06.05.2013 Views

Buurtkrant november 2010 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant november 2010 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant november 2010 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

November <strong>2010</strong><br />

Jaargang 6<br />

Nummer 8<br />

Wijktheater<br />

Vrijdag 19 <strong>november</strong> vond de laatste editie van dit jaar van<br />

het wijktheater <strong>Boschveld</strong> plaats in het Buurthuis. Een kleine<br />

60 mensen bezochten deze avond.<br />

De avond werd geopend door 2 dansgroepen van Dorry<br />

Langenberg. De jongste lieten op sierlijke wijze met sjaaltjes<br />

en mooie kleding hun klassieke danspassen zien. Daarna<br />

was het de beurt aan de iets oudere groep (10 tot 12 jaar) die<br />

ook een mooie show weggaven. Hoewel geen van danseressen<br />

(en 2 dansers) te kennen gaf te weten of ze door wilde<br />

gaan met dansen, bleek dat voor Nick, die het lied „schatje<br />

mag ik je foto‟ ten gehore bracht, geen twijfel te zijn: hij<br />

wil beroemd worden.<br />

Thakoh wil volgens mij ook niet beroemd te worden. Hij<br />

bespeelde de Ukelele (een klein soort gitaar die veel wordt<br />

bespeeld in Hawaï). Er is zelfs een clubje waarin hij speelt,<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

De krant van en voor bewoners van <strong>Boschveld</strong><br />

maar deze avond stond hij alleen op het podium. Hij speelde<br />

4 nummers, 2 die hij zelf had geschreven en 2 bestaande<br />

liedjes die hij had bewerkt. Zonder het te weten bracht dat<br />

bij een bezoekster wat emoties los, want ze had één van de<br />

nummers net op een begrafenis gehoord.<br />

Na een optreden van de Hosselaar, die de problemen en<br />

mogelijkheden van de wijk beschreef, werd de avond afgesloten<br />

door zanger Jordy. Hij was 3 uur van te voren gevraagd<br />

als vervanging van een act, waarvan de artiesten ziek<br />

waren geworden. Jordy wist de zaal aardig in het beweging<br />

te krijgen. Hij eindigde op een vol podium (zie foto).<br />

De volgende editie van het wijktheater is op 21 januari<br />

<strong>2010</strong>, wederom in het Buurthuis. Kijk voor meer informatie<br />

over de wijktheaters op internet:<br />

http://wijktheater.hyves.nl/<br />

Redactioneel 2 Kinderboekenweek 5 De ouderkamer 8 Thema avond: parkeren 11<br />

Kinderwerk 2 Pluspakketten BBS 6 Buurtman, Buurtvrouw 9 werkzaamheden 12<br />

Wijkplein 3 Kerst/ Oud & Nieuw 7 <strong>Boschveld</strong>overleg 9 Parallelweg 14<br />

Op de koffie 4 Even voorstellen 8 Fase 2: stand van zaken 10 Agenda/ Colofon 15/16


Voor u ligt de laatste<br />

buurtkrant van <strong>2010</strong>. Op zich<br />

een prestatie, want aan het begin van<br />

dit jaar maakten we ons nog zorgen over de<br />

financiën. Die zorgen zijn voor volgend jaar ook<br />

aanwezig, maar hopen die af te kunnen dekken door<br />

meer bijdragen te vragen aan organisaties die gebruik maken<br />

van de buurtkrant als communicatiemiddel.<br />

Onafhankelijke redactie<br />

Volgend jaar wordt voor veel mensen een uitdaging. Wat<br />

gaan de bezuinigingen betekenen voor de inzet van organisaties<br />

die ook actief zijn in onze wijk? Dat zal duidelijk worden<br />

in februari 2011 als er invulling wordt gegeven aan de<br />

bezuinigingen. Dat is ook voor organisaties lastig, want die<br />

weten nu ook niet goed welke plannen ze wel en welke ze<br />

niet kunnen uitvoeren. Kan een wijktheater nog wel doorgaan<br />

als er bezuinigd wordt op het kunstenbudget? Kan de<br />

sociale en maatschappelijke hulp wel op peil blijven? Moeten<br />

er organisaties stoppen met hulp aan ouderen of andere<br />

doelgroepen? In al die opzichten zal 2011 een uitdagend jaar<br />

worden.<br />

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan zijn er zaken<br />

die bereikt zijn. Zo zijn de flats aan de Copernicuslaan eindelijk<br />

gerenoveerd, zijn de eerste woningen van Fase 1 betrokken,<br />

zijn er diverse plannen voor de inrichting van de<br />

openbare ruimte die ver gevorderd op de tekentafel liggen,<br />

Kinderwerk <strong>Boschveld</strong><br />

De Kinderraad is van start gegaan!<br />

Veel kinderen in <strong>Boschveld</strong> hadden interesse om deel te<br />

nemen aan de Kinderraad en uiteindelijk zijn er enkele kinderen<br />

uit groep 6 en groep 7 die de Kinderraad vorm gaan<br />

geven. Abdelghani, Brahim, Tashi, Amal, Imed, Inance,<br />

Manal en Nour gaan zich de komende twee jaar over allerlei<br />

zaken buigen.<br />

De komende maanden gaan we eerst opstarten en van alles<br />

leren over hoe onze samenleving werkt. Vanaf komend jaar<br />

gaan we kijken wat we voor de wijk kunnen betekenen.<br />

Heb je leuke ideeën voor de Kinderraad? Zou je de Kinderraad<br />

graag iets willen laten organiseren? Geef het aan ze<br />

door! Je mag uiteraard mij ook mailen op<br />

m.lensen@divers.nl.<br />

Kinderspel<br />

Ook is inmiddels Kinderspel voor groep 1, 2 en 3 gestart. Op<br />

woensdagmiddag 1 december en woensdagmiddag 15 december<br />

van 13.30 tot 14.45 uur zijn kinderen uit die klassen<br />

welkom in Meer! met elkaar (oude OKC) om mee te doen<br />

met knutselen, verven of een andere leuke activiteit. Aanmelden<br />

is niet nodig, kom gewoon langs.<br />

Pagina 2<br />

Redactioneel<br />

zoals de inrichting van Fase 1, de Copernicuslaan en zelfs de<br />

verlenging van de Parallelweg. Nog niet alles is klaar, maar<br />

wel is duidelijk dat de inbreng van bewoners belangrijk is.<br />

Op diverse punten is er geluisterd naar bewoners, al zijn<br />

zeker niet alle punten van inbreng meegenomen in de plannen.<br />

Ook was er op divers gebied wat te doen in <strong>Boschveld</strong>. Kunstenaars<br />

van het Makershuis hebben project gedaan op het<br />

pleintje achter de woningen de Röntgenstraat (Niemandsland)<br />

waar nu portretten van bewoners op de muren zijn<br />

aangebracht, er was een buurtfeest en werd er 2 maal een<br />

schoonmaakactie gehouden. Hopelijk kunnen we dergelijke<br />

activiteiten ook komend jaar weer verwachten.<br />

De feestmaand december staat weer voor de deur. We wensen,<br />

als redactie, de bewoners van <strong>Boschveld</strong> daarbij veel<br />

plezier en hopen dat we ook dat bewoners elkaar kunnen<br />

vinden als er problemen zijn, maar ook gewoon als gezellige<br />

buren. We hebben elkaar meer nodig dan we soms denken.<br />

Hoewel wat vroeg wensen we u prettige feestdagen en hopen<br />

dat 2011 U brengt waar U op hoopt.<br />

Tot volgend jaar!<br />

Veel leesplezier<br />

Alfred Heeroma<br />

Eindredacteur <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Plein Actief<br />

