P.Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centra - Valsts Darba ...

vdi.gov.lv

P.Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centra - Valsts Darba ...

V SIA Paula Stradiņa Klīniskāsuniversitātes slimnīcas Aroda unradiācijas medicīnas centraārstu komisija arodslimībāsstrādā un apstiprinaslimības saistību ar aroduatbilstošiLR Ministru kabineta 2006. gada 6.novembranoteikumiem Nr.908 “Arodslimību izmeklēšanas unuzskaites kārtība”(ar grozījumiem no 19.01.2010. un 03.03.2008.)

More magazines by this user
Similar magazines