24.09.2013 Views

Buurtkrant juni 2006 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant juni 2006 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant juni 2006 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

Zomer<br />

Nu de zomer echt begonnen is,<br />

begint het te kriebelen op de redactie.<br />

Iedereen kwam met goeie<br />

ideeën om lekker naar buiten te<br />

gaan. Planten zoeken in <strong>Boschveld</strong><br />

of vlotten bouwen bij het Engelermeer.<br />

Of genieten van een<br />

voorstelling van Boulevard in het<br />

Westerpark. Genoeg te doen! In<br />

deze <strong>Buurtkrant</strong> leest u er alles<br />

over. En na de zomer hopen we u<br />

allemaal te zien op het buurtfeest in<br />

<strong>Boschveld</strong>.<br />

Mooie zomer toegewenst!<br />

De redactie<br />

I n h o u d<br />

Planten in <strong>Boschveld</strong> 2<br />

Metamofose 3<br />

Colofon 16<br />

B u u r t f e e s t !<br />

Op zaterdag 16 september is er een<br />

buurtfeest in <strong>Boschveld</strong>. Het wordt<br />

een feest van en voor iedereen. Op<br />

die dag wordt de ‘sprankelplek’<br />

geopend. Dat is een kunstwerk waar<br />

kinderen kunnen spelen en waar<br />

hun ouders elkaar kunnen ontmoeten.<br />

Daarna zijn er de hele middag<br />

activiteiten voor jong en oud:<br />

voetbal, eten koken, spelletjes. ’s<br />

Avonds is er een buurtfeest met een<br />

band.<br />

1<br />

Jaargang 2, nummer 3/<strong>juni</strong> <strong>2006</strong><br />

Wie mee wil helpen met opbouwen<br />

of met koken of sport en spel, kan<br />

zich opgeven. Graag!<br />

De organisatie is in handen van<br />

Mieke Haggenburg, Onafhankelijk<br />

Buurtplatform <strong>Boschveld</strong>, 06-<br />

42560053 en Helma Hurkens,<br />

Wijkplaats, 06-12388461.<br />

Schrijf 16 september in je agenda!


