienkartes, palīdzēt<br />

novākt galdus un dažādi sīkumi, kuri tomēr ir būtiski, strādājot<br />

restorānā. Ļoti svarīgi šāda veida darbā ar klientiem ir būt draudzīgam<br />

un laipnam. Cilvēki mēdz būt dažādi, un arī man nācās sastapties ar<br />

sevišķi izaicinošiem un rupjiem apmeklētājiem, kuriem pret darbinieku<br />

nav nekādas cieņas. Un nemaz nav tik viegli šādos brīžos savaldīties, lai nepateiktu visu, ko domā. Bet to nekādā<br />

ziņā nedrīkst darīt. Dažkārt no situācijas izglāba tikai menedžeris, kurš pats necieta rupjus apmeklētājus, un viņš<br />

ļoti veiksmīgi lika tiem saprast, ka ar šādu attieksmi jāmeklē cita vieta, kur paēst. Arī darbiniekiem nebūtu<br />

ieteicams izrādīt savu slikto garastāvokli, jo tas visdrīzāk tāpat nevienu neinteresē. Nebija pat īsti iemesla būt<br />

nelaimīgam, jo darba vide bija ļoti jautra un pozitīva. Menedžeriem bieži vien nācās aizrādīt darbiniekiem, kad<br />

sāka iet pārāk jautri vai pļāpāšanas dēļ zūd uzmanība no galvenā darba. Bet jāatzīst, ka uz darbu gāju ar patiesu<br />

prieku, bieži labprātāk gribēju strādāt nekā baudīt brīvdienu, jo vienmēr biju priecīga satikt kolēģus. Nevaru pat<br />

salīdzināt ar darbu Latvijā, jo šeit nav tādas iespējas strādāt ar tik dažādiem cilvēkiem no dažnedažādām valstīm –<br />

Francijas, Polijas, Ungārijas, Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, Itālijas, Japānas, Ķīnas, Ganas un dažādām Āfrikas<br />

valstīm, Rumānijas, arī Indijas un Bangladešas, kopumā ap 20 valstīm. Arī algas nav salīdzināmas. Minimālā alga<br />

Anglijā ir 5,93 mārciņas stundā. Strādājot gan ir ļoti uzmanīgi jāseko līdzi, vai netiec apkrāpts, izsniedzot algu. Tas<br />

notiek diezgan bieži, tad ir jāzvana un jāskaidrojas, kamēr nauda tiek pieskaitīta nākamajā algā. Un, dzīvojot<br />

Londonā, nauda kūst kā ledus. Galvenokārt dārgā transporta, pārtikas un īres dēļ. Taču bez naudas tur darīt nav<br />

ko. Ļoti dārga pilsēta, kurā, lai kaut ko sasniegtu, ir arī jānopūlas. Bet, salīdzinot ar Latviju, tur ir vairāk iespēju, un,<br />

ja ir problēma, tai var atrast arī risinājumu.<br />

Arīdzan, lai cik smagi strādātu, var rast laiku un līdzekļus arī atpūtai. Anglijā tikos ar sen neredzētiem<br />

draugiem, kuriem tur sākusies jauna dzīve. Biju Veikfildā, kur arī dzīvo daži paziņas, bijām Scarborough pludmalē,<br />

kaut cik izbaudījām vasaru, izpeldoties ledainā ūdenī. Jūnijā biju arī Straumēnos, vietā, kur latviešu angļi katru<br />

gadu sapulcējas kopā, lai svinētu Jāņus. Tur tikos arī ar klasesbiedreni Annu, kura arī pastrādāja Anglijā pilsētā Dis.<br />

Svinēšana nenotika oriģinālajā dienā, jo tā tiek plānota nedēļas nogalēs, kad nav jāstrādā. Ļaudis sabrauc no visas<br />

Anglijas ar savām teltīm, pārtiku un mūziku. Bija arī skatuve, uzstājās Skandenieki un Dūdalnieki, milzīgs Jāņu<br />

ugunskurs, notika zaļumballe, varēja arī padziedāt karaoke, nopirkt dažādus latvju labumus Jāņu tirdziņā, viss kā<br />

nākas.<br />

Piedzīvoju arī nelielu stresu augusta sākumā, kad Londonā notika grautiņi, kas otrajā naktī risinājās tieši<br />

pie mūsu toreizējā dzīvokļa Brikstonā. Tas ir rajons ar sliktu slavu dažādu apstākļu dēļ. Protams, bija problēmas ar<br />

transportu, nelielas bailes, kā tikt mājās, jo n evarēja zināt, kur un vai notiks jaunas nekārtības un kad tās beigsies.<br />