En tot slot zijn we<br />

er ook nog steeds<br />

bij Plein Actief.<br />

Op maandagmiddag<br />

na school<br />

neemt juffrouw<br />

Angela (van<br />

S-Port) Plein Actief<br />

voor haar<br />

rekening. Op vrijdagmiddag<br />

na school gooien Michel, Dennis en Femke de<br />

deuren open.<br />

Ook zullen Michel en Dennis nog steeds te vinden zijn in de<br />

wijk. Spreek ze gerust aan als je graag iets wil gaan doen of<br />

gewoon iets te vertellen hebt.<br />

Michel Lensen, Kinderwerk Divers en<br />

Dennis Vos, stagiaire kinderwerk<br />

06-54 784 859 * m.lensen@divers.nl


Edisonstraat 28<br />

5223 CE ’s-Hertogenbosch<br />

073-6273610<br />

info@wijkpleinboschveld.nl<br />

Zie www.divers.nl voor activiteiten en actuele spreekuren<br />

van het wijkplein<br />

Openingstijden Wijkplein:<br />

Maandag 09.00 – 12.00 uur<br />

13.00 – 16.00 uur<br />

Dinsdag 13.00 – 16.00 uur<br />

Woensdag 09.00 – 12.00 uur<br />

Donderdag 09.00 – 12.00 uur<br />

Loop eens binnen en<br />

schroom niet te bellen met<br />

vragen. De medewerkers en<br />

vrijwilligers van het wijk-<br />

plein helpen u graag verder.<br />

Daar zijn we uiteindelijk<br />

voor!<br />

Adres gegevens<br />

Spreekuren Wijkplein<br />

Organisatie Medewerker Maandag Woensdag Donderdag<br />

Juvans Silas de Bruijn 11.00 – 12.00 uur<br />

BrabantWonen Jan Paul van der Zee 11.00 – 12.00 uur<br />

Divers: Ouderenwerk Moniek van Oss 11.00 – 12.00 uur<br />

In de even weken<br />

Divers: Opbouwwerk Fred Schifferling 15.00 – 16.00 uur<br />

Gemeente: WMO<br />

consulent<br />

Mia van Wanrooij 09.00 – 11.00 uur<br />

na 11.00 uur op afspraak<br />

Politie * Elmar Nielen 09.00 – 12.00 uur<br />

Zayaz ** Peter van der Linden 13.00 – 15.00 uur<br />

* Elmar Nielen (Politie) is op de hierboven genoemde dag en tijdstip aanwezig in de buurt <strong>Boschveld</strong>, hij is te bereiken via<br />

het Wijkplein: 073-6273610<br />

** Peter van der Linden (Zayaz) is voor de bewoners van Zayaz op de hierboven genoemde dag en tijdstip aanwezig in de<br />

buurt <strong>Boschveld</strong>, hij is te bereiken via 06-22528975<br />

Het wijkplein is gesloten van ...<br />

woensdag 23 december <strong>2010</strong> tot en met vrijdag 7 januari 2011<br />

Vanaf maandag 10 januari 2011 bent u weer welkom in het Wijkplein.<br />

Wij wensen U prettige kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar .<br />

Pagina 3


Pagina 4<br />

Door Fred Schifferling<br />

Voor het eerst in <strong>Boschveld</strong> hebben<br />

een aantal instellingen, actief in <strong>Boschveld</strong>,<br />

afgesproken om de straat op te gaan. Gewapend<br />

met een onhandelbare bakfiets; een paar kannen koffie<br />

en thee, spelletjes en wat snoepgoed zijn een aantal straten<br />

bezocht. Daags tevoren zijn huis aan huis kaarten verspreid<br />

met daarop aangegeven de datum, de straat en het tijdstip<br />

(18.30 – 20.00 uur) waarop iedereen uitgenodigd werd "Op<br />

de Koffie". Zo zijn 7 bakfietsacties geweest “Op de koffie” in<br />

<strong>Boschveld</strong>.<br />

Onafhankelijke redactie<br />

Welke straten en pleintjes zijn bezocht?<br />

Koestraat/Kalverstraat; Morsestraat/Leeghwaterlaan; Lorentzsplein;<br />

Concordialaan; Celsiusstraat/Parallelweg; Copernicuslaan<br />

(bij VLG-woningen) en tot slot Voltaplein.<br />

Welgeteld werden de 7 avonden bezocht door ongeveer<br />

40 kinderen(en ook jongeren) en 52 volwassenen. Vooral<br />

op het Voltaplein was het druk met 20 volwassenen en 20<br />

kinderen.<br />

Ondanks, dat de bakfiets daar ineens midden in de straat<br />

(of plein) stond en het hier en daar door bewoners wat<br />

schoorvoetend werd benaderd en soms zelfs met enige<br />

scepsis, was de algemene reactie toch dat het gezellig was<br />

en zinvol. Zo werd op verschillende plekken gezegd dat<br />

bewoners elkaar weliswaar van gezicht kennen, maar dat<br />

het nu de eerste keer was dat ze onder het genot van een<br />

“bekske” met elkaar konden keuvelen. Het bevordert dus<br />

wel de sociale contacten onderling.<br />

Op de Concordialaan was vooral parkeeroverlast van<br />

“vreemdparkeerders” in de wijk gespreksonderwerp ge-<br />

Op de koffie<br />

weest. Overigens hebben we daar vernomen dat er geen<br />

actieve bewonersgroep meer is. Heel jammer… maar misschien<br />

via deze weg een oproep aan bewoners uit de Concordialaan<br />

om op z‟n minst een contactpersoon door te<br />

geven (zie colofon buurtkrant) die bij tijd en wijle geraadpleegd<br />

kan worden en waar zo nodig ook belangwekkende<br />

informatie naar toe gestuurd kan worden.<br />

Op het Lorentzsplein was jongerenoverlast<br />

op en om het plein<br />

vooral het thema waar over gesproken<br />

is. Er waren nauwelijks<br />

ouders en kinderen aanwezig van<br />

Nederlandse afkomst. Met enige<br />

scepsis werden in het begin van de<br />

avond, vanuit de huiskamers de<br />

activiteiten rondom de bakfiets<br />

geobserveerd. Maar al heel gauw<br />

kwamen enkele bewoners toch<br />

naar buiten en lieten zich een<br />

“bekske” goed smaken en kwamen<br />

dan ook de verhalen los.<br />

Op het Voltaplein passeerde een<br />

scala van onderwerpen de revue;<br />

variërend van individuele (gezins)<br />

problemen, werven van een vrijwilliger<br />

voor sportactiviteiten en<br />

ook hier werd benadrukt dat sommige<br />

bewoners elkaar weliswaar<br />

van gezicht kennen, maar nu voor<br />

het eerst een gesprek hadden. Op het Voltaplein is huis aan<br />

huis gebeld om de bewoners uit te nodigen. Leeftijd varieerde<br />

van 2 tot en met 60 jaar.<br />

De bezoekers vormden samen een duidelijke mix van verschillende<br />

culturen.<br />

Kortom… aarzelend werd deze actie door de bewoners ontvangen,<br />

maar dat ontdooide al heel snel gelukkig. De opkomst<br />

was mager, maar we denken bij een volgende keer<br />

(en ook met beter weer!!) dat daar al snel verandering in kan<br />

komen.<br />

Voor herhaling vatbaar dus.


Kinderboekenweek<br />

Op basisschool ‟t <strong>Boschveld</strong> zijn we hard<br />

aan het werk rondom het kernconcept<br />

Communicatie.<br />

Elk leerjaar heeft rondom dit kernconcept<br />

eigen doelen bepaald waaraan de<br />

kinderen uiteindelijk voldaan moeten<br />

hebben.<br />

Deze doelen worden bereikt door de kinderen op allerlei<br />

verschillende manieren te laten proeven, ontdekken en ervaren<br />

wat communicatie nou eigenlijk is.<br />

Omdat communiceren een vorm van taal is kunnen de bijbehorende<br />

opdrachten prachtig gekoppeld worden aan de<br />

Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar als thema: De grote<br />