Brandpastinaak, blauw glidkruid en<br />

bezemkruiskruid: bijzondere planten in <strong>Boschveld</strong><br />

Door: Marjon Weijzen<br />

Onkruid. Dat zal het zijn in de<br />

ogen van veel lezers. De planten<br />

tussen en naast het goederenspoorlijntje<br />

en langs de kades van<br />

de Industriehaven. Toch zijn juist<br />

daar <strong>Boschveld</strong>s meest bijzondere<br />

planten te vinden.<br />

Die kennis heb ik uit het boekje<br />

‘Stadsplanten’. Ik schafte deze<br />

veldgids voor de stad aan, omdat ik<br />

tegenwoordig, sinds we kleine<br />

kinderen hebben, vooral<br />

aangewezen ben op de natuur rondom<br />

huis. Er is een hoofdstuk gewijd<br />

aan Den Bosch. Wat blijkt? Er<br />

bloeien heel bijzondere planten in<br />

<strong>Boschveld</strong>. Hoewel ik langs het<br />

hondenuitlaatveldje aan de<br />

Parallelweg al eens het bescheiden<br />

blauw bloeiende Kromhals vond en<br />

in het gazon onder de linden pal<br />

voor ons raam de prachtige<br />

Vogelmelk bloeide, was ik toch verbaasd<br />

en aangenaam verrast.<br />

Het is geen toeval dat hier zoveel<br />

bijzondere planten staan: dat komt<br />

omdat we in de wijk een verbinding<br />

hebben tussen spoor en haven.<br />

Want zowel via het spoor als via de<br />

grote rivieren bereiken bijzondere<br />

planten onze wijk.<br />

Het boekje beschrijft een wandeling<br />

vanaf het station, langs de<br />

Parallelweg, over het goederenspoortje,<br />

langs de kade langs de<br />

2<br />

Industriehaven en terug over de<br />

Paardskerkhofweg.<br />

Het stukje Industriehaven achter de<br />

bouwmarkt kende ik nog niet. Ik<br />

ben er natuurlijk snel gaan kijken.<br />

Eventjes maar, want met twee<br />

kleine kinderen durfde ik niet te<br />

lang over de kademuur te hangen.<br />

Bovendien werden we al snel<br />

weggestuurd door een medewerker<br />

van de Bouwmarkt. Jammer, want<br />

juist daar stonden de mooiste dingen:<br />

Blauw glidkruid, Klein<br />

glaskruid, Wolfspoot, Moerasspirea,<br />

Citroenmelisse, Stijf havikskruid,<br />

Steenbreekvaren en als klap op de<br />

vuurpijl een grote vijgenboom.<br />

Over het spoortje wandelen we wel<br />

vaker. Mijn zoontje speelt dan voor<br />

trein en ik houd hem uit de brandnetels<br />

en bramen. Maar ondertussen<br />

bewonder ik ook altijd even<br />

de muurvarentjes die de graffiti zo<br />

dapper overleven. Op de kruising<br />

van de Parallelweg en de<br />

Paardkerkhofsweg, een plek waar ik<br />

zowat dagelijks langs loop, moet de<br />

zeldzame Brandpastinaak staan.<br />

Deze soort komt oorspronkelijk uit<br />

Oost- en Zuid-Europa en is hier,<br />

net als het gele Bezemkruiskruid<br />

dat in de hele wijk veel staat,<br />

gekomen via het spoor.<br />

Stadsplanten, veldgids voor de stad,<br />

door T. Denters, isbn 90-59560752


Metamorfose: Container Plein Actief opgepimpt!<br />

Sinds een paar maanden worden<br />

de spellen die bij Plein Actief<br />

gebruikt worden opgeslagen in<br />

een zeecontainer bij basisschool ’t<br />

<strong>Boschveld</strong>. Een aantal buurtbewoners<br />

had zich al beklaagd over<br />

het uiterlijk van de container en<br />

daarom werd de hulp van studenten<br />

aan het Koning Willem 1<br />

College ingeschakeld om de container<br />

op te knappen.<br />

Vanaf maandag 24 april hebben 17<br />

studenten de handen uit de<br />

mouwen te gestoken om de<br />

kinderen een prachtig honk te<br />

geven. De leerlingen van basisschool<br />

’t <strong>Boschveld</strong> zijn in groepen<br />

naar buiten gekomen om samen<br />

met de kunstenaressen de schetsen<br />

in te kleuren. Op donderdag 27<br />

april, tijdens de Lentedag, vond de<br />

finishing touch plaats en mochten<br />

alle kinderen op de voorkant hun<br />

naam schrijven, evenals de initiatiefnemers<br />

van Plein Actief<br />

<strong>Boschveld</strong>. Als klap op de vuurpijl<br />

werd de container geopend voor<br />

alle deelnemers en vieren we het<br />

toefje op de taart waar basisschool<br />

<strong>Boschveld</strong> als Veilige Speelplek al<br />

een tijdlang recht op heeft. Het was<br />

een feestelijke opening, waar veel<br />

kinderen op af zijn gekomen.<br />

Maar een mooie spelcontainer is<br />

pas helemaal af als de omgeving<br />

van de school ook netjes is. Daarom<br />

werd er voorafgaand aan de opening<br />

een <strong>Boschveld</strong> Boent activiteit<br />

georganiseerd door de straatcontactpersonen.<br />

Na afloop van het<br />

schoonmaken en de opening van de<br />

container werden de harde werkers<br />

beloond met een maaltijd in het<br />

Buurthuis. Het was weer een ouderwetse<br />

bruisende dag in<br />

<strong>Boschveld</strong>!<br />

Jong geleerd is oud gedaan<br />

Op 27 april was het lenteboendag.<br />

Een onderdeel van deze dag was<br />

dat oudere wijkbewoners gingen<br />

vertellen over schoonmaken<br />

vroeger en nu. Eerst keken we<br />

naar een kort fragment van een<br />

film van Bert Haanstra. Daar zag<br />

je dat op maandagochtend bij elk<br />

huis ijverig de ramen werden<br />

gezeemd en de stoep werd<br />

geschrobd.<br />

Mevrouw Stakenburg was hier ook<br />

bij aanwezig en vertelde het volgende:<br />

“Vandaag is het zoals gewoonlijk<br />

boendag. Het is wel nodig. Mij is<br />

gevraagd of ik iets wilde vertellen<br />

over hoe dat vroeger was. Daar kan<br />

ik wel iets over vertellen. Ik woon<br />

al 51 jaar in <strong>Boschveld</strong>. Daarom kan<br />

ik zo goed zien hoe alles verkeerd<br />

gaat. Met name het vuil bij de containers<br />

en op straat. Hopeloos…<br />

Vroeger woonden er allemaal oudere<br />

mensen. Toen was alles veel<br />

netter. Er werd op zondag ook niet<br />

gewassen. Dat werd ’s maandags<br />

gedaan. Vroeger kwam de gemeente<br />

de heg bij de tuinen knippen, dat<br />

hoefden wij zelf niet te doen. Wij<br />

stonden wel allemaal met blik en<br />

veger klaar om wat de gemeente<br />

vergeten was, op te vegen. Nu doet<br />

Brabant Wonen het niet meer. Ik<br />

doe het zelf wel goed schoon<br />

houden; het veldje, de brandgang en<br />

mijn plaats. Ik wil vragen: gooi niet<br />

3<br />

alles op straat. Er staan toch blauwe<br />

vuilnisbakken genoeg. Ouders, leer<br />

je kinderen om geen vuil op straat<br />

te gooien. Jong geleerd is oud<br />

gedaan.”


<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> gaat op bezoek bij organisaties in <strong>Boschveld</strong> voor de rubriek<br />