Apkārt nepārtraukti vēl kādas divas vai trīs nedēļas joņoja policijas busiņi. Pa ielām staigāja lielas grupas pārsvarā<br />

melnādainu, nedaudz agresīvu jauniešu. Taču viss kaut kā norima, es redzēju tikai sekas – izpostītus veikalus un<br />

slēgtas ielas, skatlogus. Internetā un ziņās tas viss izskatījās daudz trakāk.<br />

Kopumā man gāja tik labi, ka vasara paskrēja nemanot un vēlme braukt mājās tā arī neradās. Iesaku<br />

visiem, kam patīk jauni pārbaudījumi un kam ir iespēja, izmēģināt darbu kādā citā zemē. Tas ir tikai ieguvums –<br />

jauni draugi, zināšanas, pieredze, var iekrāt naudu, uzlabot valodas prasmes un iepazīt jaunas kultūras. √<br />

5


6<br />

Kristīne Strautāne<br />

<strong>Jelgavas</strong> <strong>1.</strong><strong>ģimnāzija</strong>s 2009.gada absolvente<br />

Skolēni ārzemēs Vidzemes augstskolas studente<br />

Diagnoze – iemīlēšanās pilsētā.<br />

Šādu diagnozi uzstādīja manas draudzenes – vēl vienas<br />

praktikantes – vecāki, kad viņa pēc atgriešanās nevarēja beigt<br />

jūsmot un ilgoties pēc Berlīnes. Nezinu, kā viņai, bet mans stāsts<br />

sākās kādā ziemas vakarā, kad pavisam neraksturīgi gada laikam un man<br />

izjutu vēlmi nevis palīst zem trim segām ar tējas krūzi, bet gan kaut ko<br />

darīt, kaut kur doties. Sāku rakties pa Vidzemes Augstskolas mājas lapu<br />

un atradu ERASMUS prakses pieteikuma veidlapu. Zināju, ka<br />

pieteikšanās varētu nozīmēt vismaz trīs mēnešus citā valstī, strādājot<br />

bez atalgojuma un pārtiekot no stipendijas. Kāpēc ne? Pāris minūtes un<br />

veidlapa bija aizpildīta. Pāris dienas un par veidlapas aizpildīšanu biju<br />

jau aizmirsusi. Bet pēc pāris mēnešiem par to atkal atgādināja e-pasts ar<br />

priecīgo vēsti par piešķirto stipendiju un līdz ar to iespēju iziet praksi<br />

ārvalstīs. Tūdaļ uzsāku prakses vietas meklējumus, jo bija iedvesma<br />

atrast un pieteikties visvislabākajā sabiedrisko attiecību aģentūrā.<br />

Mazliet naivi – tās tomēr ir ārzemes, kur neviens latviešu studentu<br />

negrib ne redzēt. To es sapratu pēc aptuveni 50 neatbildētiem<br />

e-pastiem no Francijas un 20 tikpat neatbildētiem e-pastiem no<br />

Spānijas. Entuziasms sāka zust, tomēr laiks vēl bija atlicis. Neatlaidība un<br />

veiksme palīdzēja sarunāt prakses vietu Berlīnē. Tad sekoja patīkamā<br />

daļa – sāku ievākt informāciju par šo pilsētu un arvien vairāk apzinājos,<br />

ka mani gaida varens piedzīvojums. Par savām vācu valodas zināšanām<br />

biju diezgan pārliecināta (par to lielais paldies skolotājai Marutai Gālei<br />

:)), tāpēc sāku skaitīt dienas.<br />

Šī pilsēta mani jau sen gaidīja.<br />

Berlīne pārsteidza krietni vairāk, nekā jebkad būtu spējusi tam sagatavoties. Jau pirmās dienas vakars bija<br />

notikumiem bagāts un uzlādējošs, un tieši tāds turpmāk bija mans piedzīvojums Vācijā. Ļoti veicās ar cilvēkiem, kurus<br />

sastapu. Berlīnē mani pirmās dienas uz sava dīvāna izmitināja ceļotājiem labi zināmā Couch Surfing biedri, kuri laipni<br />

piedāvāja padzīvot, līdz atradīšu savu dzīvoklīti. Dzīvokļa meklējumi ne pavisam nebija viegli. Tikai pēc divām<br />

nedēļām izdevās atrast cenas ziņā piemērotu istabiņu, taču bija vērts tik ilgi meklēt – tā bija mājīga un ar oriģinālu<br />