tekententoonstelling. Dat ze ook creatief aan de slag gaan<br />

spreekt dus voor zich.<br />

De groepen 1/2 hebben het thema kunst aan de Kinderboekenweek<br />

gekoppeld en aan het kernconcept communicatie.<br />

In de kring is er over kunst gesproken, kinderen leerden een<br />

mening vormen (is het<br />

mooi of niet), er kwam<br />

een boekillustrator in de<br />

klas, een schildersezel<br />

werd getoond en gebruikt,<br />

er werden kleuren<br />

gemengd, ze hebben<br />

met behulp van klei gezichten<br />

gemaakt èn ze<br />

zijn op bezoek gegaan in<br />

het schoolmuseum.<br />

Groep 3/4 heeft naar<br />

aanleiding van het boek<br />

“Mees Kees …” van<br />

Mirjam Oldenhave tekeningen<br />

en verhaaltjes<br />

gemaakt over gevoelens<br />

en emoties. Er is gesproken<br />

over verschillende<br />

manieren van communiceren<br />

en gevoelens<br />

door middel van gebaren<br />

en pictogrammen.<br />

Met klei zijn er gezichten<br />

gemaakt die verschillende emoties uitdrukken.<br />

Ook zij zijn natuurlijk op bezoek gegaan bij het schoolmuseum.<br />

Bij Groep 5/6 is met de kinderen gesproken over het<br />

museum; wat is dat nou eigenlijk?<br />

De kinderen brachten een bezoek aan het stedelijk museum:<br />

De onvoorstelbare illustrator.<br />

Ook deze groep heeft op een creatieve manier uiting gegeven<br />

aan verschillende emoties. Hier kwam ook drama aan te<br />

pas. Hoe breng je emoties over?<br />

In 2-tallen zullen ze nog uitgedaagd worden om een logo<br />

voor een goed doel te maken; zelf een passend logo bedenken,<br />

ontwerpen en uitwerken. Dat logo zal later gebruikt<br />

worden op een poster die ze moeten gaan maken over datzelfde<br />

goede doel. Die poster is goed als er naast het juiste<br />

taalgebruik ook een duidelijk gekozen emotie uitspreekt.<br />

Een hele uitdaging dus nog.<br />

Groep 7/8 is bezig met reclame. Wat is dat, hoe werkt het.<br />

Er wordt geleerd over de zender, het publiek, het doel erachter,<br />

de zin/onzin ervan, bewustwording van het eigen<br />

gedrag enzovoort.<br />

De geschiedenis van de communicatiemiddelen wordt behandeld<br />

en loopt van rookwolk tot heden.<br />

De kinderen hebben zelf boeken gekaft voor het museum op<br />

school. Natuurlijk wordt er ook gesproken over communicatie<br />

op zich, wat dat is en hoe je dat op welk moment op<br />

welke manier doet.<br />

Volop activiteit in de groepen dus momenteel.<br />

U mag gerust eens komen kijken. U kunt elke dag van de<br />

week contact opnemen<br />

met:<br />

mw. P. Timmermans, locatieleider<br />

van basisschool ‟t<br />

<strong>Boschveld</strong>,<br />

073-6210042<br />

Pagina 5


Door het schooljaar <strong>2010</strong>-2011<br />

zijn inmiddels de zogenaamde pluspakketten van de Brede<br />

Bossche School <strong>Boschveld</strong>, bekend geworden. Pluspakketten<br />

zijn extra activiteiten die in de wijk worden aangeboden,<br />

naast de “normale programma‟s” die er al zijn. Voor dit<br />

schooljaar zijn het er 12. Hieronder een samenvatting van<br />

wat er gepland staat (of soms al gestart is).<br />

1. Muziek op schoot.<br />

Zijn 10 bijeenkomsten bedoeld voor ouders/wijkbewoners<br />

met kinderen in de peuterleeftijd.<br />

Doel.<br />

De communicatie en binding tussen ouder en kind versterken<br />

door middel van muziek. Peuters en hun ouders gaan<br />

actief aan de slag met muziek als middel om te spelen en te<br />

communiceren. Uitvoering gebeurt door een muziekdocente<br />

(Muzerije), een opvoedingsondersteunster (Divers) en een<br />

wijkverpleegkundige (Vivent). Vanzelfsprekend zijn de ervaringen<br />

van ouders en de onderlinge uitwisseling ervan,<br />

hierbij heel belangrijk.<br />

Locatie.<br />

Basisschool „t <strong>Boschveld</strong>.<br />

2. Integrale wijkaanpak.<br />

Bedoeld voor kinderen en jongeren uit <strong>Boschveld</strong> tussen 4<br />

en 18 jaar.<br />

Doel.<br />

Beïnvloeding van negatief gedrag van kinderen en jongeren<br />

door een eenduidige benadering.<br />

Uitvoering: Kinderen in <strong>Boschveld</strong> worden thuis, op school<br />

en in de buurt vanuit dezelfde padagogische uitgangspunten<br />

benaderd.<br />

Wie doen mee?<br />

Basisschool „t <strong>Boschveld</strong>, Divers, de Wijkplaats, OBB en de<br />

gemeente.<br />

3. Ontmoeting in <strong>Boschveld</strong>.<br />

Doel: Bevordering interculturele contacten; vergroting en<br />

gezonde leefstijl.<br />

Voor wie?<br />

Voor vrouwen van 45 jaar en ouder uit verschillende culturen.<br />

Activiteiten.<br />

2-wekelijkse ontmoetingen in het buurthuis waarbij thematische<br />

onderwerpen aan bod komen met onder andere<br />

sportactiviteiten.<br />

Wie doen daaraan mee?<br />

GGD, de Wijkplaats, Divers, Sport en Bewegen en het<br />

buurthuis(locatie).<br />

Pagina 6<br />

Door<br />

Fred<br />

Schifferling<br />

Onafhankelijke redactie<br />

Pluspakketten BBS<br />

4. De schooltuin<br />

Voor kinderen van de basisschool, alle kinderen, worden<br />

activiteiten ontwikkeld zoals kweken en telen van voedsel;<br />

zorgen voor dieren (kip); maken van voedsel met zelf gekweekte<br />

producten en aandacht voor tafelhygiëne.<br />

Wie doen mee?<br />

Basisschool, de peuterspeelzaal, Divers. Kinderopvang en<br />

GGD.<br />

Waar?<br />

Een nog in te richten schooltuin, bij de school.<br />

5. Voorleesgroepjes<br />

Voor kinderen tot en met 5 jaar en hun ouders komen voorleesmomenten<br />

in samenwerking met de bieb.<br />

Doel.<br />

Lezen bevorderen, betrokkenheid van ouders vergroten en<br />

gebruik van de bieb bekend maken.<br />

6. Boekenbende.<br />

Leesplezier is het belangrijkste doel wat nagestreefd wordt<br />

voor kinderen uit groep 5 t/m 7.<br />

Activiteiten.<br />

Naast het vele lezen worden ook activiteiten opgezet die<br />

nauw verwant zijn aan dat lezen. Denk daarbij aan een het<br />

bespreken van een verhaal, een film maken naar aanleiding<br />

van een verhaal, gedichten en radio maken. Start in de boekenweek.<br />

Wie doen mee?<br />

Club Kongzi, de Bieb,<br />

de Muzerije en basisschool<br />

‟t <strong>Boschveld</strong>.<br />

Wijkbewoners worden<br />

benaderd om deze activiteit<br />

te ondersteunen.<br />

Locatie.<br />

De BSO<br />

(buitenschoolse opvang)<br />

van de basisschool<br />

‟t <strong>Boschveld</strong>.


Onafhankelijke redactie<br />

7. Buurtfeest<br />

Een jaarlijks terugkerend<br />

evenement in de<br />

wijk om samenwerking<br />

en ontmoeting te<br />

stimuleren, maar ook<br />

om de wijk <strong>Boschveld</strong><br />

als “colourful & wonderful” te promoten.<br />

Wie doen mee?<br />

(Bijna) alle bewonersorganisaties samen met (een aantal )<br />

actieve instellingen in de wijk op een locatie waar ook<br />

iedereen elkaar kan ontmoeten en aan activiteiten kunnen<br />

worden deelgenomen en/of gepresenteerd.<br />

8. Slimmm.<br />

Aandacht voor overgewicht bij, samen met ouders.<br />

Voor wie?<br />

Voor kinderen in de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar (groep<br />

4 t/m 8) van de basisschool <strong>Boschveld</strong>.<br />

Er wordt gewerkt aan gezondheid en niet alleen aan overgewicht.<br />

‟S- port (Slimmm to move) gaan gezond, lekker eten<br />

en veel bewegen. Een (kinder)fysiotherapeut, een diëtist en<br />

een psycholoog/pedagoog begeleiden de activiteiten. Aan<br />

het eind wordt ‟t een en ander getest. Over extra kinderopvang<br />

wordt nog gedacht.<br />

9. Beweegkriebels.<br />

Peutergym gecombineerd met beweegactiviteiten en gezondheidsvoorlichting<br />

(ook) voor ouders.<br />

Voor wie.<br />

Peuters van betreffende peuterspeelzaal samen met ouders<br />

en peuterleiders/sters.<br />

Wie doen daaraan mee?<br />

De jaarwisseling nadert met rasse schreden. Vanuit de<br />

politie en de gemeente zijn de volgende verzoeken gekomen:<br />

om in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw alle verzamelingen<br />

