26.09.2013 Views

Buurtkrant november 2003 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant november 2003 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant november 2003 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Op deze foto ziet<br />

u een stukje <strong>Boschveld</strong>.<br />

Herkent<br />

u het? Weet u<br />

waar deze foto<br />

genomen is? Doe<br />

dan mee aan de<br />

prijsvraag en<br />

maak kans op een<br />

prijs van € 10,-/<br />

Zie pagina 13.<br />

Nummer één!<br />

Het heeft even geduurd: maar hier is dan het eerste<br />

nummer van <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong>! Een blad vóór en<br />

dóór bewoners. Minimaal vier keer per jaar komt dit<br />

bewonersblad voortaan bij u in de bus.<br />

Wilt u ook een bijdrage leveren? Schrijven, een strip<br />

tekenen of helpen met de opmaak? Adverteerders<br />

werven of foto's maken? Meldt u aan via de Wijkwinkel.<br />

De redactie bestaat nu uit slechts 2 personen en<br />

heeft uw hulp dringend nodig!<br />

Jaargang 1 I Nummer 1 I November <strong>2003</strong><br />

<strong>Boschveld</strong>overleg<br />

Iedere zes weken vindt op maandag-<br />

avond in Buurthuis <strong>Boschveld</strong> het <strong>Boschveld</strong>overleg<br />

plaats. Op dit overleg<br />

worden zaken besproken die te maken<br />

hebben met het wonen in <strong>Boschveld</strong>. De<br />

eerstvolgende vergadering is:<br />

Maandag 24 <strong>november</strong> <strong>2003</strong><br />

Aanvang: 19.30 uur<br />

Plaats: Buurthuis <strong>Boschveld</strong>,<br />

Edisonstraat 11<br />

Zie ook pagina 3


Pagina 2<br />

Sportkooi al veel<br />

in gebruik<br />

De Wijkplaats<br />

"Wanneer gaan we iets<br />

leuks doen?", vroegen de<br />

kinderen vol verwachting<br />

in hun ogen.<br />

Het hele jaar hadden ze<br />

in het weekend Arabische<br />

les gehad. Ze leren Arabisch<br />

omdat hun ouders<br />

het belangrijk vinden dat<br />

ze in Marokko op vakantie<br />

zich verstaanbaar kunnen<br />

maken. En ook om<br />

de eigen achtergrond beter<br />

te leren kennen. Een<br />

uitstapje als afsluiting, dat<br />

hadden ze wel verdiend.<br />

We overlegden met de<br />

ouders en besloten naar<br />

de Drunense Duinen te<br />

gaan. Een bus bracht de<br />

20 kinderen en hun moeders<br />

naar de duinen waar<br />

ze heerlijk in het zand<br />

speelden.<br />

Op donderdag 2<br />

oktober werd de<br />

Sportkooi aan de<br />

Copernicuslaan<br />

feestelijk geopend.<br />

Sindsdien is er al<br />

veel gebruik van<br />

gemaakt.<br />

Dat kan in de Wijkplaats,<br />

omdat wij niet een vast<br />

programma hebben, maar<br />

steeds doen waar het<br />

meeste vraag naar is. Arianna<br />

Baars werkt met de<br />

kinderen. De hele zomervakantie<br />

heeft ze inloop<br />

gehouden voor de kinderen,<br />

speurtochten, pannenkoeken<br />

bakken en<br />

andere dingen.<br />

Ook de koffie-inloop voor<br />

buurtbewoners is de hele<br />

zomer doorgegaan dankzij<br />

de inzet van de vrijwilligers.<br />

Want zes weken<br />

vakantie is wel leuk, maar<br />

soms ook wel lang als je<br />

niet op vakantie gaat.<br />

Foto: Saifeddine Alla<br />

Toen ik na de zomervakantie<br />

begon te werken waren<br />

er veel mensen met formulieren.<br />

Die heb ik met ze<br />

ingevuld, soms in de Wijkplaats<br />

en soms thuis.<br />

Meestal is er ook nog tijd<br />

om over een heleboel andere<br />

dingen te praten. De<br />

Wijkplaats vindt u aan de<br />

Copernicuslaan 89, naast<br />

snackbar Het Bikkertje en<br />

Buurtwinkel Azadi.<br />

Zie verderop in dit blad<br />

voor een overzicht van onze<br />

activiteiten.<br />

Als u iets wilt vragen of als<br />

u wilt dat ik bij u thuis kom,<br />

dan kunt u bellen: 073-<br />

6218811.<br />

Helma Hurkens


Extra containers in <strong>Boschveld</strong><br />

De gemeente is druk<br />

bezig om de problemen<br />

rondom de opslag van<br />

het huisvuil in <strong>Boschveld</strong><br />

op te lossen. In de<br />

Marconistraat zal binnenkort<br />

een extra vuilniscontainer<br />

worden<br />

geplaatst.<br />

De extra mogelijkheid<br />

om het huisvuil kwijt te<br />

kunnen is volgens Jacques<br />

Oostrom noodzakelijk.<br />

"De vuilniscontainers<br />

in de Marconistraat<br />

bleken onvoldoende<br />

capaciteit te<br />

hebben", verklaart<br />

Oostrom. "Hierdoor<br />

kunnen de bewoners<br />

niet al hun huisvuil in<br />

de container kwijt en<br />

zetten zij het naast de<br />

container neer. Binnenkort<br />

zal er dan ook een<br />

extra container worden<br />

geplaatst. "<br />

Ook in de Voltastraat is<br />

er regelmatig huisvuil<br />

naast de container te<br />

vinden. Vooralsnog zal<br />

er in die straat nog<br />

geen extra container<br />

worden neergezet. "We<br />

gaan eerst met de bewoners<br />

van de Voltastraat<br />

in gesprek",<br />

vertelt Oostrom. "We<br />

hebben namelijk de<br />

indruk dat de overlast<br />

van het huisvuil te maken<br />

heeft met de gemakzucht<br />

van de bewoners.<br />

Je moet daarbij<br />

denken aan mensen<br />

die bijvoorbeeld de<br />

sleutel van de container<br />

vergeten en het dan<br />

maar naast de container<br />

neerzetten. We wil-<br />

len daarom eerst een gesprek<br />

met de bewoners<br />

om dit op te helderen en<br />

dan zullen we bekijken of<br />

een extra container noodzakelijk<br />

is."<br />

Nicky de Gier<br />

<strong>Boschveld</strong>overleg: 24 <strong>november</strong>, 19.30 uur.<br />

Foto: Nancy de Goey<br />

Iedere zes weken vindt op maandagavond in Buurthuis <strong>Boschveld</strong> het <strong>Boschveld</strong>overleg plaats.<br />