Wat gebeurt er in…? Deze keer<br />

All In The Mix: meiden onder elkaar<br />

Door: Alfred Heeroma<br />

Op zondag 9 april is de meidengroep<br />

All In The Mix begonnen<br />

met een activiteit voor meiden uit<br />

de buurt.<br />

Op deze dag zorgde wethouder Bart<br />

Eigeman van jeugdzaken voor de<br />

aftrap. Hij zei trots te zijn op dit initiatief,<br />

omdat het van de meiden<br />

zelf kwam. Hij wil dit soort<br />

activiteiten ondersteunen<br />

vooral omdat het een<br />

activiteit van en voor meiden is.<br />

Zelf zei hij: “De gemeente moet<br />

problemen voorkomen en niet<br />

alleen voor jongens.” De belangstelling<br />

was groot. Bij de activiteiten<br />

die volgden kwamen er telkens 15<br />

tot 20 meiden.<br />

Er bestaat nog al eens het vooroordeel<br />

dat jongeren met een buitenlandse<br />

afkomst zich slecht gedragen<br />

en zich slecht aanpassen. All In The<br />

Mix wil laten zien dat dit zeker<br />

voor de meeste jongeren niet geldt<br />

en dat ze gewoon willen integreren.<br />

“Jongeren mogen niet meteen<br />

vergeleken worden met problemen”,<br />

aldus meerdere bezoeksters.<br />

De groep wil jongeren van alle<br />

afkomsten bij elkaar brengen, zowel<br />

met een buitenlandse afkomst als<br />

Nederlandse jongeren. De eerste<br />

bijeenkomst verliep wellicht wat<br />

rommelig, maar dat was misschien<br />

ook wel omdat het initiatief snel is<br />

genomen. Een paar ‘verdwaalde’<br />

jongens gaven een optreden met<br />

trommels en een keyboard en twee<br />

buikdanseressen, Shanti en Gadisha,<br />

gaven een demonstratie.<br />

De middag begon wat twijfelachtig,<br />

omdat men in groepjes bij elkaar<br />

stond, maar toen de muziek begon,<br />

waren de meesten te vinden op de<br />

dansvloer en was er al snel geen<br />

sprake van groepsvorming. Muziek<br />

bleek dus een positieve invloed te<br />

hebben en leek iedereen elkaar te<br />

accepteren.<br />

De organisatie had van te voren een<br />

enquête gehouden om na te gaan<br />

wat de wensen waren en natuurlijk<br />

of er een behoefte was aan een<br />

dergelijke activiteit. Die bleek er te<br />

zijn en als belangrijkste punten<br />

kwamen sport en voorlichting naar<br />

voren. In de afgelopen periode zijn<br />

er al diverse activiteiten geweest<br />

zoals een workshop Capoeira (een<br />

soort dans die veel in Zuid-Amerika<br />

voorkomt), een voorlichtingsmiddag<br />

over gezond eten door de GGD<br />

(afgesloten met een gezonde maaltijd)<br />

en sportmiddag waarbij gevoetbald<br />

werd.<br />

De initatiefneemsters Jamila, Sabah,<br />

4<br />

Karima, Ghariba, Suwat en Najia<br />

hopen dat de activiteit dan ook tot<br />

een groot succes zal leiden. Op 18<br />

<strong>juni</strong> vond de laatste activiteit voor<br />

de zomer plaats. Na de zomer gaan<br />

de inititatiefneemsters door en<br />

hebben al heel wat ideeën zoals een<br />

rondleiding door het gemeentehuis<br />

om te kijken wat voor banen er<br />

zijn, het bereiden van een Ramadan<br />

maaltijd voor buurtbewoners, een<br />

kerstmaaltijd bereiden voor dak- en<br />

thuislozen (in het kader van vrijwilligerswerk)<br />

en een discussiemiddag<br />

over actuele zaken.<br />

Ook sport staat op het programma,<br />

waarbij ze denken aan voetbal,<br />

kickboxen en korfbal.<br />

De middagen vinden één maal per<br />

twee weken plaats op zondag in het<br />

buurthuis <strong>Boschveld</strong> aan de<br />

Edisonstraat 11. De precieze dagen<br />

staan aangeplakt bij het buurthuis<br />

en de wijkwinkel. De aanvang is<br />

rond 14.30 uur en wordt afgesloten<br />

rond 17.00 uur. All In The Mix is<br />

bedoeld voor meiden van 14 tot 24<br />

jaar. Mocht je zelf ideeën hebben of<br />

mee willen helpen met organiseren<br />

dan kun je een mail sturen naar allin-the-mix@hotmail.com<br />

of<br />

gewoon een keer binnenlopen bij<br />

een activiteit. Aan een internetsite<br />

wordt gewerkt.<br />

Met dank aan Michelle en Najia<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg Zeswekelijks overleg tussen bewoners en instanties<br />

Buurthuis Centrum van activiteiten voor de buurt <strong>Boschveld</strong>. Edisonstraat 11<br />

Gebiedsmanager Verantwoordelijk voor leefbaarheid <strong>Boschveld</strong>. J. Oostrom, gemeente 's-Hertogenbosch<br />

Handhavingsteam Overleg tussen straatcontactpersonen en organisaties over leefbaarheid in <strong>Boschveld</strong><br />

MADI Maatschappelijke Dienstverlening, Edisonstraat 9<br />

Straatcontactpersonen Tien <strong>Boschveld</strong>ers die kleine ongemakken melden aan de wijkwinkel<br />

Westhoek Steunpunt voor oudere bewoners van <strong>Boschveld</strong>. Van Leeuwenhoekstraat 2<br />

Wijkraad/OBB Onafhankelijk Buurtplatform <strong>Boschveld</strong>, een vereniging van en voor bewoners.<br />

Wijkwinkel Inloopcentrum Divers en spreekuren woningcorporaties. Copernicuslaan 275<br />

Wijkplaats Inloopcentrum pastoraal buurtwerk. Copernicuslaan 89<br />

BUCO/Wijkagent Buurtcoördinator politie de heer Tom Manders, tel. 0900-8844<br />

OKC Ouder Kind Centrum, activiteiten voor ouders en kinderen. Edisonstraat 15


Kindervakantieweek, helpt u mee?<br />

Door Nicky de Gier<br />

Voor de 5e keer vindt er aan het<br />

einde van de schoolvakantie van 7<br />

tot en met 11 augustus de<br />

Kindervakantieweek plaats in de<br />

Brabanthallen. Tijdens deze week<br />

kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar<br />

zich vermaken met allerlei<br />

activiteiten. Om de<br />

Kindervakantie-week in goede<br />

banen te leiden zoekt de organisatie<br />

nog naar enthousiaste vrijwilligers.<br />

Dit jaar staat de week in het teken<br />

van het thema “Wereldreizen”.<br />

Iedere dag kunnen kinderen zich<br />

vermaken met tal van activiteiten<br />

zoals een bouwspeelplaats, een computereiland,<br />

een kinderkookcafé,<br />

een gevarieerd sportaanbod en creatieve<br />

workshops. Per dag staat een<br />

ander continent centraal en worden<br />

de activiteiten en aankleding daarop<br />

aangepast. Wereldreizigers Phileas<br />

Fogg en zijn hulpje Passepartout<br />

ondernemen elke dag een spannend<br />

spel met de kinderen.<br />

Naast de inzet van het Kinderwerk<br />

van welzijnsonderneming Divers en<br />

het Servicepunt Sport & Bewegen<br />

wordt de Kindervakantieweek<br />

vooral gerealiseerd dankzij de inzet<br />

van vrijwilligers. Zij bouwen de hal<br />

Ouderen vermaken zich in De Westhoek<br />

Door Nicky de Gier<br />

Oudere bewoners van de wijk kunnen<br />

in De Westhoek terecht voor<br />

allerlei verschillende activiteiten of<br />

gewoon een gezellig praatje met<br />

elkaar. <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> zet<br />

even wat activiteiten op een rij.<br />

Yoga is een leer waarbij u via speciale<br />

oefeningen het lichaam en de<br />

geest ontspant. Iedere dinsdagavond<br />

van 20.00 tot 21.00 uur kunt u hiervoor<br />

in Steunpunt De Westhoek<br />

Activiteitenagenda Westhoek<br />

5<br />

op, smeren de broodjes, plakken<br />

pleisters en helpen de kinderen bij<br />

alle verschillende activiteiten. Dat<br />

de Kindervakantieweek ook bij hen<br />

populair is, blijkt uit de vaste groep<br />

mensen die iedere jaar weer paraat<br />

staat. Toch is er nog genoeg<br />

behoefte aan nieuwe vrijwilligers.<br />

De organisatoren nodigen iedereen<br />

met hart voor kinderen uit om een<br />

klein of groter steentje bij te dragen<br />

bij het verloop van de<br />

Kindervakantieweek. Meer info?<br />

Zie www.divers.nl, bel naar Divers<br />

(073) 612 44 88 vraag naar Tamara<br />

de Jong of stuur e-mail aan<br />

kindervakantieweek@divers.nl<br />

Maandag 10.00 - 12.00 uur Biljartles via het Gilde<br />

13.30 - 15.15 uur Franse les via het Gilde<br />

19.00 - 22.30 uur Open inloop, biljarten en kaarten, bridgen inschrijven via de Westhoek<br />

Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Biljartles<br />

15.00 - 16.00 uur Gymclub via de gemeente<br />

19.00 - 20.00 uur Yoga<br />

Woensdag 09.00 - 12.00 uur Open Bridge inloop<br />

13.30 - 16.30 uur Open inloop, biljart en kaarten<br />

Donderdag 18.30 - 22.30 uur Bingo<br />

terecht. Als u wat actiever wilt<br />

bezig zijn is de wekelijkse gymles<br />

op dinsdagmiddag bij uitstek de<br />

mogelijkheid om uw lichaam in de<br />

juiste conditie te houden.<br />

De ouderen die wat meer van competitie<br />

houden kunnen ook in de<br />

Westhoek terecht. Zo is er<br />

meerdere keren per week de<br />

mogelijkheid om verschillende<br />

kaartspellen te spelen of om met<br />

een keu de biljartballen over het<br />

groene laken te laten rollen. Andere<br />

Vrijdag 09.30 - 11.30 uur Bijeenkomst Turkse vrouwen via stichting Divers<br />

Zondag 13.30 - 16.30 uur Biljarten, kaarten of een praatje maken<br />

13.30 - 16.30 uur Prijskaarten: 2e zondag van de maand<br />

ballen vallen er iedere donderdagavond<br />

bij de wekelijkse bingoavond,<br />

waar in een gezellige<br />

ambiance om leuke prijzen wordt<br />

gestreden.<br />

Voor meer informatie over de verschillende<br />

activiteiten kunt u contact<br />

opnemen of eens binnenlopen<br />

bij:<br />

Steunpunt De Westhoek<br />

Van Leeuwenhoekstraat 2<br />

073-6220731


Een veilig thuis<br />

Huiselijk geweld is geweld tussen<br />

mensen die elkaar kennen. Dat<br />

kunnen man en vrouw zijn, ouder<br />

en kind, vrouw en buurman, kind<br />

en oppas. Elk mens heeft recht op<br />

een veilige woonomgeving. Toch<br />

is de kans groot, dat je juist in je<br />

eigen omgeving slachtoffer wordt<br />

van lichamelijk, seksueel of psychisch<br />

geweld.<br />

Huiselijk geweld veroorzaakt in<br />

Nederland de meeste slachtoffers.<br />

Geweld sluipt meestal langzaam de<br />

relatie of een gezin binnen. Het kan<br />

beginnen met jaloezie, met hardhandig<br />

corrigeren van gedrag of met<br />

controleren wat iemand doet. Na<br />

geweld volgt meestal de belofte ‘het<br />

zal nooit meer gebeuren’, maar vaak<br />

gebeurt het daarna wéér en wordt<br />

het geweld erger. De kans dat het<br />

geweld blijft terugkomen is groot,<br />

omdat slachtoffer en dader dicht bij<br />

elkaar leven of samen in een huis<br />

wonen. Bovendien wordt huiselijk<br />

geweld vaak doorgegeven aan de<br />

kinderen.<br />

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de<br />

Nederlanders ooit te maken heeft<br />

gehad met huiselijk geweld. Bij<br />

meer dan 10% heeft dat geleid tot<br />

lichamelijk letsel. Ruim 25% heeft<br />

over een langere periode wekelijks<br />

of dagelijks huiselijk geweld<br />

ervaren. Jaarlijks zijn tienduizenden<br />

kinderen slachtoffer of getuige van<br />

geweld in het gezin. De daders zijn<br />

meestal mannen (80%), maar ook<br />

vrouwen. Huiselijk geweld leidt tot<br />

stress, slapeloosheid of depressies.<br />

Getuigen van geweld – vaak<br />

kinderen – hebben dezelfde klachten<br />

als het slachtoffer.<br />

De aanpak in ’s-Hertogenbosch is<br />

gericht om dader en slachtoffer te<br />

helpen. Het doel is om het geweld te<br />

stoppen, maar niet de relatie.<br />

Daarvoor zijn de hulpverleners en<br />

politiemensen goed getraind.<br />

Allerlei hulporganisaties werken<br />

samen om huiselijk geweld tegen te<br />

gaan. Als kinderen bijvoorbeeld<br />

slachtoffer zijn van huiselijk<br />

geweld, is er een speciaal hulptraject<br />

waarbij de organisaties samen<br />

zorgen voor het kind en zijn<br />

omgeving.<br />

Huiselijk geweld is nog een onderwerp<br />

waar een taboe op rust. Je<br />

praat er niet zo makkelijk over. In<br />

<strong>Boschveld</strong> kun je er toch op een<br />

veilige en vertrouwelijke manier<br />

over praten. In het Ouder Kind<br />

Centrum is huiselijk geweld<br />

bespreekbaar gemaakt. Daar kun je<br />

ook veel informatie krijgen over<br />

hulp. Dit jaar gaat er extra aandacht<br />

naar kinderen en jongeren die<br />

Langere taaltrajecten via Divers<br />

Door Nicky de Gier<br />

De taaltrajecten voor buitenlandse<br />

vrouwen via Stichting<br />

Divers worden langer. Vanaf nu<br />

zullen de vrouwen gedurende 300<br />

uur via verschillende activiteiten<br />

de Nederlandse taal gaan leren.<br />

De Nederlandse taal wordt via de<br />

taaltrajecten in verschillende<br />

thema´s bij de vrouwen bijgebracht.<br />

Zo komen onder andere<br />

opvoeding, gezondheid en onderwijs<br />

aan bod.<br />

Verder is er aandacht voor<br />

maatschappelijke oriëntatie en kan<br />

6<br />

slachtoffer of getuige zijn. Om<br />

huiselijk geweld te voorkomen, kun<br />

je in <strong>Boschveld</strong> opvoedondersteuning<br />

krijgen. Probleemgedrag van<br />

kinderen kan komen door geweld<br />

in huis. Moeders én vaders zijn<br />

uitgenodigd om mee te denken over<br />

manieren om huiselijk geweld op te<br />

lossen en de sfeer in je gezin te verbeteren.<br />