„otrā stāva” gultu.<br />

Dzīvot vienai nozīmēja brīvību un patvaļu, kā arī kļūšanu daudz patstāvīgākai. Lielu prieku un gandarījumu<br />

sagādāja mazo izaicinājumu pārvarēšana, piemēram, veļas mazgātuves vai dažādu ielu, veikalu un vietu atrašana.<br />

Vēlāk iemācījos šādām lietām vienmēr ieplānot vairāk laika, nekā sākotnēji šķiet nepieciešams.<br />

Pati prakse bija ļoti vērtīga, jo es guvu ne tikai pieredzi sabiedrisko attiecību un mārketinga darbā, bet<br />

izmantoju arī iespēju novērot, kā mazam Latvijas uzņēmumam klājas tādā konkurences burzmā, kāda ir Vācijā.<br />

Secinājums – izdzīvo neatlaidīgākais. Šajā valstī nepieciešama gadu gaitā uzkrāta pieredze, klientiem jāzina, ka<br />

uzņēmums būs uzticams, lai viņi kaut vai tikai apsvērtu sadarbību. Un vēl, Vācijā klientus neapvārdosi ar skaistām<br />

idejām un spontanitāti. Tur darbojas princips - vai nu rādi, ko esi sasniedzis, vai pienāc vēlāk, kad būsi kaut ko<br />

sasniedzis. Tāpēc vēl jo vairāk mana prakses uzņēmuma „MOOZ” stāsts, darbības principi un nākotnes vīzijas, arī jau<br />

gūtie panākumi man šķita ļoti iedvesmojoši. Piemēram, vadītājs stāstīja, kā centies, ieguldījis laiku un enerģiju, bet<br />

nekas ilgu laiku nav izdevies. Tad viņš atkal sācis no jauna un nepadevies – apkalpojis mazus klientus un centies<br />

iesaistīties lielākos projektos, bet atkal nekas nav izdevies. Tomēr, izrādās, pietiek ar vienu veiksmīgu sarunu.<br />

Izdevies sarunāt sadarbību ar kādu ķirurgu, un pēc pusgada vadītāja izstrādātā orgānu ziedošanas kampaņa bija<br />

atpazīstama visā valstī.<br />

Tā kā uzskatu, ka mana slodze praksē nebija liela, atlika gana enerģijas doties baudīt pilsētas sniegtās<br />

iespējas, un Berlīnē katru dienu atradīsies, ko darīt. Manas vismīļākās nodarbes bija došanās uz kādu no parkiem<br />

(katru svētdienu Mauer parkā jau vairākus gadus notiek brīvdabas karaoke, kurā, laicīgi piesakoties, piedalīties var<br />

jebkurš), vēl arī koncertu, brīvdabas kino un izstāžu apmeklēšana vai vienkārši cilvēku vērošana, baudot milzīgu<br />

kapučīno kādā kafejnīcā (un iepriecināšu, ka to var atļauties students, kura stipendija ir 600 eiro mēnesī, jo Berlīnē,<br />

salīdzinot ar citām Eiropas pilsētām, cenas ir zemas).