Vroeger heette dit: Bewonersoverleg, maar omdat er naast bewoners van <strong>Boschveld</strong> ook instanties<br />

vertegenwoordigd zijn is de naam veranderd.<br />

Op dit <strong>Boschveld</strong>overleg worden zaken besproken die te maken hebben met het wonen in <strong>Boschveld</strong>,<br />

met de leefbaarheid en veiligheid. De voorzitter van dit overleg is een opbouwwerker van<br />

Stichting Divers. Verder is de gebiedsmanager van de gemeente altijd aanwezig en, afhankelijk<br />

van de agenda, ook andere instanties, zoals woningcorporatie, politie, enz.<br />

Als u als bewoner iets besproken wilt hebben op dit overleg, dan kunt u dat doorgeven bij de Wijkwinkel.<br />

Dit wordt dan doorgegeven aan de voorzitter, die de agenda opstelt, en in overleg met de<br />

gebiedsmanager de verantwoordelijke mensen erbij uitnodigt. De verslagen van het <strong>Boschveld</strong>overleg<br />

kunt u in de Wijkwinkel (na)lezen.<br />

Voor informatie: Divers, Cathy van Gerven, tel. 0736275669.<br />

Pagina 3


Pagina 4<br />

Ouder Kind Centrum 'Dubbel en Dwars'<br />

Het Ouder Kind Centrum 'Dubbel &<br />

Dwars' wil een plek zijn voor alle buurtbewoners<br />

van jong en oud, man en<br />

vrouw. Je kunt er terecht voor allerlei<br />

activiteiten zoals de Inloop creatief,<br />

maar ook voor leerzame activiteiten<br />

zoals de fietsles en de gezonde lunch.<br />

En de naam zegt het al, kinderen zijn<br />

ook welkom. Het OKC biedt ook de<br />

mogelijkheid tot kinderopvang voor kinderen<br />

tot 4 jaar.<br />

De drijvende kracht achter OKC<br />

'Dubbel & Dwars' zijn de vrijwilligers.<br />

De vrouwen en mannen die zich inzetten<br />

voor het OKC doen dit op vrijwillige<br />

basis. Het vele werk dat zij verrichten<br />

en de verantwoordelijkheid die zij nemen<br />

wordt erg gewaardeerd. Deze<br />

OKC zoekt vrijwilligers!<br />

waardering bestaat uit cursussen<br />

en opleidingen in ruil voor hun<br />

investeringen, bijvoorbeeld een<br />

cursus werken met kinderen, kinderopvang<br />

of een computercursus.<br />

Regelmatig starten er nieuwe<br />

activiteiten. De ideeën daarvoor<br />

komen uit alle richtingen, van de<br />

vrijwilligers zelf, maar ook van andere<br />

buurtbewoners. Daarvoor<br />

wordt er uiteraard gekeken naar<br />

de mogelijkheden van de vrijwilligers.<br />

Kortom, loop gerust eens binnen<br />

bij OKC Dubbel & Dwars om te<br />

kijken of een activiteit iets voor u<br />

is of voor uw kind. Wij zijn gevestigd<br />

in: Edisonstraat 15, 5223 CD<br />

Den Bosch, tel. 073-6275671.<br />

Het OKC (Ouder Kind Centrum) draait op de kracht van vrijwilligers. Voor een aantal activiteiten<br />

zijn wij op zoek naar spontane en gezellige vrijwilligers die het leuk vinden om met mensen<br />

samen te werken. Ben jij misschien degene die mee wil doen?<br />

Computerbeheer.<br />

Wij zoeken iemand die de computer door en door kent, zodat we het beheer en het oplossen<br />

van technische problemen aan jou over kunnen laten.<br />

Taalthema.<br />

Ben jij iemand die de Nederlandse taal goed beheerst en je kennis graag met allochtone vrouwen<br />

wil delen? Dan is Taalthema misschien wel iets voor jou.<br />

Fietsles.<br />

Vind je lesgeven leuk en ben je vooral praktisch bezig? Dan ben je welkom voor het geven van<br />

fietslessen.<br />

De krant<br />

Wij zoeken ook nog iemand die spannende en leuke artikelen wil schrijven voor deze buurtkrant.<br />

Lijkt het je leuk om één van deze taken als vrijwilliger op je te nemen? Kom dan langs bij het<br />

OKC in de Edisonstraat of bel 6275671. Je mag natuurlijk ook gewoon even binnenlopen voor<br />

een kopje koffie of thee!