Voor meer informatie kun je bellen<br />

met het Advies- en steunpunt<br />

huiselijk geweld 0900- 1224444 of<br />

naar Diny Ceelen, Coördinator<br />

Buurtnetwerken <strong>Boschveld</strong> 073<br />

6275684<br />

er deelgenomen worden aan een<br />

cursus opvoedingsondersteuning,<br />

een computercursus of een taalstage<br />

in de wijkwinkel.<br />

De vrouwen krijgen drie ochtenden<br />

per week les. Daarvan bestaan twee<br />

ochtenden uit Nederlandse les met<br />

thema´s. Daarna wordt het geleerde<br />

in de praktijk gebracht door middel<br />

van stages, cursussen of het<br />

bezoeken van instanties met een<br />

begeleider.<br />

Voor meer informatie kunt u contact<br />

opnemen met Ineke Stienstra<br />

op 073 6275674.


N i e u w s u i t d e W i j k p l a a t s<br />

Op Goede Vrijdag 14 april praatten<br />

we in de Wijkplaats over de betekenis<br />

van Pasen. Zorgen voor elkaar<br />

en zorgen voor anderen, dat is wat<br />

Jezus en zijn leerlingen deden.<br />

Zorgen voor elkaar, dat is ook wat<br />

we in de Wijkplaats proberen te<br />

doen. Dat is erg belangrijk in een<br />

tijd waarin ieder met zijn of haar<br />

eigen leven bezig is, en waar soms<br />

bijna geen tijd meer is voor familie<br />

of vrienden. En het is goed om te<br />

merken dat andere mensen zorgen<br />

voor jou als het even wat minder<br />

goed gaat. Na het gesprek was er<br />

een lunch en werden paas-bloemstukjes<br />

gebracht naar wijkbewoners.<br />

Op 28 april vierden we het afscheid<br />

van Arianna Baars-Backhurst. “Het<br />

was wel een groot feest” zei iemand<br />

tegen mij. Ja, dat was het en vrijwilligers<br />

hebben ook veel tijd en<br />

energie gestoken in de voorbereiding.<br />

Als je bij de Wijkplaats werkt,<br />

dan is het meer dan een betaalde<br />

baan. Je doet het omdat je zelf Gods<br />

liefde voelt voor alle mensen.<br />

Arianna werkte met hart en ziel in<br />

<strong>Boschveld</strong>, en dat was terug te zien<br />

bij al die mensen die kwamen bij<br />

het afscheid. Het was een druk en<br />

gezellig feest. Foto’s zijn te vinden<br />

op de website www.dewijkplaats.nl.<br />

Mevrouw Stakenburg nam afscheid<br />

als gastvrouw bij de Wijkplaats. Het<br />

bestuur bedankte haar voor de vele<br />

jaren van trouwe inzet. We zoeken<br />

een extra gastheer of gastvrouw die<br />

wil invallen als er iemand ziek is.<br />

Het ‘project huisbezoek bij nieuwe<br />

huurders’ is afgerond. In de periode<br />

van het project kwamen 87 woningen<br />

leeg. Met 26 mensen hebben<br />

Anne Horster stelt zich voor Beste buurtbewoners,<br />

7<br />

Het is inmiddels een maand geleden dat ik hier als pastoraal<br />

buurtwerker voor kinderen ben begonnen. Via<br />

deze weg zal ik me voorstellen.<br />

Ik heet Anne Horster en ik ben 41 jaar jong. Ik ben een<br />

blije trotse moeder van een zoon. We wonen in ‘s-<br />

Hertogenbosch. Met mijn achtergrond als docent dansexpressie<br />

en theater ben ik op verschillende manieren met<br />

dit vak bezig geweest. Ik hoop binnen mijn buurtwerkfunctie<br />

ook met de kinderen vanuit dans en theater te<br />

werken. Ik denk dat het een goed middel is om facetten<br />

uit het leven zoals emoties, conflicten, respect en plezier<br />

wat ook vanuit de kinderen komt, aandacht te geven. Het<br />

raakt me om in deze wijk te werken. Het inspireert me<br />

om bij de Wijkplaats werkzaam te zijn.<br />

Iedere woensdag en vrijdag ben ik in <strong>Boschveld</strong> actief.<br />

Als eerste is het opnieuw opbouwen van contact met de<br />

kinderen belangrijk. Een aantal kinderen weet me al te<br />

vinden. Daarnaast is er het organiseren van de inloop en<br />

activiteiten met vrijwilligers voor de kinderen. Ook<br />

nieuwe activiteiten en uitstapjes staan op de agenda.<br />

Vooral met de zomervakantie voor de deur hoop ik in<br />

samenwerking met anderen voor de thuisblijvers ook de<br />

zon te laten schijnen. Tot ziens in de WIJK plaats.<br />

Een hartelijke groet van Anne Horster<br />

we gesproken tussen september<br />

2005 en mei <strong>2006</strong>. We constateerden<br />

dat veel jonge alleenstaande<br />

huurders in <strong>Boschveld</strong> komen<br />

wonen. Veel mensen reageerden<br />

positief op ons bezoek en konden<br />

de belangstelling waarderen. De<br />

Wijkplaats zoekt nu een vrijwilliger<br />

die de leeggekomen woningen registreert<br />

en/of de nieuwe huurders<br />

wil bezoeken.<br />

Parwiz Ghafouri is eind <strong>juni</strong> klaar<br />

met zijn stage. Zestien maanden<br />

deed hij mee met de kinderinloop,<br />

met Plein actief, en met het project<br />

huisbezoek. Hij is een stagiaire om<br />

trots op te zijn: hij begrijpt de<br />

kinderen goed, is geduldig en heeft<br />

voldoende overwicht.<br />

Helma Hurkens<br />

06-12388461


Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

~ ~ waar ied ereen gelijk is ~<br />

Een plek waar je ondanks alle drukte van het leven, samen de rust en de kracht kunt opbouwen om te groeien.<br />