van afval op te ruimen<br />

om te zorgen dat er rondom de bouwwerkzaamheden<br />

geen afval, containers en andere brandbare materialen<br />

blijven slingeren;<br />

aan bewoners om vooral te melden bij het Openbaar<br />

meldpunt (tel. 6155555) mochten zij (illegale) stortingen<br />

en/of ander afvalmateriaal in de wijk aantreffen.<br />

„S- port (combifunctionaris) samen met de peuterspeelzalen,<br />

Divers en Flik Flak.<br />

10. Beweegspetters.<br />

Voor kleuters van 4-6 jaar en hun ouders.<br />

Doel.<br />

Veelzijdig bewegen in een vertrouwde omgeving gericht op<br />

een gezonde leefstijl.<br />

Wie doen mee?<br />

Basisschool, Vivent, GGD, S-Port, de bieb, Sport en Bewegen/Flik<br />

Flak en Divers.<br />

Locatie?<br />

Gymzaal <strong>Boschveld</strong>.<br />

11. ICT<br />

Bedoeld voor alle (leeftijden)wijkbewoners van de BBS<br />

<strong>Boschveld</strong>. Nog helemaal in de kinderschoenen, maar heel<br />

voorzichtig kan dit jaar daar al een start mee worden gemaakt.<br />

Op de basisschool ‟t <strong>Boschveld</strong> wordt een ruimte<br />

beschikbaar gesteld met computers (ICT-ruimte) waarmee<br />

een scala van activiteiten kan worden ontwikkeld. Daarbij<br />

wordt gedacht aan onder andere cursussen, een internetcafé<br />

en dergelijke. Begeleiding en ondersteuning wordt door<br />

wijkbewoners/vrijwilligers gedaan.<br />

12. Leesbevordering.<br />

Voor kinderen tot<br />

14 jaar en (hun)<br />

ouders/<br />

begeleiders. Openstelling<br />

van de<br />

uitleenbibliotheek<br />

onder leiding van<br />

bewoners/<br />

vrijwilligers. Activiteiten zijn gericht op bevorderen en<br />

stimuleren van leesvaardigheid en het plezier daarin. Daarbij<br />

wordt samengewerkt met de bieb-leesconsulent, de peuterspeelzalen,<br />

buitenschoolse opvang (BSO) en de basisschool.<br />

Extra aandacht tussen Kerst en Oud & Nieuw<br />

De politie en gemeente<br />

gaan in de<br />

week tussen Kerst en<br />

Oud & Nieuw extra<br />

aandacht besteden<br />

aan het vroegtijdig<br />

afsteken van vuurwerk.<br />

Als het goed is,<br />

kunnen ze samen<br />

met de bewoners<br />

gezamenlijk zorgen<br />

voor een rustig en<br />

mooie laatste week van het jaar.<br />

Pagina 7


OKC…. -> CEP<br />

Pagina 8<br />

Elke donderdag.<br />

Tussen 12.00 uur en 13.30 uur<br />

In<br />

MEER! met elkaar.<br />

Edisonstraat.<br />

Bijna een jaar in de nieuwe opzet<br />

250 verschillende vrouwen<br />

met 25 verschillende nationaliteiten<br />

waarvan…..<br />

127 nieuwe deelneemsters<br />

en<br />

52 vrijwilligsters zijn actief met...<br />

Even voorstellen<br />

Mijn naam is Anita Rijnsewijn en ik ben<br />

in dienst als opvoedingsondersteuner bij<br />

DIVERS.<br />

Ik werk in deze wijk (West) en zit ook in<br />

het zorgteam van basisschool „t <strong>Boschveld</strong>.<br />

U kunt voor alle vragen over opvoeding bij mij terecht;<br />

Gedrag, zakgeld, puberteit, huiswerk, cultuur, vriendschappen,<br />

school en wat je verder maar kunt bedenken.<br />

Ik ben er voor iedereen die te maken heeft met kinderen in<br />

de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dit kan telefonisch, maar ook<br />

via e-mail of door mij persoonlijk aan te spreken.<br />

Mijn werkdagen zijn: Maandag, Dinsdag, Woensdagochtend<br />

en Donderdag.<br />

De ouderkamer start<br />

De aanleiding voor de ouderkamer in<br />

de Brede Bossche School <strong>Boschveld</strong> is<br />

het onderzoek vanuit het project Dialoog.<br />

Dialoog gaat over de manier<br />

waarop ouders en school betrokken<br />

zijn bij elkaar.<br />

Uit het onderzoek blijkt dat ouders en professionals soms<br />

verschillende verwachtingen hebben van elkaar. Zo is het<br />

bijvoorbeeld belangrijk dat ouders beter op de hoogte zijn<br />

van het onderwijs op school, dat ouders beter weten hoe ze<br />

hun kinderen thuis kunnen ondersteunen, dat school nog<br />

beter weet wat er leeft bij ouders, hoe je als school de informatieoverdracht<br />

naar ouders kan verbeteren enzovoort.<br />

Om dit soort zaken beter op elkaar af te stemmen, heeft BBS<br />

<strong>Boschveld</strong> een laagdrempelige ontmoetingsplaats nodig. Een<br />

ontmoetingsplaats van waaruit het contact tussen ouders en<br />

Heerlijke kop zelfgemaakte<br />

soep<br />

Kosten: 1,25 euro per kop.<br />

Loop gezellig binnen en lunch<br />

met ons.<br />

Fietsles, computerles, taalontmoetingen, samen koken, praten<br />

over geschiedenis, taalinloop, feesten, ontmoeten in<br />

eigen taal,<br />

Toekomst (van je) Dromen, naailes,<br />

spel–o-theek, bloemschikken, creativiteit.<br />

Kom eens een kop thee drinken<br />

MEER! met elkaar locatie west: Edisonstraat 15.<br />

073- 6275671<br />

Groetjes van Anita Rijnsewijn.<br />

06 - 21 59 49 24<br />

a.rijnsewijn@divers.nl<br />

school kan worden versterkt, onder<br />

de noemer OUDERKAMER.<br />

In een ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten.<br />

We praten over alles wat u bezighoudt onder het genot van<br />

een kopje koffie of thee.<br />

Voor wie : ouders/verzorgers van kinderen uit de wijk<br />

Wanneer : elke dinsdagochtend vanaf 16 <strong>november</strong><br />

Tijdstip : 08.30 - 10.00 uur<br />

Waar : aula van basisschool „t <strong>Boschveld</strong><br />

Loop gerust binnen de koffie staat klaar!<br />

Contactpersonen:<br />

Monique Ortlep, projectcoördinator Dialoog/ Ouderbetrokkenheid<br />

06-21596746<br />

Anita Rijnsewijn, opvoedingsondersteuning Divers<br />

06-21594924


„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Project Buurtman Buurtvrouw zoekt twee medewerksters<br />

In januari start het project<br />

Buurtman Buurtvrouw in<br />

<strong>Boschveld</strong><br />

Doel van het project is het<br />

bereiken van bewoners ,<br />

die nu niet of nauwelijks<br />

worden bereikt. Zij kunnen<br />

hun vragen vaak niet goed<br />

verwoorden. Denk aan oudere Nederlandse, Turkse en<br />

Marokkaanse mensen, aan vluchtelingen of aan mensen met<br />

psychische problemen.<br />

We willen deze mensen bereiken door naar hen toe te gaan,<br />

op huisbezoek, en met hen te gaan buurten. Met aandacht<br />

en met een professionele houding. Voor het aangaan van<br />

deze gesprekken zoeken we twee medewerksters.<br />

Wat we vragen:<br />

een luisterende houding en je verplaatsen in wat de<br />

buurtbewoner ervaart.<br />

terugkoppelen van de gesprekken naar de begeleider van<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg 29 <strong>november</strong><br />

Het laatste overleg van <strong>2010</strong> staat al weer voor de deur. De<br />

vergadering is openbaar en iedereen kan binnen lopen in<br />

het buurthuis. De data voor 2011 liggen al vast. U bent ook<br />

van harte welkom op de volgende dagen: 17 januari, 28 februari,<br />

11 april, 23 mei, 4 juli, 5 september, 17 oktober en 28<br />

<strong>november</strong> 2011.<br />

Terugblik 18 oktober.<br />

Er is gesproken over de klachten vanwege overlast rond de<br />

bouw en de aanleg van de bestrating. Soms lijkt er aan die<br />

opeenvolgende werkzaamheden geen einde te komen: eerst<br />

sloop, aanleg riolering, bouw woningen en nu nieuwe bestrating<br />

enzovoort. Bewoners klagen niet meer bij de instanties<br />

omdat zij denken dat het toch niet helpt. “Er wordt toch<br />

niet naar ons geluisterd”. De projectleider en opzichter van<br />

de gemeente betrokken bij de inrichting openbare ruimte<br />

waren op de vergadering aanwezig. Zij hebben toegezegd<br />

alles in het werk te stellen om de overlast van dit laatste<br />

werk tot een minimum te beperken.<br />

Het huidige inrichtingsplan rond Fase 1 is helemaal uitgetekend<br />

rond de nieuwe woningen van Fase 1. Wat betreft de<br />

Kamerlingh Onnesstraat is het uitgetekend en wordt het<br />

uitgevoerd tot aan de T-kruising met de Buys Ballotweg. In<br />

het verleden was beloofd dat tot aan het Westerpark/Oude<br />

Vlijmenseweg het uitgevoerd zou worden. Men is nu bezig<br />

dat in te tekenen. Getracht zal worden om dit gedeelte aanvullend<br />

aan de huidige werkzaamheden uit te voeren.<br />

Ook werd teruggeblikt op <strong>Boschveld</strong> boent. Daarover stond<br />

al een artikel in de vorige buurtkrant. Wel vond de vergade-<br />

het project<br />

Nederlands spreken<br />

bereidheid tot samenwerken<br />

Er wordt geen vooropleiding gevraagd. Er is 32 uur voor de<br />

2 functies, die in samenspraak met de 2 gekozen kandidaten<br />

verdeeld kunnen worden (met een minimum van acht uur).<br />

De medewerkers krijgen begeleiding en er wordt een inwerkprogramma/training<br />