De burgemeester bezoekt <strong>Boschveld</strong><br />

Burgemeester A. Rom- den over het signaleren<br />

bouts bracht maandag van problemen binnen<br />

15 september een be- de wijk en het terugzoek<br />

aan de wijk. Sa- koppelen naar de wijkmen<br />

met veiligheidsco- winkel. Als aansluiting<br />

ordinator Hans van der hierop toonden ze een<br />

Brûle, geflankeerd door video over het werk van<br />

straatcontactpersonen, de straatcontactpersowijkbewoners,<br />

instan- nen. Voor de allochtone<br />

ties en pers, nam hij jeugd, met wie Rommet<br />

eigen ogen de pro- bouts ook een praatje<br />

blemen binnen Bosch- maakte, vormde het<br />

veld waar. Bij zijn be- hoog bezoek een onzoek<br />

stonden de the- verwachte en welkome<br />

ma's veiligheid en leef- afwisseling van hun<br />

baarheid, twee 'hot werkzaamheden.<br />

items' binnen de wijk,<br />

centraal. Een ding werd<br />

direct duidelijk, om het<br />

afval naast alle containers<br />

kon hij niet heen<br />

kijken.<br />

Tijdens de korte wandeling<br />

door <strong>Boschveld</strong><br />

kreeg de burgemeester<br />

uitleg van de straatcontactpersonen<br />

. Zij vertel-<br />

Geheel buiten de planning<br />

om kreeg ook OnafhankelijkBuurtplatform<br />

<strong>Boschveld</strong> (OBB)<br />

extra de gelegenheid<br />

om zijn zegje te doen.<br />

Rombouts nam zelfs de<br />

moeite om langer met<br />

het buurtplatform in gesprek<br />

te zijn. De burgemeester<br />

beloofde een<br />

Foto: Cathy van Gerven<br />

vervolg afspraak voor<br />

over twee maanden te<br />

maken. Hij maakte wel<br />

direct duidelijk dat het<br />

buurtplatform niet èn een<br />

actiegroep èn een<br />

wijkraad kan zijn.<br />

Het bezoek werd afgerond<br />

met het nuttigen<br />

van een maaltijd bij het<br />

Ouder Kind Centrum.<br />

Tijdens het nuttigen van<br />

de door de medewerkers<br />

voorgeschotelde avondmaaltijd<br />

liet de burgemeester<br />

zich ontvallen<br />

dat het huidige winkelcentrum<br />

wordt opgenomen<br />

in het Masterplan en<br />

dat alle koopwoningen<br />

blijven staan. Het<br />

'Wijkplan van de Toekomst'<br />

zal hier meer bijzonderheden<br />

over geven.<br />

Nancy de Goey<br />

Foto: Cathy van Gerven<br />

"De burgemeester<br />

beloofde eelt<br />

vervolgafspraak voor<br />

over twee maanden. "<br />

Pagina 5


"Ik heb tegen de<br />

woningbouw al<br />

gezegd dat ik op<br />

de tweede<br />

verdieping wil<br />

wonen. Ik ben de<br />

maten van de<br />

kamers al wezen<br />

meten."<br />

Pagina 6<br />

Mevrouw Nellie Stakenburg (78)<br />

woont al 48 jaar in <strong>Boschveld</strong><br />

Een van de oudste bewoonsters, zo niet<br />

de oudste bewoner van <strong>Boschveld</strong>, is<br />

mevrouw Stakenburg (78). Veel buurt-<br />

genoten zullen haar wel kennen. Is het<br />

niet van het werken in de wijkplaats, dan<br />

is het wel door het inzamelen van hand-<br />

tekeningen van buurtbewoners. Ze volgt<br />

Engelse les, speelt bingo en legt een<br />

kaartje Haar nieuwste project is leden<br />

vergaren voor het Onafhankelijk Buurt-<br />

platform <strong>Boschveld</strong>. Inmiddels heeft ze<br />

meer dan zestig leden verzameld en<br />

heeft hiermee de toppositie in ledenwer-<br />

ving bereikt.<br />

Mevrouw Stakenburg, ze heet trouwens<br />

Nellie, woont inmiddels 48 jaar aan de<br />

Copernicuslaan 208 in <strong>Boschveld</strong>. In<br />

haar ogen is de achteruitgang in die 48<br />

jaar nog nooit zo erg geweest als nu.<br />

"Vandaar dat ik me hard maak voor het<br />

buurtplatform. Ik heb al heel erg veel<br />

leden gewoNen, maar het gaat me ook<br />

gemakkelijk af. Ik ken hier zoveel men-<br />

sen. Ik heb gezegd dat voor ik naar<br />

Australiê op vakantie ga, ik minstens<br />

honderd mensen lid wil hebben ge-<br />

maakt. En dat is gelukt!<br />

Masterplan <strong>Boschveld</strong><br />

Ondanks dat het slechter gaat met de<br />

buurt heeft mevrouw Staken burg nooit<br />

de behoefte gehad om uit <strong>Boschveld</strong><br />

weg te gaan. In 1955 verhuisde zij sa-<br />

men met haar man Wout en kinderen Ad<br />

Foto: Peer Reede<br />

en Annie naar een benedenwoning aan<br />

de Copernicuslaan. "Onze flat was net<br />

klaar, aan de anderen werd nog ge-<br />

bouwd. Sinds de renovatie, zo'n vijftien,<br />

zestien jaar geleden, is de woonkamer<br />

groter geworden door de oude slaapka-<br />

mer van mijn dochter bij de woonkamer<br />

te trekken. Ik heb een grote woonkamer,<br />

slaapkamer en keuken. Daarnaast heb<br />

ik mijn eigen achtertuintje die ik netjes<br />

bij houd."<br />

Verhuizen hoeft voor haar niet zo nodig.<br />

Er is één reden waardoor mevrouw Sta-<br />

kenburg wel zou gaan verhuizen: het<br />

Masterplan <strong>Boschveld</strong>. Haast alle flats,<br />

inclusief die van mevrouw Staken burg,<br />

verdwijnen om ruimte te maken voor<br />

nieuwbouw. Daar gaat ze niet op wach-<br />

ten. "Ik ga, en dat kan best 2005 wor-<br />

den, naar de gerenoveerde flats, hier<br />

om de hoek. Ik heb tegen de woning-<br />

bouw al gezegd dat ik op de tweede ver-<br />

dieping wil wonen. Ik ben de maten van<br />

de kamers al wezen meten." Ze hoopt<br />

zelfs haar glas-in-Iood deuren mee te<br />

kunnen nemen. "Het zijn precies dezelf-<br />

de maten. En als het hier toch gaat ver-


dwijnen, kan ik ze net zo goed meene-<br />

men. Ja, ik zal best een traantje laten<br />

als ik daar zit, maar daar wonen is goed<br />

voor mijn rust."<br />

Australiê<br />

Rust is eigenlijk iets wat niet in het woor-<br />

denboek van mevrouw Stakenburg voor-<br />

komt. Als vijfde jongst geborene uit een<br />

gezien met 12 kinderen heeft ze van<br />

kind af aan geleerd wat discipline is.<br />

"Dat moest ook wel met zo'n groot ge-<br />