Gezelligheid, humor, wijsheid, samen blijven praten, samen dingen doen, tijd maken voor je kinderen en leren, zijn woorden<br />

die in ons centrum de kern van alledag vormen. Iedereen is welkom om binnen te lopen en de sfeer zelf te proeven.<br />

Gewoon eens kijken of meedoen met een activiteit, het kan altijd. Hieronder vind je een greep uit onze activiteiten.<br />

Recordpoging Kinderwagenduwen: weinig<br />

deelnemers, wel gezellig!<br />

Zaterdag 13 mei, net voor moederdag,<br />

was het dan zover. Op de<br />

atletiekbaan van de O.S.S. Volo<br />

wachten de medewerkers en vrijwilligers<br />

van de OKC “Op Dreef”<br />

en OKC “Dubbel & Dwars” vol<br />

spanning op vaders, moeders, opa’s<br />

en oma’s en anderen die een kinderwagen<br />

met kind erin wilden komen<br />

duwen. Helaas was de opkomst niet<br />

zo groot. Toch werd er door 48<br />

Hulp bij het opvoeden<br />

Graag wil ik iets vertellen over mijn<br />

activiteiten in de wijk <strong>Boschveld</strong>. Ik<br />

werk hier in de opvoedingsondersteuning<br />

en verschillende van jullie<br />

kennen mij wel, aangezien ik regelmatig<br />

in het OKC, de basisschool<br />

en/of het buurthuis te zien ben.<br />

Ook kom ik vaak bij ouders thuis<br />

wanneer zij vragen hebben rondom<br />

de opvoeding. Daarnaast geef ik<br />

regelmatig cursussen en themabijeenkomsten.<br />

Op dit moment geef ik een cursus<br />

aan een klein groepje vrouwen in<br />

het OKC. Op maandagochtend<br />

komen we met enkele moeders bij<br />

elkaar en bespreken we de vragen<br />

die zij hebben over opvoeding. De<br />

insteek is vooral de dingen waar we<br />

tegenaan lopen en waardoor we<br />

soms anders reageren dan we<br />

zouden willen. We kijken niet<br />

alleen naar het gedrag van het kind<br />

wat we graag willen veranderen,<br />

mensen aan de recordpoging<br />

meegedaan en gezien de opkomst in<br />

andere steden in Nederland was dit<br />

lang niet zo slecht. … Samen met<br />

zes andere Europese landen werd<br />

het internationale record ruimschoots<br />

verbroken, het staat nu op<br />

2120!<br />

En het was daarnaast een hele<br />

gezellige middag voor iedereen.<br />

maar we kijken eerst naar de<br />

invloed die onze manier van reageren<br />

heeft op het kind.<br />

Wat doe ik ?<br />

Wat gaat goed.<br />

Wanneer gaat het niet goed?<br />

Wat moet ik doen om het anders te<br />

gaan doen?<br />

Het mooie hiervan is dat je er<br />

achter komt dat het vaak goed gaat.<br />

Door kleine veranderingen aan te<br />

brengen en vooral niet te lang te<br />

wachten met reageren bereik je al<br />

een heleboel. Bijvoorbeeld: je<br />

kinderen hebben in de huiskamer<br />

ruzie met elkaar.<br />

Niet doen: roep niet vanuit de<br />

keuken dat je kinderen op moeten<br />

houden met ruzie maken,<br />

Wel doen: loop naar de huiskamer,<br />

vraag de aandacht van je kind en<br />

vertel waarom je graag wil dat de<br />

ruzie stopt!<br />

Natuurlijk gaat het niet meteen alle-<br />

8<br />

maal anders, maar je maakt wel een<br />

belangrijke eerste stap naar verandering.<br />

Het kan er alleen maar<br />

gezelliger van worden. En dat is<br />

toch waar we het allemaal voor<br />

doen.<br />

Niet vergeten: Geef je kind<br />

dagelijks een compliment voor de<br />

dingen die goed gaan!<br />

Dit groepje komt voor de zomervakantie<br />

nog twee keer bij elkaar.<br />

Na de zomervakantie komt er een<br />

vervolg. Heb je interesse en wil je<br />

graag meedoen, neem dan contact<br />

met mij op. Woon je in de wijk<br />

<strong>Boschveld</strong> en heb je vragen over de<br />

opvoeding van je kinderen dan mag<br />

je me altijd bellen.<br />

Tineke van Asseldonk, opvoedingsondersteuning<br />

Divers, telefoon:<br />

073-6275678


Dag van de Landelijke Vereniging Inburgeraars<br />

In buurthuis <strong>Boschveld</strong> vond 24<br />

maart een bijzondere bijeenkomst<br />

plaats. Het was namelijk de eerste<br />

”Dag van de Inburgeraar, georganiseerd<br />

door de Landelijke<br />

Vereniging van Inburgeraars<br />

(LVI).<br />

De LVI houdt zich bezig met<br />

inburgering. Alle leden komen zelf<br />

uit het buitenland en maken zich<br />