verzorgd.<br />

Als je interesse hebt stuur dan voor 1 december een beknopte<br />

brief naar:<br />

Project Buurtman Buurtvrouw<br />

Ter attentie van Leo Hanegraaf<br />

Copernicuslaan 89<br />

5223 EC ´s-Hertogenbosch<br />

Meer informatie bel dan naar: 06- 118 74 014<br />

Mailen kan ook: leo.hanegraaf@obboschveld.nl<br />

ring dat er<br />

meer ouders<br />

zouden moeten<br />

meedoen<br />

en dat ook de<br />

basisschool<br />

een actieve<br />

rol daarin<br />

zou moeten<br />

spelen.<br />

Zoals ieder-<br />

Tot de T-splitsing zijn de tekeningen gemaakt<br />

een weet<br />

moet er in de toekomst fors bezuinigd worden. Het College<br />

denkt aan 15 miljoen in de komende jaren. Gevraagd is aan<br />

bewoners voor die bezuinigingen voorstellen te doen. De<br />

aanwezigen noemden daarvoor een aantal zaken en dat<br />

heeft de secretaris in een brief aan het College trachten samen<br />

te vatten.<br />

Vergadering 29 <strong>november</strong>.<br />

Op de agenda van de komende maandag staan evaluatie van<br />

de activiteiten van Divers in <strong>2010</strong> en de inzet in 2011. Speciale<br />

aandacht is daarbij voor de koppelprojecten. Voor het<br />

gesprek met de wethouder over Parallelweg en aanverwante<br />

zaken is een notitie opgesteld en opgestuurd. Wij bespreken<br />

eventuele aanvullingen vanuit de vergadering.<br />

Verder komen de steeds terugkerende zaken als mededelingen,<br />

stand van zaken herstructurering enzovoort aan de<br />

orde.<br />

Pagina 9


Pagina 10<br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Fase 2: Stand van Zaken<br />

Door Leo Hanegraaf<br />

Voor de meeste bewoners is<br />

het bekend: er zijn sloopplannen<br />

voor Fase 2. Dat zijn<br />

de woningen van Lorentzstraat<br />

2 t/m 8, Voltastraat 30<br />

t/m 64, Kamerlingh Onnesstraat<br />

1 t/m 9 en Copernicuslaan<br />

185 t/m 243.<br />

In de loop van <strong>2010</strong> heeft er<br />

regelmatig overleg plaatsgevonden<br />

tussen de Bewonerscommissie<br />

Fase 2 en BrabantWonen met als inzet het komen<br />

tot een Bewoners Verhuisregeling. Dit is een regeling<br />

waarin de rechten en plichten van huurders wordt beschreven,<br />

omdat zij gedwongen moeten verhuizen vanwege een<br />

voorgenomen sloopbesluit.<br />

Op woensdag 13 oktober is de (voorlopige)<br />

Bewoners Verhuisregeling aan de bewoners<br />

voorgelegd en toegelicht. Aan de<br />

hand van de reacties van de bewoners gaat<br />

de Bewonerscommissie verder onderhandelen<br />

met BrabantWonen.<br />

Bewonersavond<br />

Er waren ongeveer 20 bewoners. De meeste<br />

van deze bewoners vonden het een redelijke<br />

regeling, maar er waren ook kritische<br />

opmerkingen die de commissie zich<br />

ter harte neemt.<br />

De aanwezige bewoners waren over het<br />

algemeen tevreden over de vergoedingen.<br />

Wel waren er veel opmerkingen over de<br />

leefbaarheid vanaf het moment van uitverhuizen.<br />

Hier zijn veel zorgen over.<br />

Men vreest extra overlast en rotzooi op<br />

straat. In de Bewoners Verhuisregeling is<br />

een paragraaf opgenomen met de afspraak dat er een leefbaarheidsplan<br />

voor Fase 2 moet komen. Hier is door de bewonerscommissie<br />

inmiddels een voorstel geschreven, dat zal<br />

worden voorgelegd aan BrabantWonen. Als die akkoord<br />

gaat zullen ook de politie, de gemeente en wijkraad OBB<br />

betrokken worden. Ook werd opgemerkt dat men van BrabantWonen<br />

een pro-actieve, minder zakelijke, meer sociale<br />

opstelling verwacht. Zo zou er actief en vroegtijdig moeten<br />

woren gekeken naar wat mensen nodig hebben aan extra<br />

hulp, persoonlijke uitleg en service.<br />

Eveneens werd aangegeven dat er behoefte is aan duidelijke<br />

informatie over de inschrijvings- en toewijzingsregels bij<br />

het zoeken naar een andere woning.<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Informatie over de Bewoners Verhuisregeling<br />

Aan de hand van een presentatie is stapsgewijs uitgelegd<br />

hoe de Bewoners Verhuisregeling in elkaar zit. De bewoners<br />

hebben deze presentatie later thuis ontvangen samen met<br />

een nieuwsbrief, waarin het proces om te komen tot een<br />

sloopbesluit is uitgelegd, en een vragenlijst.<br />

Vanaf het moment dat het definitieve (officiële) sloopbesluit<br />

is genomen, moeten de bewoners binnen twee jaar verhuizen.<br />

In de Nieuwsbrief staan ook alle stappen waar bewoners<br />

mee te maken krijgen vanaf het moment dat er een<br />

sloopbesluit is en ze „sloopurgent‟ worden. Dit betreft zaken<br />

als een persoonlijk gesprek, zoeken naar een passende woning,<br />

vergoeding voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen,<br />

enzovoorts. Ook de verhuisvergoeding van 7590 euro wordt<br />

in de Nieuwsbrief nader uitgelegd evenals de regeling voor<br />

huurgewenning.<br />

BW = BrabantWonen<br />

BVR= Bewoners Verhuisregeling<br />

Hoe verder?<br />

Omdat lang niet alle bewoners aanwezig waren en de Bewonerscommissie<br />

dus ook niet alle standpunten kent is bij<br />

de laatste Nieuwsbrief ook een vragenlijst toegevoegd. Aan<br />

de hand van de opmerkingen op de bewonersavond en de<br />

reacties op de vragenlijst kan de Bewonerscommissie verder<br />

onderhandelen met BrabantWonen.<br />

De bewoners hopen snel duidelijkheid te krijgen over de<br />

ingangsdatum van het officiële sloopbesluit, want ze vinden<br />

dat ze al genoeg „aan het lijntje‟ zijn gehouden.<br />

Zodra er meer bekend is zullen we u ook via de <strong>Buurtkrant</strong><br />

verder op de hoogte houden.


„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Thema-avond parkeren 15 december<br />

Het parkeren is al jaren een probleem in <strong>Boschveld</strong>. Uit tellingen<br />

van de gemeente, maar ook uit de dagelijkse waarneming<br />

van bewoners parkeren veel bezoekers van justitie,<br />

station en binnenstad hun auto in <strong>Boschveld</strong>.<br />

In sommige gedeelten van de wijk is belanghebbenden parkeren<br />

ingevoerd. Dat heeft een veel rustiger beeld opgeleverd<br />

in het gebied tussen Parallelweg, Chr. Huygensweg,<br />

deel Copernicuslaan en deel Edisonstraat. Ook in de van<br />

Leeuwenhoekstraat en de<br />

Prof. Keesomstraat is<br />

men met deze regeling<br />

dik tevreden. Dat geldt<br />

iets minder voor het<br />

Veemarktkwartier omdat<br />

de openbare ruimte te<br />

gering is om voor alle<br />

uitgegeven vergunningen<br />

een plek te hebben. In andere delen van de wijk is wel geprobeerd<br />

belanghebbende parkeren in te voeren maar er<br />

was niet voldoende respons op de enquête van de gemeente<br />

onder andere Concordialaan, Lorentzstraat.<br />

Bij de nieuwbouw Fase 1 moest uitgegaan worden van de<br />

parkeernorm. Zelfs de laagste norm (1,3 parkeerplaats per<br />

woning) gecombineerd met de verdichting zorgt ervoor dat<br />

er bijna 200 parkeerplaatsen gerealiseerd moesten worden.<br />

Dat betekent nu 4 parkeerkelders, extra kosten bij de koopwoning<br />

en bij de huurwoning betaalt men € 50,-- of € 40,-<br />

per maand voor een parkeerplaats.<br />

Een uitgangspunt van het wijkplan is dat het een groene<br />

wijk moet worden met een groen hart. Het OBB en met<br />

name de werkgroep Groenen Spelen vreest dat als wij zo<br />

doorgaan er weinig overblijft van het groene hart en de<br />

groene wijk.<br />

Straks verdwijnen bij de aanleg van de Parallelweg fase 2<br />

veel van de parkeerplaatsen bij de Grasso. Komen die parkeerders<br />

straks nog verder de wijk in ?<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Bij de bespreking van het wijkplan zijn er verschillende<br />