zin. Mijn moeder kon het anders niet<br />

aan. Iedereen had zijn eigen taken. Ik<br />

deed altijd op woensdag de boodschap-<br />

pen."<br />

Mevrouw Stakenburg is geboren en ge-<br />

togen in 's-Hertogenbosch, een stad<br />

waaraan ze zich heeft gebonden en dus<br />

ook zeker niet zal verlaten. Behalve over<br />

enkele dagen, dan vertrekt ze met haar<br />

dochter en schoonzoon naar Australië.<br />

"Daar ga ik familie opzoeken. En rond-<br />

reizen. 0 ja, en mijn verjaardag vieren,<br />

want ik ben middenin de vakantie jarig."<br />

Dan wordt ze 79 jaar. Het is trouwens<br />

niet de eerste keer dat mevrouw Staken-<br />

burg naar Australië vertrekt. Al twee-<br />

maal eerder bracht ze een bezoek aan<br />

haar familie. Grote afstanden afleggen<br />

vindt ze geen probleem, kleine trouwens<br />

ook niet. "Ik probeer ieder jaar op vakan-<br />

tie te gaan. Zo ben ik ook al naar Spanje<br />

en Turkije geweest."<br />

Betrokkenheid<br />

Stilzitten is er voor mevrouw Stakenburg<br />

niet bij. Nadat ze jarenlang voor haar<br />

kinderen had gezorgd, nam ze de ver-<br />

pleging van haar man op zich. "Hij was<br />

schilder en had veel schadelijke stoffen<br />

ingeademd. Daardoor kreeg hij last van<br />

zijn longen." Uiteindelijk belandde hij in<br />

een rolstoel. Ondanks dat Wout komen-<br />

de januari zes jaar geleden is overleden,<br />

is ze niet bij de pakken neer gaan zitten.<br />

Integendeel, mevrouw Stakenburg lijkt<br />

haast overal in de wijk bij aanwezig te<br />

zijn .. "Maar dat komt omdat ik ook zo<br />

betrokken ben bij de wijk."<br />

En dat is maar goed ook. Zo kwam ze er<br />

onlangs achter dat er iets niet in orde<br />

was met de overbuurman. "Ik had al een<br />

tijd geen teken van leven gezien. Toen<br />

de lichten al enige dagen achtereen niet<br />

hadden gebrand, en ik wist dat hij niet<br />

op vakantie was want die man was inva-<br />

lide, klopte het niet." Helaas had me-<br />

vrouw Stakenburg gelijk. Na haar mel-<br />

ding bij de politie, kwam men er achter<br />

dat de man onwel was geworden en<br />

was overleden.<br />

Ze benadrukt nog maar eens hoe ze het<br />

met haar eigen leven heeft getroffen. "Ik<br />

ben goed van geest, eet en leef gezond.<br />

Ik heb het toch zo goed. Het klinkt mis-<br />

schien raar, maar als ik nu zou dood-<br />

gaan dan kan ik zeggen dat ik een goed<br />

leven heb gehad."<br />

Bij het verschijnen van deze buurtkrant<br />

is mevrouw Stakenburg inmiddels ver-<br />

trokken naar Australië.<br />

Nancy de Gaey<br />

"Ik heb gezegd dat ik<br />

minstens 100 bewoners<br />

lid wil makelt. En dat is<br />

gelukt!"<br />

Pagina 7


ctiviteitenkalender <strong>Boschveld</strong><br />

anneer? Hoe laat? Wat? Waar?<br />

aa""aag 8.30-9.00 uur Koffie-Itheeinloop OKC<br />

aa ag 9.00-12.00 uur Kookgroep OKC<br />

aandag 9.45-10.45 uur Engelse les De Westhoek<br />

aa dag 10.00-12.00 uur Koffie-inloop De Wijkplaats<br />

'aandaq 11.00-12.00 uur Engelse les De Westhoek<br />

aandag 12.00-13.00 uur Gezonde lunch OKC<br />

Maandag 13.00-15.00 uur Intercultureel vrouwencafé OKC<br />

Maandag 15.00-17.00 uur Huiswerkplek OKC<br />

Maandag Vanaf 16.00 uur Diverse soorten ballet Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Maandag 18.30-20.00 uur Creatief OKC<br />

Maandag 19.00-22.30 uur Open inloop: kaarten, biljarten De Westhoek<br />

Maandag 19.30-22.30 uur Countrydansen Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Dinsdag 8.30-9.00 uur Koffie-Itheeinloop OKC<br />

Dinsdag 9.30-11.00 uur Jonge moeders OKC<br />

Dinsdag 9.30-11.30 uur Taalthema OKC<br />

Dinsdag 10.00-12.00 uur Koffie-inloop De Wijkplaats<br />

Dinsdag 13.00-15.00 uur Marokkaanse inloop OKC<br />

Dinsdag 15.00-17.00 uur Huiswerkplaats OKC<br />

Dinsdag Vanaf 16.00 uur Diverse soorten ballet Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Dinsdag 18.00 uur Eetgroep De Wijkplaats<br />

Woensdag 9.30-11.30 uur Somalische inloop OKC<br />

Woensdag 9.30-12.00 uur Open bridge inloop De Westhoek<br />

Woensdag 10.00-12.00 uur Biljartles De Westhoek<br />

Woensdag 13.00-15.00 uur Alleenstaande ouders OKC<br />

Woensdag 13.30-16.30 uur Open inloop: kaarten en biljarten De Westhoek<br />

Woensdag middag Kinderinloop, groep 5-8 De Wijkplaats<br />

Woensdag Vanaf 16.00 uur Diverse soorten ballet Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Woensdag 19.30-22.00 uur Kaarten: rikken en jokeren Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Pagina 8


Activiteitenkalender <strong>Boschveld</strong><br />

Wanneer? Hoe laat? Wat? Waar?<br />

Donderdag 8.30-9.00 uur Koffie-/theeinloop OKC<br />

Donderdag 9.30-12.00 Gezond leren leven OKC<br />

Donderdag 10.00-12.00 uur Koffie-inloop De Wijkplaats<br />

Donderdag 12.00-13.00 Gezonde lunch OKC<br />

Donderdag 13.00-15.00 uur Turkse inloop OKC<br />

Donderdag 13.15-14.45 uur Computercursus OKC<br />

Donderdag Vanaf 16.00 uur Diverse soorten ballet Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Donderdag 19.00-22.30 uur Bingo, kaarten of biljarten De Westhoek<br />

Donderdag 20.00-22.30 Klaverjassen Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Vrijdag 8.30-9.00 uur Koffie-/theeinloop OKC<br />

Vrijdag 9.30-11.30 uur Taalthema OKC<br />

Vrijdag 10.00-12.00 uur Koffie-inloop De Wijkplaats<br />

Vrijdag 10.00-12.00 uur Computerles De Wijkplaats<br />

Vrijdag 10.00-12.00 uur Biljarten De Westhoek<br />

Vrijdag 13.30-16.30 uur Open inloop De Westhoek<br />

Vrijdag middag Kinderinloop, groep 1-4 De Wijkplaats<br />

Zaterdag middag Arabische les De Wijkplaats<br />

Zondag 10.00-13.00 uur Volksdansen OKC<br />

Zondag 13.30-16.30 uur Open inloop De Westhoek<br />

Zondag middag Arabische les De Wijkplaats<br />

De Wijkplaats<br />

De Westhoek<br />

Wijzigingen voorbehouden. Informeer bij de organisatie naar de bijzonderheden!<br />

Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

OKC 'Dubbel en Dwars'<br />

Copernicuslaan 89<br />

Van Leeuwenhoekstraat 2<br />

Edisonstraat 11<br />

Edisonstraat 15<br />

Tel. 621 88 11<br />

Tel. 622 07 31<br />

Tel. 621 05 52<br />

Tel. 627 56 71<br />

Pagina 9


"Stijging in aantal<br />

inbraken,<br />

daling in aantal<br />

verkeersongevallen"<br />

Pagina 10<br />

\aJWSbr1ef<br />

Veiligheidsmonitor <strong>2003</strong><br />

Onlangs is de Veiligheidsmonitor<br />

<strong>2003</strong> verschenen,<br />

een cijfermatig<br />

inzicht in de huidige<br />

situatie en de recente<br />

ontwikkelingen van veiligheid<br />

in 's-Hertogenboseh.<br />

De hoofdpunten<br />

van het onderzoek richten<br />

zich op onveiligheidsgevoelens,vervuiling,<br />

jeugd, geweld, verslaving,vermogensdelicten<br />

en verkeer.<br />

Uit het onderzoek blijkt<br />

dat bewoners in <strong>Boschveld</strong><br />

over de periode<br />

2000-2002 zich onveiliger<br />

zijn gaan voelen.<br />

Kijkend naar <strong>Boschveld</strong><br />

valt onder meer het volgende<br />

te constateren:<br />

1) West, waaronder<br />

<strong>Boschveld</strong> valt, behoort<br />

tot de minder goede<br />

wijken. In <strong>Boschveld</strong> is<br />

het gevoel van onveiligheid<br />

veruit het grootst.<br />

2) Bewoners constateren<br />

meer rommel op<br />

straat, vernielingen en<br />

een slechte verlichting.<br />

3) Er is in heel de stad<br />

sprake van een toename<br />

van de overlast van<br />

en door jongeren. Ook<br />

in <strong>Boschveld</strong> is de jeugdoverlast<br />

relatief groot.<br />

3) (Huishoudelijk) Ge-<br />

weid komt vaker voor.<br />

Intimidatie speelt een<br />

grote rol. Eén op de<br />

vier inwoners maakt uit<br />

angst'weleens'geen<br />

melding van criminele<br />

activiteiten.<br />

5) Drugsoverlast is toegenomen.<br />

De monitor<br />

toont een forse stijging<br />

van de drugsoverlast in<br />

en rondom het NSstation<br />

en in <strong>Boschveld</strong>.<br />

Bewoners van <strong>Boschveld</strong><br />

ondervinden meer<br />

dan twee keer zoveel<br />

overlast van drugs dan<br />

inwoners elders.<br />

6) Er is een sterke stijging<br />

in het aantal autoen<br />

woninginbraken.<br />

Ook is er een verslechtering<br />

ten aanzien van<br />

het aantal vermogensdelicten.<br />

7) Het aantal verkeersongevallen<br />

is afgenomen.<br />

Wel zijn er signalen<br />

vanuit de bewoners<br />

dat de irritatie ten opzichte<br />

van hardrijders<br />

toeneemt. Bewoners<br />

ervaren ook een verslechtering<br />

in de gelegenheid<br />

tot parkeren.<br />

In buurten waar het<br />

voortdurend slechter<br />

gaat wil het college de<br />

negatieve ontwikkelin-<br />

gen stoppen. De gemeente<br />

kiest voor een<br />

gecombineerde aanpak.<br />

Naast middelen<br />

als extra verlichting en<br />

cameratoezicht zoekt<br />

de gemeente ook een<br />

oplossing door het aanpakken<br />

van stelselmatige<br />

daders. Samen met<br />

het Openbaar Ministerie,<br />

politie en andere<br />

organisaties zoals zorginstellingen<br />

en woningcorporaties<br />

wil de gemeente<br />

op korte termijn<br />

crimineel gedrag aanpakken.<br />

Rombouts verwacht<br />

eind oktober een<br />

plan van aanpak, waarbij<br />

met name drugsverslaafden<br />

en scooterjeugd<br />

worden aangepakt,<br />

te kunnen presenteren.<br />

Nancy de Goey


Huurdersbelangenvereniging 'Beter Wonen'<br />

Wij als Huurders Belangen<br />

Vereniging "Beter Wonen<br />

West 1" willen ons graag<br />

voorstellen. De geschiedenis<br />

van de HBV begon in 1994.<br />

In 1994 is de woningbouwvereniging<br />

'Beter Wonen' opgegaan<br />

in de SSW, evenals<br />

drie andere woningbouwverenigingen.<br />

Omdat Beter Wenen<br />

hun belangen niet zomaar<br />

uit handen wilde geven,<br />

zijn ze de Bewoners Belangen<br />

Vereniging (BBV) ge-<br />

start. Zij staan in nauw contact<br />

met de SSW en hebben regelmatig<br />

overleg met hen. Omdat<br />

Beter Wonen veel woningen in<br />

bezit had, was het voor de BBV<br />

onmogelijk om alle problemen<br />

uit de wijken te signaleren.<br />

Daarom zijn zij vrijwel meteen<br />

overgegaan tot het oprichten<br />

van Huurders Belangen Verenigingen<br />

(HBV) die zelfstandig<br />

opereren in de wijk. In de HBV<br />

zit een van de bestuursleden uit<br />

die wijk. Hij of zij is verantwoor-<br />

Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>: óók op vrijdag open.<br />

Sinds1 septemberheeft Wijkwinkel<strong>Boschveld</strong>nieuweopeningstijden:<br />

Maandagtot en metvrijdag9.00- 12.00, dinsdagen woensdagookopenvan<br />

12.00-16.00 uur.Wijzigingenhierin,zoalsvakantiesluitingen extraopenstellingenwordeno.a.via<br />

raampostersaangekondigd.U kuntnatuurlijkookevenbellen:073<br />

- 627 36 10.<br />

Wijkwinkel<strong>Boschveld</strong>,Copernicuslaan275, 5223 EG's-Hertogenbosch<br />