zorgen om de huidige situatie rondom<br />

inburgering. De verplichte<br />

inburgeraarstoets is een voorbeeld<br />

van deze nieuwe situatie. Op 24<br />

maart werd een aantal thema’s<br />

besproken die belangrijk kunnen<br />

zijn voor inburgeraars zoals werk,<br />

een opleiding volgen of een eigen<br />

bedrijf beginnen. Er waren<br />

ongeveer 30 deelnemers die informatie<br />

met elkaar uitwisselden. De<br />

dag werd afgesloten met een gezel-<br />

Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

~ ~ waar ied ereen gelijk is ~<br />

lige borrel. Op de website van de<br />

Landelijke Vereniging Inburgeraars<br />

( www.inburgeraars.nl ) kun je<br />

meer informatie vinden.<br />

Vrijwilliger Geertine Drost neemt afscheid<br />

na vier mooie jaren<br />

neem ik afscheid:<br />

als Friese Bosschenaar<br />

als ‘juf’ met de moeilijke naam<br />

als vrijwilliger van het OKC<br />

na vier mooie jaren<br />

neem ik afscheid:<br />

van computerles<br />

van de kerngroep<br />

van notuleren/vergaderen<br />

van divers<br />

van huiselijk geweld<br />

van taalthema<br />

kortom<br />

als duizendpoot<br />

plannen zien rijpen<br />

verdriet zien ontstaan<br />

wanhoop zien vergaan<br />

na vier mooie jaren<br />

in vier mooie jaren<br />

heb ik:<br />

kinderen zien groeien<br />

vrouwen zien bloeien<br />

kansen zien grijpen<br />

9<br />

ben ik dankbaar:<br />

voor allen die ik mocht ontmoeten<br />

voor alle vertrouwen dat ik mocht<br />

ontvangen<br />

voor alle vriendschap waarin ik me<br />

kon koesteren<br />

ik neem een stukje<br />

Marokko, Turkije, Soedan,<br />

Afghanistan,<br />

Irak, Iran, Bosnië, Spanje, Somalië,<br />

mee in mijn hart<br />

dag mooie plek, dag leerzame stek<br />

ik zal je missen, maar je mensen<br />

nog het meest!<br />

Geertine Drost


Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

~ ~ waar ied ereen gelijk is ~<br />

Maak kennis met een vrijwilliger van het OKC<br />

Hallo,<br />

Ik heet Parshen. Ik kom uit Irak en<br />

ben moeder van vier jongens, zij<br />

zijn 25, 24, 21 en 16 jaar.<br />

Ik heb een HBO-opleiding in Irak<br />

gehad en ik heb daar 13 jaar gewerkt<br />

als lerares. Ik woon al 12 jaar<br />

in Nederland en ik heb 3 jaar<br />

Nederlandse cursus gevolgd.<br />

Ik doe vrijwilligerswerk in het OKC<br />

sinds 5 jaar. Ik zit in de kerngroep<br />

en help met de taalthema-lessen en<br />

de PR werkgroep. Ik doe het met<br />

plezier omdat ik zo in contact met<br />

andere vrouwen kom.<br />

Groeten, Parshen<br />

Themadag huiselijk geweld<br />

Op huiselijk geweld rust vaak een<br />

taboe en toch is het ontzettend<br />

belangrijk dat er over gesproken<br />

wordt, ook in allochtone kring. Het<br />

Allochtonen Platform Huiselijk<br />

Geweld (APHGH) organiseert<br />

daarom een themabijeenkomst rond<br />

huiselijk geweld.<br />

Bent u geïnteresseerd en wilt u<br />

meer weten over dit onderwerp dan<br />

nodigen wij u van harte uit om te<br />

komen.<br />

Datum: zaterdag 24 <strong>juni</strong> <strong>2006</strong><br />

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur<br />

Plaats: Basisschool Imam Albogari,<br />

Churchilllaan 79-81, ’s-<br />

Hertogenbosch<br />

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat<br />

bijna iedereen vroeger of later met<br />

huiselijk geweld te maken krijgt,<br />

dus het is zeker de moeite waard<br />

om te weten hoe u moet handelen<br />

als u in uw omgeving of zelfs zelf te<br />

maken krijgt met dit onderwerp.<br />

Vaak wordt gesproken over een<br />

dader en een slachtoffer maar uit de<br />

praktijk blijkt dat er vaak twee<br />

daders en twee slachtoffers zijn in<br />

G e z o n d e s a l a d e v a n D i n y<br />

Benodigdheden (voor 8 personen)<br />

1 stronk bleekselderij<br />

250 gram kwark<br />

250 gram gerookte zalm<br />

2 eetlepels mayonaise<br />

zout en peper<br />

1 klein blikje ananas in stukjes<br />

6 eieren<br />

hand walnoten<br />

Roer de kwark met de mayonaise en zout en peper door elkaar, snijd de bleekselderij,<br />

de zalm en de eieren in stukjes en schep alles door elkaar. Voeg dan de<br />

walnoten toe en de salade is klaar. De zalm kun je vervangen door bijvoorbeeld<br />