moties aangenomen onder andere om te onderzoeken of een<br />

soort wijkparkeerplaats gerealiseerd zou kunnen worden.<br />

Het OBB vergadert maandelijks met gemeente en corporaties<br />

over de lopende zaken van de herstructurering.<br />

Op woensdagavond 15 december <strong>2010</strong> vergaderen wij over<br />

het thema parkeren. Vanuit de gemeente zijn daar dan speciaal<br />

mensen van verkeer en stadstoezicht bij. De leden van<br />

de werkgroep verkeer hebben deze avond al in hun agenda<br />

genoteerd. Ook andere bewoners met belangstelling voor<br />

dit onderwerp zijn welkom.. Bewoners die dus mee willen<br />

denken en praten over mogelijke oplossingen zien wij graag<br />

komen.<br />

Het is wel goed dat u tevoren laat weten (uiterlijk 11 december)<br />

of u komt. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de<br />

ruimte groot genoeg is en u krijgt ook eventuele stukken.<br />

Even melden bij de secretaris: ‟s-Gravesandestraat 13 of<br />

6233195.<br />

1 2<br />

Plan voor de aanleg<br />

van de verlengde<br />

Parallelweg.<br />

Bij 1 zal er lokaal<br />

verkeer de wijk inkomen.<br />

Bij 2 zullen de parkeerplaatsen<br />

van<br />

Grasso verdwijnen.<br />

Bton: Gemeente<br />

Pagina 11


Pagina 12<br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Werkzaamheden in de wijk<br />

Op verschillende plaatsen in en rond de wijk wordt hard<br />

gewerkt. Dat geeft altijd overlast. Soms overlast, die onvermijdelijk<br />

is, maar ook overlast die met een betere planning<br />

of met meer aandacht voor de betrokken bewoners te voorkomen<br />

was.<br />

Herinrichtingsplan Fase 1<br />

Aannemer Hendriks is verantwoordelijk voor de bouw van<br />

de woningen en de parkeerplaatsen die daarbij horen. De<br />

gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwe bestrating<br />

rond deze nieuwe woningen en ook voor de aanleg van de<br />

binnenterreinen. Zoals we in de vorige buurtkrant geschreven<br />

hebben, volgt de bestrating de oplevering van de woningen.<br />

Het beste zou zijn als de nieuwe bestrating er ligt op<br />

het moment dat de nieuwe bewoners de sleutel krijgen. Je<br />

hebt dan altijd het risico dat de verhuiswagens een deel van<br />

de pas aangelegde bestrating kapot rijden, maar het voordeel<br />

is, dat nieuwe bewoners “met droge voeten” kunnen verhuizen.<br />

Ondanks dat er ook bij wat slechter weer hard is doorgewerkt<br />

door de stratenmakers, is het ideaal van “straat<br />

klaar voor nieuwe bewoners” niet helemaal gehaald. Omdat<br />

er heel wat wagens zand en grond zijn aangevoerd kun je<br />

wel spreken van droge voeten.<br />

Terwijl de Ampèrestraat binnen de geplande periode nog<br />

niet helemaal gereed was, is ook een deel van de van Leeuwenhoekstraat<br />

opgebroken (15 <strong>november</strong>). Ook daar zullen<br />

heel wat wagens zand en grond aangevoerd moeten worden<br />

om de straat op gelijke hoogte met de nieuwbouw te brengen.<br />

<strong>Boschveld</strong> wordt in dat gedeelte rond Fase 1 aardig<br />

opgehoogd, zodat de stoep nu ook bij de woningen aan de<br />

Ampèrestraat oneven tegenover de bouw op de hoogte van<br />

de deurdrempel ligt.<br />

Bij het opbreken van straten ontstaat altijd het probleem<br />

waar bewoners hun auto moeten laten. Er zou tijdelijk vervangende<br />

parkeerruimte komen. Dat is in de Ampèrestraat<br />

deels wel gebeurd, maar nu moet voor de bewoners van de<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Westhoek een oplossing komen omdat het verlies van één<br />