Jong en oud welkom bij de Liederentafel<br />

Steunpunt De Westhoek aan<br />

de Van Leeuwenhoekstraat<br />

staat al jaren bekend als een<br />

plek waar de bewoners van<br />

<strong>Boschveld</strong> die ouder zijn dan<br />

55 jaar kunnen deelnemen<br />

aan verschillende activiteiten.<br />

Het nieuwste initiatief van het<br />

Steunpunt is een maandelijkse<br />

Liederentafel, waar bij hoge<br />

uitzondering ook jongere<br />

bewoners van de wijk aan<br />

kunnen deelnemen.<br />

"Vanaf september organiseren<br />

we iedere derde dinsdag<br />

van de maand een liederentafel"<br />

, legt Tineke Lemmens van<br />

het Steunpunt uit. "Iedereen<br />

is dan welkom om gezamenlijk<br />

uiteenlopende liederen te<br />

delijk om gegevens van de BBV<br />

over te dragen aan de HBV en om<br />

de problemen van de huurders in<br />

hun wijk door te spelen aan de<br />

BBV. U begrijpt dat onderlinge<br />

samenwerking van de SSW-BBV<br />

en HBV van groot belang is voor<br />

alle huurders. Ons doel is het<br />

handhaven en verbeteren van de<br />

woonomgeving en de leefbaarheid<br />

in en om Boschve/d.<br />

Secretariaat: Copernicuslaan 22,<br />

tel. 073 - 621 5866, of 621 9777<br />

zingen. De Liederentafel duurt<br />

iedere keer van twee tot vier<br />

uur 's middags." Voor bewoners<br />

die niet zo goed bij stem zijn<br />

worden er voldoende andere<br />

activiteiten georganiseerd. "Die<br />

activiteiten zijn wel uitsluitend<br />

bedoeld voor mensen van 55<br />

jaar en ouder", vertelt Lemmens.<br />

Ook is er elke 1 e dinsdag<br />

van de maand van 10.00 tot<br />

11.00 een spreekuur Bijzondere<br />

bijstand / WVG.<br />

Zie ook de Activiteitenkalender<br />

in dit nummer!<br />

De Westhoek Tel: 6220731<br />

Pagina 11


"We proberen<br />

bewoners een stem te<br />

geven, zodat de wijk<br />

veilig wordt voor<br />

autochtonen en<br />

allochtonen. "<br />

Pagina 12<br />

Onafhankelijk Buurtplatform <strong>Boschveld</strong><br />

Op dinsdag 23 september '03 vond de oprichtingsvergadering van het onafhankelijk buurtplatform<br />

<strong>Boschveld</strong> plaats. Zo'n 80 wijkbewoners verzamelden zich in tiet Buurthuis <strong>Boschveld</strong> om de oprichting<br />

van het platform als wijkvereniging en wijkraad te bespreken en op te starten. Door de initiatiefnemers<br />

is campagne gevoerd in de wlJk.Huis aan huis werden bewoners gevraagd lid te worden van<br />

het platform. Daardoor nemen inmiddels al honderden bewoners deel aan de wijkvereniging, 20 %<br />

van de bewoners is al lid geworden. Nu we ook wijkraad zijn geworden voor <strong>Boschveld</strong> zullen de gemeente<br />

en instanties nog merken dat we opkomen voor de Duurt. Dat het Masterplan voor <strong>Boschveld</strong><br />

binnenskamers en vooràl zonder bewoners in elkaar wordt getimmerd, zit vele bewoners nogal hoog.<br />

Ze moeten ons inschakelen bij de plannen voor <strong>Boschveld</strong>!<br />

Het buurtplatform verenigt de belangen van <strong>Boschveld</strong>.<br />

Zoekt steun bij groepen In de wijk. Komt op voor de buurtbewoners.<br />

Vormt een wijkraad voor overleg en advies zoals over het masterplan.<br />

Maar opereert onafhankelijk van instanties.<br />

Op de oprichtingsvergadering kwamen de volgende punten aan bod:<br />

Voorstellen van voorlopig bestuur<br />

Vanaf december vorig Jaar is een aantal bewoners uit <strong>Boschveld</strong> regelmatig bij elkaar gekomen<br />

om de oprichting voor te bereiden. Deze mensen hebben verteld waarom ze in de wijk actief zijn.<br />

Waarom willen we een onafhankelijk platform oprichten<br />

Sinds de informatiebijeenkomst van in april 2002 in de Brabanthallen zijn de gemeente en de<br />

woningbouwcorporaties binnenskamers en zonder ons als <strong>Boschveld</strong>bewoners bezig een masterplan<br />

te maken. Tegen de afspraken in hebben we niets meer gehoord. Alleen door ons goed<br />

te organiseren en als bewoners samen op te treden kunnen we onze positie veroveren in de onderhandelingen<br />

over het masterplan<br />

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan<br />

We hebben onderzocht hoe we ons als <strong>Boschveld</strong> het beste kunnen organiseren. We hebben<br />

overal informatie verzameld en gesprekken gevoerd. Deelgenomen aan bestaande overleggen<br />

met gemeente en woningbouwcorporaties zoals Boschvelcfoverleg. Dat heeft ons gesterkt In de<br />

overfuiging dat we ons moeten organiseren omdat we anders uitgeschakeld worden. De burgemeester<br />

heeft tijdens zijn bezoek met het platform gepraat en er waren gesprekken met twee<br />

wethouders.<br />

Hoe gaan we verder<br />

Welke bewoners willen mee gaan doen met het platform. Wie helpt ons mee om zoveel mogelijk<br />

bewoners lid te maken van de vereniging. Hoe gaan we invloed uit oefenen op het masterplan.<br />

Wat is de beste manier om alle wijkbewoners op de hoogte te houden en in te schakelen.<br />

Tijdens de vergadering werden de vier belangrijkste uitgangspunten verteld.<br />

1. Het onafhankelijk buurtplatform <strong>Boschveld</strong> kiest voor een vereniging waarbij alle wijkbewoners (<br />

huurders en eigenaar-bewoners) en andere belanghebbenden zoals ondernemers, lid kunnen worden.<br />

2. We vormen een platform omdat we een verbinding willen vormen met alle bewoners, bewonersgroepen<br />

en andere belanghebbenden in de wijk<br />

3. Het platform is onafhankelijk van de gemeente en andere instanties omdat ze geen ander belang<br />

heeft dan het behartigen van de belangen van de wijk <strong>Boschveld</strong>.<br />

4. We vormen ook een wijkraad omdat de gemeente dan advies moet vragen aan het platform over<br />

alle plannen voor <strong>Boschveld</strong>.<br />

De sfeer op de avond was prima. Er waren zeer positieve reacties van de bewoners van <strong>Boschveld</strong>.<br />

Ook danken we de initiatiefnemers voor al hun noeste arbeid van de laatste maanden. Wilt u meer<br />

weten, wilt u lid worden of meedoen" neem dan contact op. Het Buurtplatform is bereikbaar in de<br />