Šāda veida, pavisam vienkāršas nodarbes man kā iebraucējai bija ļoti vilinošas un neapnika līdz pat<br />

aizbraukšanai. Un tad vēl bija arī klubu dzīve. Ja katru nakti visas vasaras garumā būtu apmeklējusi citu klubu, tāpat<br />

nebūtu pabijusi visos. Un trīsarpus miljonu pilsētā arī pirmdienas vakarā klubs var būt tikpat pilns, cik piektdienā.<br />

Kultūras cienītājiem būtu līdzīgi – visu vasaru katru dienu varētu staigāt uz citu muzeju un tāpat vēl būtu, ko redzēt.<br />

Un arī tiem, kuriem parasti nekas neinteresē, Berlīne patiktu – var, piemēram, vienkārši vizināties ar sabiedrisko<br />

transportu. Visu dienu un visu nakti.<br />

Prakses beigās Berlīni pametu ar asarām acīs. Es šo pilsētu raksturotu kā jaudīgu, un ir vajadzīga enerģija, lai<br />

spētu baudīt to, ko tā sniedz, jo tā ne tikai uzlādē, bet arī iztukšo. Lai nu kā, ir grūti pretoties Berlīnes valdzinājumam<br />

– atrodoties turienes cilvēku burzmā, dzirdot vācu valodu un jūtot šīs pilsētas dzīvību kūsājam visapkārt, es jutos<br />

laimīga katru dienu, arī svētdienās, kad visi veikali ir slēgti un mājās nav nekā sakarīga, ko paēst, jo tad var doties uz<br />

Meringdamm un (nu labi, rindā ir jāstāv stunda, bet ir tā vērts) baudīt labāko kebabu Berlīnē, varbūt pat visā<br />

pasaulē. Un ko desertam? Piemēram, gardā „Rittersport” šokolāde, kura šeit maksā pāri latam, tur ar atlaidēm<br />

nopērkama par 50 centiem.<br />

Berlīne aug, tā ir dzīva pilsēta ar iespaidīgu vēstures mantojumu, tai pašā laikā tā ir šūpulis, kurā izauklēta<br />

tehno mūzika. Tā ir bezgala skaista un sakārtota, tomēr vietām arī neglīta, bet tas tikai tāpēc, ka uz mūžīgiem laikiem<br />

tajā būs redzamas pagātnes rētas. Tieši visu šo iemeslu dēļ manās acīs tā ir tik īpaša – īsts atradums.<br />

Atmiņas un ieteikumi Katrīne Kovaļa un Igors Šelegovskis<br />

Izbaudiet šo laiku!<br />

Arī pats vēl aizvien atceros to laiku, kad sāku mācīties 9. klasē, un arī to, kādas sajūtas mani bija pārņēmušas.<br />

Tas bija ļoti interesants laiks. Skolotājas un visi, kuri bija ieinteresēti, mūs dien dienā centās iebiedēt ar eksāmeniem,<br />

sekmēm, kavējumiem un pārējām nozīmīgajām lietām, bet, to minot, man jāteic tikai viens: topošie absolventi,<br />

neaizmirstiet par to pateikt lielāko „paldies”, jo skolotājas šo gadu laikā spēlē tādu kā otro vecāku lomu, un turpmāk<br />

jūsu dzīvēs tāda lutināšana vairs nebūs. Skolas dzīve 9. klasē man tiešām patika, jo tad klasesbiedri bija jau ļoti labi<br />

iepazīti un bija patīkami ar viņiem pavadīt laiku. Nekad nebiju gājis uz skolu ar riebumu, neskatoties uz to, ka mācīties<br />

man pavisam nepatika.<br />

Ar ko tad jauniešiem asociējas devītās, pēdējās pamatskolas klases sākšana? Apjautājām vairākus 9. klases<br />

skolēnus un būtībā visiem prātā ir viens un tas pats – bailes no eksāmeniem, arī domas par to, ka jāsāk labāk mācīties,<br />

jāiegūst labas atzīmes, jāparāda sevi no labākās puses, vārdu sakot, līdz šim augsti paceltā latiņa ne tikai perfekti atkal<br />

jāpārlec, bet tā arī ir jāpaceļ vēl divas reizes augstāk un jāvar pārlekt. Protams, kā jau visas grūtās lietas, arī šo ir daudz<br />

vieglāk izteikt, nekā izdarīt. Bet nekas nav neiespējami, ja vien ir patiess gribasspēks un spēcīgs mugurkauls.<br />

Jaunieši domā arī par savu nākotni, par to, ko darīs pēc pamatskolas beigšanas, kas ir ļoti labi, jo mērķis ir<br />

vajadzīgs katram, it īpaši šajā dzīves posmā, tāpēc katram vajadzētu prātīgi izlemt, ko darīt tālāk.<br />