van de 2 pleintjes de parkeersituatie wel krap maakt. Ook<br />

daar is een oplossing voor gevonden.<br />

Fietspad en voetpad tunnel<br />

We zijn natuurlijk<br />

blij dat dit werk -<br />

mede met het geld<br />

van de provincie-<br />

wordt uitgevoerd.<br />

Wij hadden liever<br />

gezien dat dit gedeelte<br />

gelijk met de aanleg<br />

van de rotonde en<br />

het vernieuwen van<br />

de rijweg en de verlichting in de tunnel was gebeurd. Nu<br />

hebben wij 2 maal die gevaarlijke situatie in de fietstunnel<br />

met kans op ongelukken. We hebben al enkele kleine aanrijdingen<br />

gezien. Op onze vraag of de werkzaamheden niet<br />

in een kortere periode konden afgewerkt worden, hebben<br />

wij als antwoord gekregen dat het werk 6 weken in beslag<br />

zou nemen, als de weersomstandigheden dat toelaten. Nu<br />

heeft de zuidzijde 4 weken gekost en het weer is niet al te<br />

best geweest, dus het hele werk zal mogelijk toch 8 weken<br />

duren. Dan is het 13 december gereed. Intussen zijn al snel<br />

wat oneffenheden van het uitgevoerde werk weggewerkt.<br />

Zo was bij de Samuel Morsestraat de stoeprand hoger teruggelegd.<br />

Dat is hersteld.<br />

De bomen zijn voor het werk goed ingepakt zodat zij zo min<br />

mogelijk beschadiging oplopen. Nu moest de aannemer ergens<br />

zijn materiaal en keten kwijt. Daardoor is hier en daar<br />

beplanting beschadigd. Daar komt nieuwe beplanting voor<br />

terug.<br />

Bestrating Christiaan Huygensweg 1-119<br />

Toen het Masterplan niet doorging en in september 2005<br />

besloten werd tot de heroriëntatie <strong>Boschveld</strong>, hebben wij<br />

speciale aandacht gevraagd voor het onderhoud van woningen<br />

en openbare ruimte in deelgebied 2. Immers daar zou<br />

pas na 2015 iets gebeuren. Je moet dan lange adem hebben<br />

om dat gerealiseerd te krijgen. Er moest voor die werkzaamheden<br />

geld gevonden worden.<br />

De Chr. Huygensweg is nu de 3 e fase in de aanpak van het<br />

openbaar gebied. Dat gebeurt nu veel grondiger dan eerst<br />

was gedacht. Wij hebben gepleit voor het wegwerken van<br />

de opstap bij de flats. Dat leek niet mogelijk vanwege het<br />

hoogteverschil. Tenslotte heeft de gemeente daartoe toch<br />

besloten. Daarvoor moeten ook de stenen van de rijweg eruit<br />

om ook de rijweg op te hogen en de straatkolken<br />

(afwatering ) te verbeteren.<br />

De bewoners, die wij erover spreken, zijn heel tevreden


„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

over hoe het er komt uit te zien. Net als wij vragen zij zich<br />

af waarom de werkzaamheden aan de Chr. Huygensweg en<br />

die aan het fietspad samenvallen. Dat gaf op de hoek<br />

‟s-Gravesandestraat/Chr. Huygensweg nu 2 weken extra<br />

moeilijkheden. Als het dan toch in dezelfde periode uitgevoerd<br />

moest worden dan had er wat betreft de Chr. Huygensweg<br />

veel beter aan de kant van de Parallelweg begonnen<br />

kunnen worden.<br />

Als de weersomstandigheden meewerken dan zijn de werkzaamheden<br />

net voor Kerstmis gereed. De Chr. Huygensweg<br />

ligt er dan weer mooi bij.<br />

De gemeente en Zayaz overleggen met elkaar over het<br />

pleintje in de van Musschenbroekstraat. Zo gauw daarvoor<br />

de financiën gevonden zijn, wordt dit pleintje als de 4 e fase<br />

aangepakt.<br />

Onderwijsboulevard<br />

Daar is na de aanpak van de nutsbedrijven vanaf eind maart<br />

ook de aannemer van de riolering, bestrating en dergelijke,<br />

in juli aan de gang gegaan. In <strong>Boschveld</strong> begonnen wij het<br />

pas goed te merken toen een deel van de rijweg er geheel uit<br />

ging. De rijweg tussen Leeghwaterlaan en Kraaikampen zou<br />

volgens de planning eind oktober gereed zijn. Dat is enkele<br />

weken later geworden . De planning van de werkzaamheden<br />

loopt tot 1 april 2011.<br />

De oorspronkelijke planning bij presentatie van de plannen<br />

liep tot 29 oktober <strong>2010</strong>. Vlak voordat de aannemer van de<br />

gemeente begon, is de nieuwe planning aan bewoners/<br />

gebruikers langs de Onderwijsboulevard gestuurd.<br />

De winkeliersvereniging heeft gevraagd om verwijsborden<br />

naar het winkelcentrum. Dat is ook gebeurd. Toch blijkt dit<br />

te weinig te helpen. Er is sprake van daling van omzet en<br />

klachten van vaste klanten dat de winkels vanwege alle<br />

werkzaamheden in en rond <strong>Boschveld</strong> moeilijk te bereiken<br />

zijn.<br />

Het bestuur van de winkeliersvereniging heeft samen met<br />

het OBB daarover een gesprek aangevraagd met de gemeente.<br />

In dit gesprek komt ook het verzoek aan de orde<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

om het plein voor het winkelcentrum aan de Copernicuslaan<br />

op te knappen. Dat zou dan kunnen gebeuren als de<br />

bouwketen van de aannemer Hendriks bij de Fase 1 weg<br />

zijn.<br />

Boksheuvelstraat/ Bibendumweg<br />

Het heeft heel lang geduurd voordat daar eindelijk is begonnen.<br />

Het werk is volgens planning gereed gekomen. Alleen<br />

ontbreken op de Bibendumweg nog de lichtmasten. Een<br />

aannemer is op dit traject in opdracht van Enexis bezig geweest,<br />

maar die lichtmasten zijn er nog niet. Op grond van<br />

eerdere ervaringen verwachten wij niet dat ze er snel zullen<br />

staan. Gelukkig betreft het een uitrit van Arriva. Het zou<br />

erger zijn geweest als het een bewoonde straat betrof. Gelukkig<br />

is wel dat de bussen van Arriva nu geen enkele reden<br />

meer hebben om toch over de Oude Engelenseweg te rijden.<br />

Nieuwbouw Fase 1<br />

In de afgelopen<br />

periode hebben<br />

de nieuwe bewoners<br />

van blok<br />

D (koopwoningen)<br />

en<br />

blok F (huurwoningen)<br />

de<br />

sleutels van hun<br />

nieuwe woning<br />

gekregen.<br />

De 2 blokken (A en C) aan de Copernicuslaan zijn al een<br />

tijdje op hoogte en het metselwerk is al op de 2 e verdieping.<br />

De aannemer heeft vorig jaar voor dit project een prijs gewonnen<br />

voor goede werkomstandigheden tijdens de winterperiode.<br />

Ook nu wordt er een fikse winter voorspeld. De<br />

aannemer is al begonnen met het aanbrengen van beschermende<br />

doeken. Zelfs als het goed weer blijft is het nog hard<br />

werken om de geplande oplevering van eind maart 2011<br />

(blok A) en eind april (blok C) te halen.<br />

Ruim voor de oplevering moeten de huisaansluitingen van<br />

de riolering gemaakt worden. Dus er zal weinig “rust‟‟ zijn<br />

in de straten rond het bouwproject, omdat het afwerken van<br />

het herinrichtingsplan (inclusief de 2 groen/speelplekken)<br />

nog wel wat tijd in beslag zal nemen.<br />

Overige zaken<br />

Het gewone werk gaat door. Door al die afsluitingen rijden<br />

vrachtwagens noodgedwongen een andere route. Dat betekent<br />

dat hier en daar wel eens een paaltje (paal) sneuvelt op<br />

vreemde plaatsen. Dat is echter meestal al dezelfde dag weer<br />

gemaakt.<br />

Ook de kerkgemeenschap Parousia is bezig geweest aan het<br />

dak en de goten.<br />

Pagina 13


Parallelweg<br />

We hadden in een ver verleden (december 2004) een besluit<br />

over de zogenaamde fase 2 van de Parallelweg. Daarbij werd<br />

de door het Veemarktkwartier voorgestelde en door het<br />

OBB gesteunde variant gekozen. Dat is achter het EKP<br />

(Expeditieknooppunt) door en dan de Dieze over.<br />

Fase 1 van die Parallelweg (de Magistratenlaan) werd wel<br />

uitgevoerd. Wij krijgen op een spoedbijeenkomst rond de<br />

Kerst een tekening te zien van hoe het bij de tunnel zou<br />

worden. Echter die tekening is naderhand helemaal verdwenen.<br />

Wij hebben deze ondanks aandringen nooit meer<br />

verbeterd terug gezien.<br />

De Parallelweg fase 2 werd echter niet uitgevoerd. Er kwam<br />

een bezinning op het verkeersbeleid in heel de stad: de<br />

koersnota<br />

Wij kozen daarbij voor het zogenaamde sectorenmodel,<br />

maar de gemeenteraad voor de doorstroomassen. Met schrik<br />

en beven zagen wij de rijen auto‟s op ons afkomen: een verlengde<br />

Parallelweg, die aansluit op<br />

de randweg, een voornemen tot<br />

afsluiten Diezebrug voor het gemotoriseerde<br />

verkeer, knippen in<br />

de binnenstadsring. Toen kwam<br />

ook Pro Rail om de hoek kijken:<br />

uitbreiding sporen, Hoog Frequent<br />

Spoor. Het begint je allemaal te<br />

duizelen en de mogelijke decibellen<br />

lawaai nemen toe.<br />

De laatste maanden zijn er verschillende<br />

besluiten genomen:<br />

Fase 3 Parallelweg<br />

(doortrekken naar de A59 in<br />

het noorden) voorlopig in de<br />

ijskast tot 2020<br />

Parallelweg 2-baans en maximale<br />

snelheid 50 km<br />

Aansluiting /onderdoorgang<br />

Pagina 14<br />

„s-Gravesandestraat 13<br />

5223 BR s-Hertogenbosch<br />

Telefoon: 6233195<br />

E-mail : info@obboschveld.nl<br />

Vogelstraat gaat niet door<br />

Stalen spoorbrug wordt vervangen (geluidsreductie)<br />

Met sommige besluiten zijn wij blij: Parallelweg 2 rijbanen<br />

is heel wat beter dan 4 banen, al hadden wij nog moeten<br />

zien hoe zij die 4 banen ter hoogte van de Passerelle van het<br />

station goed hadden kunnen maken.<br />

Wij hadden liever gezien dat men een wijs besluit had genomen<br />

en dat doortrekken van Parallelweg fase 3 helemaal<br />

geschrapt was.<br />

Veel minder blij zijn wij met het schrappen van de onderdoorgang<br />

Vogelstraat. Dat had volgens de berekeningen van<br />

de gemeente heel wat verlichting van autoverkeer voor de<br />

Parallelweg opgeleverd. Bovendien is dat gebeurd zonder<br />

overleg met ons. Helemaal verrast zijn wij door het feit dat<br />

het geld van die onderdoorgang van de Vogelstraat wordt<br />

ingezet voor de vervanging van de stalen spoorbrug. Op zich<br />

zijn wij blij met de vermindering van de decibellen lawaai,<br />

maar wij vinden dat de onderdoorgang Vogelstraat had<br />

moeten doorgaan. Het feit dat wij maanden hebben moeten<br />

wachten op een afspraak met de wethouder en pas bij hem<br />

kunnen komen als het besluit over de spoorbrug is gevallen,<br />

maakt de gehele situatie een beetje zuur. De bewonersvereniging<br />

Veemarktkwartier en het OBB hebben tot nu toe<br />

over elke stap overleg met de gemeente gehad. De laatste 2<br />

stappen zijn gezet zonder vooroverleg. Daar komt nog bij<br />

dat cijfers en argumenten niet overeenkomen met eerder<br />

gehouden gesprekken.<br />

Wij zijn benieuwd of de nieuwe wethouder Verkeer bereid<br />

is naar ons te luisteren en de besloten zaken bij te stellen.<br />

Dat gesprek is 30 <strong>november</strong>. In de volgende buurtkrant misschien<br />