Wijkplaats, Copernicuslaan 89 073-0218811.<br />

Ton Joore


I<br />

Bewonersadviesraad (BAR) <strong>Boschveld</strong> I Deuteren.<br />

Wat doet een bewonersadviesraad<br />

(BAR)?<br />

Officieel adviseert de bewonersadviesraad<br />

de gemeente over de<br />

communicatie naar de bewoners<br />

toe welke gaat over de plannen<br />

voor de wijk. Anders gezegd; de<br />

bewonersadviesraad geeft advies<br />

aan de gemeente en aan de woningbouwcoöperaties<br />

hoe ze hun<br />

plannen zo goed en zo duidelijk<br />

mogelijk kunnen vertellen aan de<br />

bewoners.<br />

Daarnaast heeft de BAR als taak<br />

het proces van plannenmakerij te<br />

bewaken. We willen ervoor zorgen<br />

Colofon<br />

dat men zich aan de gemaakte afspraken<br />

houdt. Ook moeten de plannen op<br />

een goede manier uitgevoerd worden.<br />

Voor bewoners ligt het tempo altijd te<br />

laag. Bewoners willen zo snel mogelijk<br />

weten wat er met de wijk gaat gebeuren,<br />

de gemeente wil de plannen eerst<br />

goed uitgewerkt hebben.<br />

Wie zitten er in een bewonersadviesraad<br />

(BAR)?<br />

Een bewonersadviesraad bestaat<br />

uit bewoners uit de wijk, stichting<br />

Divers, de woningcoöperaties en<br />

de gemeente. De bewonersadviesraad<br />

voor <strong>Boschveld</strong> en Deuteren<br />

bestaat sinds oktober 1999. De<br />

bewoners van deze wijk hebben<br />

zichzelf opgegeven, anderen zijn<br />

gevraagd door de gemeente en de<br />

stichting Divers. Ze zijn niet gekozen<br />

en kunnen dus niet namens<br />

andere mensen praten.<br />

Voorzitter van de BAR is Jos<br />

Koenders, tel. 623 80 00<br />

Doe mee aan de <strong>Buurtkrant</strong> Prijsvraag!<br />

Op de voorpagina van deze buurtkrant staat een foto. Weet u waar die is<br />

gemaakt? Dan maakt u kans op een prijs van TIEN euro! Stuur u oplossing<br />

naar het redactieadres: p/a Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>, Copernicuslaan 275,<br />

5223 EG, 's-Hertogenbosch. Uit de goede inzenders verloten we de prijs.<br />

Inzenden vóór 30 <strong>november</strong>!<br />

Vermeld duidelijk:<br />

- uw naam, adres (ook de postcode) en telefoonnummer<br />

- zo nauwkeurig mogelijk de plaats. Zet er bijv. bij 'ter hoogte van nummer<br />

..... ' of 'op de hoek van' of 'gezien vanaf .... '<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> is een bewonersinitiatief, ondersteund door Welzijnswerk Stichting Divers.<br />

Redactie: Nancy de Goey en Nicky de Gier. De redactie is te bereiken via Irene Diepstraten, Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>,<br />

tel. 073-627 36 10. Kopij (altijd voorzien van naam, adres en telefoonnummer): bij voorkeur per e-mail naar buurtkrant.boschveld@zonnet.nl,<br />

of naar Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>, Copernicuslaan 275, 5223 EG 's-Hertogenbosch. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Oplage: 1600 ex.<br />

Pagina 13


"Door het Wijkplan<br />

wordt de geïsoleerde<br />

ligging van het Veemarktkwartieropgeheven."<br />

Pagina 14<br />

Bewonersvereniging Veemarktkwartier<br />

Het Veemarktkwartier is het<br />

gedeelte van <strong>Boschveld</strong><br />

tussen Koestraat, Parallelweg<br />

en Oude Engelenseweg.<br />

Het Veemarktkwartier<br />

ligt geïsoleerd tussen bedrijven<br />

en heeft geen goede<br />

verbinding met de rest van<br />

<strong>Boschveld</strong> en met de binnenstad.<br />

Door het Wijkplan<br />

voor de toekomst, dat voorziet<br />

in woningbouw op het<br />

Grassoterrein en de Paardskerkhofweg,<br />

wordt de geïsoleerde<br />

ligging van het Veemarktkwartier<br />

opgeheven.<br />

'De Kop van <strong>Boschveld</strong>'<br />

noemden de bewoners van<br />

het Veemarktkwartier hun<br />

wijk. En bij de Kop van <strong>Boschveld</strong><br />

horen volgens hen,<br />

behalve het Grassokwartier,<br />

ook het PTT-terrein (EKP),<br />

de Brabanthallen en de Diezeoever.<br />

De grens van het<br />

Wijkplan reikt echter niet<br />

verder dan de woonbebouwing<br />

van het Veemarktkwartier.<br />

Zelfs de Parallelweg is<br />

niet in het Wijkplan opgenomen,<br />

terwijl deze weg zo<br />

bepalend is voor de oostzijde<br />

van <strong>Boschveld</strong>. De bewoners<br />

van het Veemarktkwartier<br />

pleiten voor een geza-<br />

menlijke aanpak van de Kop<br />

van <strong>Boschveld</strong>: de verbouwing<br />

van de Parallelweg met nieuwe<br />

brug over de Dieze, de<br />

herinvulling van het PTTterrein<br />

en de renovatie van de<br />

Brabanthallen moeten in samenhang<br />

met de aanpak van<br />

<strong>Boschveld</strong> gebeuren.<br />

Al in januari 1979 werd in het<br />

Veemarktkwartier de BewonersverenigingVeemarktkwartier<br />

opgericht. Nog steeds zet<br />

de Bewonersvereniging zich in<br />

voor een goed woon- en leefklimaat<br />

in het Veemarktkwartier.<br />

De voorgenomen verbouwing<br />

van de Parallelweg vormt<br />

een ernstige bedreiging voor<br />

het woon- en leefklimaat. De<br />

gemeente is nu serieus aan<br />

het onderhandelen met de NS<br />

over het verleggen van de<br />

Parallelweg naar de spoorlijn.<br />

Een andere goede ontwikkeling<br />

is de toezegging van de<br />

gemeente om dit najaar de<br />

Kalver- en Ossenstraat af te<br />

sluiten voor doorgaand verkeer.<br />

Daarmee wordt een einde<br />

gemaakt aan de verkeersoverlast<br />

van een coffeeshop<br />

aan de Oude Engelenseweg.<br />

Door het verdwijnen van de<br />

veemarkt in de Brabanthallen<br />

Van de straat: EDISON<br />

zijn verschillende bedrijfjes<br />

aan de Oude Engelenseweg,<br />

die op de veemarkt<br />

gericht waren, ermee gestopt.<br />

Een ander soort ondernemers<br />

is nu geïnteresseerd<br />

in de leegkomende<br />

panden. Tot drie keer toe<br />

heeft de gemeente een erotische<br />

massagesalon moeten<br />

sluiten. Een coffeeshop<br />

wordt nog door de gemeente<br />

gedoogd en steeds meer<br />

panden worden als kamerverhuurbedrijf<br />

geëxploiteerd.<br />

Het zou goed zijn als de<br />

gemeente deze ongunstige<br />

ontwikkelingen in het Veemarktkwartier<br />

via een bestemmingsplan<br />

zou bijsturen.<br />

Maar wat dat betreft<br />

geeft de gemeente nog<br />

steeds niet thuis.<br />

Onlangs heeft de bewonersvereniging<br />

zich aangesloten<br />

bij het Onafhankelijk Buurtplatterm<br />

<strong>Boschveld</strong>. Omdat<br />

het Veemarktkwartier in de<br />

toekomst een volwaardig<br />

deel van <strong>Boschveld</strong> wordt,<br />

wil de Bewonersvereniging<br />

Veemarktkwartier meedenken<br />

met het Buurtplatform<br />

over een fijne woonwijk <strong>Boschveld</strong>.<br />

(Veemarktkwartier)<br />

Thomas Edison (1847 - 1931) Amerikaans uitvinder. Op zijn dertigste vond hij de fonograaf uit. Dat<br />