Daudzi arī skumst par to, ka skolas dzīve beigsies. Šim pulkam pievienojos arī es, jo arī man šis ir pēdējais gads,<br />

un varu viennozīmīgi apgalvot, ka pamatskolas laiks ir bijis lielisks, tāpat kā vidusskola. Sākot ar 7. klasi, dzīve skolā ar<br />

katru gadu kļūst arvien aizraujošāka, vismaz man noteikti. Šobrīd, mācoties 12. klasē, droši varu teikt, ka esmu foršuma<br />

kalngalā. No visas sirds iesaku izbaudīt šo laiku, jo tāpat kā jaunība – tas viss ir tikai vienu reizi dzīvē.<br />

Daudzi ar nepacietību gaida izlaidumu. Varētu pat teikt, ka šis svinīgais notikums ir tas pats, kas maratona<br />

skrējējam šķērsot finišu, uzkāpt uz goda pjedestāla, saņemt medaļu un uzsmaidīt tiem, kuri ir lepni par viņa<br />

sasniegumu. Nav īsti pat jēgas to aprakstīt, jo tas ir tieši tāpat kā stāsta jūsu skolotājas, vecāki un draugi, kuri ir<br />

absolvējuši. Nav divu domu – skaists brīdis.<br />

Visi kā viens skolēni ir pārliecināti, ka šis mācību gads beigsies nemanot. Nemelošu un teikšu, ka tā tiešām būs.<br />

Atceros, kā, mācoties mazajās klasītēs, mācību gads vilkās lēnāk par taksometru sastrēgumā, bet tagad skolas laiks<br />

pazib neticami ātri, tāpēc vēlreiz uzsveru – IZBAUDIET ŠO LAIKU!<br />

Kā gala vārdu minēšu, ka man ļoti iepatikās kāda skolēna atbilde par to, kādas ir sajūtas, uzsākot 9. klasi: „Biju<br />

pumpurs, tagad jau līdz pusei uzplaucis, parādās krāšņums, bet vēl ir darbi darāmi, lai no pumpura es pārvērstos par<br />

krāšņu ziedu.” Domāju, ka komentēt būtu lieki. Katrā ziņā, novēlu jums, devītie, to, lai piepildās viss, ko vēlaties. Vēlmes<br />

Jums ir katram līdzīgas, bet tajā pat laikā ļoti atšķirīgas. Paturiet prātā, ka nekas nav neiespējami. Veiksmi! √<br />

7


8<br />

Problēmraksts Sandra Jurēviča<br />

Ja pazīsti kādu, kas cieš no emocionālās vardarbības, neklusē!<br />

Visiem labi ir saprotams tas, ka jebkura perona ir atšķirīga, unikāla savā veidā. Taču ir grūti<br />

izprast, kāpēc mēs esam tādi. Ir gadījumi, kad atšķirība tiek cildināta, taču notiek arī tā, ka cilvēks<br />

savas neparastās uzbūves vai citu aspektu dēļ tiek izsmiets. Tur arī rodas emocionālā vardarbība.<br />

Bieži ir gadījies iet garām skolēnu bariņam, kura vidū<br />

atrodas cilvēks, kurš tiek apveltīts ar asiem un bieži vien<br />

rupjiem apvainojumiem. To izraisa, manuprāt, muļķīgie<br />

ētikas pieņēmumi par to, kas ir normāls, skaists vai<br />

moderns. Taču tie nav vienīgie iemesli. Ņirgāšanās un<br />

apsmiešanas iemesli ir dažādi: ārējais izskats, brilles,<br />

zobu breketes, atļukušas ausis, līkas kājas, deguna forma,<br />

svars, augums (garš, resns, tievs). Mūsdienās, kad<br />

tehnoloģijas un mode attīstās neaptveramā ātrumā, tas arī<br />

var kļūt par iemeslu izsmiešanai, jo ne visi bērnu vecāki<br />

savām atvasēm var atļauties iegādāties jaunākās<br />

tehnoloģijas vai apģērbus, kas, manuprāt, ir astronomiski<br />

pārcenots.<br />

Kādas sekas emocionālā vardarbība var atstāt uz skolēnu?<br />

Sekas var būt visdažādākās. Tās ir psiholoģiskās sekas, kad upurim pazeminās pašvērtējums, ir trauksme,<br />