spekjes of gekookte ham. Smakelijk!<br />

10<br />

zo’n situatie. Het is niet de bedoeling<br />

om ons alleen met ernstige<br />

zaken bezig te houden. Er wordt<br />

een afwisselend programma gepresenteerd<br />

van informatie door<br />

diverse instellingen afgewisselde<br />

door cabaret en dans. Voor de<br />

kinderen is er opvang geregeld.<br />

Wilt u meer weten, dan kunt u<br />

bellen met Mustapha Soussi: 073-<br />

6154737 (tijdens kantooruren) of<br />

Ludwina van der Mijden 06-<br />

22779490 of Geerte van Hoek 073-<br />

6275671


Ouderkindcentrum ‘dubbel & dwars’<br />

~ ~ waar ied ereen gelijk is ~<br />

Activiteitenagenda OKC 'dubbel en dwars'<br />

Maandag 08.30 - 09.00 Koffie/thee-inloop<br />

09.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

09.00 - 12.00 Kookgroep<br />

09.30 - 12.00 Naaicursus € 10,00 per maand<br />

12.00 - 13.00 Warme maaltijd € 2,50 per keer<br />

13.00 - 15.00 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

15.00 - 17.00 Huiswerkplek<br />

Dinsdag 08.30 - 09.00 Koffie/thee-inloop<br />

09.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

09.30 - 11.30 Taalthema<br />

09.30 - 12.00 Samen opvoeden<br />

12.00 - 13.00 Gezonde lunch € 1,25 per keer<br />

13.00 - 15.00 Marokkaanse inloop<br />

15.00 - 17.00 Huiswerkplek<br />

Woensdag 08.30 - 09.00 Koffie/thee-inloop<br />

09.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

Kinderactiviteit<br />

20.00 - 21.30 Volksdansen vrouwen € 15, - per maand<br />

Donderdag 08.30 - 09.00 Koffie/thee-inloop<br />

09.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

09.45 - 11.45 Thema-ochtend Huiselijk Geweld<br />

12.00 - 13.00 Gezonde lunch € 1,25 per keer<br />

13.00 - 15.00 Turkse inloop<br />

13.00 - 15.00 Fietsles € 2,50 per keer<br />

14.00 - 15.00 Inloopspreekuur GGD<br />

Vrijdag 08.30 - 09.00 Koffie/thee-inloop<br />

09.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per kind<br />

09.45 - 11.45 Taalthema<br />

Zondag 10.00 - 13.00 Volksdansen voor kinderen € 10,00 per maand<br />

OKC 'dubbel & dwars'<br />

Edisonstraat 15<br />

5223 CD 's-Hertogenbosch<br />

Tel: 073-6275671<br />

11<br />

Gezocht<br />

De vrouwen van het OKC zoeken<br />

iemand die hen kan leren ‘klussen’.<br />

Ze willen graag weten hoe je<br />

bijvoorbeeld een stekker moet<br />

maken, fietsbanden plakt, met de<br />

boormachine kunt werken…..<br />

Heeft u tijd en zin om dit met een<br />

groepje vrouwen te doen, neem<br />

dan contact met ons op: 6275671.


Avonturen op het strand<br />

Door: Alfred Heeroma<br />

Iedereen hoopt op een mooie<br />

zomer. Als het dan warm wordt,<br />

is het zoeken naar verkoeling bij<br />

het water een logische stap. Sinds<br />

enkele jaren worden er bij het<br />

Engelermeer activiteiten georganiseerd<br />

om de jonge bezoekers<br />

bezig te houden.<br />

Jongeren van 10 tot en met 21 jaar<br />

kunnen meedoen. Medewerkers van<br />

Sport en Bewegen zijn elke dinsdag,<br />

woensdag en donderdag in de periode<br />

van 4 juli tot en met 3 augustus<br />

tussen 10.00 en 18.00 uur aanwezig<br />

zijn om allerlei activiteiten te<br />

begeleiden.<br />

De sportieve activiteiten zijn onder<br />

andere kanovaren, boogschieten en<br />

vlotvaren, maar er zijn ook andere<br />

(spectaculaire) bezigheden om de<br />

jongeren in beweging te krijgen.<br />

Goed humeur en een sportieve<br />

instelling is alles wat je nodig hebt<br />

om mee te doen. Deelnemen aan de<br />

activiteiten is gratis en je hoeft je<br />

Drukkerij Cello<br />

Rietveldenweg 16<br />

5222 AR ‘s-Hertogenbosch<br />

tel. 073-623 77 37<br />

mail: drukkerijcello@cello -zorg.nl<br />

niet van te voren aan te melden.<br />

Wil je met een groep meedoen, dan<br />

wil de organisatie dat wel graag van<br />

te voren weten, je krijgt dan voorrang<br />

bij deelname. Aanmelden kan<br />

via een inschrijfformulier dat je kan<br />

bestellen via e-mail sportenbewegen@s-hertogenbosch.nl<br />

of telefonisch<br />

via (073) 6159777.<br />

Met de Beach Adventure activiteiten<br />

stimuleert Servicepunt Sport en<br />

Bewegen kinderen en jongeren om<br />

ook op een sportieve wijze vakantie<br />

te vieren. Het hele jaar door zijn<br />

buurtsportwerkers en BOS (Buurt-<br />

Onderwijs-Sport) medewerkers aan<br />

het sporten met de kinderen en jongeren.<br />

In de vakantie bundelen zij<br />

de krachten om voor alle thuisblijvers<br />

te zorgen voor een groot en<br />

leuk activiteitenaanbod. Alle<br />

kinderen en jongeren van ’s-<br />

Hertogenbosch zijn dan ook van<br />

harte uitgenodigd te komen kennismaken<br />

met de leuke activiteiten van<br />

de Beach Adventure op het<br />

Engelermeer.<br />

Boulevard trekt de wijken in!<br />

Theaterfestival Boulevard gaat dit jaar de wijken in met straattheatervoorstellingen<br />

en bijzondere locatieprojecten. In de wijken zijn projecten te zien van Jetse<br />

Batelaan, Theater Artemis, de Lunatics, Tilburg Cowboys en Theatergroep Max.<br />

In het Westerpark zullen tijdens het festival verrassende straattheatergezelschappen<br />

optreden. De Bossche zanger L. Vis en een grote begeleidingsband<br />

en de mobiele bioscoop Solar Cinema doen tijdens het festival<br />

meerdere wijken aan.<br />

Voor programma-informatie zie: www.festivalboulevard.nl.<br />

12<br />

Colofon<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> is een gezamenlijk<br />

bewonersinitiatief en<br />

wordt samengesteld door drie<br />

redacties. <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong><br />

wordt ondersteund door Divers,<br />

organisatie voor welzijnswerk.<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> verschijnt 6<br />

keer per jaar en wordt gratis verspreid<br />

onder alle inwoners van<br />

<strong>Boschveld</strong>.<br />

Kopij voor de volgende editie kunt<br />

u aanleveren voor 20 mei <strong>2006</strong> bij<br />

de redactie. De redactie behoudt<br />

zich het recht voor om kopij te<br />

redigeren, te verkorten of te<br />

weigeren. Kopij dient voorzien te<br />

zijn van uw naam, adres en telefoonnummer.<br />

Informatie en tarieven voor adverteerders<br />

is verkrijgbaar bij Annica<br />

Brummel, Divers.<br />

Onafhankelijke redactie<br />

Alfred Heeroma<br />

Nicky de Gier<br />

Marjon Weijzen<br />

Onafhankelijk Buurtplatform<br />

<strong>Boschveld</strong>/Wijkraad<br />

Kees Heemskerk<br />

Ton Joore (foto’s)<br />

OKC Dubbel & Dwars<br />

PR-groep OKC<br />

Christine van Hinsbergh<br />

Aan deze editie werkten verder<br />

mee:<br />

Annica Brummel (Divers)<br />

Helma Hurkens (Wijkplaats)<br />

Vormgeving<br />

Nicolien Hermens<br />

Eindredactie<br />

Nicolien Hermens<br />

Adres redactie<br />

Wijkwinkel<br />

Copernicuslaan 275<br />

tel: 6273610<br />

buurtkrantboschveld@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!