was de voorloper van de grammofoon. Met een fonograaf kon geluid worden vastgelegd door een<br />

groef in een wascilinder te krassen. Twee jaar later vond hij de elektrische kooldraadlamp uit, ofwel:<br />

de eerste gloeilamp. Edison was ook de uitvinder van de cinematograaf. Dat was een apparaat<br />

waarmee door één persoon naar een filmpje gekeken kon worden. De filmpjes duurde maar 15<br />

seconden, maar het waren de eerste bewegende filmbeelden! Hij was niet de uitvinder van de telefoon,<br />

maar bracht wel enkele belangrijke verbeteringen daarop aan. Een beroemde uitspraak van<br />

hem was: Genie is één procent inspiratie en negenennegentig procent transpiratie. Hij bedoelde<br />

daarmee dat je als uitvinder dan wel een goed idee moest hebben, maar het vooral toch een kwestie<br />

was van héél hard werken!


Ouderenadviseur<br />

Dorien Trimp overleden<br />

Op 5 augustus, toen de meeste mensen genoten van een warme zomervakantie, is Dorien<br />

Trimp geheel onverwacht overleden. Zij is 51 jaar geworden. Vanaf 2000 was Dorien vrijwilligster<br />

bij het Ouder Kind Centrum. Ze hielp de kinderen van de huiswerkklas met taal- en<br />

rekenopdrachten. Hoewel zij de laatste jaren steeds meer problemen kreeg met haar gezondheid,<br />

bleef zij zich inzetten voor anderen. Wij herinneren ons Dorien als een warme persoonlijkheid<br />

die behalve behulpzaam ook erg creatief was.<br />

Wij wensen haar partner Ad heel veel sterkte toe met het verlies van Dorien. (OKC)<br />

Hoe kom ik aan hulp? Kan ik een rollator aanvragen? Ik heb moeite met baden, kan mijn badkamer<br />

aangepast worden? Ik zit te verpieteren, wat kan ik doen? Kom ik ook in aanmerking voor bijzondere<br />

bijstand, of belastingteruggave? Zo maar een aantal vragen die bij ouderen kunnen opkomen.<br />

Ouderen blijven steeds langer in hun eigen huis en omgeving wonen. De gemeente heeft een aantal<br />

voorzieningen en regelingen hiervoor gemaakt. Maar als je ouder wordt, is het soms best moeilijk om<br />

je eigen zaken zelfstandig te blijven regelen. Dingen worden te veel, en je gaat zaken vergeten. Je eigen<br />

kinderen zijn niet altijd in de buurt of weten het ook niet altijd, en misschien u wilt wel eens met<br />

een onafhankelijk iemand overleggen. De ouderenadviseurs van Divers kunnen informatie en advies<br />

geven en helpen u bij het doen van aanvragen en dergelijke. Ook kunnen ze de hulp inroepen van andere<br />

organisaties of vrijwilligers voor langduriger ondersteuning zodat u langer thuis kunt blijven wonen.<br />

Of ze helpen u een wachttijd te overbruggen.<br />

Voor meer informatie: ouderenadviseur Frans van Oort tel. 6275676.<br />

Spreekuur Fenna Hendriks<br />

Ik ben opbouwwerkster in <strong>Boschveld</strong> en houd me onder andere bezig met de toekomstplannen voor<br />

de buurt. Of liever gezegd: het is mijn taak om de bewoners te betrekken bij de plannen, want de<br />

plannen worden door de gemeente gemaakt, en niet door mij! Ik vind het belangrijk om van u als bewoner<br />

te horen wat u van het wonen in de buurt en van de toekomstplannen vindt. Als u wilt reageren<br />

naar de gemeente of naar de woningcorporatie kan ik u daar bij helpen.<br />

Vanaf september <strong>2003</strong> ben ik elke dinsdagmiddag in wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>. U kunt gewoon even<br />

langslopen als u met mij wilt spreken. Maar u kunt ook vantevoren een afspraak maken. Het gaat dan<br />

vooral om het wonen in de buurt. Voor het invullen van formulieren en voor andere vragen kunt u terecht<br />

bij de andere medewerkers van de Wijkwinkel.<br />

Spreekuur wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>: elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur Kantoor: Edisonstraat 13B,<br />

telefoon: 6275675 Fenna Hendriks<br />

- --------<br />

Pagina 15


u' u .,.,..J 111<br />

ne, nOl. _ilJ uaar.._<br />

Ook voor jou is er in deze buurtkranteen leuke pagina!!! Op deze eerste pagina<br />

word je gelijk hard aan het werk gezet... Je mag namelijk aan de slag gaan met het<br />

maken van dit heerlijke herfsthapje! !!<br />

Heb je al trek? Ga dan maar gauw aan de slag!!!<br />

Ennuh ... laat je ons nog weten of het gelukt is? Zouden we leuk vinden!!!<br />

Veel succesu:<br />

Gebakken mppeUjes met miling<br />

Ingrediënten per appel:<br />

• 1 theelepel gemalen hazelnoten<br />

• 1 theelepel rode marmelade<br />

• 1 theelepel suiker<br />

• ltheelepel rozijnen<br />

• (eventueel vanillesaus)<br />

•<br />

Benodigdheden:<br />

• lappelboor<br />

• aluminiumfolie (15 x 1Scm)<br />

• Bakblik<br />

Dit gebakken appeltje smaakt heerlijk en is helemaal niet moeilijk te maken. Je<br />

begint de appel heel goed schoon te maken en af te drogen. Daarna verwijder je het<br />

klokhuis met een appelboor. Dan zet je de appel op aluminiumfolie en vul je hem<br />

met de hazelnoten,de marmelade,de suiker en de rozijnen.<br />

Daarna pak je de hoeken van de folie bij elkaar en druk je ze goed samen zodat het<br />

pakje goed dicht is. Je zet het op het bakblik. De appel wordt in 35 tot 45 minuten<br />

gaar in een oven van 250 graden.<br />

Ondertussen maak je de vanillesaus klaar.<br />

Smaakt lekker bij dit gevulde appeltje!!!<br />

Deze kinderpagina is gemaakt door De Wij/,piaats.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!