bailes, vientulība, neuzticēšanās, vainas sajūta; sociālās sekas: grūtības veidot attiecības, neuzticēšanās,<br />

tieksme izolēties un grūtības iekļauties kolektīvā. Notiek izmaiņas domāšanā, atmiņas, uzmanības un<br />

uztveres procesos- grūtības koncentrēties, zūd interese par lietām, pasliktinās sekmes mācībās. Šo<br />

psiholoģisko procesu pasliktināšanās cilvēkam var sekot visu mūžu, jo vairumā gadījumu skolēns no<br />

traumas neatgūstas.<br />

Kā ar to cīnīties?<br />

Tas varētu izklausīties muļķīgi, bet es emocionālos upurus mazliet salīdzinu ar cilvēkiem, kam zudušas<br />

galvenās maņas (redze, dzirde, tauste vai valoda). Un tas nebūt nav domāts sliktā nozīmē, jo, ja cilvēkam<br />

zūd viena maņa, tam pastiprinās cita. Ar to es vēlos pateikt, ka emocionālajiem upuriem ir jāspēj vai<br />

vismaz jācenšas pastāvēt par sevi. Tu, iespējams, neesi tik garš vai tievs, kā citi vēlētos, bet tevī noteikti ir<br />

daudz labu īpašību, kuras vajadzētu akcentēt attiecībās ar citiem. Neļauj vārdiem sevi ietekmēt. Apzinies,<br />

ka cilvēkiem, kas ņirgājas, ir savas problēmas, tāpēc negācijas tiek novirzītas uz vājāko. Un galu galā<br />

stāvi tam visam pāri!<br />

Taču tas ir tikai mans ieteikums. Ja esi vai pazīsti kādu, kas cieš no emocionālas vardarbības, neklusē!<br />