meer hierover.<br />

Impressie nieuwe spoor- en verkeersbruggen (Bron gemeente)<br />

<strong>Boschveld</strong>


Activiteiten en Agenda<br />

Maandag:<br />

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP)<br />

09.30-12.00 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP)<br />

09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (Wijkplaats)<br />

09.30-11.30 Koffie inloop (Wijkplaats)<br />

10.00-12.00 Biljarten via Gilde (De Westhoek)<br />

10.00-11.30 Taal en ontmoeting (Wijkplaats)<br />

13.00-15.00 Turkse inloop (CEP)<br />

13.00-15.00 Thema bijeenkomsten (1x per maand) (CEP)<br />

19.00-22.30 Open inloop: kaarten, biljarten, bridgen via<br />

Club La Cour (Westhoek)<br />

19.00-20.00 Sportief bewegen gemengde vrouwengroep<br />

(Overpad)<br />

19.30-21.00 Meidengroep met Nicky (CEP)<br />

Woensdag:<br />

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP)<br />

09.30-12.00 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP)<br />

09.30-12.00 Arabische les € 1,00 per keer (Wijkplaats)<br />

09.30-12.00 Open Bridge inloop (Westhoek)<br />

13.30-16.30 Open inloop Biljart en kaarten (Westhoek)<br />

13.30-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats)<br />

16.00-17.00 Servicepunt Sport en Bewegen (Buurthuis)<br />

19.30-21.30 Yoga (De Westhoek)<br />

Vrijdag:<br />

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP)<br />

09.00-12.00 Spreekuur verloskundige (Buurthuis)<br />

09.00-12.00 Begeleiding werkende moeders (Buurthuis)<br />

09.30-11.45 Taalinloop € 1,- per les (CEP)<br />

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP)<br />

09.30-11.30 Computerles € 1,- per les (De Wijkplaats)<br />

09.30-11.45 Bijeenkomst allochtone vrouwen via Divers<br />

(De Westhoek)<br />

10.00-11.00 Spreekuur GGD voor Turken elke 2 weken<br />

(De Westhoek)<br />

13.00-15.00 Kinderraad (door Michel) (CEP)<br />

19.00-23.00 Ontmoeting Somalische gemeenschap (Buurthuis)<br />

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis)<br />

Dinsdag:<br />

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP)<br />

09.00-17.00 Coaching en reïntegratie op afspraak (Buurthuis)<br />

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP)<br />

09.30-11.00 Taalontmoetingen(CEP)<br />

10.00-11.00 Taal en ontmoeting (Wijkplaats)<br />

13.00-15.00 Marokkaanse inloop (CEP)<br />

13.00-15.00 Thema bijeenkomst (incidenteel) (CEP)<br />

13.45-14.45 Gymclub via gemeente (De Westhoek)<br />

15.00-17.30 Kinderactiviteit (Wijkplaats)<br />

Donderdag:<br />

09.00-09.30 Koffie/thee inloop € 0,50 per kopje (CEP)<br />

09.30-11.30 Kinderoppas € 1,- per keer (CEP)<br />

09.30-11.30 Kookgroep kostprijs (CEP)<br />

12.00-13.00 Gezonde lunch € 2,00 per keer, kinderen € 1,-<br />

(CEP)<br />

18.00-22.30 Bingo (De Westhoek)<br />

19.00-23.00 Klaverjasclub (Buurthuis)<br />

Zaterdag<br />

10.00-16.00 Theorieles voor Somalische gemeenschap<br />

(Buurthuis)<br />

16.00-21.00 Ontmoeting Somalische gemeenschap (Buurthuis)<br />

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis)<br />

Zondag:<br />

09.00-12.00 EGP (Buurthuis)<br />

13.30-16.30 Biljarten, Kaarten (1e en 3e zondag van de<br />

maand prijskaarten) of een gezellig een praatje<br />

maken (De Westhoek)<br />

19.00-23.00 Ontmoeting Marokkaans comité (Buurthuis)<br />

29 <strong>november</strong> 19.30 <strong>Boschveld</strong>overleg Buurthuis OBB<br />

29 <strong>november</strong> 20.00 Wijktafel west SCC De Helftheuvel Gemeente<br />

15 december 19.30 Parkeren Wijkplein of Buurthuis OBB/ Gemeente<br />

17 januari 2011 19.30 <strong>Boschveld</strong>overleg Buurthuis OBB<br />

21 januari 2011 19.00 Wijktheater Buurthuis Theatergroep<br />

Adressen<br />

CEP Meer! met elkaar Edisonstraat 15 5223 CD `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 627 5671<br />

Steunpunt “De Westhoek” Van Leeuwenhoekstraat 2 5223 CZ `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 622 0731<br />

De Wijkplaats Copernicuslaan 89/91 5223 EC `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 8811<br />

Buurthuis Edisonstraat 11 5223 CD `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 0552<br />

SCC De Helftheuvel Helftheuvelpassage 115 5224 AC `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 7973<br />

Wijkplein <strong>Boschveld</strong> Edisonstraat 28 5223 CE `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 627 3610<br />

Basisschool „t <strong>Boschveld</strong> Celsiusstraat 29 5223 CA `s-Hertogenbosch Telefoon (073) 621 0042<br />

Pagina 15


Pagina 16<br />

Helftheuvelpassage 54<br />

(bij de ingang van C1000)<br />

Tel. 073 - 623 03 89<br />

www.bosschebasakdoner.nl<br />

Openingstijden van 10.00 tot 20.00 uur<br />

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur<br />

Zondag 12.00 tot 20.00 uur<br />

Sinds enige tijd heeft buurthuis<br />

<strong>Boschveld</strong> een nieuwe gebruiker, namelijk<br />

c.v. de Spanjolen. Zij zijn een<br />

van de oudste carnavalsverenigingen<br />

in Den Bosch en ze repeteren sinds al<br />

weer een aantal weken tot hun tevredenheid<br />

in buurthuis <strong>Boschveld</strong>. De repetities zijn op zondagmorgen van 11.00<br />

tot 13.00 uur. Ben je muzikant en heb je interesse kom gerust langs, want muzikanten<br />

kunnen ze altijd gebruiken.<br />

Wijgericht I<br />

Clio Escort<br />

Door Yke<br />

Overwegende dat deze dame<br />

aangemerkt moet worden<br />

als een horecabedrijf<br />

en derhalve beschouwd moet worden<br />

als een publieke lokaliteit<br />

ontzeggen wij haar de toegang<br />

tot dit, haar, privéhuis.<br />

De effectuering van haar buitensluiting<br />

na haar uitverhuizing onder bestuurlijke<br />

dwang<br />

heeft plaatsgevonden<br />

COLOFON<br />

Adres redactie:<br />

Wijkplein,<br />

Edisonstraat 28<br />

(073) 6273610<br />

buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl<br />

Redacties:<br />

Onafhankelijk:<br />

Alfred Heeroma, Fred Schifferling<br />

Gesponsorde pagina‟s:<br />

Khalid Ahdidouch (Wijkplein)<br />

Onafhankelijk Buurtplatform<br />

<strong>Boschveld</strong>/ wijkraad:<br />

Kees Heemskerk, Leo Hanegraaf<br />

Meer! met elkaar:<br />

Liesbeth van Drunen<br />

Eindredactie/ vormgeving:<br />

Alfred Heeroma<br />

Overige medewerkers:<br />

Fred Schifferling (Divers)<br />

Foto‟s/ afbeeldingen<br />

Alfred Heeroma, Fred Schifferling,<br />

gemeente<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> is een<br />

bewonersinitiatief en wordt<br />

samengesteld door bovenstaande<br />

redacties en wordt ondersteund door<br />

Divers en financieel mogelijk gemaakt<br />

door het OBB, Divers en sponsors.<br />

Kopij voor de volgende editie kunt u<br />

aanleveren vóór 31 december <strong>2010</strong> bij<br />

de redactie. De redactie behoudt zich<br />

het recht voor om kopij te redigeren, te<br />

verkorten of te weigeren. Kopij dient<br />

voorzien te zijn van uw naam, adres en<br />

telefoonnummer.<br />

Oplage 1600, verschijnt 8 maal per jaar<br />

en wordt gratis verspreid in <strong>Boschveld</strong>.<br />

© <strong>2010</strong> <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Geheel of gedeeltelijke overname van<br />

artikelen of beeldmateriaal mag alleen<br />

na toestemming van de redactie.<br />

door verwisseling van de sloten.<br />

Scheuren kerels haar rondingen<br />

door de hoekige straten<br />

Panda fiesta<br />

Lekker raggen,<br />

tweedehands.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!