Vērsies pie skolotājiem, psihologa vai centies pats palīdzēt draugam! √


Radoši<br />

******<br />

Trīs soļi...<br />

Trīs niek soļi līdz mākoņiem.<br />

Divas cerības...<br />

Divas cerības līdz pēdējiem taureņiem.<br />

Viens sapnis...<br />

Viens sapnis, un tas pats ir gadiem tapis.<br />

Viens teikums, pāris vārdu,<br />

Vēl mazliet un būšu izdarījusi labu darbu.<br />

Ieskatos tavās acīs...<br />

Un saprotu- dzīvi var rakstīt taktīs!<br />

Lai saprastu, es pienāku tuvāk,<br />

bet tajā pašā laikā tas liekas kaut kā grūtāk.<br />

Es cenšos izdomāt iemeslu,<br />

bet pēkšņi saņemu bliezienu.<br />

"Par ko gan tas?" es jautāju.<br />

"Muļķības, tu nepateiksi." es prātoju.<br />

Un tad es pēkšņi saprotu-<br />

Varu uzgleznot savu pasauli ar otu.<br />

Viena krāsa-<br />

Otra krāsa-<br />

Pāris triepienu,<br />

Vēl mazliet tur un mazliet šur...<br />

Gatavs!<br />

Tagad manai dzīvei ir kāds saturs.<br />

Tu pienāc tik tuvu...<br />

Es sajūtu, ka sirdī kaut ko turu.<br />

Tu paskaties, pasmaidi un saki:<br />

"Malacis, tu saprati!"<br />

Viņš pagāja pa labi,<br />

Tad mazliet pa kreisi...<br />

Līdz pēkšņi viņš pazuda un kaut kas nogāja greizi.<br />

Bet ziniet...<br />

Es nepārdzīvoju nemaz!<br />

Jo man ir trīs nieka soļi līdz mākoņiem.<br />

Vēl divas cerības līdz pēdējiem taureņiem<br />

un visbeidzot viens sapnis, kas bija un būs gadiem<br />

tapis.<br />

(Alīna Brazauska 12.h)<br />

Laiks<br />

Laiks, kurā dzīvoju šodien,<br />

Nelīdzinās skaidrai lāse<br />

Vai prieka dzirkstij.<br />

Laikā, ko sauc par tavējo, es dzīvoju<br />

tagad.<br />

Tajā tu dzīvo, ēd un mosties naktī,<br />

Tu ierauj mani viesulī, kurā nakts top<br />

gaiša.<br />

Caur bailēm, sāpēm es eju,<br />

Manī izlaužas zvērs, kuru nīstu es.<br />

Matu ar saviem sārtajiem nagiem,<br />

Smalkajiem pirkstiem es rauju ārā<br />

Kā mežonis, kurš vēlas jaunu miesu.<br />

Sāpes ir mokošas,<br />

Bet debesu virpulis nāk un ierauj mani<br />

sevī.<br />

Redzu vīzijas- spožas acis, nagus un<br />

zobus un lūpas,<br />

Kaut kas neticams, bet tik līdzīgs man.<br />

Aiz loga rūts zari dauzās,<br />

Sirds man bailēs šaudās.<br />

Palīgā! To kliegt nav jēgas,<br />

Mežonis tepat jau plosās,<br />

Tas izkož sirdi un miesā skrāpē vārdu<br />

savu.<br />

Tik mokoši es kliedzu kā zīdainis, kurš<br />

badu cieš.<br />

(Monika Maido 9.a)<br />

Taureņi<br />

Diez ko taurenis savā vēderā jūt,<br />

Kad iemīlējies viņš ir?<br />

Ja mēs jūtam taureņus vēderā,<br />

Kad mīlas pārņemti esam,<br />

Tad ko taurenis savā jūt?<br />

Varbūt daudzus citus mazus spārniņus<br />

viņš jūt,<br />

Bet varbūt kas vārdos neuzrakstāms tas<br />

ir?<br />

Varbūt savas sirds pukstus vai elpas<br />

vilcienus sīkos,<br />

Vai pavisam kas cits, ko man pagaidām<br />

nesaprast.<br />

(Andrejs Šteinburgs 9.a)<br />

9


10<br />

Radoši<br />

Kaut kas dzirksteļo, mutuļo,<br />

Dzirdu saucienus, šļakstus tālumā -<br />

Jūra tepat aiz stūra,<br />

Tā gatavojas paisumam, vētrai.<br />

Cilvēki skrien uz priekšu,<br />

Paši nezinādami, kur.<br />

Spoži uzplūst zibšņi,<br />

Ne jau parasti, bet milzum gaiši,<br />

Tie sauc mani sev līdzi,<br />

It kā es būtu zudusi nāra<br />

Dziļā dzelmē, kurā nav gala,<br />

Kurā nejūt ne paisuma, ne bēguma.<br />

Bet es neesmu tam gatava,<br />

Gribu vēl gaišās debesis un spožo sauli,<br />

Vēlos mīlēt dabu un augus,<br />

Bet vētra mani sauc tik stipri.<br />

Man nav izejas,<br />

Es eju tajā un zūdu dzelmē.<br />

(Monika Maido 9.a)<br />

Dzejolis par Jelgavu<br />

Es pats šeit dzīvoju<br />

Un šeit arī mācos,<br />

Vēlos teikt, ka Jelgava ir<br />

Stipra kā ozols un saprotama kā dzīve .<br />

Ne pārāk maza, ne pārāk liela .<br />

Savus sapņus šeit sapņoju ,<br />

Darbu kā medu ēdu .<br />

Sevi iepazīstu kā kādu priekšmetu skolā .<br />

Neesmu es dzejnieks ,<br />

Neesmu līdzīgs kādam prieka mirklim,<br />

Neesmu ar kādu uz jumta sēdējis<br />

Un dziesmu kā dzejoli skaitījis<br />

Saprasties ne īpaši māku ,<br />

To kā darbarīku turu,<br />

Aizeju tur tālienē , kur mani neviens nemeklēs.<br />

Ar prieku no jums atvados .<br />

(Kristaps Sīpols 8.c)<br />

Draugs, tas ir cilvēks,<br />

Kas atceras tevi<br />

Ikdienas rūpēs.<br />

Viņš nomierina<br />

Un sasilda tavu sirdi,<br />

Kad tas tev<br />

Ir vajadzīgs visvairāk.<br />

Draugs nekad<br />

Nesmiesies par tevi,<br />

Bet ar tevi.<br />

Brīdī, kad tu krīti,<br />

Draugs kritīs tev līdz<br />

Pat visdziļākajā bedrē.<br />

(Kate Jansone 9.a)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!